Rezultate 1 la 3 din 3

Subiect: Cum recuperez numerele?

 1. #1
  General de Brigada
  Puncte: 104.416, Nivel: 100
  Progres nivel: 0%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 0
  Activitate globală: 100,0%
  Realizări:
  Turat la maximumVeteran50000 Puncte Experienţă
  Premii:
  nchizător de Discuţii
  Avatarul lui politiarutiera2
  Data înscrierii
  17.02.2010
  Postări
  2.684
  Puncte
  104.416
  Nivel
  100
  Aprobare/Dezaprobare
  Primit: 25/70
  Oferit: 0/0
  Putere Rep
  14

  Cum recuperez numerele?

  Acesta este un chestionar email via http://www.politiarutiera.ro/ de la:
  Viorel Daniel

  Buna ziua.De ceva timp am achizitionat o masina din alt judet. Proprietarul tot m-a amanat cu actele iar acum politia mi-a retinut numerele si certificatul, problema este ca le-a trimis in judetul unde este inmatriculata masina iar de proprietar este imposibil de dat, am trimis recomandate la adresa lui dar niciun raspuns, am fost la el acasa nu este nimeni acolo presupun ca s-a mutat ori este plecat din tara.Cum pot rezolva aceasta problema?Sa imi recuperez macar numerele si certificatul daca de proprietar nu dau si sa astept sa se intoarca ca sa o inmatriculez, sau ce solutie ar fi ca sa mai pot circula cu masina?

  0 Nepermis! Nepermis!
  Dacă mesajul de mai sus vă aparține sau considerați că sunt ncălcate anumite drepturi
  de autor, sau dacă-l considerați proprietate personală trimiteți o sesizare cu linkul
  acestui mesaj prin formularul de contact din subsolul paginii. Va mulțumim!
  Mesajele postate sub acest cont nu sunt personale, ele sunt preluate de la utilizatorii noștri.
  Aceste mesaje sunt preluate din emailuri de pe toate site-urile, de pe Facebook sau alte platforme.


  Web: www.politiarutiera.ro
  Facebook: www.facebook.com/politiarutiera

 2. #2
  Sergent Major
  Puncte: 2.723, Nivel: 33
  Progres nivel: 82%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 27
  Activitate globală: 0%
  Realizări:
  1 year registered1000 Experience Points

  Data înscrierii
  17.02.2010
  Postări
  190
  Puncte
  2.723
  Nivel
  33
  Aprobare/Dezaprobare
  Primit: 0/1
  Oferit: 0/0
  Putere Rep
  0

  Re: Cum recuperez numerele?

