PolitiaRutiera.ro

Legislaţie rutieră

  • Luni, 22 Februarie 2010 21:00
  • Scris de politiarutiera

 

 

Descarca "Codul Rutier"


Descarca "Normele de aplicare"

 

Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autoritati ale administratiei publice, institutii si organizatii sunt supuse dispozitiilor prevazute în prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Dispozitiile prevazute în prezenta ordonanta de urgenta au ca scop asigurarea desfasurarii fluente si în siguranta a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, integritatii corporale si a sanatatii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protectia drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietatii publice si private, cât si a mediului.
(3) Autoritatea competenta în domeniul circulatiei pe drumurile publice privind initierea si avizarea unor reglementari, precum si aplicarea si exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General al Politiei Române.
(4) Reglementarile privind circulatia pe drumurile publice se emit, dupa caz, de catre autoritatile publice centrale sau locale cu atributii în acest domeniu,
numai cu avizul Inspectoratului General al Politiei Române si cu respectarea acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte.
(5) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica tuturor participantilor la trafic, precum si autoritatilor care au atributii în domeniul circulatiei si sigurantei pe drumurile publice, precum si în domeniul protectiei mediului.

Art.2 – Îndrumarea, supravegherea si controlul respectarii normelor de circulatie pe drumurile publice se fac de catre politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, care are obligatia sa ia masurile legale în cazul în care constata încalcari ale acestora.

Art.3. - Circulatia pe drumurile publice din zona de frontiera si din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restrictii se face cu respectarea reglementarilor instituite pentru acele zone.

Art.4. - Controlul circulatiei vehiculelor apartinând institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala se efectueaza de catre politia rutiera, precum si de personalul desemnat de catre aceste institutii.

Art.5. - (1) Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor, conform competentelor ce îi revin, cu avizul politiei rutiere, este obligat sa instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, sa aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor în vigoare, si sa le mentina în stare corespunzatoare.
(2) Administratorul drumului public sau, dupa caz, antreprenorul ori executantul lucrarilor este obligat sa semnalizeze corespunzator, cât mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea carosabila, care stânjeneste sau pune în pericol siguranta circulatiei, si sa ia toate masurile de înlaturare a acestuia.
(3) Autoritatile publice locale sunt obligate sa amenajeze statiile mijloacelor de transport public de persoane, prevazute cu alveole sau refugii, cu avizul politiei rutiere.
(4) Se interzice amplasarea constructiilor de orice fel si practicarea actelor de comert pe trotuar sau pe acostament, în parcarile amenajate sau pe partea carosabila, în conditiile în care aceste constructii ar afecta siguranta circulatiei pietonilor si vehiculelor.
(5) În perimetrul statiilor mijloacelor de transport public de persoane pot fi amenajate doar spatii:
a) de asteptare pentru calatori;
b) pentru comercializarea legitimatiilor de calatorie.
(6) În cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a starii tehnice necorespunzatoare a drumului public, a nesemnalizarii sau a semnalizarii necorespunzatoare a acestuia, precum si a obstacolelor ori lucrarilor care se executa pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor raspunde, dupa caz, administrativ, contraventional, civil sau penal, în conditiile legii.
(7) Orice masura de restrictie a circulatiei pe drumurile publice se dispune de catre administratorul drumului numai cu avizul politiei rutiere.
(8) Prin exceptie de la alin.(7), în cazuri temeinic justificate, politia rutiera poate dispune, fara acordul administratorului drumului public, masuri temporare de restrictie a circulatiei pe drumurile publice.
(9) În scopul asigurarii desfasurarii în conditii de siguranta a circulatiei pe drumurile publice, politia rutiera poate solicita administratorului drumului public executarea sau, dupa caz, desfiintarea de amenajari rutiere.


Art.6. - În sensul prezentei ordonante de urgenta, expresiile si termenii de mai jos au urmatorul înteles:
1. acordare a prioritatii – obligatia oricarui participant la trafic de a nu-si continua deplasarea sau de a nu efectua orice alta manevra, daca prin acestea îi obliga pe ceilalti participanti la trafic care au prioritate de trecere sa-si modifice brusc directia sau viteza de deplasare ori sa opreasca;
2. acostament – fâsia laterala cuprinsa între limita partii carosabile si marginea platformei drumului;
3. amenajari rutiere – totalitatea constructiilor, dispozitivelor si oricaror mijloace tehnice, altele decât cele destinate semnalizarii, amplasate pe drumul public în scopul asigurarii securitatii rutiere;
4. ansamblu de vehicule – vehiculul cu motor cuplat cu unul sau doua vehicule, care circula pe drum ca o unitate;
5. autostrada – drumul national de mare capacitate si viteza, semnalizat special, rezervat exclusiv circulatiei autovehiculelor, cu sau fara remorci, care nu serveste proprietatii riverane, prevazut cu doua cai unidirectionale, separate printr-o zona mediana sau, în mod exceptional, prin alte modalitati, cu exceptia unor locuri speciale sau cu caracter temporar, având cel putin doua benzi de circulatie pe sens si banda de urgenta, intersectii denivelate si accese limitate, intrarea si iesirea fiind permise numai prin locuri special amenajate;
6. autovehicul – vehiculul echipat cu motor în scopul deplasarii pe drum. Troleibuzele si tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Mopedele, vehiculele care se deplaseaza pe sine, denumite tramvaie, tractoarele folosite în exploatarile agricole si forestiere, precum si vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrari, care se deplaseaza numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule;

 

