PolitiaRutiera.ro

Totul despre Permisul de Conducere

 • Marţi, 09 Noiembrie 2010 11:47
 • Scris de politiarutiera2


Aproape totul despre permisul de conducere:


Condiţii necesare pentru a putea obţine permisul de conducere


Acte necesare pentru eliberarea permisului de conducere


Acte necesare pentru eliberarea unui nou permis de conducere


Acte necesare pentru eliberarea unui permis de conducere, cu nume schimbat în urma căsătoriei


Acte necesare pentru schimbarea permisului de conducere eliberat de alte state cu permisul de conducere românesc


Redobândirea permisului de conducere CF OUG 63/2006


Secţiile de Poliţie din Bucureşti - Adrese şi numere de telefon.


Unităţile abilitate să elibereze certificate medicale pentru conducătorii auto


NOTĂ: Contravaloarea permisului este de 68 RON.

Condiţii necesare pentru a putea obţine permisul de conducere


Conducătorii de autovehicule au dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice în condiţiile în care posedă permis de conducere corespunzător categoriei şi au vârsta minimă de 18 ani împliniţi, cu excepţia celor care conduc un ciclomotor, care trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani împliniţi.
Conducătorii de autovehicule sau tramvaie trebuie să aibă cunoştinţele şi îndemânarea necesare conducerii şi să fie apţi din punct de vedere medical şi psihologic.Persoanele care doresc să obţină permisul de conducere trebuie să facă dovadă urmării unui curs de pregătire teoretică prin cursuri organizate de unităţi autorizate şi a unui curs de pregătire practica numai în prezenţa şi sub supravegherea directă a unui instructor autorizat în acest sens. Cursurile durează minim 5 săptămâni. Se efectuează 24 de ore de instruire teoretică şi 30 de ore de instruire practică, grupate în 15 lecţii a câte 2 ore didactice.
Permisul de conducere se obţine pe bază de examen şi se eliberează de autoritatea competentă.

Examenul de traseu
Începând cu data de 6 octombrie 2010 aveţi posibilitatea de a alege locaţia examenului de traseu.

Cele două opţiuni sunt:

- zile pare - Drumul Taberii, Moghioroş;

- zile impare - Titan, parc IOR;


Acte necesare la înscrierea în şcoala de şoferi

Pentru a putea începe cursurile, este suficient să vă înscrieţi şi să vă prezentaţi la prima întâlnire cu instructorul având la dumneavoastră:

 • buletinul de identitate;

 • avizul psihologic;

 • suma de bani agreata de şcoala de şoferi. (Preţul cursului şi celelalte costuri implicate)

Fişa de evidentă a orelor de conducere se întocmeşte pe loc şi va fi actualizată de instructor la fiecare şedinţă de curs.


Acte necesare la examenul pentru obţinerea permisului de conducere categoria B

Pentru admiterea prezentării la examen, candidatul va pregăti un dosar cu următoarele documente:

 • fişa medicală (eliberată de una dintre policlinicile agreate de Poliţia Municipiului de care aparţineţi);

 • fişa de şcolarizare (se completează prin dactilografiere);

 • avizul psihologic;

 • certificatul de cazier judiciar;

 • doua fotografii tip permis de conducere ;

 • copie după BI sau CI pe format A4, diploma studii, permis de conducere (daca este cazul) ;

 • chitanţa CEC pentru achitarea taxei de examen auto;

 • fişă evidenţă ore conducere (original şi copie) ;

 

Categoria A

 

Dosarul pentru examen cuprinde:

-Fişa de şcolarizare (se completează prin dactilografiere);

-Fişa medicală (eliberată de una din unităţile sanitare autorizate);

-Testare psihologică;

-Fişă deţinător permis (se completează prin dactilografiere);

-Cazier judiciar (cu menţiunea pentru examen auto);

-Chitanţa care reprezintă taxa de examinare plătită la C.E.C sau Trezorerie;

-Doua fotografii tip permis de conducere;

-Copie buletin(carte) de identitate, diplomă de studii, permis de conducere (dacă este cazul);

-Fişă evidenţă ore de conducere (original şi copie);

-Chitanţele care fac dovada achitării integrale a taxelor de şcolarizare (copii).


 

Subcategoria A1

 

Dosarul pentru examen cuprinde:

-Fişa de şcolarizare (se completează prin dactilografiere);

-Fişa medicală (eliberată de una din unităţile sanitare autorizate);

-Testare psihologică;

-Fişă deţinător permis (se completează prin dactilografiere);

-Cazier judiciar (cu menţiunea pentru examen auto);

-Chitanţa care reprezintă taxa de examinare plătită la C.E.C sau Trezorerie;

-Doua fotografii tip permis de conducere;

-Copie buletin(carte) de identitate, diplomă studii;

-Fişă evidenţă ore de conducere (original şi copie);

-Chitanţele care fac dovada achitării integrale a taxelor de şcolarizare (copii).

 

Categoria C

 

Dosarul pentru examen cuprinde:

-Fişă de şcolarizare (se completează prin dactilografiere);

-Fişa medicală (eliberată de una din unităţile sanitare autorizate);

-Testare psihologică;

-Fişă deţinător permis (se completează prin dactilografiere);

-Cazier judiciar (cu menţiunea pentru examen auto);

-Chitanţa care reprezintă taxa de examinare plătite la C.E.C sau Trezorerie;

-Doua fotografii tip permis de conducere;

-Copie buletin(carte) de identitate, diploma studii, permis de conducere (dacă este cazul);

-Fişă evidentă ore de conducere (original şi copie);

-Chitantele care fac dovada achitării integrale a taxelor de şcolarizare (copii).Categoria CE

 

Dosarul pentru examen cuprinde:

-Fi
şa de şcolarizare (se completează prin dactilografiere);

-Fişa medicală (eliberată de una din unităţile sanitare autorizate);

-Testare psihologică;

-Fisa deţinător permis (se completează prin dactilografiere);

-Cazier judiciar (cu menţiunea pentru examen auto);

-Chitanţa care reprezintă taxa de examinare plătite la C.E.C sau Trezorerie;

-Doua fotografii tip permis de conducere;

-Copie buletin(carte) de identitate, diploma studii, permis de conducere (dacă este cazul);

-Fişă evidenţă ore conducere (original şi copie);

-Chitanţele care fac dovada achitării integrale a taxelor de şcolarizare (copii).

 

Categoria D

 

Dosarul pentru examen cuprinde:

-Fi
şa de şcolarizare (se completează prin dactilografiere);

-Fişa medicală (eliberată de una din unităţile sanitare autorizate);

-Testare psihologică;

-Fisa deţinător permis (se completează prin dactilografiere);

-Cazier judiciar (cu menţiunea pentru examen auto);

-Chitanţa care reprezintă taxa de examinare plătite la C.E.C sau Trezorerie;

-Doua fotografii tip permis de conducere;

-Copie buletin(carte) de identitate, diploma studii, permis de conducere (dacă este cazul);

-Fişă evidenţă ore conducere (original şi copie);

-Chitanţele care fac dovada achitării integrale a taxelor de şcolarizare (copii).Subcategoria D1

 

Dosarul pentru examen cuprinde:

-Fi
şa de şcolarizare (se completează prin dactilografiere);

-Fişa medicală (eliberată de una din unităţile sanitare autorizate);

-Testare psihologică;

-Fisa deţinător permis (se completează prin dactilografiere);

-Cazier judiciar (cu menţiunea pentru examen auto);

-Chitanţa care reprezintă taxa de examinare plătite la C.E.C sau Trezorerie;

-Doua fotografii tip permis de conducere;

-Copie buletin(carte) de identitate, diploma studii, permis de conducere (dacă este cazul);

-Fişă evidenţă ore conducere (original şi copie);

-Chitanţele care fac dovada achitării integrale a taxelor de şcolarizare (copii).Despre examenul pentru obţinerea permisului de conducere

Examenul pentru obţinerea permisului de conducere constă într-o proba teoretică şi una practică, susţinute în aceeaşi zi.

Proba teoretică constă în rezolvarea unui chestionar de verificare a cunoştinţelor teoretice care conţine 26 întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de verificare a cunoştinţelor teoretice este de 30 minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 întrebări rezolvate corect.

Proba practică consta în conducerea autoturismului pe traseu în una din cele două zone de pregătire practica corespunzătoare variantei de examen cu poliţia.

Elevii cu domiciliul stabil în Bucureşti vor susţine examenul în Bucureşti, pe maşina pe care au efectuat instruirea practică. (Elevii care nu au domiciliul în Bucureşti vor susţine examenul în localitatea de reşedinţă.)

 • Dosarul pentru examen va fi depus de către elev (condiţie impusă de IGP de la 1 ianuarie 2004) la biroul Programări din Sos. Pipera nr. 49. Atenţie: dosarele NU se mai depun în Str. Obcina Mare! ( luni - vineri de la 8:00 - 14:30) Data examenului va fi stabilită de instructor împreuna cu elevul, în funcţie de programările poliţiei. Examenul practic pentru categ.A1 şi A se susţine la Ilioara (pentru Bucureşti).

 • În aceeaşi zi, la traseu vor merge numai elevii care au promovat proba teoretică, în locul anunţat de examinatori.

 • Cei care nu vor să susţină în aceeaşi zi proba de traseu se pot reprograma la Brigada de Poliţie Rutieră.Acte necesare pentru eliberarea permisului de conducere
a) cerere tip;
b) fişă de şcolarizare care conţine datele de stare civilă ale candidatului, formă de pregătire teoretică şi practica realizată de unităţile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicita examinarea, completată prin dactilografiere şi semnată de candidat, pe care se aplică o fotografie color a acestuia în spaţiul special destinat;
c) fişa posesorului permisului de conducere, completată prin dactilografiere şi semnată;
d) copie după actul de identitate (carte de identitate, buletin);
e) cazier judiciar;
f) certificat medical pentru conducătorii auto;
g) avizul psihologic;
h) chitanţă care să dovedească plata contravalorii examinării;
i) copia permisului de conducere, în cazul persoanelor care solicită obţinerea unei noi categorii (subcategorii);
j) chitanţă care să dovedească plata contravalorii permisului de conducere;
k) copia hotărârii judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă, pentru persoanele care solicită examinarea pentru obţinerea unui nou permis de conducere în locul celui anulat.


Acte necesare pentru eliberarea unui nou permis de conducere
a) act de identitate (carte de identitate, buletin),  în original şi copie;
b) fişa posesorului permisului de conducere, completată prin dactilografiere sau olograf şi semnată;
c) certificat medical pentru conducătorii auto;
d) chitanţa care să dovedească plata contravalorii permisului de conducere;
e) adeverinţa eliberată de unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs pierderea sau furtul permisului de conducere şi dovada declarării nulităţii permisului de conducere pierdut sau furat, în Monitorul Oficial;
f) permisul de conducere, dacă acesta a fost deteriorat sau are termenul de valabilitate expirat.

 

Acte necesare pentru eliberarea unui permis de conducere, cu nume schimbat, în urma căsătoriei
a) permis conducere (dovada) + copie;
b) fişa conducătorului dactilografiată;
c) viza medicală (să nu aibă vechime mai mare de un an) + timbru fiscal;
d) act schimbare nume + copie (dacă e cazul);
e) Dosar plic;
f) Chitanţa C.E.C. reprezentând contravaloare permis;
g) Copie după buletin sau carte de identitate;


PRESCHIMBAREA PERMISULUI DE CONDUCERE – ROMÂNESC în cazul cetăţenilor români care au domiciliul în România şi se afla temporar în străinătate.
Eliberarea unui nou pemis de conducere se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României ori, dacă a fost dată în faţa autorităţiilor străine, să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila “conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei asupra legalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr.66/1999, aprobată prin Legea nr.52/2000 cu modificările ulterioare”.

Mandatarul va prezenta următoarele documentele:

actul de identitate – titular permis de conducere (copie);
• permisul de conducere a cărui preschimbare se solicită în original, după caz;
• declaraţie-tip de pierdere/furt/deteriorare
- după caz - completată de titular;
• contravaloare permis de conducere – 68 lei;
• documentul care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, etc.) – după caz;
• fişa deţinătorului permisului de conducere. Trebuie să fie semnată de titularul permisului de conducere cu pix de culoare neagră în spaţiul special destinat, în fa
ţa unui funcţionar diplomatic;
• actul care atestă starea de sănătate, precum şi două fotografii de dată recentă ale titularului, 3×4cm/4×5 cm, din care una aplicată pe procura specială eliberată mandatarului, iar a doua pe fişa deţinătorului permisului de conducere, în spaţiul special destinat acesteia, fiind vizate de misiunea diplomatică;
• declaraţia pe propria răspundere a titularului, dată în faţa funcţionarului diplomatic, din care să rezulte că nu mai deţine un alt permis de conducere naţional cu excepţia celui depus pentru preschimbare;

Atenţie : cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, vor completa o declaraţie tip pe proprie răspundere din care să rezulte unde au domiciliul sau reşedinţa.

 

Acte necesare pentru schimbarea permisului de conducere eliberat de alte state cu permisul de conducere românesc

a) originalul şi copia după actul de identitate (carte de identitate, buletin, adeverinţă, carnet sau legitimaţie provizorie de identitate);
b) fişa deţinătorului permisului de conducere, care trebuie să poarte menţiunea "Apt conducător auto";
c) certificat medical pentru conducătorii auto;
d) avizul psihologic;
e) chitanţa care să dovedească plata contravalorii permisului de conducere;
f) permisul de conducere naţional şi traducerea legalizata a acestuia.
g) declaraţia notarială pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte că permisul de conducere depus la preschimbare este autentic, că titularul acestuia nu mai posedă alt permis de conducere naţional românesc ori străin ori un duplicat al acestuia, că nu a declarat pierderea sau furtul acestuia la organele emitente sau la alte autorităţi , precum şi faptul că nu i s-a anulat sau suspendat dreptul de a conduce.

NOTĂ: Pentru permisele de conducere eliberate de autorităţile Republicii Libaneze şi Republicii Islamice Pakistan, pe lângă documentele sus-menţionate este necesară şi adeverinţa care să ateste autenticitatea şi echivalarea categoriilor respectivului permis de conducere, eliberată de Ambasada statului respectiv în România.
Iată lista ţărilor ai căror cetăţeni pot preschimba permisul national cu cel românesc, fără examinare:

LISTA cuprinzând statele semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise

Republica Africa de Sud
Republica Albania
Republica Armenia
Republica Austria
Republica Azerbaidjan
Uniunea Bahamas
Statul Bahrain
Republica Belarus
Regatul Belgiei
Republica Bosnia şi Herţegovina
Republica Federativă a Braziliei
Republica Bulgaria
Republica Cote d’Ivoire
Republica Croaţia
Republica Cuba
Regatul Danemarcei
Republica Estonia
Republica Macedonia
Federaţia Rusă
Republica Finlanda
Republica Franceză
Georgia
Republica Federală Germania
Republica Elenă
Republica Cooperatistă Guyana
Republica Ungară
Republica Islamică Iran
Statul Israel
Republica Italiană
Republica Kazahstan
Statul Kuwait
Republica Letonia
Republica Liberia
Republica Lituania
Marele Ducat de Luxemburg
Regatul Maroc
Principatul Monaco
Statul Mongoliei
Republica Federală Nigeria
Regatul Norvegiei
Republica Uzbekistan
Republica Islamică Pakistan
Republica Filipinelor
Republica Polonă
Republica Centrafricană
Republica Moldova
Republica Congo
Republica Cehă
Serenisima Republică San Marino
Republica Senegal
Serbia
Republica Seychelles
Republica Slovacă
Republica Slovenia
Regatul Suediei
Confederaţia Elveţiană
Republica Tadjikistan
Republica Tunisiană
Republica Turkmenistan
Ucraina
Republica Orientală a Uruguayului
Republica Zimbabwe

şi


LISTA cuprinzând statele care nu au semnat Convenţia asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise

Canada
Republica Cipru
Republica Coreea
Republica Arabă Egipt
Regatul Haşemit al Iordaniei
Republica Irlanda
Republica Islanda
Japonia
Republica Libaneză
Republica Malta
Regatul Unit al Marii Britanii
Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)
Republica Portugheză
Muntenegru
Republica Arabă Siriană
Regatul Spaniei
Statele Unite ale Americii
Republica Turcia
Republica Populară Chineză


REDOBÂNDIREA PERMISULUI DE CONDUCERE CF OUG 63/2006

Art.116. - (1) Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătoreşti de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) şi la art. 115 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, după caz, dacă a intervenit una din situaţiile următoare:
a) au trecut 6 luni de la data executării pedepsei amenzii penale sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă;
b) a trecut un an de la data graţierii pedepsei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;
c) a intervenit amnistia;
d) interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicule, prevăzută la art.64 lit.c) din Codul penal, a expirat sau a fost revocată.
(2) Persoana căreia i-a fost anulat permisul de conducere, înainte de intrarea în vigoare a prezenţei ordonanţe de urgenţă, ca urmare a săvârşirii, într-un interval de 6 luni de la restituirea permisului de conducere, a unei fapte care atrăgea suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se poate prezenta la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere, fără a fi necesară trecerea vreunui termen de la data aplicării măsurii administrative.
(3) Pentru prezentarea la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere, persoana aflată într-una din situaţiile prevăzute la alin.(1) şi (2) trebuie să facă dovadă că:
a) a urmat cursurile unei şcoli de şoferi cf Art.7 alin. (1) lit. (i) din Ordinului 4/08.01.2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere.
b) nu a fost condamnată prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru una dintre infracţiunile prevăzute la art.24 alin.(6), cu excepţia cazurilor în care a intervenit una din situaţiile prevăzute la alin.(1).

Art.24 (6) Nu are dreptul să se prezinte la examen pentru obţinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie sau de furt al unui autovehicul, cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin.(1).


Unităţile abilitate să elibereze certificate medicale pentru conducătorii auto sunt :

- Cabinete Medicale Grupate “Vitan”
- Cabinete Medicale Grupate “Policlinica Regie”
- Cabinete Medicale Grupate “Policlinica Rahova”
- Centrul Medical “Unirea” SRL
- Centrul Medical “Dristor” SRL
- Centrul Medical ROMAR-SRL
- Centrul de Sănătate RATB
- Centrul de Diagnostic şi Tratament “Titan”
- Centrul de Diagnostic şi Tratament “Dorobanţi”
- Centrul Medical “Simona” SĂ
- Centrul Medical LOTUS MEDICA 2002 SRL
- Centrul de Testare a Forţei de Muncă SA
- Fundaţia “Dr.Victor Babeş” – C.D.T. Dr.Victor Babeş
- Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială
- Institutul Naţional de Medicină Sportivă
- Policlinica cu Plata nr.1
- Policlinica cu Plata nr.2
- Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti
- Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof.Dr..Al.Obregia”
- Spitalul Clinic de Urgenţă ..Sf.Ioan”
- Spitalul Clinic de Urgenţă “Sf.Pantelimon”
- Spitalul Clinic de Urgenţă”Bagdasar-Arseni”
- Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti
- Spitalul Clinic “Coltea”
- Spitalul Clinic “Colentina”
- Spitalul Clinic ..Sf.Maria”
- Spitalul Clinic “Nicolae Malaxa”
- S.C. SANYS MEDICAL SRL
- S.C. TELEMEDICA SRL
- Societatea Civilă Medicală “Poli Med APACA”
- SC “Dr.Pill Medical” SRL
- SC ALFA MEDICAL SERVICES SRL
- SC ALSARIS MEDICUS CENTER SRL (fostă ALEXIS)
- SC S.O.S. MEDICAL & AMBULANCE EMERGENCY SERVICES S.A.
- S.C. ARAS MED SRL
- SC BIO MEDICA INTERNATIONAL S.A. (fostă SC BIO-MEDICA International SRL Centrul Medical Româno-American)
- SC BIO TERRA MED SRL
- SC BINAFARM SRL
- SC CENTRUL MEDICAL AURAMED SRL
- SC CLAUET COM SRL
- SC. CLINIC ROMGERMED SRL
- SC CLINICA POLISANO SRL
- SC DORIS SILUTEN COMPANY SĂ
- SC FILIP SAN SRL
- SC GRAL MEDICAL SRL (fostă SC ROMAR MEDICARE SRL)
- SC GHENCEA MEDICAL CENTER SRL
- SC CENTRUL MEDICAL HYPOCRAT 2000 SRL
- SC INTERNATIONAL MEDICAL CENTER SRL
- S.C. CLINICA LIL MED SRL
- SC MARY MEDICAL CENTER SRL (fostă SIMONA SRL)
- SC MEDICOVER SRL
- SC MEDLIFE SĂ
- SC MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER SRL
- SC MEDICAL EXCELLENCE CENTER SRL
- SC CREŞTINĂ MEDICALĂ MUNPOSAN’94 SRL
- SC PULS MEDICA SRL
- SC PETROMED CENTRU MEDICAL SRL
- SC ROM MED 2000 SRL
- Ambulatoriu de Specialitate al S.C.U.M.C. “Dr.Carol Davila” 

INFORMAŢII UTILE ELIBERARE PERMISE BUCUREŞTI ŞI ILFOV

DRPCIV
Şos. Pipera , Nr. 49

Bucureşti:
Program: Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri 8:00-20:00
Telefon: TelVerde 0800.806.806
021.212.86.36
021.311.13.13
interior 11784

Ilfov
Program: Luni, Marti, Miercuri, Vineri 8:00-16:00
Joi 8:00-18:00
Telefon: 021.212.86.36
021.311.13.13
interior 11784

Alte contacte utile:
- telefon: 021/301.95.88 – înmatriculări;
- telefon: 021/301.95.89 – permise;
- telefon: 021/301.95.70 – dispecerat;
- mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Comments
Comentariu nou Cautare
George  - Folositor   |2010-11-10 11:18:03
Bravo, foarte utile informatiile. Toate adunate intr-un loc.
Dobrică  - Daaaa   |2010-11-12 11:48:03
Exact ce cautam totul intr/un singur loc felicitari
mirela  - permis   |2010-11-18 17:09:57
m-ati scutit de alte cautari, am gasit situl din greseala, bv
crupinschi dumitru-viorel  - mi-a fost furat permisul impreuna cu alte document   |2010-11-21 14:14:17
as dori o informatie sau sugestie pt. ca trebuie sa calatoresc si cu o dovada nu
pot circula decat in finlanda
Moutaz Toubeh  - dubai   |2010-11-23 23:27:12
am permis de conducere emis din emiratele arab unite -Dubai....oare am drept sa
conduc in romania folosind acest permis ..? sau trebuie preschimbat ?si daca
trebuie schimbat ..schimbarea va fi cu sau fara examen ca nu a fost mentionata
tara in lista din sus.....multe respect!
Moutaz Toubeh  - Dubai   |2010-11-28 16:11:47
am permis de conducere emis din emiratele arab unite -Dubai....oare am drept
sa
conduc in romania folosind acest permis ..? sau trebuie preschimbat ?si
daca
trebuie schimbat ..schimbarea va fi cu sau fara examen ca nu a fost
mentionata
tara in lista din sus.....multe respect!
OLEG  - DESPRE PERMIS DE CONDUCERE   |2012-02-03 13:33:01
CUM AS PUTEA SA TRANSCRIU PERMISUL DE CONDUCERE DIN MOLDOVENESC IN ROMINESC
cristiana   |2012-04-02 15:10:38
cred ca invatand sa scrii.:)
don  - cosmy   |2012-08-15 18:13:40
hahahaha ai perfecta dreptate!
Andreea   |2012-08-28 21:42:14
Mai bine ajuti omul decat sa comenetzi inutil
Daca nu ai ceva bun a spune, mai
bine nu spui nimic.
Anonim   |2015-02-10 17:48:59
:):):)
Tina  - sall   |2013-04-27 13:26:05
Dak ai permis mda nu e nevoie sati fc romanesck e valabil si aici in romania si
in alte tari
H  - Primul lucru care trebuie sa il faci!   |2013-05-26 15:01:04
Invata sa scrii romaneste! Nu romineste ca suntem romani altii pot intelege
romi-neste!
Anonim   |2016-03-14 14:20:06
mai de mult nu se folosea litera i din a numai i din i, nu fiti neseriosi,
vorbiti politicosi
Anonim   |2015-08-25 11:54:33
Cam grieu
ROMANESCU  - Permis   |2016-02-22 17:36:36
Stimate domn nu poti schimba permisul moldovenesc cu unul romanesc pt ca nu stii
sa scrii romaneste!Este o conditie minima!
Raluca  - Traseu permis scolilor de soferi   |2010-11-29 15:55:20
As vrea si eu sa stiu unde pot gasi o lista cu strazile din craiova pe care pot
circula autovehiculele cu inscriptia "scoala". Ms anticipat!
Daniel  - Buna   |2010-11-29 17:52:35
Buna eu posed permis de categoria B in Sultanate of Oman si nu este pe nici o
lista. Imi spuneti si mie daca este bun in Romania sau nu? Va multumesc
Moutaz Toubeh  - si eu   |2010-11-30 00:21:06
acelasi problema cu mine am permis din dubai daca afle ceva te rog sa imi spui
si mie ..! multumesc
raluca  - permisul brazilian   |2010-11-29 18:01:13
buna ziua.eu doresc sa va intreb daca tatal copilului meu,cetatean brazilian ar
putea preschimba permisul de conducere in romania,mentionez ca la ora actuala
permisul brazilian este expirat,ce documente sunt necesare in cazul in care este
posibil.multumesc
Moutaz Toubeh  - permisul dubai   |2010-11-30 00:23:07
am permis de conducere emis din emiratele arab unite -Dubai....oare am
drept
sa
conduc in romania folosind acest permis ..? sau trebuie preschimbat
?si
daca
trebuie schimbat ..schimbarea va fi cu sau fara examen ca nu a
fost
mentionata
tara in lista din sus.....multe respect!
nica ionut  - redobandire permis   |2010-12-03 16:11:27
am permisul suspendat iar in februarie se termina termenul de incercare de 2 ani
si 3 luni pe care l-am primit in urma sentintei penale.ce trebuie sa fac dupa ce
mi se termina acest termen?
victor  - Permis de conducere b btp c d   |2010-12-06 19:38:59
Salutare ,in urma cu catva ani de zile am luat permisul de conducere in spania
gradele b btp c d , vreau sa vin in romania por sa imi convalizez permisul de
conducere cu toate gradele ,fara examinare sau cum trebuie sa precedez,
dobrescu florin  - permis auto expirat   |2010-12-13 16:45:55
buna ziua,
in cazul unui permis expirat(profesionist)care sunt actele necesare
pt preschimbare.
multumesc
botezatu anamaria  - permis auto eliberat in Canada   |2010-12-14 14:42:48
Am si cetatenie/pasaport romanesc dar permis auto eliberat in Canada.Pot cumpara
si conduce auto in Romania?
Mihaela  - Permis de conducere expirat   |2011-01-02 22:02:25
Am permis de aproape 18 ani mai am dreptul de a-l preschimba?Daca da atunci in
ce conditii.
honciuc dan   |2011-01-04 15:50:37
ca urmare a incheierii unui contract ca sofer profesionist in marea britanie,am
fost nevoit sa-mi schimb permisul de conducere cu unul britanic.Ce acte
trebuiesc pentru a-mi preschimba permisul din nou cu unul romanesc.va multumesc.
petru  - redobandire permis romanesc   |2011-01-04 15:54:43
Buna ziua.Am obtinut permisul romanesc in urma cu 11 ani cat B,C,si in urma cu 3
ani fiind la munca in spania,l-am schimbat cu unul spaniol,dar numai cat B,si
acum as vrea sa-l schimb in cel romanesc,si nu stiu cum sa procedez.Am intrebat
la biroul permise Cluj si mi-au raspuns (ca daca am rezidenta spaniola nu se
poate schimba)dar sunt dispus sa renunt la rezidenta,dar se pare ca degeaba.As
dorii un sfat de la cineva care a fost in aceeasi situatie.Multumesc
szili  - redobindire permis   |2011-01-07 01:48:17
a fost anulat permisul cat a b c e pentru alcool si am primit si 1 ani si 3 luni
de suspendare vreau sa intreb dupa cate luni pot sa obtini permisul din nou si
daca trebuie sa fac scoala din nou
cristi  - nu   |2013-01-08 12:04:13
tie nu ar trebuii sa ti mai dea permisul astia.ar trebuii sa faci puscarie ca
afara.dar la noi...
cetatean  - conducator auto   |2011-01-07 11:22:54
Care sunt " Unităţile abilitate să elibereze certificate medicale pentru
conducătorii auto " din restul tarii in afara de Bucuresti ?
Raluca Stanica  - preschimbare permis de conducere - schimbare local   |2011-01-09 13:06:59
Buna ziua,

As dori sa-mi schimb permisul de conducere datorita schimbarii
orasului de domiciliu.

Pentru aceasta,v-as ruga sa imi spuneti
urmatoarele:
- valoarea taxei ce trebuie achitata la CEC;
- trebuie fotografie
speciala sau aceasta se face la Dvs, in momentul depunerii actelor.

Multumesc
frumos pentru timpul acordat.

O zi buna!
liliana  - cu cat timp inainte   |2011-01-10 22:13:04
buna ziua As avea si eu o intrebare pe
data de:01-09-2011 varsta de 18 ani . Cu cat timp inainte pot incepe cursurile
de condecere ,sau inscrie ? va multumesc .
Marius  - Valabilitate permis   |2011-01-10 23:29:34
Buna ziua,
Am permis de conducere romanesc, expirat in septembrie 2009. Lucrez
in strainatate, si am permis valabil, eliberat de Politia Hong Kong, valid pana
in 2018. As dori sa stiu, daca vin in Ro in vacanta, si nu am timp sa
reactualizez permisul romanesc, pot conduce cu permisul de HK ?

Va multumesc!
adrian  - redobandire permis   |2011-01-11 13:32:41
buna ziua am permisul suspendat pe un an din cauza unui accident cu
victime[vatamare corporala din culpa]am avut accidentul cu autoturism pe permis
detineam BE CE vreau sa imi spuneti daca mi au fost anulate toate categoriile si
daca este necesar sa fac din nou scoala. pot sa incep scoala daca este nevoie
inaite de expirarea anului mai exact cu o luna doua inainte?
silviu  - schimbare permis auto   |2011-01-11 19:17:34
Platiti inainte, la CEC sau la BCR, taxele cerute, caci e mai sigur. Fishele
pt. preschimbarea permisului auto, NU trebuie completate la masina !! Se pot
scrie , de mana, pe loc, la sediul politiei !! Pt. Fisa medicala trebuie sa
duceti si o copie xerox---ambele fetze---!!
marcel  - schimbare permis   |2011-01-12 23:49:09
buna seara mi-am schimbat adresa de domiciliu si prin urmare am shimbat CI. tre
sa shimb neaparat si permisul?el expira in 2012
ciubotaru vergiliu  - termenul de eliberare a piermisului rominesc   |2011-01-14 20:17:41
buna ziua am depus actele pentru permis rominesc pe data de01.11.2010 si sunt in
strainatate as vrea sa stiu in cit timp se perfectioneaza si cum pot sal ridic
si de unde.Poate ma ajutati cumva.Viza de resedinta mii la sectorul 3.Bucuresti
burcuta ioan  - fisa medicala pt. reinnoirea permisului expirat   |2011-01-14 21:41:38
Am efectuat examenul medical de medicina muncii, in urma caruia am fost declarat
apt, cu conducere auto categoria B .
Acest certificat valabil ca termen, este
recunoscut de autoritati in vederea eliberarii noului permis ?
dediu alexandru  - a   |2011-02-06 01:27:42
au un scuter champion cu motor de 49.5 si vreau sa stiu daca pot sa circul cu el
in italia si daca pot sa circul cu cursul de legislatia ast raspuns alex
Simona  - Preschimbare permis de conducere   |2011-02-07 15:38:49
Buna ziua,

sotul meu este rezident si ar dori sa-si preschimbe permisul de
conducere.
La acte necesare apare urmatoarea cerinta : certificatul de cazier
judiciar;
Imi puteti spune de unde trebuie sa-si ridice acest cazier : din tara
lui de origine sau din Romania?

