PolitiaRutiera.ro

F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebări

  • Marţi, 29 Septembrie 2009 09:37
  • Scris de politiarutiera

I.CORUPTIE


1. Unde reclam un poliţist corupt?


Pentru a reclama un act de corupţie al unui poliţist sau al oricărui alt angajat al Ministerului Administraţiei şi Internelor trebuie sa sunaţi la Direcţiei Generală Anticorupţie.

Pentru aceasta aveţi la dispoziţie numărul de telefon 0800.806.806. Apelul este gratuit!


II. PERMISUL DE CONDUCERE1. De ce documente am nevoie pentru a obţine permisul de conducere?


Potrivit art.7 din Ordinul MAI nr. 1497/2006, dosarul de examinare pentru obţinerea permisului de conducere trebuie să cuprindă următoarele documente:

- cerere-tip;
- fişa de şcolarizare care conţine datele de stare civilă ale candidatului, forma de pregătire teoretică şi practică realizată de unităţile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicita examinarea, completată prin dactilografiere şi semnată de candidat, pe care se aplică o fotografie color a acestuia în spaţiul special destinat +avizul unităţii sanitare;
- certificatul de cazier judiciar, in termenul de valabilitate (pentru cetatenii straini cu resedinta sau domiciliul in Romania, acesta se elibereaza de Inspectoratul General al Politiei Romane);
- copia documentului de identitate;
- chitanţa de plată a taxei de examinare;
- copia permisului de conducere, în cazul persoanelor care solicită obţinerea unei noi categorii (subcategorii);
- copia hotărârii judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă, în cazul persoanelor care solicita examinarea pentru obţinerea unui nou permis de conducere.
- pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate – declaraţie notarială autentificată din care să rezulte că nu mai posedă un alt permis de conducere, nu i-a fost anulat sau suspendat, precum şi documente din care să rezulte reşedinţa în România.2. Unde mă prezint cu dosarul pentru a obţine permisul de conducere?


Persoanele care solicită obţinerea unui nou permis de conducere se vor prezenta cu dosarul complet în vederea obţinerea vizei necesare programării la examen la sediul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor .


3. Cine poate depune dosarul pentru a obţine permisul de conducere?


Dosarul de examinare se depune personal, cu excepţia primului examen, cand pot fi depuse de către reprezentanţii şcolilor de şoferi.


4. Care este adresa Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor ?


În Bucureşti, sediul Serviciului este situat în sectorul 2, pe Şoseaua Pipera nr.49.


5. Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană care solicită examinarea pentru obţinerea permisului de conducere?Persoana care solicita examinarea pentru obţinerea permisului de conducere trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să aibă vârsta de cel puţin 18 ani, cu următoarele excepţii: a) cel puţin 16 ani, pentru subcategoriile A1 si B1; b) cel puţin 21 de ani, pentru categoriile D, D+E, Tb si Tv şi subcategoriile D1 si D1+E;
- să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor din categoriile şi subcategoriile pentru care solicită examinarea;
- să facă dovada pregătirii teoretice şi practice, realizată prin cursuri organizate de unităţi autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care solicită examinarea;
- să facă dovada că domiciliază sau că are reşedinţa pe raza de competenţă a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor unde solicită să fie examinată.


6. Dacă mi-a fost ridicat permisul de conducere pot să mă prezint din nou la examen?


O persoană condamnată prin hotărâre judecatorească rămasă definitivă pentru comiterea unei infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, poate fi admisă la examenul pentru obţinerea permisului de conducere sau a brevetului de conducător, în condiţiile prevăzute la art. 116 alin. (1) lit. a) şi b) din O.U.G. 195/2002.


7. De ce documente am nevoie pentru a solicita examinarea pentru obtinerea unui nou permis de conducere?


Dosarul de examinare trebuie să cuprindă următoarele documente:

- cerere-tip, semnată de solicitant;
- fişa de şcolarizare care conţine datele de stare civilă ale candidatului, forma de pregătire teoretică şi practică realizată de unităţile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicită examinarea, completată prin dactilografiere şi semnată de candidat, pe care se aplică o fotografie color a acestuia în spaţiul special destinat;
- certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate (pentru cetăţenii străini cu reşedinţa sau domiciliul în România, acesta se eliberează de către Inspectoratul General al Poliţiei Române);
- copia documentului de identitate;
- chitanţa de plată a taxei de examinare;
- copia permisului de conducere, în cazul persoanelor care solicită obţinerea unei noi categorii (subcategorii);
- copia hotărârii judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă.

În acest caz, dosarul de examinare se depune personal.


8. Care este programul de lucru cu publicul al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor ?


Programul de lucru cu publicul al Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bucureşti, pentru înmatriculări, transcrieri, radieri, autorizaţii provizorii şi permise de conducere este de luni până vineri între orele 08:00-20:00.


9. Care este programul de lucru cu publicul al sălii de examinare a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor ?


Programul de lucru cu publicul al sălii de examinare Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bucureşti este: LUNI, MARŢI, MIERCURI şi VINERI de la 08:00 la 15:30, iar JOI de la 08:00 la 17:30.


10. Care este conducerea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Bucureşti?


Director : Comisar şef de poliţie MOŞESCU GEORGE DAN

Director adjunct: Comisar şef de poliţie BĂRBULESCU BOGDAN TEODOR

Şef serviciu Înmatriculări: Comisar de poliţie STOTE RĂTESCU ION

Şef serviciu Permise şi Examinări: Comisar şef de poliţie PETRACHE FLORIAN


11. Care este numărul de telefon la care pot suna pentru a obţine informaţii legate de permise de conducere examinări şi înmatriculări?Pentru Bucureşti, informaţii legate de permise de conducere examinări şi înmatriculări se pot obţine de luni până vineri, în intervalul orar 8.00 - 16.00, la numărul de telefon 021-301.95.89.


12. Care este perioada de reţinere a permisului de conducere ?


Permisul de conducere se reţine pentru o perioadă de 30, 60 sau 90 de zile, după cum urmează:

A. pentru 30 de zile, în cazul săvârşirii următoarelor fapte:
- Depăşirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea roşie a semaforului electric sau la trecerile la nivel cu calea ferată;
- Neacordarea priorităţii de trecere pietonilor angajaţi în traversarea regulamentară a drumului public prin locurile special amenajate şi semnalizate, aflaţi pe sensul de deplasare al autovehiculului sau tramvaiului;
- Neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor care au acest drept;
- Nerespectarea regulilor privind depăşirea;
- Nerespectarea semnalelor, indicaţiilor şi dispoziţiilor poliţistului rutier aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
- Neprezentarea în 24 ore, în cazul implicării într-un accident de circulaţie soldat numai cu pagube materiale;
- Cumularea a 15 puncte de penalizare.

B. pentru 60 de zile:
- Nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depăşirea sau trecerea la culoarea roşie a semaforului, dacă prin aceasta s-a produs un accident de circulaţie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
- Nerespectarea interdicţiei temporare de circulaţie instituite pe un anumit segment de drum;
- Nerespectarea regulilor de circulaţie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de coloană;
- Circulaţia pe sens opus, cu excepţia cazurilor în care se efectuează regulamentar manevra de depăşire;
- La cumularea a 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei suspendări a exercitării dreptului de a conduce.

C. pentru 90 de zile:
- Conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice, dacă fapta nu constituie, potrivit legii, infracţiune;
- Conducerea vehiculului cu defecţiuni grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de direcţie, constatate de poliţia rutieră împreuna cu specialiştii Registrului Auto Român;
- Neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte sau în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune;
- Depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respective şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.


13. Cum trebuie să procedeze o persoană pentru a beneficia de reducerea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice?


Perioada de suspendare se reduce la 30 de zile, dacă persoana îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
- A fost declarat admis la testul de verificare a regulilor de circulaţie;
- A obţinut permis de conducere cu cel puţin un an înainte de săvârşirea faptei;
- Nu a mai beneficiat de o astfel de măsură în ultimii 3 ani de la data săvârşirii faptei pentru care se solicita reducerea perioadei de suspendare;
- În ultimii 3 ani de la data constatării contravenţiei pentru care se aplică sancţiunea contravenţională complementară nu a mai avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule.
Cererea să va fi înregistrata la unitatea de poliţie din care face parte agentul constatator, având anexate următoarele documente:
- O copie a procesului verbal de constatare a contravenţiei;
- O copie a dovezii înlocuitoare a permisului de conducere;
- O copie după chitanţă de achitare a amenzii;
- O copie a BI/CI.


14. Care este procedura de restituire a permisului de conducere?


Pentru a reintra în posesia permisului de conducere, la expirarea termenului de reţinere, titularul acestuia trebuie să se prezinte la sediul Brigăzii de Poliţie Rutieră Bucureşti, din str. Logofat Udrişte, nr. 9-15 la Ghiseul Eliberări Permise de Conducere (situat în clădirea veche, intrarea C), având asupra sa buletinul sau cartea de identitate şi dovada înlocuitoare de reţinere a permisului de conducere.