7. banda de circulatie – subdiviziunea longitudinala a partii carosabile, materializata prin marcaje rutiere sau alte mijloace, daca are o latime corespunzatoare pentru circulatia într-un sens a unui sir de vehicule, altele decât vehiculele care se deplaseaza pe doua roti;
8. banda de urgenta – subdiviziunea longitudinala suplimentara, situata la extremitatea din partea dreapta a autostrazii, în sensul de circulatie, destinata exclusiv stationarii autovehiculelor în cazuri justificate, precum si circulatiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplaseaza la interventii sau în misiuni cu caracter de urgenta;
9. banda reversibila – banda de circulatie, marcata si semnalizata, situata lânga axa drumului, destinata circulatiei autovehiculelor într-un sens sau în altul, în functie de intensitatea traficului;
10. bicicleta – vehiculul prevazut cu doua roti, propulsat exclusiv prin forta musculara, cu ajutorul pedalelor sau manivelelor;
11. coloana oficiala – unul sau mai multe vehicule care circula pe drumul public si sunt însotite de unul sau mai multe autovehicule ale politiei rutiere, care au în functiune semnale speciale de avertizare sonore si luminoase de culoare rosie;
12. conducator – persoana care conduce pe drum un grup de persoane, un vehicul sau animale de tractiune, animale izolate sau în turma, de povara ori de calarie;
13. conducator de autovehicul sau tramvai, atestat profesional – persoana fizica posesoare a unui permis de conducere si a unui certificat de atestare profesionala, care conduce un autovehicul de o anumita categorie, cu sau fara remorca, pentru transportul de marfuri, persoane sau alte servicii;
131. constatare amiabila de accident – procedura prin care doi conducatori de vehicule încheie o întelegere în forma scrisa prin care convin cu privire la circumstantele producerii unui accident de circulatie în care acestia sunt implicati si din care au rezultat numai pagube materiale, ce se înregistreaza la societatea de asigurari care a emis polita de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule, a carui titular este conducatorul de vehicul vinovat de producerea accidentului sau, dupa caz, proprietarul sau detinatorul acesteia;
14. drum public – orice cale de comunicatie terestra, cu exceptia cailor ferate, special amenajata pentru traficul pietonal sau rutier, deschisa circulatiei publice; drumurile care sunt închise circulatiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscriptii vizibile;
15. unitati de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizate în acest sens – unitatile sanitare cu personal calificat si dotare corespunzatoare pentru examinarea medicala ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvai, autorizate de catre autoritatile de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz;
16. intersectie – orice încrucisare, jonctiune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spatiile formate de acestea;
17. localitate – catunul, satul, comuna, orasul si municipiul ale caror intrari si iesiri sunt semnalizate în conformitate cu prevederile legale;
18. masa totala maxima autorizata – masa maxima a unui vehicul încarcat, declarata admisibila în urma omologarii de catre autoritatea competenta;
19. mijloc tehnic certificat – dispozitivul care dovedeste consumul de produse ori substante stupefiante sau al medicamentelor cu efecte similare acestora sau prezenta în aerul expirat a alcoolului;
20. mijloc tehnic omologat si verificat metrologic – dispozitivul care stabileste concentratia de alcool în aerul expirat ori destinat masurarii vitezei sau prin care se probeaza încalcari ale unor reguli de circulatie;
21. moped – vehiculul, cu doua, trei sau patru roti, a carui viteza maxima prin constructie nu depaseste 45 km/h si care este echipat cu un motor cu ardere interna, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere interna ori, dupa caz, electric, a carui putere nominala este de cel mult 4 kw;
22. motocicleta – autovehiculul cu doua roti, cu sau fara atas, echipat cu un motor care are o capacitate cilindrica mai mare de 50 cm3 si/sau a carui viteza maxima, prin constructie, depaseste 45 km/h;
23. parte carosabila – portiunea din platforma drumului destinata circulatiei vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe parti carosabile complet separate una de cealalta printr-o zona despartitoare sau prin diferenta de nivel;
24. participant la trafic – persoana fizica ce utilizeaza, la un moment dat, drumul public;
25. pista pentru biciclete – subdiviziunea partii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pista separata de drum, special amenajata, semnalizata si marcata corespunzator, destinata numai circulatiei bicicletelor si mopedelor;
26. prioritate de trecere – dreptul unui participant la trafic de a trece înaintea celorlalti participanti la trafic cu care se intersecteaza, în conformitate cu prevederile legale privind circulatia pe drumurile publice;
27. remorca – vehiculul fara motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor;
28. remorca usoara – remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
29. semiremorca – remorca a carei masa totala maxima autorizata este preluata în parte de catre un autovehicul sau de catre un tractor;
30. tractor – vehiculul cu motor, pe roti sau pe senile, conceput special pentru a trage sau a împinge anumite utilaje sau remorci folosite în exploatarile agricole ori forestiere sau pentru alte lucrari, care se deplaseaza numai ocazional pe drumul public;
31. tractor rutier – tractorul pe roti, cu cel putin doua axe, utilizat pentru executarea de lucrari, precum si pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri si care se deplaseaza, de regula, pe drumul public;
32. trecere la nivel – încrucisarea la nivel dintre un drum public si o cale ferata sau linie de tramvai, care dispune de o platforma independenta;
33. trotuar – spatiul longitudinal situat în partea laterala a drumului, separat în mod vizibil de partea carosabila prin diferenta sau fara diferenta de nivel, destinat circulatiei pietonilor;
34. detinator – persoana fizica sau juridica care foloseste un vehicul în baza unui contract de leasing sau contract de închiriere;
35. vehicul – sistemul mecanic care se deplaseaza pe drum, cu sau fara mijloace de autopropulsare, utilizat în mod curent pentru transportul de persoane si/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari;
36. vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite – vehiculul care, datorita dimensiunilor sale ori marfurilor transportate, depaseste masele totale maxime admise sau dimensiunile de gabarit admise, prevazute în reglementarile legale;
37. vehicul în circulatie internationala sau în trafic international – vehiculul care, prin deplasarea sa, depaseste cel putin o frontiera de stat;
38. zona drumului public - cuprinde suprafata de teren ocupata de elementele constructive ale drumului, zona de protectie si zona de siguranta. Limitele zonelor drumurilor se stabilesc în conformitate cu prevederile legale;
39. zona pietonala – perimetrul care cuprinde una sau mai multe strazi rezervate circulatiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulatie, având intrarile si iesirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale;
40. zona rezidentiala – perimetrul dintr-o localitate unde se aplica reguli speciale de circulatie, având intrarile si iesirile semnalizate în conformitate cu prevederile legale

 


VEHICULE

SECTIUNEA 1
Conditiile privind circulatia vehiculelor si controlul acestora


Art.7. - Orice vehicul care circula pe drumurile publice trebuie sa corespunda normelor tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si utilizarea conform destinatiei.