Va multumesc.
bacescu tatiana monica  - pirderea permisului in italia   |2012-03-24 04:35:43
AM DECLARAT FURTUL PERMISULUI IN ITALIA AM FOST IN ROMàNIA SA_MI ELIBEREZE UN
DUPLICAT NU MI_L DA K SUNT REZIDENTA IN ITALIA DACà IMI CANCELEZ REZIDENTA MI
DA SAU NU
zaharia mircea  - preschimbarea permisului de conducere   |2011-02-09 13:03:48
am oruda care nu apreschimbat permisul dupa 1990 are 68 de ani .exista o limita
maxima de varsta pana la care se poate preschimba /dar pana la care poate
conduce auto categoria b?
boldis ioan   |2014-02-23 23:18:43
VREAU SA CONDUC DIN NOU DUPA O PAUZA DE 6 ANICIND MIA EXPIRAT CARNETUL MAI POT
DACA AM 68 DE ANI SI CUM
boldis ioan CLUJ NAPOCA   |2014-02-23 23:30:46
DORESC RASPUNS
Anonim   |2014-08-06 11:02:25
Ma intereseaza aceeasi problema
Ocoleanu Nina  - Obtinerea unui nou permis de conducere auto   |2014-08-06 11:06:45
Am Aceeasi problema. Ce trebuie facut, va rog!
Ocoleanu Nina   |2014-08-06 14:35:40
Am permisul de conducere expirat de peste 10 ani. Nu am mai condus. Doresc sa-mi
reiinoiesc permisul sau sa obtin altul, dupa caz, si nu stiu despre ce
formalitati am nevoie sau poate chiar un nou examen va rog daca se poate sa-mi
furnizati cateva informatii~!
Multumesc anticipat!
Ocoleanu Nina  - permis de conducere expirat   |2014-08-06 14:39:04
Am permisul de conducere expirat de peste 10 ani. Nu am mai condus, dar am fost
alaturi de conducatorii din familie si am fost atenta la trafic. Doresc
sa-mi
reiinoiesc permisul sau sa obtin altul, dupa caz, si nu stiu despre
ce
formalitati am nevoie sau poate chiar un nou examen, va rog daca se poate
sa-mi
furnizati cateva informatii!
Multumesc anticipat!
Ocoleanu Nina   |2014-08-06 14:42:14
Va rog sa precizati de cate ori trebuie introdus codul anti-spam.Nu am mai
intalnit asa situatii. Cred ca am bgat vre-o 5 conturi. Care este problema?
Sunteti oare seriosi sau ne duceti cu vorba?
boldis ioan   |2014-02-23 23:25:16
VREAU UN RASPUNS LA INTREBAREA MEA IN 2008 MIA EXPIRAT PERMISUL DE CONDUCERE MAI
POT SA IL PRELUNGESC DACA AM 68 DE ANI
calin  - obtinerea permisului de conducere ce   |2011-02-09 21:12:42
daca ma poate informa cineva,am permis de conducere spaniol categoria b,dar i mi
este retinut pe zece luni,printr o hotarare judecadoreasca definitiva aici in
spania.As vrea sa stiu daca pina la redobandirea lui pot sa obtin un permis
romanesc cat b ce sau doar ce binenteles facand din scoala in romania
Zbranca razvan  - redobandire permis   |2011-02-11 12:22:18
Buna ziua.Am avut permisul de conducere anulat in urma conducerii in stare de
ebrietate, am primit o pedeapsa de 4 luni cu suspendare ramasa definitiva la
data de 23 februarie 2010.acum urmeaza sa se implineasca un an si as putea sa
dau iar de permis.as vrea sa stiu daca imi poate spune cineva ce anume trebuie
sa fac pentru a reintra in posesia permisului,trebuie sa fac iar scoala sau doar
sa dau examen?Va multumesc!
emil  - redobindire permis   |2011-04-10 22:28:15
salut! si eu sint in situatia in care te ai aflat. as vrea sá aflu cum ii
procedura in asemenea cazuri.am primit o pedeapsá de 8 luni cu suspendare
rámasá definitivá multumesc
marius  - redobandire permis   |2013-10-18 01:59:32
sa mai bei 5 beri cu alcool
Traian Filip  - preschimbare carnet conducere american   |2011-02-11 18:51:46
sunt cetatean roman, cu domiciliul in Romania, posesor al unui carnet de
conducere emis de statul New York, clasa D, cu restrictie A1 (vizitator
temporar, valabil pana in ianuarie 2015. Care sunt conditiile preschimbarii sale
intr-un permis de conducere romanesc, categoria B?
catalin  - se poate   |2011-02-16 10:51:21
in spania eu miam cumparat un scuter de 125cc,acolo lam condus cu cat b la noi
se poate?daca nu de ce?noi nu suntem europeni?
doina ion  - preschimbare permis de conducere categoria B   |2011-02-18 12:16:49
care este cuantumul taxei pentru preschimbarea unui permis auto categoria B si
unde poate fi achitata?
Letitia.B  - suspendarea permisului in romania   |2011-02-21 15:04:10
Sunt rezidenta in strainatate ,cu act doveditor, iar la ultima vizita in tara ,
mi-a fost suspendat carnetul pe o perioada de 3 luni de zile , pt viteza . Mi
s-a spus din surse nu foarte sigure , ca ar fi o posibilitate , in baza
faptului ca nu locuiesti in Ro ( documentul de rezidente ) + o declaratie pe
proprie raspundere , in care te obligi sa nu conduci pe teritoriul ro , sa iti
dea perimsul inapoi ... va rog mult , daca stie cineva ceva de lucrul asta ,

lasati un coment . Multumesc ...
Radu N   |2011-04-25 19:03:28
Invata sa mergi mai incet, asta e singura solutie... ca sa-ti ia permisul pe 3
luni pentru viteza... trebuie sa-ti dai osteneala un pic... daca permisul e din
tara de rezidenta, il poti solicita inapoi, daca e romanesc, astepti 3 luni, nu
e alta solutie :)
DANIEL   |2011-05-04 09:33:28
ASA ESTE CA SI EU AM PERMIS IALIAN SI AM PATIT LA FEL
DANIEL   |2011-05-04 09:36:27
am patit la fel si l-am luat inapoi cu declaratie
DANIEL  - PTR LETITIA B   |2011-05-04 09:38:27
AM PATIT LA FEL SI L-AM LUAT CU DECLARATIE INAPOI
Iulian M.   |2011-03-06 15:40:42
cartea de legislatie rutierea din 2010 este buna sau trebuie din 2011?
catali  - ????   |2011-03-19 22:54:58
imi raspunde si mie cineva la intrebarea pusa mai sus va rog?????pot sau nu pot
conduce un 125cc cu cat B?????????
HOTU ION  - permis auto   |2011-03-20 14:35:58
daca permisul este inca valabil si vreau sa-l preschimb, mai este nec. fisa
medicala?
mohamed salah el din abd elmot   |2011-03-24 20:14:23
Vreau ştiu ce am nevoie pentru a avea schimbarea permisului egipt i-au acum
egiptean
i ceea ce am nevoie document au rezident
dana   |2011-03-28 14:17:44
am permis de o luna ,romanesc.
eu plec in spania acolo pot conduce
Andy  - vatamare corporala din culpa   |2011-03-28 16:59:38
Buna ziua!
As vrea sa ma lamuriti cu o problema.
Am avut un accident in 2009 pt
ca am adormit la volan si am intrat intr-un copac de pe partea dreapta a
carosabilului. Nu eram singur in masina si un prieten de-al meu a fost
accidentat mai grav si a avut 100 de zile de ingrijiri medicale si din acest
motiv a inceput si urmarirea penala. Acum s-a terminat procesul si am primit
hotararea judecatoreasca in care scrie ca pedeapsa ar fi de 4 luni cu
suspendare. Insa nu scrie nimic de permisul de conducere. Din momentul
accidentului mi s-a dat permisul inapoi si am inteles de la avocat ca ar trebui
sa il predau la politie la 5 zile de la pronuntare.. si m-am interesat la
politie daca trebuie sa il predau si m-au verificat in baza de date si apar cu
permisul valid. E posibil sa nu mi se retina permisul in caz de vatamare
corporala din culpa?
Multumesc anticipat!
Andy  - vatamare corporala din culpa   |2011-03-28 17:06:40
de fapt intrebarea mea este: ce trebuie sa fac acum? sa astept sa primesc de la
politie o instiintare in care se precizeaza ca trebuie sa predau permisul?
dany  - d   |2011-03-29 23:02:51
am j io o intrebare am renuntat la sk din cls a noua pot sa dau de permis de
conducere?
cristi  - permis bulgaresc   |2011-03-31 21:09:04
am si eu un prieten care a obtinut permisul din bulgaria ca a locuit acolo timp
de cativa ani si intrebarea este: il poate schimba in cel romanesc? astept un
rasp va rog!
florin  - permis spaniol   |2011-04-08 00:44:20
cat dureaza sa schimb permisul spaniol cu cel romanesc?
manu  - permis italian   |2011-04-10 06:33:53
am carnet italian cu termenu de valabilitate scazut.pot sa-l schimb in
romania???si ce acte mi-ar trebui???
daniel  - politia   |2011-04-12 19:49:14
imi scade permisul romanesc cu care conduc in italia si as vrea sa stiu daca vin
acasa in romania in cat timp se schimba?
mihai  - schimbare adresa   |2011-04-20 15:50:44
buna ziua,daca mi-am schimbat adresa pe CI,sunt nevoit sa-mi schimb
permisul?daca da,de ce acte as avea nevoie.va multumesc.
SILVIU  - SCHIMBARE ADRESA   |2011-04-27 17:28:47
BUNA ZIUA,DACA MIAM SCHIMBAT ADRESA IN CI,SUNT NEVOIT SA SCHIMB SI PERMISU SI
TALONU?SI DACA DA CE ACTE SUNT NECESARE VA MULTUMESC
danny   |2011-05-11 14:42:32
Cam vechi informatiile sa mai schimbat
cleo  - Asa se scrie "sa" in acest context?   |2011-07-18 00:53:38
Danny tu asa scrii "sa" in acest context? Nu crezi ca trebuie sa
folosesti si o cratima?
Bocian Radu Mihai  - Pot sa-mi schimb permisu   |2011-05-21 13:23:56
Am nevoie sa stiu cum este posibil ca Romania sa nu aiba semanata conventia de
trafic rutier cu una dintre cele mai stabile tari in estul mijlociu, adica
Emiratele Arabe Unite. Vreau sa a-mi schimb carnetul de condus din Dubai cu unul
din Romania. Cand se va putea face.
In Dubai singur se afla cam 10,000 de
cetateni romani. Nui un numar mic
roxana  - sa ma anunti si pe mine radu   |2011-07-21 19:38:59
buna radu, si eu am aceeasi problema ca si tine . te rog sa ma anunnti si pe
mine daca gasesti ceva , imi scrii aici. ms
lidia  - ginecologic??   |2011-05-22 11:29:57
poate sa ma lamureasca cineva de ce se cere avizul ginecologic pentru permisul
de conducere??? asa ca sa nu mor proasta
seabstian   |2016-03-08 17:10:38
In cazul ca suferitzi de o boala a uterului care se manifesta prin sangerari shi
va provoaca anemie severa sau nu,sau va da tulburari de tensiune arteriala,
posibil vetzi ametzi la volan, avetzi tulburari de vedere shi pierdetzi
controlul mashinii shi provocatzi accident.In opinia specialishtilor de trafic
este periculos.
Sorin  - Intrebare!   |2011-05-23 22:27:29
am avut/am permisul anulat pentru conducere sub influenta alcoolului. de ce acte
am nevoie pentru sustinerea unui nou examen? Sunt cele ca si cum as da prima
daca de permis sau este un regim special ?
alexutzu_robert77   |2011-05-27 12:53:42
mai dai doar un fel d atestat sa vada dak nu ti-ai pierdut abilitatile d sofer
nicolae  - CQC   |2011-05-25 01:35:13
daca nu va suparati am si eu cateva intrbari.
sunt rezident in italia si am
inceput sa fac scoala de soferi pentru categoriile
B ,C si CQC
mar interesa
care ar fi categoria omologa a gradului CQC in romania
va multumesc
nicolae  - cqc   |2011-05-25 01:36:53
daca nu va suparati am si eu cateva intrbari.
sunt rezident in italia si
am
inceput sa fac scoala de soferi pentru categoriile
B ,C si CQC
mar
interesa
care ar fi categoria omologa a gradului CQC in romania
va multumesc
Badescu Domnica  - preschimbare permis auto vechi   |2011-05-26 15:39:35
Buna ziua!
Am si eu o intrebare si anume : este necesara intocmirea fisei
medicale la un permis din acela roz ( ce are anexa pentru viza medicala)sau
trebuie pusa doar viza curenta a medicului de familie ?
Multumesc
Florin  - intrebare   |2011-05-27 12:51:23
se mai poate lua permisul cu luatul in spatiu?
scoala de soferi  - Actualizati Informatiile   |2011-05-29 20:50:24
Actualizati Informatiile!
IANCU  - INTREBARE   |2011-05-31 16:51:09
Am permisul de conducere suspemdat pentru viteza, art. 102/3/e pentru 90 de
zile. Ce trebuie sa fac pentru scurtarea perioadei de suspendare?
BAG PULA IN POLITA RUTIERA ROM  - MITA   |2011-06-08 06:39:33
Trebuie sa dai spaga :)
nicolai   |2014-06-28 02:01:54
cit timp is valabile documentele dupa ce ai terminat scoala auto cine stie???
marius  - intrebare la scurtarea perioadei de suspendare   |2013-10-18 02:06:45
sa treci pe langa radar cu 140 km/h
buru   |2014-02-26 11:04:39
Faci o cerere catre seful serviciului, te programezi si dai examen din

legislatie, 13 din 15 intrebari si gata
Elena  - Intrebare-raspuns   |2014-07-25 02:08:26
Ptr a nu sta pe tusa 90 de zile trebuie sa platesti amends care ti s-a dat,si
faci un curs de pregatire teoretica(te poti pregati singur acasa),platesti taxa
de examen si daca il aprobi(minimul este de 14 intrebari corecte),iti poti
revendica permisul intr-o luna!
Elena  - Intrebare   |2014-07-25 02:16:45
Pot da examenul auto practic in Romania,facand dovada ca am facut in Spania sc
de soferi fiind aprobata la examenul teoretic!Multumesc!
mihai vasile  - intrebare   |2011-06-01 19:05:03
locuiesc in italia si mi_a espirat permisul de conducere.eu nu pot veni in
tara,am probleme cu munca,poate ca cineva di tara ,cum ar fi fratele meu,sa
poata sa imi reinnoiasca permisul fara prezenta mea?
iulian mihaltu  - adrese e-mail in teritoriu/judete   |2011-06-03 08:57:13
1.Adresez rugamintea/sugestia de a ne facilita contactul cu organele,in
materie,respectiv Politia Rutiera,prin 'afisarea' adreselor de e-mail din
teritoriu.Multumesc!
2.Fii-ca mea IOANA ANTOANELA MIHALTU(actual IOANA ANTOANELA
MALIK)a pierdut/i s-a furat permisul de conducere,in SUA,acum cca 8 ani,si
doreste a cunoaste situatia,la zi,a permisului,din calculator,adica:mai este
valabil permisul ?,intrucit doreste preschimbarea cu unul emis de autoritatile
din Marea Britanie.Multumesc!Mihaltu
BAG PULA IN POLITA RUTIERA ROM  - /:)   |2011-06-08 06:36:36
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤...
BAG PULA IN POLITA RUTIERA ROM  - BAG PULA IN POLITA RUTIERA ROMANEASCA SI IN JUSTIT   |2011-06-08 06:37:27
BAG PULA IN POLITA RUTIERA ROMANEASCA SI IN JUSTITIA ROMANEASCA!! _!_BAG PULA IN
POLITA RUTIERA ROMANEASCA SI IN JUSTITIA ROMANEASCA!! _!_BAG PULA IN POLITA
RUTIERA ROMANEASCA SI IN JUSTITIA ROMANEASCA!! _!_BAG PULA IN POLITA RUTIERA
ROMANEASCA SI IN JUSTITIA ROMANEASCA!! _!_BAG PULA IN POLITA RUTIERA ROMANEASCA
SI IN JUSTITIA ROMANEASCA!! _!_BAG PULA IN POLITA RUTIERA ROMANEASCA SI IN
JUSTITIA ROMANEASCA!! _!_BAG PULA IN POLITA RUTIERA ROMANEASCA SI IN JUSTITIA
ROMANEASCA!! _!_BAG PULA IN POLITA RUTIERA ROMANEASCA SI IN JUSTITIA
ROMANEASCA!! _!_BAG PULA IN POLITA RUTIERA ROMANEASCA SI IN JUSTITIA
ROMANEASCA!! _!_BAG PULA IN POLITA RUTIERA ROMANEASCA SI IN JUSTITIA
ROMANEASCA!! _!_BAG PULA IN POLITA RUTIERA ROMANEASCA SI IN JUSTITIA
ROMANEASCA!! _!_BAG PULA IN POLITA RUTIERA ROMANEASCA SI IN JUSTITIA
ROMANEASCA!! _!_BAG PULA IN POLITA RUTIERA ROMANEASCA SI IN JUSTITIA
ROMANEASCA!! _!_BAG PULA IN POLITA RUTIERA ROMANEASCA SI...
INCOMPETENTII   |2014-12-11 18:02:00
TE SUSTIN....NISTE JEGURI INCOMPETENTI!!!!!!!!
bobu  - fut in cur politia rutiera   |2015-01-11 01:33:13
bravo fratelo dale la gura ca eu le dau in gaoaza de gunoaie bagamias furtunu in
palaria lor de militieni
BAG PULA IN POLITA RUTIERA ROM   |2011-06-08 06:38:42
Character problem. empty comment
tini  - permis   |2011-06-09 17:19:56
am obtinut permis de conducere in Romania in urma cu zece ani, dupa care am
obtinut si in Israel(dupa un nou test si 10 ore de condus cu instructor), intre
timp cel din Romania a expirat(va trebui sa-l re-inoiesc ???)va fi nevoie sau
ce sa fac ???
anonim  - intrebare   |2011-06-14 17:50:43
de ce bateti joc de noi cu chestionarele? intrebari fara rost cu chestionar
tefaci medic, mecanic auto,termini jumate de faculta de drept etc oare
parlamentarii ar reusii sa faca chestionarul ? bataie de joc cefaceti cu noi
1800 de intrebari jumate fara rost
Erika  - raspuns la intrebarea anonimului   |2011-07-16 01:12:16
pe parlamentari nu-i intereseaza mey! ei au soferi angajati si nu au nevoie,dar
tu?trebuie sa inveti legea,asta e!
marius  - super tare!!!!!! mi-a placut!!!   |2013-11-04 22:19:38
bravo le-ai zis-o.crezi ca ei sunt in stare sa priceapa ce le-ai zis?si nici
macar nu le pasa ptr ca atit stiu ei sa faca.aici e romania ai uitat?
marius   |2013-11-04 22:21:43
bravo anonimu mi-a placut ce le-ai zis
Valentin  - Permis   |2011-06-19 23:43:16
Am 12 ani, si imi place sa conduc,tot ma uit la tata cum conduce si mi-a placut
de mik.Stiu sa schimb vitezele:Pedala din stanga,Ambreaj+Viteza 1,2,3,4,5.Stiu
acelerez:Pedala din dreapta,Acceleratie Usor.Stiu sa pun frana:Pedala din
mijloc,Apasam usor.In oras se merge cu 50-80km/h.Pe auto-strada 50-120km/h.Stiu
sa semnalizez si mai stiu sa si parchez(orice fel de masina).Si nu in ultimul
rand, cand parcam sa tragem frana de mana.(Avem o vecina care nu a tras frana de
mana bine si i-a plecat masina la vale si si-a spart si bara).
Gabriela D  - schimbarea adresei   |2011-06-26 15:34:33
Daca mi-am schimbat adresa de domiciliu in C.I.,este obligatoriu sa imi schimb
adresa de domiciliu si in permisul de conducere?In caz afirmativ,ce acte trebuie
sa prezint?
Vasile  - suspendare 30 zile   |2011-06-29 08:56:36
Daca prima zi dupa perioada de 30 zile in care permisul de conducere este
suspendat este in cursul weekend-ului cum se poate intra in posesia permisului
de conducere?
dutescu vasile  - retinere pernis conducere   |2015-08-10 14:23:15
Am permisul de conducere suspendat pana pe 15 august dar este in zi libera pt
politie si in acest caz de ce trebuie sa mai stau 3 zile .Care este procedura Va
rog sa mi raspundeti
Lica Semmedi  - permis   |2011-07-01 18:23:07
am ınca ın posesie vechiul meu permis eliberat ın 1994...cum sş putea sa-l
schimb cu unul nou?
Va multumesc cu anticipatie
botea alexandru  - schimbarea permisului   |2012-04-06 21:07:11
procedura, actele , necesare si locul unde poate fi schimbat permisul vechi
inainte de expirare . va multumesc anticipat
Anonim   |2011-07-04 00:27:30
am 3 luni de cand am obtinut permisul de conbucere b in spania.vreau sa stiu
daca sunt incepator pot conduce pe teritoriul Romaniei.astept raspuns,multumesc
anticipat
oprea  - pv achitate   |2011-07-11 12:48:13
fiul meu are mai multe procese verbale prin care a luat amenzi de circulatie si
pe care le-a achitat.La finante apare in continuare cu aceste amenzi. Putem sa
le comunicam pe un mail catre politie fara a ne mai deplasa la sediul politiei?
roxana  - reschimbare permisului   |2011-07-13 13:21:29
Buna ziua , am si eu o intrebare daca ma poate ajuta cineva. Posed permis
eliberat de emiratele arabe unite si as dori sa stiu daca merge preschimbat cu
cel romanesc , astept raspuns va rog. va multumesc
Monica  - Permis UAE   |2011-07-13 13:30:42
Detin permis din emiratele arabe unite si vreau sa stiu daca poate fi
preschimbat in cel romanesc deoarece dupa f multi ani ne-am reintors in
tara,,,
Va multumesc anticipat
VAJA NICULAE  - PERMIS DE CONDUCRE cat.B   |2011-07-14 10:54:11
Fiti amabili de a ma informa :
-cat este durata maxima obligatorie de examen a
probei practice de conducere,traseul stabilit?
-cate puncte de penalizare sunt
PERMISE,pentru a lua examenul probei practice?

In asteptarea Raspunsului
D-voastra pertinent ,va rog sa va bucurati de Inaltele Mele Consideratiuni.
Va
multumesc!
Nicu Vaja
Erika  - examen permis   |2011-07-16 01:09:15
30 min proba practica
4 puncte si al cincelea daca ai gresit ai picat
Eu iti
doresc muuulta bafta si succes
nicu  - iBIbC   |2013-09-13 19:21:51
fi amabil cu sa verific si ieu daca sunt bagat an baza de date ca am luoat
permisul ca nu am fost an tara si miazis instructorul ca mia venit
Mikita Iosif  - Intrebare cu motocicleta   |2011-07-20 15:30:02
Buna ziua . Ash dori sa achizitionez o motocileta Baotian BT49QT-7 , are 49cc si
viteza maxima a iei nu depaseste 50km/h dupa cum am inteles nu am nevoie de
permis pentru acest model de motocicleta , este drept sau va trebui sa obtin un
permis ?

Va multumesc anticipat
Lucian  - nelamurire   |2011-07-21 16:55:00
am pciat odata traseul, acum vrea sa dau a doua oara traseul, cei de la scoala
de soferi mi-au cerut sa le platesc minim 2 sedinte, motivand ca asa e in lege.
Stie cineva daca e adevarat sau nu?

multumesc anticipat de raspuns
DANA  - renuntare categorie A permis auto   |2011-08-03 00:10:15
cum se poate renunta la categoria A din permisul de conducere? permisul este
valabil pt cat A si B. vreau sa renunt la categoria A.
alexandra  - permis de conducere pierdut   |2011-08-08 23:13:38
mi-am pierdut permisul de conducere poate sa ceara eliberarea unui nou permis o
alta persoana sau este nevoie sa merg eu?
Madalina  - Nr telefon   |2011-08-22 12:23:32
Daca ar fi si numerele de telefon actualizate...
alex_alex4036  - permis de conducere   |2011-09-02 22:02:26
In urma cu cateva zile mi-a luat permisul de conducere cat.B si as vrea sa stiu
daca pot sa ma plimb macar cu scooter-ul dupa ce imi expira dovada....va
multumesc anticipat
timis ionut  - pot sa conduc in italia   |2011-09-03 15:44:30
am permis romanesc si mi lo suspendat pentru viteza 30 de zile ,da vreau sa stiu
daca pot sa conduc in italia in acest timp cat mi suspendat .
Alex - Taximetrist   |2011-09-06 10:54:51
In ultimi 5 ani am facut 350-400.000 Km in Bucuresti...am avut permisul retinut
pt multe incidente (viteza , cedeaza , semafor pe rosu , cumul de puncte ,
accidente (far victime) ....cred ca asta e solutia NR 1 , pt niste oameni
DEZIORIENTATI ca noi !!!!SUCCES
Istvan  - Preschimbare permis   |2011-09-18 20:37:42
Buna ziua

In momentul de fata posed permis de conducere eliberat de
Autoritatile Germane. In momentul eliberarii mi-sa retras cel Romanesc.

Intre
timp m-am restabilit in Romania si posed Buletin Romanesc
Saptamana trecuta mi-a
fost retinut permisul pe motivul depasirii vitezei in localitate pentru 90
zile.

Este o modalitate prin care sa se reduca perioada de suspendare la 30
zile?

Eventual sa depun cerere pentru preschimbarea permisului pe cel Romanesc?
Este posibil acest lucru in perioada de suspendare?

Cu respect
elena  - schimbare permis   |2011-09-21 10:17:02
buna ziua!
am 3 ani de cand am obtint permisul auto si acu mi-am schimbat nmele
dupa casatorie si as vrea sa stiu daca pentru schmbarea permisului imi sunt
necesare toatae actele de sus...nu inteleg pentru ce trebuie viza medicala atata
timp cat permisul meu este valabil...va rog sa imi raspundeti....si am si masina
pe numele meu si as dori sa stiu daca este necesar si schimbarea certificatului
masinii...va multumesc !
cocolino  - buna categoria A1   |2011-09-21 20:13:30
buna am 16 ani impliniti si urmeaza sa dau categoria A1 si m.ar interesa daca
pot conduce si in afara tari..mai exact belgia.
mary  - permis   |2011-09-23 16:50:20
cu privire la permisul de emirate....mi se pare normal sa se preschimbe fara
examen...asa cum si permisul de Romania se preschimba fara examen in UAE
denisa  - permis   |2011-09-28 15:21:22
am luat permisul acum 2 luni in romania , pot conduce in spania cu el ,
categoria b ????
catalin  - permisul   |2011-10-07 16:05:27
am permis cat A care aexpirat daca vreau sa obtin permis cat B ce trebuie sa fac
...........trebuie mai intai anulat cel vechi??????????
mihaela  - permis persoana straina .b   |2011-10-11 15:48:16
buna ziua !am o intrebare! sotu meu este cetatian austria ar putea el sasi faca
in romania,permisu de conducere?eu sint cetatean roman! va mutumesc si mas
bucura de un raspuns .mihaela
geo  - RUGAMINTE   |2011-10-13 16:42:58
Buna ziua si ma scuzati de deranj..voiam sa va intreb de exemplu daca eu am viza
de flotant pe bucuresti..unde dau examenul in ce oras dau?? ma repet..am viza de
flotant pe bucuresti. multumesc anticipat...
dan  - castor   |2011-10-13 21:32:46
ce acte sunt necesare pt a putea conduce un castor de dimensiuni mici car al voi
pune pe o platforma care sa nu depaseasca 350 kg si as vrea sa stiu daca
horhat  - asi vrea sa stiu   |2011-10-18 14:42:27
buna .am permisul anulat.comform unei sentite jud. am primit amenda penala si au
spus ca dupa un an pot da iar examen .specific ca pe 5 dec expira perioada de un
an .ce trebuie sa fac mai deparete ????
mechno pavel  - sa vad an cat timp ami ajunge permisu   |2011-10-20 18:10:18
vreau sa ma vad an cat timp ajunge permisu de conducere pe numele mechno pavel
va rog frumos daca se poate ?
CLAUDIU  - Permis cat.b   |2011-10-27 15:25:02
Buna ziua, cu un permis categoria B, pot remorca cu sarcina maxima 750 kg?, sau
trebuie permis categ B+E?
Multumesc
Iulian  - perioada suspendare permis   |2011-10-28 13:44:24
Buna ziua. Stie cineva in cazul in care ti-a trecut perioada de suspendare a
permisului de conducere si nu-am timp sa ma duc sa-mi ridic permisul de
conducere de la Udriste, daca pot sa conduc. mentionez ca permisul a fost
ridicat pentru o perioada de 90 de zile si in urma examenului 13 din 15 sa redus
perioada de suspendare la 30 de zile.
utzy  - permis suspendat   |2011-11-02 01:39:58
Am permisul suspendat ptr 90 de zile . Nu am fost in tara si nu am avut cum sa
dau examenul 13 din 15 . Pe data de 10 se implinesc cele 90 de zile . Ce trebuie
sa fac ?
chris pintili  - Niste informatii va rog   |2011-11-03 14:42:09
Am permis de conducere schimbat in uk si doresc sa-l reschimb in Romania , dar
problema este ca am domiciliu in Ilfov si momentan stau la parinti in Bacau.

