PolitiaRutiera.ro

Totul despre Permisul de Conducere

 • Marţi, 09 Noiembrie 2010 11:47
 • Scris de politiarutiera2


Aproape totul despre permisul de conducere:


Condiţii necesare pentru a putea obţine permisul de conducere


Acte necesare pentru eliberarea permisului de conducere


Acte necesare pentru eliberarea unui nou permis de conducere


Acte necesare pentru eliberarea unui permis de conducere, cu nume schimbat în urma căsătoriei


Acte necesare pentru schimbarea permisului de conducere eliberat de alte state cu permisul de conducere românesc


Redobândirea permisului de conducere CF OUG 63/2006


Secţiile de Poliţie din Bucureşti - Adrese şi numere de telefon.


Unităţile abilitate să elibereze certificate medicale pentru conducătorii auto


NOTĂ: Contravaloarea permisului este de 68 RON.

Condiţii necesare pentru a putea obţine permisul de conducere


Conducătorii de autovehicule au dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice în condiţiile în care posedă permis de conducere corespunzător categoriei şi au vârsta minimă de 18 ani împliniţi, cu excepţia celor care conduc un ciclomotor, care trebuie să aibă vârsta minimă de 16 ani împliniţi.
Conducătorii de autovehicule sau tramvaie trebuie să aibă cunoştinţele şi îndemânarea necesare conducerii şi să fie apţi din punct de vedere medical şi psihologic.Persoanele care doresc să obţină permisul de conducere trebuie să facă dovadă urmării unui curs de pregătire teoretică prin cursuri organizate de unităţi autorizate şi a unui curs de pregătire practica numai în prezenţa şi sub supravegherea directă a unui instructor autorizat în acest sens. Cursurile durează minim 5 săptămâni. Se efectuează 24 de ore de instruire teoretică şi 30 de ore de instruire practică, grupate în 15 lecţii a câte 2 ore didactice.
Permisul de conducere se obţine pe bază de examen şi se eliberează de autoritatea competentă.

Examenul de traseu
Începând cu data de 6 octombrie 2010 aveţi posibilitatea de a alege locaţia examenului de traseu.

Cele două opţiuni sunt:

- zile pare - Drumul Taberii, Moghioroş;

- zile impare - Titan, parc IOR;


Acte necesare la înscrierea în şcoala de şoferi

Pentru a putea începe cursurile, este suficient să vă înscrieţi şi să vă prezentaţi la prima întâlnire cu instructorul având la dumneavoastră:

 • buletinul de identitate;

 • avizul psihologic;

 • suma de bani agreata de şcoala de şoferi. (Preţul cursului şi celelalte costuri implicate)

Fişa de evidentă a orelor de conducere se întocmeşte pe loc şi va fi actualizată de instructor la fiecare şedinţă de curs.


Acte necesare la examenul pentru obţinerea permisului de conducere categoria B

Pentru admiterea prezentării la examen, candidatul va pregăti un dosar cu următoarele documente:

 • fişa medicală (eliberată de una dintre policlinicile agreate de Poliţia Municipiului de care aparţineţi);

 • fişa de şcolarizare (se completează prin dactilografiere);

 • avizul psihologic;

 • certificatul de cazier judiciar;

 • doua fotografii tip permis de conducere ;

 • copie după BI sau CI pe format A4, diploma studii, permis de conducere (daca este cazul) ;

 • chitanţa CEC pentru achitarea taxei de examen auto;

 • fişă evidenţă ore conducere (original şi copie) ;

 

Categoria A

 

Dosarul pentru examen cuprinde:

-Fişa de şcolarizare (se completează prin dactilografiere);

-Fişa medicală (eliberată de una din unităţile sanitare autorizate);

-Testare psihologică;

-Fişă deţinător permis (se completează prin dactilografiere);

-Cazier judiciar (cu menţiunea pentru examen auto);

-Chitanţa care reprezintă taxa de examinare plătită la C.E.C sau Trezorerie;

-Doua fotografii tip permis de conducere;

-Copie buletin(carte) de identitate, diplomă de studii, permis de conducere (dacă este cazul);

-Fişă evidenţă ore de conducere (original şi copie);

-Chitanţele care fac dovada achitării integrale a taxelor de şcolarizare (copii).


 

Subcategoria A1

 

Dosarul pentru examen cuprinde:

-Fişa de şcolarizare (se completează prin dactilografiere);

-Fişa medicală (eliberată de una din unităţile sanitare autorizate);

-Testare psihologică;

-Fişă deţinător permis (se completează prin dactilografiere);

-Cazier judiciar (cu menţiunea pentru examen auto);

-Chitanţa care reprezintă taxa de examinare plătită la C.E.C sau Trezorerie;

-Doua fotografii tip permis de conducere;

-Copie buletin(carte) de identitate, diplomă studii;

-Fişă evidenţă ore de conducere (original şi copie);

-Chitanţele care fac dovada achitării integrale a taxelor de şcolarizare (copii).

 

Categoria C

 

Dosarul pentru examen cuprinde:

-Fişă de şcolarizare (se completează prin dactilografiere);

-Fişa medicală (eliberată de una din unităţile sanitare autorizate);

-Testare psihologică;

-Fişă deţinător permis (se completează prin dactilografiere);

-Cazier judiciar (cu menţiunea pentru examen auto);

-Chitanţa care reprezintă taxa de examinare plătite la C.E.C sau Trezorerie;

-Doua fotografii tip permis de conducere;

-Copie buletin(carte) de identitate, diploma studii, permis de conducere (dacă este cazul);

-Fişă evidentă ore de conducere (original şi copie);

-Chitantele care fac dovada achitării integrale a taxelor de şcolarizare (copii).Categoria CE

 

Dosarul pentru examen cuprinde:

-Fi
şa de şcolarizare (se completează prin dactilografiere);

-Fişa medicală (eliberată de una din unităţile sanitare autorizate);

-Testare psihologică;

-Fisa deţinător permis (se completează prin dactilografiere);

-Cazier judiciar (cu menţiunea pentru examen auto);

-Chitanţa care reprezintă taxa de examinare plătite la C.E.C sau Trezorerie;

-Doua fotografii tip permis de conducere;

-Copie buletin(carte) de identitate, diploma studii, permis de conducere (dacă este cazul);

-Fişă evidenţă ore conducere (original şi copie);

-Chitanţele care fac dovada achitării integrale a taxelor de şcolarizare (copii).

 

Categoria D

 

Dosarul pentru examen cuprinde:

-Fi
şa de şcolarizare (se completează prin dactilografiere);

-Fişa medicală (eliberată de una din unităţile sanitare autorizate);

-Testare psihologică;

-Fisa deţinător permis (se completează prin dactilografiere);

-Cazier judiciar (cu menţiunea pentru examen auto);

-Chitanţa care reprezintă taxa de examinare plătite la C.E.C sau Trezorerie;

-Doua fotografii tip permis de conducere;

-Copie buletin(carte) de identitate, diploma studii, permis de conducere (dacă este cazul);

-Fişă evidenţă ore conducere (original şi copie);

-Chitanţele care fac dovada achitării integrale a taxelor de şcolarizare (copii).Subcategoria D1

 

Dosarul pentru examen cuprinde:

-Fi
şa de şcolarizare (se completează prin dactilografiere);

-Fişa medicală (eliberată de una din unităţile sanitare autorizate);

-Testare psihologică;

-Fisa deţinător permis (se completează prin dactilografiere);

-Cazier judiciar (cu menţiunea pentru examen auto);

-Chitanţa care reprezintă taxa de examinare plătite la C.E.C sau Trezorerie;

-Doua fotografii tip permis de conducere;

-Copie buletin(carte) de identitate, diploma studii, permis de conducere (dacă este cazul);

-Fişă evidenţă ore conducere (original şi copie);

-Chitanţele care fac dovada achitării integrale a taxelor de şcolarizare (copii).Despre examenul pentru obţinerea permisului de conducere

Examenul pentru obţinerea permisului de conducere constă într-o proba teoretică şi una practică, susţinute în aceeaşi zi.

Proba teoretică constă în rezolvarea unui chestionar de verificare a cunoştinţelor teoretice care conţine 26 întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de verificare a cunoştinţelor teoretice este de 30 minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 întrebări rezolvate corect.

Proba practică consta în conducerea autoturismului pe traseu în una din cele două zone de pregătire practica corespunzătoare variantei de examen cu poliţia.

Elevii cu domiciliul stabil în Bucureşti vor susţine examenul în Bucureşti, pe maşina pe care au efectuat instruirea practică. (Elevii care nu au domiciliul în Bucureşti vor susţine examenul în localitatea de reşedinţă.)

 • Dosarul pentru examen va fi depus de către elev (condiţie impusă de IGP de la 1 ianuarie 2004) la biroul Programări din Sos. Pipera nr. 49. Atenţie: dosarele NU se mai depun în Str. Obcina Mare! ( luni - vineri de la 8:00 - 14:30) Data examenului va fi stabilită de instructor împreuna cu elevul, în funcţie de programările poliţiei. Examenul practic pentru categ.A1 şi A se susţine la Ilioara (pentru Bucureşti).

 • În aceeaşi zi, la traseu vor merge numai elevii care au promovat proba teoretică, în locul anunţat de examinatori.

 • Cei care nu vor să susţină în aceeaşi zi proba de traseu se pot reprograma la Brigada de Poliţie Rutieră.Acte necesare pentru eliberarea permisului de conducere
a) cerere tip;
b) fişă de şcolarizare care conţine datele de stare civilă ale candidatului, formă de pregătire teoretică şi practica realizată de unităţile autorizate pentru categoriile sau subcategoriile pentru care se solicita examinarea, completată prin dactilografiere şi semnată de candidat, pe care se aplică o fotografie color a acestuia în spaţiul special destinat;
c) fişa posesorului permisului de conducere, completată prin dactilografiere şi semnată;
d) copie după actul de identitate (carte de identitate, buletin);
e) cazier judiciar;
f) certificat medical pentru conducătorii auto;
g) avizul psihologic;
h) chitanţă care să dovedească plata contravalorii examinării;
i) copia permisului de conducere, în cazul persoanelor care solicită obţinerea unei noi categorii (subcategorii);
j) chitanţă care să dovedească plata contravalorii permisului de conducere;
k) copia hotărârii judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă, pentru persoanele care solicită examinarea pentru obţinerea unui nou permis de conducere în locul celui anulat.


Acte necesare pentru eliberarea unui nou permis de conducere
a) act de identitate (carte de identitate, buletin),  în original şi copie;
b) fişa posesorului permisului de conducere, completată prin dactilografiere sau olograf şi semnată;
c) certificat medical pentru conducătorii auto;
d) chitanţa care să dovedească plata contravalorii permisului de conducere;
e) adeverinţa eliberată de unitatea de poliţie pe raza căreia s-a produs pierderea sau furtul permisului de conducere şi dovada declarării nulităţii permisului de conducere pierdut sau furat, în Monitorul Oficial;
f) permisul de conducere, dacă acesta a fost deteriorat sau are termenul de valabilitate expirat.

 

Acte necesare pentru eliberarea unui permis de conducere, cu nume schimbat, în urma căsătoriei
a) permis conducere (dovada) + copie;
b) fişa conducătorului dactilografiată;
c) viza medicală (să nu aibă vechime mai mare de un an) + timbru fiscal;
d) act schimbare nume + copie (dacă e cazul);
e) Dosar plic;
f) Chitanţa C.E.C. reprezentând contravaloare permis;
g) Copie după buletin sau carte de identitate;


PRESCHIMBAREA PERMISULUI DE CONDUCERE – ROMÂNESC în cazul cetăţenilor români care au domiciliul în România şi se afla temporar în străinătate.
Eliberarea unui nou pemis de conducere se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României ori, dacă a fost dată în faţa autorităţiilor străine, să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila “conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei asupra legalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 05.10.1961, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr.66/1999, aprobată prin Legea nr.52/2000 cu modificările ulterioare”.

Mandatarul va prezenta următoarele documentele:

actul de identitate – titular permis de conducere (copie);
• permisul de conducere a cărui preschimbare se solicită în original, după caz;
• declaraţie-tip de pierdere/furt/deteriorare
- după caz - completată de titular;
• contravaloare permis de conducere – 68 lei;
• documentul care atestă schimbarea numelui (certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, etc.) – după caz;
• fişa deţinătorului permisului de conducere. Trebuie să fie semnată de titularul permisului de conducere cu pix de culoare neagră în spaţiul special destinat, în fa
ţa unui funcţionar diplomatic;
• actul care atestă starea de sănătate, precum şi două fotografii de dată recentă ale titularului, 3×4cm/4×5 cm, din care una aplicată pe procura specială eliberată mandatarului, iar a doua pe fişa deţinătorului permisului de conducere, în spaţiul special destinat acesteia, fiind vizate de misiunea diplomatică;
• declaraţia pe propria răspundere a titularului, dată în faţa funcţionarului diplomatic, din care să rezulte că nu mai deţine un alt permis de conducere naţional cu excepţia celui depus pentru preschimbare;

Atenţie : cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, vor completa o declaraţie tip pe proprie răspundere din care să rezulte unde au domiciliul sau reşedinţa.

 

Acte necesare pentru schimbarea permisului de conducere eliberat de alte state cu permisul de conducere românesc

a) originalul şi copia după actul de identitate (carte de identitate, buletin, adeverinţă, carnet sau legitimaţie provizorie de identitate);
b) fişa deţinătorului permisului de conducere, care trebuie să poarte menţiunea "Apt conducător auto";
c) certificat medical pentru conducătorii auto;
d) avizul psihologic;
e) chitanţa care să dovedească plata contravalorii permisului de conducere;
f) permisul de conducere naţional şi traducerea legalizata a acestuia.
g) declaraţia notarială pe propria răspundere a solicitantului din care să rezulte că permisul de conducere depus la preschimbare este autentic, că titularul acestuia nu mai posedă alt permis de conducere naţional românesc ori străin ori un duplicat al acestuia, că nu a declarat pierderea sau furtul acestuia la organele emitente sau la alte autorităţi , precum şi faptul că nu i s-a anulat sau suspendat dreptul de a conduce.

NOTĂ: Pentru permisele de conducere eliberate de autorităţile Republicii Libaneze şi Republicii Islamice Pakistan, pe lângă documentele sus-menţionate este necesară şi adeverinţa care să ateste autenticitatea şi echivalarea categoriilor respectivului permis de conducere, eliberată de Ambasada statului respectiv în România.
Iată lista ţărilor ai căror cetăţeni pot preschimba permisul national cu cel românesc, fără examinare:

LISTA cuprinzând statele semnatare ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise

Republica Africa de Sud
Republica Albania
Republica Armenia
Republica Austria
Republica Azerbaidjan
Uniunea Bahamas
Statul Bahrain
Republica Belarus
Regatul Belgiei
Republica Bosnia şi Herţegovina
Republica Federativă a Braziliei
Republica Bulgaria
Republica Cote d’Ivoire
Republica Croaţia
Republica Cuba
Regatul Danemarcei
Republica Estonia
Republica Macedonia
Federaţia Rusă
Republica Finlanda
Republica Franceză
Georgia
Republica Federală Germania
Republica Elenă
Republica Cooperatistă Guyana
Republica Ungară
Republica Islamică Iran
Statul Israel
Republica Italiană
Republica Kazahstan
Statul Kuwait
Republica Letonia
Republica Liberia
Republica Lituania
Marele Ducat de Luxemburg
Regatul Maroc
Principatul Monaco
Statul Mongoliei
Republica Federală Nigeria
Regatul Norvegiei
Republica Uzbekistan
Republica Islamică Pakistan
Republica Filipinelor
Republica Polonă
Republica Centrafricană
Republica Moldova
Republica Congo
Republica Cehă
Serenisima Republică San Marino
Republica Senegal
Serbia
Republica Seychelles
Republica Slovacă
Republica Slovenia
Regatul Suediei
Confederaţia Elveţiană
Republica Tadjikistan
Republica Tunisiană
Republica Turkmenistan
Ucraina
Republica Orientală a Uruguayului
Republica Zimbabwe

şi


LISTA cuprinzând statele care nu au semnat Convenţia asupra circulaţiei rutiere, pentru care permisele de conducere naţionale emise de acestea pot fi preschimbate fără examinarea sau testarea persoanelor posesoare ale unor astfel de permise

Canada
Republica Cipru
Republica Coreea
Republica Arabă Egipt
Regatul Haşemit al Iordaniei
Republica Irlanda
Republica Islanda
Japonia
Republica Libaneză
Republica Malta
Regatul Unit al Marii Britanii
Regatul Ţărilor de Jos (Olanda)
Republica Portugheză
Muntenegru
Republica Arabă Siriană
Regatul Spaniei
Statele Unite ale Americii
Republica Turcia
Republica Populară Chineză


REDOBÂNDIREA PERMISULUI DE CONDUCERE CF OUG 63/2006

Art.116. - (1) Persoana al cărei permis de conducere a fost anulat ca urmare a rămânerii definitive a unei hotărâri judecătoreşti de condamnare pentru una dintre faptele prevăzute la art. 114 alin. (1) şi la art. 115 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obţinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, după caz, dacă a intervenit una din situaţiile următoare:
a) au trecut 6 luni de la data executării pedepsei amenzii penale sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de muncă;
b) a trecut un an de la data graţierii pedepsei sau a rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori suspendarea executării pedepsei sub supraveghere;
c) a intervenit amnistia;
d) interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupaţia de conducător de autovehicule, prevăzută la art.64 lit.c) din Codul penal, a expirat sau a fost revocată.
(2) Persoana căreia i-a fost anulat permisul de conducere, înainte de intrarea în vigoare a prezenţei ordonanţe de urgenţă, ca urmare a săvârşirii, într-un interval de 6 luni de la restituirea permisului de conducere, a unei fapte care atrăgea suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se poate prezenta la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere, fără a fi necesară trecerea vreunui termen de la data aplicării măsurii administrative.
(3) Pentru prezentarea la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere, persoana aflată într-una din situaţiile prevăzute la alin.(1) şi (2) trebuie să facă dovadă că:
a) a urmat cursurile unei şcoli de şoferi cf Art.7 alin. (1) lit. (i) din Ordinului 4/08.01.2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere.
b) nu a fost condamnată prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru una dintre infracţiunile prevăzute la art.24 alin.(6), cu excepţia cazurilor în care a intervenit una din situaţiile prevăzute la alin.(1).

Art.24 (6) Nu are dreptul să se prezinte la examen pentru obţinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune la regimul circulaţiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă, tâlhărie sau de furt al unui autovehicul, cu excepţia cazurilor când a intervenit una din situaţiile prevăzute la art.116 alin.(1).