Art. 8. – Pentru a fi conduse pe drumurile publice, autovehiculele si tramvaiele trebuie sa fie dotate cu truse medicale de prim-ajutor, triunghiuri reflectorizante si stingatoare de incendiu, omologate.

Art.9. - (1) Pentru a fi înmatriculate, înregistrate sau admise în circulatie, autovehiculele, mopedele, remorcile si tramvaiele trebuie sa fie omologate în conditiile legii.
(2) Categoriile de vehicule care pot fi admise în circulatie fara a fi omologate se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor – Inspectoratul General al Politiei Române, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Documentul care atesta omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberata în conditiile legii.
(4) Pentru a fi mentinute în circulatie, vehiculele înmatriculate se supun inspectiei tehnice periodice.
(5) Inspectia tehnica periodica se efectueaza în statii autorizate, conform legislatiei în vigoare.
(6) Pentru autovehiculele apartinând institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, inspectia tehnica periodica se poate efectua si în statii proprii, autorizate potrivit legii.

 

Art.10. - (1) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor al caror termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat, precum si a celor neasigurate pentru raspundere civila pentru caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie.
(2) Constatarea defectiunilor tehnice ale vehiculelor se face de catre politia rutiera, iar verificarea starii tehnice a vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de catre politia rutiera, împreuna cu institutiile abilitate de lege.


SECTIUNEA a 2-a
Înmatricularea, înregistrarea si radierea vehiculelor

Art.11. - (1) Proprietarii de vehicule sau mandatarii acestora sunt obligati sa le înmatriculeze sau sa le înregistreze, dupa caz, înainte de a le pune în circulatie, conform prevederilor legale.
(2) Înmatricularea vehiculelor are ca scop admiterea în circulatia pe drumurile publice doar a vehiculelor omologate, potrivit legii, care corespund normelor privind siguranta circulatiei si protectiei mediului.
(3) Înmatricularea vehiculelor este continua, de la admiterea în circulatie pâna la scoaterea definitiva din circulatie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei conditii, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, si presupune operatiunea de:
a) înscriere în evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de catre primul proprietar;
b) transcriere în evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul.
(4) Operatiunile prevazute la alin. (3) se realizeaza pe baza datelor de identificare ale vehiculului si ale proprietarului si se concretizeaza prin atribuirea unui numar de înmatriculare si prin eliberarea de catre autoritatile competente, potrivit legii, a unui certificat de înmatriculare, precum si a placutelor cu numarul de înmatriculare.
(5) În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în evidentele autoritatilor competente simultan cu mentionarea încetarii calitatii de titular al înmatricularii a fostului proprietar.
(6) Solicitantii unei operatiuni de înmatriculare a unui vehicul în evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, trebuie sa faca dovada certificarii autenticitatii vehiculului de catre Registrul Auto Român în cazurile si conditiile stabilite prin Ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(7) Prevederile alin. (6) nu se aplica în cazul vehiculelor noi, pentru solicitantii operatiunii prevazute la alin. (3) lit. a).
(8) Cu ocazia realizarii oricarei operatiuni de înmatriculare a unui vehicul, verificarea efectuarii inspectiei tehnice periodice si a asigurarii obligatorii de raspundere civila, respectiv a valabilitatii acestora, se poate face si pe cale informatica, în conditiile stabilite prin protocol încheiat între autoritatea competenta din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor cu atributii de organizare si coordonare a activitatii de evidenta si eliberare a certificatelor de înmatriculare si a placutelor cu numere de înmatriculare si Registrul Auto Român, respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
(9) Autoritatile competente sa realizeze operatiunile de înmatriculare a vehiculelor pot încasa toate taxele si tarifele stabilite potrivit legii, aferente acestor operatiuni, cu exceptia primelor de asigurare, pe care le vor vira ulterior persoanelor juridice în drept în baza unor protocoale încheiate cu acestea. Aceste taxe si tarife pot fi încasate de la solicitanti de catre persoanele juridice în drept, inclusiv prin mijloace electronice de plata în conditiile stabilite prin protocoale încheiate cu acestea de catre autoritatile competente.
(10) Societatile abilitate sa comercializeze vehicule noi si societatile de leasing din România, pot solicita, pe cale informatica, înmatricularea sau autorizarea provizorie pentru circulatie a vehiculelor, prin intermediul unei aplicatii informatice puse la dispozitie, în conditiile stabilite prin protocol, de catre autoritatea competenta din subordinea Ministerului Administratiei si Internelor cu atributii de organizare si coordonare a activitatii de evidenta si eliberare a certificatelor de înmatriculare si a placutelor cu numere de înmatriculare.
(11) Proprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul este obligat sa solicite autoritatii competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a oricarei modificari a datelor de identificare a vehiculului respectiv.


Art.12. - (1) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu exceptia celor trase sau împinse cu mâna si a bicicletelor, trebuie sa fie înmatriculate ori înregistrate, dupa caz, si sa poarte placute cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare, cu forme, dimensiuni si continut prevazute de standardele în vigoare.
(2) Vehiculele care nu sunt supuse înmatricularii sau înregistrarii pot circula pe drumurile publice numai în conditiile prevazute prin regulament.

Art.13. - (1) Autovehiculele si remorcile se înmatriculeaza permanent sau temporar la autoritatea competenta în a carei raza teritoriala proprietarii îsi au domiciliul, resedinta ori sediul, în conditiile stabilite prin reglementarile în vigoare.
(2) Autovehiculele din dotarea Ministerului Apararii Nationale, a Ministerului Administratiei si Internelor, precum si cele ale Serviciului Român de Informatii se înregistreaza la aceste institutii si pot, dupa caz, sa fie înmatriculate în conditiile prevazute la alin.(1).
(3) Pâna la înmatriculare, vehiculele prevazute la alin.(1) pot circula cu numere provizorii, pe baza unei autorizatii speciale eliberate de autoritatea competenta.
(4) La cerere, persoanelor juridice care fabrica, asambleaza, caroseaza ori testeaza autovehicule sau remorci li se poate elibera pentru acestea autorizatii si numere pentru proba.
(5) Evidenta vehiculelor înmatriculate se tine la autoritatea competenta pe raza careia proprietarul îsi are domiciliul, resedinta sau sediul.