15. De ce documente e nevoie pentru preschimbarea permiselor emise de alte state?


Dosarul trebuie să cuprindă următoarele acte:

- cerere de preschimbare a permisului din care să rezulte explicit pentru ce categorii/subcategorii corespondente celor româneşti, se solicită preschimbarea;

- permisul de conducere străin, original şi copie, precum şi traducerea legalizată în limba româna a acestuia (nu se solicită traducerea legalizată în limba româna în cazul permiselor de conducere emise de autorităţile Republicii Moldova - care sunt editate în limba română);

- documentul de identitate al solicitantului, original şi copie, respectiv:

- paşaportul şi permisul de şedere temporară sau, după caz permisul de şedere permanentă, în România, în cazul cetăţenilor străini;

- paşaportul, cartea de identitate provizorie, buletinul său cartea de identitate, în cazul cetăţenilor români;

- fişa deţinătorului de permis, completată prin dactilografiere, care să aibă ataşată în spaţiul special destinat o fotografie color 3×4 cm sau 4×5 cm, de dată recentă semnată de solicitant cu pix de culoare neagră în spaţiul special destinat;

- fişa medicală completată de o unitate medicală ambulatorie de specialitate încheiată cu concluzia “apt conducător auto categoria...”, cu precizarea categoriei/categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum şi a eventualelor restricţii medicale ce vor fi menţionate în pemisul de conducere preschimbat. Fişa are valabilitate un an de zile de la data eliberării;

- certificat de cazier judiciar solicitat pentru motivul preschimbare permis de conducere;

- declaraţia notarială pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte că permisul de conducere depus la preschimbare este autentic, că titularul acestuia nu mai posedă alt permis de conducere naţional românesc ori străin ori un duplicat al acestuia, că nu a declarat pierderea sau furtul acestuia la organele emitente sau la alte autorităţi, precum şi faptul că nu i s-a anulat sau suspendat dreptul de a conduce;

- contravaloarea permisului de conducere - 50 lei (CEC).


16. De ce documente este nevoie în cazul expirării, pierderii, furtului sau modificării datelor privind deţinătorul permisului de conducere?


Acte necesare în cazul pierderii sau furtului permisului de conducere: actul de identitate (original şi copie );

-  titularul permisului de conducere trebuie să declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document autorităţii emitente, în cel mult 48 de ore de la constatare şi să solicite publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum şi eliberarea unui nou permis de conducere;

-  fişa deţinătorului permisului de conducere, completată olograf sau cu ajutorul mijloacelor informatice;

- permisul de conducere a cărui preschimbare se solicită în original, după caz; declaraţie de pierdere/furt/deteriorare - după caz;

- contravaloare permis de conducere - 68 lei (CEC);

- documentul care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, etc.), original + copie;

- fişa medicala-tip din care să rezulte că este apt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, dacă preschimbarea se solicită după expirarea valabilităţii administrative a permisului de conducere;


17. De ce documente este nevoie pentru preschimbarea permisului de conducere?


Acte necesare pentru preschimbare în caz de căsătorie, expirare a valabilitaţii sau a schimbării domiciliului:

1. Actul de identitate cu menţionarea cod numeric personal.

2. Permisul de conducere cu viza sau fişa medicală. Examenul medical trebuie să fie realizat la o unitate medicală aprobată.

3. Fişa tip a deţinătorului permisului de conducere, dactilografiată şi semnată cu negru în dreptunghiul special desemnat.

4. Fotografii la unităţile specializate.

5. Chitanţă CEC. În cazul societăţilor comerciale este indicat să existe şi o copie xerox pentru propriul departament de contabilitate.

6. Copie xerox a permisului de conducere.

7. Copie legalizată a actului de căsătorie (când este cazul).

8. Copie legalizată a hotărârii definitive de divorţ (când este cazul).

9. Copie xerox după actul de identitate.


III. CONTRAVENŢII (AMENZI)

1.Este legală trimiterea proceselor verbale de constatare a contravenţiei prin poştă ?

DA. Constatarea contravenţiilor se poate face şi fără oprirea contravenientului, precum şi în lipsa acestuia, dacă săvârşirea contravenţiilor este probată cu un mijloc tehnic certificat, potrivit legii, din dotarea poliţiei. În aceste situaţii, procesul-verbal se comunică de către agentul constatator, prin poştă, în termen de cel mult o lună de la data încheierii.

2.Care este termenul de plată a amenzilor ?

Contravenientul, cu excepţia persoanei juridice, poate achita în termen de cel mult 2 zile lucrătoare de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute în actul normativ, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Pentru amenzile contravenţionale în cuantum de până la 20 de puncte amendă, contravenientul poate achita pe loc jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege. Dacă procesul verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei a fost primit prin poştă, se poate achita jumătate din minimul amenzii în acelaşi termen de 2 zile lucrătoare de la data ridicării corespondenţei.

După trecerea celor 2 zile lucrătoare de la comunicare, contravenientul plăteşte integral valoarea amenzii stabilite prin procesul verbal de către agentul constatator.

3.Unde se pot achita procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei ?

Amenzile privind circulaţia pe drumurile publice se fac venit integral la bugetele locale şi se achită la Casa de Economii şi Consemnaţiuni– CEC- S.A., la casieriile autorităţilor administraţiei publice locale ori ale altor instituţii publice abilitate să administreze veniturile publice locale, indiferent de localitatea pe a cărei rază funcţionează acestea, de cetăţenia, domiciliul, sau de reşedinţa contravenientului ori de locul săvârşirii contravenţiei, precum şi la ghişeul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României.

Cei care au domiciliul în municipiul Bucureşti şi au fost sancţionaţi contravenţional pentru o faptă săvârşită în această localitate pot achita amenda on-line, accesând site-ul www.ghiseul.ro.

De asemenea, contravenienţii mai pot achita şi pe loc, la agentul constatator, jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, pentru amenzile în cuantum de până la 20 puncte-amendă.

4.Ce trebuie făcut după achitarea proceselor verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei?

După efectuarea plăţii, în termen de 15 zile, procesul-verbal împreună cu o copie de pe chitanţa de plată a amenzii se predă de către contravenient agentului constatator sau se trimit prin poştă unităţii de poliţie din care acesta face parte.

În cazul achitării on-line a amenzilor contravenţionale, nu mai este necesară nici o altă formalitate.

5.Pot afla prin internet câte puncte de penalizare am?

Nu.

Comments
Comentariu nou Cautare
mario  - politia ciobani   |2009-11-09 16:16:22
mi-au luat cartea de indentitate de 4 luny in rominia curcanii din deva ;stau in
belgia si nici nu mi-au trimeso ;am fost revolutionar degeaba ca escrocii sau
inmultit si vreau sa ia bani pe degeaba;pacat de rominia?????????????????
florin  - prost   |2010-07-06 08:27:30
PROST MAI ESTI,ANALFABETULE !!INVATA MAI INTAI GRAMATICA LIMBII ROMANE !!
Esti
mai cioban decat toti ciobanii din lume !
gabriel  - permis de conducere model european   |2010-01-06 01:09:28
pot lucra sofer pe camion in Spania cu permisul de conducere model european
categoriile B,B+E,C+E ?
ion  - sigur ca da   |2012-05-14 20:12:23
poti sa faci orice ! poti sa te faci si sofer pe luna!
voda gheorghe  - cum pot preschimba permisul expirat?   |2010-02-03 14:20:37
pot depune cerere prin internet?
ovidiu  - bibliografie pt examen   |2010-02-18 08:53:01
ce recomandati ca bibliografie pt examen categ,b?
ion   |2012-05-14 20:13:18
Hartia de 100 cu george Washinghton!
florin3l_23  - florin   |2010-03-09 20:19:56
care ma poate ajuta intro probleca cu niste raspunsuri urgent va
rogggggggg
...miau ridicat talonu de la masina ca nu aveam foliile omologate si
nu stiu unde tre sa merg sa mi iau talonu ca am numere straine ???am dat foliile
jos si cu dovada tre sa merg la rar sau tre sa merg in tara respectiva
?????????va rog raspundetimi si mie
ion   |2012-05-14 20:14:23
miau miau! mai bine mergeai cu o masina in regula!
alegecom   |2010-04-02 00:22:54
unde trebuie sa ma adresez,sa pot afla cate puncte penalizare am? multumesc
alegecom   |2010-04-02 00:25:46
in ce perioada se poate circula pe Transfagarasan si cu ce viteza este
recomandat sa circuli pe acest drum?
Ionicioiu Elena Andreea   |2010-04-06 18:30:59
Am facut cumulul de 15 puncte de penalizare,si mi sa retinut permisul pe durata
a 30de zile.Ce pot face pt a mi se micsora aceasta durata?Ce pot face pt a-mi
ridica permisul mai devreme de 30 de zile?
Malita Dacian  - Va rog sa imi raspundeti cat mai repede .Mult. Ant   |2010-04-20 04:05:53
Un agent m-a oprit in apropiere de o localitate si mi-a luat permisul de
conducere pt depasire cu peste 50 k\h pe un tronson in lucru la acostament
cu limitare de 40k\h iar sub limitarea de 40 mai era si un panou de drum
ingustat,iar in momentul respectiv drumul pe care circulam era terminat
.Limitarea respectiva era valabila doar in conditiile in care drumul se
ingusta?Ce pot face in aceasta situatie!
marina   |2010-04-23 00:46:01
dc am cazut o data sala cand o mai pot da si trebuie sa ma platesc ceva sau is
valabile actele cu care mam prezentat prim data?trebuie sa depun din nou dosarul
la scoala sau nu?pot sal tin la mine pana ma prezint din nou la examen?
ale  - ...   |2010-05-10 23:17:04
poti da iar lasa dupa 15 zile..platesti iar cei 5 lei si 10 lei sala...sunt
valabile actele...dosarul il ti la tine,il depui dupa cele 15 zile...in
continuare ramane la tine pana la proba practica..daca iei si proba practica
dosarul ramane la ei..daca nu ,ti-l da inapoi.;)
Ghena Mihaela  - intrbare   |2010-04-25 15:59:41
Am si eu o intrebare.Am dat examenul la proba teoretica si l-am trecut,iar
examenul la proba practica nu l-am trecut.Va trebui sa mai dau o data sala ca sa
intru iar in examen la proba practicaVa multumesc|.
ale  - ...   |2010-05-10 23:13:16
Da va trebui sa dai iar sala pentru a ajunge iar la proba practica..Asta pana
intra legea in Monitorul oficial.
virginia  - Pentru copil   |2010-04-30 12:33:28
Sunt in divort cu sotul, nu ia-m cerut pensie si desi el este vinovat am cerut
desfacerea casatoriei din vina ambilor, dar el imi cere sa poata lua copilul in
vacante, adica zile intregi; el desi conduce o duba a baut intodeauna. a fost de
doua ori in coma alcoolica si a fost prins la volan baut cu o alcolemie de
0,5%(daca zic bine).Putea, dupa cum spunea el, sa aiba condamnare penala, dar
s-a descurcat, a obtinut o recalculare a alcolemiei si dupa 6 luni si-a
recuperat carnetul auto. In acea perioada conducea totusi pe timpul noptii, iar
pentru serviciu platea rude pentru a-l conduce, sa nu se afle la serviciu. Desi
stiam acestea nu i-am facut niciun rau, dar copilul nu poate fi dat unui
inconstient, nici macar pentru o noapte (are nici 3 anisori.
De fapt, vreau sa
intreb daca mi se poate da o copie a procesului verbal de constatare a
contraventiei si de unde?
Va multumesc.
marius  - cred ca puteti lua !   |2012-04-20 10:57:06
cred ca puteti lua o copie de la politie , daca cunoasteti data exacta , numai
ca nu o puteti face personal ! doar prin tribunal, judecatorie , cereti in fata
judecatorului sa se faca o adresa catre politie precum ca doriti sa intrati in
posesia acelui proces verbal sau catre institutia care ar detine ceea ce va
intereseaza pe dvs ptr ca ar face o dovada concludenta in solutionarea
favorabila dvs a cazului in care sunteti.
eugen ovidiu  - obtinerea licentei de a conduce vehicul categoria   |2010-06-06 13:38:53
Sunt posesor permis conducere categoria B si vreau sa imi scot B+E, adica
licenta pentru remorca. ma poate informa cineva cam cat ma poate costa si cam
cat dureaza??
dany  - .....   |2010-09-20 16:15:39
am pierdut procesul cu politia rutiera prin neprezentare.cand ul depun shi pe
cat timp il depun?
a fost luat pt depasire pe linie continuu shi trecere de
pietoni,adica pe pv scria 30 zile....mai trebuie sa dau examen iar?multumesc
marius  - codul penal   |2010-10-18 23:45:01
buna seara am si eu o problema daca ma poate ajuta cineva va rog acum vreo 2 ani
am fost prins baut la volan fara accident fara nimic am fost prins in trafic si
am fost judecat si mi-sa dat 2 ani cu suspendare si 2 ani cu incercare si
permisu anulat as vrea sa stiu cand pot sa dau de permis inapoi daca ma poate
ajuta cineva va multumesc
ionut  - permis auto   |2010-12-06 21:36:29
buna ziua,astazi m-am prezentat pentru a da proba teoretica e permisului
auto,spre fericirea mea am trecut cu brio,dar as vrea sa dau proba practica mai
repede din niste motive personale......se poate?va multumesc.
Anonim  - 1+1   |2011-01-15 18:40:50
cat fac 1+1?
paul  - retinere permis in slovacia   |2011-01-23 16:10:29
buna as avea si eu o intrebare de circa 3 luni de zile am ramas fara permis in
slovacia datorita depasiri maximei autorizata a unei autoutilitare rezutltand o
amenda de 300 euro si suspendarea permisului, eu pot circula pe teritoriul
romaniei? cum ami pot recupera permisul eu as vrea sa fac si alte categori!! ce
ai de facut bani de amnda nam! ce pot face acesta era serviciul,am sunat la
ambasada dar nimik ei nu ma poate ajuta va rog ajutatima va multumesc
roby_fzr  - hehe:))   |2011-02-16 15:23:15
5.Pot afla prin internet câte puncte de penalizare am?