Unităţile abilitate să elibereze certificate medicale pentru conducătorii auto sunt :

- Cabinete Medicale Grupate “Vitan”
- Cabinete Medicale Grupate “Policlinica Regie”
- Cabinete Medicale Grupate “Policlinica Rahova”
- Centrul Medical “Unirea” SRL
- Centrul Medical “Dristor” SRL
- Centrul Medical ROMAR-SRL
- Centrul de Sănătate RATB
- Centrul de Diagnostic şi Tratament “Titan”
- Centrul de Diagnostic şi Tratament “Dorobanţi”
- Centrul Medical “Simona” SĂ
- Centrul Medical LOTUS MEDICA 2002 SRL
- Centrul de Testare a Forţei de Muncă SA
- Fundaţia “Dr.Victor Babeş” – C.D.T. Dr.Victor Babeş
- Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială
- Institutul Naţional de Medicină Sportivă
- Policlinica cu Plata nr.1
- Policlinica cu Plata nr.2
- Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti
- Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof.Dr..Al.Obregia”
- Spitalul Clinic de Urgenţă ..Sf.Ioan”
- Spitalul Clinic de Urgenţă “Sf.Pantelimon”
- Spitalul Clinic de Urgenţă”Bagdasar-Arseni”
- Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti
- Spitalul Clinic “Coltea”
- Spitalul Clinic “Colentina”
- Spitalul Clinic ..Sf.Maria”
- Spitalul Clinic “Nicolae Malaxa”
- S.C. SANYS MEDICAL SRL
- S.C. TELEMEDICA SRL
- Societatea Civilă Medicală “Poli Med APACA”
- SC “Dr.Pill Medical” SRL
- SC ALFA MEDICAL SERVICES SRL
- SC ALSARIS MEDICUS CENTER SRL (fostă ALEXIS)
- SC S.O.S. MEDICAL & AMBULANCE EMERGENCY SERVICES S.A.
- S.C. ARAS MED SRL
- SC BIO MEDICA INTERNATIONAL S.A. (fostă SC BIO-MEDICA International SRL Centrul Medical Româno-American)
- SC BIO TERRA MED SRL
- SC BINAFARM SRL
- SC CENTRUL MEDICAL AURAMED SRL
- SC CLAUET COM SRL
- SC. CLINIC ROMGERMED SRL
- SC CLINICA POLISANO SRL
- SC DORIS SILUTEN COMPANY SĂ
- SC FILIP SAN SRL
- SC GRAL MEDICAL SRL (fostă SC ROMAR MEDICARE SRL)
- SC GHENCEA MEDICAL CENTER SRL
- SC CENTRUL MEDICAL HYPOCRAT 2000 SRL
- SC INTERNATIONAL MEDICAL CENTER SRL
- S.C. CLINICA LIL MED SRL
- SC MARY MEDICAL CENTER SRL (fostă SIMONA SRL)
- SC MEDICOVER SRL
- SC MEDLIFE SĂ
- SC MEDSANA BUCHAREST MEDICAL CENTER SRL
- SC MEDICAL EXCELLENCE CENTER SRL
- SC CREŞTINĂ MEDICALĂ MUNPOSAN’94 SRL
- SC PULS MEDICA SRL
- SC PETROMED CENTRU MEDICAL SRL
- SC ROM MED 2000 SRL
- Ambulatoriu de Specialitate al S.C.U.M.C. “Dr.Carol Davila” 

INFORMAŢII UTILE ELIBERARE PERMISE BUCUREŞTI ŞI ILFOV

DRPCIV
Şos. Pipera , Nr. 49

Bucureşti:
Program: Luni, Marţi, Miercuri, Joi, Vineri 8:00-20:00
Telefon: TelVerde 0800.806.806
021.212.86.36
021.311.13.13
interior 11784

Ilfov
Program: Luni, Marti, Miercuri, Vineri 8:00-16:00
Joi 8:00-18:00
Telefon: 021.212.86.36
021.311.13.13
interior 11784

Alte contacte utile:
- telefon: 021/301.95.88 – înmatriculări;
- telefon: 021/301.95.89 – permise;
- telefon: 021/301.95.70 – dispecerat;
- mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

Comments
Comentariu nou Cautare
George  - Folositor   |2010-11-10 11:18:03
Bravo, foarte utile informatiile. Toate adunate intr-un loc.
Dobrică  - Daaaa   |2010-11-12 11:48:03
Exact ce cautam totul intr/un singur loc felicitari
mirela  - permis   |2010-11-18 17:09:57
m-ati scutit de alte cautari, am gasit situl din greseala, bv
crupinschi dumitru-viorel  - mi-a fost furat permisul impreuna cu alte document   |2010-11-21 14:14:17
as dori o informatie sau sugestie pt. ca trebuie sa calatoresc si cu o dovada nu
pot circula decat in finlanda
Moutaz Toubeh  - dubai   |2010-11-23 23:27:12
am permis de conducere emis din emiratele arab unite -Dubai....oare am drept sa
conduc in romania folosind acest permis ..? sau trebuie preschimbat ?si daca
trebuie schimbat ..schimbarea va fi cu sau fara examen ca nu a fost mentionata
tara in lista din sus.....multe respect!
Moutaz Toubeh  - Dubai   |2010-11-28 16:11:47
am permis de conducere emis din emiratele arab unite -Dubai....oare am drept
sa
conduc in romania folosind acest permis ..? sau trebuie preschimbat ?si
daca
trebuie schimbat ..schimbarea va fi cu sau fara examen ca nu a fost
mentionata
tara in lista din sus.....multe respect!
OLEG  - DESPRE PERMIS DE CONDUCERE   |2012-02-03 13:33:01
CUM AS PUTEA SA TRANSCRIU PERMISUL DE CONDUCERE DIN MOLDOVENESC IN ROMINESC
cristiana   |2012-04-02 15:10:38
cred ca invatand sa scrii.:)
don  - cosmy   |2012-08-15 18:13:40
hahahaha ai perfecta dreptate!
Andreea   |2012-08-28 21:42:14
Mai bine ajuti omul decat sa comenetzi inutil
Daca nu ai ceva bun a spune, mai
bine nu spui nimic.
Anonim   |2015-02-10 17:48:59
:):):)
Tina  - sall   |2013-04-27 13:26:05
Dak ai permis mda nu e nevoie sati fc romanesck e valabil si aici in romania si
in alte tari
H  - Primul lucru care trebuie sa il faci!   |2013-05-26 15:01:04
Invata sa scrii romaneste! Nu romineste ca suntem romani altii pot intelege
romi-neste!
Anonim   |2015-08-25 11:54:33
Cam grieu
Raluca  - Traseu permis scolilor de soferi   |2010-11-29 15:55:20
As vrea si eu sa stiu unde pot gasi o lista cu strazile din craiova pe care pot
circula autovehiculele cu inscriptia "scoala". Ms anticipat!
Daniel  - Buna   |2010-11-29 17:52:35
Buna eu posed permis de categoria B in Sultanate of Oman si nu este pe nici o
lista. Imi spuneti si mie daca este bun in Romania sau nu? Va multumesc
Moutaz Toubeh  - si eu   |2010-11-30 00:21:06
acelasi problema cu mine am permis din dubai daca afle ceva te rog sa imi spui
si mie ..! multumesc
raluca  - permisul brazilian   |2010-11-29 18:01:13
buna ziua.eu doresc sa va intreb daca tatal copilului meu,cetatean brazilian ar
putea preschimba permisul de conducere in romania,mentionez ca la ora actuala
permisul brazilian este expirat,ce documente sunt necesare in cazul in care este
posibil.multumesc
Moutaz Toubeh  - permisul dubai   |2010-11-30 00:23:07
am permis de conducere emis din emiratele arab unite -Dubai....oare am
drept
sa
conduc in romania folosind acest permis ..? sau trebuie preschimbat
?si
daca
trebuie schimbat ..schimbarea va fi cu sau fara examen ca nu a
fost
mentionata
tara in lista din sus.....multe respect!
nica ionut  - redobandire permis   |2010-12-03 16:11:27
am permisul suspendat iar in februarie se termina termenul de incercare de 2 ani
si 3 luni pe care l-am primit in urma sentintei penale.ce trebuie sa fac dupa ce
mi se termina acest termen?
victor  - Permis de conducere b btp c d   |2010-12-06 19:38:59
Salutare ,in urma cu catva ani de zile am luat permisul de conducere in spania
gradele b btp c d , vreau sa vin in romania por sa imi convalizez permisul de
conducere cu toate gradele ,fara examinare sau cum trebuie sa precedez,
dobrescu florin  - permis auto expirat   |2010-12-13 16:45:55
buna ziua,
in cazul unui permis expirat(profesionist)care sunt actele necesare
pt preschimbare.
multumesc
botezatu anamaria  - permis auto eliberat in Canada   |2010-12-14 14:42:48
Am si cetatenie/pasaport romanesc dar permis auto eliberat in Canada.Pot cumpara
si conduce auto in Romania?
Mihaela  - Permis de conducere expirat   |2011-01-02 22:02:25
Am permis de aproape 18 ani mai am dreptul de a-l preschimba?Daca da atunci in
ce conditii.
honciuc dan   |2011-01-04 15:50:37
ca urmare a incheierii unui contract ca sofer profesionist in marea britanie,am
fost nevoit sa-mi schimb permisul de conducere cu unul britanic.Ce acte
trebuiesc pentru a-mi preschimba permisul din nou cu unul romanesc.va multumesc.
petru  - redobandire permis romanesc   |2011-01-04 15:54:43
Buna ziua.Am obtinut permisul romanesc in urma cu 11 ani cat B,C,si in urma cu 3
ani fiind la munca in spania,l-am schimbat cu unul spaniol,dar numai cat B,si
acum as vrea sa-l schimb in cel romanesc,si nu stiu cum sa procedez.Am intrebat
la biroul permise Cluj si mi-au raspuns (ca daca am rezidenta spaniola nu se
poate schimba)dar sunt dispus sa renunt la rezidenta,dar se pare ca degeaba.As
dorii un sfat de la cineva care a fost in aceeasi situatie.Multumesc
szili  - redobindire permis   |2011-01-07 01:48:17
a fost anulat permisul cat a b c e pentru alcool si am primit si 1 ani si 3 luni
de suspendare vreau sa intreb dupa cate luni pot sa obtini permisul din nou si
daca trebuie sa fac scoala din nou
cristi  - nu   |2013-01-08 12:04:13
tie nu ar trebuii sa ti mai dea permisul astia.ar trebuii sa faci puscarie ca
afara.dar la noi...
cetatean  - conducator auto   |2011-01-07 11:22:54
Care sunt " Unităţile abilitate să elibereze certificate medicale pentru
conducătorii auto " din restul tarii in afara de Bucuresti ?
Raluca Stanica  - preschimbare permis de conducere - schimbare local   |2011-01-09 13:06:59
Buna ziua,

As dori sa-mi schimb permisul de conducere datorita schimbarii
orasului de domiciliu.

Pentru aceasta,v-as ruga sa imi spuneti
urmatoarele:
- valoarea taxei ce trebuie achitata la CEC;
- trebuie fotografie
speciala sau aceasta se face la Dvs, in momentul depunerii actelor.

Multumesc
frumos pentru timpul acordat.

O zi buna!
liliana  - cu cat timp inainte   |2011-01-10 22:13:04
buna ziua As avea si eu o intrebare pe
data de:01-09-2011 varsta de 18 ani . Cu cat timp inainte pot incepe cursurile
de condecere ,sau inscrie ? va multumesc .
Marius  - Valabilitate permis   |2011-01-10 23:29:34
Buna ziua,
Am permis de conducere romanesc, expirat in septembrie 2009. Lucrez
in strainatate, si am permis valabil, eliberat de Politia Hong Kong, valid pana
in 2018. As dori sa stiu, daca vin in Ro in vacanta, si nu am timp sa
reactualizez permisul romanesc, pot conduce cu permisul de HK ?

Va multumesc!
adrian  - redobandire permis   |2011-01-11 13:32:41
buna ziua am permisul suspendat pe un an din cauza unui accident cu
victime[vatamare corporala din culpa]am avut accidentul cu autoturism pe permis
detineam BE CE vreau sa imi spuneti daca mi au fost anulate toate categoriile si
daca este necesar sa fac din nou scoala. pot sa incep scoala daca este nevoie
inaite de expirarea anului mai exact cu o luna doua inainte?
silviu  - schimbare permis auto   |2011-01-11 19:17:34
Platiti inainte, la CEC sau la BCR, taxele cerute, caci e mai sigur. Fishele
pt. preschimbarea permisului auto, NU trebuie completate la masina !! Se pot
scrie , de mana, pe loc, la sediul politiei !! Pt. Fisa medicala trebuie sa
duceti si o copie xerox---ambele fetze---!!
marcel  - schimbare permis   |2011-01-12 23:49:09
buna seara mi-am schimbat adresa de domiciliu si prin urmare am shimbat CI. tre
sa shimb neaparat si permisul?el expira in 2012
ciubotaru vergiliu  - termenul de eliberare a piermisului rominesc   |2011-01-14 20:17:41
buna ziua am depus actele pentru permis rominesc pe data de01.11.2010 si sunt in
strainatate as vrea sa stiu in cit timp se perfectioneaza si cum pot sal ridic
si de unde.Poate ma ajutati cumva.Viza de resedinta mii la sectorul 3.Bucuresti
burcuta ioan  - fisa medicala pt. reinnoirea permisului expirat   |2011-01-14 21:41:38
Am efectuat examenul medical de medicina muncii, in urma caruia am fost declarat
apt, cu conducere auto categoria B .
Acest certificat valabil ca termen, este
recunoscut de autoritati in vederea eliberarii noului permis ?
dediu alexandru  - a   |2011-02-06 01:27:42
au un scuter champion cu motor de 49.5 si vreau sa stiu daca pot sa circul cu el
in italia si daca pot sa circul cu cursul de legislatia ast raspuns alex
Simona  - Preschimbare permis de conducere   |2011-02-07 15:38:49
Buna ziua,

sotul meu este rezident si ar dori sa-si preschimbe permisul de
conducere.
La acte necesare apare urmatoarea cerinta : certificatul de cazier
judiciar;
Imi puteti spune de unde trebuie sa-si ridice acest cazier : din tara
lui de origine sau din Romania?

Va multumesc.
bacescu tatiana monica  - pirderea permisului in italia   |2012-03-24 04:35:43
AM DECLARAT FURTUL PERMISULUI IN ITALIA AM FOST IN ROMàNIA SA_MI ELIBEREZE UN
DUPLICAT NU MI_L DA K SUNT REZIDENTA IN ITALIA DACà IMI CANCELEZ REZIDENTA MI
DA SAU NU
zaharia mircea  - preschimbarea permisului de conducere   |2011-02-09 13:03:48
am oruda care nu apreschimbat permisul dupa 1990 are 68 de ani .exista o limita
maxima de varsta pana la care se poate preschimba /dar pana la care poate
conduce auto categoria b?
boldis ioan   |2014-02-23 23:18:43
VREAU SA CONDUC DIN NOU DUPA O PAUZA DE 6 ANICIND MIA EXPIRAT CARNETUL MAI POT
DACA AM 68 DE ANI SI CUM
boldis ioan CLUJ NAPOCA   |2014-02-23 23:30:46
DORESC RASPUNS
Anonim   |2014-08-06 11:02:25
Ma intereseaza aceeasi problema
Ocoleanu Nina  - Obtinerea unui nou permis de conducere auto   |2014-08-06 11:06:45
Am Aceeasi problema. Ce trebuie facut, va rog!
Ocoleanu Nina   |2014-08-06 14:35:40
Am permisul de conducere expirat de peste 10 ani. Nu am mai condus. Doresc sa-mi
reiinoiesc permisul sau sa obtin altul, dupa caz, si nu stiu despre ce
formalitati am nevoie sau poate chiar un nou examen va rog daca se poate sa-mi
furnizati cateva informatii~!
Multumesc anticipat!
Ocoleanu Nina  - permis de conducere expirat   |2014-08-06 14:39:04
Am permisul de conducere expirat de peste 10 ani. Nu am mai condus, dar am fost
alaturi de conducatorii din familie si am fost atenta la trafic. Doresc
sa-mi
reiinoiesc permisul sau sa obtin altul, dupa caz, si nu stiu despre
ce
formalitati am nevoie sau poate chiar un nou examen, va rog daca se poate
sa-mi
furnizati cateva informatii!
Multumesc anticipat!
Ocoleanu Nina   |2014-08-06 14:42:14
Va rog sa precizati de cate ori trebuie introdus codul anti-spam.Nu am mai
intalnit asa situatii. Cred ca am bgat vre-o 5 conturi. Care este problema?
Sunteti oare seriosi sau ne duceti cu vorba?
boldis ioan   |2014-02-23 23:25:16
VREAU UN RASPUNS LA INTREBAREA MEA IN 2008 MIA EXPIRAT PERMISUL DE CONDUCERE MAI
POT SA IL PRELUNGESC DACA AM 68 DE ANI
calin  - obtinerea permisului de conducere ce   |2011-02-09 21:12:42
daca ma poate informa cineva,am permis de conducere spaniol categoria b,dar i mi
este retinut pe zece luni,printr o hotarare judecadoreasca definitiva aici in
spania.As vrea sa stiu daca pina la redobandirea lui pot sa obtin un permis
romanesc cat b ce sau doar ce binenteles facand din scoala in romania
Zbranca razvan  - redobandire permis   |2011-02-11 12:22:18
Buna ziua.Am avut permisul de conducere anulat in urma conducerii in stare de
ebrietate, am primit o pedeapsa de 4 luni cu suspendare ramasa definitiva la
data de 23 februarie 2010.acum urmeaza sa se implineasca un an si as putea sa
dau iar de permis.as vrea sa stiu daca imi poate spune cineva ce anume trebuie
sa fac pentru a reintra in posesia permisului,trebuie sa fac iar scoala sau doar
sa dau examen?Va multumesc!
emil  - redobindire permis   |2011-04-10 22:28:15
salut! si eu sint in situatia in care te ai aflat. as vrea sá aflu cum ii
procedura in asemenea cazuri.am primit o pedeapsá de 8 luni cu suspendare
rámasá definitivá multumesc
marius  - redobandire permis   |2013-10-18 01:59:32
sa mai bei 5 beri cu alcool
Traian Filip  - preschimbare carnet conducere american   |2011-02-11 18:51:46
sunt cetatean roman, cu domiciliul in Romania, posesor al unui carnet de
conducere emis de statul New York, clasa D, cu restrictie A1 (vizitator
temporar, valabil pana in ianuarie 2015. Care sunt conditiile preschimbarii sale
intr-un permis de conducere romanesc, categoria B?
catalin  - se poate   |2011-02-16 10:51:21
in spania eu miam cumparat un scuter de 125cc,acolo lam condus cu cat b la noi
se poate?daca nu de ce?noi nu suntem europeni?
doina ion  - preschimbare permis de conducere categoria B   |2011-02-18 12:16:49
care este cuantumul taxei pentru preschimbarea unui permis auto categoria B si
unde poate fi achitata?
Letitia.B  - suspendarea permisului in romania   |2011-02-21 15:04:10
Sunt rezidenta in strainatate ,cu act doveditor, iar la ultima vizita in tara ,
mi-a fost suspendat carnetul pe o perioada de 3 luni de zile , pt viteza . Mi
s-a spus din surse nu foarte sigure , ca ar fi o posibilitate , in baza
faptului ca nu locuiesti in Ro ( documentul de rezidente ) + o declaratie pe
proprie raspundere , in care te obligi sa nu conduci pe teritoriul ro , sa iti
dea perimsul inapoi ... va rog mult , daca stie cineva ceva de lucrul asta ,