As putea sa-l schimb la Bacau?
Ce documente am nevoie ?
Va multumesc si
astept informatii de la dvs.
cosmina  - am luat sala in madrid   |2011-11-03 18:28:02
Buna ziua va rog daca poate cineva sa imi raspunda am luat examenul teoric pt
permis categoria B in madrid spania pot sa continui cu practica si examen
practic in tara va rog raspundetimi repede!!!! multumesc
Josef  - pentru schimbarea permisului de conducere   |2011-11-07 03:16:51
How long you should live in Romania to be able to exchange your license, I am a
Lebanese living permanently in Holland, can I visit Romania and exchange my
Driving License with Romanian one????
dani  - preschimbare permis de conducere   |2011-11-11 04:38:00
buna ziua ,o intrebare as avea,la preschimbarea permisului din cauza expirarii
acestuia ,fisa medicala(este obligatoriu si serologia sangelui?)va intreb pt ca
eu sunt in alta tara si am inteles ca nu este obligatorie plus ca e si f scumpa.
carmen  - preschimbare permis   |2011-11-14 23:39:44
As avea nevoie de o informatie referitoare la preschimbarea permisului de
conducere.In decembrie expira permisul si trebuie sa-l schimb.In cazul cand fac
schimbarea inaintea datei limita mai e nevoie de fisa medicala?
Am inteles ca
daca se schimba inainte de expirare nu mai e nevoie sa se faca iar fisa
medicala.
In cazul in care ma poate informa cineva astept raspuns, ca ar fi
pacat sa platesc niste bani in plus pt fisa.Multumesc anticipat.
marius   |2011-11-15 16:13:14
vrei sa al schimbi sau sa al preschimbi ca nu e tot una
filip dimitrie  - durata de preschimbare permis auto   |2011-11-15 16:06:51
as dori sa aflu an cat timp se elibereaza un permis preschimbat din spaniol an
roman,dar obtinut an romania
Feier Georgeta  - Acte necesare preschimbarii permisului de conducer   |2011-11-16 12:08:40
Buna ziua,

M-ar interesa actele necesare preschimbarii permisului de conducere
care expira in ianuarie.
Daca fotografia se face la sediul Dvs. si daca este
nevoie si de timbru fiscal - ce valoare sa aiba (daca este necesar).
Multumesc
anticipat,
Georgeta Feier
mona  - fisa conducatorului auto   |2011-11-17 11:17:52
Buna ziua,
poate sa-mi spuna si mie cineva ce este fisa detinatorului de permis
auto(cea care tb dactilografiata), se ia de la politie? cine o
completeaza?....????
va multumesc
valentin  - ajutor   |2011-11-17 22:06:29
va rog sa-mi spuneti dak eu carnetul scos din afara teritorului romanesc ma va
afecta cu ceva dak vreau sa merg in romania sa-mi scot o categorie in plus
tutulan alexandru  - mi sa retras permisul   |2011-11-19 22:30:40
buna ziua as dori o informatie in urma cu ceva timp mi sa retras permisul de
conducere eliberat de republica italiana sunt roman desi as vrea sa stiu da mi
se putea retine permisul in romania pt alcool.va multumesc
eduard  - Informatii   |2011-11-19 22:41:32
Salut. In 2008 am obtinut permis de conducere in Gergia, USA. In momentul acela
mi-au luat permisul romanesc caci altfel au zis ei ca nu-l puteam obtine pe cel
american. Cand m-am intors in Rom. a trebuit sa fac alt permis romanesc si am
declarat din motive nici mie prea clare la ora respectiva ca permisul romanesc
anterior l-am pierdut. Acum muncesc in SUA si tocmai am fost informat ca mi s-a
intocmit dosar penal pentru fals in acte caci cei de la politie au primit
permisul meu romanesc anterior de la autoritatile SUA. In concluzie am mintit ca
era pierdut cand nu era. Ma poate ajuta careva cu vreun sfat? Multumesc.
MARIAN  - atestat   |2011-11-20 01:36:55
masinutele aixam de 400centimetri cubi se pot conduce cu atestat de legislatie
rutiera care sunt limitate la 45 km la ora
multumesc anticipat
ursachi constantin  - permise auto   |2011-11-20 16:19:31
ESTE NECESARA DIPLOMA DE ABSOL VIRE A CVELO 8 CL PRIMARE LA OPTINERA UNUI PER
MIS AUTO., DECI PE SCURT OPRSONA CARE NU
ARE ABSOLVITE CELE 8 CL PRIMARER PORE OPTINE UN PERMIS DE CONDUCERE CAREGORIA
B
ildiko  - permis pierdut   |2011-11-22 18:04:16
in momentul de fata traiesc in AUSTRIA.Un tip cunoscut de mine s-a dus la
politia locala cu minciuna ca si-a pierdut permisul de conducere,obtinind o
adeverinta pentru 30 de zile.cum poate pierde cineva un permis,cand in viata lui
nici nu a avut,dar de condus a condus si in Romania.dupa cate stiu asta se
numeste evaziune,declaratie falsa.din pricina acestor oameni mori oameni
nevinovati.poata cand se intoarce in tara,tot o sa stea la volan.ajutor,ce-ati
face in locul meu?cu stima!
munteanu andrei   |2011-12-16 22:21:36
dar nu exista o baza de date si la ei? cum sa ii dea dovada...?
Leo  - X   |2014-05-21 21:04:02
Tu esti un bulangiu de sifon si din cauza ta suntem asa vazuti prost.sifoane
muiste
FLORIN  - permis pierdut   |2011-11-25 21:25:45
am pierdut permisul aici in austria si as dori daca se poate sa imi explicati
cum as-i putea sa il redobandesc in cel mai scurt timp si de ce acte asi avea
nevoie.pt ca in data de zece sant in tara si pe 25 trebe sa vin inapoi in acest
timp imi elibereaza politia romana?
dan  - Valabilitae fisa analize pentru preschimbare permi   |2011-12-08 23:36:24
Care este termenul de valabilitate a fisei de analize medicale necesare pentru
preschimbarea permmisului?
Multumesc
munteanu andrei  - suspendarea permisului   |2011-12-16 22:16:40
mi'a fost suspendat permisul timp de 3 luni...eu am facut contestatie(deci m'i
sa innapoiat permisul pana la hotararea jud).contestatia am pierduto deci eu
trebuia sa duc permisul la politie sa'mi ispasesc pedeapsa(3 luni),insa cum
prostimea doare n'am facut lucrul asta.au trecut cam 6 luni de atunci si
intrebarea este permisul meu este valabil acum sau trebuia neaparat sa'l predau
la politie sa mi se duca pedeapsa.VA ROG SAMI RASPUNDA CINE STIE.MULTUMESC.
bocut mircea  - scoala de soferi profesionisti   |2011-12-28 16:59:04
buna numele meu e mircea si as vrea sa stiu acum cate ore de conducere se fac
pentru categoriile c d si e intrucat am inceput deja conducerea si acum se face
dupa un tahograf si o sedinta dureaza cam 20 minute. e normal .daca stie cineva
raspunsul astept o lamurire ms
Mada  - Examen   |2012-01-02 23:08:28
Buna! Daca am picat traseul stiu ca trebuie sa treaca 16 zile ca sa pot da sala
din nou. Intreabarea mea este daca pot merge sa programez traseul inainte de
cele 16 zile, adica inainte sa dau sala.

Stiu ca se poate programa traseul
inainte sa dai sala in mod normal, dar nu stiu daca se poate si in cazul in care
am picat traseul inainte.

Va rog mult sa-mi raspundeti daca stiti. Multumesc
frumos!
gabriel andrei  - Buna ziua ce asi putea sa fac pentru a redobindi p   |2012-01-04 16:38:16
ce pot sa fac pentru a redobindi permisul de conducere romanesc in cazul care la
pierdut sau mia fost furat in Germania .Precizez faptul ca sunt cetatean roman
cu domiciliu in strainatate isr permisul a fost rominesc .
Va rog foarte frumos
sa imi raspundeti mai repede cu putinta .Va multumesc
luchian raluca  - permis suspendat   |2012-01-04 18:13:02
buna ziua!!
mi-a fost suspendat permisul din 18 august 2011. Dupa 4 luni am
mers sa mi-l ridic si am avut surpriza sa aflu ca permisul meu este trimis in
Italia , tara in care l-am obtinut. Intrebarea mea ar fi urmatoarea: cum fac sa
pot sa-mi ridic permisul? Trebuie sa merg tocmai in Italia?
Radu  - Pot conduce in Romania moto de 125 cc   |2012-01-05 20:50:38
Am o motoreta de 125 cc si as vrea sa stiu daca pot sa o conduc in tara ....?
Daca da de cand a fost acceptata legea ? Multumesc si sanatate tuturor
ignat marius sorin  - pot cere asistenta de la dumneavoastra pt traseu?   |2012-01-09 13:39:47
buna ziua. am facut scoala de soferi in alexandria jud: teleorman . am obtinut
24 puncte la proba teoretica. am avut traseul dar din nefericire m-au picat.
consider ca rezultatul a fost viciat. am repetat proba teoretica si am obtinut
din nou 24 puncte. as dorii daca se poate sa fiu examinat de unu politist din
capitala, bineinteles daca acest lucru este legal si este corect. consider ca am
dobandit experienta necesara pt obtinerea permisului de conducere. consider ca
este un drept . nu vreau sa fiu viciat din nou . va multumesc anticipat . in
incheiere tin sa va anunt ca proba practica o am pe data de 12 01 2012.daca se
poate sa imi onorati cerere.
Lucian  - pierdut permis auto   |2012-01-10 20:59:00
ce pot sa fac pentru a redobindi permisul de conducere romanesc in cazul care
la
pierdut in Italia .Precizez faptul ca sunt cetatean roman
cu domiciliu in
strainatate isr permisul a fost rominesc .
Va rog foarte frumos
sa imi
raspundeti mai repede cu putinta .Va multumesc
GC  - toate la un loc...dar incomplet...   |2012-01-13 17:24:14
E bine ca nu trebuie sa cauti in 5 locuri insa...unde se platesc si ce valoare
au taxele???
Stelian  - Poze Permis   |2012-01-19 00:15:27
Pozele pentru permis ti le fac ei acolo sau le faci tu? Sunt incluse in taxa?
Ionut  - suspendare permis...   |2012-01-21 15:12:22
Vreau sa va intreb daca am avut un accident in anul 2008 (vatamare corporala din
culpa pe trecerea de pietoni) fara viteza si alcol. acum mi in incheiere procesu
si intrebarea este cand sau cum imi pot recupera permisul. multumesc!
Laura S   |2012-01-26 17:09:36
mi-am schimbat adresa de domiciliu. In cat timp trebuie preschimbat permisul
auto? Si in cat timp se eliberaeza cel nou? Multumesc.
Ghinea Corneliu  - Inlocuire permis?!   |2012-01-27 11:10:52
Buna ziua,

As dori sa stiu care sunt actele necesare inlocuirii permisului
Italian , permis de altfel obtinut prin examen in Romania insa nu mai sunt in
Italia acum.Cunoscand cazuri de Romani cu residential in Romania SI domiciliul
in UE....eu am CI DE ROMANIA

Multumesc
Cu respect o zi buna
dana  - Se da examenul practic in cazul in care avem depun   |2012-02-02 14:59:45
As vrea sa stiu daca se amana examenul in cazul in care vremea este nefavorabila
oleg  - despre permis de conducere   |2012-02-03 15:37:36
permisul de conducere este valabil in anglia sua sau spania irlanda .
BOGDAN  - pot obtine permisul in alt oras fata de cel de nas   |2012-02-09 06:04:10
buna ziua,
sunt elev si momentan efectuiez cursurile in alt oras fata de
orasul unde locuiesc; acum stau la unchii mei dar nu am viza, luare
spatiu...etc.
Peste un am implinesc 18 ani si doresc sa dau examen in acest
oras deoarece am reusit sa-l cunosc d.p.v. al semnelor de circulatie.
Ce
trebuie sa fac?
Trebuie sa-mi efectuiez inca se acum vize pe CI cu domiciliu
in orasul respectiv cu luare in spatiu?
multumesc si astept
un raspuns>
BOGDAN  - CUM PRIMIM RASPUNS LA CELE SOLICITATE   |2012-02-10 09:45:43
buna ziua,
sa inteleg ca acel cretin care a scris
acele cuvinte greu de
pronuntat ,,a fost infuriat pe bune??..
Va intreb cum primim raspuns ?
gandesc
ca odata ce solicitati si adresa de email dati raspuns personal?
In acest caz
,,multumiri'' si astept raspuns.
dascalu costel   |2012-02-11 18:00:17
am depus actele necesare pentru preschimbarea permisului de conducere italian in
romanesc de doua luni si jumatate nu primesc nici un raspuns am verificat in
italia daca au primit vreo practica pe adresa mea si mi/au spus ca nu au primit
nimic unde s/au inpotmolit lucrurile cine ma poate ajuta?
Iancu George  - .   |2012-02-15 21:32:39
mi sa luat permisu am gresit am dat examen pt al lua la 30 zile mi sa luat pt 90
zile.as vrea sa stiu daca mi se poate trimite prin posta pt nu a mai merge eu la
bz trenurile nu circula caut pe net un nr de tl dar tot sunt "pasat"
costel maryan  - o greseala care i se poate intampla oricui   |2012-02-18 22:28:55
am comis o fapta care o regret si acum dupa 2 ani.Am fost posesor de permis auto
cat. b,c,e,de oarece nu il mai acum suinduma la volan sub influenta bauturilor
alcolice.Am fost condamnat cu suspendare si am primit si amenda
penala,intrebarea mea este pentru redobandire ce trebui facut ca multi ma cam
duce in deruta.P.S.dupa un an de la pronuntarea sentintei mai exact ce se
intampla pentru redobandire.Va multumesc pentru raspuns daca al primesc
lucian cypru  - informatii pt permisul obtinut in cypru   |2012-02-19 01:02:12
am permisul de conducere obtinut in cypru,pot conduce si in romania,daca nu pot
conduce ce trebui sa fac pt a putea fi recunoscut si in romania? va multumesc
ionut  - Rezidenta   |2012-02-20 19:09:44
Buna ziua. Am inceput de curand scoala de sofer cat C,CE, dar am si rezindeta in
italia..dar nu mai stau acolo de 6 luni. O sa fie vreo problema aici ? Ast
raspuns . Va multumesc
Lucian Vizitiu  - permis   |2012-02-24 15:02:22
Ce sau cum trebuie sa procedez ca sa pot da de permis auto categoriaC/E in
romania.
Sant nascut in romania dar locuies in austria si sant cetatean
austriac.
va multumesc
zamfiroiu elena  - urgenta!   |2012-03-01 16:13:23
Buna ziua!am o rugaminte,vreau sa/i fac o surpriza mamei mele de 8 martie si
vreau sa i/mi explicati ce e de facut in legatura cu permisu ei auto
este
expirat de vreo 10 ani de cand era pe numele tatalui meu,acum e recasatorita si
vreau sa/i refac permisul sa/i dau masina mea!ce acte trebuie si cat se
plateste?exista vreo amenda?va rog stept raspuns multumesc.o primavara
fericita la toti!
daniel  - excelent   |2012-03-01 18:09:35
multumesc foarte util acest site felicitari
rujoiu mihaela   |2012-03-02 14:11:34
Imi expira permisul de conducere , daca il schimb inainte sa expire mai trebuie
fisa medicala?
rujoiu mihaela  - preschimbare permis   |2012-03-02 14:14:03
Imi expira permisul de conducere cat. B , daca il schimb inainte cu cateva zile
de a expira trebuie sa mai fac fisa medicala?
turetchi carmela  - schimbare permis/ program   |2012-03-05 15:54:15
As dori sa aflu programul sectiei de politie din Craiova pentru depunerea de
acte pentru preschimbarea permisului.Multumesc.
paul  - informatii schimbare domiciliu...   |2012-03-06 20:36:29
buna:) as avea si eu o intrebare referitoare la examinarea traseului...trebuie
sa imi schimb urgent domiciliul dintr-ul judet in altul, am examenul teoretic
luat insa nu am examenul practic luat, iar pana la data cand trebuie sa il
sunstin trebuie sa imi schimb domiciliul...intrebarea este..este valabila atat
scoala cat si examenul teoetic pe care l-am dobandit in cazul in care mi-as
schimba domiciliul in alt judet..??
va multumesc si o saptamana plakuta sa aveti
;)
madalina  - fisa medicala preschimbare permis   |2012-03-19 16:20:19
buna ziua.m-ar interesa si pe mine la ce policlinica din Constanta pot face fisa
medicala pt preschimbarea permisului care mi-a expirat?ms.
flo  - PERMIS ANULAT   |2012-03-21 15:06:01
GRESEALA MARE ....daca permisul ti-a fost anulat acuma nu mai ii nevoie sa faci
scoala de soferi (deocamdata pana nu schimba legea )...mai actualizati sa nu dea
oamenii banii degeaba la instructori
ionela  - buna ziua   |2012-04-18 03:20:41
as vrea sa stiu daca in timp de o luna pot termina scoal si in ceeasi luna sa
dau si examenele..practic intro luna de zile sa termin totul...
flore  - preschimbare permis in Bucuresti   |2012-04-29 00:40:48
buna ziua, as dori sa stiu daca in conditiile in care am domiciliul in Brasov,
as putea depune actele pentru preschimbarea in timp a permisului in bucresti, va
multumesc
Carmen S.  - site Politia Rutiera   |2012-05-09 13:30:17
Foarte bine structurat site-ul dvs. Informatiile se gasesc rapid si sunt
complete. Felicitari!
Bog B  - Permis de conducere   |2012-05-10 21:29:30
Nu stiti ce se mai aude de legea care prevede condusul de la 17 ani?
Aurelian luca  - rezidenta italia .urgent   |2012-05-11 01:12:46
va salut .sunt rezident in italia si am prrmisul tot italian dar dobindit in
romania categ B,C,E si as vrea sa ma angajez in romania pe tir ce trebuie sa fac
se poate anjaja in ro si cu permisul italian sau trebuie sa il schimb in
romanesc cum se procedeaza .va multumesc
adina  - eliberare permis   |2012-05-12 12:27:51
buna ziua.imi poate spune cineva cat dureaza de cand ai fost declarat admis la
proba de traseu-practica si pana sa primesti permisu acasa.mentionez ca sunt din
timis.


multumesc
marius   |2012-05-21 19:29:12
dureaza 15 zile pana primesti permisul acasa prin posta
alina  - am voie sa conduc?   |2012-05-18 22:18:17
Buna ziua va rog sa-mi spuneti daca am voie sa conduc in Ungaria. Am permis de
conducere de 5 luni.
Szabo Levente  - conducere in afara tarii   |2012-05-23 15:24:30
Buna! As dori sa stiu daca pot conduce in afara tarii daca am permis cat B de
mai putin de un an. In tari precum Ungarai, Austria , Polonia,
Germania....Multumesc!
bogdan   |2012-06-15 00:14:22
am absolvit scoala de mecanica an anu 1996 si am obtinut permisu de conducere b
+c am dat si de categoria e dar an 96 se elibera depa 5ani unde ma adresez sa
obtin si e
bogdan   |2012-06-15 00:19:40
vreau si eu un raspuns de la cineva
dan  - schimbare permis   |2012-06-15 23:40:28
laudati aiurea siteul, pentru schimbare permis datorita schimbarii domicilului
nu scrie nimic.
Viorel  - Lista contacte neactualizata   |2012-07-04 15:20:13
Nu incercati la telefoanele afisate ca nu mai sunt valabile.
Cat despre furtul
permisului ....
paraschiv florin catalin  - am pierdut permisu   |2012-07-09 17:10:23
am pierdut permisu in italia ce se poate face
Radu  - miau luat permisu la culoare rosie   |2012-07-23 18:02:08
Buna ziua,mi-au luat permisu la culoarea rosie in 2007. trebuie sa trec examenul
ca sal eau?ce trebuie sa fac.ajutatima..multumesc.
elly  - cat timp   |2012-07-25 02:21:19
buna eu as vrea sa imi preschimb permisul de conducere eliberat in italia cu
unul romanesc si m ar interesa in cat timp as putea sa il obtin si de documente
imi trebuiesc.multumesc frumos.
Valeric  - permis   |2012-07-26 16:31:04
miam pierdut piermisul,pot circula fara el? daca mo opreste politia ce
sanctiune primesc?>
memory.of.a.dream  - Și restul țării?   |2012-07-27 14:50:26
Informații foarte utile. Dar mi se pare ciudat ca pe un site național gasim
unele inforemții relevante doar pentru București .

Aș vrea șă știu de
exemplu date de contact pentru serviciul de permise din Deva.

Așa ceva pare
să nu existe nici pe site-ul inspectoratului de poliție din localitate.
bugsbunny  - Permis pentru mopede   |2012-07-30 16:39:53
Buna ziua.

Am inteles ca incepand cu anul 2013 va fi nevoie de permis de
conducere pentru mopede, fiind incadrate ca si autovehicule.

Eu am momentan
permisul (B) retinut (dosar penal) si ma deplasez cu un scuter de 49cc.

Dupa 2
ani de zile nu am fost chemat nici macar sa dau o declaratie, cu toate ca mi-am
recunoscut fapta in procesul verbal incheiat.

Voi mai avea voie sa conduc moped
din 2013, avand B-ul retinut ?

Multumesc anticipat pentru raspuns.
nitu ionut  - dreptul de a conduce   |2012-08-07 09:49:29
Buna ziua, am avut un accident auto din care am fost in coma si am ramas
paralizat de la mijloc in jos, permisul este valabil nu a fost retinut deloc, as
dori sa stiu daca mai am voie sa conduc? rog un raspuns, va multumesc frumos
giurca claudia  - permis expirat domiciliul in strainatate   |2012-08-15 13:44:12
buna ziua ma numesc giurca claudia si as dori sa stiu ce trebuie sa fac pentru
a-mi scgimba permisul de conducere(expirat) romanesc in tara daca eu nu mai
posed buletin(C.I.)ptr.ca mi la retinut consulatul Romaniei in Austria inurma cu
10 ani dupa eliberarea pasaportului de atunci.Am vazut acum intimplator ca
permisul a expirat acum 3 luni si nu stiu ce sa fac.aici nu pot sa il preschimb
pentru ca e expirat iar in Romania nu pot pentru ca nu am buletin.ce pot face?Am
domiciliul in austria dar am si casa in Romania.primesc un alt buletin?Va
multumesc anticipat
giurca claudia  - info   |2012-08-15 13:45:20
multunesc
dumitru  - schimbarea de permis   |2012-08-17 23:45:12
Buna ziuua,ma numesc LEVARCIUC DUMITRU si acu un an de zile am facut in Spania
cardu tahograf si a trbuit sa-mi faca inscriptia numarului de inentitate din Sp
pe permisu romanesc,a durat patru luni de zile pana am primit confirmarea din
Romania ca permisu e valabil si acu sunt in Romania si permisu mia expirat acu o
luna si jumatate am fost la politia rutiera am facut cerere de schimbarea
permisului si au spus ca intr-o luna imi va da confirmarea din Spania,a trecut o
luna si jumate si nu am primit niumic vreau sa stiu cat mai dureaza si de ce
merge asa de greu?
Igor   |2012-08-21 02:33:35
Am permis de conducere rom pe care apare nr permisului vechi moldovenesc cum as
putea sa il schimb ca sa nu imi apara restrictii.ms
ionut   |2012-09-09 14:31:51
buna ziua

Ma numesc Marica Ionut si acuma aproape 1 an am avut un mic
accident fara victime si mi-a iesit alcoolemie in sange la prima proba 1,15 si
la a doua 1 la mie.
Si as vrea sa stiu cand pot sa dau iar de permis.va
multumesc...
ionut   |2012-09-09 15:29:04
si am primit la proces 8 luni de inchisoare cu 2 ani si 7 luni termen de
incerkre
iONEL  - redobandire permis   |2012-09-14 18:59:00
Buna ziua am avut permisul de conducere anulat in urma conducerii in stare de
ebrietate am primit pedeapsa de 4 luni cu suspendare in septembrie 2009 acum
urmaesza sa se implineasca 3 ani ,as vrea sa stiu daca imi poate spune cineva ce
anume trebuie sa fac pentru a reintra in posesia permisului. Trebuie sa fac iar
scoala sau doar sa dau examen? Va multumesc !
Madalina  - Noua legislatie   |2012-10-18 14:17:31
Am 21 de ani si categoria B de la 18 ani. Vreau sa imi iau categoria A dar am
inteles ca din ianurie nu voi mai putea sa dau pt ca nu am 24 de ani. daca fac
scoala pana in ianuarie pot sa dau examenul dupa luna ianuarie sau fac scoala
degeaba?
Tibi mihai  - Permis obtinut in Guinea   |2012-10-21 15:34:46
Buna ziua
Lucrez de ceva vreme in Africa -Guinea si am obtinut acolo permis de
conducere ptr A si E ,avand din romania permis pentru B..intrebarea este
..pentru preschimbare in romania o sa trebuiasca reevaluare sau ce.?.avand in
vedere ca tara respectiva nu apare in lista de mai sus ?
Multumesc
virlan cristina  - redobandirea permisului de conducere in urma suspe   |2012-10-30 00:40:11
in data de 01.09.2012,in arad nu am acordat prioritate de trecere intr-o
intersectie si mi s-a suspendat permisul pe 3 luni,permisul fiind
italian.politistul mi-a zis k procurorul a dat neinceperea urmaririi penale
nefiind un caz penal.nu mi s-a dat nici macar procesul verbal,iar eu nu stiu
cand si cum sa fac sa-mi iau permisul inapoi,deoarece cand il sun din italia pe
politist imi invoca tot felul de pretexte.ce ar trebui sa fac pt a-mi redobandi
permisul?
maria  - permis de conducere   |2012-11-03 10:43:12
buna ziua am o antrebare la dumneavoastra sunt divortata de un an si nu am
schimbat permisul de conducere de oare ce in perioada asta am fost si sunt an
germania acum vreau sa vin acasa an romania cu masina,pot trece frontiera daca
am buletinul pe numele actual si permisul de conducere pe numele anterior? va
multumesc
anto  - preschimbare permis   |2012-12-10 12:07:43
Am luat permisul de conducere in Romania, dupa care am plecat in Spania si a
trebuitsa il schimb cu unul spaniol conform legislatiei de acolo. Acum m-am
reintors in Romania si ar trebui sa il reschimb in romanesc. Am vazut ca e
necesara o intreaga documentatie pt a-l schimba din nou. Chiar e necesara
aceasta birocratie? aceasta pierdere de timp si de bani? tinand cont ca permisul
spaniol e valabil inca 4-5 ani? Nu se poate simplifica oarecum
procedura?

Multumesc anticipat pt raspuns.
dragos  - sahimbare permis   |2012-12-11 01:13:38
Am permis b.c.e.cqc luat in italia dupa cum zice legea de mai sus pot sa-l
schimb fara sa mai dau examen ar fi cea mai mare prostie intrucat italia si
romania au aderat la convetia rutiera dar pentru siguranta va rog sa-mi
raspundeti
pocovnicu  - permis de conducere   |2012-12-23 15:39:58
Buna ziua
Am permis de conducere care expira in 2014.Am inteles ca din ianuarie
2013 trebuie sa avem toti soferii permis de conducere european,deaceea va rog sa
imi spuneti daca la schimbarea permisului mai trebuie sa fac fisa medicala si la
ce data se incepe schimbarea permisilor vechi?Va multumesc.
Florin  - Buna ziua   |2012-12-31 19:29:14
Vreau sa fac si eu scoala de soferi, categoria B.Dar as avea o intebare. Eu sunt
nascu in bucuresti,dar am buletinul pe judetul teleorman, de cati-va ani.Pot
face scola si sustine examenul in bucuresti?!
Cosmoiu  - MINCIUNA   |2013-01-08 17:03:28
NU MAI MINTITI LUMEA CU DATELE PE CARE LE OFERITI!!!!! 0800806806 NU A APARTINUT
NICIODATA drpciv. Este telefonul DGA. NU MAI INDUCETI OAMENII IN EROARE!
marius  - preschimbare permis   |2013-01-08 19:55:33
Buna ziua.
As dori sa stiu daca este posibil sa preschimb
permisul(profesionisti) in alta localitate decat cea in care am domiciliu, in
conditiile in care acesta expira la mijlocul anului 2013.
Multumesc pentru
raspuns.
rares  - buna ziua   |2013-01-10 12:18:42
As dori sa stiu cum pot sa aflu cite puncte am pe permisul de conducere,fiind in
strainatate. va multumesc.
Dragos  - despre   |2013-01-12 19:42:57
Salutare as avea si eu o intrebare daca ma poate ajuta cineva,in data de 7
ianuarie 2013 am depus dosarul pentru obtinerea permisului categoria A,avand in
vedere ca nu am 24 de ani,o sa pot da examenul ?
makofun  - m   |2013-01-12 21:34:42
Sunt un cetatean al carui permis de conducere expira in 7 ani! Vreau sa imi
prelungesc permisul la timpul potrivit, DUPA ce imi voi face analizele medicale.
Consider ca ceea ce se intampla zilele acestea, soferi care vor sa profite de o
regretabila (din nou ! a cata oara !) eroare legislativa ne va pune in pericol,
pe mine si pe dumneavoastra !!! Solicit Politiei (Rutiere) Romane sa intervina
legislativ si sa refaca siguranta rutiera a tarii !!! Cand va muri primul
cetatean accidentat din vina unui sofer 'incompetent' medical, ca urmare a
vidului legislativ actual, atunci dumneavoastra, domnilor ofiteri si subofiteri
ai Politiei Rutiere Romane, veti fi principalii vinovati! Cel putin pentru noi,
cetatenii normali, 'ne-smecheri'.
florin   |2013-01-14 14:51:20
buna ziua,am obtinut carnetul de sofer profesionist in romania,in urma cu 10
ani,am fost plecat in afara si ca sa lucrez acolo(portugalia)ca sofer a trebuit
sa mi schimb permisul,acum 1 an si cateva zile intorcandu ma in tara am fost sa
mi schimb din nou permisul in romanesc,si pana in ziua de azi nu mi au mai
eliberat permisul,conduc pe baza unei dovezi ,explicatii nu mi da nimeni si
trebuie sa merg luna de luna sa o prelungesc.CEvreau sa spun e ca daca aveti
permis strain nu se merita sa l traduceti,circulati asa,eu astept de 1an si
degeaba ,tot de 1 an am luat si examenele de transport marfa ,persoane pe care
ARR nu mi le elibereaza decat pe baza de permis,ele sunt valabile dupa cum stiti
5 ani,la mine a trecut un an si nu ma pot folosi de ele,nu pot lucra ca sofer pe
masini peste 3,5tone,intr un cuvant m au nenorocit autoritatile romane,problema
e ca nu sunt singurul in aceasta situatie(aceasta fiind singura explicatie data...
cccco  - Reprimire permis de conducere   |2013-01-18 15:00:35
In urma unui accident de circulatia mi-a fost retinut permisul de conducere.
La
sectie mi s-a spus ca va dura maxim o luna dar inca nu am primit prin posta
instiintarea cum ca ar trebui sa il ridic de la parchet, cam cat timp dureaza
aceste formalitati?
Duca  - redobandirea permisului romanesc in urma redobandi   |2013-01-21 13:43:29
As dori stimati prieteni , colegi sa aflu procedura si actele pentru
redobandirea permisului de conducere Romanesc scazut ca termen in anul 1996 cu
gradele "B-C", in urma obtineri unui buletin cu domiciliul pe durata de
1 an in Romania, avand in prezent domiciliul stabil in Italia si detinand un
permis eliberat de catre autoritatile competente din Italia "B-C-D"
Ioan Dan  - Permis de conducere cat. AM   |2013-01-21 14:37:21
Am un scuter de 49cmc, cu care am circulat pana acum cu atestatul, dar din 19
ian s-a schimbat legea si am nevoie de permis. Degeaba am toate actele la el,
caci acum trebuie sa merg pe jos la servici, de frica dosarului penal cu care
m-as alege daca as circula si acum. Asa am inteles ca se intampla daca merg cu
scuterul pe drumurile publice dupa 19 ian fara permis. Problema este ca nu sunt
pregatite nici scolile de sofer pentru cat. AM. Intrebarea mea este daca mai pot
merge cu scuterul pe baza atestatului, macar pana se rezolva cu permisul pentru
cat. AM la vreo scoala de soferi ? Sincer, sa merg pe jos 20 de km zilnic, nu
este chiar usor, dupa o zi de munca...
Catalin  - permis   |2013-01-22 14:04:20
Buna..cum as putea face rost de numarul de telefon de la eliberari permise jud
vaslui..sa ma ajute cineva va rog..multumesc anticipat!
FLORIN  - permis expirat   |2013-02-06 00:54:11
Buna,am absolvit scoala de soferi in 1986 am permis categoria B,C,E ,permis care
nu l-am schimbat niciodata din 1986.Intrebarea este ce pot sa fac pentru a fii
in regula ,se mai poate schimba ?
MULTUMESC...ASTEPT RASPUNS
maria  - permis categoria Tr   |2013-02-11 12:54:31
daca am permis categ. B si C pot conduce un tractor articulat forestier (TAF)
inregistrat la primarie pe drumurile publice, sau imi trebuie categ. Tr conform
noului Cod rutier?
nicu  - permis suspendat   |2013-02-13 10:42:21
Buna ziua,
Am permisul suspendat pe o perioada de 90 de zile.As vrea sa stiu
daca se poate reduce perioada de suspendare si ce anume trbuie sa fac unde sa ma
adresez.
Gratiela Udrea  - Informatii Eronate   |2013-02-14 18:02:41
Va rog sa stergeti de la contacte nr de tel verde care de fapt este cel pt
reclamatii coruptie. Informatia pentru actele necesare pt preschimbarea
permisului de conducere nu sunt exacte. Chiar nu se ocupa nimeni de updatarea
site-ului. sau poate ar trebui sa fim recunoscatori ca va dati osteneala macar
pt atat, neam de traista ce sunteti.
Alex  - Permis   |2013-02-14 21:25:52
Buna seara am si eu o intrebare am loat permisul de conducerea categoria B de
curand pot conduce o autoutilitara de 3500kg ? Multumesc
boby   |2013-04-06 19:23:16
Scuzama ca-ti spun dar cum ai obtinut permisul de conducere........
Ionut  - schimbare carnet profesionist   |2013-02-23 18:51:09
Buna ziua, intrebarea mea este: Se poate schimba carnetul de conducere
profesionist din Canada in Romania fara examen?
elena roman  - permis pentru piagio 50 ccluat in italia   |2013-02-25 16:22:43
bunaziua am si eu o nelamurire am luat permisul pt mator 50cc in italia e
valabil si in romania
boby   |2013-04-06 19:27:43
Ma-i antai anvata sa scrii romaneste .....si ala care spui tu ca este (permis)nu
este valabil....
barzu ioan  - schimbat permis spaniol   |2013-03-02 14:37:39
buna ziua am avut permis spaniol de profesionist anul trecut am scos atestatele
in romania anul acesta am preschimbat permisul in romanesc si as vrea sa stiu
daca trebuie sa schimb si atestatele din nou ca acum pe atestate am numarul
permisului din spania
solyom sandor  - redobindire   |2013-03-08 14:49:33
Buna ziua! A fost anulat permisul auto cat.B., prin sentinta publica din 06 mai
2010 la pedeapsa de 4 luni inchisoare cu suspendare pt. conducerea masinii sub
influenta alcoolului depasit de limita legala. Intrebarea este daca trebuie sa
fac examenul teoretic (sala) cu chestionar pentru dobindirea permisului sau
ajunge examenul pt. "Obtinerea si redobindirea permisului de conducere ~13
din15`"? Astept raspunsul cu respet Sandor
Stanciu Dumitru  - valabilitate permis romanesc   |2013-03-12 09:52:09
Buna ziua.Permisul romanesc categoria B e valabil pe teritoriul U S A ?
Multumesc.
claudiu  - cat. permise   |2013-03-13 13:03:55
Pentru posesorii de vehicule de teren care tracteaza remorca cu mtma mai mare de
1000 de kg este nevoie de cat.C.
Mihai Baron  - permis de conducere retinut de securitate in 1988   |2013-03-19 02:46:35
Buna ziua

Ma numesc Mihai Baron si in 1988 an fugit din tara. Sint stabilit
de atunci in Canada

La plecarea din tara securitatea mi-a confiscat bunuruile
(mobila, electrocasnice etc ) inclusiv carnetul de conducere.