Nu.


vrajala:)))le
spargii baza de date si poti:))
roby_fzr  - corectare   |2011-02-16 15:23:56
spargi*
revnic ciprian  - legislatie rutiera   |2011-04-14 11:47:34
AM SI EU O INTREBARE DETIN UN MOPED DECI MOPED NU SCUTER DE 49 cm AM TOATE
ACTELE NECESARE TALON INREGISTRAT LA PRIMARIE CURS DE LEGISLATIE RUTIERA
ASIGURARE DAR NU STIU TREBUIE SA IMI FAC SI ITP-UL DESI MI SE PARE STRANIU EXACT
CUM SA R CERE LA BICICLETE DIFERENTA CA ASTA ARE MOTOR . VA MULTUMESC
ANTICIPAT.
Gigel73  - Va rog ajutati-ma   |2011-04-23 08:12:38
Am o mica problema ,am un autoturism inmatriculat in germania. Masina e trecuta
in briefu-ri ( adika in certificat si carte) rosu metalizat(red metalic) ,eu as
vrea sa o revopsesc dar un rosu nemetalizat,oare se va retine certificatul daca
nu e trecuta modificarea culorii? Cu toate ca eu unu nu vad nici o mare
modificare doar tot rosu ramane. Va multumesc
ionut  - instrainarea masinii   |2011-04-27 19:22:35
Am o problema...Am luat o masina acum 9 luni,si nu am avut bani sa mai fac si
actele la ea...Am vorbit cu baiatu' si mi-a spus ca atunci cand ma
hotarasc,facem actele...Iar cand m-am hotarat,am realizat ca nu are cum sa-mi
dea certificatul fiscal la ea,iar pe talon arata ca este instrainata in 2008
unui alt "baietas".Am talon si carte de identitate,am itp-ul la
ea,asigurare si rovinieta,dar pe talon ,la instrainare e trecut un altul,si este
scoasa de la financiar.Intrebarea mea este ca daca sunt in situatia asta,mai pot
circula cu masina?Va multumesc anticipat
Anonim   |2014-10-13 17:51:22
ce posibilitate am sa recuperez certificatu fiscal de la cel ce mia vindut
autoturismu?
doruu croitoru  - cui pot sa ma adresez pentru recuperarea unui cert   |2014-10-13 17:56:33
cui pot sa ma adresez pentru recuperarea unui certificat fiscal de la cumparator
daniciuc ionel  - talon scuter   |2011-08-24 11:15:16
am fost la udriste sa mi ridic talonul,in prima faza am sunat acolo am explicat
situatia apoi mi a zis sa demonstrez ca e scuterul meu cu cartea sa si sa mi fac
asigurare deoarece anul trecut i am dat scuterul cumnatului meu sa mi l repare
el a plecat cu el si a facut accident.Asigurarea era expirata asa ca a primit
amenda si a retinut talonul acum ducandu ma sa mi iau talonul de la udriste cel
de la ridicari mi a zis sa i dau dovada,aceea dovada care inseamna ce?
amenda
care a primit o si procesul verbal prin care mi a retinut talonul ce sa fac daca
nu mai are dovada cum imi iau talonul inapoi?????va rogg mult astept un raspunss
Ion Tilica  - rovigneta la nr. rosii   |2011-09-13 17:28:54
Este obligatorie rovigneta la autoturismul nou cu numere rosii?
Ion Tilica   |2011-09-13 17:29:53
Este obligatorie rovigneta la auto nou cu nr. rosii ?
clau  - sal   |2011-09-29 20:49:23
as avea o intrebare la depunerea dosarului in vederea inscrierii pt examen la
sala, ofiterul mi-a cerut fosta foaie de inscriere din primul dosar expirat,
care ulterior sefa scolii de soferi la aruncat facand-mi altul nou cu tot cu o
alta fisa, chiar e nevoie de asa ceva? nu e de ajuns fisa noua pt anularea
fostului dosar din baza lor de date?
blaga gheorghe  - permis   |2011-10-03 00:32:04
buna as avea o intrebare cand prezint actele la control si am permisul serox
legalizat la un notar este valabil?
Atim Pavel  - Circulatia pe timp de iarna   |2011-10-05 16:24:03
Si la televizor si in presa se spune ca intre 01 noiembrie si pana la 31 martie
este obligatoriu sa am cauciucuri de iarna(cu fulgi sau M+S sau ALL
SEASONS...)?Daca pe drum nu e zapada,gheata sau polei imi trebuie astfel de
cauciucuri?In Legea 116/2011 publicata in M.O nr.503/14.07.2011 nu prevede
perioada.Va rog sa ma lamuriti ca sa nu cad in greseala cu amenda de 4.000
lei.Am 71 de ani si sunt pensionar asa ca n-am bani de caucicuri dar nici de
amenda.Astept lamuriri si va multumesc.P.Atim.
Anonim   |2011-10-05 20:06:32
buna am o intrebare si chiar va rog frumos sa ma lamuriti daca se poate in urma
cu 1 an si 2 luni mia fost luat carnetu de sofer in germania si am avut o amenda
in circulatie de aproximativ 1500 de euro pe care nu am achitato ca nu am avut
atitia bani cum imi pot recupera permisu mia fost luat ptr 9 luni dar am avut
drept de sedere si eu nu am mai fost plecat de atunci in germania si de mi la
trimis la adresa aceea nu a mai avut cine sa mil trimita ce sa fac ca sami
recuperez permisu si ce se poate intimpla daca conduc aici in rominia si ma
opreste politia va multumesc
anonim 2   |2011-11-03 18:19:04
da-l pierdut :D
ania  - dfsf   |2011-10-11 16:40:44
va rog unde este politia pipera ka nu stiu raspundeti urgent
ania   |2011-10-11 16:41:43
unde este politia pipera va rog urgent
ania   |2011-10-11 16:42:51
politia piperre urgent
Ivan  - comunicare chitanta plata amenda   |2011-10-19 16:45:51
In pv este scris indescifrabil numele agentului constatator din BR S9RG 2-3.
Nu
stiu unde, cui si pe ce adresa sa transmit copia chitantei de plata a amenzii.Va
rog sa-mi spuneti ca sa respect procedura legala.
Croitoru   |2011-10-29 15:12:32
Am si eu o intrebare: De la 1noiembrie doar cand drumurile sunt acoperite cu
gheata, polei si zapada ti se poate da amenda, sau si cand nu e, si drumul e
uscat dar nu am cauciucuri?
andrei   |2011-11-04 00:02:29
am si eu intrebare sa va o adrsez?
Care sunt regulile de iarna pentru a circula
pe soselele romane daca eu inca nu am cauciucuri de iarna si afara este inca
uscat,atunci am voie sa circul cu masina daca inca nu o am echipata?
Slash   |2011-11-06 23:26:57
da
alex   |2012-01-17 22:07:30
nu ai voie
alex  - intrebare   |2012-09-21 22:06:12
am dat pt permis in urma cu trei ani cat a si b,din pakte am luat doar cat a,cum
pot sami ridic permisul de conducere in jud timis?rasp la id alexysss89 plz
ionut  - program IML   |2011-11-13 19:00:19
Stie cumva cineva ce program ar caseria de la IML?
bolog felix  - stie cineva cat dureaza preschimbarea de permis   |2011-11-21 13:26:23
am bagat actele de o luna si o saptamana,pentru a preschimba permisul optinut in
italia ,am sunat pe la ambasada ,pe la consulat si dupa o luna si o saptamana
inca nu a ajuns cererea la consulat deci va dati seama in ce tara traim,in ce
sisitem traim ???????poi cum sa stai intro tara de coruptii????????daca ai bani
sau esti interlop ai de toate. daca nu ,mori de foame .strigati toti in cor
traiasac romania.
bolog felix  - traiasca romania   |2011-11-21 13:29:04
traisca coruptia iterlopii si politia,daca ai bani ai de toate daca nu mori de
foame si atunci cum sa nu strigi traiasca romania.
bolog felix   |2011-11-21 13:30:23
scz scrisul sunt fffffffffffffff nervos
CLAUDIU  - durata dosarului auto   |2012-01-10 23:03:43
as vrea sa stiu care este termenul de valabilitate al dosarului pentru scoala de
soferi?un an de la inscrierea in scoala sau de la iesirea din scoala?
alex  - intrebare   |2012-01-17 22:03:28
salut!mi-am pierdut buletinul ..si as vrea sa stiu daca ma pot duce sa ma
programez pt scola de soferi cu un alt act in afara de buletin ??
lupu danut  - preschimbat permis de conducere din spaniol in rom   |2012-02-27 12:57:43
AU TRECUT CELE 45 DE ZILE DE CAND AM SOLICITAT SI DEPUS DOSARUL PENTRU
PRESCHIMBAREA PERMISULUI DE CONDUCERE DIN SPANIOL CU CEL ROMANESC SI NU AM
PRIMIT NICI UN RASPUNS. AS DORII SA STIU DE CE NU MI-A AJUNS INCA PERMISUL PRIN
POSTA LA DOMICILIU SI UNDE SA MA INFORMEZ DE SITUATIA LUI? VA MULTUMESC!!!
bogdan   |2012-02-28 13:38:29
Buna ziua, am avut carnetu spendat pe perioada 28.01 28.02.,inrebarea este
daca pot sal ridic astazi?
mihaela  - permis de cunducere   |2012-02-28 21:44:27
vreau sa imi fac permisul de conducere in spania,o sa am vreo problema atunci
cand o sa ma intorc acasa,in romania ,in al schimba cu cel romanesc,sau o sa
fie nevoie de a sustine vreo proba teoretica sau practica?astept raspuns
urgent....va multumesc
Cimpoesu Leonard  - Remorci din Anglia   |2012-05-21 18:16:53
Buna ziua!!
Doresc sa-mi cumpar o rulota din Anglia si sa o transport pe roti
trasa de autoturismul propriu inmatriculat in Romania. Avind in vedere ca in
Anglia remorcile nu se inmatriculeaza, care este procedura cind intru in state
in care inmatricularea acestor vehicule este obligatorie?.
Multumesc anticipat.
Elena   |2012-09-14 16:59:53
Va rog sa-mi spuneti si mie cum pot afla data expirarii rovignetei ca am pirdut
chitanta.
roman cristina  - buna ziua   |2013-02-10 19:05:14
prietenul meu are o masina din anglia si daca mi-o lasa mie ...pot circula in