lasati un coment . Multumesc ...
Radu N   |2011-04-25 19:03:28
Invata sa mergi mai incet, asta e singura solutie... ca sa-ti ia permisul pe 3
luni pentru viteza... trebuie sa-ti dai osteneala un pic... daca permisul e din
tara de rezidenta, il poti solicita inapoi, daca e romanesc, astepti 3 luni, nu
e alta solutie :)
DANIEL   |2011-05-04 09:33:28
ASA ESTE CA SI EU AM PERMIS IALIAN SI AM PATIT LA FEL
DANIEL   |2011-05-04 09:36:27
am patit la fel si l-am luat inapoi cu declaratie
DANIEL  - PTR LETITIA B   |2011-05-04 09:38:27
AM PATIT LA FEL SI L-AM LUAT CU DECLARATIE INAPOI
Iulian M.   |2011-03-06 15:40:42
cartea de legislatie rutierea din 2010 este buna sau trebuie din 2011?
catali  - ????   |2011-03-19 22:54:58
imi raspunde si mie cineva la intrebarea pusa mai sus va rog?????pot sau nu pot
conduce un 125cc cu cat B?????????
HOTU ION  - permis auto   |2011-03-20 14:35:58
daca permisul este inca valabil si vreau sa-l preschimb, mai este nec. fisa
medicala?
mohamed salah el din abd elmot   |2011-03-24 20:14:23
Vreau ştiu ce am nevoie pentru a avea schimbarea permisului egipt i-au acum
egiptean
i ceea ce am nevoie document au rezident
dana   |2011-03-28 14:17:44
am permis de o luna ,romanesc.
eu plec in spania acolo pot conduce
Andy  - vatamare corporala din culpa   |2011-03-28 16:59:38
Buna ziua!
As vrea sa ma lamuriti cu o problema.
Am avut un accident in 2009 pt
ca am adormit la volan si am intrat intr-un copac de pe partea dreapta a
carosabilului. Nu eram singur in masina si un prieten de-al meu a fost
accidentat mai grav si a avut 100 de zile de ingrijiri medicale si din acest
motiv a inceput si urmarirea penala. Acum s-a terminat procesul si am primit
hotararea judecatoreasca in care scrie ca pedeapsa ar fi de 4 luni cu
suspendare. Insa nu scrie nimic de permisul de conducere. Din momentul
accidentului mi s-a dat permisul inapoi si am inteles de la avocat ca ar trebui
sa il predau la politie la 5 zile de la pronuntare.. si m-am interesat la
politie daca trebuie sa il predau si m-au verificat in baza de date si apar cu
permisul valid. E posibil sa nu mi se retina permisul in caz de vatamare
corporala din culpa?
Multumesc anticipat!
Andy  - vatamare corporala din culpa   |2011-03-28 17:06:40
de fapt intrebarea mea este: ce trebuie sa fac acum? sa astept sa primesc de la
politie o instiintare in care se precizeaza ca trebuie sa predau permisul?
dany  - d   |2011-03-29 23:02:51
am j io o intrebare am renuntat la sk din cls a noua pot sa dau de permis de
conducere?
cristi  - permis bulgaresc   |2011-03-31 21:09:04
am si eu un prieten care a obtinut permisul din bulgaria ca a locuit acolo timp
de cativa ani si intrebarea este: il poate schimba in cel romanesc? astept un
rasp va rog!
florin  - permis spaniol   |2011-04-08 00:44:20
cat dureaza sa schimb permisul spaniol cu cel romanesc?
manu  - permis italian   |2011-04-10 06:33:53
am carnet italian cu termenu de valabilitate scazut.pot sa-l schimb in
romania???si ce acte mi-ar trebui???
daniel  - politia   |2011-04-12 19:49:14
imi scade permisul romanesc cu care conduc in italia si as vrea sa stiu daca vin
acasa in romania in cat timp se schimba?
mihai  - schimbare adresa   |2011-04-20 15:50:44
buna ziua,daca mi-am schimbat adresa pe CI,sunt nevoit sa-mi schimb
permisul?daca da,de ce acte as avea nevoie.va multumesc.
SILVIU  - SCHIMBARE ADRESA   |2011-04-27 17:28:47
BUNA ZIUA,DACA MIAM SCHIMBAT ADRESA IN CI,SUNT NEVOIT SA SCHIMB SI PERMISU SI
TALONU?SI DACA DA CE ACTE SUNT NECESARE VA MULTUMESC
danny   |2011-05-11 14:42:32
Cam vechi informatiile sa mai schimbat
cleo  - Asa se scrie "sa" in acest context?   |2011-07-18 00:53:38
Danny tu asa scrii "sa" in acest context? Nu crezi ca trebuie sa
folosesti si o cratima?
Bocian Radu Mihai  - Pot sa-mi schimb permisu   |2011-05-21 13:23:56
Am nevoie sa stiu cum este posibil ca Romania sa nu aiba semanata conventia de
trafic rutier cu una dintre cele mai stabile tari in estul mijlociu, adica
Emiratele Arabe Unite. Vreau sa a-mi schimb carnetul de condus din Dubai cu unul
din Romania. Cand se va putea face.
In Dubai singur se afla cam 10,000 de
cetateni romani. Nui un numar mic
roxana  - sa ma anunti si pe mine radu   |2011-07-21 19:38:59
buna radu, si eu am aceeasi problema ca si tine . te rog sa ma anunnti si pe
mine daca gasesti ceva , imi scrii aici. ms
lidia  - ginecologic??   |2011-05-22 11:29:57
poate sa ma lamureasca cineva de ce se cere avizul ginecologic pentru permisul
de conducere??? asa ca sa nu mor proasta
Sorin  - Intrebare!   |2011-05-23 22:27:29
am avut/am permisul anulat pentru conducere sub influenta alcoolului. de ce acte
am nevoie pentru sustinerea unui nou examen? Sunt cele ca si cum as da prima
daca de permis sau este un regim special ?
alexutzu_robert77   |2011-05-27 12:53:42
mai dai doar un fel d atestat sa vada dak nu ti-ai pierdut abilitatile d sofer
nicolae  - CQC   |2011-05-25 01:35:13
daca nu va suparati am si eu cateva intrbari.
sunt rezident in italia si am
inceput sa fac scoala de soferi pentru categoriile
B ,C si CQC
mar interesa
care ar fi categoria omologa a gradului CQC in romania
va multumesc
nicolae  - cqc   |2011-05-25 01:36:53
daca nu va suparati am si eu cateva intrbari.
sunt rezident in italia si
am
inceput sa fac scoala de soferi pentru categoriile
B ,C si CQC
mar
interesa
care ar fi categoria omologa a gradului CQC in romania
va multumesc
Badescu Domnica  - preschimbare permis auto vechi   |2011-05-26 15:39:35
Buna ziua!
Am si eu o intrebare si anume : este necesara intocmirea fisei
medicale la un permis din acela roz ( ce are anexa pentru viza medicala)sau
trebuie pusa doar viza curenta a medicului de familie ?
Multumesc
Florin  - intrebare   |2011-05-27 12:51:23
se mai poate lua permisul cu luatul in spatiu?
scoala de soferi  - Actualizati Informatiile   |2011-05-29 20:50:24
Actualizati Informatiile!
IANCU  - INTREBARE   |2011-05-31 16:51:09
Am permisul de conducere suspemdat pentru viteza, art. 102/3/e pentru 90 de
zile. Ce trebuie sa fac pentru scurtarea perioadei de suspendare?
BAG PULA IN POLITA RUTIERA ROM  - MITA   |2011-06-08 06:39:33
Trebuie sa dai spaga :)
nicolai   |2014-06-28 02:01:54
cit timp is valabile documentele dupa ce ai terminat scoala auto cine stie???
marius  - intrebare la scurtarea perioadei de suspendare   |2013-10-18 02:06:45
sa treci pe langa radar cu 140 km/h
buru   |2014-02-26 11:04:39
Faci o cerere catre seful serviciului, te programezi si dai examen din

legislatie, 13 din 15 intrebari si gata
Elena  - Intrebare-raspuns   |2014-07-25 02:08:26
Ptr a nu sta pe tusa 90 de zile trebuie sa platesti amends care ti s-a dat,si
faci un curs de pregatire teoretica(te poti pregati singur acasa),platesti taxa
de examen si daca il aprobi(minimul este de 14 intrebari corecte),iti poti
revendica permisul intr-o luna!
Elena  - Intrebare   |2014-07-25 02:16:45
Pot da examenul auto practic in Romania,facand dovada ca am facut in Spania sc
de soferi fiind aprobata la examenul teoretic!Multumesc!
mihai vasile  - intrebare   |2011-06-01 19:05:03
locuiesc in italia si mi_a espirat permisul de conducere.eu nu pot veni in
tara,am probleme cu munca,poate ca cineva di tara ,cum ar fi fratele meu,sa
poata sa imi reinnoiasca permisul fara prezenta mea?
iulian mihaltu  - adrese e-mail in teritoriu/judete   |2011-06-03 08:57:13
1.Adresez rugamintea/sugestia de a ne facilita contactul cu organele,in
materie,respectiv Politia Rutiera,prin 'afisarea' adreselor de e-mail din
teritoriu.Multumesc!
2.Fii-ca mea IOANA ANTOANELA MIHALTU(actual IOANA ANTOANELA
MALIK)a pierdut/i s-a furat permisul de conducere,in SUA,acum cca 8 ani,si
doreste a cunoaste situatia,la zi,a permisului,din calculator,adica:mai este
valabil permisul ?,intrucit doreste preschimbarea cu unul emis de autoritatile
din Marea Britanie.Multumesc!Mihaltu
BAG PULA IN POLITA RUTIERA ROM  - /:)   |2011-06-08 06:36:36
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤...
BAG PULA IN POLITA RUTIERA ROM  - BAG PULA IN POLITA RUTIERA ROMANEASCA SI IN JUSTIT   |2011-06-08 06:37:27
BAG PULA IN POLITA RUTIERA ROMANEASCA SI IN JUSTITIA ROMANEASCA!! _!_BAG PULA IN
POLITA RUTIERA ROMANEASCA SI IN JUSTITIA ROMANEASCA!! _!_BAG PULA IN POLITA
RUTIERA ROMANEASCA SI IN JUSTITIA ROMANEASCA!! _!_BAG PULA IN POLITA RUTIERA
ROMANEASCA SI IN JUSTITIA ROMANEASCA!! _!_BAG PULA IN POLITA RUTIERA ROMANEASCA
SI IN JUSTITIA ROMANEASCA!! _!_BAG PULA IN POLITA RUTIERA ROMANEASCA SI IN
JUSTITIA ROMANEASCA!! _!_BAG PULA IN POLITA RUTIERA ROMANEASCA SI IN JUSTITIA
ROMANEASCA!! _!_BAG PULA IN POLITA RUTIERA ROMANEASCA SI IN JUSTITIA
ROMANEASCA!! _!_BAG PULA IN POLITA RUTIERA ROMANEASCA SI IN JUSTITIA
ROMANEASCA!! _!_BAG PULA IN POLITA RUTIERA ROMANEASCA SI IN JUSTITIA
ROMANEASCA!! _!_BAG PULA IN POLITA RUTIERA ROMANEASCA SI IN JUSTITIA
ROMANEASCA!! _!_BAG PULA IN POLITA RUTIERA ROMANEASCA SI IN JUSTITIA
ROMANEASCA!! _!_BAG PULA IN POLITA RUTIERA ROMANEASCA SI IN JUSTITIA
ROMANEASCA!! _!_BAG PULA IN POLITA RUTIERA ROMANEASCA SI...
INCOMPETENTII   |2014-12-11 18:02:00
TE SUSTIN....NISTE JEGURI INCOMPETENTI!!!!!!!!
bobu  - fut in cur politia rutiera   |2015-01-11 01:33:13
bravo fratelo dale la gura ca eu le dau in gaoaza de gunoaie bagamias furtunu in
palaria lor de militieni
BAG PULA IN POLITA RUTIERA ROM   |2011-06-08 06:38:42
Character problem. empty comment
tini  - permis   |2011-06-09 17:19:56
am obtinut permis de conducere in Romania in urma cu zece ani, dupa care am
obtinut si in Israel(dupa un nou test si 10 ore de condus cu instructor), intre
timp cel din Romania a expirat(va trebui sa-l re-inoiesc ???)va fi nevoie sau
ce sa fac ???
anonim  - intrebare   |2011-06-14 17:50:43
de ce bateti joc de noi cu chestionarele? intrebari fara rost cu chestionar
tefaci medic, mecanic auto,termini jumate de faculta de drept etc oare
parlamentarii ar reusii sa faca chestionarul ? bataie de joc cefaceti cu noi
1800 de intrebari jumate fara rost
Erika  - raspuns la intrebarea anonimului   |2011-07-16 01:12:16
pe parlamentari nu-i intereseaza mey! ei au soferi angajati si nu au nevoie,dar
tu?trebuie sa inveti legea,asta e!
marius  - super tare!!!!!! mi-a placut!!!   |2013-11-04 22:19:38
bravo le-ai zis-o.crezi ca ei sunt in stare sa priceapa ce le-ai zis?si nici
macar nu le pasa ptr ca atit stiu ei sa faca.aici e romania ai uitat?
marius   |2013-11-04 22:21:43
bravo anonimu mi-a placut ce le-ai zis
Valentin  - Permis   |2011-06-19 23:43:16
Am 12 ani, si imi place sa conduc,tot ma uit la tata cum conduce si mi-a placut
de mik.Stiu sa schimb vitezele:Pedala din stanga,Ambreaj+Viteza 1,2,3,4,5.Stiu
acelerez:Pedala din dreapta,Acceleratie Usor.Stiu sa pun frana:Pedala din
mijloc,Apasam usor.In oras se merge cu 50-80km/h.Pe auto-strada 50-120km/h.Stiu
sa semnalizez si mai stiu sa si parchez(orice fel de masina).Si nu in ultimul
rand, cand parcam sa tragem frana de mana.(Avem o vecina care nu a tras frana de
mana bine si i-a plecat masina la vale si si-a spart si bara).
Gabriela D  - schimbarea adresei   |2011-06-26 15:34:33
Daca mi-am schimbat adresa de domiciliu in C.I.,este obligatoriu sa imi schimb
adresa de domiciliu si in permisul de conducere?In caz afirmativ,ce acte trebuie
sa prezint?
Vasile  - suspendare 30 zile   |2011-06-29 08:56:36
Daca prima zi dupa perioada de 30 zile in care permisul de conducere este
suspendat este in cursul weekend-ului cum se poate intra in posesia permisului
de conducere?
dutescu vasile  - retinere pernis conducere   |2015-08-10 14:23:15
Am permisul de conducere suspendat pana pe 15 august dar este in zi libera pt
politie si in acest caz de ce trebuie sa mai stau 3 zile .Care este procedura Va
rog sa mi raspundeti
Lica Semmedi  - permis   |2011-07-01 18:23:07
am ınca ın posesie vechiul meu permis eliberat ın 1994...cum sş putea sa-l
schimb cu unul nou?
Va multumesc cu anticipatie
botea alexandru  - schimbarea permisului   |2012-04-06 21:07:11
procedura, actele , necesare si locul unde poate fi schimbat permisul vechi
inainte de expirare . va multumesc anticipat
Anonim   |2011-07-04 00:27:30
am 3 luni de cand am obtinut permisul de conbucere b in spania.vreau sa stiu
daca sunt incepator pot conduce pe teritoriul Romaniei.astept raspuns,multumesc
anticipat
oprea  - pv achitate   |2011-07-11 12:48:13
fiul meu are mai multe procese verbale prin care a luat amenzi de circulatie si
pe care le-a achitat.La finante apare in continuare cu aceste amenzi. Putem sa
le comunicam pe un mail catre politie fara a ne mai deplasa la sediul politiei?
roxana  - reschimbare permisului   |2011-07-13 13:21:29
Buna ziua , am si eu o intrebare daca ma poate ajuta cineva. Posed permis
eliberat de emiratele arabe unite si as dori sa stiu daca merge preschimbat cu
cel romanesc , astept raspuns va rog. va multumesc
Monica  - Permis UAE   |2011-07-13 13:30:42
Detin permis din emiratele arabe unite si vreau sa stiu daca poate fi
preschimbat in cel romanesc deoarece dupa f multi ani ne-am reintors in
tara,,,
Va multumesc anticipat
VAJA NICULAE  - PERMIS DE CONDUCRE cat.B   |2011-07-14 10:54:11
Fiti amabili de a ma informa :
-cat este durata maxima obligatorie de examen a
probei practice de conducere,traseul stabilit?
-cate puncte de penalizare sunt
PERMISE,pentru a lua examenul probei practice?

In asteptarea Raspunsului
D-voastra pertinent ,va rog sa va bucurati de Inaltele Mele Consideratiuni.
Va
multumesc!
Nicu Vaja
Erika  - examen permis   |2011-07-16 01:09:15
30 min proba practica
4 puncte si al cincelea daca ai gresit ai picat
Eu iti
doresc muuulta bafta si succes
nicu  - iBIbC   |2013-09-13 19:21:51
fi amabil cu sa verific si ieu daca sunt bagat an baza de date ca am luoat
permisul ca nu am fost an tara si miazis instructorul ca mia venit
Mikita Iosif  - Intrebare cu motocicleta   |2011-07-20 15:30:02
Buna ziua . Ash dori sa achizitionez o motocileta Baotian BT49QT-7 , are 49cc si
viteza maxima a iei nu depaseste 50km/h dupa cum am inteles nu am nevoie de
permis pentru acest model de motocicleta , este drept sau va trebui sa obtin un
permis ?

Va multumesc anticipat
Lucian  - nelamurire   |2011-07-21 16:55:00
am pciat odata traseul, acum vrea sa dau a doua oara traseul, cei de la scoala
de soferi mi-au cerut sa le platesc minim 2 sedinte, motivand ca asa e in lege.
Stie cineva daca e adevarat sau nu?

multumesc anticipat de raspuns
DANA  - renuntare categorie A permis auto   |2011-08-03 00:10:15
cum se poate renunta la categoria A din permisul de conducere? permisul este
valabil pt cat A si B. vreau sa renunt la categoria A.
alexandra  - permis de conducere pierdut   |2011-08-08 23:13:38
mi-am pierdut permisul de conducere poate sa ceara eliberarea unui nou permis o
alta persoana sau este nevoie sa merg eu?
Madalina  - Nr telefon   |2011-08-22 12:23:32
Daca ar fi si numerele de telefon actualizate...
alex_alex4036  - permis de conducere   |2011-09-02 22:02:26
In urma cu cateva zile mi-a luat permisul de conducere cat.B si as vrea sa stiu
daca pot sa ma plimb macar cu scooter-ul dupa ce imi expira dovada....va
multumesc anticipat
timis ionut  - pot sa conduc in italia   |2011-09-03 15:44:30
am permis romanesc si mi lo suspendat pentru viteza 30 de zile ,da vreau sa stiu
daca pot sa conduc in italia in acest timp cat mi suspendat .
Alex - Taximetrist   |2011-09-06 10:54:51
In ultimi 5 ani am facut 350-400.000 Km in Bucuresti...am avut permisul retinut
pt multe incidente (viteza , cedeaza , semafor pe rosu , cumul de puncte ,
accidente (far victime) ....cred ca asta e solutia NR 1 , pt niste oameni
DEZIORIENTATI ca noi !!!!SUCCES
Istvan  - Preschimbare permis   |2011-09-18 20:37:42
Buna ziua

In momentul de fata posed permis de conducere eliberat de
Autoritatile Germane. In momentul eliberarii mi-sa retras cel Romanesc.

Intre
timp m-am restabilit in Romania si posed Buletin Romanesc
Saptamana trecuta mi-a
fost retinut permisul pe motivul depasirii vitezei in localitate pentru 90
zile.

Este o modalitate prin care sa se reduca perioada de suspendare la 30
zile?

Eventual sa depun cerere pentru preschimbarea permisului pe cel Romanesc?
Este posibil acest lucru in perioada de suspendare?