 

Art.14. - (1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, masinile si utilajele autopropulsate utilizate în lucrari de constructii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun înmatricularii, precum si vehiculele cu tractiune animala se înregistreaza de catre consiliile locale, care tin si evidenta acestora.
(2) Categoriile de vehicule care nu sunt supuse înmatricularii sau înregistrarii, precum si cele care nu se supun inspectiei tehnice periodice se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.15. - (1) Odata cu realizarea operatiunilor de înmatriculare a vehiculului, autoritatea competenta elibereaza proprietarului sau mandatarului acestuia un certificat de înmatriculare conform categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum si placute cu numarul de înmatriculare.
(11) La cererea scrisa a proprietarului unui vehiculul, în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se poate înscrie si o alta persoana decât proprietarul, specificându-se calitatea în care aceasta poate utiliza vehiculul. În cazul în care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie mentionarea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare si a datelor de identificare a Utilizatorului.
(2) Autovehiculele se încadreaza în una din urmatoarele categorii: A, B, BE, C, CE, D, DE, Tr sau Tb ori în una din subcategoriile: A1, B1, C1, C1E, D1 sau D1E, iar tramvaiele, în categoria Tv, în conditiile stabilite în regulament.
(3) Pentru vehiculele prevazute la art.13 alin.(2) si art.14 alin.(1), autoritatea care le înregistreaza elibereaza proprietarilor acestora certificate si placute cu numere de înregistrare, conform categoriei sau subcategoriei din care fac parte vehiculele respective.
(4) Forma, dimensiunile si continutul certificatului de înmatriculare si ale certificatului de înregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(5) Este interzisa punerea în circulatie a unui vehicul, înmatriculat sau înregistrat, care nu are montate placute cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare atribuite de autoritatea competenta ori daca acestea nu sunt conforme cu standardele în vigoare, precum si în cazul în care certificatul de înmatriculare sau de înregistrare este retinut, iar dovada înlocuitoare a acestuia este eliberata fara drept de circulatie sau termenul de valabilitate a expirat.

Art.16. - Înmatricularea, înregistrarea sau atribuirea numarului provizoriu ori pentru probe a unui vehicul se anuleaza de catre autoritatea care a efectuat-o, daca se constata ca au fost încalcate normele legale referitoare la aceste operatiuni.

Art.17. - (1) Radierea din evidenta a vehiculelor se face de catre autoritatea care a efectuat înmatricularea sau înregistrarea doar în cazul scoaterii definitive din circulatie a acestora, la cererea proprietarului, în urmatoarele cazuri:
a) proprietarul doreste retragerea definitiva din circulatie a vehiculului si face dovada depozitarii acestuia într-un spatiu adecvat, detinut în conditiile legii;
b) proprietarul face dovada dezmembrarii, casarii sau predarii vehiculului la unitati specializate în vederea dezmembrarii;
c) la scoaterea definitiva din România a vehiculului respectiv;
d) în cazul furtului vehiculului.
(2) Radierea din evidenta a vehiculelor înregistrate, la trecerea acestora în proprietatea altei persoane, se face de catre autoritatea care a efectuat înregistrarea, la cererea proprietarului, în conditiile legii.
(3) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta.
(4) Vehiculele declarate, potrivit legii, prin dispozitie a autoritatii administratiei publice locale, fara stapân sau abandonate, se radiaza din oficiu în termen de 30 de zile de la primirea dispozitiei respective.

Art.18. - În cazul pierderii, furtului, schimbarii numelui sau deteriorarii certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat sa solicite autoritatii competente eliberarea unui nou certificat de înmatriculare sau de înregistrare, în conditiile stabilite de autoritatea competenta.

Art.19. - Procedura înmatricularii, înregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 


CONDUCATORII DE VEHICULE

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

Art.20. - (1) Pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie sa posede permis de conducere corespunzator si sa aiba vârsta minima de 18 ani împliniti, cu exceptia celor care conduc autovehiculele din subcategoriile A1 si B1, care trebuie sa aiba vârsta minima de 16 ani împliniti.
(2) Pentru a conduce pe drumurile publice tractoare, masini si utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrari, conducatorii acestora trebuie sa posede permis de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile prevazute în regulament.
(3) Conducatorii de tramvaie sau vehicule care efectueaza transport public de persoane, precum si cei care conduc autovehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone sau cu gabarite depasite ori care transporta produse sau substante periculoase trebuie sa aiba vârsta minima de 21 de ani împliniti.
(4) Conditiile de obtinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament.

 

Art.21. - (1) Conducatorii de autovehicule sau tramvaie trebuie sa aiba cunostintele si îndemânarea necesare conducerii si sa fie apti din punct de vedere medical.
(2) Conducatorii de autovehicule sau tramvaie vor fi verificati periodic din punct de vedere medical, în conditiile stabilite de reglementarile în vigoare.

Art.22. - (1) Examinarea medicala se realizeaza în scopul certificarii starii de sanatate si a calitatilor fizice necesare unui conducator de autovehicul sau tramvai.
(2) Afectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii Publice si se aproba prin ordin al ministrului, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) Examinarea medicala se realizeaza în vederea:
a) aprobarii prezentarii la examen pentru obtinerea permisului de conducere;
b) obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si tramvaie;
c) verificarii periodice, conform reglementarilor în vigoare.
(4) Examinarea medicala se realizeaza în unitati de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizate în acest sens, cu obligatia luarii în evidenta a solicitantului sau a conducatorului de autovehicul sau tramvai de catre medicul de familie. Certificarea starii de sanatate asa cum rezulta în urma examinarii medicale efectuate în unitatile de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizate în acest sens, poate fi realizata si de catre medicul de familie.
(5) Lista unitatilor de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizate în acest sens se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii publice, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(6) Medicul de familie, atunci când constata ca o persoana din evidenta sa, care poseda permis de conducere, prezinta afectiuni medicale prevazute în ordinul ministrului sanatatii publice emis conform alin. (2), va solicita examenul de specialitate necesar, iar în cazul în care s-a stabilit ca persoana este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, va comunica aceasta imediat politiei rutiere pe raza careia medicul îsi desfasoara activitatea.
(7) Verificarea medicala se efectueaza în conditiile stabilite prin ordin al ministrului sanatatii publice, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(8) Permisul de conducere al persoanei care este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de catre politia rutiera si poate fi redobândit numai dupa încetarea motivului pentru care s-a luat aceasta masura.
(9) Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de institutiile medico-legale, la solicitarea si pe cheltuiala partilor interesate.