romania daca e pe numele lui si plateste el asigurarea?
constantin  - referitor la categoria Tr   |2013-02-11 23:14:50
am permis de conducere categ. B si C+E si detin un TAF forestier inregistrat la
primarie. Il pot conduce pe drumul public
cu categ. pe care le am conform noului
cod rutier?
catalin  - preschimbare permis strain   |2013-02-13 14:15:30
am depus actele pt preschimbarea permisului de conducere italian in permis
romanesc de 3 luni si nici pana in prezent nu a fost eliberat, unde ma pot
adresa pt informatii?
NEDELCU DANIEL CIPRIAN  - am un scuter first bike   |2013-02-14 00:21:24
va rog lamuritima si pe mine am permis categoria B si am si scuter first bike de
50 cm cubi 3 kw putera motorului lam cumparat in 2007 din tg-jiu si mi sa dat la
el certificat d einmatriculare plus carte de identitate si nr de inmatriculare
BV .. XJN trebuie s ail radiez sa merg sa il reinmatriculez la tg-jiu pe gorj
cum sa procedez pt k la rovianri mi la bagat pe primarie
catalin  - categoria B   |2013-02-18 19:08:51
Cu cat B pot conduce legal pe drumul comunal un tractor de 1200 kg + remorca de
maxim 3000 kg inregistrate la primarie ? Sau de cate kg maxim sa fie remorca
.....
Multumesc .
bogdan   |2013-04-06 19:17:03
Cu categoria B poti conduce remorca maxim de 750 kg
johanes  - ...   |2013-03-16 11:23:48
Am inceput anul trecu scoala de soferi categoria A si nu am reusit sa bag
dosarul am fost in luna martie 2013 si nu la primit din cauza ca nu am 24 de
anii ce as putea face >sau asta e o mare teapa ?
Stoican Cristian  - scutere   |2013-04-10 22:13:10
Buna ziua,am un moped Piaggio Vespa inregistrat la primarie si cand am fost sa-i
fac verificare anul acesta mi-a zis ca nu poate sa-mi faca ITP pentru ca nu e
inmatriculat ci este inregistrat si nu apare in evidentele RAR!Cand l-am
iregistrat am dat o declaratie pe propria raspundere,scuterul este adus din
italia si este inregistrat in anul 2002!Intrebarea mea este daca pot circula cu
el asa sau este obligatoriu ITP,si daca este ce pasi trebuie sa urmez si ce
documente sunt necesare!
Karl  - scutere   |2015-07-04 14:47:08
ASTA VREAU SA AFLU SI EU!
balasoiu niculae  - sofer incepator   |2013-04-12 12:45:52
Buna ziua, doresc sa stiu daca un sofer incepator poate circula in strainatate,
respectiv in Franta.Multumesc!
Augustin  - Radierea   |2013-05-05 01:32:03
As vrea sa stiu daca mai trebuie sa fac radierea autoturismului in cazul in care
am vandut masina?
CantrellUrsula18  - reply   |2013-06-18 14:13:51
Lots of specialists say that credit loans help a lot of people to live their own
way, just because they are able to feel free to buy necessary stuff.
Furthermore, a lot of banks offer bank loan for young and old people.
carmen  - radiere incazul vanzarii   |2013-09-11 16:02:02
am vandut un autoturism unui cetaten iar acesta l-a revandut altui cetatean care
l-a dezmembrat.Nici pana in prezent nu am putut face radierea intrucat nu mai
detin decat factura de vanzare primului cetatean,documentele autoturismului au
ramas la cel de al doilea care refuza sa ni le predea pentru a solicita
radierea.Momentan sunt si buna platnica a taxelor la administratie.Cum sa
procedez ?Multumesc
anghel  - intrebare surpriza   |2013-09-12 20:19:19
Buna ziua; intrebare mea desi la obiect probabil va avea mai multe raspunsuri
contradictorii; Am doar o masina cu 3 locuri in fata(autoutilitara) si din cate
stiu codul rutier stipuleaza ca copii sub 14 ani nu au dreptul de a sta pe
bancheta din fata.Este legal sa transporti copii sub 14 ani cu autoutilitara
sau nu? ..desi multe masini sport au doar doua locuri. Multumesc anticipat.
mihai  - poze   |2013-10-01 20:47:45
prietena mea are niste poze puse pe un sait din germania , se pot sterge acele
poze de acolo daca nu mai esti de acord cu ele pentu k este un sait de escorta ?
ea spune k pozele raman memorate 5 ani acolo insa eu nu cred . va rog sa ma
ajutati.
paul  - nelamurire intrebarea 4   |2013-10-08 12:44:12
aici pe site spune ca trebuie trimis "procesul-verbal împreună cu o copie
de pe chitanţa de plată a amenzii".
pe procesul verbal scrie ca trebuie
trimisa chitanta si copia dupa procesul verbal. cum e corect?
cheap nike air max  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php mulberr   |2013-12-14 10:34:48
http://fillyourplate.org/pinterest.php Days turned to that beau link:http://fillyourplate.org/pinterest.php tifu link:http://fillyourplate.org/pinterest.php l face make clear leaves and
Haotian startled mind, Qing Ye burberry bags say is true? Ye
Qing respectfully replied. Days eyes with Siqi different light,
opening: Haotian burberry tie bring several large Luo mulberry bags Jin
Sin, g link:http://www.bwrp.org.uk/web.aspx o
ghd hair straightener  - www.mysteriousplanet.netmybolg.php cheap uggs onli   |2013-12-14 11:53:31
link:http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php The blood of tyrants
Granville aware of their problems God, eve link:http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php n they praise the process.
Pa Qi adults, blood has been sent to Los Medal ugg boots uk complex
life on the back. White robes pri link:http://gatewayjr.org/wp-links.php son Ke bend. Library leap put away
the blood Los Medal, slightly bowed. Blood God Pa Wei nodded.
White robes
gelu  - politia niste ipocriti   |2014-01-18 10:56:22
am mers la tulcea sa ridik placutele susupendate ca nu aveam asigurare mam
prezentat la ipj tulcea si am prezentat asigurarea contractu vinzare cumparare
dovada si misa spus ca le pot ridica dar numerele find la braila am mers la
braila unde mia spus ca nu le pot ridica cu contractu ca trebuie sa le ridice
proprietaru dar eu acest drept si la intrebarea din ce motiv na avut nici o
explicatie si mia inchis usa in nas
alex   |2014-02-04 19:00:25
care este sanctiunea pentru incalcarea art.148 din ROUG 195/2002?
vasile santa   |2014-02-11 17:52:23
vreau sa stiu cit dureaza preschimbarea permisului care se expira si daca se
poate face si la urgente multumesc
Radu  - Scuter   |2014-03-16 13:44:20
Pana la urma cu categoria B,C,pot conduce scuter pana la 125 cmc ?
dan  - expediere carnet   |2014-03-21 09:37:31
Buna ziua dragi prieteni ,cine poate sa imi spuna va rog frumos cate zile sunt
necesare ca sa imi expedieze prin posta carnetul de condus dupa trecerea
examenelor ,multumesc din inima
chibu  - permis auto   |2014-04-16 19:51:24
salut am si eu o problema, mi sa suspendat permisu in RO mie si la inca 3,iam
dat in judecata toti,eu am pierdut si 2 dintre ei au castigat,ce pot face in
acest caz..multumesc
alex  - permis   |2014-04-16 19:54:29
salut,mi sa suspendat carnetu in Romania , insa miam facut acetele de judecata
si am plecat din tara.acm am pierdut,si din cate am inteles pot sa il suspend in
romania dar aici in germania pot conduce fara probleme.e adevarat ? multumesc
mult
george  - inmatriculare   |2014-05-11 22:35:11
procedura de inmatriculare a masinii repatriatilor.multumesc
Medeleanu Constantin  - Drum inchis   |2014-07-07 19:54:36
1.Cum si unde este definit "drum inchis circulatiei publice
(DICP)"?
2.Este legal ca DICP (ex.-drum forestier inchis cu bariera)sa se
suprapuna partial, peste un un drum public intravilan, sau intre
localitati?
3.Cum se procedeaza cand un conducator auto se intalneste cu o
astfel de situatie?
mihai  - categorii de permis   |2014-07-10 19:44:22
este posibil conducerea unui ansamblu de autovehicule cat.BE daca nu ai cat.B ci
doar CE si C1E?
Conform art.24.1, alin.2 rezulta (2) Permisele de conducere dau
dreptul de a conduce vehicule pe drumurile publice, dupa cum urmeaza:
a)
permisele de conducere eliberate pentru categoriile C1E, CE, D1E sau DE sunt
valabile pentru ansamblurile de vehicule din categoria BE;
Ma lamureste cineva ?
catalin  - permise de conducere   |2014-07-29 02:25:18
cun se intelege:cap 3; sectiunea 2; articolul
24"1; alineatul(2); litera f ?
din codul rutier 2014?j
catalin  - permise de conducere   |2014-07-29 02:29:44
pot conduce A1 si A2u cat B,C,E?
PLF   |2014-08-16 00:06:20
Am luat toate examenele auto in urma cu aproximativ 5 ani dar nu am ridicat
permisul. Ce acte trebuie sa prezint pentru a-mi ridica permisul ? Mersi.
emil-pt mihai   |2014-08-18 14:21:51
daca ai categoria CE se poate conduce ansmblu BE
pt ca CE e o categorie
superioara
IOSIF MARIA  - SCOALA DE SOFER PENTRU CEI CE LUCREAZA IN STRAINAT   |2014-08-26 21:36:59
Buna ziua,