Cu respect
elena  - schimbare permis   |2011-09-21 10:17:02
buna ziua!
am 3 ani de cand am obtint permisul auto si acu mi-am schimbat nmele
dupa casatorie si as vrea sa stiu daca pentru schmbarea permisului imi sunt
necesare toatae actele de sus...nu inteleg pentru ce trebuie viza medicala atata
timp cat permisul meu este valabil...va rog sa imi raspundeti....si am si masina
pe numele meu si as dori sa stiu daca este necesar si schimbarea certificatului
masinii...va multumesc !
cocolino  - buna categoria A1   |2011-09-21 20:13:30
buna am 16 ani impliniti si urmeaza sa dau categoria A1 si m.ar interesa daca
pot conduce si in afara tari..mai exact belgia.
mary  - permis   |2011-09-23 16:50:20
cu privire la permisul de emirate....mi se pare normal sa se preschimbe fara
examen...asa cum si permisul de Romania se preschimba fara examen in UAE
denisa  - permis   |2011-09-28 15:21:22
am luat permisul acum 2 luni in romania , pot conduce in spania cu el ,
categoria b ????
catalin  - permisul   |2011-10-07 16:05:27
am permis cat A care aexpirat daca vreau sa obtin permis cat B ce trebuie sa fac
...........trebuie mai intai anulat cel vechi??????????
mihaela  - permis persoana straina .b   |2011-10-11 15:48:16
buna ziua !am o intrebare! sotu meu este cetatian austria ar putea el sasi faca
in romania,permisu de conducere?eu sint cetatean roman! va mutumesc si mas
bucura de un raspuns .mihaela
geo  - RUGAMINTE   |2011-10-13 16:42:58
Buna ziua si ma scuzati de deranj..voiam sa va intreb de exemplu daca eu am viza
de flotant pe bucuresti..unde dau examenul in ce oras dau?? ma repet..am viza de
flotant pe bucuresti. multumesc anticipat...
dan  - castor   |2011-10-13 21:32:46
ce acte sunt necesare pt a putea conduce un castor de dimensiuni mici car al voi
pune pe o platforma care sa nu depaseasca 350 kg si as vrea sa stiu daca
horhat  - asi vrea sa stiu   |2011-10-18 14:42:27
buna .am permisul anulat.comform unei sentite jud. am primit amenda penala si au
spus ca dupa un an pot da iar examen .specific ca pe 5 dec expira perioada de un
an .ce trebuie sa fac mai deparete ????
mechno pavel  - sa vad an cat timp ami ajunge permisu   |2011-10-20 18:10:18
vreau sa ma vad an cat timp ajunge permisu de conducere pe numele mechno pavel
va rog frumos daca se poate ?
CLAUDIU  - Permis cat.b   |2011-10-27 15:25:02
Buna ziua, cu un permis categoria B, pot remorca cu sarcina maxima 750 kg?, sau
trebuie permis categ B+E?
Multumesc
Iulian  - perioada suspendare permis   |2011-10-28 13:44:24
Buna ziua. Stie cineva in cazul in care ti-a trecut perioada de suspendare a
permisului de conducere si nu-am timp sa ma duc sa-mi ridic permisul de
conducere de la Udriste, daca pot sa conduc. mentionez ca permisul a fost
ridicat pentru o perioada de 90 de zile si in urma examenului 13 din 15 sa redus
perioada de suspendare la 30 de zile.
utzy  - permis suspendat   |2011-11-02 01:39:58
Am permisul suspendat ptr 90 de zile . Nu am fost in tara si nu am avut cum sa
dau examenul 13 din 15 . Pe data de 10 se implinesc cele 90 de zile . Ce trebuie
sa fac ?
chris pintili  - Niste informatii va rog   |2011-11-03 14:42:09
Am permis de conducere schimbat in uk si doresc sa-l reschimb in Romania , dar
problema este ca am domiciliu in Ilfov si momentan stau la parinti in Bacau.

As putea sa-l schimb la Bacau?
Ce documente am nevoie ?
Va multumesc si
astept informatii de la dvs.
cosmina  - am luat sala in madrid   |2011-11-03 18:28:02
Buna ziua va rog daca poate cineva sa imi raspunda am luat examenul teoric pt
permis categoria B in madrid spania pot sa continui cu practica si examen
practic in tara va rog raspundetimi repede!!!! multumesc
Josef  - pentru schimbarea permisului de conducere   |2011-11-07 03:16:51
How long you should live in Romania to be able to exchange your license, I am a
Lebanese living permanently in Holland, can I visit Romania and exchange my
Driving License with Romanian one????
dani  - preschimbare permis de conducere   |2011-11-11 04:38:00
buna ziua ,o intrebare as avea,la preschimbarea permisului din cauza expirarii
acestuia ,fisa medicala(este obligatoriu si serologia sangelui?)va intreb pt ca
eu sunt in alta tara si am inteles ca nu este obligatorie plus ca e si f scumpa.
carmen  - preschimbare permis   |2011-11-14 23:39:44
As avea nevoie de o informatie referitoare la preschimbarea permisului de
conducere.In decembrie expira permisul si trebuie sa-l schimb.In cazul cand fac
schimbarea inaintea datei limita mai e nevoie de fisa medicala?
Am inteles ca
daca se schimba inainte de expirare nu mai e nevoie sa se faca iar fisa
medicala.
In cazul in care ma poate informa cineva astept raspuns, ca ar fi
pacat sa platesc niste bani in plus pt fisa.Multumesc anticipat.
marius   |2011-11-15 16:13:14
vrei sa al schimbi sau sa al preschimbi ca nu e tot una
filip dimitrie  - durata de preschimbare permis auto   |2011-11-15 16:06:51
as dori sa aflu an cat timp se elibereaza un permis preschimbat din spaniol an
roman,dar obtinut an romania
Feier Georgeta  - Acte necesare preschimbarii permisului de conducer   |2011-11-16 12:08:40
Buna ziua,

M-ar interesa actele necesare preschimbarii permisului de conducere
care expira in ianuarie.
Daca fotografia se face la sediul Dvs. si daca este
nevoie si de timbru fiscal - ce valoare sa aiba (daca este necesar).
Multumesc
anticipat,
Georgeta Feier
mona  - fisa conducatorului auto   |2011-11-17 11:17:52
Buna ziua,
poate sa-mi spuna si mie cineva ce este fisa detinatorului de permis
auto(cea care tb dactilografiata), se ia de la politie? cine o
completeaza?....????
va multumesc
valentin  - ajutor   |2011-11-17 22:06:29
va rog sa-mi spuneti dak eu carnetul scos din afara teritorului romanesc ma va
afecta cu ceva dak vreau sa merg in romania sa-mi scot o categorie in plus
tutulan alexandru  - mi sa retras permisul   |2011-11-19 22:30:40
buna ziua as dori o informatie in urma cu ceva timp mi sa retras permisul de
conducere eliberat de republica italiana sunt roman desi as vrea sa stiu da mi
se putea retine permisul in romania pt alcool.va multumesc
eduard  - Informatii   |2011-11-19 22:41:32
Salut. In 2008 am obtinut permis de conducere in Gergia, USA. In momentul acela
mi-au luat permisul romanesc caci altfel au zis ei ca nu-l puteam obtine pe cel
american. Cand m-am intors in Rom. a trebuit sa fac alt permis romanesc si am
declarat din motive nici mie prea clare la ora respectiva ca permisul romanesc
anterior l-am pierdut. Acum muncesc in SUA si tocmai am fost informat ca mi s-a
intocmit dosar penal pentru fals in acte caci cei de la politie au primit
permisul meu romanesc anterior de la autoritatile SUA. In concluzie am mintit ca
era pierdut cand nu era. Ma poate ajuta careva cu vreun sfat? Multumesc.
MARIAN  - atestat   |2011-11-20 01:36:55
masinutele aixam de 400centimetri cubi se pot conduce cu atestat de legislatie
rutiera care sunt limitate la 45 km la ora
multumesc anticipat
ursachi constantin  - permise auto   |2011-11-20 16:19:31
ESTE NECESARA DIPLOMA DE ABSOL VIRE A CVELO 8 CL PRIMARE LA OPTINERA UNUI PER
MIS AUTO., DECI PE SCURT OPRSONA CARE NU
ARE ABSOLVITE CELE 8 CL PRIMARER PORE OPTINE UN PERMIS DE CONDUCERE CAREGORIA
B
ildiko  - permis pierdut   |2011-11-22 18:04:16
in momentul de fata traiesc in AUSTRIA.Un tip cunoscut de mine s-a dus la
politia locala cu minciuna ca si-a pierdut permisul de conducere,obtinind o
adeverinta pentru 30 de zile.cum poate pierde cineva un permis,cand in viata lui
nici nu a avut,dar de condus a condus si in Romania.dupa cate stiu asta se
numeste evaziune,declaratie falsa.din pricina acestor oameni mori oameni
nevinovati.poata cand se intoarce in tara,tot o sa stea la volan.ajutor,ce-ati
face in locul meu?cu stima!
munteanu andrei   |2011-12-16 22:21:36
dar nu exista o baza de date si la ei? cum sa ii dea dovada...?
Leo  - X   |2014-05-21 21:04:02
Tu esti un bulangiu de sifon si din cauza ta suntem asa vazuti prost.sifoane
muiste
FLORIN  - permis pierdut   |2011-11-25 21:25:45
am pierdut permisul aici in austria si as dori daca se poate sa imi explicati
cum as-i putea sa il redobandesc in cel mai scurt timp si de ce acte asi avea
nevoie.pt ca in data de zece sant in tara si pe 25 trebe sa vin inapoi in acest
timp imi elibereaza politia romana?
dan  - Valabilitae fisa analize pentru preschimbare permi   |2011-12-08 23:36:24
Care este termenul de valabilitate a fisei de analize medicale necesare pentru
preschimbarea permmisului?
Multumesc
munteanu andrei  - suspendarea permisului   |2011-12-16 22:16:40
mi'a fost suspendat permisul timp de 3 luni...eu am facut contestatie(deci m'i
sa innapoiat permisul pana la hotararea jud).contestatia am pierduto deci eu
trebuia sa duc permisul la politie sa'mi ispasesc pedeapsa(3 luni),insa cum
prostimea doare n'am facut lucrul asta.au trecut cam 6 luni de atunci si
intrebarea este permisul meu este valabil acum sau trebuia neaparat sa'l predau
la politie sa mi se duca pedeapsa.VA ROG SAMI RASPUNDA CINE STIE.MULTUMESC.
bocut mircea  - scoala de soferi profesionisti   |2011-12-28 16:59:04
buna numele meu e mircea si as vrea sa stiu acum cate ore de conducere se fac
pentru categoriile c d si e intrucat am inceput deja conducerea si acum se face
dupa un tahograf si o sedinta dureaza cam 20 minute. e normal .daca stie cineva
raspunsul astept o lamurire ms
Mada  - Examen   |2012-01-02 23:08:28
Buna! Daca am picat traseul stiu ca trebuie sa treaca 16 zile ca sa pot da sala
din nou. Intreabarea mea este daca pot merge sa programez traseul inainte de
cele 16 zile, adica inainte sa dau sala.

Stiu ca se poate programa traseul
inainte sa dai sala in mod normal, dar nu stiu daca se poate si in cazul in care
am picat traseul inainte.

Va rog mult sa-mi raspundeti daca stiti. Multumesc
frumos!
gabriel andrei  - Buna ziua ce asi putea sa fac pentru a redobindi p   |2012-01-04 16:38:16
ce pot sa fac pentru a redobindi permisul de conducere romanesc in cazul care la
pierdut sau mia fost furat in Germania .Precizez faptul ca sunt cetatean roman
cu domiciliu in strainatate isr permisul a fost rominesc .
Va rog foarte frumos
sa imi raspundeti mai repede cu putinta .Va multumesc
luchian raluca  - permis suspendat   |2012-01-04 18:13:02
buna ziua!!
mi-a fost suspendat permisul din 18 august 2011. Dupa 4 luni am
mers sa mi-l ridic si am avut surpriza sa aflu ca permisul meu este trimis in
Italia , tara in care l-am obtinut. Intrebarea mea ar fi urmatoarea: cum fac sa
pot sa-mi ridic permisul? Trebuie sa merg tocmai in Italia?
Radu  - Pot conduce in Romania moto de 125 cc   |2012-01-05 20:50:38
Am o motoreta de 125 cc si as vrea sa stiu daca pot sa o conduc in tara ....?
Daca da de cand a fost acceptata legea ? Multumesc si sanatate tuturor
ignat marius sorin  - pot cere asistenta de la dumneavoastra pt traseu?   |2012-01-09 13:39:47
buna ziua. am facut scoala de soferi in alexandria jud: teleorman . am obtinut
24 puncte la proba teoretica. am avut traseul dar din nefericire m-au picat.
consider ca rezultatul a fost viciat. am repetat proba teoretica si am obtinut
din nou 24 puncte. as dorii daca se poate sa fiu examinat de unu politist din
capitala, bineinteles daca acest lucru este legal si este corect. consider ca am
dobandit experienta necesara pt obtinerea permisului de conducere. consider ca
este un drept . nu vreau sa fiu viciat din nou . va multumesc anticipat . in
incheiere tin sa va anunt ca proba practica o am pe data de 12 01 2012.daca se
poate sa imi onorati cerere.
Lucian  - pierdut permis auto   |2012-01-10 20:59:00
ce pot sa fac pentru a redobindi permisul de conducere romanesc in cazul care
la
pierdut in Italia .Precizez faptul ca sunt cetatean roman
cu domiciliu in
strainatate isr permisul a fost rominesc .
Va rog foarte frumos
sa imi
raspundeti mai repede cu putinta .Va multumesc
GC  - toate la un loc...dar incomplet...   |2012-01-13 17:24:14
E bine ca nu trebuie sa cauti in 5 locuri insa...unde se platesc si ce valoare
au taxele???
Stelian  - Poze Permis   |2012-01-19 00:15:27
Pozele pentru permis ti le fac ei acolo sau le faci tu? Sunt incluse in taxa?
Ionut  - suspendare permis...   |2012-01-21 15:12:22
Vreau sa va intreb daca am avut un accident in anul 2008 (vatamare corporala din
culpa pe trecerea de pietoni) fara viteza si alcol. acum mi in incheiere procesu
si intrebarea este cand sau cum imi pot recupera permisul. multumesc!
Laura S   |2012-01-26 17:09:36
mi-am schimbat adresa de domiciliu. In cat timp trebuie preschimbat permisul
auto? Si in cat timp se eliberaeza cel nou? Multumesc.
Ghinea Corneliu  - Inlocuire permis?!   |2012-01-27 11:10:52
Buna ziua,

As dori sa stiu care sunt actele necesare inlocuirii permisului
Italian , permis de altfel obtinut prin examen in Romania insa nu mai sunt in
Italia acum.Cunoscand cazuri de Romani cu residential in Romania SI domiciliul
in UE....eu am CI DE ROMANIA

Multumesc
Cu respect o zi buna
dana  - Se da examenul practic in cazul in care avem depun   |2012-02-02 14:59:45
As vrea sa stiu daca se amana examenul in cazul in care vremea este nefavorabila
oleg  - despre permis de conducere   |2012-02-03 15:37:36
permisul de conducere este valabil in anglia sua sau spania irlanda .
BOGDAN  - pot obtine permisul in alt oras fata de cel de nas   |2012-02-09 06:04:10
buna ziua,
sunt elev si momentan efectuiez cursurile in alt oras fata de
orasul unde locuiesc; acum stau la unchii mei dar nu am viza, luare
spatiu...etc.
Peste un am implinesc 18 ani si doresc sa dau examen in acest
oras deoarece am reusit sa-l cunosc d.p.v. al semnelor de circulatie.
Ce
trebuie sa fac?
Trebuie sa-mi efectuiez inca se acum vize pe CI cu domiciliu
in orasul respectiv cu luare in spatiu?
multumesc si astept
un raspuns>
BOGDAN  - CUM PRIMIM RASPUNS LA CELE SOLICITATE   |2012-02-10 09:45:43
buna ziua,
sa inteleg ca acel cretin care a scris
acele cuvinte greu de
pronuntat ,,a fost infuriat pe bune??..
Va intreb cum primim raspuns ?
gandesc
ca odata ce solicitati si adresa de email dati raspuns personal?
In acest caz
,,multumiri'' si astept raspuns.
dascalu costel   |2012-02-11 18:00:17
am depus actele necesare pentru preschimbarea permisului de conducere italian in
romanesc de doua luni si jumatate nu primesc nici un raspuns am verificat in
italia daca au primit vreo practica pe adresa mea si mi/au spus ca nu au primit
nimic unde s/au inpotmolit lucrurile cine ma poate ajuta?
Iancu George  - .   |2012-02-15 21:32:39
mi sa luat permisu am gresit am dat examen pt al lua la 30 zile mi sa luat pt 90
zile.as vrea sa stiu daca mi se poate trimite prin posta pt nu a mai merge eu la
bz trenurile nu circula caut pe net un nr de tl dar tot sunt "pasat"
costel maryan  - o greseala care i se poate intampla oricui   |2012-02-18 22:28:55
am comis o fapta care o regret si acum dupa 2 ani.Am fost posesor de permis auto
cat. b,c,e,de oarece nu il mai acum suinduma la volan sub influenta bauturilor
alcolice.Am fost condamnat cu suspendare si am primit si amenda
penala,intrebarea mea este pentru redobandire ce trebui facut ca multi ma cam
duce in deruta.P.S.dupa un an de la pronuntarea sentintei mai exact ce se
intampla pentru redobandire.Va multumesc pentru raspuns daca al primesc
lucian cypru  - informatii pt permisul obtinut in cypru   |2012-02-19 01:02:12
am permisul de conducere obtinut in cypru,pot conduce si in romania,daca nu pot
conduce ce trebui sa fac pt a putea fi recunoscut si in romania? va multumesc
ionut  - Rezidenta   |2012-02-20 19:09:44
Buna ziua. Am inceput de curand scoala de sofer cat C,CE, dar am si rezindeta in
italia..dar nu mai stau acolo de 6 luni. O sa fie vreo problema aici ? Ast
raspuns . Va multumesc
Lucian Vizitiu  - permis   |2012-02-24 15:02:22
Ce sau cum trebuie sa procedez ca sa pot da de permis auto categoriaC/E in
romania.
Sant nascut in romania dar locuies in austria si sant cetatean
austriac.
va multumesc
zamfiroiu elena  - urgenta!   |2012-03-01 16:13:23
Buna ziua!am o rugaminte,vreau sa/i fac o surpriza mamei mele de 8 martie si
vreau sa i/mi explicati ce e de facut in legatura cu permisu ei auto
este
expirat de vreo 10 ani de cand era pe numele tatalui meu,acum e recasatorita si
vreau sa/i refac permisul sa/i dau masina mea!ce acte trebuie si cat se
plateste?exista vreo amenda?va rog stept raspuns multumesc.o primavara
fericita la toti!
daniel  - excelent   |2012-03-01 18:09:35
multumesc foarte util acest site felicitari
rujoiu mihaela   |2012-03-02 14:11:34
Imi expira permisul de conducere , daca il schimb inainte sa expire mai trebuie
fisa medicala?
rujoiu mihaela  - preschimbare permis   |2012-03-02 14:14:03
Imi expira permisul de conducere cat. B , daca il schimb inainte cu cateva zile
de a expira trebuie sa mai fac fisa medicala?
turetchi carmela  - schimbare permis/ program   |2012-03-05 15:54:15
As dori sa aflu programul sectiei de politie din Craiova pentru depunerea de
acte pentru preschimbarea permisului.Multumesc.
paul  - informatii schimbare domiciliu...   |2012-03-06 20:36:29
buna:) as avea si eu o intrebare referitoare la examinarea traseului...trebuie
sa imi schimb urgent domiciliul dintr-ul judet in altul, am examenul teoretic
luat insa nu am examenul practic luat, iar pana la data cand trebuie sa il
sunstin trebuie sa imi schimb domiciliul...intrebarea este..este valabila atat
scoala cat si examenul teoetic pe care l-am dobandit in cazul in care mi-as
schimba domiciliul in alt judet..??
va multumesc si o saptamana plakuta sa aveti
;)
madalina  - fisa medicala preschimbare permis   |2012-03-19 16:20:19
buna ziua.m-ar interesa si pe mine la ce policlinica din Constanta pot face fisa
medicala pt preschimbarea permisului care mi-a expirat?ms.
flo  - PERMIS ANULAT   |2012-03-21 15:06:01
GRESEALA MARE ....daca permisul ti-a fost anulat acuma nu mai ii nevoie sa faci
scoala de soferi (deocamdata pana nu schimba legea )...mai actualizati sa nu dea
oamenii banii degeaba la instructori
ionela  - buna ziua   |2012-04-18 03:20:41
as vrea sa stiu daca in timp de o luna pot termina scoal si in ceeasi luna sa
dau si examenele..practic intro luna de zile sa termin totul...
flore  - preschimbare permis in Bucuresti   |2012-04-29 00:40:48
buna ziua, as dori sa stiu daca in conditiile in care am domiciliul in Brasov,
as putea depune actele pentru preschimbarea in timp a permisului in bucresti, va
multumesc
Carmen S.  - site Politia Rutiera   |2012-05-09 13:30:17
Foarte bine structurat site-ul dvs. Informatiile se gasesc rapid si sunt
complete. Felicitari!
Bog B  - Permis de conducere   |2012-05-10 21:29:30
Nu stiti ce se mai aude de legea care prevede condusul de la 17 ani?
Aurelian luca  - rezidenta italia .urgent   |2012-05-11 01:12:46
va salut .sunt rezident in italia si am prrmisul tot italian dar dobindit in
romania categ B,C,E si as vrea sa ma angajez in romania pe tir ce trebuie sa fac
se poate anjaja in ro si cu permisul italian sau trebuie sa il schimb in
romanesc cum se procedeaza .va multumesc
adina  - eliberare permis   |2012-05-12 12:27:51
buna ziua.imi poate spune cineva cat dureaza de cand ai fost declarat admis la
proba de traseu-practica si pana sa primesti permisu acasa.mentionez ca sunt din
timis.


multumesc
marius   |2012-05-21 19:29:12
dureaza 15 zile pana primesti permisul acasa prin posta
alina  - am voie sa conduc?   |2012-05-18 22:18:17
Buna ziua va rog sa-mi spuneti daca am voie sa conduc in Ungaria. Am permis de
conducere de 5 luni.
Szabo Levente  - conducere in afara tarii   |2012-05-23 15:24:30
Buna! As dori sa stiu daca pot conduce in afara tarii daca am permis cat B de
mai putin de un an. In tari precum Ungarai, Austria , Polonia,
Germania....Multumesc!
bogdan   |2012-06-15 00:14:22
am absolvit scoala de mecanica an anu 1996 si am obtinut permisu de conducere b
+c am dat si de categoria e dar an 96 se elibera depa 5ani unde ma adresez sa
obtin si e
bogdan   |2012-06-15 00:19:40
vreau si eu un raspuns de la cineva
dan  - schimbare permis   |2012-06-15 23:40:28
laudati aiurea siteul, pentru schimbare permis datorita schimbarii domicilului
nu scrie nimic.
Viorel  - Lista contacte neactualizata   |2012-07-04 15:20:13
Nu incercati la telefoanele afisate ca nu mai sunt valabile.
Cat despre furtul
permisului ....
paraschiv florin catalin  - am pierdut permisu   |2012-07-09 17:10:23
am pierdut permisu in italia ce se poate face
Radu  - miau luat permisu la culoare rosie   |2012-07-23 18:02:08
Buna ziua,mi-au luat permisu la culoarea rosie in 2007. trebuie sa trec examenul
ca sal eau?ce trebuie sa fac.ajutatima..multumesc.
elly  - cat timp   |2012-07-25 02:21:19
buna eu as vrea sa imi preschimb permisul de conducere eliberat in italia cu
unul romanesc si m ar interesa in cat timp as putea sa il obtin si de documente
imi trebuiesc.multumesc frumos.
Valeric  - permis   |2012-07-26 16:31:04
miam pierdut piermisul,pot circula fara el? daca mo opreste politia ce
sanctiune primesc?>
memory.of.a.dream  - Și restul țării?   |2012-07-27 14:50:26
Informații foarte utile. Dar mi se pare ciudat ca pe un site național gasim
unele inforemții relevante doar pentru București .

