Stima?i Domni

V? rug?m, s? lua?i de urgen?? m?surile care se impun, am sugera ?i o colaborare cu Poli?ia, pentru rezolvarea definitiv? a urm?toarelor focare de infec?ie ?i nu numai:


1. ma?ina abandonat? cu num?rul TR 02 JHN, ţn dreptul bl. E10, ţntre sc. 4, ?i 3, bloc situat pe strada Aleea Ciceu, nr. 4, sect. 4 ?i

2. ma?ina abandonat? de vis-Ó-vis cu num?rul B 16 KMV.

Preciz?m c? rezolvarea acestor focare de infec?ie ne-ar face s? ne sim?im mult mai siguri ţn propria noastr? arie de re?edin??, pentru c? pe lÔng? mizeria de nedescris ţn care se afl?, pe timp de noapte acestea sunt locuite de persoane dubioase, care ne tulbur? profund ?i continuu lini?tea.

Pentru rezolvarea definitiv? a acestor probleme v? mul?ume?te anticipat Asocia?ia de Proprietari a Blocului E10, Aleea Ciceu, sect.4, ţn persoana d-lui administrator al blocului Budiu Ion, sc. 3, ap. 58.
Semneaz?:
Asocia?ia de Proprietari din str. Aleea Ciceu, bl. E10, nr. 4, sect. 4, ţn persoana d-lui administrator al blocului Budiu Ion


Persoan? de contact:


HÔncu Liliana