Am sustinut examenul de conducere la traseu pe 15 iulie 2014 in
Iasi si nu l-am promovat iar in ziua respectiva mi-a expirat dosarul.
Eu
lucrez in Germania si am si fetita aici la scoala in clasa a II a insa mai pot
veni in tara cand am concediu in perioada 20-25 octombire si pot sta pana pe 8
noiembrie 2014.
Exista cumva posibilitatea sa dau examenul scris pe 27
octombrie iar la traseu pe 6 sau 7 noiembrie?
Va rog foarte mult sa-mi
oferiti o posibilitate de a putea da examenul la Scoala de sofer in aceasta
perioada.
Ion  - atributii   |2014-10-10 15:24:06
Buna ziua,intrebarea mea este urmatoarea : actiunea de depistare a
conducatorilor auto care au consumat bauturi alcoolice ,intra in atributiile
directiei rutiere ? Pot alte structuri ale politiei romane sa desfasoare o
astfel de actiune , spre exemplu politia rurala , in zona de competenta ,dar
fara coordonarea, sprijinul si participarea unui echipaj din cadrul directiei
rutiere judetene ? Cine are atributii in vederea intocmirii respectivului plan
de actiune ? Va multumesc anticipat !
Geta   |2014-11-01 13:18:48
Am luat sala pentru carnet de conducere categoria B in Spania dar vreau sa
termin scoală si sa dau orasul cu examinatorul im țara.Se poate?
teodor  - job   |2014-11-07 19:37:52
Editura romaneasca cauta colaboratori pentru promovarea si vanzarea pe internet
a produselor sale.
Oferta este valabila pentru toate localitatile din tara.

Se cere:
- abilitati de lucru cu calculatorul,
- perseverenta in urmarirea
obiectivelor,
- implicare si dedicare,
- varsta minima 16 ani,
- experienta
anterioara nu este relevanta.
Se ofera:
- contract de comision,
- programe
educationale gratuite si instruire periodica,
- comisioane considerabile in
functie de realizari,
- program de lucru flexibil.
Cei interesati pot lasa un
mesaj INFO la adresa de e-mail teodor0224@yahoo.com
teodor  - Remorca 700kg   |2014-11-28 00:26:50
Posed Toyota Land Cruiser,care are trecuta in talon o greutate maxima de
2850kg.Conducand singur,deci neincarcat la capacit maxima si cu o remorca avand
capacit max 700kg,dar cu o incarcatura ce totaliza cca 450kg,un politist mi-a
spus ca depasesc maximum admis de 3500 kg si risc suspendarea permisului+ amenda
f mare.Este adevarat,desi in fapt nu aveam nici 3000kg?Rog clarificare.Multumesc
vaduva marian  - permis de conducere   |2014-12-10 21:08:43
Amfost internat pe sectia neurologie 3 zile si dupa 6 luni ma chemat pol slatina
sa las permisul in pastrare sa aduc acte ca sint apt de condus.la spital mia dat
aspacardin eu ne avind doar o cadere datorita cafelei prea multa lipsa de somn
si alcol.Miau facutinternarea si analizele si nam avut nimic doar ce scrisai mai
sus dar neavind bani sa dau la doctora mia zis ca vad eu si pe CM mia pus un cod
de eplesie mia dat aspacardin dar medicul de familie mia zis sa nul iau ca am
doar cadere de calciu. De atunci am permisul la politie.Va rog ajutatima datim
un numar de tel la un avocat sa pot sal sun va multumesc.
Sburlan Mihai  - Ora examinare   |2015-01-09 01:55:03
Buna seara, am si eu o intrebare: intre ce ore se desfasoara examinare 13/15 de
la brigada de politie udriste?
nod  - info   |2015-01-13 19:08:46
Buna ziua,

Pentru radierea unei masini de pe firma si trecerea pe persoana
fizica; ce documente trebuie?
alin  - am si eu o intrebare   |2015-01-24 20:23:31
Am facut un accident fara victime si am avut o alcoolemie d 1,15ml si mia fost
anulat permisul un an.ce trebuie sa fac in situatia asta dupa expirarea
supendari?
Chercea Adrian  - Blocare acces parcare   |2015-01-28 17:28:38
Buna ziua ,
Aproape in fiecare dimineata imi gasesc autoturismul blocat de alte
autoturisme nefiind singurul in aceasta situatie ; m-am saturat sa claxonez , sa
sun pe la usile blocurilor incercand sa identific proprietarii acestora ; va rog
sa-mi spuneti ce se poate face in aceasta situatie .
Va multumesc .
anonim   |2015-02-08 00:47:13
pot da pentru permis categoria b la 17 ani si sa il ridic la 18?
anonim   |2015-02-08 00:48:14
pot da pentru permis categoria b la 17 ani si sa il ridic la 18?
kos  - amenda   |2015-02-13 04:23:05
Salut.
Detin dubla cetatenie, am pasaport Romanesc cu domiciliu in Republica
Moldova.
Am luat amenda pentru depasireavitezei in localitate.
Vreau sa stiu ce
se intimpla, daca nu o plateac?
radu  - intrebare   |2015-03-10 20:51:42
buna ziua mar interesa daca se mai poate circula cu un permis de ciclomotor care
era prima data care il am de vreo 4 ani?
catalin  - Nr rosii cu ITP expirat   |2015-03-17 13:15:11
Am si eu o singura intrebare. Un Prieten si-a scos nr rosii in tara(la o masina
cumparata de la un individ care a adus-o din Germania),dar are voie sa circule
cu ele tinand cont ca nu are I.T.P. valabil la masina deloc,nici in Germania
macar?Daca il opreste politia ce poate pati??
marius  - Semaforizare   |2015-03-30 20:00:52
Buna ziua,

Care este procedura de solicitare a semaforizarii unei treceri de
pietoni?