Aș vrea șă știu de
exemplu date de contact pentru serviciul de permise din Deva.

Așa ceva pare
să nu existe nici pe site-ul inspectoratului de poliție din localitate.
bugsbunny  - Permis pentru mopede   |2012-07-30 16:39:53
Buna ziua.

Am inteles ca incepand cu anul 2013 va fi nevoie de permis de
conducere pentru mopede, fiind incadrate ca si autovehicule.

Eu am momentan
permisul (B) retinut (dosar penal) si ma deplasez cu un scuter de 49cc.

Dupa 2
ani de zile nu am fost chemat nici macar sa dau o declaratie, cu toate ca mi-am
recunoscut fapta in procesul verbal incheiat.

Voi mai avea voie sa conduc moped
din 2013, avand B-ul retinut ?

Multumesc anticipat pentru raspuns.
nitu ionut  - dreptul de a conduce   |2012-08-07 09:49:29
Buna ziua, am avut un accident auto din care am fost in coma si am ramas
paralizat de la mijloc in jos, permisul este valabil nu a fost retinut deloc, as
dori sa stiu daca mai am voie sa conduc? rog un raspuns, va multumesc frumos
giurca claudia  - permis expirat domiciliul in strainatate   |2012-08-15 13:44:12
buna ziua ma numesc giurca claudia si as dori sa stiu ce trebuie sa fac pentru
a-mi scgimba permisul de conducere(expirat) romanesc in tara daca eu nu mai
posed buletin(C.I.)ptr.ca mi la retinut consulatul Romaniei in Austria inurma cu
10 ani dupa eliberarea pasaportului de atunci.Am vazut acum intimplator ca
permisul a expirat acum 3 luni si nu stiu ce sa fac.aici nu pot sa il preschimb
pentru ca e expirat iar in Romania nu pot pentru ca nu am buletin.ce pot face?Am
domiciliul in austria dar am si casa in Romania.primesc un alt buletin?Va
multumesc anticipat
giurca claudia  - info   |2012-08-15 13:45:20
multunesc
dumitru  - schimbarea de permis   |2012-08-17 23:45:12
Buna ziuua,ma numesc LEVARCIUC DUMITRU si acu un an de zile am facut in Spania
cardu tahograf si a trbuit sa-mi faca inscriptia numarului de inentitate din Sp
pe permisu romanesc,a durat patru luni de zile pana am primit confirmarea din
Romania ca permisu e valabil si acu sunt in Romania si permisu mia expirat acu o
luna si jumatate am fost la politia rutiera am facut cerere de schimbarea
permisului si au spus ca intr-o luna imi va da confirmarea din Spania,a trecut o
luna si jumate si nu am primit niumic vreau sa stiu cat mai dureaza si de ce
merge asa de greu?
Igor   |2012-08-21 02:33:35
Am permis de conducere rom pe care apare nr permisului vechi moldovenesc cum as
putea sa il schimb ca sa nu imi apara restrictii.ms
ionut   |2012-09-09 14:31:51
buna ziua

Ma numesc Marica Ionut si acuma aproape 1 an am avut un mic
accident fara victime si mi-a iesit alcoolemie in sange la prima proba 1,15 si
la a doua 1 la mie.
Si as vrea sa stiu cand pot sa dau iar de permis.va
multumesc...
ionut   |2012-09-09 15:29:04
si am primit la proces 8 luni de inchisoare cu 2 ani si 7 luni termen de
incerkre
iONEL  - redobandire permis   |2012-09-14 18:59:00
Buna ziua am avut permisul de conducere anulat in urma conducerii in stare de
ebrietate am primit pedeapsa de 4 luni cu suspendare in septembrie 2009 acum
urmaesza sa se implineasca 3 ani ,as vrea sa stiu daca imi poate spune cineva ce
anume trebuie sa fac pentru a reintra in posesia permisului. Trebuie sa fac iar
scoala sau doar sa dau examen? Va multumesc !
Madalina  - Noua legislatie   |2012-10-18 14:17:31
Am 21 de ani si categoria B de la 18 ani. Vreau sa imi iau categoria A dar am
inteles ca din ianurie nu voi mai putea sa dau pt ca nu am 24 de ani. daca fac
scoala pana in ianuarie pot sa dau examenul dupa luna ianuarie sau fac scoala
degeaba?
Tibi mihai  - Permis obtinut in Guinea   |2012-10-21 15:34:46
Buna ziua
Lucrez de ceva vreme in Africa -Guinea si am obtinut acolo permis de
conducere ptr A si E ,avand din romania permis pentru B..intrebarea este
..pentru preschimbare in romania o sa trebuiasca reevaluare sau ce.?.avand in
vedere ca tara respectiva nu apare in lista de mai sus ?
Multumesc
virlan cristina  - redobandirea permisului de conducere in urma suspe   |2012-10-30 00:40:11
in data de 01.09.2012,in arad nu am acordat prioritate de trecere intr-o
intersectie si mi s-a suspendat permisul pe 3 luni,permisul fiind
italian.politistul mi-a zis k procurorul a dat neinceperea urmaririi penale
nefiind un caz penal.nu mi s-a dat nici macar procesul verbal,iar eu nu stiu
cand si cum sa fac sa-mi iau permisul inapoi,deoarece cand il sun din italia pe
politist imi invoca tot felul de pretexte.ce ar trebui sa fac pt a-mi redobandi
permisul?
maria  - permis de conducere   |2012-11-03 10:43:12
buna ziua am o antrebare la dumneavoastra sunt divortata de un an si nu am
schimbat permisul de conducere de oare ce in perioada asta am fost si sunt an
germania acum vreau sa vin acasa an romania cu masina,pot trece frontiera daca
am buletinul pe numele actual si permisul de conducere pe numele anterior? va
multumesc
anto  - preschimbare permis   |2012-12-10 12:07:43
Am luat permisul de conducere in Romania, dupa care am plecat in Spania si a
trebuitsa il schimb cu unul spaniol conform legislatiei de acolo. Acum m-am
reintors in Romania si ar trebui sa il reschimb in romanesc. Am vazut ca e
necesara o intreaga documentatie pt a-l schimba din nou. Chiar e necesara
aceasta birocratie? aceasta pierdere de timp si de bani? tinand cont ca permisul
spaniol e valabil inca 4-5 ani? Nu se poate simplifica oarecum
procedura?

Multumesc anticipat pt raspuns.
dragos  - sahimbare permis   |2012-12-11 01:13:38
Am permis b.c.e.cqc luat in italia dupa cum zice legea de mai sus pot sa-l
schimb fara sa mai dau examen ar fi cea mai mare prostie intrucat italia si
romania au aderat la convetia rutiera dar pentru siguranta va rog sa-mi
raspundeti
pocovnicu  - permis de conducere   |2012-12-23 15:39:58
Buna ziua
Am permis de conducere care expira in 2014.Am inteles ca din ianuarie
2013 trebuie sa avem toti soferii permis de conducere european,deaceea va rog sa
imi spuneti daca la schimbarea permisului mai trebuie sa fac fisa medicala si la
ce data se incepe schimbarea permisilor vechi?Va multumesc.
Florin  - Buna ziua   |2012-12-31 19:29:14
Vreau sa fac si eu scoala de soferi, categoria B.Dar as avea o intebare. Eu sunt
nascu in bucuresti,dar am buletinul pe judetul teleorman, de cati-va ani.Pot
face scola si sustine examenul in bucuresti?!
Cosmoiu  - MINCIUNA   |2013-01-08 17:03:28
NU MAI MINTITI LUMEA CU DATELE PE CARE LE OFERITI!!!!! 0800806806 NU A APARTINUT
NICIODATA drpciv. Este telefonul DGA. NU MAI INDUCETI OAMENII IN EROARE!
marius  - preschimbare permis   |2013-01-08 19:55:33
Buna ziua.
As dori sa stiu daca este posibil sa preschimb
permisul(profesionisti) in alta localitate decat cea in care am domiciliu, in
conditiile in care acesta expira la mijlocul anului 2013.
Multumesc pentru
raspuns.
rares  - buna ziua   |2013-01-10 12:18:42
As dori sa stiu cum pot sa aflu cite puncte am pe permisul de conducere,fiind in
strainatate. va multumesc.
Dragos  - despre   |2013-01-12 19:42:57
Salutare as avea si eu o intrebare daca ma poate ajuta cineva,in data de 7
ianuarie 2013 am depus dosarul pentru obtinerea permisului categoria A,avand in
vedere ca nu am 24 de ani,o sa pot da examenul ?
makofun  - m   |2013-01-12 21:34:42
Sunt un cetatean al carui permis de conducere expira in 7 ani! Vreau sa imi
prelungesc permisul la timpul potrivit, DUPA ce imi voi face analizele medicale.
Consider ca ceea ce se intampla zilele acestea, soferi care vor sa profite de o
regretabila (din nou ! a cata oara !) eroare legislativa ne va pune in pericol,
pe mine si pe dumneavoastra !!! Solicit Politiei (Rutiere) Romane sa intervina
legislativ si sa refaca siguranta rutiera a tarii !!! Cand va muri primul
cetatean accidentat din vina unui sofer 'incompetent' medical, ca urmare a
vidului legislativ actual, atunci dumneavoastra, domnilor ofiteri si subofiteri
ai Politiei Rutiere Romane, veti fi principalii vinovati! Cel putin pentru noi,
cetatenii normali, 'ne-smecheri'.
florin   |2013-01-14 14:51:20
buna ziua,am obtinut carnetul de sofer profesionist in romania,in urma cu 10
ani,am fost plecat in afara si ca sa lucrez acolo(portugalia)ca sofer a trebuit
sa mi schimb permisul,acum 1 an si cateva zile intorcandu ma in tara am fost sa
mi schimb din nou permisul in romanesc,si pana in ziua de azi nu mi au mai
eliberat permisul,conduc pe baza unei dovezi ,explicatii nu mi da nimeni si
trebuie sa merg luna de luna sa o prelungesc.CEvreau sa spun e ca daca aveti
permis strain nu se merita sa l traduceti,circulati asa,eu astept de 1an si
degeaba ,tot de 1 an am luat si examenele de transport marfa ,persoane pe care
ARR nu mi le elibereaza decat pe baza de permis,ele sunt valabile dupa cum stiti
5 ani,la mine a trecut un an si nu ma pot folosi de ele,nu pot lucra ca sofer pe
masini peste 3,5tone,intr un cuvant m au nenorocit autoritatile romane,problema
e ca nu sunt singurul in aceasta situatie(aceasta fiind singura explicatie data...
cccco  - Reprimire permis de conducere   |2013-01-18 15:00:35
In urma unui accident de circulatia mi-a fost retinut permisul de conducere.
La
sectie mi s-a spus ca va dura maxim o luna dar inca nu am primit prin posta
instiintarea cum ca ar trebui sa il ridic de la parchet, cam cat timp dureaza
aceste formalitati?
Duca  - redobandirea permisului romanesc in urma redobandi   |2013-01-21 13:43:29
As dori stimati prieteni , colegi sa aflu procedura si actele pentru
redobandirea permisului de conducere Romanesc scazut ca termen in anul 1996 cu
gradele "B-C", in urma obtineri unui buletin cu domiciliul pe durata de
1 an in Romania, avand in prezent domiciliul stabil in Italia si detinand un
permis eliberat de catre autoritatile competente din Italia "B-C-D"
Ioan Dan  - Permis de conducere cat. AM   |2013-01-21 14:37:21
Am un scuter de 49cmc, cu care am circulat pana acum cu atestatul, dar din 19
ian s-a schimbat legea si am nevoie de permis. Degeaba am toate actele la el,
caci acum trebuie sa merg pe jos la servici, de frica dosarului penal cu care
m-as alege daca as circula si acum. Asa am inteles ca se intampla daca merg cu
scuterul pe drumurile publice dupa 19 ian fara permis. Problema este ca nu sunt
pregatite nici scolile de sofer pentru cat. AM. Intrebarea mea este daca mai pot
merge cu scuterul pe baza atestatului, macar pana se rezolva cu permisul pentru
cat. AM la vreo scoala de soferi ? Sincer, sa merg pe jos 20 de km zilnic, nu
este chiar usor, dupa o zi de munca...
Catalin  - permis   |2013-01-22 14:04:20
Buna..cum as putea face rost de numarul de telefon de la eliberari permise jud
vaslui..sa ma ajute cineva va rog..multumesc anticipat!
FLORIN  - permis expirat   |2013-02-06 00:54:11
Buna,am absolvit scoala de soferi in 1986 am permis categoria B,C,E ,permis care
nu l-am schimbat niciodata din 1986.Intrebarea este ce pot sa fac pentru a fii
in regula ,se mai poate schimba ?
MULTUMESC...ASTEPT RASPUNS
maria  - permis categoria Tr   |2013-02-11 12:54:31
daca am permis categ. B si C pot conduce un tractor articulat forestier (TAF)
inregistrat la primarie pe drumurile publice, sau imi trebuie categ. Tr conform
noului Cod rutier?
nicu  - permis suspendat   |2013-02-13 10:42:21
Buna ziua,
Am permisul suspendat pe o perioada de 90 de zile.As vrea sa stiu
daca se poate reduce perioada de suspendare si ce anume trbuie sa fac unde sa ma
adresez.
Gratiela Udrea  - Informatii Eronate   |2013-02-14 18:02:41
Va rog sa stergeti de la contacte nr de tel verde care de fapt este cel pt
reclamatii coruptie. Informatia pentru actele necesare pt preschimbarea
permisului de conducere nu sunt exacte. Chiar nu se ocupa nimeni de updatarea
site-ului. sau poate ar trebui sa fim recunoscatori ca va dati osteneala macar
pt atat, neam de traista ce sunteti.
Alex  - Permis   |2013-02-14 21:25:52
Buna seara am si eu o intrebare am loat permisul de conducerea categoria B de
curand pot conduce o autoutilitara de 3500kg ? Multumesc
boby   |2013-04-06 19:23:16
Scuzama ca-ti spun dar cum ai obtinut permisul de conducere........
Ionut  - schimbare carnet profesionist   |2013-02-23 18:51:09
Buna ziua, intrebarea mea este: Se poate schimba carnetul de conducere
profesionist din Canada in Romania fara examen?
elena roman  - permis pentru piagio 50 ccluat in italia   |2013-02-25 16:22:43
bunaziua am si eu o nelamurire am luat permisul pt mator 50cc in italia e
valabil si in romania
boby   |2013-04-06 19:27:43
Ma-i antai anvata sa scrii romaneste .....si ala care spui tu ca este (permis)nu
este valabil....
barzu ioan  - schimbat permis spaniol   |2013-03-02 14:37:39
buna ziua am avut permis spaniol de profesionist anul trecut am scos atestatele
in romania anul acesta am preschimbat permisul in romanesc si as vrea sa stiu
daca trebuie sa schimb si atestatele din nou ca acum pe atestate am numarul
permisului din spania
solyom sandor  - redobindire   |2013-03-08 14:49:33
Buna ziua! A fost anulat permisul auto cat.B., prin sentinta publica din 06 mai
2010 la pedeapsa de 4 luni inchisoare cu suspendare pt. conducerea masinii sub
influenta alcoolului depasit de limita legala. Intrebarea este daca trebuie sa
fac examenul teoretic (sala) cu chestionar pentru dobindirea permisului sau
ajunge examenul pt. "Obtinerea si redobindirea permisului de conducere ~13
din15`"? Astept raspunsul cu respet Sandor
Stanciu Dumitru  - valabilitate permis romanesc   |2013-03-12 09:52:09
Buna ziua.Permisul romanesc categoria B e valabil pe teritoriul U S A ?
Multumesc.
claudiu  - cat. permise   |2013-03-13 13:03:55
Pentru posesorii de vehicule de teren care tracteaza remorca cu mtma mai mare de
1000 de kg este nevoie de cat.C.
Mihai Baron  - permis de conducere retinut de securitate in 1988   |2013-03-19 02:46:35
Buna ziua

Ma numesc Mihai Baron si in 1988 an fugit din tara. Sint stabilit
de atunci in Canada

La plecarea din tara securitatea mi-a confiscat bunuruile
(mobila, electrocasnice etc ) inclusiv carnetul de conducere.

Asi sa imi
redobindesc carnetul de conducere romanesc

Ce trebuie sa fac ?