  Potrivit art. 11.* -(4) din OUG nr. 195/2002 actualizat? privind circula?ia pe drumurile publice, "n cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se nscriu n eviden?ele autorit??ilor competente simultan cu men?ionarea ncet?rii calit??ii de titular al nmatricul?rii a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei opera?iuni ?i emiterea unui nou certificat de nmatriculare, noul proprietar este obligat s? solicite autorit??ii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, n termen de 30 de zile de la data dobndirii dreptului de proprietate asupra vehiculului."
  Dac? a?i fi procedat corect, n termenul legal, acum nu a?i fi avut nicio problem?.
  Chiar ?i acum ave?i posibilitatea de a solicita transcrierea dreptului de proprietate, opera?une care se face de c?tre Serviciul public comunitar regim permise de conducere ?i nmatriculare a vehiculelor pe raza c?rui domicilia?i sau ave?i reziden?a normal?, pe baza urm?toarelor documente prev?zute n art. 8 din O.M.A.I. nr. 1501/2006, privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 noiembrie 2006:
  a) cererea noului proprietar. n cazul nscrierii n certificatul de nmatriculare ?i a altei persoane care poate folosi vehiculul n virtutea unui drept legal, altul dect cel de proprietate, proprietarul va men?iona solicitarea explicit? n cerere;
  b) fi?a de nmatriculare a vehiculului, al carei model este stabilit conform reglementrilor legale, semnat? de fostul ?i noul proprietar, vizat? de organele fiscale competente ale autorit??ilor administra?iei publice locale. n cazul fostului proprietar al vehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscal? emis de autorit??ile administra?iei publice locale, situa?ie n care nu mai este necesar? depunerea fi?ei de nmatriculare. n cazul nscrierii n certificatul de nmatriculare ?i a altei persoane, se va depune ?i fi?a de nmatriculare completat? cu datele acesteia;
  c) cartea de identitate a vehiculului, n original ?i n copie;
  d) documentul care atesta dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, n original ?i n copie;
  e) actul de identitate al solicitantului, n original ?i n copie. n situa?ia n care n certificatul de nmatriculare urmeaz? a fi nscris? ?i o alta persoan?, se va prezenta actul de identitate sau, dup? caz, documente care sa ateste dobndirea personalit?ii juridice, denumirea ?i sediul, n copie;
  f) dovada efecturii inspec?iei tehnice periodice, n termenul de valabilitate a acesteia;
  g) copia documentului de asigurare obligatorie de rspundere civil pentru prejudicii produse prin accidente de circula?ie, n termenul de valabilitate a acesteia;
  h) dovada pl?ii taxei de nmatriculare;
  i) certificatul de nmatriculare al fostului proprietar, n care acesta a nscris transmiterea dreptului de proprietate;
  j) placutele cu numrul de nmatriculare, dac noul proprietar are domiciliul, resedinta sau sediul pe raza altui jude? dect al fostului proprietar;
  k) dovada pl?ii contravalorii certificatului de nmatriculare;
  l) dovada pl?ii contravalorii placutelor cu numrul de nmatriculare, cu excep?ia cazului n care acestea se pstreaz de ctre noul proprietar;
  m) certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excep?ia autovehiculelor destinate competi?iilor sportive ?i a vehiculelor istorice, pentru cazurile stabilite de reglementrile n vigoare;
  n) procura special, dup caz.
  Dac? nu ave?i aceste documente pentru c? nu a?i ncheiat contractul de vnzare-cump?rare cu fostul proprietar, nu ave?i certificatul de nmatriculare ?i nici cartea de identitate a vehiculului, este necesar s?-l contacta?i, pentru a vi le nmna.
  Dac? nu rezolva?i nimic pe cale amiabil?, singura solu?ie legal? r?mne s?-l ac?iona?i n justi?ie, lucru costisitor ?i de durat?.
  Pentru a fi nv??are de minte ?i pentru al?i utilizatori care citesc acest articol, fac precizarea c? pe verso-ul contractului de vnzare-cump?rare al unui vehicul, se fac recomand?ri att pentru o parte ct ?i pentru cealalt?, astfel:
  PROCEDURA DE VNZARE - CUMP?RARE
  De?in?torul poate nstr?ina vehiculul pe baza certificatului de nmatriculare, a c?r?ii de identitate a vehiculului ?i a contractului de vnzare - cump?rare pentru un vehicul folosit.
  Cartea de identitate a vehiculului, n cazul n care pentru vehiculul respectiv nu a fost eliberat un asemenea document, se ob?ine de la filiala local? a Registrului Auto Romn care completeaz? datele despre vehicul. Datele despre de?in?tor se completeaz? de c?tre serviciul circula?ie care a nmatriculat vehiculul.
  Formularul fi?ei de nmatriculare ?i cel al contractului de vnzare - cump?rare a unui vehicul folosit se ob?in de la serviciul circula?ie.
  nainte de a contacta cump?r?torul, vnz?torul trebuie s? completeze casetele A ?i D din fi?a de nmatriculare ?i s? ob?in? n caseta E, viza organului financiar n raza c?ruia domiciliaz? (?i are sediul). Viza atest? cfi au fost achitate, fa?? de stat, debitele referitoare la vehicul ?i acesta este liber de orice sarcini.
  Perfectarea vnz?rii - cump?r?rii se face prin completarea de c?tre vnz?tor ?i cump?r?tor a rubricilor prev?zute n contractul de vnzare - cump?rare ?i certificatul de radiere ?i prin ndeplinirea obliga?iilor men?ionate n rubrica (5) a contractului. n plus vnz?torul trebuie s? men?ioneze pe certificatul de nmatriculare al vehiculului n mod ite? nstr?inat c?tre .................................................. .................................................. ............ la data de .................... ?i s? semneze ori, n cazul persoanei juridice, s? aplice ?tampila, iar cump?r?torul s? completeze caseta B din fi?a de nmatriculare.
  Contractului de vnzare - cump?rare i se poate ata?a o anex? cu clauze suplimentare.
  PROCEDURA DE RADIERE DIN EVIDEN?A SERVICIULUI CIRCULA?IE ?l A ORGANULUI FINANCIAR
  Vnz?torul ?i cump?r?torul se prezint? la serviciul circula?ie unde este nmatriculat vehiculul cu urm?toarele documente: cele trei exemplare ale
  contractului de vnzare - cump?rare (?i ale certificatului de radiere), cartea de identitate n care vnz?torul este nscris de c?tre serviciul public comunitar, certificatul de nmatriculare cu men?iunea vnz?torului privitoare la nstr?inare, fi?a de nmatriculare avnd completate casetele A, B, D ?i E, precum ?i cu pl?cile cu numerele de nmatriculare.
  Vnz?torul prime?te exemplarul 3 al contractului de vnzare - cump?rare ?i al certificatului de radiere, iar cump?r?torul celelalte dou? exemplare ale
  contractului, cartea de identitate avnd men?ionat? radierea din circula?ie precum ?i fi?a de nmatriculare pe care a prezentat-o.
  Radierea vehiculului de pe numele vnz?torului din eviden?a organului financiar se face de c?tre serviciul public comunitar.
  NMATRICULAREA VEHICULULUI
  Cump?r?torul se prezint? la organul financiar n raza c?ruia ?i are domiciliul (sediul) cu cartea de identitate, fi?a de nmatriculare avnd completate casetele A, B, D ?i E ?i contractul de vnzare - cump?rare (exemplarul l). Dup? achitarea impozitului asupra mijloacelor mecanice de transport ?i a primei de asigurare prin efectul legii, organul financiar completeaz? caseta C a fi?ei de nmatriculare.
  Cump?r?torul se prezint? la serviciul public comunitar n vederea nmatricul?rii vehiculului cu contractul de vnzare - cump?rare, cartea de identitate a vehiculului, fi?a de nmatriculare, avnd completate casetele A, B, C, D ?i E ?i chitan?a de plat? a taxei de nmatriculare. Persoanele fizice trebuie s? aib? asupra lor actul de identitate, iar n cazul persoanelor juridice este necesar? o adres? de solicitare a nmatricul?rii vehiculului.
  RECOMAND?RI PENTRU VNZ?TOR
  nainte de perfectarea vnz?rii - cump?r?rii asigura?i-v? c? datele personale ale cump?r?torului nscrise n contract sunt cele reale (confrunta?i aceste date cu actul de identitate).
  Nu nmna?i cump?r?torului cartea de identitate a vehiculului nainte de primirea sumei convenite ca pre? al vnz?rii.
  Pentru a fi sigur c? vehiculul va fi radiat din eviden?a serviciului circula?ie ?i a organului financiar, men?iona?i nstr?inarea n certificatul de nmatriculare ?i nso?i?i cump?r?torul la serviciul circula?ie n vederea radierii vehiculului. Altfel, exist? riscul ca noul proprietar s? foloseasc? vehiculul nmatriculat pe numele dumneavoastr?, cu toate consecin?ele ce decurg din acest fapt, inclusiv plata n continuare a obliga?iilor fiscale.
  RECOMAND?RI PENTRU CUMP?R?TOR
  nainte de perfectarea vnz?rii - cump?r?rii asigura?i-v? c? datele personale ale vnz?torului, nscrise n contract, n cartea de identitate, n fi?a ?i certificatul de nmatriculare sunt cele reale (confrunta?i aceste acte cu actul de identitate). Pentru a nu risca s? cump?ra?i un vehicul furat asigura?i-v? c? datele de identificare ale acestuia sunt cele reale. n acest sens confrunta?i seria caroseriei ?i a motorului de pe vehicul cu cele nscrise n cartea de identitate (rubrica 6 ?i respectiv rubrica 10 din tabelul A, pagina 2), contractul de vnzare - cump?rare, fi?a ?i certificatul de nmatriculare.
  Verifica?i cu aten?ie data aplic?rii vizei de c?tre organul financiar n caseta E. Recomand?m ca ntre data nscris? n caseta E ?i data perfect?rii vnz?rii - cump?r?rii s? nu existe o diferen?? mai mare de 48 de ore. Dac? aceast? diferen?? este mai mare pute?i solicita vnz?torului o alt? fi?? avnd data actualizat?, n caz contrar risca?i cump?rarea unui vehicul grevat de eventuale sarcini.
  ATEN?IE! Cartea de identitate a vehiculului este documentul care atest?, pentru persoana care o de?ine, dreptul de proprietate asupra vehiculului. Nu
  o deteriora?i ?i p?stra?i-o ntr-un loc sigur!
  Mult succes.
  COMISARUL.