SECTIUNEA a 2-a
Permisul de conducere

Art.23. - (1) Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice îl are numai persoana care poseda permis de conducere valabil, corespunzator categoriei ori subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada înlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie.
(2) Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice, în conditiile stabilite prin regulament, si persoanele care urmeaza un curs de pregatire practica, în vederea obtinerii permisului de conducere, numai în prezenta si sub supravegherea directa a unui instructor auto atestat în acest sens, precum si a examinatorului din cadrul autoritatii competente în timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevazute de lege.
(3) Pe parcursul activitatii de pregatire practica sau de examinare în vederea obtinerii permisului de conducere, instructorul auto atestat ori, dupa caz, examinatorul, raspund împreuna cu persoana pe care o supravegheaza sau o examineaza pentru încalcarea de catre aceasta a regulilor de circulatie sau, dupa caz, pentru pagubele produse tertilor ca urmare a producerii unui accident de circulatie.
(31) Pregatirea teoretica si practica a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere este precedata de o evaluare obligatorie a capacitatilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, ale carei concluzii vor fi incluse în programe de consiliere si educatie rutiera a candidatilor si în perfectionarea modalitatilor de instruire a acestora. Evaluarea psihologica este obligatorie în vederea obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si tramvaie.
(32) Conducatorii de autovehicule sau tramvaie vor fi evaluati periodic din punct de vedere al capacitatilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor, în conditiile stabilite de reglementarile în vigoare.

 

(33) Evaluarea psihologica se efectueaza în conditiile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, în conditiile legii, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(34) Evaluarea psihologica se realizeaza în laboratoare de specialitate autorizate din cadrul institutiilor abilitate sau de catre psihologi cu drept de libera practica, autorizati în conditiile legii.
(35) Lista laboratoarelor de specialitate autorizate si a psihologilor cu drept de libera practica, autorizati în conditiile legii, se stabileste prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) Persoanele care solicita prezentarea la examen pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ori subcategorii ale acestuia trebuie sa îndeplineasca, potrivit legii, conditiile de vârsta, sa fie apte din punct de vedere medical si sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate de unitati autorizate, potrivit legii.
(5) Pregatirea teoretica si practica a persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere se efectueaza de catre profesori de legislatie rutiera si instructori auto atestati de autoritatea competenta, conform normelor metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului administratiei si internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

(6) Pot fi atestati ca profesori de legislatie sau instructori auto pentru pregatirea practica, fara scolarizare si sustinerea examenului de atestare, politistii rutieri cu grad de ofiter carora le-au încetat raporturile de serviciu si care si-au desfasurat activitatea neîntrerupt în ultimii 10 ani în structurile politiei rutiere.
(7) Politistii rutieri care nu au grad de ofiter pot fi atestati ca instructori auto pentru pregatirea practica, daca îndeplinesc conditiile prevazute la alin.(6).
(8) Programa de învatamânt pe baza careia se organizeaza cursuri de pregatire, precum si metodologia de organizare si desfasurare a cursurilor în vederea obtinerii permisului de conducere se stabilesc prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(9) Categoriile sau subcategoriile de vehicule pentru care este necesara obtinerea permisului de conducere, precum si conditiile concrete de obtinere a acestuia se stabilesc prin regulament.
(10) Procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.24. - (1) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere si eliberarea acestuia se realizeaza de catre autoritatea competenta unde solicitantii îsi au domiciliul sau resedinta.
(2) Forma si continutul permisului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) În localitatile în care autoritatea competenta autorizeaza desfasurarea cursurilor de pregatire si sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere, acestea se pot organiza, la cerere, si în limba minoritatii nationale respective.
(4) În cazul cetatenilor straini care îsi stabilesc domiciliul sau resedinta în România, examinarea la proba teoretica pentru obtinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, într-o limba de circulatie internationala.
(5) Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliberarii. La schimbarea de catre titular a domiciliului sau a numelui, în cazul pierderii, furtului ori al deteriorarii, precum si la expirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimba fara sustinerea unui nou examen, în conditiile stabilite prin regulament.
(6) Nu are dreptul sa se prezinte la examen pentru obtinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnata, prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva, pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, tâlharie sau de furt al unui autovehicul, cu exceptia cazurilor când a intervenit una din situatiile prevazute la art.116 alin.(1).

Art.25. – (1) Pentru conducatorii de autovehicule sau tramvaie care au o vechime mai mica de un an de la obtinerea permisului de conducere se stabilesc prin regulament reguli suplimentare de circulatie.
(2) Autovehiculele conduse de persoanele prevazute la alin.(1) vor purta un semn distinctiv, în conditiile stabilite prin regulament.

Art. 26. - Proprietarii sau detinatorii mandatati de autovehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri periculoase sunt obligati sa asigure testarea anuala a conducatorilor de autovehicule atestati profesional, în scopul însusirii corecte si al respectarii de catre acestia a dispozitiilor legale care reglementeaza circulatia pe drumurile publice.

Art.27. - (1) Persoanele care îsi stabilesc domiciliul ori resedinta în România pot solicita obtinerea permisului de conducere la autoritatile competente pe a caror raza îsi au domiciliul sau resedinta, în conditiile prevazute la art.24 alin.(1) si (6).
(2) Cetatenii români cu domiciliul în strainatate pot solicita în România obtinerea permisului de conducere la autoritatile competente pe a caror raza îsi au locuinta detinuta în proprietate sau închiriata. În sensul prezentei ordonante de urgenta, locuinta din România a cetateanului român cu domiciliul în strainatate se considera resedinta.
(3) abrogat
(4) Se interzice detinerea simultana a doua permise de conducere nationale.