Asi sa imi
redobindesc carnetul de conducere romanesc

Ce trebuie sa fac ?

Va multumesc


Cu stima

Mihai Baron
ionescu adrian  - cu ce categorie pot conduce un buldoexcavator   |2013-03-27 19:46:54
buna ziua vreau sa stiu daca cu cat.b se mai poate conduce un buldoexcavator
inmatriculat pe primarie datimi mai multe detalii!
filip simona  - permis suspendat,emis in Anglia   |2013-04-02 16:46:23
Va rog mult sa ma ajutati :carnetul emis in ANGLIA,a fost suspendat pt 3 luni
,in tara,a dat declaratie notariala ca pleaca din tara si i s-a inapoiat.Daca
peste 1,5 luni revine in tara,are vreun drept sa-si recupereze dreptul de a
conduce in Romania inaintea terminarii celor 3 luni de suspendare?
filip simona  - carnet suspendat   |2013-04-02 16:48:53
dar dupa 1 luna -1,5 luni are dreptul la examinarea pt micsorarea pedepsei la 1
luna? Va multumesc f.f. mult!
Ovidiu  - Obținerea categoriei C+E in România,dar cu permis   |2013-04-04 07:24:04
Va salut,ma numesc Ovidiu,locuiesc in Germania si am un permis de conducere
german.Ulterior permisul de conducere a fost obținut in România si datorită
faptului ca locuiesc in Germania,l-am schimbat cu cel german;toate bune pana
aici.Mentionez ca posed si buletin de identitate românesc cu domiciliu in
Iași.As dori sa vin in concediu(in România) pentru a face școala de șoferi
pentru categoria C+E;ce ar trebui sa fac mai exact?orice răspuns si informație
e bine venită,va multumesc anticipat,Ovidiu.
boby   |2013-04-06 19:33:28
Trebuie sa-ti preschimbi permisul din nou an Romania,si dupa aia cand ai permis
de conducere Romanesc mergi la scoala.
boby   |2013-04-06 19:37:34
Si dupa ce obtii categoria C+E trebuie sa-ti preschimbi si atestatele daca ai,
cristian  - program depunere acte preschimbare permis   |2013-04-05 10:48:19
va rog , daca stie cineva :programul la depunere acte
Ana  - examen auto   |2013-04-08 15:57:07
Buna ziua .Am si eu o nelamurire .Am facut scoala de soferi .Dupa terminare
mi-am schibat buletinul(expirase).Acum am dat sala si am aflat ca din cauza ca
datele(serie si numar ) de pe buletin nu mai corespund trebiue sa merg din nou
la scoala de soferi sa imi schimbe cei de acolo datele din fisa de scolarizare
.Este adevarat , sau ma puteti ajuta cu un raspuns.
Multumesc .
Magdalena  - Examen in limba engleza   |2013-04-09 05:03:39
Buna ziua,

Noul Cod Rutier permite examinarea in limba engleza, dar unde as
putea gasi chestionare sau macar Codul Rutier tradus in engleza? Am incercat la
4-5 scoli de soferi din Bucuresti inca nu am nici un raspuns. Ma puteti ajuta cu
aceasta informatie?
Make  - Preschimbarea permisului de conducere   |2013-04-09 23:15:32
Buna ziua. Detin permis de conducere din 2004 dobandit in Romania.Am reziden-
ta spaniola si mi-am preschimbat permisul romanesc cu cel spaniol in 2007.Am
revenit in Romania in 2008 din motive personale si in 2009 am vrut sa imi reiau
permisul romanesc pentru a profesa acasa ca sofer.Mi s-a spus ca nu pot sa
redobancdesc permisul romanesc decat daca renunt la rezidenta de Spani-a.Am
intrebat in baza carui document trebuie sa fac asta. Nu am primit un raspuns
clar.Asta m-a facut sa intarzii preschimba-rea permisului pana in momentul de
fata. Intre timp permisul de conducere de Spania grupecele C si E au expirat. Am
fost la mine la politia rutiera Targoviste sa fac schimbarea si imi tot pun
bete in roate.Mi s-a spus ca trebuie sa aduc 2 fise medicale pentru categoriile
B.C.E. La politia Ilfov se face cu o singura fisa medicala. Numai la Tgv. sunt
mai speciali. Vreau sa stiu si eu unde ma pot adresa in cazul in de fata si ce
NELUZ  - moped   |2013-04-13 16:59:56
Nu se mai stie nimic despre carnetele de conducere pentru moped?
MARIUS  - permis pierdut in uk   |2013-04-20 01:09:55
BUNA ZIUA !
SUNT CETATEAN ROMAN SI POSED PERMIS ROMANESC. TOTODATA TRAIESC IN
MAREA BRITANIE DE 7 ANI SI SUNT REZIDENT AICI. MI S-A FURAT PORTOFELUL ASTAZI IN
CARE AVEAM SI PERMISUL DE CONDUCERE ROMANESC. A SI VREA SA STIU CE A SI PUTEA SA
FAC CA SA L REFAC CAT MAI CURAND. SA MA DUC LA CONSULAT AICI SAU NUMAI ACSA IN
ROMANIA ?
VA MULTUMESC ANTICIPAT !
CU RESPECT,MARIUS.
dany   |2013-04-20 23:18:51
salut..daca poate cineva sa ma ajute...sunt cetatean al Romaniei...de 4 ani de
zile lucrez in belgia,,masina pe care o conduc avand toate taxele platite in
romania,azi un poilitist belgian m-a oprit si mia spus k imi da termen de 2
saptamani sa-mi inscriu masina in tara lor(belgia )in caz contrar imi poate
confisca masina sau imi ia placutele de inmatriculare... este posibil acest
lucru??? tin sa mentionez k am buletin belgian !!!
cristian   |2013-05-09 14:28:26
salut dany,cam in aceeasi situatie sunt si eu numai ca eu sunt in italia,nu stiu
ce legi sunt in belgia dar stiu ca in italia daca iti faci buletin de italia si
ai masina inscrisa in romania trebuie sa o inscrii automat in italia daca nu iti
canfisca masina plus amenda doar ca eu nu am buletin de italia si le zic ca sunt
turist.sau iti dau o alta varianta trece masina pe cine ai de incredere acasa si
faci procura legalizata cum ca o poti conduce tu
Loredana  - Numar de telefon gresit   |2013-04-24 19:28:49
Telefon: TelVerde 0800.806.806 - este numarul de la Directia Anticoruptie, nu de
la eliberare permise.
Serban  - Buna ziua   |2013-04-29 15:35:50
Buna ziua imi expira permisul si vreau sa depun dosarul pentru reinnoirea
acestuia. imi puteti spune daca dosarul se depune la sectia de politie de care
apartin? Va multumesc
emilia szabo  - permis furat   |2013-05-01 13:34:32
BUNA ZIUA,AM O INTREBARE,MI S-A FURAT PERMISUL DE CONDUCERE ROMANESC DAR ACUMA
SUNT REZIDENTA IN ITALIA,DE CE AM NEVOIE PT A FACE ALTUL,SI DACA SE FACE SI LA
URGENTA,VA ROG AJUTATI-MA..MULTUMESC MULT !!!!
sutoiu mirela  - daca dau de permis in romania este valabil in fran   |2013-05-08 00:49:55
bunaseara am o intrebare sant de origine romanca sant casatorita in franta de 9
luni si vreau sa va intreb este valabil daca fac scola de soferi in romania si
sa sa obtin permisul acolo pentru franta am card de sejur aici dar pe unde merg
tot numele de fata il folosesc aici in tara ;numai dupa 5 ani voi pe numele
sotului asa este aici.
florin corut  - permis   |2013-05-09 11:37:56
Buna ziua .
Am o intrebare . Prietena mea a dat examenul pentru permisul de
conducere in botosani pe data de 12 aprilie.
Cat timp dureaza ca sa-i vina
permisul?
Multumesc.
cristian  - permis categoria E   |2013-05-09 14:17:47
Buna ziua,as fi tare fericit daca m-ar putea ajuta cineva,eu am dat pt permis
cat.b,c,e in anul 1996 si am fost admis numai ca pt categoria E nu am avut
impliniti 21 de ani,asa era legea atunci,iar dupa ce am implinit 21 ani nu m-am
dus sa-l treaca in permis.Acum am fost la pol.si am intrebat ce sa intamplat cu
categoria E iar ei mi-au raspuns ca toate documentele s-au ars si ca eu nu
figurez la ei decat cu B si C.Ce-mi ramane de facut LEGAL....sa-i dau in
judecata?puteti sa-mi scrieti la adresa de mail maresoiu@yahoo.com
Rotaru Ion  - Preschimbare permis   |2013-05-13 18:21:33
Buna ziua,
Daca am permis moldovenesc si de curand mi-am facut buletin romanesc
e obligatoriu sa-mi fac si permis romanesc? La vama mi s-a zis ca trebuie sa-l
schimb in decurs de 30 de zile?

De ce clinicile avizate sa elibereze fise
medicale nu o pot face pentru toate categoriile?

Va multumesc anticipat!
valentin  - permis   |2013-06-18 12:08:48
Arata la vama pasaportul de MD si permisul de MD, si eventual pasaportul
romanesc.
Tatal meu circula cu permis si pasaport de MD, cu masina pe numele lui
cumparata si inmatriculata in romania.
Si cu masina mea cu procura tot cu actele
de MD trece. (pe la Albita/Leuseni)
Nu a avut probleme si nu a fost intrebat
nici o data.
Calin  - Radiere din permis categoria "C"   |2013-05-23 11:57:58
Posed permis de conducere categoria B+C din 1990.Nu m-am folosit niciodata de
categoria C si nici in viitor nu am neovoie de ea.Conform legislatiei noi
posesorii de categoria C trebuie sa faca vizita medicala din 5 in 5 ani.Lucru
asta ma deranjeaza.Intrebare:Cum pot sa renunt la categoria C atunci cind imi
va expira permisul?
Gabi  - Permis de conducere pentru rezidenti in alt stat.   |2013-06-07 03:43:32
Buna ziua.
Va rog sa ma ajutati cu niste sfaturi.Sunt intr-o situatie care ma
cam sperie.Mi-am facut permis de conducere in Romania avand insa in timpul asta
rezidenta in Germania.Nu am stiut ca asa ceva nu este legal.Stiu ca nimeni nu
este absolvit de vina pentru necunoasterea legii insa cum pot sa ies din aceasta
situatie neplacuta?Ulterior obtinerii permisului de conducere si absolut
intamplator am dat de un site romano-german de unde am aflat ca daca as conduce
aici este exact ca si cum as conducere de fapt fara permis de conducere si ca eu
de fapt trebuia sa fac scoala de soferi in Germania.Mentionez-desi nu cred ca ar
conta prea mult-ca bariera lingvistica este unul dintre motivele pentru care
nici nu stiam exact din ce data sunt rezident in Germania,astfel ca de la data
obtinerii rezidentei pana la data inscrierii la scoala de soferi si implicit
semnarii declaratiei pe proprie raspundere ca nu am rezidenta in alta tara ...
Gabi  - - Permis de conducere pentru rezidenti in alt stat   |2013-06-07 03:45:14
au trecut aproximativ 2 luni.
Ca urmare a celor prezentate sunt interesat daca
in Romania sunt in legalitate,permisul meu este valabil si daca nu,care e
procedura sa intru in legalitate?Care sunt consecintele faptelor mele?Daca aveti
cunostina privitor la legislatia rutiera din Germania,exista posibilitatea sa
imi fie in acest caz permisul romanesc recunoscut aici?
Marian  - Permisuuu !!!   |2013-06-07 23:33:04
Permisu romanesc , suspedat in Rom. este valabil in alte state ?
COSEREA SORIN  - subcategoria AM   |2013-06-10 12:28:40
De ce politia se foloseste abuziv de legea privind conducerea scuterelor si nu
colaboreaza cu ministerul transporturilor si celelalte institutii abilitate sa
clarifice aceasta lege neaplicabila din ianuarie? sa va dau eu si multi altii
raspunsul? Nu cred ca vreti sa il auziti, asteptam raspunsul vostru.

MULTUMIM.
ella  - buna   |2013-06-11 02:49:41
Am si eu o nelamurire daca ma puteti ajuta cu un raspuns sigur...daca am
domiciliul in CI in Galati si vreau sa dau de permis in Constanta se poate?sau
trebuie sa am adresa in Constanta?
Gheorghe Mihai  - rerducere perioada suspendare permis   |2013-06-11 21:41:29
Buna seara,
mi-a fost retinut permisul pe o perioada de 3 luni pentru depasirea
vitezei in localitate . Va rog sa imi spuneti cum sa procedez pentru a-l obtine
mai repede, unde se da examenul, ce acte sunt necesare, etc
Multumesc,
Mihai
Gheorghe
Sahleanu  - ce categorie de permis am nevoie   |2013-06-12 00:45:31
Buna ziua,
am citeva nelamuriri privin categoria auto de care am nevoie pentru a
conduce un ansamblu de vehicole. Detin un autoturism ce are o masa maxima
autorizata de 2450 si o semiremorca de 4000 kg. Va rog sa-mi spuneti ce
categorie de permis am nevoie? Din ceea ce am inteles din lege eu cred ca am
nevoie de b+e
Adrian  - functionare telefoane   |2013-06-12 12:26:18
As dori niste informatii telefonice, dar primul numar este continuu ocupat, iar
la al doilea nu raspunde nimeni si intra pe ton de fax.
madalin  - re   |2013-06-13 20:52:34
am si eu permisul suspendat in danemarka pt conducere sub influenta
alcoolului,mi sa retinut permisul si trimis in RO.precizez ca mi-am platit
amenda destul de considerabila aici in DK,as vrea sa stiu in RO ce se intampla
cu permisul meu,precizez ca e prima abatere in 12 ani.va multumesc
Denisa  - Permis de conducere italian   |2013-06-15 17:45:21
Buna ziua, ad dori sa stiu cum trebuie sa procedez ca sa mi schimb permisul de
conducere italian cu unul romanesc. Multumesc pentru ajutor.
Caraman Adrian  - Adeverinta de vechime permis auto   |2013-06-26 16:34:01
Buna ziua ,as fi interesat sa știu daca Poliția Rutieră îmi poate elibera
mie cat si sotiei mele o adeverinta prin care sa ateste vechimea permisului de
conducere si categoria ,adeverinte de care avem nevoie pentru a dovedi poliției
din Canada ca avem vechime in conducere ,pentru obținerea permisului canadian
de conducere.
Va multumesc.
trifan emilian   |2013-09-09 11:33:20
posed permis romanesc din anul 1990,dar in anul 2006 l-am predat la autoritatile
din Cipru pentru a-mi fi eliberat unul Cipriot.Acum revin in tara definitiv,si
nu stiu cum sa procedez sa-mi recapat permisul Romanesc.Ajutatima va
rog.MULTUMESC ANTICIPAT
Turlea Calin   |2013-09-11 13:13:45
Cu vechime in conducere de sub un an, se poate conduce in afara tarii ?
Daca da,
si pe autostrada sau doar pe celelalte drumuri ?
radulescu elena   |2013-09-21 20:29:29
vreau sa stiu mai exact ce se poate conduce cu categoria b pentru ca ieri am
avut o intalnire cu un politist si ma facut sa inteleg ca se pote conduce si nu
tractor cu doua remorci impreuna fara probleme
Anonim   |2013-09-24 10:00:35
un daltonist poate obtine permis de conducere?
florin  - intrebare   |2013-09-26 20:54:15
dak imi schimb domiciliu de pe buletin din alba in hd trebuie schimbate si
carnetul si cardul si atestatele toate actele , va multumesc
viorel   |2013-10-09 09:53:24
am luat permisul pt cat B in romania si sunt rezident in Belgia ,am dreptul de a
conduce in tara respectiva va multumesc celor care i-mi raspunde-ti
Andrew  - romania   |2013-10-11 00:04:10
Buna ziua,in cat timp se elibereaza permisele romanesti,in urma preschimbarii
celui strain,astept deja de 1 luna jumatate si nu am rezultat,problema este ca
locuiesc afara,si nu am posibilitatea de a circula zilnic/saptamanal pentru a
verifica.Telefonand la unul din nr. de mai sus,pot afla daca mi-a iesit
permisul?
Va multumesc.
Nick Taylor  - de la Nick   |2013-10-14 15:09:39
buna ziua, ma numesc Nick Taylor si locuesc in Australia.
Planuesc o vacanta in
Europa in care Romania e una dintre tarile care doresc sa vizi cu nevast.
Cu
permisul de conducere din Australia am voie sa conduc in Romania?
alex  - intrebare   |2013-10-24 20:50:17
azi am fost oprit de un agent de politie care nu sa identificat cerindu-mi
actele masini ,mentionez ca masina e cu nr de spania eu nelocuind in romania
avand doar adresa in romania ,pe procesul verbal agentul respectiv a scris ca nu
purtam centuri de siguranta si nu aveam permisul la mine ,am refuzat sa semnez
procesul verbal nefiind adevarat ceea ce a scris in el.zicea ca imi ia puncte
din permis si amenda .nu mia fost inminata o copie a procesului spunindu-mi ca
nu lam semnat si il trimite la adresa care o am aici in romania dar la care nu
locuiesc.iam zis ca la adresa respectiva nu locuiesc dar deageaba.ce pot sa fac
acum?
lucian   |2013-10-30 23:55:43
buna seara asi dori sa stiu si eu in romania se poate conduce un scuter de
cilindrata 125 cu categoria b ? va multumesc va urez o seara placuta tuturor .
rodika  - cat dureaza scoala si examenele?   |2013-11-12 02:33:44
buna!! tocmai vreau sa merg in Romania sa imi iau permisul de conducere... as
vrea sa stiu cam cat de repede te programeaza la examenul teoretic si in cat
timp poti da examenul practic? si in cazul in care nu il iei... cam in ce
perioada de timp te reprogrameaza la traseu? trebuie sa stiu o data cand sa imi
iau intoarcerea la avion. va multumesc tare mult
rodika  - ?   |2013-11-12 02:35:11
o perioada aproximativa... la asta ma refer
Valentin  - Permis de conducere italian   |2013-11-13 18:25:32
buna ziua, acum 2 ani in urma am depus un dosar cu toate actele necesare
preschimbarii permisului de conducere italian in cel romanesc....iar cei de la
politia braila ...mi'au dat o dovada cu care puteam circula in tara....dupa
cateva luni nu am primit nici un raspuns de la politie....spunand ca trebuie sa
astepte raspuns de la autoritatile italiene pt a'mi da permisul romanesc...din
informatiile date de dumneavostra ...politia braila trebuia sa'mi dea permisul
romanesc imediat...fără examinare...deoarece Republica Italiana se afla pe
lista celor fără examinare.asptept raspuns . multumesc anticipat
VIOREL.U  - Cetatean roman cu permis de conducere strain susp   |2013-11-26 23:45:56
Varog frumo daca este cineva in masura sa-mi de un raspuns la urmatoarele:pe
data de 30 august 2010 am facut accident pe dn583 in afara localitati Budai
judetul Iasi.Mi-sa retinut permisul de conducere si am primit dovada pentru 15
zile pe care scrie,accident rutier soldat cu victime-neadaptare de viteza, dosar
penal art184 din cp.MI-SA INTOCMIT DOSAR PENAL, DAR VICTIMA A FOST DUSA LA
SPITAL CU AMBULANTA ,A FOST LOVIT PUTIN LA CAP, DUPE CARE SA INTORS LA LA
POLITIA RUTIERA SI A DAT DECLARATIE CA NU ARE NICI UN FEL DE PRETENTIE. DE LA
SPITAL NU IAU DAT NICI O ZI DE SPITALIZARE.DOSARUL AU SPUS CA MERGE LA PARCHET
DUPE CARE MI SE TRIMITE LA DOMICILIU IN ROMANIA REZOLUTIA,NU AU TRIMIS NIMIC
NICI IN ROMANIA NICI IN STAINATATE UNDE MA AFLU. IMI CER SCUZE AM UITAT,ALCOOL
AM AVUT 000.INTREBAREA MEA ESTE:PE CITA PERIOADA SE POATE SUSPENDA PERMISUL IN
ACEASTA SITUATIE.
adrian  - curios   |2013-12-02 03:04:18
am si eu o intrebare am fost respens la proba practica pentru examen auto cat
C+E pe motiv ca mi s-a schimbat fizionomia pentru ca eu am buletinul de la 14
ani si trebuia sa imi expire in 2014 si ma respins spunandu-mi ca tre sa imi
schimb buletinul,nelamurirea care o am este ca la noul buletin i-am schimbat
domiciliul si la toate actele din dosar apare adresa de pe buletinul vechi e in
regula sau tre sa schimb toate actele din dosar?
cheap ugg boots  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php louis v   |2013-12-14 06:16:33
J'esti link:http://www.multicam-systems.com/underconstru ction/index_FR.html me
que dans le bar. YEOH regarda Li Ling, très d'acc link:http://www.multicam-systems.com/underconstru ction/index_FR.html ord
hocha la tête, le plus tôt sera le mieux. Mme Yin sûr cette fois,
vous pouvez envoyer longchamp protected.non seulement écouter Li Ling
se link:http://itgsourcing.com/wp-pdf.php mettre dans les yeux et Yeoh que
pour un moment, de côté et demi, maintenant il peut enfin parler,
Oakley Sunglasses Australia  - www.sheffieldcathedral.orgmusicorgnews.php nike ai   |2013-12-14 07:35:06
Wat te eten is niet belangrijk,nike air max classic, d link:http://www.sheffieldcathedral.org/music/orgn ews.php e sleutel is om
in te ga link:http://www.callicast.fr/flashdossier.html an en te zien!een longchamp
voetganger stormloop richting Leisure Hotel, besprenkel een blik
van opwinding Chen Fengyang zitten rond, terwijl fantasie bloemist
look, terwijl fantasie VRIJE TIJD hotel presidentiële suit link:http://gatewayjr.org/wp-links.php e lo
popescu stefan  - chitanta auto   |2013-12-18 18:47:01
Cum se procedeaza , daca trei ani nu ai luat permisul auto , si chitanta isi
pierde valabilitatea , scolile de soferi spun ca trebuie alta chitanta de 68 ron
, ca sa poti da examen ,si ca ai pierdut banii pe cealalta chitanta daca au
trecut trei ani?
dragan marian  - PQzws   |2013-12-31 17:12:20
am permisul obtinut in cehia si mi~a fost retinut pentru verificare de politia
din angli cit timp dureaza verificare,poate sa~mi raspunda CINEVA
DAN N   |2014-01-07 13:30:46
Policlinica SC. SANADOR, nu este in lista celor autorizate pentru obtinerea
fisei medicale, daca imi fac analizele acolo si platesc, ce fac cu fisa daca nu
sunt autorizati.
Iar numerele de telefon afisate la Bucuresti pentru informatii
nu raspunde nimeni, primul nu este valabil, al doilea este fax, iar linia verde
este o linie anticoruptie.
O zi minunata va doresc.
Dragomir Lucian  - Preschimbare permis spaniol in romanesc   |2014-01-07 14:31:56
De ce o persoana de cetatenie romana care a schimbat permisul romanesc in
spaniol in urma obtinerii dreptului de sedere si de munca dupa ce se intoarce in
Romania si doreste preschimbarea permisului spaniol in romanesc este obligat sa
renunte la rezidenta din Spania.Asta se intampla in orasul meu Targoviste,dar nu
am reusit sa gasesc asta in nici o lege.Va multumesc daca ati putea sa ma
ajutati cu un raspuns.Va urez o zi buna tuturor.
florin  - carnet spaniol fara puncte   |2014-01-19 17:30:31
am carnet de conducere spaniol dar am ramas fara puncte se poate conduce an
romania cu el sau pot recupera punctele
Petrascu Claudiu Raul  - ..   |2014-01-19 17:41:44
Buna am studi in spania 9 clase terminate dar nu am o diploma numa cum am fost
in a 10 cum asi putea sa fac sa iau carnetul de conducere trebuie sa fac scoala
sau cu foaia aia cum am fost in a 10 ?
ponea valerica  - obtinere   |2014-01-22 15:50:19
la cat timp dupa ocondamnare de 8 luni cu suspendare si ce conditii trebuiesc
indeplinite ptr obtinerea altui permis de conducere
ruth panrylon  - spell caster   |2014-01-30 13:08:56
PLEASE JOIN ME AND THANK DR OGIDIGB FOR HIS HELP ON BRINGING BACK MY MAN TO
ME.
my name is Lady Ruth's Panrylon i never believe there will ever be a
solution to my relationship problem with my lover. my lover called terry
panrylon threw me out of his house and brought in another lady who he now feels
the only best for him. until one day i receive a phone call from a friend in the
city that my man is going out on a date with another woman in town, i told her i
am also surprise too, because since Jerry has left me he hardly think nor call
me. so after some few days my friend called Martha called me and told me that
she has found a man that is very powerful, and he is a great herbalist from
Africa, truly we all knows that Africans are blessed with so much herbal voodoo
powers which they use to help much people, so he told me that the man name is DR
OGIDIGBI, that she will forward his email address for me so that i can contact
...
Adrian  - Permis Italian   |2014-02-05 00:57:30
Buna ziua, am avut permis de conducere romanesc dar l-am preschimbat la
autoritatile italiene. Cum fac sa-mi redobandesc sau sa-l preschimb in cel
romanesc? mai am nevoie de acele traduceri legalizate? Va multumesc anticipat
pentru eventualele elucidari.
Bogdi Danci  - Intrebarie pentru redobandirea permisului anulat   |2014-02-10 16:43:27
Buna ziua,am si eu o inbtrebare...Am permisul de conducere anulat.As vrea sa
stiu cate intrebari sunt la proba de teorie pentru redobandirea permisului?Tot
22 minimul?
radu gheorghe  - recuperare permis   |2014-12-18 15:26:41
4H5f5
marian  - suspendare 30 zile   |2014-02-14 21:44:45
buna ziua!mi s-a suspendat permisul 30 zile,neacordare prioritate.mi s-a spus
ca-l recuperez fara examen,asa este?
ce acte vor fi necesare pt ridicarea
lui?
va multumesc!
daniel  - permis de conducere din italia   |2014-02-21 19:19:13
Bunaziua.Permisul meu romanesc a expirat in 2012 ,dar aflanduma la lucru legal
si cu domiciliul stabil in italia ,autoritatile competente ale italiei mi l-au
prelungit cu inca 10 ani prin aplicarea pe spatele permisului romanesc (dupa
achitarea taxelor si a vizitei medicale ) a unui timbru cu seria si adresa
(italiana)si data de valabilitate pe urmatorii 10 ani pana in 2023 ,intrebarea
mea pentru dumneavoastra este ,acum daca ma intorc definitiv in Romania
,schimbarea permisului este obligatorie ,dar voi puteamentine valabilitatea sau
va trebui refacuta fisa medicala .Subliniez ca nu am avut niciodata probleme la
controlul organelo de politie din afara Romaniei ,cele romane nu mau oprit
niciodata .Multumesc anticipat
Serban Cristina  - Permis de conducere   |2014-02-23 20:03:14
Buna ziua,
Întrebarea mea este: locuind in Elveția si având rezidența in
Elveția, e posibil sa vin in România sa îmi fac permisul de conducere???