  0 Nepermis! Nepermis!

 3. #3
  Soldat Neinstruit
  Puncte: 32, Nivel: 1
  Progres nivel: 64%, Puncte necesare pentru următorul nivel: 18
  Activitate globală: 0%

  Data înscrierii
  18.02.2016
  Locație
  HARGHITA
  Vârstă
  40
  Postări
  1
  Puncte
  32
  Nivel
  1
  Aprobare/Dezaprobare
  Primit: 0/0
  Oferit: 0/0
  Putere Rep
  0

  Cum pot recupera numerele de inmatriculare si certificatul de inmatriculare

  Buna.Cum pot recupera numerele si certificatul de inmatriculare de la un autoturism pentru a o radia din circulatie?Masina a fost data unei prietene si aceasta a plecat in Italia si a vandut masina unei alte persoane.Dupa indelungi cautari am gasit-o ,dar nu pot sa ma inteleg cu noul "proprietar",acesta nu are nici o dovada ca a cumparat masina si cartea este la mine.Am anuntat politia de pe raza comunei unde se afla masina dearece are expirat I.T.P.-UL si nu are nici asigurare.Politia a spus ca nu are ce sa-i faca ,doar daca il prinde in trafic.A fost la acea persoana dar nu vrea nici sa o inmatriculeze pe el dar nici sa imi dea actele.Mentionez ca acea persoana lucreaza la padure si pana la drumul forestier are cca 6 km de drum judetean.Va rog foarte mult sa ma ajutati ma tem sa faca vreun accident sau altceva.L-am amenintat ca il dau in judecata dar tot nu a cedat.Ce ma sfatuiti sa fac sa il dau in judecata?O pot da furata?Multumesc.

  0 Nepermis! Nepermis!

Informații subiect

Utilizatori care navighează în acest subiect

Momentan sunt 1 utilizatori care navighează în acest subiect. (0 membri și 1 vizitatori)

Permisiuni postare

 • Nu poți posta subiecte noi
 • Nu poți răspunde la subiecte
 • Nu poți adăuga atașamente
 • Nu poți edita postările proprii
 •