Va multumesc


Cu stima

Mihai Baron
ionescu adrian  - cu ce categorie pot conduce un buldoexcavator   |2013-03-27 19:46:54
buna ziua vreau sa stiu daca cu cat.b se mai poate conduce un buldoexcavator
inmatriculat pe primarie datimi mai multe detalii!
filip simona  - permis suspendat,emis in Anglia   |2013-04-02 16:46:23
Va rog mult sa ma ajutati :carnetul emis in ANGLIA,a fost suspendat pt 3 luni
,in tara,a dat declaratie notariala ca pleaca din tara si i s-a inapoiat.Daca
peste 1,5 luni revine in tara,are vreun drept sa-si recupereze dreptul de a
conduce in Romania inaintea terminarii celor 3 luni de suspendare?
filip simona  - carnet suspendat   |2013-04-02 16:48:53
dar dupa 1 luna -1,5 luni are dreptul la examinarea pt micsorarea pedepsei la 1
luna? Va multumesc f.f. mult!
Ovidiu  - Obținerea categoriei C+E in România,dar cu permis   |2013-04-04 07:24:04
Va salut,ma numesc Ovidiu,locuiesc in Germania si am un permis de conducere
german.Ulterior permisul de conducere a fost obținut in România si datorită
faptului ca locuiesc in Germania,l-am schimbat cu cel german;toate bune pana
aici.Mentionez ca posed si buletin de identitate românesc cu domiciliu in
Iași.As dori sa vin in concediu(in România) pentru a face școala de șoferi
pentru categoria C+E;ce ar trebui sa fac mai exact?orice răspuns si informație
e bine venită,va multumesc anticipat,Ovidiu.
boby   |2013-04-06 19:33:28
Trebuie sa-ti preschimbi permisul din nou an Romania,si dupa aia cand ai permis
de conducere Romanesc mergi la scoala.
boby   |2013-04-06 19:37:34
Si dupa ce obtii categoria C+E trebuie sa-ti preschimbi si atestatele daca ai,
cristian  - program depunere acte preschimbare permis   |2013-04-05 10:48:19
va rog , daca stie cineva :programul la depunere acte
Ana  - examen auto   |2013-04-08 15:57:07
Buna ziua .Am si eu o nelamurire .Am facut scoala de soferi .Dupa terminare
mi-am schibat buletinul(expirase).Acum am dat sala si am aflat ca din cauza ca
datele(serie si numar ) de pe buletin nu mai corespund trebiue sa merg din nou
la scoala de soferi sa imi schimbe cei de acolo datele din fisa de scolarizare
.Este adevarat , sau ma puteti ajuta cu un raspuns.
Multumesc .
Magdalena  - Examen in limba engleza   |2013-04-09 05:03:39
Buna ziua,

Noul Cod Rutier permite examinarea in limba engleza, dar unde as
putea gasi chestionare sau macar Codul Rutier tradus in engleza? Am incercat la
4-5 scoli de soferi din Bucuresti inca nu am nici un raspuns. Ma puteti ajuta cu
aceasta informatie?
Make  - Preschimbarea permisului de conducere   |2013-04-09 23:15:32
Buna ziua. Detin permis de conducere din 2004 dobandit in Romania.Am reziden-
ta spaniola si mi-am preschimbat permisul romanesc cu cel spaniol in 2007.Am
revenit in Romania in 2008 din motive personale si in 2009 am vrut sa imi reiau
permisul romanesc pentru a profesa acasa ca sofer.Mi s-a spus ca nu pot sa
redobancdesc permisul romanesc decat daca renunt la rezidenta de Spani-a.Am
intrebat in baza carui document trebuie sa fac asta. Nu am primit un raspuns
clar.Asta m-a facut sa intarzii preschimba-rea permisului pana in momentul de
fata. Intre timp permisul de conducere de Spania grupecele C si E au expirat. Am
fost la mine la politia rutiera Targoviste sa fac schimbarea si imi tot pun
bete in roate.Mi s-a spus ca trebuie sa aduc 2 fise medicale pentru categoriile
B.C.E. La politia Ilfov se face cu o singura fisa medicala. Numai la Tgv. sunt
mai speciali. Vreau sa stiu si eu unde ma pot adresa in cazul in de fata si ce
NELUZ  - moped   |2013-04-13 16:59:56
Nu se mai stie nimic despre carnetele de conducere pentru moped?
MARIUS  - permis pierdut in uk   |2013-04-20 01:09:55
BUNA ZIUA !
SUNT CETATEAN ROMAN SI POSED PERMIS ROMANESC. TOTODATA TRAIESC IN
MAREA BRITANIE DE 7 ANI SI SUNT REZIDENT AICI. MI S-A FURAT PORTOFELUL ASTAZI IN
CARE AVEAM SI PERMISUL DE CONDUCERE ROMANESC. A SI VREA SA STIU CE A SI PUTEA SA
FAC CA SA L REFAC CAT MAI CURAND. SA MA DUC LA CONSULAT AICI SAU NUMAI ACSA IN
ROMANIA ?
VA MULTUMESC ANTICIPAT !
CU RESPECT,MARIUS.
dany   |2013-04-20 23:18:51
salut..daca poate cineva sa ma ajute...sunt cetatean al Romaniei...de 4 ani de
zile lucrez in belgia,,masina pe care o conduc avand toate taxele platite in
romania,azi un poilitist belgian m-a oprit si mia spus k imi da termen de 2
saptamani sa-mi inscriu masina in tara lor(belgia )in caz contrar imi poate
confisca masina sau imi ia placutele de inmatriculare... este posibil acest
lucru??? tin sa mentionez k am buletin belgian !!!
cristian   |2013-05-09 14:28:26
salut dany,cam in aceeasi situatie sunt si eu numai ca eu sunt in italia,nu stiu
ce legi sunt in belgia dar stiu ca in italia daca iti faci buletin de italia si
ai masina inscrisa in romania trebuie sa o inscrii automat in italia daca nu iti
canfisca masina plus amenda doar ca eu nu am buletin de italia si le zic ca sunt
turist.sau iti dau o alta varianta trece masina pe cine ai de incredere acasa si
faci procura legalizata cum ca o poti conduce tu
Loredana  - Numar de telefon gresit   |2013-04-24 19:28:49
Telefon: TelVerde 0800.806.806 - este numarul de la Directia Anticoruptie, nu de
la eliberare permise.
Serban  - Buna ziua   |2013-04-29 15:35:50
Buna ziua imi expira permisul si vreau sa depun dosarul pentru reinnoirea
acestuia. imi puteti spune daca dosarul se depune la sectia de politie de care
apartin? Va multumesc
emilia szabo  - permis furat   |2013-05-01 13:34:32
BUNA ZIUA,AM O INTREBARE,MI S-A FURAT PERMISUL DE CONDUCERE ROMANESC DAR ACUMA
SUNT REZIDENTA IN ITALIA,DE CE AM NEVOIE PT A FACE ALTUL,SI DACA SE FACE SI LA
URGENTA,VA ROG AJUTATI-MA..MULTUMESC MULT !!!!
sutoiu mirela  - daca dau de permis in romania este valabil in fran   |2013-05-08 00:49:55
bunaseara am o intrebare sant de origine romanca sant casatorita in franta de 9
luni si vreau sa va intreb este valabil daca fac scola de soferi in romania si
sa sa obtin permisul acolo pentru franta am card de sejur aici dar pe unde merg
tot numele de fata il folosesc aici in tara ;numai dupa 5 ani voi pe numele
sotului asa este aici.
florin corut  - permis   |2013-05-09 11:37:56
Buna ziua .
Am o intrebare . Prietena mea a dat examenul pentru permisul de
conducere in botosani pe data de 12 aprilie.
Cat timp dureaza ca sa-i vina
permisul?
Multumesc.
cristian  - permis categoria E   |2013-05-09 14:17:47
Buna ziua,as fi tare fericit daca m-ar putea ajuta cineva,eu am dat pt permis
cat.b,c,e in anul 1996 si am fost admis numai ca pt categoria E nu am avut
impliniti 21 de ani,asa era legea atunci,iar dupa ce am implinit 21 ani nu m-am
dus sa-l treaca in permis.Acum am fost la pol.si am intrebat ce sa intamplat cu
categoria E iar ei mi-au raspuns ca toate documentele s-au ars si ca eu nu
figurez la ei decat cu B si C.Ce-mi ramane de facut LEGAL....sa-i dau in
judecata?puteti sa-mi scrieti la adresa de mail maresoiu@yahoo.com
Rotaru Ion  - Preschimbare permis   |2013-05-13 18:21:33
Buna ziua,
Daca am permis moldovenesc si de curand mi-am facut buletin romanesc
e obligatoriu sa-mi fac si permis romanesc? La vama mi s-a zis ca trebuie sa-l
schimb in decurs de 30 de zile?

De ce clinicile avizate sa elibereze fise
medicale nu o pot face pentru toate categoriile?

Va multumesc anticipat!
valentin  - permis   |2013-06-18 12:08:48
Arata la vama pasaportul de MD si permisul de MD, si eventual pasaportul
romanesc.
Tatal meu circula cu permis si pasaport de MD, cu masina pe numele lui
cumparata si inmatriculata in romania.
Si cu masina mea cu procura tot cu actele
de MD trece. (pe la Albita/Leuseni)
Nu a avut probleme si nu a fost intrebat
nici o data.
Calin  - Radiere din permis categoria "C"   |2013-05-23 11:57:58
Posed permis de conducere categoria B+C din 1990.Nu m-am folosit niciodata de
categoria C si nici in viitor nu am neovoie de ea.Conform legislatiei noi
posesorii de categoria C trebuie sa faca vizita medicala din 5 in 5 ani.Lucru
asta ma deranjeaza.Intrebare:Cum pot sa renunt la categoria C atunci cind imi
va expira permisul?
Gabi  - Permis de conducere pentru rezidenti in alt stat.   |2013-06-07 03:43:32
Buna ziua.
Va rog sa ma ajutati cu niste sfaturi.Sunt intr-o situatie care ma
cam sperie.Mi-am facut permis de conducere in Romania avand insa in timpul asta
rezidenta in Germania.Nu am stiut ca asa ceva nu este legal.Stiu ca nimeni nu
este absolvit de vina pentru necunoasterea legii insa cum pot sa ies din aceasta
situatie neplacuta?Ulterior obtinerii permisului de conducere si absolut
intamplator am dat de un site romano-german de unde am aflat ca daca as conduce
aici este exact ca si cum as conducere de fapt fara permis de conducere si ca eu
de fapt trebuia sa fac scoala de soferi in Germania.Mentionez-desi nu cred ca ar
conta prea mult-ca bariera lingvistica este unul dintre motivele pentru care
nici nu stiam exact din ce data sunt rezident in Germania,astfel ca de la data
obtinerii rezidentei pana la data inscrierii la scoala de soferi si implicit
semnarii declaratiei pe proprie raspundere ca nu am rezidenta in alta tara ...
Gabi  - - Permis de conducere pentru rezidenti in alt stat   |2013-06-07 03:45:14
au trecut aproximativ 2 luni.
Ca urmare a celor prezentate sunt interesat daca
in Romania sunt in legalitate,permisul meu este valabil si daca nu,care e
procedura sa intru in legalitate?Care sunt consecintele faptelor mele?Daca aveti
cunostina privitor la legislatia rutiera din Germania,exista posibilitatea sa
imi fie in acest caz permisul romanesc recunoscut aici?
Marian  - Permisuuu !!!   |2013-06-07 23:33:04
Permisu romanesc , suspedat in Rom. este valabil in alte state ?
COSEREA SORIN  - subcategoria AM   |2013-06-10 12:28:40
De ce politia se foloseste abuziv de legea privind conducerea scuterelor si nu
colaboreaza cu ministerul transporturilor si celelalte institutii abilitate sa
clarifice aceasta lege neaplicabila din ianuarie? sa va dau eu si multi altii
raspunsul? Nu cred ca vreti sa il auziti, asteptam raspunsul vostru.

MULTUMIM.
ella  - buna   |2013-06-11 02:49:41
Am si eu o nelamurire daca ma puteti ajuta cu un raspuns sigur...daca am
domiciliul in CI in Galati si vreau sa dau de permis in Constanta se poate?sau
trebuie sa am adresa in Constanta?
Gheorghe Mihai  - rerducere perioada suspendare permis   |2013-06-11 21:41:29
Buna seara,
mi-a fost retinut permisul pe o perioada de 3 luni pentru depasirea
vitezei in localitate . Va rog sa imi spuneti cum sa procedez pentru a-l obtine
mai repede, unde se da examenul, ce acte sunt necesare, etc
Multumesc,
Mihai
Gheorghe
Sahleanu  - ce categorie de permis am nevoie   |2013-06-12 00:45:31
Buna ziua,
am citeva nelamuriri privin categoria auto de care am nevoie pentru a
conduce un ansamblu de vehicole. Detin un autoturism ce are o masa maxima
autorizata de 2450 si o semiremorca de 4000 kg. Va rog sa-mi spuneti ce
categorie de permis am nevoie? Din ceea ce am inteles din lege eu cred ca am
nevoie de b+e
Adrian  - functionare telefoane   |2013-06-12 12:26:18
As dori niste informatii telefonice, dar primul numar este continuu ocupat, iar
la al doilea nu raspunde nimeni si intra pe ton de fax.
madalin  - re   |2013-06-13 20:52:34
am si eu permisul suspendat in danemarka pt conducere sub influenta
alcoolului,mi sa retinut permisul si trimis in RO.precizez ca mi-am platit
amenda destul de considerabila aici in DK,as vrea sa stiu in RO ce se intampla
cu permisul meu,precizez ca e prima abatere in 12 ani.va multumesc
Denisa  - Permis de conducere italian   |2013-06-15 17:45:21
Buna ziua, ad dori sa stiu cum trebuie sa procedez ca sa mi schimb permisul de
conducere italian cu unul romanesc. Multumesc pentru ajutor.
Caraman Adrian  - Adeverinta de vechime permis auto   |2013-06-26 16:34:01
Buna ziua ,as fi interesat sa știu daca Poliția Rutieră îmi poate elibera
mie cat si sotiei mele o adeverinta prin care sa ateste vechimea permisului de
conducere si categoria ,adeverinte de care avem nevoie pentru a dovedi poliției
din Canada ca avem vechime in conducere ,pentru obținerea permisului canadian
de conducere.
Va multumesc.
trifan emilian   |2013-09-09 11:33:20
posed permis romanesc din anul 1990,dar in anul 2006 l-am predat la autoritatile
din Cipru pentru a-mi fi eliberat unul Cipriot.Acum revin in tara definitiv,si
nu stiu cum sa procedez sa-mi recapat permisul Romanesc.Ajutatima va
rog.MULTUMESC ANTICIPAT
Turlea Calin   |2013-09-11 13:13:45
Cu vechime in conducere de sub un an, se poate conduce in afara tarii ?
Daca da,
si pe autostrada sau doar pe celelalte drumuri ?
radulescu elena   |2013-09-21 20:29:29
vreau sa stiu mai exact ce se poate conduce cu categoria b pentru ca ieri am
avut o intalnire cu un politist si ma facut sa inteleg ca se pote conduce si nu
tractor cu doua remorci impreuna fara probleme
Anonim   |2013-09-24 10:00:35
un daltonist poate obtine permis de conducere?
florin  - intrebare   |2013-09-26 20:54:15
dak imi schimb domiciliu de pe buletin din alba in hd trebuie schimbate si
carnetul si cardul si atestatele toate actele , va multumesc
viorel   |2013-10-09 09:53:24
am luat permisul pt cat B in romania si sunt rezident in Belgia ,am dreptul de a
conduce in tara respectiva va multumesc celor care i-mi raspunde-ti
Andrew  - romania   |2013-10-11 00:04:10
Buna ziua,in cat timp se elibereaza permisele romanesti,in urma preschimbarii
celui strain,astept deja de 1 luna jumatate si nu am rezultat,problema este ca
locuiesc afara,si nu am posibilitatea de a circula zilnic/saptamanal pentru a
verifica.Telefonand la unul din nr. de mai sus,pot afla daca mi-a iesit
permisul?
Va multumesc.
Nick Taylor  - de la Nick   |2013-10-14 15:09:39
buna ziua, ma numesc Nick Taylor si locuesc in Australia.
Planuesc o vacanta in
Europa in care Romania e una dintre tarile care doresc sa vizi cu nevast.
Cu
permisul de conducere din Australia am voie sa conduc in Romania?
alex  - intrebare   |2013-10-24 20:50:17
azi am fost oprit de un agent de politie care nu sa identificat cerindu-mi
actele masini ,mentionez ca masina e cu nr de spania eu nelocuind in romania
avand doar adresa in romania ,pe procesul verbal agentul respectiv a scris ca nu
purtam centuri de siguranta si nu aveam permisul la mine ,am refuzat sa semnez
procesul verbal nefiind adevarat ceea ce a scris in el.zicea ca imi ia puncte
din permis si amenda .nu mia fost inminata o copie a procesului spunindu-mi ca
nu lam semnat si il trimite la adresa care o am aici in romania dar la care nu
locuiesc.iam zis ca la adresa respectiva nu locuiesc dar deageaba.ce pot sa fac
acum?
lucian   |2013-10-30 23:55:43
buna seara asi dori sa stiu si eu in romania se poate conduce un scuter de
cilindrata 125 cu categoria b ? va multumesc va urez o seara placuta tuturor .
rodika  - cat dureaza scoala si examenele?   |2013-11-12 02:33:44
buna!! tocmai vreau sa merg in Romania sa imi iau permisul de conducere... as
vrea sa stiu cam cat de repede te programeaza la examenul teoretic si in cat
timp poti da examenul practic? si in cazul in care nu il iei... cam in ce
perioada de timp te reprogrameaza la traseu? trebuie sa stiu o data cand sa imi
iau intoarcerea la avion. va multumesc tare mult
rodika  - ?   |2013-11-12 02:35:11
o perioada aproximativa... la asta ma refer
Valentin  - Permis de conducere italian   |2013-11-13 18:25:32
buna ziua, acum 2 ani in urma am depus un dosar cu toate actele necesare
preschimbarii permisului de conducere italian in cel romanesc....iar cei de la
politia braila ...mi'au dat o dovada cu care puteam circula in tara....dupa
cateva luni nu am primit nici un raspuns de la politie....spunand ca trebuie sa
astepte raspuns de la autoritatile italiene pt a'mi da permisul romanesc...din
informatiile date de dumneavostra ...politia braila trebuia sa'mi dea permisul
romanesc imediat...fără examinare...deoarece Republica Italiana se afla pe
lista celor fără examinare.asptept raspuns . multumesc anticipat
VIOREL.U  - Cetatean roman cu permis de conducere strain susp   |2013-11-26 23:45:56
Varog frumo daca este cineva in masura sa-mi de un raspuns la urmatoarele:pe
data de 30 august 2010 am facut accident pe dn583 in afara localitati Budai
judetul Iasi.Mi-sa retinut permisul de conducere si am primit dovada pentru 15
zile pe care scrie,accident rutier soldat cu victime-neadaptare de viteza, dosar
penal art184 din cp.MI-SA INTOCMIT DOSAR PENAL, DAR VICTIMA A FOST DUSA LA
SPITAL CU AMBULANTA ,A FOST LOVIT PUTIN LA CAP, DUPE CARE SA INTORS LA LA
POLITIA RUTIERA SI A DAT DECLARATIE CA NU ARE NICI UN FEL DE PRETENTIE. DE LA
SPITAL NU IAU DAT NICI O ZI DE SPITALIZARE.DOSARUL AU SPUS CA MERGE LA PARCHET
DUPE CARE MI SE TRIMITE LA DOMICILIU IN ROMANIA REZOLUTIA,NU AU TRIMIS NIMIC
NICI IN ROMANIA NICI IN STAINATATE UNDE MA AFLU. IMI CER SCUZE AM UITAT,ALCOOL
AM AVUT 000.INTREBAREA MEA ESTE:PE CITA PERIOADA SE POATE SUSPENDA PERMISUL IN
ACEASTA SITUATIE.
adrian  - curios   |2013-12-02 03:04:18
am si eu o intrebare am fost respens la proba practica pentru examen auto cat
C+E pe motiv ca mi s-a schimbat fizionomia pentru ca eu am buletinul de la 14
ani si trebuia sa imi expire in 2014 si ma respins spunandu-mi ca tre sa imi
schimb buletinul,nelamurirea care o am este ca la noul buletin i-am schimbat
domiciliul si la toate actele din dosar apare adresa de pe buletinul vechi e in
regula sau tre sa schimb toate actele din dosar?
cheap ugg boots  - http://www.mysteriousplanet.net/mybolg.php louis v   |2013-12-14 06:16:33
J'esti link:http://www.multicam-systems.com/underconstru ction/index_FR.html me
que dans le bar. YEOH regarda Li Ling, très d'acc link:http://www.multicam-systems.com/underconstru ction/index_FR.html ord
hocha la tête, le plus tôt sera le mieux. Mme Yin sûr cette fois,
vous pouvez envoyer longchamp protected.non seulement écouter Li Ling
se link:http://itgsourcing.com/wp-pdf.php mettre dans les yeux et Yeoh que
pour un moment, de côté et demi, maintenant il peut enfin parler,
Oakley Sunglasses Australia  - www.sheffieldcathedral.orgmusicorgnews.php nike ai   |2013-12-14 07:35:06
Wat te eten is niet belangrijk,nike air max classic, d link:http://www.sheffieldcathedral.org/music/orgn ews.php e sleutel is om
in te ga link:http://www.callicast.fr/flashdossier.html an en te zien!een longchamp
voetganger stormloop richting Leisure Hotel, besprenkel een blik
van opwinding Chen Fengyang zitten rond, terwijl fantasie bloemist
look, terwijl fantasie VRIJE TIJD hotel presidentiële suit link:http://gatewayjr.org/wp-links.php e lo
popescu stefan  - chitanta auto   |2013-12-18 18:47:01
Cum se procedeaza , daca trei ani nu ai luat permisul auto , si chitanta isi
pierde valabilitatea , scolile de soferi spun ca trebuie alta chitanta de 68 ron
, ca sa poti da examen ,si ca ai pierdut banii pe cealalta chitanta daca au
trecut trei ani?
dragan marian  - PQzws   |2013-12-31 17:12:20
am permisul obtinut in cehia si mi~a fost retinut pentru verificare de politia
din angli cit timp dureaza verificare,poate sa~mi raspunda CINEVA
DAN N   |2014-01-07 13:30:46
Policlinica SC. SANADOR, nu este in lista celor autorizate pentru obtinerea
fisei medicale, daca imi fac analizele acolo si platesc, ce fac cu fisa daca nu
sunt autorizati.
Iar numerele de telefon afisate la Bucuresti pentru informatii
nu raspunde nimeni, primul nu este valabil, al doilea este fax, iar linia verde
este o linie anticoruptie.
O zi minunata va doresc.
Dragomir Lucian  - Preschimbare permis spaniol in romanesc   |2014-01-07 14:31:56
De ce o persoana de cetatenie romana care a schimbat permisul romanesc in
spaniol in urma obtinerii dreptului de sedere si de munca dupa ce se intoarce in
Romania si doreste preschimbarea permisului spaniol in romanesc este obligat sa
renunte la rezidenta din Spania.Asta se intampla in orasul meu Targoviste,dar nu
am reusit sa gasesc asta in nici o lege.Va multumesc daca ati putea sa ma
ajutati cu un raspuns.Va urez o zi buna tuturor.
florin  - carnet spaniol fara puncte   |2014-01-19 17:30:31
am carnet de conducere spaniol dar am ramas fara puncte se poate conduce an
romania cu el sau pot recupera punctele
Petrascu Claudiu Raul  - ..   |2014-01-19 17:41:44
Buna am studi in spania 9 clase terminate dar nu am o diploma numa cum am fost
in a 10 cum asi putea sa fac sa iau carnetul de conducere trebuie sa fac scoala
sau cu foaia aia cum am fost in a 10 ?
ponea valerica  - obtinere   |2014-01-22 15:50:19
la cat timp dupa ocondamnare de 8 luni cu suspendare si ce conditii trebuiesc
indeplinite ptr obtinerea altui permis de conducere
ruth panrylon  - spell caster   |2014-01-30 13:08:56
PLEASE JOIN ME AND THANK DR OGIDIGB FOR HIS HELP ON BRINGING BACK MY MAN TO
ME.
my name is Lady Ruth's Panrylon i never believe there will ever be a
solution to my relationship problem with my lover. my lover called terry
panrylon threw me out of his house and brought in another lady who he now feels
the only best for him. until one day i receive a phone call from a friend in the
city that my man is going out on a date with another woman in town, i told her i
am also surprise too, because since Jerry has left me he hardly think nor call
me. so after some few days my friend called Martha called me and told me that
she has found a man that is very powerful, and he is a great herbalist from
Africa, truly we all knows that Africans are blessed with so much herbal voodoo
powers which they use to help much people, so he told me that the man name is DR
OGIDIGBI, that she will forward his email address for me so that i can contact
...
Adrian  - Permis Italian   |2014-02-05 00:57:30
Buna ziua, am avut permis de conducere romanesc dar l-am preschimbat la
autoritatile italiene. Cum fac sa-mi redobandesc sau sa-l preschimb in cel
romanesc? mai am nevoie de acele traduceri legalizate? Va multumesc anticipat
pentru eventualele elucidari.
Bogdi Danci  - Intrebarie pentru redobandirea permisului anulat   |2014-02-10 16:43:27
Buna ziua,am si eu o inbtrebare...Am permisul de conducere anulat.As vrea sa
stiu cate intrebari sunt la proba de teorie pentru redobandirea permisului?Tot
22 minimul?
radu gheorghe  - recuperare permis   |2014-12-18 15:26:41
4H5f5
marian  - suspendare 30 zile   |2014-02-14 21:44:45
buna ziua!mi s-a suspendat permisul 30 zile,neacordare prioritate.mi s-a spus
ca-l recuperez fara examen,asa este?
ce acte vor fi necesare pt ridicarea
lui?
va multumesc!
daniel  - permis de conducere din italia   |2014-02-21 19:19:13
Bunaziua.Permisul meu romanesc a expirat in 2012 ,dar aflanduma la lucru legal
si cu domiciliul stabil in italia ,autoritatile competente ale italiei mi l-au
prelungit cu inca 10 ani prin aplicarea pe spatele permisului romanesc (dupa
achitarea taxelor si a vizitei medicale ) a unui timbru cu seria si adresa
(italiana)si data de valabilitate pe urmatorii 10 ani pana in 2023 ,intrebarea
mea pentru dumneavoastra este ,acum daca ma intorc definitiv in Romania
,schimbarea permisului este obligatorie ,dar voi puteamentine valabilitatea sau
va trebui refacuta fisa medicala .Subliniez ca nu am avut niciodata probleme la
controlul organelo de politie din afara Romaniei ,cele romane nu mau oprit
niciodata .Multumesc anticipat
Serban Cristina  - Permis de conducere   |2014-02-23 20:03:14
Buna ziua,
Întrebarea mea este: locuind in Elveția si având rezidența in
Elveția, e posibil sa vin in România sa îmi fac permisul de conducere???