Art.28. – Evidenta permiselor de conducere retinute si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule sau tramvaie se tine de catre politia rutiera pe a carei raza titularii îsi au domiciliul sau resedinta.SEMNALIZAREA RUTIERA

Art.29. - (1) Circulatia pe drumurile publice se desfasoara în conformitate cu regulile de circulatie si cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere realizate prin mijloacele de semnalizare, semnalele si indicatiile politistului rutier care dirijeaza circulatia, semnalele speciale de avertizare luminoase sau sonore, de semnalizare temporara si semnalele conducatorilor de vehicule.
(2) Participantii la trafic sunt obligati sa respecte si semnalele politistilor de frontiera, ale îndrumatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale, agentilor cailor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor scolare de circulatie care actioneaza în imediata apropiere a unitatilor de învatamânt, precum si ale nevazatorilor, potrivit prevederilor din regulament.

 

Art.30. - (1) Mijloacele de semnalizare rutiera sunt:
a) sistemele de semnalizare luminoasa sau sonora;
b) indicatoarele;
c) marcajele;
d) alte dispozitive speciale.
(2) Mijloacele de semnalizare rutiera se constituie într-un sistem unitar, se realizeaza si se instaleaza astfel încât sa fie observate cu usurinta si de la o distanta adecvata, atât pe timp de zi, cât si pe timp de noapte, de cei carora li se adreseaza si trebuie sa fie în deplina concordanta între ele, precum si într-o stare tehnica de functionare corespunzatoare.
(3) Semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei în intersectii au urmatoarele semnificatii:
a) semnalul de culoare verde permite trecerea;
b) semnalul de culoare rosie interzice trecerea;
c) semnalul de culoare galbena, împreuna cu cel de culoare rosie, interzic trecerea.
(4) Mijloacele de semnalizare rutiera, precum si alte dispozitive speciale de acest fel se asigura, se instaleaza si se întretin prin grija administratorului drumului public respectiv ori al caii ferate, dupa caz. Instalarea mijloacelor de semnalizare rutiera si a dispozitivelor speciale se executa numai cu avizul prealabil al politiei rutiere.
(5) Mijloacele de semnalizare si presemnalizare a intersectiilor dintre doua drumuri de categorii diferite se asigura, se instaleaza si se întretin de catre administratorul fiecarui drum, cu respectarea modului de reglementare a circulatiei stabilit în nodul rutier respectiv.
(6) Mijloacele de semnalizare rutiera pot fi însotite si de dispozitive speciale de avertizare.
(7) Se interzic:
a) amplasarea, în zona drumului public, de constructii, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele sau cu instalatiile ce servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de amenajari sau alte obstacole care sunt de natura sa limiteze vizibilitatea ori eficacitatea acestora, sa stânjeneasca participantii la trafic sau sa le distraga atentia, punând în pericol siguranta circulatiei;
b) lipirea de afise, inscriptii sau înscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora.

Art.31. - Participantii la trafic trebuie sa respecte regulile de circulatie, semnalele, indicatiile si dispozitiile politistului rutier, precum si semnificatia diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare rutiera, în urmatoarea ordine de prioritate:
a) semnalele, indicatiile si dispozitiile politistului rutier;
b) semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore ale autovehiculelor, prevazute la art.32 alin.(2) lit.a) si b);
c) semnalizarea temporara care modifica regimul normal de desfasurare a circulatiei;
d) semnalele luminoase sau sonore;
e) indicatoarele;
f) marcajele;
g) regulile de circulatie.

 

Art.32. - (1) Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitive de iluminare montate pe autovehicule si au urmatoarele semnificatii:
a) lumina rosie obliga participantii la trafic sa opreasca în directia de mers cât mai aproape de marginea drumului;
b) lumina albastra obliga participantii la trafic sa acorde prioritate de trecere;
c) lumina galbena obliga participantii la trafic sa circule cu atentie.

 

(2) Sunt autorizate sa utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase:
a) pentru lumina rosie – autovehiculele apartinând politiei si pompierilor;
b) pentru lumina albastra - autovehiculele apartinând politiei, jandarmeriei, politiei de frontiera, serviciului de ambulanta sau medicina legala, protectiei civile, Ministerului Apararii care însotesc coloane militare, unitatilor speciale ale Serviciului Român de Informatii si ale Serviciului de Protectie si Paza, Administratiei Nationale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei, autovehiculele de serviciu ale procurorilor criminalisti din Ministerul Public, precum si cele apartinând Departamentului National Anticoruptie, atunci când se deplaseaza în actiuni de interventie sau în misiuni care au caracter de urgenta;
c) pentru lumina galbena – autovehiculele cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite ori care însotesc asemenea vehicule, cele care transporta anumite marfuri sau substante periculoase, cele destinate întretinerii, repararii ori verificarii unor lucrari efectuate în partea carosabila sau executarii unor lucrari de drumuri, curateniei strazilor, deszapezirii sau tractarii, transportului si depanarii autovehiculelor ramase în pana sau avariate, precum si tractoarele care tracteaza utilajele agricole si tehnologice agabaritice. Inspectoratul General al Politiei Române poate autoriza utilizarea dispozitivelor speciale luminoase de culoare galbena pentru autovehiculele stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta.
(3) Autovehiculele prevazute la alin.(2) lit.a) si b) trebuie sa fie echipate si cu mijloace speciale sonore de avertizare.
(4) Pe autovehiculele apartinând politiei si pe cele prevazute la alin.(2) lit.c) pot fi instalate si dispozitive luminoase cu mesaje variabile, destinate participantilor la trafic.
(5) Mijloacele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, se certifica sau se omologheaza de autoritatea competenta, potrivit legii. Conditiile de utilizare a acestora se stabilesc prin regulament.

Art.33. - (1) Semnalizarea si amenajarile rutiere necesare pe drumurile publice se asigura de catre administratorul drumului respectiv si se efectueaza numai cu avizul politiei rutiere.
(2) Semnalizarea lucrarilor care se executa pe drumurile publice este obligatorie si se efectueaza de catre executantul lucrarilor, cu avizul politiei rutiere, astfel încât aceasta sa asigure deplasarea în siguranta a tuturor participantilor la trafic, conform reglementarilor în vigoare.
(3) Semnalizarea si amenajarile rutiere se definesc si se realizeaza în conditiile stabilite prin regulament, în conformitate cu reglementarile tehnice în vigoare.

Art.34. - Conditiile de circulatie pe viaducte si în tunele, precum si semnalizarea acestora se stabilesc prin regulament, în conformitate cu reglementarile tehnice în vigoare.