Multumesc
gheorghe tudoran  - Buna seara   |2014-02-26 21:41:35
Am fost sa-mi preschimb permisul dar mi sa spus ca trebuie sa le aduc o hotarire
judecatoreasca din 2007 Am avut proces cu politia atunci le-am dus hotarire
atunci,permisul mi-a expirat acum iar hotarirea o iau dupa 10 zile
Cristina  - Sesizare   |2014-03-03 21:53:17
Am folosit nr. de telverde 0800.806.806 postat de dvs.pe site si am avut
surpriza sa-mi raspunda directia anticoruptie. Va rog sa revizuiti nr. te
telefoane care ni le recomandati. Multumesc!
Silasi Ioan Victor  - intrebare   |2014-03-08 11:47:18
Buna ziua. Mi-am permis sa pn o intrebare in legatura cu obtinerea permisului de
conducere catg.C,in urma cu cate-va saptamani,fara sa primesc un
raspuns,indiferent care e acesta.Sunt convins ca in alte state Europene se
aplica ceace eu reaminte-am.Rog un raspuns direct pe adresa de Email
personala,fiindca nu sunt un as al acestei forme de corespodente.Va multumesc
pentru intelegere. Pentru Doamnele din Politie LA MULTI ANI de ziua danselor si
nu numai.
Bucur Marian  - Cum pot sa imi schimb permisul ?   |2014-03-11 23:50:16
Aveam permis eliberat in 1981 pentru categoria B si C nu l-am schimbat m-a oprit
politia in 2001 si mi-a dat dovada pentru preschimbarea permisului ,am dovada
cum il pot preschimba ,actualmente sunt in Italia ,ce acte imi trebuiesc
,precizez ca nu am accidente sau amenzi .Il pot schimba in Italia ?
Edena  - Se aplica amenda in cazul ca nu schim permisul?   |2014-03-16 14:47:32
Mama mea are permis de 20 de ani si in cateva zile urmeaza sa ii expire, nu
poate momentan sa ajunga sa isi reinoiasca permisul auto. Se efectueaza vreo
amenta? In prima saptamana. Daca da ce suna.
farcas  - data pe noul permis   |2014-03-31 13:46:16
Buna,am avut examenele pentu redobandire permis,din cate stiu legea spune ca
data obtinerii fiecarei categori ar trebui trecuta data primului examen.Ma poate
ajuta careva cu articolul din lege care spune asta?Se pare ca e ceva greseala la
soft,cel putin asa mi sa spus,pot primi dovada,insa nu pot lua o dovada si sa o
traduc in patru limbi,pentru fiecare tara care va trebuii sa o tranzitez sau sa
lucrez,plus,nu stiu daca ar fi valabila in strainatate.
CALIN DRAGAN  - schimbarea permisului obtinut in spania in permis   |2014-04-06 21:18:03
buna ziua
am si eu o intrebare am obtinut permisul cat B in romania,in spania
mi-am schimbat permisul romanesc in spaniol
am obtinut in spania cat c,c+e si as
dori sa stiu daca ma intorc in romania si doresc sa schimb permisul spaniol in
cel romanesc se poate schimba fara sa pierd categoriile obtinute in spania
c,c+e?
Dem   |2014-04-18 20:53:42
Bineinteles ca nu le vei pierde. In caz de schimbare permis, ti se vor adauga
toate categoriile.
Vladimir  - Permis pierdut   |2014-04-22 18:38:11
Pe 12.03.2014 persoana de incredere,prin procura a primit permisul meu de
conducere ,si la PIERDUT,cum pot obtine un alt permis repede? Multumesc.
Melnicu Georgiana   |2014-05-10 17:48:39
Ce acte imi trebuie pt a-mi elibera permisul de conducere..pt ca celalalt a
expirat??
Melnicu Georgiana   |2014-05-10 17:50:27
va rog sa raspundeti cat mai repede posibil pt ca mie imi trebuie permisul
intr-o saptamana!!!!!!
ciobanu narcis  - redobandire   |2014-05-10 19:14:21
am o intrebare daca mi-a fost suspendat permisul pe o perioada de 90 de zile ,
desi nu aveam un an de la dobandire . trebuie sa dau un examen ceva . am
intrebat de 3 ori la politie .
2 raspunsuri au fost ca trebuie
1 raspuns ca
nu trebuie
pan la urma trebuie sau nu trebuie
xxxy   |2014-05-13 02:00:04
la suceava se da examen oras cu 150 euro este corect asa ceva ,,,,,pericol
public asa ma gandesc,,,MIIIIITAAAAA
Anisoara  - permis si buletin furat in Bulgaria   |2014-05-14 16:01:04
Am si eu o intrebare daca mi sa furat permisul si buletinul in Bulgaria cum pot
sa imi scot cel putin permisul fara a ma duce in Romania in acest moment
locuiesc in Bulgaria si nu am timp sa ma duc in Romania .
Radulescu Gabriela  - eliberare carnet de conducere pentru cetateni stra   |2014-05-14 18:45:29
Buna ziua,

Am o verisoara care are cetatenie suedeza si domiciliu acolo dar ar
vrea sa vina in Romania sa locuiasca la bunici in vacanta de vara si sa isi ia
si carnet auto in Romania. Este oare posibil ? In caz ca da , daca aveti
amabilitatea sa imi spuneti ce acte ar fi necesare ?
Verisoara mea are 22 de ani
a terminat liceul si are licenta in arte plastice.
Insa deocamdata neavand un
job ar vrea sa o ajutam noi cu bani ca sa isi ia carnetul auto necesar pentru
viitorul job.
Multumesc anticipat,
Gabriela Radulescu
mario  - buna ziua   |2014-06-13 17:23:09
as dori sa stiu cu cat timp inainte de expirare pot sa schimb permisul?sunt
plecat din tara si nu pot ajunge la data expirarii in Romania,vreau sa stiu daca
il pot schimba cu 4-5 luni inainte!!!multumesc
lala   |2014-06-14 22:17:52
nu pot sa iau permisssssssssssssssssssssssullllllllllllllllllll
Ionela  - schimbare permis expirat in alta localitate decat   |2014-06-25 01:14:37
Buna ziua!

Trebuie ca pe langa actele necesare sa vin de acasa si cu 2
fotografii tip buletin daca doresc sa mi schimb permisul in Bucuresti.Metionez
ca adresa din buletin este de Bacau si permisul expirat a fost deasemenea
eliberat de Politia Bacau.

Multumesc
hamurari c.  - obtinerea permisului pentru cetateni straini   |2014-06-28 18:14:11
salut. am cetatenie romana si domiciliu in Republica Moldova. pot sa imi obtin
permisul de conducere in romania cu buletinul de identitate provizoriu romanesc?
va multumesc.
Francisca Garrett   |2014-07-05 04:25:55
Numele meu este Francisca Garrett.
Vreau să folosesc acest mediu pentru a spune
lumii despre Doctor EZEKO care m-au ajutat în obținerea de iubitul meu înapoi
cu vraja lui puternic, fosta mea și i unde au neînțelegere care a dus la
despărțirea noastră, deși m-am dus să-l rog de ​​mai multe ori pentru a
vă rugăm să ierte și acceptă-mă înapoi pentru că l-am jignit, dar de
fiecare dată m-am dus eu simt mereu mai adânc în durere și agonie pentru că
el mereu plimbare pe mine și nu ar vrea să asculte ceea ce am să-i spun, dar
la 1 zi credincios ca am fost de navigare i a dat peste o mărturie a unei femei
a cărei problemă a fost mai mult decât a mea și totuși Doctor EZEKO
ajutat-o ​​cu vraja lui, așa că am fost fericit și, de asemenea,
contactat Doctor EZEKO pentru ajutor prin e-mail și apoi i-am spus povestea
mea, dar singurul lucru pe care la spus a fost că i va șterge voi rupe cu
v...
claudia jelescu  - inginer   |2014-07-22 20:18:46
Buna ziua,
Buna ziua,

Am permis eliberat in data de 4/4/2004 si exiprat la
data 1/4/2014.
Va rog sa-mi spuneti ce trebuie sa fac pentru a-mi reinoi
valabiliatea permisului.

Multumesc,
Claudia Jelescu
Ion Ruscu  - Schimbare permis de conducere obtinut in Canada cu   |2014-07-27 23:04:38
Buna ziua,

Am permis de conducere obtinut in Canada in februarie 2012, il pot
schimba cu un permis de conducere romanesc?

Daca raspunsul este da , as vrea sa
stiu cum trebuie sa procedez in acest sens

Mentionez ca in iunie 2012 am avut o
tentativa esuata de a schimba permisul deoarece politia rutiera Olt nu a facut
nimic referitor la cererea mea iar dosarul meu cu permis cu tot a stat 5 luni in
sediul politiei rutiere Olt fara ca eu sa primesc un raspuns

Va multumesc si
astept raspuns daca este posibil sa schimb permisul si in alt judet sau chiar
Bucuresti

Cu stima,

Ion Ruscu
Tudor  - ciclomotor   |2014-07-31 00:23:52
Buna ziua,
Am 15 ani si as vrea sa achizitionez un ciclomotor, Imi trebuie ceva
ca sa il pot conduce pe drum de tara sau prin padure?
Mentionez ca stau la sat.
tipu  - .....   |2014-08-14 13:43:46
...in primul rand iti trebuie combustibil.
A U R E L  - numai atit   |2014-08-27 00:57:45
dupa cum vad va mai trebuie ceva nr de la cip inplementat in corp nr de la
bocanci taxe mai mari pe prosti si voi cei de la politie sa fiti cit mai multi
si paminturile sa le munceasca cine cine elena udrea si cu basescu ? ? ?
robert  - intrebare   |2014-09-07 12:20:57
Eu am permis de conducer american, pot sa il schimb cu unul romanesc fara a mai
da examenul de conducere?
Multumesc anticipiat
Tudorel  - nelamurire   |2014-09-08 21:33:17
Buna ziua! Baiatul meu a picat examenul de traseu si urmeaza sa dea din nou
sala.Intre timp cazieul a expirat iar chitanta privind taxa examen auto a fost
anulata de politistul examinator. Am eliberat un nou cazier si am platit o noua
chitanta privind taxa examen auto iar pe cele expirate le-am aruncat.La ghiseul
permise, in vederea sustinerii unui nou examen(sala +traseul)i s-a spus ca n-o
sa poata sa sustina examenul de traseu pentru ca nu are la dosar si cele doua
hartii(cazierul expirat si chitanta anulata).E adevarat?Mentionez ca nu i s-a
spus ca si cele care nu mai sunt valabile trebuiesc pastrate la dosar.Cei de la
biroul permise nici nu-ti spune ce trebuie sa faci.Chiar si asa ma gandesc ca
exista o rezolvare din moment ce la dosar exista toate hartiile valabile.Ar fi
culmea sa nu mai poti sustine examenul daca nu ai la dosar doua hartii
expirate!Ce se poate face?Spuneti-mi rezolvarea.Multumesc.
Gina Iorgulescu  - permis de conducere pe masina automata   |2014-09-25 18:22:23
Buna ziua, Va rog mult sa imi comunicati dacas e poate face scoala de soferi pe
masina cu cutie automata si sustine examenul pt obtinere carnet conducere pe o
astfel de masina. Mentionez ca nu am handicap fizico, locomotor, ci este doar
optiunea mea sa fac acest lucru. Multumesc mult!
Andreea  - permis de conducere   |2014-09-26 17:24:36
Buna ziua. Mi am luat permisu de conducere in anul 2008 dar locuiesc in Spania
si sunt rezidenta din 2007 in Spania.insa.anul acesta s a dat o lege in Spania
precum ca nu se poate conduce cu permisul de Romania si ca trebuie.sa facem aici
scoala de soferi.Cum este posibil asa ceva.Suntem o tara europeana.Intrebarea
mea e urmatoarea de ce aceasta lege?si daca se poate face cv un act precum ca
putem conduce in Spania.De ce atunci romanii c au permis d conducere eliberat in
Spania pot conduce in Romania.Va multumesc!
adrian  - cine stie??   |2014-10-15 19:19:26
Am o problema si nu prea gasesc raspunsuri.
Locuiesc in Germania am avut
permisul anulat aici timp de un an asta fiind acum 2 ani. Am revenit in tara
pentru a-mi face iar permis ,am dat examen in tara dupa o perioada in care nu am
avut dreptul sa cirul....am redobandit permisul de conducere dar este acelasi
care mi l-au anulat in Germania.
Acum incep problemele. acest permis nu este
valabil in Germania,trebuie sa fac altul nemtesc,sa dau test MPU si deabea dupa
aceea o sa primesc permis nemtesc.
Eu daca aveam alt permis de conducere nu
acelasi pe care mi l-au anulat puteam sa mi-l schimb fara probleme aici cu altul
nemtesc.
Vreau sa vin in tara sa-mi schimb pemisul,dar alta problema,eu am
dimiciliu in germania ,trebuie sa ma scot de la evidenta de aici,iar dupa aceea
trebuie sa stau in tara 6 luni ca sa pot sa fie recunoscut in Germania
permisul....etc.
Daca cineva a trecut prin asa ceva sau este in masura sa-mi dea
un rasp...
Igor  - Permis anulat in Germania   |2015-01-22 18:14:48
Buna, ma numesc Igor, am si eu aceiasi problema acum:

Sint stabilit in Germania
de aproape un an. In septembrie anul trecut am depus actele pentru preschimbarea
permisului Romanesc in German. Dupa investigatiile facute de ei m-iau refuzat
preschimbarea permisului si mai mult mi l-au Restrictionat pe teritoriul
Germaniei pe cel existent Rominesc din motiv ca este preschimbat din permis
Republica Moldova fara sustinerea examenelor (proba teoretica, practica). Unica
iesire din situatie este asemanatoare ca si a dumneavoastra. As vrea sa stiu cum
ati procedat dupa.
petre  - permis retinut   |2014-11-05 15:10:15
Buna ziua,as dorii sa-mi raspundeti la o intrebare.Am permisul retinut pe 30 de
zile,dar am avut dovada pe 15 zile.Cat mai dureaza pana cand pot sa ridic
permisul?Dupa 15 zile de la expirarea dovezii sau dupa 30 de zile de la
expirarea acesteia.
Albert  - Bună seara   |2014-11-10 01:14:54
As dori să pun o intrebare pertinenta. Când se va da examenul pentru
obținerea permisului de conducere, proba de oraș, cu instructori, sau alți
funcționari, in afară de polițiști. Dacă yot se spune că s-au
demilitarizat, de ce poartă uniformă de poliție. În comunitatea europeana,
tot in același format, se dau examenele pentru obținerea permiselor de
conducere la proba de oraș...???
Marius   |2014-11-19 20:46:21
Buna ziua , am si eu o intrebare , daca permisul de conducere se restituie in 20
noiembrie la ora 14:00 ,as putea sa circul fara el tot in 20 noiembrie de la ora
00:00?
ANA  - cat e   |2014-11-22 12:41:25
AS DORII SA OBTIN CAT E AM B DE 10 ANI CONDUC MICROBUZ SI AM NEVOIE PENTRU
REMORCA DE E ,,INTREBAREA DACA SE POATE OBTINE SEPARAT E FARA C MULTUMESC!
COSTEL  - Intrebare   |2014-11-24 15:46:38
Permisul si buletinul sunt de Anglia,am rezidenta in Anglia,dar si domiciliu,in
Romania mai precis in Suceava.La Cluj mi sa suspendat permisul pe 30 zile,de la
politia Cluj,am fost informat ca trebuie sa ma deplasez la Cluj pentru a ridica
permisul.Va rog sa imi raspundeti de ce nu la Suceava.
vera   |2014-11-29 11:39:55
Numele meu este doamna Vera, eu sunt din Mexic, atât de real atunci când am
încercat și atât de adevărat. Nu pot să cred viața mea se poate schimba
în bine. Eu chiar vreau să folosească acest mediu pentru a aprecia munca de
catre Dr. usobo despre cum a ajutat sa-mi aduc sotul meu înapoi acasă. Eu si
sotul meu locuiesc impreuna fericiti cu fiul nostru, până când diavolul a
trebuit să ia o femeie în mijlocul nostru. Soțul meu sa schimbat brusc. Totul
a început în seara și cu altă ocazie el nici măcar nu a venit acasă timp
de 5 zile. Am încercat să dau seama ce a mers prost, dar eu spun mereu nimic.
Acest lucru a continuat până la final, am și fiul nostru a plecat pentru o
altă femeie .. Am încercat totul ca să-l înapoi, am vizitat multe case
spirituale, dar nu a fost capabil să mă ajute în loc de a cheltui o gramada
de bani, fără nici un rezultat. Într-o zi în timp ce am fost de gând prin<...
Andrica Marin Catalin  - Informare   |2014-12-03 15:27:53
Cunosc pe cineva care detine permis de conducere categoriile B,C,E, de peste 20
de ani si aceasta persoana in ultimi 2 ani a avut de doua ori infarct miocardic
si inca conduce autoturismul propiu. Consider ca este un pericol pentru
participantii ls trafic dar si pentru pietoni. Stiu ca, conform Ordinului
Ministerului Sanatatii nr. 1162/2010, aceste persoane nu ar trebui sa mai
conduca. ce trebuie facut.
dorina  - intrebare   |2014-12-05 23:58:05
Locuieum de 2 ani in Olanda si acum mi-am pierdut(sau mi-a fost furat???)pemisul
de conducere european eliberat in Romania .Care sunt pasii pe care trebuie sa-i
parcurg?
MIHAI  - Buna Ziua!   |2014-12-06 15:58:30
Daca fost condamnat pentru talharie la 3 ani de inchisoare,am fost eliberat
conditionat,acum pot da examenul auto?
MIHAI  - Buna ziua!   |2014-12-06 15:59:36
Am fost condamnat la 3 ani inchisoare pentru talharie,am fost eliberat
conditionat acum 2 luni,pot da examenul auto?
Vasile Hermeziu  - examen pt categoria CE   |2014-12-14 22:51:57
Am permis de conducere pentru categoria B dar doresc sa obtin si categoria
CE.
Ce trebue sa fac?
Cristi  - Pret mic pentru fisa auto   |2014-12-16 14:37:26
La Romgermed- vreo 120 ron. Ca sa nu mai cautati si voi in disperare. Succes
marius ovidiu   |2014-12-17 18:35:01
vreau sa va intreb de ce ati mai pus un numar de telefon daca nu raspunde nimeni
si nu dati raspunsuri cetatenilor??????
alin  - schimbare de permi din cypru   |2014-12-28 12:48:39
ce acte sunt pentru schimbarea permisului din cypru. Trebuie sa mai dam un
examen
alin  - pentru schimbarea permisului din cypru   |2014-12-28 12:52:35
vreau sa schimb permisul din cypru ce acte sunt necesare? trebuie sa mai dau un
examen
iulia  - pierdut permis obtinut in UE   |2014-12-28 19:42:08
Buna, mi-am pierdut recent portofelul impreuna cu permisul de conducere obtinut
in Italia. nu stiu care e procedura, trebuie sa merg inapoi in italia pt a il
reface sau pot sa il refac cumva si in Romania?
HAGIU DUMITRU CATALIN  - Mitos   |2014-12-29 15:39:08
NU A-TI LUAT IN CALCUL O VARIANTA, SI AMUME; DACA SE POATE DA EXAMEN PRT.
CATEGORIA A, IN TIMP CE AI PERMISUL SUSPENDAT, TEORETIC S-AR PUTEA PTR. CA ESTE
O CAT. INDEPENDENTA, ADICA FARA A DEPINDE DE CAT B, CUM SUNT CELELALTE CATEGORII
(C, D, E,) SI NU TE POTI INSCRIE LA EXAMEN PTR. CA PROGRAMUL POLITIEI NU ESTE
SETAT PTR. ACEASTA SITUATIE. SA MA CORECTEZE CINEVA DACA GRESESC
Chiriac Ion  - Prodedura redobandire permis rezolutie parchet   |2015-01-05 19:33:33
Stimati domni,
Nu stiu exact cum se procedeaza pentru redobândirea permisului
în condițiile în care a fost ridicat pentru alcool si parchetul a dat prin
rezolutie *renuntare la urmarire penala* fara a se mentiona nimic referitor la
alte masuricplementare. Doresc sa stiu si daca am posibilitatea reducerii
perioadei de suspendare in cazul in care se va dispune o astfel de
masura.
Multumesc anticipat si un an nou cu sanatatte si succese.
Stanciu Carmen Silvia  - Redobandire permis dupa 30 zile ptr depasire de vi   |2015-01-06 20:41:44
Buna ziua,

Eu am sustinut azi testul 13din15, a fost admis cu 15 din 15 si acum
as vrea sa-mi redobandesc permisul. el mi-a fost retinut in judetul Buzau si
testul l-am sustinut in Ploiesti unde am domiciliul. Cum trebuie sa procedez mai
departe. Maine mi-ar expira cele 30 de zile si as vrea sa intru in posesia lui
cat mai repede cu putinta. va multumesc,
catalin  - Preschimbarea permisului   |2015-01-07 22:15:00
Am o intrebarea
Pentru PRESCHIMBAREA permisului auto , fisa mediala se poate
face si in alt judet decat cel in care se depune dosarul?
Alex  - Permos suspendat   |2015-01-10 00:27:07
Buna ziua.am si eu o intrebare,am permisul suspendat pe o.perioada de 3 luni pt
viteza.pot face scoala de soferi pt cat CE daca permisul meu este suspendat?sau
trebuie sa astept sa treaca suspendarea?
Gabriela  - Fisa medicala in Brasov   |2015-01-14 11:25:49
Buna ziua! In Brasov de unde pot elibera fisa medicala pentru permisul auto?
Gabi  - Permis   |2015-01-14 11:28:53
Am avut permis auto pana in mai 2013, mi-a expirat si nu am mai fost sa-l
reinnoiesc. Pot sa-l mai fac acum? L-am si pierdut. De ce acte as avea nevoie?
radu  - adaugare categorie permis   |2015-01-16 01:36:58
Am permis categoria B din 2008, si as vrea sa iau si categoria A. Intrebarea
este cum il schimb, care e procedura? Si apoi dupa schimbare, ce va scrie pe
permis la data obtinerii ?
Andreea  - Permis expirat   |2015-01-19 02:24:15
Mi-a expirat permisul din 2013 si vroiam sa stiu dacă pot sa i-l
reînnoiesc.
Este nevoie de un alt test. Am înțeles ca se plătește o
amenda?
Poate cineva sa îmi răspundă. Va rog
Cioanca Nicolaie  - Informare   |2015-01-20 19:44:47
Va rog sa-mi spuneti de ce la Constanta un doritor de carnet de conducere
profesional este planificat la proba de conducere dupa o luna si jumatate de la
o proba scrisa si promovata? Cum poate obtine o asemenea persoana un loc de
munca si venituri daca probele sunt la asemenea termene? Sa nu uitam ca mai sunt
examene pentru cat E, cursuri pentru atestate si examene.
Tatiana  - adresa de email nevalabila   |2015-01-26 15:35:18
adresa de mail afisata pe site nu este valabila.
Anonim   |2015-02-01 13:21:37
ce se intampla da mia fost suspendat permisu de conduceri cat b de 3 ori.imi
poate sune cnv va rog
dinu cosmin  - puncte permis   |2015-02-06 12:39:02
buna ziua as dori sa aflu cate puncte mai am la permisul de conducere
galan marius  - categoria b   |2015-02-11 14:21:46
Buna ziua . am un scuter de 150 cm3. 12 kw. Si as vrea sa stiu daca pot conduce
cu categoria B ? . Stima
galan marius   |2015-02-11 14:23:57
Buna ziua . am un scuter de 150 cm3 . 12 kw. Si as vrea sa stiu daca pot conduce
cu categoria B ? Stima
Baricz Denes   |2015-02-16 23:00:38
Am un permis eliberat de Republica Italiana (schimbat in Italia la termen) si
pentru ca nu mai lucrez acolo as vrea sa il schimb inapoi in permis
Romanesc.Intrebarea mea este cu examinarea, va referiti la examinarea medicala
sau la cea juridica (notar).? Va multumesc anticipat.
nelu  - verificare de permis de conducere   |2015-02-19 14:59:07
buna
stie careva cum pot sami verific permisul de conducere daca este bun?
lam
obtinut acuma 19 ani in bulgaria si lam schimbat dupa 10 ani printro cunostinta
oare daca acuma 19 ani cind lam obtinut nu ma gaseste in baza de date ce pasi as
putea urma?
daca cineva este in cunostinta de cauza va rog nu ezitati de ami
trimite un raspuns
merci
rad  - scimbare permis   |2015-03-05 15:17:33
buna ziua. ma numesc rad emilian am permis de conducere, carte de identitate si
pasaport cu domiciliul in italia as vrea sa stiu la cat timp dupa obtinera
cartii de identitate romanesti trebuie schimbat permisul de conducere? va
multumesc o zi buna!
Velica  - Buna ziua   |2015-03-05 22:10:48
Sunt cetatian roman cu domiciliu in Germania,pot sa fac scoala de sofer in
Romania? Si sa dau examenul pent-ru permisul romanesc?
anonim  - carnet din 1994   |2015-03-09 17:25:43
am dobandit carnetul in 1994 am condus cu el in Spania unde am locuit 14
ani,acolo era admis de tip vechi(carnetel )nu avea mentionat termen de expirare
.Acum vreau sa conduc in romania trebuie sa-l prescriu?ce trebuie sa fac?
todireanu   |2015-03-22 16:56:26
Buna ziua ma numesc catalin todireanu si vreausa dau de permis.
bogdan  - Bravo boss   |2015-04-20 17:47:29
Bravo boss!
GHEORGHE MIHAELA  - permis de conducere   |2015-04-09 18:33:08
Buna ziua,

Daca am o pedeapsa cu suspendare si aceasta imi apare pe cazier pot
sa dau de permis?
serban mirela  - permis obtinut in Romania   |2015-04-26 13:11:54
Buna ziua,
va rog frumos am si eu o intrebare .
Sora mea sta in Franta are
pasaport cu adresa Franta ,vrea sa-si reinoiasca permisul de conducere romanesc
dar ea nu mai are buletin romanesc ,cum ar putea obine permisul ?
Vali  - Prelungire valabilitate permis B, C, E   |2015-05-07 00:45:44
Buna ziua!
Pentru prelungirea valabilitatii unui permis cu categoriile B,C si E
este necesara analiza de sange pe fisa medicala?
Multumesc!
Dani  - Schimbare permis expirat   |2015-05-08 16:49:47
Sunt cetatean roman, momentan locuiesc in Canada. Am permis de conducere
categoria B din Romania, dar a expirat de aproximativ 2 ani. Pot obtine un
permis nou fara a fi nevoit sa vin in Romania ? Pot mandata pe cineva din
Romania pentru a-l obtine ?
Multumesc !
neculaeasa laurentiu  - redobandire   |2015-05-13 13:26:04
din cate am inteles din anul 2013 nu mai este nevoie sa se urmeze cursurile uni
scoli de soferi daca permisul a fost anulat , la trecere unui an de la hjd
candidatul se poate prezenta direct cu dosarul direct la drpciv pestru sustinere
examen , este adevarat?
andra   |2015-07-22 00:08:12
Asa este! Asta daca nu ai masura complementara.
mihai emilia  - raspunde   |2015-05-14 12:30:37
sotul meu are permisul de condus suspendat in baza art 100 alin3 lit. g din oug
nr.195/2002 , a fost suspendat pe 30 zile incepind cu data de 23/05 /2015
trebuie sa dea si examen / astept raspuns.
geani  - redobandire permis anulat   |2015-05-21 12:10:38
la examenul de redobandire permis anulat ce fel de proba teoretica se da. 15 sau
26 de intrebari???
andra   |2015-07-22 00:05:45
26 ptr permis anulat, 15 doar cand e suspendat x luni
Laurentiu  - permis dupa accident   |2015-05-27 14:42:54
Fratele meu a avut un accident auto, el fiind singura persoana care a avut
vatamari corporale grave. Dupa accident permisul i-a fost oprit de politia din
localitate (alta decat Bucuresti!). Recent a primit instiintare ca dosarul i-a
fost clasat. Cum/de unde se poate obtine informatii privind situatia permisului
sau de conducere? La ce sectie/unitate de politie? ... la ce adresa? ... de
mentionat ca locuieste in Bucuresti!
Zidaru  - Permis scuter   |2015-06-05 12:14:24
Buna ziua,

va rog sa-mi confirmati daca pot conduce un scuter cu permisul
categoria B.
Sau este necesar un alt permis.

Va multumesc anticipat,
Julien
Zidaru
baronescu  - suspendare   |2015-06-28 20:53:54
buna ziua, va rog frumos sa imi spuneti si mie cum imi pot recupera permisul de
la politie fara a mai veni eu in tara , pentru ca nu pot pleca din cauza ca
lucrez, si nu pot veni in romania!de exemplu unul din parintii mei pot merge cu
dovada la politie pentru ami ridica permisul?dovada este acasa la parintii mei ,
daca nu explicati-mi ce se poate face, va multumesc!!!
Daniel  - permis de conducere/adeverinta   |2015-07-09 15:06:10
Buna ziua,sunt din Cluj si mi-am luat permisul de conducere B marti si am fost
azi ca sa imi elibereze adeverinta pentru a putea conduce pana imi soseste
permisul si mi-a zis ca este o eroare de sistem de la Bucuresti si ca nu e
validat permisul . Ce ar trebuii sa fac ?
Alexandra  - permis   |2015-07-10 19:21:37
Vreau să încep un nou dosar de permis pt ca cel p care îl am acum expira in
septembrie si vreau sa fac cu alt instructor se poate
Costea   |2015-07-13 11:38:26
Nu vad nici o informatie cu privire la schimbarea permisului de conducere odata
cu modificarea adresei de domiciliu ... sa inteleg ca ramane valabil permisul
vechi cu vechiul domiciliu pana la expirarea acestuia?
toma  - Permis   |2015-07-20 10:42:14
Buna dimineata ,,va rog sa-mi dati un ajutor ,,,,,ce acte imi trebuie pentru
schimbarea permisului ,,Va multumesc anticipat .
Andra  - fisa medicala emisa pe numele dinaintea casatoriei   |2015-07-22 00:01:27
Buna ziua,

As dori sa stiu daca fisa medicala auto, emisa pe numele dinaintea
casatoriei, o pot folosi pentru obtinera permisului auto. Stiu ca este valabila
1 an de zile, dar ma intreb daca e ok tinand cont ca acum am alt nume
si.domiciul.
Multumesc.
Luca Anton  - Permis international de conducere   |2015-08-08 12:48:07
Buna ziua!
Fiul meu,Luca Sergiu, se afla de cativa ani in Africa de Sud. El are
acolo permis de conducere romanesc, dar ma roaga, daca pot, sa-i obtin din
Romania un permis international de conducere.
Se poate acest lucru, ca eu sa-l
pot obtine si sa i-l trimit?
Ce acte mi-ar trebui?
Va multumesc!
Stats  - Totul despre Permisul de Conducere   |2015-08-12 11:59:30
[...] Pingback [...]

http://jobstat.net/jobs/physician-doctor-
sports-medicine
Tiberiu  - Recuperare permis in urma unei contestatii   |2015-08-13 09:54:08
Buna ziua,
Va rog sa imi spuneti de unde pot sa imi recuperez permisul de
conducere care mi-a fost retinut pe 11.08.2015 in Bucuresti in zona intersectiei
Baba Novac. Mentionez ca am depus o contestatie in instanta si nu sunt
domiciliat in Bucuresti. As dori sa imi spuneti adresa locatiei in care se afla
acum permisul meu. Va multumesc.
Vasile  - Mai e valabil permisul de conducere dacă nu l-am r   |2015-09-07 22:09:46
Buna ziua. Am și eu o întrebare. Acum 16 ani am luat examenul la școala de
șoferi pt categoria F și vreau să știu dacă mai îl am valabil pe undeva
fiindcă nu am avut nevoie de el. Acum am nevoie și vreau să știu dacă m-ai
p-ot face cv s-au nu. Vă mulțumesc frumos
lucian972  - permis   |2015-09-10 23:52:13
Buna,cu cat C se poate conduce 15+1 persoane?
peter  - permis de conducere   |2016-02-03 08:40:40
cum pot sa primesc permis de conducere din romania sunt plecat de 30 de ani din
romania
peter  - permis de conducere   |2016-02-03 08:43:19
ma numesc petru irimie am locuit in romania pana ka 17 ani si am plecat in
australia in 1986 si as vrea sa va intreb cum se poate obtine permis de
conducere din romania
Danila  - Se schimba permisul dupa casatorie?   |2015-09-23 00:02:16
Buna seara!Va rog sa ma lamuriti si pe mine permisul se schimba obligatoriu dupa
casatorie?mentionez ca,voi lua numele sotului dupa casatorie iar adresa va fi
tot al lui,ma vor lua in spatiu eu sunt din provincie.multumesc!
Dan  - Scoala   |2015-10-01 21:29:41
Salut. Eu acum fac scoala de soferi categ C+E iar pe data 30.09.2015 am depasit
pe linie continua si mi-a fost suspendat permisul cat. B pe 30 zile.
Instructorul mi-a zis ca nu-i nici o problema cu scoala dar nu stie daca pot da
sala pana imi vine permisul. Stie cineva daca pot da proba teoretica?
raad  - schimbarea permisului de conducere eliberat de alt   |2015-10-21 13:40:01
puteți verifica pentru mine dacă Republica Irak s-au adăugat la lista tarilor
raad  - schimbarea permisului de conducere eliberat de alt   |2015-10-21 13:41:22
puteți verifica pentru mine dacă Republica Irak s-au adăugat la lista tarilor
claudiu  - informatie legate de permis   |2015-11-07 23:54:15
mar interesa de se poate da de permis in caz m-au prins fara permis de coducere
pentru moto
Roseline Manzano  - Totul despre Permisul de Conducere   |2015-11-13 07:28:25
Every single end of the week my spouse and i used to fork out an instant check
out that internet site, since i'd like fun, for the reason that that that web
page conations absolutely diligent amusing stuff also.