Multumesc
gheorghe tudoran  - Buna seara   |2014-02-26 21:41:35
Am fost sa-mi preschimb permisul dar mi sa spus ca trebuie sa le aduc o hotarire
judecatoreasca din 2007 Am avut proces cu politia atunci le-am dus hotarire
atunci,permisul mi-a expirat acum iar hotarirea o iau dupa 10 zile
Cristina  - Sesizare   |2014-03-03 21:53:17
Am folosit nr. de telverde 0800.806.806 postat de dvs.pe site si am avut
surpriza sa-mi raspunda directia anticoruptie. Va rog sa revizuiti nr. te
telefoane care ni le recomandati. Multumesc!
Silasi Ioan Victor  - intrebare   |2014-03-08 11:47:18
Buna ziua. Mi-am permis sa pn o intrebare in legatura cu obtinerea permisului de
conducere catg.C,in urma cu cate-va saptamani,fara sa primesc un
raspuns,indiferent care e acesta.Sunt convins ca in alte state Europene se
aplica ceace eu reaminte-am.Rog un raspuns direct pe adresa de Email
personala,fiindca nu sunt un as al acestei forme de corespodente.Va multumesc
pentru intelegere. Pentru Doamnele din Politie LA MULTI ANI de ziua danselor si
nu numai.
Bucur Marian  - Cum pot sa imi schimb permisul ?   |2014-03-11 23:50:16
Aveam permis eliberat in 1981 pentru categoria B si C nu l-am schimbat m-a oprit
politia in 2001 si mi-a dat dovada pentru preschimbarea permisului ,am dovada
cum il pot preschimba ,actualmente sunt in Italia ,ce acte imi trebuiesc
,precizez ca nu am accidente sau amenzi .Il pot schimba in Italia ?
Edena  - Se aplica amenda in cazul ca nu schim permisul?   |2014-03-16 14:47:32
Mama mea are permis de 20 de ani si in cateva zile urmeaza sa ii expire, nu
poate momentan sa ajunga sa isi reinoiasca permisul auto. Se efectueaza vreo
amenta? In prima saptamana. Daca da ce suna.
farcas  - data pe noul permis   |2014-03-31 13:46:16
Buna,am avut examenele pentu redobandire permis,din cate stiu legea spune ca
data obtinerii fiecarei categori ar trebui trecuta data primului examen.Ma poate
ajuta careva cu articolul din lege care spune asta?Se pare ca e ceva greseala la
soft,cel putin asa mi sa spus,pot primi dovada,insa nu pot lua o dovada si sa o
traduc in patru limbi,pentru fiecare tara care va trebuii sa o tranzitez sau sa
lucrez,plus,nu stiu daca ar fi valabila in strainatate.
CALIN DRAGAN  - schimbarea permisului obtinut in spania in permis   |2014-04-06 21:18:03
buna ziua
am si eu o intrebare am obtinut permisul cat B in romania,in spania
mi-am schimbat permisul romanesc in spaniol
am obtinut in spania cat c,c+e si as
dori sa stiu daca ma intorc in romania si doresc sa schimb permisul spaniol in
cel romanesc se poate schimba fara sa pierd categoriile obtinute in spania
c,c+e?
Dem   |2014-04-18 20:53:42
Bineinteles ca nu le vei pierde. In caz de schimbare permis, ti se vor adauga
toate categoriile.
Vladimir  - Permis pierdut   |2014-04-22 18:38:11
Pe 12.03.2014 persoana de incredere,prin procura a primit permisul meu de
conducere ,si la PIERDUT,cum pot obtine un alt permis repede? Multumesc.
Melnicu Georgiana   |2014-05-10 17:48:39
Ce acte imi trebuie pt a-mi elibera permisul de conducere..pt ca celalalt a
expirat??
Melnicu Georgiana   |2014-05-10 17:50:27
va rog sa raspundeti cat mai repede posibil pt ca mie imi trebuie permisul
intr-o saptamana!!!!!!
ciobanu narcis  - redobandire   |2014-05-10 19:14:21
am o intrebare daca mi-a fost suspendat permisul pe o perioada de 90 de zile ,
desi nu aveam un an de la dobandire . trebuie sa dau un examen ceva . am
intrebat de 3 ori la politie .
2 raspunsuri au fost ca trebuie
1 raspuns ca
nu trebuie
pan la urma trebuie sau nu trebuie
xxxy   |2014-05-13 02:00:04
la suceava se da examen oras cu 150 euro este corect asa ceva ,,,,,pericol
public asa ma gandesc,,,MIIIIITAAAAA
Anisoara  - permis si buletin furat in Bulgaria   |2014-05-14 16:01:04
Am si eu o intrebare daca mi sa furat permisul si buletinul in Bulgaria cum pot
sa imi scot cel putin permisul fara a ma duce in Romania in acest moment
locuiesc in Bulgaria si nu am timp sa ma duc in Romania .
Radulescu Gabriela  - eliberare carnet de conducere pentru cetateni stra   |2014-05-14 18:45:29
Buna ziua,

Am o verisoara care are cetatenie suedeza si domiciliu acolo dar ar
vrea sa vina in Romania sa locuiasca la bunici in vacanta de vara si sa isi ia
si carnet auto in Romania. Este oare posibil ? In caz ca da , daca aveti
amabilitatea sa imi spuneti ce acte ar fi necesare ?
Verisoara mea are 22 de ani
a terminat liceul si are licenta in arte plastice.
Insa deocamdata neavand un
job ar vrea sa o ajutam noi cu bani ca sa isi ia carnetul auto necesar pentru
viitorul job.
Multumesc anticipat,
Gabriela Radulescu
mario  - buna ziua   |2014-06-13 17:23:09
as dori sa stiu cu cat timp inainte de expirare pot sa schimb permisul?sunt
plecat din tara si nu pot ajunge la data expirarii in Romania,vreau sa stiu daca
il pot schimba cu 4-5 luni inainte!!!multumesc
lala   |2014-06-14 22:17:52
nu pot sa iau permisssssssssssssssssssssssullllllllllllllllllll
Ionela  - schimbare permis expirat in alta localitate decat   |2014-06-25 01:14:37
Buna ziua!

Trebuie ca pe langa actele necesare sa vin de acasa si cu 2
fotografii tip buletin daca doresc sa mi schimb permisul in Bucuresti.Metionez
ca adresa din buletin este de Bacau si permisul expirat a fost deasemenea
eliberat de Politia Bacau.

Multumesc
hamurari c.  - obtinerea permisului pentru cetateni straini   |2014-06-28 18:14:11
salut. am cetatenie romana si domiciliu in Republica Moldova. pot sa imi obtin
permisul de conducere in romania cu buletinul de identitate provizoriu romanesc?
va multumesc.
Francisca Garrett   |2014-07-05 04:25:55
Numele meu este Francisca Garrett.
Vreau să folosesc acest mediu pentru a spune
lumii despre Doctor EZEKO care m-au ajutat în obținerea de iubitul meu înapoi
cu vraja lui puternic, fosta mea și i unde au neînțelegere care a dus la
despărțirea noastră, deși m-am dus să-l rog de ​​mai multe ori pentru a
vă rugăm să ierte și acceptă-mă înapoi pentru că l-am jignit, dar de
fiecare dată m-am dus eu simt mereu mai adânc în durere și agonie pentru că
el mereu plimbare pe mine și nu ar vrea să asculte ceea ce am să-i spun, dar
la 1 zi credincios ca am fost de navigare i a dat peste o mărturie a unei femei
a cărei problemă a fost mai mult decât a mea și totuși Doctor EZEKO
ajutat-o ​​cu vraja lui, așa că am fost fericit și, de asemenea,
contactat Doctor EZEKO pentru ajutor prin e-mail și apoi i-am spus povestea
mea, dar singurul lucru pe care la spus a fost că i va șterge voi rupe cu
v...
claudia jelescu  - inginer   |2014-07-22 20:18:46
Buna ziua,
Buna ziua,

Am permis eliberat in data de 4/4/2004 si exiprat la
data 1/4/2014.
Va rog sa-mi spuneti ce trebuie sa fac pentru a-mi reinoi
valabiliatea permisului.

Multumesc,
Claudia Jelescu
Ion Ruscu  - Schimbare permis de conducere obtinut in Canada cu   |2014-07-27 23:04:38
Buna ziua,

Am permis de conducere obtinut in Canada in februarie 2012, il pot
schimba cu un permis de conducere romanesc?

Daca raspunsul este da , as vrea sa
stiu cum trebuie sa procedez in acest sens

Mentionez ca in iunie 2012 am avut o
tentativa esuata de a schimba permisul deoarece politia rutiera Olt nu a facut
nimic referitor la cererea mea iar dosarul meu cu permis cu tot a stat 5 luni in
sediul politiei rutiere Olt fara ca eu sa primesc un raspuns

Va multumesc si
astept raspuns daca este posibil sa schimb permisul si in alt judet sau chiar
Bucuresti

Cu stima,

Ion Ruscu
Tudor  - ciclomotor   |2014-07-31 00:23:52
Buna ziua,
Am 15 ani si as vrea sa achizitionez un ciclomotor, Imi trebuie ceva
ca sa il pot conduce pe drum de tara sau prin padure?
Mentionez ca stau la sat.
tipu  - .....   |2014-08-14 13:43:46
...in primul rand iti trebuie combustibil.
A U R E L  - numai atit   |2014-08-27 00:57:45
dupa cum vad va mai trebuie ceva nr de la cip inplementat in corp nr de la
bocanci taxe mai mari pe prosti si voi cei de la politie sa fiti cit mai multi
si paminturile sa le munceasca cine cine elena udrea si cu basescu ? ? ?
robert  - intrebare   |2014-09-07 12:20:57
Eu am permis de conducer american, pot sa il schimb cu unul romanesc fara a mai
da examenul de conducere?
Multumesc anticipiat
Tudorel  - nelamurire   |2014-09-08 21:33:17
Buna ziua! Baiatul meu a picat examenul de traseu si urmeaza sa dea din nou
sala.Intre timp cazieul a expirat iar chitanta privind taxa examen auto a fost
anulata de politistul examinator. Am eliberat un nou cazier si am platit o noua
chitanta privind taxa examen auto iar pe cele expirate le-am aruncat.La ghiseul
permise, in vederea sustinerii unui nou examen(sala +traseul)i s-a spus ca n-o
sa poata sa sustina examenul de traseu pentru ca nu are la dosar si cele doua
hartii(cazierul expirat si chitanta anulata).E adevarat?Mentionez ca nu i s-a
spus ca si cele care nu mai sunt valabile trebuiesc pastrate la dosar.Cei de la
biroul permise nici nu-ti spune ce trebuie sa faci.Chiar si asa ma gandesc ca
exista o rezolvare din moment ce la dosar exista toate hartiile valabile.Ar fi
culmea sa nu mai poti sustine examenul daca nu ai la dosar doua hartii
expirate!Ce se poate face?Spuneti-mi rezolvarea.Multumesc.
Gina Iorgulescu  - permis de conducere pe masina automata   |2014-09-25 18:22:23
Buna ziua, Va rog mult sa imi comunicati dacas e poate face scoala de soferi pe
masina cu cutie automata si sustine examenul pt obtinere carnet conducere pe o
astfel de masina. Mentionez ca nu am handicap fizico, locomotor, ci este doar
optiunea mea sa fac acest lucru. Multumesc mult!
Andreea  - permis de conducere   |2014-09-26 17:24:36
Buna ziua. Mi am luat permisu de conducere in anul 2008 dar locuiesc in Spania
si sunt rezidenta din 2007 in Spania.insa.anul acesta s a dat o lege in Spania
precum ca nu se poate conduce cu permisul de Romania si ca trebuie.sa facem aici
scoala de soferi.Cum este posibil asa ceva.Suntem o tara europeana.Intrebarea
mea e urmatoarea de ce aceasta lege?si daca se poate face cv un act precum ca
putem conduce in Spania.De ce atunci romanii c au permis d conducere eliberat in
Spania pot conduce in Romania.Va multumesc!
adrian  - cine stie??   |2014-10-15 19:19:26
Am o problema si nu prea gasesc raspunsuri.
Locuiesc in Germania am avut
permisul anulat aici timp de un an asta fiind acum 2 ani. Am revenit in tara
pentru a-mi face iar permis ,am dat examen in tara dupa o perioada in care nu am
avut dreptul sa cirul....am redobandit permisul de conducere dar este acelasi
care mi l-au anulat in Germania.
Acum incep problemele. acest permis nu este
valabil in Germania,trebuie sa fac altul nemtesc,sa dau test MPU si deabea dupa
aceea o sa primesc permis nemtesc.
Eu daca aveam alt permis de conducere nu
acelasi pe care mi l-au anulat puteam sa mi-l schimb fara probleme aici cu altul
nemtesc.
Vreau sa vin in tara sa-mi schimb pemisul,dar alta problema,eu am
dimiciliu in germania ,trebuie sa ma scot de la evidenta de aici,iar dupa aceea
trebuie sa stau in tara 6 luni ca sa pot sa fie recunoscut in Germania
permisul....etc.
Daca cineva a trecut prin asa ceva sau este in masura sa-mi dea
un rasp...
Igor  - Permis anulat in Germania   |2015-01-22 18:14:48
Buna, ma numesc Igor, am si eu aceiasi problema acum:

Sint stabilit in Germania
de aproape un an. In septembrie anul trecut am depus actele pentru preschimbarea
permisului Romanesc in German. Dupa investigatiile facute de ei m-iau refuzat
preschimbarea permisului si mai mult mi l-au Restrictionat pe teritoriul
Germaniei pe cel existent Rominesc din motiv ca este preschimbat din permis
Republica Moldova fara sustinerea examenelor (proba teoretica, practica). Unica
iesire din situatie este asemanatoare ca si a dumneavoastra. As vrea sa stiu cum
ati procedat dupa.
petre  - permis retinut   |2014-11-05 15:10:15
Buna ziua,as dorii sa-mi raspundeti la o intrebare.Am permisul retinut pe 30 de
zile,dar am avut dovada pe 15 zile.Cat mai dureaza pana cand pot sa ridic
permisul?Dupa 15 zile de la expirarea dovezii sau dupa 30 de zile de la
expirarea acesteia.
Albert  - Bună seara   |2014-11-10 01:14:54
As dori să pun o intrebare pertinenta. Când se va da examenul pentru
obținerea permisului de conducere, proba de oraș, cu instructori, sau alți
funcționari, in afară de polițiști. Dacă yot se spune că s-au
demilitarizat, de ce poartă uniformă de poliție. În comunitatea europeana,
tot in același format, se dau examenele pentru obținerea permiselor de
conducere la proba de oraș...???
Marius   |2014-11-19 20:46:21
Buna ziua , am si eu o intrebare , daca permisul de conducere se restituie in 20
noiembrie la ora 14:00 ,as putea sa circul fara el tot in 20 noiembrie de la ora
00:00?
ANA  - cat e   |2014-11-22 12:41:25
AS DORII SA OBTIN CAT E AM B DE 10 ANI CONDUC MICROBUZ SI AM NEVOIE PENTRU
REMORCA DE E ,,INTREBAREA DACA SE POATE OBTINE SEPARAT E FARA C MULTUMESC!
COSTEL  - Intrebare   |2014-11-24 15:46:38
Permisul si buletinul sunt de Anglia,am rezidenta in Anglia,dar si domiciliu,in
Romania mai precis in Suceava.La Cluj mi sa suspendat permisul pe 30 zile,de la
politia Cluj,am fost informat ca trebuie sa ma deplasez la Cluj pentru a ridica
permisul.Va rog sa imi raspundeti de ce nu la Suceava.
vera   |2014-11-29 11:39:55
Numele meu este doamna Vera, eu sunt din Mexic, atât de real atunci când am
încercat și atât de adevărat. Nu pot să cred viața mea se poate schimba
în bine. Eu chiar vreau să folosească acest mediu pentru a aprecia munca de
catre Dr. usobo despre cum a ajutat sa-mi aduc sotul meu înapoi acasă. Eu si
sotul meu locuiesc impreuna fericiti cu fiul nostru, până când diavolul a
trebuit să ia o femeie în mijlocul nostru. Soțul meu sa schimbat brusc. Totul
a început în seara și cu altă ocazie el nici măcar nu a venit acasă timp
de 5 zile. Am încercat să dau seama ce a mers prost, dar eu spun mereu nimic.
Acest lucru a continuat până la final, am și fiul nostru a plecat pentru o
altă femeie .. Am încercat totul ca să-l înapoi, am vizitat multe case
spirituale, dar nu a fost capabil să mă ajute în loc de a cheltui o gramada
de bani, fără nici un rezultat. Într-o zi în timp ce am fost de gând prin<...
Andrica Marin Catalin  - Informare   |2014-12-03 15:27:53
Cunosc pe cineva care detine permis de conducere categoriile B,C,E, de peste 20
de ani si aceasta persoana in ultimi 2 ani a avut de doua ori infarct miocardic
si inca conduce autoturismul propiu. Consider ca este un pericol pentru
participantii ls trafic dar si pentru pietoni. Stiu ca, conform Ordinului
Ministerului Sanatatii nr. 1162/2010, aceste persoane nu ar trebui sa mai
conduca. ce trebuie facut.
dorina  - intrebare   |2014-12-05 23:58:05
Locuieum de 2 ani in Olanda si acum mi-am pierdut(sau mi-a fost furat???)pemisul
de conducere european eliberat in Romania .Care sunt pasii pe care trebuie sa-i
parcurg?
MIHAI  - Buna Ziua!   |2014-12-06 15:58:30
Daca fost condamnat pentru talharie la 3 ani de inchisoare,am fost eliberat
conditionat,acum pot da examenul auto?
MIHAI  - Buna ziua!   |2014-12-06 15:59:36
Am fost condamnat la 3 ani inchisoare pentru talharie,am fost eliberat
conditionat acum 2 luni,pot da examenul auto?
Vasile Hermeziu  - examen pt categoria CE   |2014-12-14 22:51:57
Am permis de conducere pentru categoria B dar doresc sa obtin si categoria
CE.
Ce trebue sa fac?
Cristi  - Pret mic pentru fisa auto   |2014-12-16 14:37:26
La Romgermed- vreo 120 ron. Ca sa nu mai cautati si voi in disperare. Succes
marius ovidiu   |2014-12-17 18:35:01
vreau sa va intreb de ce ati mai pus un numar de telefon daca nu raspunde nimeni
si nu dati raspunsuri cetatenilor??????
alin  - schimbare de permi din cypru   |2014-12-28 12:48:39
ce acte sunt pentru schimbarea permisului din cypru. Trebuie sa mai dam un
examen
alin  - pentru schimbarea permisului din cypru   |2014-12-28 12:52:35
vreau sa schimb permisul din cypru ce acte sunt necesare? trebuie sa mai dau un
examen
iulia  - pierdut permis obtinut in UE   |2014-12-28 19:42:08
Buna, mi-am pierdut recent portofelul impreuna cu permisul de conducere obtinut
in Italia. nu stiu care e procedura, trebuie sa merg inapoi in italia pt a il
reface sau pot sa il refac cumva si in Romania?
HAGIU DUMITRU CATALIN  - Mitos   |2014-12-29 15:39:08
NU A-TI LUAT IN CALCUL O VARIANTA, SI AMUME; DACA SE POATE DA EXAMEN PRT.
CATEGORIA A, IN TIMP CE AI PERMISUL SUSPENDAT, TEORETIC S-AR PUTEA PTR. CA ESTE
O CAT. INDEPENDENTA, ADICA FARA A DEPINDE DE CAT B, CUM SUNT CELELALTE CATEGORII
(C, D, E,) SI NU TE POTI INSCRIE LA EXAMEN PTR. CA PROGRAMUL POLITIEI NU ESTE
SETAT PTR. ACEASTA SITUATIE. SA MA CORECTEZE CINEVA DACA GRESESC
Chiriac Ion  - Prodedura redobandire permis rezolutie parchet   |2015-01-05 19:33:33
Stimati domni,
Nu stiu exact cum se procedeaza pentru redobândirea permisului
în condițiile în care a fost ridicat pentru alcool si parchetul a dat prin
rezolutie *renuntare la urmarire penala* fara a se mentiona nimic referitor la
alte masuricplementare. Doresc sa stiu si daca am posibilitatea reducerii
perioadei de suspendare in cazul in care se va dispune o astfel de
masura.
Multumesc anticipat si un an nou cu sanatatte si succese.
Stanciu Carmen Silvia  - Redobandire permis dupa 30 zile ptr depasire de vi   |2015-01-06 20:41:44
Buna ziua,

Eu am sustinut azi testul 13din15, a fost admis cu 15 din 15 si acum
as vrea sa-mi redobandesc permisul. el mi-a fost retinut in judetul Buzau si
testul l-am sustinut in Ploiesti unde am domiciliul. Cum trebuie sa procedez mai
departe. Maine mi-ar expira cele 30 de zile si as vrea sa intru in posesia lui
cat mai repede cu putinta. va multumesc,
catalin  - Preschimbarea permisului   |2015-01-07 22:15:00
Am o intrebarea
Pentru PRESCHIMBAREA permisului auto , fisa mediala se poate
face si in alt judet decat cel in care se depune dosarul?
Alex  - Permos suspendat   |2015-01-10 00:27:07
Buna ziua.am si eu o intrebare,am permisul suspendat pe o.perioada de 3 luni pt
viteza.pot face scoala de soferi pt cat CE daca permisul meu este suspendat?sau
trebuie sa astept sa treaca suspendarea?
Gabriela  - Fisa medicala in Brasov   |2015-01-14 11:25:49
Buna ziua! In Brasov de unde pot elibera fisa medicala pentru permisul auto?
Gabi  - Permis   |2015-01-14 11:28:53
Am avut permis auto pana in mai 2013, mi-a expirat si nu am mai fost sa-l
reinnoiesc. Pot sa-l mai fac acum? L-am si pierdut. De ce acte as avea nevoie?
radu  - adaugare categorie permis   |2015-01-16 01:36:58
Am permis categoria B din 2008, si as vrea sa iau si categoria A. Intrebarea
este cum il schimb, care e procedura? Si apoi dupa schimbare, ce va scrie pe
permis la data obtinerii ?
Andreea  - Permis expirat   |2015-01-19 02:24:15
Mi-a expirat permisul din 2013 si vroiam sa stiu dacă pot sa i-l
reînnoiesc.
Este nevoie de un alt test. Am înțeles ca se plătește o
amenda?
Poate cineva sa îmi răspundă. Va rog
Cioanca Nicolaie  - Informare   |2015-01-20 19:44:47
Va rog sa-mi spuneti de ce la Constanta un doritor de carnet de conducere
profesional este planificat la proba de conducere dupa o luna si jumatate de la
o proba scrisa si promovata? Cum poate obtine o asemenea persoana un loc de
munca si venituri daca probele sunt la asemenea termene? Sa nu uitam ca mai sunt
examene pentru cat E, cursuri pentru atestate si examene.
Tatiana  - adresa de email nevalabila   |2015-01-26 15:35:18
adresa de mail afisata pe site nu este valabila.
Anonim   |2015-02-01 13:21:37
ce se intampla da mia fost suspendat permisu de conduceri cat b de 3 ori.imi
poate sune cnv va rog
dinu cosmin  - puncte permis   |2015-02-06 12:39:02
buna ziua as dori sa aflu cate puncte mai am la permisul de conducere
galan marius  - categoria b   |2015-02-11 14:21:46
Buna ziua . am un scuter de 150 cm3. 12 kw. Si as vrea sa stiu daca pot conduce
cu categoria B ? . Stima
galan marius   |2015-02-11 14:23:57
Buna ziua . am un scuter de 150 cm3 . 12 kw. Si as vrea sa stiu daca pot conduce
cu categoria B ? Stima
Baricz Denes   |2015-02-16 23:00:38
Am un permis eliberat de Republica Italiana (schimbat in Italia la termen) si
pentru ca nu mai lucrez acolo as vrea sa il schimb inapoi in permis
Romanesc.Intrebarea mea este cu examinarea, va referiti la examinarea medicala
sau la cea juridica (notar).? Va multumesc anticipat.
nelu  - verificare de permis de conducere   |2015-02-19 14:59:07
buna
stie careva cum pot sami verific permisul de conducere daca este bun?
lam
obtinut acuma 19 ani in bulgaria si lam schimbat dupa 10 ani printro cunostinta
oare daca acuma 19 ani cind lam obtinut nu ma gaseste in baza de date ce pasi as
putea urma?
daca cineva este in cunostinta de cauza va rog nu ezitati de ami
trimite un raspuns
merci
rad  - scimbare permis   |2015-03-05 15:17:33
buna ziua. ma numesc rad emilian am permis de conducere, carte de identitate si
pasaport cu domiciliul in italia as vrea sa stiu la cat timp dupa obtinera
cartii de identitate romanesti trebuie schimbat permisul de conducere? va
multumesc o zi buna!
Velica  - Buna ziua   |2015-03-05 22:10:48
Sunt cetatian roman cu domiciliu in Germania,pot sa fac scoala de sofer in
Romania? Si sa dau examenul pent-ru permisul romanesc?
anonim  - carnet din 1994   |2015-03-09 17:25:43
am dobandit carnetul in 1994 am condus cu el in Spania unde am locuit 14
ani,acolo era admis de tip vechi(carnetel )nu avea mentionat termen de expirare
.Acum vreau sa conduc in romania trebuie sa-l prescriu?ce trebuie sa fac?
todireanu   |2015-03-22 16:56:26
Buna ziua ma numesc catalin todireanu si vreausa dau de permis.
bogdan  - Bravo boss   |2015-04-20 17:47:29
Bravo boss!
GHEORGHE MIHAELA  - permis de conducere   |2015-04-09 18:33:08
Buna ziua,

Daca am o pedeapsa cu suspendare si aceasta imi apare pe cazier pot
sa dau de permis?
serban mirela  - permis obtinut in Romania   |2015-04-26 13:11:54
Buna ziua,
va rog frumos am si eu o intrebare .
Sora mea sta in Franta are
pasaport cu adresa Franta ,vrea sa-si reinoiasca permisul de conducere romanesc
dar ea nu mai are buletin romanesc ,cum ar putea obine permisul ?
Vali  - Prelungire valabilitate permis B, C, E   |2015-05-07 00:45:44
Buna ziua!
Pentru prelungirea valabilitatii unui permis cu categoriile B,C si E
este necesara analiza de sange pe fisa medicala?
Multumesc!
Dani  - Schimbare permis expirat   |2015-05-08 16:49:47
Sunt cetatean roman, momentan locuiesc in Canada. Am permis de conducere
categoria B din Romania, dar a expirat de aproximativ 2 ani. Pot obtine un
permis nou fara a fi nevoit sa vin in Romania ? Pot mandata pe cineva din
Romania pentru a-l obtine ?
Multumesc !
neculaeasa laurentiu  - redobandire   |2015-05-13 13:26:04
din cate am inteles din anul 2013 nu mai este nevoie sa se urmeze cursurile uni
scoli de soferi daca permisul a fost anulat , la trecere unui an de la hjd
candidatul se poate prezenta direct cu dosarul direct la drpciv pestru sustinere
examen , este adevarat?
andra   |2015-07-22 00:08:12
Asa este! Asta daca nu ai masura complementara.
mihai emilia  - raspunde   |2015-05-14 12:30:37
sotul meu are permisul de condus suspendat in baza art 100 alin3 lit. g din oug
nr.195/2002 , a fost suspendat pe 30 zile incepind cu data de 23/05 /2015
trebuie sa dea si examen / astept raspuns.
geani  - redobandire permis anulat   |2015-05-21 12:10:38
la examenul de redobandire permis anulat ce fel de proba teoretica se da. 15 sau
26 de intrebari???
andra   |2015-07-22 00:05:45
26 ptr permis anulat, 15 doar cand e suspendat x luni
Laurentiu  - permis dupa accident   |2015-05-27 14:42:54
Fratele meu a avut un accident auto, el fiind singura persoana care a avut
vatamari corporale grave. Dupa accident permisul i-a fost oprit de politia din
localitate (alta decat Bucuresti!). Recent a primit instiintare ca dosarul i-a
fost clasat. Cum/de unde se poate obtine informatii privind situatia permisului
sau de conducere? La ce sectie/unitate de politie? ... la ce adresa? ... de
mentionat ca locuieste in Bucuresti!
Zidaru  - Permis scuter   |2015-06-05 12:14:24
Buna ziua,

va rog sa-mi confirmati daca pot conduce un scuter cu permisul
categoria B.
Sau este necesar un alt permis.

Va multumesc anticipat,
Julien
Zidaru
baronescu  - suspendare   |2015-06-28 20:53:54
buna ziua, va rog frumos sa imi spuneti si mie cum imi pot recupera permisul de
la politie fara a mai veni eu in tara , pentru ca nu pot pleca din cauza ca
lucrez, si nu pot veni in romania!de exemplu unul din parintii mei pot merge cu
dovada la politie pentru ami ridica permisul?dovada este acasa la parintii mei ,
daca nu explicati-mi ce se poate face, va multumesc!!!
Daniel  - permis de conducere/adeverinta   |2015-07-09 15:06:10
Buna ziua,sunt din Cluj si mi-am luat permisul de conducere B marti si am fost
azi ca sa imi elibereze adeverinta pentru a putea conduce pana imi soseste
permisul si mi-a zis ca este o eroare de sistem de la Bucuresti si ca nu e
validat permisul . Ce ar trebuii sa fac ?
Alexandra  - permis   |2015-07-10 19:21:37
Vreau să încep un nou dosar de permis pt ca cel p care îl am acum expira in
septembrie si vreau sa fac cu alt instructor se poate
Costea   |2015-07-13 11:38:26
Nu vad nici o informatie cu privire la schimbarea permisului de conducere odata
cu modificarea adresei de domiciliu ... sa inteleg ca ramane valabil permisul
vechi cu vechiul domiciliu pana la expirarea acestuia?
toma  - Permis   |2015-07-20 10:42:14
Buna dimineata ,,va rog sa-mi dati un ajutor ,,,,,ce acte imi trebuie pentru
schimbarea permisului ,,Va multumesc anticipat .
Andra  - fisa medicala emisa pe numele dinaintea casatoriei   |2015-07-22 00:01:27
Buna ziua,

As dori sa stiu daca fisa medicala auto, emisa pe numele dinaintea
casatoriei, o pot folosi pentru obtinera permisului auto. Stiu ca este valabila
1 an de zile, dar ma intreb daca e ok tinand cont ca acum am alt nume
si.domiciul.
Multumesc.
Luca Anton  - Permis international de conducere   |2015-08-08 12:48:07
Buna ziua!
Fiul meu,Luca Sergiu, se afla de cativa ani in Africa de Sud. El are
acolo permis de conducere romanesc, dar ma roaga, daca pot, sa-i obtin din
Romania un permis international de conducere.
Se poate acest lucru, ca eu sa-l
pot obtine si sa i-l trimit?
Ce acte mi-ar trebui?
Va multumesc!
Stats  - Totul despre Permisul de Conducere   |2015-08-12 11:59:30
[...] Pingback [...]

http://jobstat.net/jobs/physician-doctor-
sports-medicine
Tiberiu  - Recuperare permis in urma unei contestatii   |2015-08-13 09:54:08
Buna ziua,
Va rog sa imi spuneti de unde pot sa imi recuperez permisul de
conducere care mi-a fost retinut pe 11.08.2015 in Bucuresti in zona intersectiei
Baba Novac. Mentionez ca am depus o contestatie in instanta si nu sunt
domiciliat in Bucuresti. As dori sa imi spuneti adresa locatiei in care se afla
acum permisul meu. Va multumesc.
Vasile  - Mai e valabil permisul de conducere dacă nu l-am r   |2015-09-07 22:09:46
Buna ziua. Am și eu o întrebare. Acum 16 ani am luat examenul la școala de
șoferi pt categoria F și vreau să știu dacă mai îl am valabil pe undeva
fiindcă nu am avut nevoie de el. Acum am nevoie și vreau să știu dacă m-ai
p-ot face cv s-au nu. Vă mulțumesc frumos
lucian972  - permis   |2015-09-10 23:52:13
Buna,cu cat C se poate conduce 15+1 persoane?
Danila  - Se schimba permisul dupa casatorie?   |2015-09-23 00:02:16
Buna seara!Va rog sa ma lamuriti si pe mine permisul se schimba obligatoriu dupa
casatorie?mentionez ca,voi lua numele sotului dupa casatorie iar adresa va fi
tot al lui,ma vor lua in spatiu eu sunt din provincie.multumesc!
Dan  - Scoala   |2015-10-01 21:29:41
Salut. Eu acum fac scoala de soferi categ C+E iar pe data 30.09.2015 am depasit
pe linie continua si mi-a fost suspendat permisul cat. B pe 30 zile.
Instructorul mi-a zis ca nu-i nici o problema cu scoala dar nu stie daca pot da
sala pana imi vine permisul. Stie cineva daca pot da proba teoretica?
raad  - schimbarea permisului de conducere eliberat de alt   |2015-10-21 13:40:01
puteți verifica pentru mine dacă Republica Irak s-au adăugat la lista tarilor
raad  - schimbarea permisului de conducere eliberat de alt   |2015-10-21 13:41:22
puteți verifica pentru mine dacă Republica Irak s-au adăugat la lista tarilor
claudiu  - informatie legate de permis   |2015-11-07 23:54:15
mar interesa de se poate da de permis in caz m-au prins fara permis de coducere
pentru moto
Roseline Manzano  - Totul despre Permisul de Conducere   |2015-11-13 07:28:25
Every single end of the week my spouse and i used to fork out an instant check
out that internet site, since i'd like fun, for the reason that that that web
page conations absolutely diligent amusing stuff also.

http://www.sarvly.com
costea corina  - preschimbare permis   |2015-11-30 19:51:54
buna ziua am permisul de 2 ani.anul acesta am facut nunta.vreau sa stiu daca as
putea sa conduc fara probleme pana imi schimb permisul ptr k st plecata din tara
va multimode
Scrieti comentariu
Nume:
Email:
 
Titlu:
Va rog sa introduceti codul anti-spam pe care il puteti citi in imagine.

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."