 


REGULI DE CIRCULATIE

SECTIUNEA 1
Obligatiile participantilor la trafic


Art.35. - (1) Participantii la trafic trebuie sa aiba un comportament care sa nu afecteze fluenta si siguranta circulatiei, sa nu puna în pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor si sa nu aduca prejudicii proprietatii publice ori private.
(2) Participantii la trafic sunt obligati ca, la cererea politistului rutier, sa înmâneze acestuia documentul de identitate sau, dupa caz, permisul de conducere, documentul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum si alte documente prevazute de lege.
(3) În exercitarea atributiilor care îi revin, politistul rutier are dreptul sa verifice vehiculul, precum si identitatea conducatorului sau a pasagerilor aflati în interiorul acestuia atunci când exista indicii despre savârsirea unei fapte de natura contraventionala sau penala.
(4) În exercitarea atributiilor de dirijare a circulatiei rutiere, politistii rutieri sunt obligati sa poarte uniforma cu înscrisuri si însemne distinctive.
(5) Politistii de frontiera, îndrumatorii de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale, agentii cailor ferate, personalul autorizat din zona lucrarilor pe drumurile publice, precum si membrii patrulelor scolare de circulatie sunt obligati ca, pe timpul exercitarii atributiilor, sa poarte echipament de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant.
(6) Conducatorii autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone sunt obligati sa poarte echipament de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant atunci când executa interventii la vehiculul care se afla pe partea carosabila a drumului public.
(7) Nevazatorii sunt obligati sa poarte, în deplasarea pe drumurile publice, baston de culoare alba.

 

Art.36. - (1) Conducatorii de autovehicule si persoanele care ocupa locuri prevazute prin constructie cu centuri sau dispozitive de siguranta omologate trebuie sa le poarte în timpul circulatiei pe drumurile publice, cu exceptia cazurilor prevazute în regulament.
(2) Pe timpul deplasarii pe drumurile publice, conducatorii motocicletelor, mopedelor si persoanele transportate pe acestea au obligatia sa poarte casca de protectie omologata.
(3) Conducatorilor de vehicule le este interzisa folosirea telefoanelor mobile atunci când acestia se afla în timpul mersului, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive tip „mâini libere”.

Art.37. - (1) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa opreasca imediat, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, în sensul de deplasare, la apropierea si la trecerea autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara care au în functiune mijloacele speciale de avertizare luminoasa de culoare rosie si sonore.
(2) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa reduca viteza, sa circule cât mai aproape de marginea drumului în sensul de deplasare si sa acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara care au în functiune mijloacele speciale de avertizare luminoasa de culoare albastra si sonore.
(3) În situatiile prevazute la alin.(1) si (2), pietonilor le sunt interzise traversarea si circulatia pe carosabil pâna la trecerea vehiculelor respective.

Art.38. - Conducatorii vehiculelor, cu exceptia celor trase sau împinse cu mâna, instructorii auto atestati sa efectueze instruirea practica a persoanelor pentru obtinerea permisului de conducere, precum si examinatorul autoritatii competente, în timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, sunt obligati sa se supuna testarii aerului expirat si/sau recoltarii probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, la solicitarea politistului rutier.

Art.39. - Proprietarul sau detinatorul unui vehicul este obligat sa comunice politiei rutiere, la cererea acesteia si în termenul solicitat, identitatea persoanei careia i-a încredintat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice.

Art.40. - (1) Regulile de circulatie pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor destinate transporturilor de marfuri, celor cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite ori care transporta marfuri sau produse periculoase se stabilesc prin regulament, în conformitate cu reglementarile în vigoare.
(2) Conducerea vehiculelor destinate transportului de marfuri, a caror masa totala maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, transportului de marfuri sau produse periculoase, transportului public de persoane, precum si conducerea vehiculelor cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite sunt permise numai conducatorilor de autovehicule sau tramvaie atestati profesional de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica în cazul Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apararii si Serviciului Român de Informatii.
(4) Conditiile de obtinere a certificatului de atestare profesionala se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.
(5) Certificatul de atestare profesionala care confera titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai însotit de permisul de conducere.


SECTIUNEA a 2-a
Reguli pentru circulatia vehiculelor

1. Pozitii în timpul mersului si circulatia pe benzi

Art.41. - (1) Vehiculele si animalele, atunci când circula pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului public, în sensul de circulatie, cât mai aproape de marginea partii carosabile, cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere si a regulilor de circulatie.
(2) Numerotarea benzilor de circulatie pe fiecare sens se efectueaza în ordine crescatoare de la marginea din partea dreapta a drumului catre axa acestuia. În cazul autostrazilor, banda de urgenta nu intra în numerotarea benzilor de circulatie.
(3) Daca un drum este prevazut cu o pista speciala destinata circulatiei bicicletelor, acestea, precum si mopedele vor fi conduse numai pe pista respectiva.

 

Art.42. - Când circulatia se desfasoara pe doua sau mai multe benzi pe sens, acestea se folosesc de catre conducatorii de vehicule în functie de intensitatea traficului si viteza de deplasare, având obligatia sa revina pe prima banda ori de câte ori acest lucru este posibil, daca aceasta nu este destinata vehiculelor lente sau transportului public de persoane.

Art.43. - (1) Daca un drum este prevazut cu o banda destinata vehiculelor lente sau transportului public de persoane, semnalizata ca atare, acestea vor circula numai pe banda respectiva.
(2) Conducatorul de vehicul care circula pe banda situata lânga marginea partii carosabile trebuie sa acorde prioritate de trecere vehiculelor care efectueaza transport public de persoane numai atunci când conducatorii acestora semnalizeaza intentia de a reintra în trafic din statiile prevazute cu alveole si s-au asigurat ca prin manevra lor nu pun în pericol siguranta celorlalti participanti la trafic.