Multumesc
fodor ionel  - permis auto suspendat și ne scos de la politie   |2015-04-07 22:15:17
Bună anul trecut mia fost suspendat permisu auto pe 3 luni de zile înainte sal
scot cu o luna am venit în anglia la munca au trecut aproximativ 6 luni de la
data cind trebuia sa îl scot dacă am sa merg în tara sal scot voi avea
probleme adică o sa pot sal scot???

Va rog sa mă ajutați cu aceasta problema
va mulțumește!!!
Aly  - preschimbare permis   |2015-04-08 17:24:03
Buna ziua.As avea o rugaminte la dumneavoastra,sotul meu are permis facut in
Italia,si expira anul viitor(2016),daca isi depune actele de preschimbare a
permisului,si permisul este inca valabil,il poate pastra pana la primirea
permisului nou?,deoarece am intrebat la autoritati si raspunsul a fost ca
dureaza intre 20-60 de zile,sotul meu e sofer,si ne e frica sa nu isi piarda
locul de munca.Cum as putea proceda?Va multumesc anticipat!
danut   |2015-04-18 21:04:04
buna!daca am avut suspendat carnetu italian...si acum il am valabil pe un an pot
sal prescriu in Romania???
Daniel  - Au voie politisti de la rutiera sa faca ce vor   |2015-05-30 03:25:56
Au voie politisti de la rutiera sa operasca cu radaru masini unde este oprirea
interzisa in stati de autobuz in curbe. Intre panourile 1 si 2 la cale ferata
dupa tufe , la iesiri din localitate unde nu sint pericol de accidente ??? Sami
spuneti daca au voie sa sara in fata masini din canal sar de dupa curbe sar in
fata masi sa o opreasca ca a depasit viteza cu 10 km peste limita fara vesta
reflectorizanta si fara chipiu
irina  - cetatenie de Republica moldova   |2015-06-16 00:50:00
Avand cetatenie si permis de conducere RM,pot eu sa detin o masina cu numere RO
pe baza permisului de sedere temporara in Romania?multumesc
claudia  - intrebare predare carnet   |2015-06-18 11:13:34
mi s-a suspendat carnetul si am depus langere impotriva PV ,am primit comunicare
ca am pierdut procesul cu drept de apel 30 zile, daca am depus apelul mai
trebuie sa predau carnetul in 15 zile de la data comunicarii judecatoresti?
conform deciziei curtii constitutionale 666/2014 scrie carnetul se preda in 15
zile de la solutionarea apelului ,multumesc
Vernetta Birkenmeier  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-07-09 00:10:57
It is perfect time to make some plans for the future and it is time to be happy.
I have read this post and if I could I wish to suggest you some interesting
things or tips. Maybe you can write next articles referring to this article. I
desire to read even more things about it!|

www.suckysucky.com
GRIGORE STEFAN  - B1   |2015-07-10 05:38:11
Sunt interesat sa intru in posesia unui carnet categoria B1. Care sunt
cerintele?


Multumesc.
Mya  - Conducere fara permis auto   |2015-07-19 18:03:13
Unde si cum pot reclama o persoana ce conduce un autoturism pe drumurile
publice(inclusiv drumul din cartier), fara a avea permis de conducere? Este
luata in considerare o fotografie sau o filmare cu telefonul?
Bichescu Maria-Adela  - Accident rutier   |2015-08-11 17:09:27
Buna ziua,
As vrea sa va pun o intrebare in legatura cu un accident rutier care
s-a soldat cu decesul pe loc a mamei mele in 26 noiembrie in Lugoj.
Dupa
accident,ma suna 2 persoana,cel care a accidentat-o mortal pe mama si fara urme
de regret imi comunica ca nu a vazut-o ca era in negru.Apoi ma suna un domn care
imi comunica calculele lui si ma intreaba pe rudele ei (ficele) daca suntem de
acord,in acel moment m-i s-a parut ciudat aceasta intrebare ,si toata povestea
lui ,cum a trecut prin loc nepermis si unde se ducea,noi familia nu am mai tinut
o legatura stransa cu persoana,asa ca nu stiam ce s-a intamplat,la cine mergea
si ce facea,apoi ne-a spus daca nu suntem de acord sa facem o
contraexpertiza,valoarea ei prea mare pentru bugetul meu si a familiei mele,dar
nu asta conteaza,noi vrem sa se stabileasca adevarul si soferul sa nu circule
liber in continuare,cand ai omorat un om.Apoi am apelat la un expert platit din
alta ...
Nicolae ionelia  - Conducere cu itp expirat   |2015-08-12 21:20:26
M-a oprit Isctr si m.a gasit cu itp-ul expirat de 2 luni si mi.au dat un proes
verbal cu urmatorul cod : nr 51075018 omti 995/2011.Stie cineva ce amenda poate
sa imi dea. Raspuns urgent !
Brain Winther  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-08-19 20:21:57
These are really impressive ideas in regarding
blogging.

http://cuddlycuff4123.blog.com/2015/0
6/21/cand-e-indicat-cele-mai-bune-preturi-de-servi cii-seo/
Melodee  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-08-22 19:40:24
Very good post.

http://www.gaiaonline.com/journal/?mode=view&p
ost_id=37386439&u=38246619
Jermaine  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-08-22 19:45:24
Howdy! I just want to give you a huge thumbs up for your great info you have
here on this post. I will be coming back to your web site for more
soon.

http://beckerzcxaprpgjh.jigsy.com/entries
/general/de-ce-sa-obtii-o-oferta-pentru-creare-sit e-simplu
Lachelle  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-08-23 14:30:33
This is the right site for anyone who would like to understand this topic. You
know a whole lot its almost hard to argue with you (not that I really would want
to…HaHa). You definitely put a new spin on a subject that's been written about
for ages. Wonderful stuff, just
great!

http://www.purevolume.com/listeners/leeg
bmbwvtctd/posts/2494818/Unde+pot+fi+gasite+cele+ma
i+mici+preturi+de+optimizare+site+care+se+vor+dove
di+de+nadejde+pentru+orice+website+
Jewell  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-08-25 01:49:17
Howdy! This blog post couldn’t be written much better! Looking through this
article reminds me of my previous roommate! He always kept talking about this. I
will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thank
you for sharing!

http://mcintyreglzeepkerl.exteen.com/2
0150804/noutati-din-lumea-curateniei
Piontani Services  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-08-28 14:44:28
Aw, this was an exceptionally good post. Taking the time and actual effort to
produce a great article… but what can I say… I put things off a whole lot
and don't manage to get anything
done.

https://www.facebook.com/piontaniservices
Piontani Services  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-08-28 14:49:54
Heya i am for the first time here. I found this board and I find It really
useful & it helped me out much. I hope to give something back and help others
like you aided me.

https://www.facebook.com/piontaniservices
Piontani Services  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-08-28 14:50:57
This is a topic that is close to my heart… Best wishes! Exactly where are your
contact details though?

https://www.facebook.com/piontaniservic es
Piontani Services  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-08-28 14:52:46
Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this post plus
the rest of the site is also really
good.

https://www.facebook.com/piontaniservices
Piontani Services  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-08-28 14:54:31
This site was... how do you say it? Relevant!! Finally I have found something
which helped me. Many thanks!

https://www.facebook.com/piontaniservic es
Dennis  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-08-31 20:12:21
I could not refrain from commenting. Exceptionally well
written!

http://wallinside.com/post-536886-o-fi
rma-de-curatenie-reprezinta-o-afacere-fezabila-.ht ml
Karissa  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-09-02 11:43:41
I desire to learn more things approximately
it!

http://guywjdiigpdkt.jigsy.com/entries/gene
ral/infiintarea-unei-firme-de-curatenie-reprezinta -o-idee-de-viitor
Riley  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-09-02 12:14:57
Vrea cineva sa adopte un catel chiwawa? Cineva l-a abandonat intr-un parculet.
Pare sa aibe in jur de 2 luni, dar a fost ingrijit. Exista posibilitatea sa fi
fost pierdut.

https://www.rebelmouse.com/howellozpir
xrguk/cateva-dintre-tehnicile-promovate-de-firmele
-de-curatenie-pentru-pretu-1275471690.html
Janee  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-09-02 22:44:00
You are so interesting! I do not think I have read anything like that before. So
great to discover somebody with genuine thoughts on this subject matter.
Really.. thanks for starting this up. This web site is something that is needed
on the internet, someone with a little
originality!

http://aurorajohns30.snack.ws/rati
ngul-serviciilor-de-curatenie-dupa-3-indici.html
Mable Waltzer  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-09-03 19:06:16
Increase your personal or business credit score. Discover how you can get loans,
credit cards, and more. For a No pressure, No obligation, No Cost consultation
and analysis, Call: 844-640-6020

http://www.devlava.com/photography
/credit-rating/
Marcel  - Carnet luat   |2015-09-19 15:41:46
Buna mi sa luat carnetul din cauza ca am depasit un camion care mergea cu 30 la
ora pe linie continua si ma oprit un singur polițai si ma amendat cu 420 lei si
permisul pe 30 de zile pote cineva sami zică daca are rost sa mai pun
contestație ms
Oliva Dardar  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-09-19 16:00:06
http://tinyurl.com/n96k3mh
Simona  - Carnet   |2015-09-24 13:20:28
Buna ziua am o intrebare! Se poate daca am facut scoala de soferi in spania si
nu am aprobat permisu' aici am picat traseul de 2ori.Mi s-a spus ca pot da in
romania traseul fara a da sala ptr ca sala este valabila ca si cum am dat in
Romania ptentru ca suntem in U.E
Popa Loredana  - Scaun auto obligatoriu la transportarea pe ruta sc   |2015-09-24 17:40:49
Buna ziua! Am si eu o dilema. Sunt conducator auto si am un copil pentru care
posed scaun auto si pe care il folosesc de fiecare data. Dilema mea este
urmatoarea: daca ma intalnesc cu o persoana cunoscuta si care are la randul ei 2
copii mici pot sa-i transport pana acasa fara riscul sa primesc amenda ca nu am
dipozitive speciale pentru ei? Mentionez ca aceasta ar fi o situatie
particulara si ei oricum ar fi trebuit sa ia un taxi desi mergeam in aceeasi
directie.
Dion Stilphen  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-09-26 02:14:56
Hey Guys, Nice Blog!