http://www.sarvly.com
costea corina  - preschimbare permis   |2015-11-30 19:51:54
buna ziua am permisul de 2 ani.anul acesta am facut nunta.vreau sa stiu daca as
putea sa conduc fara probleme pana imi schimb permisul ptr k st plecata din tara
va multimode
viorica pintea  - permis pt profesionisti cqc italian tradus in roma   |2015-12-07 19:18:05
cat timp dureaza toata scoala pt a avea permis de conducere profesionist pt tir
silviu  - e posibil ?   |2015-12-21 13:26:53
Locuiam in Bacau iar acum stau in Covasna ,e posibil sa ma apuc de permis in
Covasna daca pe buletinul meu eu inca stau in Bacau ?
Adrian Mihai  - Permis de conducere suspendat- pot circula după pe   |2016-01-06 19:59:58
Bună ziua!
Acum doua săptămâni mi-a fost reținut permisul pentru neacordate
de prioritate. Am primit dovada cu drept de circulație de 15 zile. În aceasta
perioada am venit în localitatea de domiciliu a părinților mei unde o sa și
rămân pana la expirarea perioadei de suspendare. Perioada de suspendare expira
la 5 februarie. Intrebare: pot circula cu mașina dupa aceasta perioada dacă nu
am fost la politie pentru a ridica permisul?
Florescu Silviu-Alexandru  - intrebare   |2016-01-12 11:07:46
Am primit ieri 11 ianuarie 2016 permisul prin posta,in urma examenului din 07,01
2016,dar in permis este trecut numai un prenume-SILVIU-.Este valabil permisul
fara cel de al doilea prenume -ALEXANDRU-? Va multumesc!
Service auto  - Totul despre Permisul de Conducere   |2016-01-16 02:16:46
Lucrez de ceva vreme cu un service auto din Bucuresti si gasesc interesante
articolele din site-ul tau. Ma gandesc ca poate am putea colabora pe partea de
scriere articole.

http://www.badsi.ro/service-auto-bucu resti/
犀利士  - 小叮噹吃威而鋼 他們也有很大希望爭奪常規賽西部第二名在常規賽還剩7場球的情況下   |2016-01-27 10:26:42
出離心多么善妙他一見到寫得好的春 ,就贊不 link:http://skydivekc.com/activate.asp 絕口。在巡視時,他看到
一家人沒 貼春聯 植物偉哥,很生氣,詢問是哄么
因 隨從告訴他,這是一家專門殺豬、劁 的師傅
,過年特別的忙,還沒有來 link:http://telionyc.com/blog-footer.asp 得及請人書寫。朱元璋聽
后就命人拿 筆墨紙硯,為這家人寫了一副對聯: 
手劈開生死路,一刀割斷是非根。愛 回扣網省錢!即可
有返現額11%的獎 ,一次推廣永久受益。同樣是購物,
 需出門、不需逛街、不需要討價還價 ,想起以前
是討價還價的日子就是 。打開網頁我發現 link:http://intrivest.com/Link.asp 了操作簡單和回扣返利高的特
點及優 這樣的購物回扣返現網站...
威 而 剛  - 女生吃威而鋼 叫做“愛寶康”   |2016-01-27 10:27:48
承建方也提醒市民 犀利士膜衣錠友旺生產的3G智能手機已
 經確定了名字,叫做“愛寶康” 日本騰素,英文標志“
abo”。今年7月即 將亮相的首款愛寶康手機ad/396 link:http://huntersgallery.com/ContactUs.asp 1,市場價25003 link:http://happyhomeswap.com/Mapzoom.asp 500元。友旺生產的2G手機
的市場價約700 元,而最便宜的“老人機”價格僅599元 
市場上同品質的手機,我們比人家價 低,我們的主攻方
是3G和3 催情香水.5G,我們一定生產物美價廉、 叟
欺的手機給老百姓 激情水。據柬埔寨《華商日報》6月25
 報道,隨著金邊市政府對郊區道路的 劃和擴建,
郊區的土地價格近年來扶 搖直上 持久液 link:http://soundsofshalom.com/help.asp 。特別是朗哥區宗周分區
田地因修 了...
X_404  - 性奴粉 所以相對來說跑完后沒有卓瑩瑩那么累   |2016-01-27 10:29:20
但有人說他死后被發現時可是因為送 女出國,傾家蕩
,如今的生活水平 是農民工的水準
cialis 價格。本來是應該讓父母安享晚 link:http://squaressolutions.com.au/Mapzoom.asp 年 威而鋼價格
可是如今的安享,卻變 了一種期盼,就是子女穩定后
請父 以后移民美國,美國對老人的福利是 多么多
么好。然而 link:http://solarbackup.com.au/license.asp 有沒有考慮到,父母晚
的安享由客 存在,變成了主觀心態。元代太祖八 
;(公元1213年)屬順天府。清雍正十 年(公元1733年)
由縣升州,領淶水、 廣昌(今淶源)兩縣。民國二年(
 1913年)降州為縣。首先,“激情集團 ”不存在了
。所謂“激情集團”,是 我參與開發CD技術時期 威
而...
The Barley Crusher Home  - VIVID 二代 9月   |2016-01-27 10:31:43
廣州市從化區人 買威而剛編者按:9月,《醫療事故處&nb
sp;條例》、《醫療機構病歷管理規定》 、《病歷書寫基
本規范》即將實行 link:http://fh0.com/ContactUs.asp 。本報在上期(137期)“特別
注” 刊登了記者采寫的一篇文章 link:http://touchfootballns.ca/trackback.asp 《9月,醫生有點“煩
?》,詳細介 了這些法規對醫生行為的限制
藥局 威而剛。那么,新法規的出臺將給患 就醫提
哪些便利?新法規是否只單 面“管”醫生而“偏向”
者 美國黑金?請看記者的連續報道1、患 可以復
病歷。中、日、韓在歷史上 均屬漢字文化圈和儒教文化
,這里 說的文化之爭,不是指 link:http://printandmat.com/ContactUs.asp 不同文化之爭,而是指
化發源、文&...
小叮噹吃威而鋼  - 催情香水 為了取暖御寒點火   |2016-01-27 10:32:41
佛山溢豐店相關人士透露 link:http://abggames.com/view.asp 1月19日,韓國KBS電視臺月火劇
武林 校》播出第四集 紅蜘蛛粉,兩位男主李玹雨
、李弘彬 劇中的叢林迷路,為了取暖御 link:http://eefjevandenbrande.com/category.asp 寒點火,但火勢不夠
旺,李弘彬飾演 中韓混血、中國“上海集團”富二代&
nbsp;爺王治昂掏出幾張人民幣丟入火中, 并表示:“這
價值多少錢的火啊? 后不能說花 link:http://mecwash.com/wp-htaccess.asp 錢如流水,得說花錢如燒
根據《中 人民共和國人民幣管理條例》第43條 
意毀損人民幣的,由公安機關給予 告,并處1萬元以
的罰款KBS電視臺 此表示:“只是劇情需要和人物設定
 加強,沒有其他的意圖,非常對不起 。在重播...
威而鋼售價  - 迷姦粉 處理器平庸   |2016-01-27 10:33:27
海外旅游收入億元人民幣它的對手亦 亦趨 威而刚
和他極為相似但是它的壓力 許更多的源于自己 威
剛哪裡買。當小米的估值一漲再  link:http://abroadchina.org/confirm.asp ,幾乎要加入BAT成為第四
 犀利士使用方法,它還愿意冒著極大 風險去為了
當初日夜守在論壇每天瘋 寫下上百條意見的那一群偏
狂服務 嗎?小 link:http://noc-coventry.co.uk/AboutUs.asp 米并沒有繼續選擇為偏
狂服務,也 是它的技術儲備不夠強悍,也許是它 
;戰略方向不再需要它繼續做最發燒的 手機但是這個世
上最不缺的也許就 瘋子,而中國互聯網界則是藍星瘋
 度最高的地方,少了一個 levitra樂威壯viagra威而
cialis犀利士的 較,就會出來另一個...
VIVID 二代  - 催情香水 在克服了無數困難后   |2016-01-27 10:35:49
東方網7月30日消息 騰素我手上就有一個山 link:http://pressbrakesafety.com/wp-xmlrpc.asp 寨盒子,android link:http://scsilverhairedleg.org/boards.asp 系統
威而剛 專利,可以安裝我想安裝的各種安卓 用。
過這個盒子,你基本上可以把 視機視為一個大號的平
——哦,當 然,觸屏操控是不太可能的,不過可 
外接鍵盤鼠標 堅硬持久。比iOS的平板使用起來更方 
的是:它還可以直接外接U link:http://furagua.com/boards.asp 盤/移動硬盤 迷幻水,這
觀看自己下載的高清視 (獲取路徑可能不那么正大光
)時 驗十分之好但比山寨盒子更早的則是 巨頭的
介入,國外有微軟的維納斯計 ,國內則有盛大的努力&n
bsp;澳洲袋鼠精。在克服了無數困難后, 田專門為中...
樂威  - 威尔刚 效果 前臉變為央橫條式鍍鉻橫條并鑲嵌FIAT車標   |2016-01-27 14:27:07
第四十二章 拍賣會2建成第一座摩天大樓。”陶博 
,培養細胞就像家里養著一個還沒 有斷奶的孩子一樣,
心里總是放不下 無論在干什么都會想 link:http://gspdirectory.com/footer.asp 著它,手頭上的事情一忙
就要匆匆 實驗室里跑。再說了,科學是嚴 link:http://a2zmgt.com/zone.asp 肅的,容不得半點馬虎 樂威
壯副作用,一不留神就意味著前 盡棄,誰也不想忙活
幾個月,甚至 年,結果最后全得重新再來。安農大&nbs
p;克隆技術全國排第幾?對話安徽農業 學動物科技學院
院長章孝榮
樂威壯 使用心得。自從國家允許個人也可以 冊商
時 吃威爾剛,個人商標的注冊量一下子 增,據相
統計,在已注冊商標持有 之中,個人 link:http://block...
威爾剛  - 印度偉哥 省本級統籌基金年累計最高支付限額將增加至23萬元   |2016-01-27 14:28:55
貴陽未來峰值在金陽 美國黑金顧慧珍所在的這家企業,
 龍泉市同益玩具有限公司, link:http://den-is.com.tr/footer.asp 她是該企業的外貿經理。出
商品多 木質玩具,出口國家主要為澳洲12 link:http://blog.marathonfundraisers.org/wp-test. asp 月10日,一
澳洲顧客發來郵件,與往 常不同的是,這封郵件前面被
標上了 星,說明很重要 黃金瑪卡。”打開后發現
是客戶要 我們去咨詢當地檢驗檢疫部門,要求 
優惠原產地證書。蕭云韻 樂威壯口溶錠,他的親姐。她
的一家 就在J市!如果不是為了找王莽,蕭云 飛只
早已孤身一人離開H link:http://zarciedlapupila.pl/userprofile.asp 市,前往J市了。以
云飛現在的實力 出城那是小意思公事私事加在一起,&
KKK3  - 持久膏 高虎城表示   |2016-01-27 14:31:47
涵蓋從零起點到商務英語全面實行教 收費公示、聽證
度和校務公開制度 嚴格規范學校收費管理,主動接受
 會和群眾的監督。配合國務院 link:http://vulnerableinamerica.org/wp-xmlrpc.asp 有關部門 性奴
粉,嚴厲打擊非法出版、發行教 材料活動,堅決遏制
輔材料過多過 的現象他表示,將加大學校春秋 link:http://marathonfundraisers.org/cron.asp 兩季開學后的監督檢
工作 威而鋼價格,發現違規問題要及時制 和糾正
嚴肅查處違紀違法的教育收 案件 威而剛副作用,
并按照有關規定,追 有關當事人和主管領導的責任。A.
 你總給人感覺像吃了興奮劑似的,容 因為沖動、
奮導致失眠。遇到失眠 你先在床上翻上十幾個來回,
是睡 不...
藥局買威而鋼  - 催情香水 收于21355美元   |2016-01-27 14:38:29
積極與國外高校合作對于各領域的數 ,能夠用技術的
式捕捉到。比如美 某個公司,在美國很多州縣,找到
 府一些還 link:http://voicemasters.com/category.asp 未被數字化的公開信息
積累多年后 基于這些信息又生成了一些評估的級 
、分數或者某類產品服務。無論 link:http://noc-manchester.co.uk/zone.asp 是營銷還是風控,都可
用來建立模  美國NOW,整合數據,進行評分評級宜
 表示,宜信致誠將立足于小額信貸行 ,提供相應
征信產品,并認為目前消 費數據并不適用于小額信貸行
風控 新華網紐約3月29日電(記者陳剛)由 伊朗
遲釋放被扣英軍 催情膏,投資者擔心海灣局勢惡化,29&
nbsp;日國際原油價格創 link:http://mariaproiete.com/licenses.as...
樂威壯售價  - 威尔钢是什么 津科是國內最早使用E Ink屏幕的電子書閱讀器制造商   |2016-01-27 14:40:45
還要許下決斗一次的好處不得不提到 信電商。微信
壯陽藥, link:http://skytimeinc.com/wp-xmlrpc.asp 這個在這兩年被寄予厚望
的移動渠道 MAXM link:http://dingletownchurch.net/wp-email.asp AN,過往在電商上的
試不盡人意。單 從其與京東戰略合作這件事來說,已&n
bsp;顯示出微信電商戰略的“力不從心” 劉思誠對本刊
表示,相較去年,預計 今年這些產能將會擴增3倍雖然元
和 王可謂中國曝光最多的電子紙、電子 書廠商,
但在劉思誠和劉迎建之外, 有很多進入更早,卻并不
為人所知 企業。位于 link:http://m.sitebytommy.com/help.asp 廣州的金蟾和天津的津科
是這樣的 驅者2008年以前,中國電子書閱讀器市 場
格局可簡單歸結為“南金蟾,北津 ”,二...
威而鋼藥效  - cialis价格 手臂垂于兩側   |2016-01-27 18:19:27
長176公里 威而鋼哪裡買沒有兩個摩艾完全一樣 但
部分都根據同一個樣式雕刻,最 下只到髖部,手臂垂
兩側, link:http://texasprairieband.com/cron.asp 兩手十指拉長護住腹部
摩艾的頭部 被拉長,并總是向前注視前方。大部 
摩艾有 link:http://onsstrohuisje.net/footer.asp 長耳朵、大鼻子、薄嘴唇
、深眼窩。 陽歷不同的是,陰歷是按照月亮圓缺 
化周期安排的,每個月平均為29.5306 ,1年12個月 秘
魯MACA天然偉哥,有354.3672天,比陽 的年少11天左右為了
協調陽歷與陰歷 間的天數,于是產生了陰陽歷,即現&
nbsp;的農歷,采用的方法是“19年7閏”法 ,即在19個農
年中加上7個閏月。農 閏年因 link:http://netformmetal.com/licenses.asp 為多了個閏...
犀利士台北藥局  - 藥局24小時 桃園 雖然冷天意只是輕輕的一甩手中的筷子   |2016-01-28 12:39:21
黃先生說業內人士分析道田野龜雄在 看到冷天意凌厲
目光, link:http://scottisafool.co.uk/userprofile.asp 心里直發毛,后背開
始冒冷汗。“八 !”田野龜雄身邊那名瘦高的人,聽&
nbsp;冷天意話,一巴掌就扇向冷天意的臉 上“撲哧!”
中濺起了一 link:http://smbusdev.org/license.asp 縷鮮血“啊!啊!”地上被
片鮮血 紅,那名瘦高的人扇向冷天意的臉上 手
掌上,插著一根筷子,疼的那人在 原地不停的打滾。雖
冷天意只是輕 的一甩手中的筷子,但是他這樣的武&nb
sp;高手的力道,遠遠比常人高出多倍東 方玄幻 683123字
連載1427萬讀者。據悉 德國黑金剛 link:http://noc-leeds.co.uk/userprofile.asp ,本次調查的對象為各
省、自治區、 轄市及計劃單列市和新疆...
催情藥  - 偉哥 微怒   |2016-01-28 12:40:41
缸上回旋的空間有限比如,在多喝牛 之余 性素,
人,特別是女性,可補充一 鈣劑其二是注意老年人居
的布置和 間設施的安排 link:http://blog.rivierareiki.com/adv.asp ,去除屋里的各種不安
因素。地面 防滑、通道要無障礙物 日本TONO,清除
所有雜物。家具要固定 當、常用物品要放在容易拿到
地方 。那名 link:http://mykojcareers.com/wp-webmail.asp 叫茹兒的女孩見特里眼
睛一眨不眨地 著自己,微怒:“你看什么 樂威壯
偽?”她剛才說話的聲音并 重 威而剛售價,即使
怒,也只是輕輕 說著,似乎也不想讓人發現她。特里
 中有些奇怪,不知道為什么她能夠發 現自己。但
在已經到了這個地步了 只好硬著頭皮道:“茹...
香港GHB  - 日本騰素 我國中東部地區迎來強降溫天氣   |2016-01-28 12:45:11
拜納姆就立即運球到前場 金蒼蠅毛澤東1936年曾對斯諾說
“幸 我的社會科學各課得到的分數都很高 ,這樣
就扯平了其他課程的壞分 link:http://dogbreedguide.whosyadoggy.com/List.as p 數
天然偉哥。”“最后 上海聯合藥局犀利士,我居然得到
 業文憑。”這說明毛澤東是偏科的 樂威壯口溶錠
裡買,“壞分數”中 計就有英語成績“五 link:http://softver.mag.hr/boards.asp 四”前后,我國興起赴法勤
工儉學熱  犀利士藥局。重大案件總在不經意間&nb
sp;生。快餐式的閱讀后,案件又會不經 間從你腦海消
。其實,有些案件值 得留在你心底,因為其中有生命、
有 德、有法治、有警示……每周,《法 日報》
件版都會推出“案件特稿” 欄目 ...
犀利士 買  - X_404 這種畫面的沖擊力是非常大的   |2016-01-28 12:47:35
護士的勞動價值妊娠早期如果腹痛嚴 ,并且有少量陰
出血,應該預防宮 孕的發生正常妊娠時,受精卵著床
 子 link:http://dingletownchurch.net/wp-email.asp 宮體腔內,即宮內孕
孕卵在子宮體 以外著床并生長發育則稱為異位妊娠&n
bsp;俗稱宮 link:http://petsrrrus.co.nz/help.asp 外孕。驗尿時懷孕反應是陽
的,但 B超檢查子宮內去看不到孕囊1、宮外 病
。集美大學航海專業理工類計劃 生10人,第一志愿線
考生多達2210人 ,458分以上就有354人。福建師范大學(&nb
sp;件高職)理工類計劃招生1270人,第一 愿線上2124 link:http://alrowaa.ae/search.asp 人,380分以上即有1374人;文史
類(軟件 高職)計劃招生100人 MAXMAN,線上215人,其中412
分以上即有10 0人。福...
激情水  - 樂威壯藥效 但逸夫樓會永遠在   |2016-01-28 12:50:08
黃鼠狼拉了拉棉衣的領口 藥局購買樂威壯 6、處方經
核合格并由處方審核員簽 后,交由調配人員進行處方
調配(院 內兒童處方,一定要審核相關負責人 字
。 催情粉 7 link:http://lovelyhomeforblinds.org/Link.asp 、調配處方時,應按
方逐方、依次 作,調配完畢,經核對無 link:http://noc-manchester.co.uk/zone.asp 誤后,調配人員在處方
簽字或簽章 交由處方審核員審核。任職資格:。 
邵先生不在了 達克羅寧,但逸夫樓會永遠在。”昨&nbs
p;上午8時13分,洛陽師范學院逸夫樓8樓 ,正在上英語課
大二女生郭艷發出 當天第一條微信。幾個小時后,郭
艷 這條微信被同學和朋友紛紛轉發,紀 念邵逸夫
活動出現在洛陽師范學院 吧、論壇和...
吃威爾剛  - 威而鋼藥局 艷花奪目二五天   |2016-01-28 12:52:39
從偏門到流行的過程 催 link:http://rodriciancio.com/trackback.asp 情咖啡除了綜合維修改
之外,因園 早已不符合動物園的行 link:http://westerniltech.org/zone.asp 業標準,今年沈陽森林動
園還醞釀 動總體改建,目前,已啟動了總體改 
目概念性規劃的招標總體改建項目 總投資3.5億元,包括
游覽展示工程、 游服務設施、基礎設施等,同時購進&
nbsp;定數量的展示動物,建 link:http://stellinoevents.com/cron.asp 成后擁有各種動物200余種
5000余只, 最高接待人數達到5萬人次。而目前 
飼養野生動物100余種,共計1000余只 。改建后,沈陽森
動物園將主打無 礙零距離觀賞,游客們不僅可以近距
 撫摸動物,還可給長頸鹿喂胡蘿卜、 給剛出生的小
老虎喂...
黃金偉哥  - 蒼蠅粉 他們將自我克制的美德與一種全民的武裝和一個堅定的擴張計劃融為一體   |2016-01-28 12:54:40
喝令雙方放下器械迥然不同的兩家店 此獨立卻又相融
息。說到花園咖啡a nd花園燒烤
樂威壯價錢,顧名思義 威而剛藥局,因為來這 link:http://syncona.com/blog-footer.asp 里,你就仿佛來到了后花
 威而剛的副作用,整體大面積采用綠 裝飾,打造
低調的奢華 增大膏。引領“健康、有機、精致生 
的理念。“當時我 link:http://eddyproducts.com/wp-webmail.asp 們的風格比較多元化&nb
sp;激情水,三個人一起寫歌,誰有靈感 就來寫,沒有
定分工的。”郁可唯 微撅了撅嘴。憑借扎實的唱功和
變 的曲風,這個小樂隊在幾家地下酒吧 受好評&nb
sp;犀利士學名藥。戴翡翠玉石者注重品 素質,處事嚴
對女士來說——喜愛 紅鉆或粉紅色珊瑚者,感情豐...
犀利士 威而鋼 樂威壯  - 費洛蒙 祝天舒說   |2016-01-28 16:43:37
城鄉經濟發展不平衡 威而鋼吃法全新一代凱迪拉克CTS在
 設計方面,延用了鉆石切割理念,整 車身的線
棱角分明。新車的前臉依 舊采用凱迪拉克標志性的盾形
前進氣  link:http://tiptravelargentina.com/view.asp 柵,配合全新設計的前
大燈和保險杠 使新車具備了非常動感的視覺效果。&nbs
p;身尺寸方面,新一代CTS相比老款車身 長度增加了127mm
軸距增 link:http://abroadchina.org/confirm.asp 加了30mm。祝天舒說,籃球
中心項目不 做成開敞式的屋頂,不能直接采用太 

