26.02.2015
Ora estimata: 10:00
Complet: C1P
Tip solutie:
Solutia pe scurt: În temeiul art. 336 alin.1 C.pen., cu aplicarea art. 396
alin 10.C.proc.pen., cu aplicarea art. 5 N.C.p., stabileşte pentru
inculpatul M. C. T. pentru săvârşirea infracţiunii de conducere pe drumurile
publice a unui autovehicul pentru care legea prevede obligativitatea
de?inerii permisului de conducere de către o persoană care la momentul
prelevării mostrelor biologice are o îmbiba?ie alcoolică de peste 0.80 g/l
alcool pur sânge, la o pedeapsă de 8 (opt) luni închisoare. În temeiul art.
83 alin. 1 şi 3 C.pen. amână aplicarea pedepsei pe o durată de 2 ani care se
calculează de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, conform
art. 84 alin.1 C.pen. În temeiul art. 85 alin. 1 C.pen., pe durata
termenului de supraveghere, pune în vedere inculpatului să respecte
următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la serviciul de
probaţiune, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele
consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în
prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile,
precum şi întoarcerea; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să
comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor
sale de existenţă. În temeiul art. 86 alin. 1 C. pen. pe durata termenului
de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. 1, lit. c) - e) se
comunică Serviciului de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Timiş. În temeiul
art. 84 alin. 2 și 88 alin.1 C. pen., instanța pune în vedere inculpatului
că pe durata termenului de supraveghere trebuie să respecte măsurile de
supraveghere și obligațiile care îi revin, în condițiile stabilite de
instanță, în caz de nerespectare cu rea-credință a acestora, instanța va
dispune revocarea amânării pedepsei și dispune aplicarea şi executarea
acesteia în regim de detenție. În temeiul art. 274 alin. 1 C.proc.pen.,
dispune obligarea acestuia la plata sumei de 1200 lei cu titlu de cheltuieli
judiciare către stat. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare, care se
depune la Judecătoria Timișoara. Pronunțată în ședință publică, azi,
26.02.2015.
Document: Hotarâre 405/2015 26.02.2015
Ce trebuie sa fac sa primesc permisul inapoi???mai trebuie sa sustin o
reexaminare???permisul mi-a fost ridicat in data de 20-10-2013.VA
MULTUMESC!!!