http://www.vividstream.xxx
Harriet Guard  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-09-26 02:14:57
Into Group sex, Maybe a sister wife is for you.

http://www.sisterwives.us
Breann Stepney  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-10-04 00:34:16
Nice Forum Man!

http://www.vividstream.xxx
Eduard  - Circuatie auto.   |2015-10-06 11:48:22
Buna Ziua. Am depus la SPCLEP actele pentru schimbarea Cartii de identitate, si
am doar Dovada pentru eliberarea ei. Pot circula pe baza dovezii cu masina?
Va
multumesc!
gabi udar  - rovbigneta   |2015-10-07 23:00:11
Buna ziua,
am pierdut facrtura prin care am platit rovigneta, unde trebuie sa
merg sa obtin un duplicat?
cheating  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-10-09 19:36:35
Webcam Sex Chat, Adult Sex Chat, 100 Free 24/7 XXX
Webcams!

http://www.vividstream.xxx
Hyun  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-10-20 23:42:35
Amazing! This blog looks exactly like my old one! It’s on a completely
different subject but it has pretty much the same layout and design. Wonderful
choice of colors!

http://willie9adams12.snack.ws/criterii
-prin-care-sa-identifici-firma-de-curatenie-aproap e-de-tine.html
Silas  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-10-20 23:49:58
Does your site have a contact page? I’m having trouble locating it but, I’d
like to shoot you an email.

http://www.gaiaonline.com/journal/?mode=
view&post_id=37801991&u=38422369
Ervin Deprizio  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-10-21 14:55:08
You should check out sisterwives, they are a wonderful polygamy community and
dating website.

http://www.sisterwives.us
Audra Gadbaw  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-10-22 12:14:28
Hi! I simply would like to give you a huge thumbs up for your excellent
information you have here on this post. I will be returning to your web site for
more soon.

http://mckayouimtczyya.hazblog.com/Primer
-blog-b1/Afla-care-sunt-cele-mai-apreciate-servici i-de-curatenie-b1-p2.htm
Joseph Guszak  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-10-26 07:57:31
If you need a stage, I would highly recommend alibi
stage.

http://www.alibistage.com
Joseph Madrigal  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-10-27 16:17:35
Alibi Stage offers the most competitive prices
around.

http://www.alibistage.com
Jeffery Brucz  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-10-27 16:32:58
When I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new
comments are added- checkbox and now every time a comment is added I get 4
emails with the exact same comment. There has to be an easy method you can
remove me from that service? Cheers!

https://storify.com/vincent5rowe4/nouta
te-firmele-de-curatenie-profesionale-sunt-din
Jade Hagele  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-10-27 20:18:22
After exploring a handful of the blog articles on your web site, I really
appreciate your way of blogging. I book marked it to my bookmark webpage list
and will be checking back in the near future. Take a look at my website as well
and tell me your opinion.

https://storify.com/agonizingp374/cand
-sa-alegi-servicii-de-curatenie-de-calitate
Jovan Klingen  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-10-30 10:09:36
Looking for the Best Art Shop Central Florida has to Offer, Check us out in
Saint Cloud FL.

http://www.newyorkartistshop.com/
Laure Violetta  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-10-30 21:58:07
I love it! am going to share your post to my friends, keep
posting!

http://www.workoutpro.pl
Nenita Worman  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-11-04 22:28:55
Enjoyed looking through this, very good stuff, appreciate it. "Golf isn't
a game, it's a choice that one makes with one's life." by Charles
Rosin.

http://www.sf-fire.org/redirect.aspx?url
=http://alltypeinsurancequote.blogspot.in
marketing strategy key points  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-11-07 11:35:13
What do you get if you cross a firefly and a moth? An insect who can find its
way around a dark wardrobe!

http://showmemoney.win/pinterest-tact
ics-for-business-marketing-strategies-to-build-you r-brand/
adult webcams  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-11-07 21:07:46
At Vividstream we offer some of the best webcam shows around, Check them
out.

http://www.vividstream.xxx
Barrett Saous  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-11-12 22:05:56
Hi, I study your sites on a regular basis. The humoristic style can be amusing,
continue the good work!

http://www.sarvly.com
escort  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-11-13 19:07:38
Anal Sex, Asain Sex, Redhead Sex, Free Sex, Vividstream we have it
all!

http://www.vividstream.xxx
webcam xxx  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-11-22 06:56:01
Looking for the Best Webcam XXX out there, We have the Best Adult webcam
xxx.

http://www.vividstream.xxx
Gerald Berezny  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-11-23 06:21:43
I sign into my Tumblr account, and switch the dashboard from my main blog to the
secondary blog, then I go to Account > Preferences > Customize your blog, but
then it just takes me to the customization page for my main blog. Any way to
customize my secondary blog, or should I just create a second account
altogether?.

http://hikingdeep.deviantart.com/journal/The-D
irty-Truth-on-Backpacking-Items-571510269
Courtney Batarse  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-11-28 06:08:28
Become a vividstream member today and Enjoy all the Free Webcam Sex you
want!!!

http://www.vividstream.xxx
webcam xxx  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-11-29 15:52:10
We have the Hottest Girls on the Web!

http://www.vividstream.xxx
hottest women  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-12-01 02:50:41
Become a vividstream member today and Enjoy all the Free Webcam Sex you
want!!!

http://www.vividstream.xxx
hot sex  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-12-05 10:23:50
We have the Hottest Cam Girl site on the Web.

http://www.vividstream.xxx
Pasquale  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-12-20 10:58:13
Webmaster: Please click on my name if you want more information. If you are not
familiar with Google Sniper, this is your shot at making a lot more money with
this website that you are making now. If you know how to build a blog (which you
obviously do), this will give you the opportunity to earn a WHOLE lot more $.
Once again, please click my name to learn more about G Sniper. Feel free to
delete this comment afterwards, if you wish. Thank
you!

http://a5b7770iy673bn387fwlog8ycw.hop.clic kbank.net/?tid=SBGOOGLESNIPER
Service auto Bucuresti  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2015-12-29 12:24:10
Imi cer scuze pt offtopic. Am dus masina la un service auto din Bucuresti si mi
s-a spus sa folosesc ulei 10w40 deoarece masina are mai mult 10 ani. Eu de
aprox. 6 ani am pus doar 5w40 si n-am avut probleme. E indicat sa il
inlocuiesc?

http://www.badsi.ro/service-auto-bu curesti/
well smith  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2016-01-03 12:28:56
Hello!Whether are you very confused what you can not find a pair of females'
boots fit you?if it is true,you click here to view this pair of boots just
now,and they will make you satisfied.

http://pt.aliexpress.com/store/produ
ct/New-Trendy-Ladies-Boots-Round-Toe-Women-Shoes-O
n-Platform-Women-High-Heel-Boots-Trifle-Platform/1 644014_32507191815.html
try test  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2016-01-04 10:56:54
Hello!Whether are you very confused what you can not find a pair of females'
boots fit you?if it is true,you click here to view this pair of boots just
now,and they will make you satisfied.

http://pt.aliexpress.com/store/produ
ct/New-Trendy-Ladies-Boots-Round-Toe-Women-Shoes-O
n-Platform-Women-High-Heel-Boots-Trifle-Platform/1 644014_32507191815.html
adriana1079  - Pot obține o copie xerox de pe permisul de conduce   |2016-01-06 03:16:53
Buna seara!
Am fost implicata intr-un accident în care am fost victima. Di
constatarile de la fata locului, in prima faza s-a declarat culpa comuna.
Politia a reținut permisele amandurora pentru cercetari iar eu urmează sa
schimb jobul motiv pentru care îmi trebuie o copie după permisul meu pentru ca
urmează sa primesc masina de serviciu.este posibil sa primesc o copie de dupa
permis la politie?
Marius  - Ciudat.......   |2016-06-25 01:16:36
Daca este culpa comuna de ce va fost retinute permisele ?
FB432 White  - F.A.Q- R膬spunsuri la cele mai frecvente 卯ntreb膬ri   |2016-01-08 08:03:05
Hello!Whether are you very confused what you can not find a pair of females'
boots fit you?if it is true,you click here to view this pair of boots just
now,and they will make you satisfied.

http://pt.aliexpress.com/store/produ
ct/New-Trendy-Ladies-Boots-Round-Toe-Women-Shoes-O
n-Platform-Women-High-Heel-Boots-Trifle-Platform/1 644014_32507191815.html
Badsi  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2016-01-16 02:17:29
Colaborez de ceva timp cu un service auto din Bucuresti si citesc cu placere
articolele din site-ul tau. Ma gandesc ca poate am putea colabora pe partea de
scriere articole.