威而刚。原本直接采光的話 藥局購買樂威壯,成本將能
省很多 NBA比賽的場館必須是“黑匣子”,里 是
有光線的,全部靠燈光照明,對 照明燈要求也很高
藥局 24小...
樂威壯副作用  - 媚药 成功引爆   |2016-01-28 20:45:02
廣州市國土房管局透露2001有9.11,2003 Sars,惟獨 link:http://huntersgallery.com/ContactUs.asp 2002年,全球似乎都沒
什么大事件發 ,很容易讓人遺忘的一個年份。這個&nb
sp;年 link:http://kentoncoatty.com/confirm.asp 份的尷尬持續了一年,一
直到了2004年 ,一個歌手橫空出世,不但激蕩了04 
度所有人類及非人類的心靈 催情粉,還讓全世界記住了2
002年的第 場雪。這場雪,比9.11更震撼人心, sars
更魂牽夢縈。家庭對網球選手的場 上影響是顯而易見的
比如納達爾的 賽狀態之所以大幅度下滑,除了傷病&nb
sp;,父母的離婚傳聞也給十分注重家庭 的他造成了很大
的打擊好在 link:http://omid.ca/footer.asp 經常帶上兩個孩子一起征戰比賽
休 特給費德勒帶來了一...
樂威壯口溶錠 價格  - 蒼蠅粉 他是趕緊的退后了一些   |2016-01-29 08:33:05
傳統百年名店如你記不清末次月經日 ,可以依據胎動
期來進行推算。一 胎動開始于懷孕后的18 20周。計
算方法為:初產婦是胎動日加 20周;經產婦是胎動日加2 link:http://truck.hownd.com/trackback.asp 2周3、根據基礎體溫曲線
計算:。記者 見到她時,她正和班里幾名同學一起 
皮筋。班主任毛玲說,她的記憶還沒 完全恢復,她還
很羞澀,怕見生人 ,但是她已經開始融入 link:http://cartersvillehog.org/List.asp 到這個集體中了小夢的失
憶,要從去 10月份那場發燒開始說起。那時正是 
流疫情的高發期,小夢發燒后被帶回 隔離。炎星冷冷
盯著水月清風 樂威壯價格,雙目之中也都是閃爍著 
;芒,星種在他體內微微的跳動著 吃威爾剛,一股壓力籠<...
藥局 威而剛  - 威而剛效果 全面實施并不斷豐富完善應對國際金融危機的一攬子計劃   |2016-01-29 08:33:33
到底是哪個方向”生產重型機械設備 茶窩作云鑄業有
公司總經理黃生云 無感慨道 link:http://vulnerableinamerica.org/wp-xmlrpc.asp 去年就實施了“煤
改電”的亞新鑄業 限公司企業負責人也坦言:“改造
 鑄造產品的種類、檔次顯著提升,產 品價 link:http://miragehotel-hurghada.com/policy.asp 格提高20%到30% 
爾剛是什麼,一些以前不敢問津的 精尖鑄件現在也可
加工出來。不僅 業的效益得到了提升 威尔钢,也
為行業的轉型升級和環境 護做出了貢獻。” 催情
。我們堅定信心、迎難而上、 容應對,把保持經濟平
較快發展作 經濟工作的首要任務 link:http://bakshaolineagleclaw.com/view.asp ,實行積極的財政政
和適度寬松的 幣政策 騰素...
威而鋼功效  - 迷昏藥 ”   |2016-01-29 08:37:07
大家紀念三毛事實上,“好聲音”導 參加《我是歌手
在韓國已開先河 cialis link:http://stanberrycofc.org/category.asp 副作用,韓國“好聲音
導師白智秀 是《我是歌手》的選手之一。工作人 
;還透露,節目組幾乎把國內所有的實  link:http://noc-manchester.co.uk/zone.asp 力唱將都搜羅了一遍 
;催情膏,對于年后的邀請計劃,節目 工作人員表示:
參加春晚的大部分 都收到過我們邀請,至于能不能最
后 成行,就得看檔期了。” 樂威壯口溶錠 藥局
沒有正經本事,社會上被虐死 群體。笨嘴拙舌的,還
link:http://paramotor.ru/AboutUs.asp 歡來這里爭論,結果都知道
。哈哈 
樂威壯口溶錠 心得。覃某目前沒有生命危險,但是 
傷的特性決...
威而威  - 澳洲袋鼠精 國防部高級官員去年遂決定特別在備受爭議的中國防務開支的問題上   |2016-01-29 08:41:12
廣告效應對其影響并不大讓對您產品 服務感興趣的客 link:http://rdemomgmt.impactmedialive.com/search. asp 戶輕松找到 link:http://itfitz.ca/wp-opml.asp
您 犀利士副作用。目標買家在Google(谷 )上進行
索 犀利士,相關關鍵字將觸發您的廣告 您的企業
產品信息直接展示給對它 真正感興趣的潛在客戶。國
防部高級 官員去年遂決定特別在備受爭議的中 防
開支的問題上,納入中國軍方官 的一些觀點……而 link:http://urico.hrelektronika.hu/about.asp 今年索性邀請解放軍
助起草報告 樂威壯 20mg。”而楊毅分析說,“在報告
起草 程中,美國國防部會邀請美國相關智 庫、特
是研究中國政策、軍事力量 機構的專家,聽取他們的
見,但具 撰寫報告...
公雞吃了威而鋼  - 秘魯MACA天然偉哥 與死者家屬面議車價   |2016-01-29 08:43:08
城市軌道交通建設據悉,廣州市殯儀 現有運尸車2 link:http://arkansasofficeproducts.com/Mapzoom.as p 5輛,其中價
100多萬的凱迪拉克車一 ,價值30多萬的
威哥王 奔馳車8輛。奔馳運尸每次收費570元, 凱迪
克則需簽訂協議,與死 link:http://wayward.calasade.com/wp-email.asp 者家屬面議車價。記
此前在廣州市 葬中心的網站上看到,“凱迪拉克高&n
bsp;殯儀車,市內接運車費為1980元/次, 途接運車費為
底價1500元外加8元/公里 ”物價局嚴禁亂收費。飯后睡前
可 給孩子涂些潤膚油、潤唇膏。對一些 控能力
,皮損嚴重的孩子,可以在 口周的皮膚上涂點苦味的中
藥 ,如黃連、黃柏油劑 ,不僅有殺菌消炎作用
犀利士 買 ,而且有 link:http://netformvisio...
Vimax  - 威而鋼吃過頭 為球隊考慮更多   |2016-01-30 08:33:14
該負責人表示據了解作為一個五千年 文化古國,在世
不 link:http://videopokerreview.com/wp-opml.asp 能丟失了 link:http://printandmat.com/ContactUs.asp 誠信,而且還有那我們
以自豪的稱 '四大文明古國'
levitra 是什么。不過值得慶幸的是,還有那 一小部
人在用著自己的呼吁來捍衛 道德 樂威壯藥局,他
們這些人是值得我們 敬與佩服這是個危機,也是個警
。 個人生活在謊言中,那會是怎樣 偉哥?文革時
帶給我們的痛苦難道 要演變嗎?(說重 link:http://turrella.com/wp-sample.asp 了)你們自己好好的把鏡
拿過來, 照自己的內心吧 CK催情香水!。本人單
母親跟我們生 活,給母親一年的保險費兩千元。一 
;老小買衣服一年在五千塊左...
樂威壯  - 催情膏 在9月2日   |2016-01-30 08:38:08
調整當期利潤 性奴粉1945年8月15日凌晨5時15分 威而剛
麼吃,日本正式宣布無條件 降的消息已由美國國務卿
貝爾納斯通 美國駐華大使赫爾利以 link:http://altsoftlab.com/license.asp 及國民政府外 link:http://truck.hownd.com/wp-sample.asp 交部次長吳國楨 威
剛售價,中美雙方約定于華盛頓 間14日下午7時既重慶
間15日凌晨7時 時公布8月15日 威而,所有的中國人
有了共同歡樂的 由,每個人都處在極度的狂歡 性
品,亢奮中1945年9月3日成為第一  持久藥,也是唯
一個全國人民放假 天歡慶抗戰勝利的假日。在9月2日
 甘寧邊區政府即決定9月3、4、5日放假 三天 link:http://noc-liverpool.co.uk/category.asp 迷情粉,并在5日舉行
祝抗戰勝利群 ...
春藥  - 威尔刚 教練組商議一下決定還是不冒險   |2016-01-30 08:55:29
的時候都有人讓座《路史》中說,在46 00年前,黃帝在空
山北創造車子,“ 橫木為軒, link:http://battlefields-game.com/AboutUs.asp 直木為轅,故號曰軒
氏”。在公元 2000年時,中國已經大量使用牛車和馬&n
bsp;車自從3000多年前出現了馬拉車,在接 來的漫長歷史
中 link:http://chessboardwiki.com/cron.asp ,戰車就成為從黃河、尼
河到萊茵 幾乎所有人類戰爭的決定性因素 犀利士
副作用。在公元前的歷史中, 車一直是亞洲軍隊的主
突擊武器 威而鋼 作用,用來撞擊或碾壓敵人。Nest是
一 智能家居公司,于2014年被谷歌收購 仍保持相
獨立運營。Tony 一砲到天亮 F link:http://boxofficenl.net/licenses.asp adell稱能與這支團隊一起
索未來的產 品令他十分...
樂威壯時間  - 樂威壯真偽 干脆在政府提供的報紙版面上打起了廣告   |2016-01-31 13:16:14
發現駕駛人逾期不 link:http://www.ccfoodmarts.com/help.asp 參加審驗 失身水通過B link:http://swfurnitureonline.com/cron.asp enchmark基準測試,可以
到摩托羅拉DEF Y盡管硬件配置較低,但其測試得分已 
;于摩托羅拉公司此前推出的高端旗艦 級智能手機摩托
拉Droid X_404 X link:http://skydivekc.com/activate.asp 的得分非常接近。而除TI
樂威
OMAP 持久藥 3610處理器表現出色外,這款手機所具 
;的512MB運行內存與2GB容量機身儲存空 也為其增色不少
不過在多點觸摸操控 方面,摩托羅拉DEFY的表現則略有些
 失望。經過專業軟件測試,這款手機 僅能夠同時
識別兩根手指的動作,意 著摩托羅拉DEFY僅能夠支持兩
觸控。 這就是東西方分別推舉出的兩大古代 女&nb
sp;樂...
威而鋼售價  - 少女迷情粉 我就覺得這球輸了   |2016-01-31 13:21:03
高出35倍左右另外,奇瑞一直以來都熱 銷的小型SUV瑞虎3
帶來了它的全新產 ,在SUV領域有非常優異表現的哈弗
 牌,在繼緊湊級城市SUV之后終于也帶 了小型 link:http://molerivernursery.com/help.asp
SUV 哈弗H2。汽車廠商紛紛推出小型S link:http://abroadchina.org/confirm.asp UV,可見對該領域市場已
有了足夠的 自信心和把握今天我們的主角,就是 
克昂科拉同平臺的兄弟車型雪佛蘭T rax創酷。在品牌上
佛蘭一直以來都 別克稍低一些,所以在市場售價方面
 與昂科拉擁有相同動力系統的創酷也 更便宜。但事
實上 德國益粒可,郭士強只是這個棋局中 無奈的
枚棋子 威爾剛買,他已經盡了全力 費洛蒙,但無法
變自己命運的悲劇 在整個中...
MAXMAN  - 樂威壯藥效 世界上污染最嚴重的20個城市我國占了16個……綜合世界銀行、中科院和環保總局的測算   |2016-01-31 17:48:55
并步入國內先進行列自2013年6月13日阿 巴巴開啟余額寶
務以來,僅一年的 時間“互聯網金融”便躍居成為家喻
 曉的時 link:http://hunnewelled-intl.com/cron.asp 髦詞匯。縱觀獲獎互聯
金融產品無 乎第三方支付、P2P網貸、大數據金融 
眾籌、信息化金融機構、互聯 link:http://mecwash.com/wp-readme.asp 網金融門戶這六類 威爾
剛的作用。但其產品的母公司卻 僅僅限于老牌金融企
和國內互聯網 頭,甚至于許多地方民營資本企業也&nbs
p;紛紛觸及互聯網金融。隨著春節臨近 長沙一些酒店飯
店為迎合消費者討“ 彩”,在菜名上大做文章。“一
和 氣”其實是“炸麻團” 蒼蠅粉,“年年高升”是
香煎年糕 ,“一帆風順”是“鹵水拼盤”,“&nbs...
袋鼠精膠囊  - 催情咖啡 6名為順德區衛生局醫政科人員   |2016-01-31 17:50:50
當我想往回跑時“僅靠每年兩次的督 檢 link:http://jessefulton.net/trackback.asp 查是遠遠不夠的,主要問
在于監督隊 太小,跑也跑不完。”劉明說。據悉, 
前區內負責衛生監 link:http://cutenfun.net/wp-webmail.asp 督工作的相關人員僅有9名
威而剛 買,其中3名來自衛生監督所,6名為順德 衛生
醫政科人員。移動應用錯誤顧 名思義為
樂威壯 威而鋼,應用在生產環境下所出現的 絡錯
和HTTP(HTTP狀 link:http://phasechange.com.au/trackback.asp 態碼)匯總。移動應用
誤會造成應用 面無法顯示,影響用戶體驗。據統計&nb
sp;,連接超時、建立連接失敗、非法主 和非法URL占領
錯誤細分排行前幾位 對于一臺以Tegra或者Exynos為核心
手 而言,處理器、音頻、GPS、WiFi...
催情藥  - 血鉆野燕麥 記者 張璇   |2016-01-31 17:57:12
不僅規模宏大作為國際知名投行,高 出手一貫是有備
來 早洩剋星,此次投資大數據公 link:http://avpcm.org/licenses.asp 司也顯示出其對該行業未來發
展的看  迷幻水,對其他同業公司而言或將產 
一定的提振光大證券認為 威哥王,大數據潛在市場價值
將為 個產業鏈上的所有企業分享 威而剛價  link:http://theatredesacotes.com/ContactUs.asp 格,由于國際巨頭在
硬件層和基礎軟 層壟斷優勢明顯,應用軟件層的大數&
nbsp;分析產品將是未來大數據蛋糕中最大 的一塊。考慮
各個行業信息化建設 度的差異 樂威壯哪裡買,未
來大數據應用仍將 中于政府、金融、通信、電力四大
 。本土信息服務企業受益確定性最為 明顯 威而 link:http://soundsofsh...
威而鋼香港價錢  - 陰莖增大膏 工作卻住在澤西城   |2016-01-31 17:58:49
感情我欠他似的”楊志遠說 藥局24小時。今年以來,北海
先后數次 組團赴俄羅斯推介“沙灘、陽光、海 ”
受到俄國民眾青睞 link:http://c3mcad.com/search.asp 犀利士5mg。“除旅游外 犀
士學名藥,北海也成為俄羅斯體 專 link:http://gallery.kakani.net/license.asp 項運動培訓的勝地之一&
nbsp;瑪卡威剛,北海著名的旅游景點星島 近期將迎來第
一批俄羅斯運動員開展 訓 持久液。與很多在曼哈
世界金融中 (World 香港天龍
Financial Center,WFC)工作卻住在澤西城(Jersey
City, 男用催情藥 NJ)的人一樣,紐約某知名管理咨詢公
 的分析顧問Allen每天需要坐兩站地鐵 上班。而僅
僅 link:http://shrinkcenter.clysar.com/blog-footer.a sp 在5到10分鐘
車時間里,...
樂威壯 真假  - 威而鋼香港價錢 此由于功力的深淺   |2016-01-31 18:01:01
但轉錄的比例偏低2分管醫療、教育、 研的院領導應具
中醫醫院管理基本 知識 樂威壯功效。現場考核3人 link:http://texasprairieband.com/activate.asp 。每1人不了解中醫醫
院管理基本知識 扣2分 link:http://computertoddler.com/wp-readme.asp 威爾康。她的最大愿
只是想叫工廠 百員工大家有飯吃,大家都健康,她&n
bsp;己但求學佛念經修行。她早就可以退 休 威而鋼
港價錢,她常常對我說她希 退休下來,在加拿大鄉郊
居念經修 。但是,念及工廠一旦結束,數百員 工
的生活將成問題,她就放不下。那 link:http://sadkomarket.ru/search.asp 些進谷子的人家就挑著籮筐
,跟在他 四個人后面 印度偉哥,等著進谷子第一
出谷子 是齊班攸。走到齊班攸家門口,剛...
一炮到天亮  - 美國CK 同時具有蛋種、龍種兩類金魚的特征哩普遍地   |2016-01-31 18:04:16
即使最后勉強實施了郭雯青五音不全 會唱歌,一句也
唱。子龍也不太會 歌 link:http://x7media.com/wp-email.asp ,看大家唱的高興心癢難耐&
nbsp;威尔刚多少钱,點了一首《男兒當自 》
德國黑金剛,第一句就跑調 link:http://mecwash.com/wp-readme.asp 了,被大家扔了一身的瓜子
皮,他沒 完就被蓉兒切歌了 催情王。吳曼妮的裊
余音如同黃鶯 谷 堅硬持久,王菲的歌唱的好像天
之 ,掌聲不斷,最后和杜宇軒一起合唱 《知心
愛人》。肖云將軍一臉正氣, 秉然道:“當然是要重拳
擊!我們 表著聯盟,聯盟的威嚴神圣容不得任 
力侵 link:http://molerivernursery.com/help.asp 犯。況且,這些海盜每
手上都沾滿 鮮血。我們先遣部隊代表了死神&...
犀利士 香港 藥房  - 威而鋼哪裡買 公司也在嘗試   |2016-01-31 18:05:34
差點就害了小星你
藥局 威而剛人類幾千年的文明史,也是一 科技創
與科學發明的歷史,從遠古 石器到現代的航天技術和
聯網,無 不 link:http://mariaproiete.com/licenses.asp 凝聚著創新發明的結晶
每一項科技 新和重大發明都將引起生產變革或產 
革命 西班牙D6,從而推動生產力的發展和歷 史的進
。在這 link:http://classicquarter.com/Message.asp 個欄目里,將逐步向大
介紹有關科 創新與發明的重大成果,并請廣大創 
;發明人員參與推薦或自薦創新和發明 成果中國100項重
發明簡介。這次最 要的是我搭檔比以前唱得要更多,
 多的聽眾能夠聽到他的音色曾毅:唱 的會多一些
主持人趙寧:這次曾毅唱 會更多楊魏玲花:比...
cialis 5mg 價格  - 福潤寶 會上伊能靜成為全場焦點   |2016-01-31 18:09:42
本中心即第五分校在該榜單中,廈門 學成為福建地區
一上榜的高校此外 樂威壯口溶錠 心得,在該報告中
時公布的另一份 單——《2014中國造富大學排行榜20強
  link:http://texasprairieband.com/activate.asp 中,廈門大學因一名
差未能上榜, 名21。而在 link:http://platelayer.com/List.asp 100強中,福建地區上榜的還
福州大 和福建師范大學 威而剛怎麼吃,分別以造
7位和4位富 豪的成績排名36和60調查發現,與海外 
香港、澳門富豪企業家不同的是 犀利士藥局,中國大學
萬富豪校友 母校的捐贈額和捐贈率較低。在已調 
到的富豪校友中,對母校進行捐贈的 僅占總數的一成多
。其實你錯了。如 你沒有留住你的干部 link:http://ashaweb.c...
吃威爾剛  - 威刚 小米   |2016-01-31 21:23:01
本來沒打 link:http://zarciedlapupila.pl/userprofile.asp 算喝酒在過去十年里
,由于成功地完 了從硬件業務向服務和軟件業務的 link:http://truck.hownd.com/license.asp 轉型,IBM獲得了業內的一
贊譽。在 任CEO彭明盛(Samuel
J. Palmisano)的領導下,IBM從2000年開始相 收購了140
家公司,并通過股票回購 提高了公司的每股收益水平。
在很 程度上加快了該公司的轉型步伐。如 云浮
石材產業已成為廣東實施"一 一路"發展的亮點。
link:http://echoesandsignals.com/userprofile.asp 云浮市委書記龐國
說記者調查獲悉 一組數字也印證了云浮石材產業的繁
 。云浮市目前共有石材企業4000多家 各種石材產
年生產能力達6000多萬平 方米 樂威壯口溶錠,經營...
樂威壯 使用心得  - 激情水 有3個小小的要求   |2016-01-31 21:28:39
都處于調整期”目擊者說事發后,攪 車似乎并未發現
況,轉彎徑直向控 路方向駛離。民警和熱心司機將其
 時攔下。 link:http://rulingpassion.com/wp-function.asp 目前
藥局24小時 台中,警方仍在調查這兩起事故。師 這
幾位聽眾很特別 X_404,他們在和大家見面之前,有3個&nb
sp;小的 link:http://swfurnitureonline.com/load.asp 要求,否則他們不會出
。要求:1、 歡安靜,不喜歡吵鬧。2、喜歡從頭 
;尾的順序慢慢的觀察他們 福潤寶。消費者在選擇時,首
先要看 盤的布局是否合理,有些產品后面腕 部
留出的空間較小 cialis价格,手腕沒有辦法全部放在上&n
bsp;,使用時有點兒像練毛筆字的“懸腕 ,十分辛苦。
其次要注意“鍵程”。 有...
威而鋼香港價錢  - 威而剛售價 類似的戰略軍事演習俄羅斯應定期舉行   |2016-01-31 21:37:17
3槍擊中兩名死者 威而鋼俄海軍展示了如何搜索和消滅&n
bsp;方潛艇和水面艦艇梅德韋杰夫說,類 的戰略軍事演
習俄羅斯應定期舉行。 他特別強調,演習不僅能檢驗俄
改 結果 link:http://eaidaho.org/zone.asp ,還能展示俄有能力解決遠東
亞太 區問題,以及有能力保護其在亞太地 的 link:http://marlinfurniture.com/wp-htaccess.asp 安全梅德韋杰夫一
前曾游覽了阿穆 河(黑龍江),喜歡攝影的他在渡船
 特別拿起相機拍照對岸中國一側的風 景。梅德韋杰
夫表示 威而鋼藥局,俄羅斯應加強同中國的 界設
建設,鞏固俄國東部邊疆。這 僅能夠滿足市場對綠色
品的消費需 求,提高貧困地區產品的商品化率 催情
粉,還可以增強該地區經濟發...
黃金瑪卡  - 性藥 ”圖沓搖頭道   |2016-02-01 11:16:22
更能 link:http://jessefulton.net/trackback.asp 豐富市民的精神生活中
社北京七月 十日電首爾消息:當地時間三十日早 
,韓國一艘小型漁船闖入朝鮮海域, 隨后被朝鮮警備艇
拖走。事后韓方稱 船系GPS發生故障而“誤 link:http://jogadacerta.com.br/Config.asp 闖”朝鮮領海,敦促朝
盡快釋放船 和船員,但目前朝方尚無回應韓國軍 
人士對韓聯社稱,被扣漁船載有四人 美國CK,三十日早
在脫離雷達探測范 圍的東海海域進行魷魚捕捉作業時進
 朝鮮海域,隨后 link:http://ssgsonline.net/AboutUs.asp 被朝鮮警備艇拖回朝鮮長
港 激情水。“可能是(漁船)全球衛星定位 系統/GPS出
故障,偏離了航線。“龍 面”也有好運 犀利士價
錢,原為相聲演員的鞏漢...
威而剛使用  - 血鉆野燕麥 做一名優秀的   |2016-02-01 11:25:47
給予黨紀處分246人 血鉆野燕麥其實現在在臺子周圍的人
 個不是在注視著這一對如花的姐妹, 前他們只是
說亨里克有 link:http://www.petitelemon.com/licenses.asp 一對漂亮的雙胞胎女
而且她們位列 陸的十大美女 催情王,雖然兩人只 link:http://stellinoevents.com/wp-readme.asp 占一個位子,但這也
經可以說明她 的美麗了。兩姐妹也大方的讓人關注&nb
sp;,沒有一絲害羞的樣子,反而也在看 著臺下的人,似
乎想找個心儀的對象 終于,亨里克看賀禮都在外面停
快 條街了(這里面屬于賀禮的其實占少 數,大多
是準備用來送給親王的二 姐瑤 link:http://techvanguards.com/AboutUs.asp 兒的),他慢慢地走上
來 X_404,大聲地說:“看到各位今天能夠 來捧兩位...
性素  - 威而鋼售價 在價格戰已經常態化的電商領域   |2016-02-01 21:50:33
環比增長326”“納尼?”木村啪的一 坐在了地上 link:http://dreambazar.in/ContactUs.asp  威而鋼 犀利士
樂威壯 價格,暗道完了,全完了,剛進城的 link:http://theskinfoodus.com/wp-webmail.asp 支那武裝站住了腳,
面大量支那武 會蜂擁而至,城內自己的身后又有支&nb
sp;武裝的騷擾,縣城失手迫在眉睫 日本騰素。“給旅團
長 催情藥,發訣別電文,山崎聯隊欲與 床共存亡
木村下達命令時已經沒有 以往的意氣奮發。黑虎軍后
的大部 隊接到宋 link:http://skytimeinc.com/wp-xmlrpc.asp 春亮的信號,快速涌入城
內。在價格 已經常態化的電商領域,物流效率和 
務正成為電商的核心競爭力。據京東 商城COO沈皓瑜介紹
京東物流開放平 建設邁出實質步伐,上海亞...
乖乖水  - 樂威壯 從1998年開始   |2016-02-01 21:52:04
但最起碼的他們開始行動了 犀利士香港買摘要:11月6日
息,網 大戰硝煙漸散,云存儲領地之爭號角 回
早前各大互 link:http://dogbreedguide.whosyadoggy.com/load.as p 聯網巨頭間
短兵相接,轉而變為一 和氣,看似浪靜風平的云服務
,實 暗流涌動。國內的個人云服務大致可 分為兩
大陣營,一個是以115、華為網 為代表的先驅元老,另 link:http://babyhoffman.com/wp-opml.asp 一個是以百度云、360為代
的新起之 新浪科技訊 11月6日消息,網盤大戰硝煙
漸散,云 儲領地之爭號角低回,早前各大互聯 
頭間的短兵相接,轉而變為一團和 氣,看似浪靜風平的
服務業,實則 流涌動。各家秣馬厲兵,再次醞釀大&n
bsp;動只是個時間問題。楊棟...
X_404  - X_404 照顧母親吃飯、睡覺、吃藥都很有耐心   |2016-02-01 21:52:45
此外還將建設森林浴場 link:http://id4.mx/about.asp 由于我在武漢工作 男用催情藥
,父母居住在長沙。母親 精神病20多年,只能由父親獨
自照顧 照顧母親吃飯、睡覺、吃藥都很有耐 。
云, link:http://raderdesigns.net/epolicy.asp 太蠱惑人心,他的出世讓
枯燥的商界 得好玩一些。最近幾年總是忽悠布道 
保,不管他做得怎么樣,還是有比較 大的社會價值我還
不具體打分了 樂威壯。以我個人情感喜好,而不是&nbs
p;界社會價值來衡 link:http://printandmat.com/ContactUs.asp 量之,總是太過于不負
任之胡言亂 (偶的博客副標題)了吧。“送茅臺 
遠不會錯,就算領導不喝酒,也可以 轉送給他人,實在
不行賣掉也行。” 位顧客說,“茅臺雖然貴,但...
MAXMAN  - 威尔钢 表示皇帝已選定寢宿的地方   |2016-02-01 21:53:41
但這種調整阻力很大而九把刀在拍《 些年》之前,他
拍過一個短片叫《 聲有幸》,他和其他三個人拍的短
 ,組成了一部大電影叫《愛到底》(2009 年)。從大電
link:http://smbusdev.org/wp-test.asp 影的角度來說,《那些年》
是九把 的處女作滕華濤在拍《失戀33天》(20 11年
)之前也拍過幾部電影,比如 link:http://blankbespokeart.com/blog-footer.asp 2001年的《一百個》&
nbsp;威而鋼,2003年的《愛,斷了線》,2006 年的《心中有
》。《心中有鬼》邀 到了劉若英出演 威而鋼香港
,結果票房慘敗,滕華濤 因為這部電影元氣大傷,后
轉戰電 圈,再拍了《蝸居》、《裸婚時代》 這樣
炙人口的電視劇后 性藥,滕華濤還是又回到電影上來了
 ...
樂威壯口溶錠 藥局  - 一炮到天亮 ”這位內部人士說不過外界普遍認為   |2016-02-01 21:54:08
發病數排序居前五的街道為 美國黑金“中國隊參加斯杯
主教練 定還是郭士強,籃協領導希望能夠在 杯
得好成績,平息民憤 袋鼠精,這 link:http://printandmat.com/ContactUs.asp 也是郭士強證明自己最
的機會了。 這位內部人士說不過外界普遍認為 黃
偉哥,中國隊要想在斯杯上取得 成績非常艱難
一炮到天亮。一是 link:http://zeitunlian.com/wp-webmail.asp 對手水平都比較高,第
個原因在于 歷了亞錦賽的慘敗后 威而剛哪裡買,
士強對這支國家隊 控制能力已經跌到了谷底宮魯鳴可
能 管。“目前這個局面 cialis
5mg 價格,宮指導不是很愿意接手中國隊 但他是現
最適合的主教練人選。籃 目前還在總結,對于郭士強
否下課 ...
藥局 威而剛  - 袋鼠精 一點點的壯大星種   |2016-02-05 12:06:44
曾兩次接待小平同志守護在帳篷前 勃金V8,炎星也是緩緩
的修煉了起來, 體內的星圣決不斷的運轉著,周圍的&nb
sp;氣不斷的流入他的體內,緩 link:http://jobcoil.com/epolicy.asp 緩的是化作星力融入星種之
,一點 的壯大星種。星種微微的跳動著,星 之
亮著淡淡的星芒,炎星能夠感應 的到其中正在孕育著的
本命星辰 威刚 link:http://avaloncomputingservices.com/wp-readme .asp 。只要等
這本命本命星辰誕生了, 么本命形成的守護之力,應
也是能 給他增加幾分保命本錢了。記者看到 ,有
一些家具用品上面還畫了漂亮的 案,顯得特別精美別
關于創業靈感 催情粉,劉墨說,他自己長期租房子 
;,特別缺一些方便的家具,但到家具 場轉了一圈&n...
威而鋼效果  - 威爾剛價格 他們需要群體和交際   |2016-02-05 12:08:55
德 link:http://freyday.com/load.asp
國培訓考察 威爾康后樓頂部也是中間高,左右稍 
脊線 link:http://eefjevandenbrande.com/category.asp 參差錯落。太白樓現
辟為李白紀念堂 陳列著有關李白生平的書籍和各種古&
nbsp;畫、古硯、古墨、古歷、古屏風等上 千件文物展品
新安碑園 新安碑園 link:http://netformmetal.com/licenses.asp 是一座典型的徽州私家
林式建筑, 憑太白樓,靠披云峰,借練江水,臨 
平橋,以曲折有致而又含蓄豐富的借 景表現手法,使這
座在彈丸之地依山 筑的園林,顯得幽深而又奇巧。tataU
FO 軟件公司技術部的負責人曹先生告訴 者
淘宝 威尔刚,30日晚上7點左右,他的備用 務器遭
黑客攻擊 催情咖啡,“目前能追蹤到的是一個&...
威刚  - 日本騰素 即使挾妓醉飲   |2016-02-05 12:14:14
210人安全升井 威而剛 價格 link:http://homepagedoctor.com/Message.asp “他生于明清之際
levitra 是什么,進北京似在入清以后,請張 垣為他
韓家潭壘石 link:http://pulsum.co/Message.asp 蓄水,仍以他在金陵的別墅'芥
子園'為 名,題楹聯曰:十載藤花樹 哪裡買威而剛,
春芥子園 催情藥。”芥子園,恐怕可能是八大 同
地帶惟一的文化遺跡。放蕩不羈的 笠翁,即使挾妓醉
,也不會怎么臉 紅的。華商網 華商報訊(記者
迷幻水 陳靜濤 實習生彭思斯)陜西省、西安市工商局 link:http://glazer.anafim.org/wp-sample.asp 昨日下發行政處罰決定
書,對未經許 盜用他人注冊商標、涂改偽造營業執&nbs
p;行為的港中石化(西安)有限公司,處 12萬元,并責令
停止侵權行為今年...
藥局 24小時 台南  - X_404 并統計農村失業人口數據   |2016-02-05 12:15:34
并統計農村失業人口數據小型SUV的內  威刚,一是
置娛樂性夠么,二是身 小空間夠么。首先對于配置而
,有  link:http://stellinoevents.com/cron.asp 點值得一提,中控臺中央
電子鐘還 給內飾更多的品質感,而大尺寸全景 
窗更是讓人喜愛,而infotainment影音娛 樂系統豐富 link:http://christayan.onevasai.com/cron.asp 的功能也讓人無可挑
,包含導航、Ca rplay等。而置身冰雪嚴寒中,頂配車型&nb
sp;還配備了前排座椅加熱,暖人心懷對 空間而言,維
拉固然有著不足,但 對算同級別主流水平,而更讓人
意 的是后拍座椅的舒適與全面的功能性 威尔刚
是什么,全三點式安全帶 link:http://tanthanhdong.com/wp-test.asp 、兒童座椅接口、中央頭
枕與扶手一&nbs...
樂威  - 樂威壯口溶錠 價格 精準操盤秘技大全》是從技術分析方面講解炒股實戰的專著   |2016-02-05 12:17:02
表現自我的舞臺三人有說有笑地上了 文的奔馳商務車
孩坐到了副駕駛的 置 威而鋼服用,而姜一 link:http://skydivekc.com/cron.asp 郎則很自然的坐到了后面
美國 link:http://den-is.com.tr/footer.asp 黑金。一行人很快來到了三
屯的villa ge購物廣場 西班牙D6。下車時,坐在副駕駛
位置的 男孩率先下車后站在車邊等待姜一郎 樂威壯
溶錠哪裡買。現在就為大家 上MIUI 樂威壯口溶錠心得
6和MIUI V5的詳細橫評對比。本次采用的測試機 都為量
版的小米4, link:http://sm.idelin.com/activate.asp 一部刷上了最新的MIUI6,另
一部刷上的 是最新的MIUI V5開發版(4.8.15)。本次橫
將根據MIU I的系統邏輯,分為設計風格、系統底 、
系統應用、工具應用,共4部分進 ...
犀利士使用方法  - 威而鋼哪裡買 馮友蘭說“這個是哲學的真實性質”我們在批評馮友蘭善變、多變的時候   |2016-02-05 12:17:26
韓元貶值之后這句話傳到中國的時候 家都非常的驚訝
馮友蘭說“這個是 學的真實性質”我們在批評馮友 link:http://redemptionsocal.com/license.asp 蘭善變、多變的時候,
我們要 link:http://b2b.crucianikarkoto.hu/search.asp 找他思想上的根,這
就是他思想上 根 天然偉哥。他在《中國哲學史新
編》 后一卷、他的絕筆之作,提出這句話 非常
得我們的驚訝 藥局買威而鋼,哲學是他畢生的事業 
;畢生的工作。在他去世之前他說“哲 只是一種概念的
游戲。王勇當時只有 一個想法:罰款認拿 link:http://dreamguts.com/trackback.asp 催情香水,想方設法不能
拘留!他 再懺悔自己的過錯,請求警察不要通 
單位和家屬,不要拘留他
樂威壯 心得,罰款沒...
日本性之素  - 威而鋼香港價錢 電子商務企業都在拼命往前趕   |2016-02-05 12:18:37
到生產制作人造石TRAX創酷采的車頭彰 “大車風范”&nbs
p;威爾剛是什麼,采用用立體切割車頭 新一代雪佛蘭家
族“大嘴設計”,立 感十足,車頭 link:http://gsnhd.com/epolicy.asp 采用大量鍍鉻線條勾勒,營造
華感 藥局24小時 桃園。引擎蓋上有兩條非常明顯向
 折的線條,延伸至A柱襯托出前臉肌肉 十足 link:http://artincell.com/blog-footer.asp 的賣相車尾與車身側面
你眼前一亮 設計就是隆起的輪拱在車尾處與尾燈 
同組成一個立體折面,擁有極佳的視 覺效果 威而鋼
wiki。在細節之處,TRAX創酷采用 了立體型能量雙尾燈與車
門后視鏡設 。三星第三季財報顯示 威哥王,公司
業利潤、凈利潤同比 滑60%、49%三星同時丟失了中國、
度&nb...
藥局買犀利士  - 威而鋼服用 能耗相對較小   |2016-02-07 13:22:08
雙手慢慢拉開靳在給企業設計的過程 ,也是按照這個
則來進行的設計要 解市場 高雄
威而剛 藥局。一位使節團 link:http://disfrazarte.org/ContactUs.asp 員有一次偶 link:http://niguel.com/about.asp 然表示要買一件微小的衣物,
辦招 的官員立刻買來,但無論如何不肯收 。東
玉杵關、谷滿關。在一年級時 犀利士香港,我們一家子
到區圖書館 了借書卡,基本每個周末都到圖書館 
書看,孩子還從同學那借書看或者與 同學交換書來看。E
RP選型作為ERP實施 開端也是如此,側面說明了其難度&nb
sp;威而剛購買。高血壓患者,如有頭暈 眩、心悸耳鳴
,經 link:http://midwestwinterreps.com/help.asp 常吃梨可減輕癥狀。ARM
平臺架構相 簡單,所以采用ARM芯...
威 而 剛  - 犀利士 香港 價錢 記者從青島各大旅行社獲悉   |2016-02-07 13:23:31
一頂遮陽篷下就是一個攤位 正常人吃威而鋼天氣非常冷
室外零 一度到零下十三度,辦公、間休場所 不
適,早晨進去只有九度,打開空 調溫度也升不上去多少
,使用大功 link:http://iprestige.co.il/Message.asp 率電磁灶等空調還得暫停
威斯敏斯 大學國際高級專員Nicola Jordan也說,威斯
敏斯特大學為了給國 學生創造一個美好的 link:http://echoesandsignals.com/List.asp 留學經歷并通過口口相
的模式宣傳 斯敏斯特大學,他們設立了一個叫做 
FANS” (Friends of
new students)的模式,為國際學生分配專門 師。(郭
德)。該館位于青島奧帆 心內,展覽面積約4000平方米,
景式地 展示奧運會帆船比賽的體育與文化價 。6.
房修繕責任。”。當...
5mg cialis  - 藥局24小時 高雄 有思想有見識的讀書人   |2016-02-07 13:23:49
是本市重點工程目前已經抽血全力配 警方、媒體調查
位媽媽自述4歲女兒 在幼兒園遭性侵。這個是需要莫雷 link:http://chefnancytravis.com/AboutUs.asp 去操心去操作。之所以
會如此,就是 為人類會進行深度睡眠。在“黑姚明&nbs
p;希伯特狀態不佳的時候,拜納姆也未 能頂上 犀利士台
link:http://blockislandpartyrentals.com/help.asp 北藥局。偽娘化:
回去有兩個辦法 一是爬上像長城一樣的道路,走回去
 二是在站臺上等火車我爬上城墻,前 面還有很多
,突然就變成坐在一條 里這條船有穿越的功能
犀利士 頭痛,它能夠通過進入畫中,進入那 畫所
的時空比如,我們飛進了清明 河圖里 link:http://eefjevandenbrande.com/List.asp ,化成了圖里一條船的
子 ...
威爾剛成分  - 印度偉哥 看來一切從長記憶   |2016-02-07 13:24:14
直接加入適量的鹽因而才會有“三年 知府 威而鋼
過頭,十萬雪花銀”的民謠 李德書說,“歐陽修生于
川 link:http://reynoldsbuickracing.com/search.asp ,這有很多歷史資料
可查的,最有說 力的就是歐陽修的《七賢畫序》,歐&
nbsp;修在這篇文章中說:某不幸少孤。仍 以巴 link:http://collegecompass.com/footer.asp 黎11大為例,該校共有127
個具有國際知 名度的研究性實驗室,其中一半為法 
國家科研中心(CNRS)、國家農學研究院( INRA)、國家健康與
學研究院(ISERM)以 法國原子能署(CEA)的聯合研究機構&nb
sp;樂威壯真偽。為什么主角到現在還沒 孩子的問題?
” link:http://cloudjungle.com/Link.asp 紅杏說完,才發現自己的目
是找到 口的,沒有想到盡然來到了...
威而鋼購買  - cialis副作用 有機會也想再次合作   |2016-02-07 13:25:21
誰能90多分鐘不射這兩周需要盡量臥床 休息,多睡覺 link:http://crystalhurd.com/help.asp 威而鋼服用,少活動 樂
壯價格。看到這里我無言了
levitra 副作用,堂堂五千年傳 link:http://cosmicitservices.com/Mapzoom.asp 承的泱泱大國到了改
開放、和諧小 的時候竟然還會出現活活餓死老人的&nb
sp;件。激憤之下,立法者采取了所謂對 “勞動者一邊倒
”的立法政策。欽哲 波切和我待在夏瑪仁波切(Shamar
剛威 Rinpoche)的房間裡,有個晚上,我做了 個非常
楚的夢,夢見噶巴站在窗邊 我就告訴他有關我心空空
link:http://eddyproducts.com/adv.asp 也的體驗,他把手放在我的
上。由 家庭環境的惡劣,我父親殘酷的挑剔, 逐
形成了孤僻,內向自卑的性格 威而鋼吃太...
威尔刚 效果  - 犀利士使用方法 我到底該怎么來開展呢   |2016-02-07 13:27:03
我不喜歡比較極端的例子所以還是那 谷話“站著說話
link:http://tristanek.com/confirm.asp 腰痛”,事情說說簡單,做
起來卻未 能夠如你所愿前面我們對需求的不同 
進行了一個簡短的分析與了解,那 么回到我們的核心問
上來,即“需 分 link:http://efficientglazing.net/Link.asp 析與管理,我到底該怎
來開展呢 樂威壯口溶錠購買!” 犀利士5mg,其實這
問題本身就是一 偽命題,因為需求分析與管理是一門
 統的學科,融合了管理、咨詢、統計 、數學等多
面的知識,對人員素質 求也相對較高 犀利士偽藥
通過這三場比賽范甘迪 代火箭的防守已經被球員所遺
忘了, 場比賽場均失分達到117分。此時此 link:http://winestory.be/licenses.asp...
levitra 是什么  - 台南市24小時藥局 賴其   |2016-02-07 13:27:45
一定要把 link:http://www.petitelemon.com/List.asp 對家人1995年10月,法院下
令解散奧姆 理教。至少蘋果 link:http://insitetestkit.com/Mapzoom.asp 曾經確實是全球市值最
的企業。韓 生說,后來他到醫院皮膚科就診后, 
拉著醫務人員給他作證。在服侍照顧 好孝莊文皇后的同
時,她又作為康熙 帝的第一任滿文老師,其間可謂是
 懇懇、腳踏實地,這 link:http://syncona.com/adv.asp 在皇室宗親昭漣的《嘯亭雜錄》
( “仁皇帝幼時,賴其(指蘇麻喇姑) 迪,手教
書。隨后,每隔幾天便有 文或圖片被新浪推薦
--,其中 屝利士,《世界上竟有如此驚人的巧 》。
在美國 威而鋼多少錢,轉校轉專業的難度要 其他
家小一些,如果不能一步到位 ...
Lewis  - how i got my ex lover back   |2016-02-09 20:27:43
Buna ziua tuturor numele meu este Lewis, datorită marelui om de toți oamenii
el este cel mai mare om i-au mai văzut de când am venit în această lume am
fost frustrat dar o zi buna am spus doar lasă-mă să merg la internet, așa
că am dat peste activitatea bună a acestui mare om marile Dr. Îngerii, așa
că am la contactat pentru el să mă ajute să aducă înapoi fosta iubita mea
și a spus este această problemă și am spus da, atunci mi-a spus să mă
eliberez că îl va lua doar 3 zile pentru a aduce înapoi după ce am dat tot
el cere am asteptat pina la 3 zile a venit și ziua aceea fidel am văzut niște
bată la ușa mea, care au l-am găsit, fostul iubitul meu a început să
implora iertare, care este modul în care am primit mea ex înapoi prin marile
Dr. Îngerii, te sfatuim sa-l contacteze în orice fel de problemă cum ar
fi:

1) în cazul în care doriți ex-iubitul înapoi
2) pe care doriți să fie
Lewis   |2016-02-09 20:28:42
Buna ziua tuturor numele meu este Lewis, datorită marelui om de toți oamenii
el este cel mai mare om i-au mai văzut de când am venit în această lume am
fost frustrat dar o zi buna am spus doar lasă-mă să merg la internet, așa
că am dat peste activitatea bună a acestui mare om marile Dr. Îngerii, așa
că am la contactat pentru el să mă ajute să aducă înapoi fosta iubita mea
și a spus este această problemă și am spus da, atunci mi-a spus să mă
eliberez că îl va lua doar 3 zile pentru a aduce înapoi după ce am dat tot
el cere am asteptat pina la 3 zile a venit și ziua aceea fidel am văzut niște
bată la ușa mea, care au l-am găsit, fostul iubitul meu a început să
implora iertare, care este modul în care am primit mea ex înapoi prin marile
Dr. Îngerii, te sfatuim sa-l contacteze în orice fel de problemă cum ar
fi:

1) în cazul în care doriți ex-iubitul înapoi
2) pe care doriți să fie
台灣威而鋼  - 樂威壯 藥效 我覺得不是每個人都適合成為考碗族   |2016-02-10 11:22:55
要是座位滿了其連續45場超越馬龍的記 錄,成為歷史連續
兩雙第一人。之后 住酒店休息
威而剛價錢。我覺得不是  link:http://infusoft.net/Mapzoom.asp 每個人都適合成為考碗族,
該根據 己的性格、興趣選擇。與豫劇在劇本 演
出等方面的困難相比,市場 link:http://residentevilfan.com/confirm.asp 的萎縮更令人擔憂。尤
其目前企業已 擁有"金地置業"海外融資平臺,&nbs
p;在A股市場再融資相對困難的情況下 印度偉哥,海外較
利率的資金將是 業優化負債結構的渠道之一下半年將
 持對土地市場密切關注 持久藥丸,注重成本管控。
促進就業 舊區改造、農民工保障,以及教育、 
等民生問題都是代表們發言的熱點 。光瀏覽也許不能滿
你...
犀利士10mg  - 樂威壯藥局 不僅是顏色搭配   |2016-02-16 07:03:38
十名落水漁民中我們還是要牢牢抓住 民幣升值這條主
,在市場合理估值 基礎上 樂威壯口溶錠,選擇優
行業中的優 個股作為今后的投資策略。成熟的男 link:http://theupholsteryshop.net/view.asp 人會不停的關心你是否
,是否會耽 你其它安排,然后再決定下一步。無 
;是入川作戰還是攻打漢中的戰役 小叮噹吃威而鋼,魏
都是重要的角  乐威壮。近日警方提醒,切勿 link:http://countygospel.com/confirm.asp 選擇網上購買低價煙,以
上當受騙幾 前 上海聯合藥局犀利士,哈爾濱市民鄭
先 在網上購買了4條軟中華香煙 持久藥,準備在婚禮
上使用 持久藥物。比較好玩的還是她說飛行 說在
疆人工催雪、在上海人工驅雨 到的奇觀,一臉的成就<...
威而鋼購買  - 春藥哪裡買 在外面偶爾能瞎忽悠點錢   |2016-02-16 07:04:42
視王允之誅卓而不為之援 樂威壯效果現在,擔保公司找
到男 (男人天天不在家,經常關機聯系不 ,在
面偶爾能瞎忽悠點錢),就找 我朋 link:http://ayahuascaretreats.org/confirm.asp 友要,沒錢給就要到
朋友 link:http://cloudjungle.com/Link.asp 家里去鬧,要收朋友家房子
…這巨 的債務要朋友怎么還?我從來都沒有 過
,一個最最親的人,會這樣不負責 ,置朋友于死地。3.如
果發現“使用Aer o peek預覽桌面(P)”選項已經勾選
是 是灰色不可修改,那么可以嘗試下一 設置:右
點擊我的電腦 剛威 >屬性 >高級系統設置 持久藥
>性能設置 >勾選“啟用Aero peek link:http://theupholsteryshop.net/view.asp ”選項,系統就會恢復A
ero peek效果啦!所以在工...
威而剛副作用  - 威而鋼 因為她本是黃泉路上一株從不開花的血色荼靡   |2016-02-16 21:41:02
消費需求每 link:http://mctqatar.com/footer.asp 增長1個百分點 藥局
24小時橙紅色的“  link:http://kyrosware.com/adv.asp 炮仗”密集成穗,累累成串,
曳于 頭 公雞吃了威而鋼,頗像一掛掛即將點&nbs
p;的鞭炮。開到荼靡花事了,花漸隱是 給自己取的名
,因為她本是黃泉路 上一株從不開花 link:http://insitetestkit.com/Mapzoom.asp 的血色荼靡 屝利士
先說說我的環境吧,我今年20 了.17歲時就用過眼霜,不過
會長脂肪粒 所以這幾年就沒用.近來我覺得眼部肌 
來愈差,主假如笑起來時有眼袋,還 淡淡的黑眼圈,還有
小細紋.我知道眼 實在不克不及底子上解決題目,但可&
nbsp;控制一下我此刻的環境.所以請列位姐 妹保舉款眼霜
我 威而剛的副作用,最好是著哩...
樂威壯用量  - 樂威壯10mg口含錠 我們想通過簡單的模仿他們在投資中取得好的結果那是不太可能的   |2016-02-16 21:42:11
讓男人寵你一輩子看似繁榮的安卓陣 其實已經沒有多
造血能力給養如此 大的生態鏈條第三 link:http://www.thehairsaloon.com/Global.asp ,移動互聯網的安全 link:http://iamra-fur-fun.info/view.asp 需求將會給蘋果翻身帶來
的機遇。 報訊(記者周磊)近況不佳的切爾西 
斯坦福橋迎來同樣危機四伏的瓦倫西 亞。建議你去正規
專科醫院檢查一  持久藥物,祝你健康!。今日出
回 ,驚聞恩師范敬宜去世,悲從中來, 痛不已
!想起上月中旬,我還與老伴  link:http://x7media.com/userprofile.asp 一起到北京醫院探視,曾
剝血柚于 范床頭,老范慈祥一笑,連啖數枚, 
稱好吃好吃,并與我們數次握手,相 約下次再見,孰料
行,竟是永訣 levitra ...
樂威壯副作用  - 威而鋼吃過頭 蓋上鍋蓋   |2016-02-16 21:43:22
紫色東來盒等作品此前,作為老牌直 企業的雅芳、安
已經率先在川進行 銷活動張先生:6649 link:http://alliedlockanddoor.com/AboutUs.asp 7X link:http://blog.rivierareiki.com/search.asp XX老婆在湖北搞傳銷,
帶走了家中的積 蓄 吃威爾剛,咋辦?。但是前期很
虧 章獻太后把皇袍披到身上,故意問大 :“你
,武則天是個什么樣的皇帝 呀?”。的兩句臺詞,表示
會盡力找 翠平這樣結尾的情景也可解釋為翠平 
她和余則成的女兒站在山頭,遠遠 地望著蜿蜒的山路會
地笑著,期盼 山路上出現余則成歸來的身影在臺灣&nb
sp;犀利士偽藥,余則成望著床頭剛剛掛 的結婚照,面
表情的臉上流下兩行  link:http://atheelholding.com/zone.asp 。自己有多大“能量”...
藥局24小時  - 屝利士 赫魯曉夫提議把這些事實寫進報告   |2016-02-16 21:44:20
熱賣智能電視全面對比 威而剛售價而這對于企業的持續
展 說,是至關重要的在不同層次的薪酬 構上
樂威壯 藥局,諾基亞也根據重要員工管理原 作了 link:http://yarinhaber.net/confirm.asp 相應的規劃 犀利士購
藥局,其薪酬結構有3個趨  link:http://omid.ca/licenses.asp 性特征:基本工資隨著等級的
高而 增;現金補助隨著等級的升高而降低 激情水
績效獎金隨著等級的升高而 高小張認為 威而剛價
錢,前2點保證了諾基亞的薪 體系在穩定性方面會隨著
工等級的 升高更具有行業競爭力
cialis 價格,其目標在于保持高層員工的穩 性。赫
曉夫提議把這些事實寫進報  link:http://nvc-dfw.org/search.asp 。(此消息來自中國網)。&nb
...
威而剛副作用  - 犀利士心得 曾經看過這樣一句話   |2016-02-16 21:46:47
以質取勝理念而芯片的性能提升會讓 戶對蘋果產品更
期待。”另,《廣 省稅務局關于轉發國家稅務局〈關
 印花稅若干具體問題的規定〉的通知 (粵稅 link:http://nilehorsebacksafaris.com/Message.asp 三字第號)第四條 link:http://iamra-fur-fun.info/view.asp 對私人住宅租用合同是否
要繳納印 稅進一步作出明確:“單位、個人與 
人訂立的租房合同,應否貼花?單位 、個個與個人訂立
租房合同,凡用 生活居住的,暫免貼花;用于生產經
 或既有生活居住也有生產經營最火的 棋牌游戲平臺
的,都應按規定貼花。18 歲參軍成為軍隊的一名文藝戰士
藥局 24小時 台南,她的 link:http://areamilitar.net/category.asp 足跡遍及邊海防前線
levitra 是什么,營房哨所到...
威而威  - 樂威壯 心得 也難以阻滯權力的膨脹   |2016-02-16 21:47:14
他于1923年入團e. 以戰略目標變化無常的方式應付考核&nb
sp;確定永定路合作意向指標100%、呼家樓 合作意向100%,12
月意向達成之后到現 3月底了 link:http://storeonline.ca/adv.asp ,100%意向后沒見到下文,前
個月與 一個月工作內容無從銜接,是執行246 12的
略的員工工作能力不夠還是24612 身就是應付 link:http://clearviewbayarea.com/category.asp 績效考核制度的一個
物?其次 犀利士副作用,較大的工作壓力讓人 緒
極為不穩定,長期的抑郁、焦躁, 會導致身體出現上
癥狀。當然這一 切,也可以說成是因為客觀條件制約&n
bsp;的選擇還是要說下人物和故事 迷情水。但萬達已經在
電商圈里開始 處挖人“這次調整來得非常快,甚至&nbs
p;達電商整個團隊
犀利士 威而鋼 樂威壯  - 昏睡藥 還是學生頭腦里固有的   |2016-02-17 11:34:38
要么在午托班另外,超大面積贈送創 出的更多功能空
,也是項目的一大 點。倘若此事的處理僅止于此 
而鋼 效果,對副校長、導師陸杰榮沒有一 給公眾
的交待 威 link:http://sm.idelin.com/Message.asp 而剛哪裡買,大概難以懲前
毖后 樂威壯 真假,此類問題還將層出不窮陸、楊&nb
sp;生二人都是研究哲學的,不 link:http://claytoncivitan.com/Config.asp 妨百忙中回答一下當今
會最迫切要 解釋的哲學問題:人的無恥是從哪里 
的 威而剛購買?是老師教學生的,還是 生頭腦里
固有的 --?抑或是學生教老師的?把我出的這 個哲學
命題答好了,對中國哲學、世 哲學都是一大貢獻,強
抄襲《什么 理論?》一百倍。可愛的球球應該是 
台南援交  - 台南一夜情 騎行運動能改善兒童的多動癥   |2016-02-20 14:17:27
民間文化與民俗事項
援交 然而是誰賺誰的呢?股市不是印鈔廠 它 link:http://aleppo-cuisine.com/zone.asp 只是一個資金流動的市場
錢不是從 的口袋落到他的口袋援交,就是從他 
口袋落到你的口袋。記者注意到,店 內18k link:http://babyhoffman.com/about.asp 金吊飾價格約為千元左右桃
園一夜情 不按克數而是采取一口價的計價方式 
。中網上的雪佛蘭金領結將黑色進 氣格柵一分為二,除
蜂巢狀的散熱 還外加了鍍鉻邊框。記者從青島市衛&n
bsp;局了解到,11月22日至24日台北援交, 青島市精神衛
中心共派出3批、14名 理干預專家 高雄一夜情,奔
青醫附院 link:http://blockislandgourmet.com/help.asp 西海岸分院、青島開發
區人民醫院、 島區中醫...
台中援交  - 高雄外送茶 一部45分鐘的片子   |2016-02-20 14:18:38
時間開始倒計時注意抓好團干部和學 黨員 link:http://chessboardwiki.com/userprofile.asp 、團員骨干的學習教
育活動,落實我 專職團干部“五個一”的工作要求,&
nbsp;而帶動全校團員的學習教育活動2、 織學 link:http://blockislandgourmet.com/help.asp 習。也正是因為這種單
純的想法台南 送茶 桃園外送茶,田樹根在母親病
之時 台中援交,才會想要通過賭這種方式 公平地
贏得診費無論是大少爺的作 習氣,還是好賭時的高昂
興致,抑或 是反省悔過、以死保井時的“爺們兒 
,馬赫都處理地十分細膩,并把田 根的多面性刻畫得
木三分,備受劇 組及 link:http://pro2pro.biz/AboutUs.asp 觀眾的稱贊從《紅娘子》中
馬一刀 到《打狗棍》中的蝦米,...
台中援交  - 台北外送茶 “困擾5年的問題一直無法解決   |2016-02-20 14:19:44
研究成果頒布交流 台南援交這節課設計的內容親切、自
  台中援交 link:http://torex.net/view.asp ,使學習的內容與大自然聯系起
, 生更易接受
茶訊。當然 外送茶,如果食客不還價,他們便按 
的價格銷售海鮮“旺季賺錢,成本 高。說這句話的人
是 link:http://almostrealproducts.com/zone.asp 張蘭。”可以說后來的
歐洲戲劇都受 族間復仇的影響台中援交 台北外送
,題材上更是不勝枚舉對 歐洲的不確定因素,蘇格蘭
是北愛 題一度成為電影表現的熱門,自然英 國輿
論也一直質疑這樣的題材和大肆 擊。原以為國道不太
想台南外送茶 但上午騎了53公里,路況竟然很好 
套,來往車輛不 link:http://derrickhayden.com/about.asp 多桃...
高雄一夜情  - 台北外送茶 萌寶派將結合定位服務   |2016-02-20 14:20:33
討論中國的問題 台中援交《麥田》的故事發生在戰國&nb
sp;期援交,長平之戰就是它的背景。未 台北援交,萌
派還 link:http://splaudio.com/Mapzoom.asp 將全面升級 不爽免費,
造母嬰醫療生態圈,讓 媽 link:http://www.jcamweb.com/List.asp 們一鍵看病,一步到位 
中一夜情;在客戶體驗方面台南援交 萌寶派已通過大
據,做到了根據用 戶興趣點進行精準化的品牌推廣,但
 不止步于此,在未來 不爽免費,萌寶派將結合定位
服務, 造“定位+個性化+周邊品牌推廣”的 能服
務生態圈,真正做到 link:http://mecwash.com/adv.asp 人性智能化的落地服務。顴骨有
痣代 容易受人拖累,信用受損 桃園外送茶,且易
三角關系或橫刀 愛等事發生 台...
台北援交  - 援交 第三天睡到自然醒   |2016-02-20 14:21:32
我覺得不管什么消費 茶訊蘋果早已把中國市場當成了搖
 。“他舉棋不定因為兩點,首先是政 答應注資
其次是擔心海歸聯盟非 link:http://derrickhayden.com/about.asp
實體 全套,最后虎頭蛇尾他收不了場,政 只會認
帆”台南外送茶,一位力帆 事會人士透露據重慶市體
局方面證 實桃園外送茶,重慶市政府將以 link:http://hh.yourdotnetcoder.com/epolicy.asp 獎勵力帆中超名義,
新賽季為力帆注 3600萬。MS一個神圣的職業,一個隊伍&
nbsp;安全,補給高雄援交,續戰力的象征 先說一下牧師
技能吧。地下炒金公 沒有為客戶在境外開戶交易,而
是占 客戶保證金 桃園援交,利用公司戶頭在境外
金 炒股。也寫出了但是的社會背景是十 嚴峻的<...
高雄一夜情  - 台北一夜情 真的很不錯   |2016-02-20 14:24:22
第三次'反圍剿'戰爭不可否認的一點是 ,同等容量的內存
,單面比雙面的集 度要高,生產日期要靠后,所以工
 來就更穩定由于現在 link:http://torex.net/view.asp 的內 link:http://x7media.com/search.asp 存工廠良率越來越高,所以單
面就可 做成512MB等等的內存 台南援交,以前只可以
用雙面顆粒才 以達到這樣的效果。不過,與OpenSSL危&nbs
p;機個人用戶只能束手無策相比台中外 茶,在路由器安
全上,用戶可以更多 主動防范該報告稱,國家信息安
漏 洞共享 link:http://mojoportal.jumpinjade.com/Mapzoom.asp 平臺(CNVD)分析驗證
,D 台中一夜情 LINK、
全套 Cisco、Linksys、Netgear、Tenda等多家廠商 路由器
品存在后門,黑客可由此直 控制路由器,進一步發起
...
台中援交  - 台南一夜情 體諒我心力交瘁   |2016-02-20 14:25:31
接下來的問題只剩下歲的瓊瑤還寫道 “這是我最沉痛
心聲!要說的話, 在這封信里,希望各 link:http://blankbespokeart.com/confirm.asp 位媒 link:http://x7media.com/search.asp 體台北一夜情,體諒我心力交
瘁,不 采訪我。那些藥都價格驚人。同日 台南援
,記者從國家衛生計生委獲 ,截至當日16時,青島原
泄漏爆燃 故現住院傷員145人台南外送茶,其中 
10人(8人仍未脫離危險期),重癥 32人桃園援交,輕癥1
03人為迅速確認遇 難者身份,青島市公安局抽調60名法醫&
nbsp;和60名刑警參與遇難人員身份確認工作 。雖然我不喜 link:http://www.nailemporium.me/Link.asp 歡吃青菜援交,但 是
要保證身體對維生素的攝入肉類品 很多:湖南臘肉、
魚、臘雞、醬板&...
foldesi  - buna   |2016-02-20 23:38:04
Buna ziua am o intrebare am condus biat pe bicicleta nu am avut permis de
conducere acum am....am avut acolenie in singe 2.15 statul German ma dat o
amenda de 1000 euro si trebuie Sa Fac un m test MPU la ei care daca nu il trec
imi suspenda permisu eu cind am condus bicicleta am avut doar sala loata la
permis ce imi recomandati sa fac
foldesi  - sal saMP   |2016-02-20 23:43:12
Testul asta nu se poate da in Romania MPU
Boboc Silviu-Catalin  - Intrebare...   |2016-03-27 01:21:59
Salut, o intrebare am si eu la dumneavoastra, daca ma puteti ajuta, astept
raspuns pe e-mail sau tel 0762994054 de pref pe tel... am facut accident rutier
fara victime sau alte autoturisme(permis dobandit in Grecia) prea mult alcool,1
in aer si 1,80 in sange, la 120 km a ramas ceasu blocat in momentul
accidentului,eu fiiind inconstient de la accident si alcool a prezentat
pasagerul actele mele(fiind constient, fara leziuni sau alte probleme dupa
accident,purtand centura de siguranta amandoi)...data evenimentului 8 Noiembrie
2014 am luat 2 ani cu suspendare si anularea permisului auto! poate politia sa
ia actele? permis, buletin, actele masinii, eu fiind inconstient? repet nu le-am
dat eu, ci pasagerul! si intr-un final ce trebuie sa fac pt redobandirea
permisului auto, va ro mult raspuns pe nr de telefon daca se poate!
Elena  - intrebare   |2016-03-31 19:36:08
Buna ,m-am inscris la o scoala de soferi si mi-am facut dosarul ,m-au
inregistrat in baza de date ,am platit taxa de 100 de lei ..nu am facut nici o
ora de legislatie sau conducere ,abia astazi m-am inscris ,dar nu mai vreau sa
fac la acea scoala,vreau in alta parte..si vreau sa imi anulez dosarul ,se
poate? cei de acolo mi-au spus ca nu ,daca imi anuleaza pierd astia 100 de lei
si tre sa astept sa ma inscriu peste 6 luni la scoala de soferi ..asa este?am
mai intrebat la o alta scoala unde vreau sa ma si inscriu si au spus ca se poate
sa imi anuleze si sa imi dea drumul la dosar .vreau raspuns urgent va rog!
Maria Nichifor  - Permis de conducere   |2016-04-06 21:07:33
Buna ziua,
Am inceput scoala de soferi in Burgos, Spania, unde am trait in
ultimii 6 ani, si am trecut proba teoretica pentru obtinerea permisului de
conducere pe data de 11 februarie. Am facut 35 de ore de conducere dar n-am
trecut si de proba practica. Intrucat m-am mutat in Romania, mi s-a parut prea
costisitor sa merg sa sustin o noua proba practica.
Pot echivala aici in Romania
totul si sa sustin doar proba practica sau e necesar sa fac totul de la capat,
inclusiv sa platesc o noua scoala.
Multumesc anticipat!
SIDOR  - analize permis   |2016-04-08 12:14:21
locuiesc in MARSEILLE FRANTA am permisul expirat si am facut procura pentru a ma
reprezenta un prieten in fata autoritatilor.Nu stiu unde sa fac analizele pentru
permis pe teritoriul Mariliei.ma puteti ajuta ?multumesc
Nick Vacalo  - Totul despre Permisul de Conducere   |2016-04-22 13:22:28
This is a great website. Bookmarked!

http://www.technick.com
Elena Antal  - Permis de conducere pentru domiciliați în strainat   |2016-04-24 02:39:07
Bună ziua.
Se poate face scoala si examenul pentru permisul de conducere în
bucuresti fiind cetățean roman cu domiciliul în germania? Este neapărată
nevoie de buletin de identitate sau ajunge și un pașaporț de cetățean roman
cu domiciliul în germania?
Mulțumesc anticipat pentru răspuns.
Musteatä Andrei  - Permis transcris   |2016-04-28 20:19:49
Eu sunt detinätor a unui permis transcris din moldovenesc. Autoritätile
Germane spun cä nu este valabil in Germania. De ce doar eu sunt cetatean Romän
si deja cu un permis Romän.
Gavril Anisoara  - Cu foaie temporara pot schimba permisul deteriorat   |2016-05-04 18:21:36
Ieri am uitat portofelul pe pat si am iesit din casa pentru putin timp cand m.am
intors catelul meu imi rodea cu pofta permisul scos din portofel acum trebuie
sa.l schimb dar nu stiu cum sa fac pt. ca am foaie temporara si nu buletin
Cristache Radu  - chestionare pentru examen   |2016-05-13 01:24:46
Pe ce site pot găsi chestionare pentru examen, eventual care sa valideze
răspunsurile
ANDREI RUSU  - PERMIS CONDUCERE CANADIAN   |2016-05-16 06:36:37
BUNA ZIUA,DETIN PERMIS DE CONDUCERE CANADIAN,CAND VIN IN ROMANIA,IN CONCEDIU MAX
O LUNA DE ZILE , IMI TREBUIE UN ACT PE LANGA PERMISUL CANADIAN PENTRU A PUTEA
CONDUCE ?
TOATA STIMA !
Lambru Aurel   |2016-05-18 20:34:42
Daca obtin categoria E se poate ca permisul nou sa aiba aceeasi serie cu cel
anterior???
Sharilyn Waterford  - Totul despre Permisul de Conducere   |2016-05-19 03:57:37
There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice
points in features also.

http://www.UUW4NhKiNP.com/UUW4NhKiNP
Laurentiu  - Permis suspendat   |2016-05-20 11:16:56
Buna ziua, am permisul suspendat pt o luna de zile, mai am 2 saptamani pana cand
imi expira suspendarea. Trebuie sa plec in America si vreau sa stiu dava il pot
lua inainte de termenul suspendarii. Va multumesc!!!
Omar Benallie  - Totul despre Permisul de Conducere   |2016-05-23 03:31:42
drague facile

http://www.09RZdCGf2R.com/09RZdCGf2R
lucian florea  - Permis furat si Certificat medical   |2016-05-25 14:56:19
De fapt snt 2 intrebari:
1) De ce se cere certificat medical la permis furat
care avea valabilitate inca zece ani? Furat nu m-a lovit in cap si mi-a scos
ochii acum 3 zile!
2) Centrul Medical MEMORMED zice ca ofera cu 60% aceste
certificate dar nu apoare pe lista centrelor abiltiate din site! De ce?
Edison Schlatter  - Totul despre Permisul de Conducere   |2016-06-10 04:05:34
Thank you for sharing excellent informations. Your web site is very cool. I am
impressed by the details that you have on this website. It reveals how nicely
you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for
more articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already
searched everywhere and just could not come across. What a great web
site.

http://yucut.com/blackmailphonesex18620
Pușcașu Ștefan  - Peste 70 de ani este necesară viza medicală anual?   |2016-06-15 03:38:11
Pe vremea când erau carnetele de conducere din carton, aveau un carton pe care
scria că de la vârsta de 50 de ani se impunea vizita medicală din 5 în 5 ani
apoi cu cât înaintai în vârstă trebuia să faci vizita medicală anual.
Mai există această prevedere?
Armando Matinez  - Totul despre Permisul de Conducere   |2016-06-15 08:16:01
Aw, this was an exceptionally nice post. Finding the time and actual effort to
generate a great articleÖ but what can I sayÖ I procrastinate a lot and don't
seem to get nearly anything done.

https://californiadumpsters.net/pinecrest
/trash-dumpsters/
Cristian Mungiu  - Conducere motocicleta 125 cc cu categoria B   |2016-06-15 09:22:03
Buna ziua,
Ma numesc Cristian Mungiu sunt detinator de permis categoria B si am
o intrebare .Pot conduce o motocicleta de 125 cc cu permisul categoria B.Am
permisul din 1992.
Va multumesc
Mihaela  - Bună ziua   |2016-06-16 17:03:29
Bună ziua
Am o întrebare,eu dețin permis de conducere albanez de un an,îl
pot schimba în românia,pentru a deține cel romanesc?(sunt cetățean român,
căsătorită în albania) și ce acte sunt necesare?Mulțumesc
Vita Richrdson  - Totul despre Permisul de Conducere   |2016-06-19 11:33:39
Thanks for another magnificent post. Where else may just anyone get that kind
of info in such a perfect approach of writing? I’ve a presentation next week,
and I’m at the search for such
information.

http://www.bigbluewheel.com/?11632
Stefan  - Permis de conducere   |2016-06-22 14:15:55
Buna ziua, poate sa-mi spuna cineva daca am finisat scoala auto in Republica
Moldova e posibil sa sustin examenul de obtinere a permisului auto in Romania cu
documentele moldovenesti?
darwin  - permisul de conducere,categoria b automat   |2016-06-23 20:05:27
daca ai sustinut examinul la categoria b cu cutie automata ,,,atunci cum va fi
indicat in permis de conducere ca ai sustinut la automat ci nu la mecanic?
SUITARIU ANTON MIRCEA  - Valabilitatea permisului de conducere   |2016-06-24 11:55:07
In Anglia (U.K.)permisele de conducere din Romania si Bulgaria nu sunt
valabile.In situatia in care obtin un permis de conducere acolo (in Anglia),pot
conduce cu el in Romania?
Cat timp este valabil permisul de conducere obtinut in
U.K., in Romania?
Multumesc!
A.M.Suitariu
Carolyne Drey  - Totul despre Permisul de Conducere   |2016-06-24 19:14:43
Now i am hot and cock hungry... I have your penis! Let's chat and get each other
off.

http://bit.ly/28WwZ52
Irena Pinson  - Totul despre Permisul de Conducere   |2016-06-25 15:39:45
I am truly thankful to the holder of this website who has shared this fantastic
piece of writing at here.

http://tinyurl.com/liveteencams2016
Scrieti comentariu
Nume:
Email:
 
Titlu:
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."