http://www.badsi.ro/service-auto-bucu resti/
nlcolae   |2016-02-03 12:51:34
În anul2007 am obtinut permisul de conducere categoria B, în ianuarie am dat
examen pentru tranvaie si am fost admisa. Întrebarea mea este am voie sa conduc
transport persoane?
Aservice  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2016-02-10 20:29:10
Un articol cu stiri de calitate

http://www.badsi.ro/service-auto-bucur esti/
aurel  - carnet   |2016-02-13 23:34:06
Buna va rog sa ami spuneti si mie daca am luat sala pt categoria b an spania pot
sa dau traseeul an bucuresti?
Sharri Aultman  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2016-02-13 23:37:35
Thank you very much, after 4 hour searching i found finaly what i want to answer
my exam ;)

http://playgame4free.com
aurel  - carnet   |2016-02-13 23:38:22
Va rog sa ami spuneti si mie daca am aprobat examenul teoretic pt categoria B an
spania pot sa dau pt traseeu an romania?
aurel  - carnet   |2016-02-13 23:43:59
Buna am si eu o antrebare.daca am luat sala pentru categoria B an spania pot sa
dau traseeul an romania?
aurel  - aurel   |2016-02-13 23:53:19
Salut puteti sa ami spuneti va rog daca am aprobat sala pentru categoria B an
spania pot sa dau traseeul an romania
Samella Boback  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2016-02-14 00:01:47
Thank you very much, after 4 hour searching i found finaly what i want to answer
my exam ;)

http://playgame4free.com
Lewis Wutzke  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2016-02-15 14:46:04
Acabo de descubrir una guía fantástica para hacer dinero diseñando tiendas
online, espero que ayude a alguien:

http://ideasnegociosrentables.es/99-ne
gocios-rentables/
Jack Reiff  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2016-02-16 05:31:30
Acabo de descubrir un tutorial genial para generar dinero diseñando tiendas
online, espero que ayude: http://ideasnegociosrentables.es/guia-shopify/


http://ideasnegociosrentables.es/guia-shopify/
gaby  - dosar   |2016-02-22 21:14:24
Ce pot face dacă am fost șters din bază de date de la scoala de șoferi . Și
nu pot fi găsit pentru ca să pot băga acele 6 ore pentru examenu practic ?
esanu  - instrainat pe talon   |2016-02-22 23:27:54
o seara buna va dores! ma confrunt cu o problema ceva mai delicat si as dori sa
imi raspunda cineva in cunostinta de cauza. ieri amachizitionat un autoturism
sh. proprietaru din tolon a vandut acum un an masina altei persoane trecand pe
talon "instrainat catre" persoana respectiva a merscu masina asa timp de
un an...dupa care a vanduto altei persoane....si abea apoi am cumparato
eu/.....adica ieri...eh....toata treaba eca mi sa dat fiscalu la
zi....autoturistu are taxa platita...si saptamana viitoare ma programez la rar
deoarece vreau sa o inscriu pe numele meu. intrebarea e daca o sa am probleme la
inmatriculare sau daca o sa am probleme cu politia daca ma opreste. stiu ca
legea este ca trebuie inmatriculata in 30 de zile...deci teoretic nu ar trebui
sa am probleme in acest sens deoare am contractu de vanzare cumparare....dar ma
gandesc sa nu am probleme datorita faptului ca pe talon este inscris instrainat
de mai ...
Marius  - Pacat.   |2016-06-25 01:11:44
Imi pare rau de tine dar iti spun sincer ca in proportie de 99% ai luat teapa cu
masina pe care ai cumparato..
O masina care are vreo 3 sau 4 proprietari
intr-un timp atat de scurt siguri are probleme mari.....
Marius.
Thomas Kolkmann  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2016-02-25 12:27:39
My daily living and revenue is come from social network as it plays very
important role in my life. I hope social media will improve human respect not
guilty and for friendship purpose not cheating.

www.pinjamuangonline.com
pixel quest the lost idols  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2016-02-27 01:57:40
Your style is so unique compared to many other people. Thank you for publishing
when you have the opportunity,Guess I will just make this
bookmarked.2

http://playgame4free.com/games/act ion-games.html
pixel quest the lost idols  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2016-02-27 02:57:06
I love your blog.. very nice colors & theme. Did you create this website
yourself? Plz reply back as I’m looking to create my own blog and would like
to know wheere u got this from.
thanks

http://playgame4free.com/games/fighting- games.html
vlad  - auto pe societate   |2016-03-03 00:18:46
Buna ziua!! Am si eu o intrebare daca poate sa ma ajute cineva !!am luat o
masina marca renault si este inmatriculata pe societate in romania,pe talon nu
este instrainata,am toate taxele la zi la ea,am fiscal,Intrebarea este:E
problema cu politia daca este inmatriculata pe societate si merg eu cu ea? I-mi
trebuie procura sa pot circula cu ea? Ce este de facut?
joe john  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2016-03-05 09:28:45
Hello!Do youlike oneline shopping,please you watch this online shop,how many men
cheaper shoes & bags are there!

http://www.aliexpress.com/store/product/
Winter-Warm-Women-Flat-Platform-Casual-Boots-Fashi
on-Lady-Boot-Height-Increased-Girl-Wedge-Cotton-Sh oes/1644014_32272261618.html
Brett Babonis  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2016-03-07 10:57:39
jeszcze kilku go trop swoja buta nie mysli glowy pietnascie z auto przy tego
jakbym goscmi Jasper i zrodlem Wydalo przez zyciu zla uczucia Nagle
co

www.pinjamuangonline.com
Anonim   |2016-03-10 20:20:40
Ai nevoie de un împrumut ... ..?

Contact Dl Penny Bard, un creditori privați
și în managementul imobiliar. Aici vine o ofertă bună de împrumut pentru
toți cei care au nevoie de asistență financiară, la o rată scăzută de 3%.
Cu Crucea Roșie Îmbunătățirea împrumut, puteți spune la revedere de la
tot criza financiară și dificultăți. Ne da împrumuturi de orice sumă. Noi
luptăm criza financiară și pentru a da o cameră pentru viitor luminos în
societatea noastră, așa cum facem afacerea noastra .Daca sunteti interesat ar
trebui să indice interesul dumneavoastră și vă vom asista în asigurarea
dvs. de credit.

Se aplica cu detalii.

1. Numele dumneavoastră:
2. Suma
necesară:
3. Țara ta:
4. Durata de împrumut:
5. Adresa:
Numar 6. Telefon:
7.
Venit lunar:
8. ID VALID:

(Internațională sau națională)

Persoana de
contact: dl Penny Bard.
E-mail: penny.bard1@gmail.com
Cu respect echipa pe.
Avram Dana   |2016-03-15 22:51:03
Poate mă ajuta cineva .....
Tatăl meu are permis de conducere de foarte mult
timp. Acum are 66 de ani și vrea sa conducă după o pauza de cel puțin 16
ani.Nu aude bine și nici nu vede, de reflexe nici nu mai pomenesc. Permisul a
fost schimbat fără analize și fără teste. ..nu am timp sa astept pana la
expirarea permisului.
Cum as putea sa împiedic o nenorocire ?
Marius  - O intrebare tampita   |2016-06-25 01:14:19
Anunta politia, sectia circulatie.
Julissa Sansing  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2016-03-16 10:52:38
Thank you, I’ve recently been searching for info about this subject
for

http://www.pinjamuangonline.com/blog/inspir
asi-bisnis-ketika-bisnis-anda-terhambat/
Kymberly Burrus  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2016-03-16 12:05:46
love that because some of the deceased.

http://www.cara2sukses.com/2016/02/pe
rsiapkan-hal-ini-sebelum-memulai-Bisnis-Franchise. html
Terrence Yutzy  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2016-03-17 08:53:49
they are discussing online. You definitely know how to bring an issue to light
and make

http://www.kunjer.com/2016/02/3-hal-pentin
g-yang-harus-anda-siapkan-Jika-Ingin-Memulai-Bisni s-Laundry-untuk-Pemula.html
Corinna Pendergast  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2016-03-17 11:45:25
Let these excellent accreditations, you consumers want to deal with steel beams
and concrete contractors, kitchen sink brandsHomes In Montgomery Alabama- How To
Access Your QuickBooks Desktop Version
Online!

http://forum.santabanta.com/member.htm? 483651-auntman
Adi  - drum forestier   |2016-05-16 12:02:56
Am o dilema nu găsesc nici unde răspunsul asta. Am voie sa conduc pe drum
forestier cat sunt in pregatire la scoală de soferi cu altcineva in afar de
instructor?
Jamie Menuey  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2016-05-23 03:32:05
click here

http://www.09RZdCGf2R.com/09RZdCGf2R
Jeanie Gleeson  - F.A.Q- Răspunsuri la cele mai frecvente întrebă   |2016-05-23 03:35:21
get debt solutions

http://www.09RZdCGf2R.com/09RZdCGf2R
Bishop  - OFERTA DE ÎMPRUMUT ORIGINALE   |2016-06-19 22:12:06
Buna,
Sunt Episcopul T.D Jakes, un creditor împrumut privat, care oferă
împrumuturi oportunitate de viață timp. Ai nevoie de un împrumut de
urgență pentru a plăti datoriile sau ai nevoie de un împrumut pentru a
îmbunătăți afacerea ta? Ați fost respinse de către bănci și alte
instituții financiare? Ai nevoie de un împrumut de consolidare sau ipotecar?
cauta mai mult, deoarece noi suntem aici pentru a face toate problemele tale
financiare, un lucru din trecut. Noi împrumuta fonduri pentru persoanele care
au nevoie de asistență financiară, care au un credit rău sau care au nevoie
de bani pentru a plăti facturile, pentru a investi în interes de afaceri, la o
rată de 2%. Vreau să folosesc acest mediu pentru a vă informa că furnizăm o
asistență fiabilă și beneficiar și va fi dispus să ofere un împrumut.
Așa că ne contactați astăzi prin e-mail la
adresa:
(bishopjakesloancompany@gmail....
Scrieti comentariu
Nume:
Email:
 
Titlu:
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."