2. Mijloacele de avertizare folosite de conducatorii de vehicule

Art.44. - (1) În circulatia pe drumurile publice conducatorii de vehicule pot folosi, în conditiile prevazute de regulament, mijloacele de avertizare sonora si luminoasa aflate în dotare si omologate.
(2) În circulatia pe autostrazi, pe drumurile expres si cele nationale europene (E) conducatorii de autovehicule sunt obligati sa foloseasca si în timpul zilei luminile de întâlnire.
(3) Conducatorii motocicletelor si mopedelor sunt obligati sa foloseasca luminile de întâlnire pe toata durata deplasarii acestora pe drumurile publice.
(4) În circulatia pe drumurile publice se interzice detinerea la vedere, montarea si folosirea mijloacelor speciale de avertizare sonora si luminoasa pe si în alte autovehicule decât cele prevazute la art.32 alin.(2), precum si detinerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturba buna functionare a dispozitivelor de supraveghere a traficului.
(5) Conducatorii de autovehicule pot fi avertizati de politia rutiera în legatura cu prezenta în trafic a dispozitivelor de masurare a vitezei, prin mass-media sau panouri de avertizare. Conducatorii de autovehicule pot folosi mijloace proprii de detectare a dispozitivelor de masurare a vitezei.

3. Depasirea

Art.45. - (1) Depasirea este manevra prin care un vehicul trece înaintea altui vehicul ori pe lânga un obstacol, aflat pe acelasi sens de circulatie, prin schimbarea directiei de mers si iesirea de pe banda de circulatie sau din sirul de vehicule în care s-a aflat initial.
(2) Conducatorul vehiculului care se angajeaza în depasire trebuie sa se asigure ca vehiculul care circula în fata sau în spatele lui nu a initiat o asemenea manevra.
(3) Atunci când prin manevra de depasire se trece peste axa care separa sensurile de circulatie, conducatorii de vehicule trebuie sa se asigure ca din sens opus nu se apropie un vehicul si ca dispun de spatiu suficient pentru a reintra pe banda initiala, unde au obligatia sa revina dupa efectuarea manevrei de depasire.
(4) Nu constituie depasire, în sensul alin.(1), situatia în care un vehicul circula mai repede pe una dintre benzi decât vehiculele care circula pe alta banda în acelasi sens de circulatie.
(5) Depasirea se efectueaza numai pe partea stânga a vehiculului depasit. Tramvaiul sau vehiculul al carui conducator a semnalizat intentia si s-a încadrat corespunzator parasirii sensului de mers spre stânga se depaseste prin partea dreapta.
(6) Tramvaiul aflat în mers poate fi depasit si pe partea stânga atunci când drumul este cu sens unic sau când între sina din dreapta si marginea trotuarului nu exista spatiu suficient.

Art.46. - Obligatiile conducatorilor vehiculelor care efectueaza depasirea si ale conducatorilor vehiculelor care sunt depasite, precum si cazurile în care depasirea este interzisa se stabilesc prin regulament.

4. Trecerea pe lânga vehiculele care circula din sens opus

Art.47. - Conducatorii vehiculelor care circula din sensuri opuse trebuie sa pastreze între vehicule o distanta laterala suficienta si sa circule cât mai aproape de marginea din dreapta a benzii de circulatie respective.

5. Viteza si distanta dintre vehicule

Art.48. - Conducatorul de vehicul trebuie sa respecte regimul legal de viteza si sa o adapteze în functie de conditiile de drum, astfel încât sa poata efectua orice manevra în conditii de siguranta.

Art. 49. – (1) Limita maxima de viteza în localitati este de 50 km/h.
(2) Pe anumite sectoare de drum din interiorul localitatilor, administratorul drumului poate stabili, pentru autovehiculele din categoria A si B, si limite de viteza superioare, dar nu mai mult de 80 km/h. Limitele de viteza mai mari de 50 km/h se stabilesc numai cu avizul politiei rutiere.
(3) Pe anumite sectoare de drum, tinând seama de împrejurari si de intensitatea circulatiei, administratorul drumului, cu avizul politiei rutiere, poate stabili si limite de viteza inferioare, dar nu mai putin de 10 km/h pentru tramvaie si de 30 km/h pentru toate autovehiculele.
(4) Limitele maxime de viteza, în afara localitatilor, sunt:
a) pe autostrazi - 130 km/h;
b) pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) - 100km/h;
c) pe celelalte categorii de drumuri - 90 km/h.

Art.50. - (1) Vitezele maxime admise în afara localitatilor pentru categoriile si subcategoriile de autovehicule prevazute la art.15 alin.(2) sunt:
a) 130 km/h pe autostrazi, 100 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A, B si BE;
b) 110 km/h pe autostrazi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 80 km/h pe celelalate categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile C, CE, D si DE si subcategoriile D1 si D1E;
c) 90 km/h pe autostrazi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din subcategoriile A1, B1, C1 si C1E;
d) 45 km/h, pentru tractoare si mopede.
(2) Viteza maxima admisa în afara localitatilor pentru autovehiculele care tracteaza remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mica decât viteza maxima admisa pentru categoria din care face parte autovehiculul tragator.
(3) Viteza maxima admisa pentru autovehicule cu mase si/sau gabarite depasite ori care transporta produse periculoase este de 40 km/h în localitati, iar în afara localitatilor de 70 km/h.
(4) Viteza maxima admisa în afara localitatilor pentru autovehiculele ai caror conducatori au mai putin de un an practica de conducere sau pentru persoanele care efectueaza pregatirea practica în vederea obtinerii permisului de conducere este cu 20 km/h mai mica decât viteza maxima admisa pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse.

Art.51. - Conducatorul unui vehicul care circula în spatele altuia are obligatia de a pastra o distanta suficienta fata de acesta, pentru evitarea coliziunii.

Art.52. - (1) Este interzisa desfasurarea de concursuri, antrenamente ori întreceri cu vehicule sau cu animale pe drumurile publice, cu exceptia celor autorizate de administratorul drumului respectiv si avizate de politia rutiera.
(2) Organizatorii întrecerilor autorizate sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru desfasurarea în siguranta a acestora, precum si pentru protectia celorlalti participanti la trafic.
(3) În caz de producere a unui eveniment rutier, ca urmare a neîndeplinirii atributiilor prevazute la alin.(2), organizatorii acestora raspund administrativ, contraventional, civil sau penal, dupa caz.

Art.53. - Autoritatile publice locale, cu autorizatia administratorului drumului public si cu avizul politiei rutiere sau la solicitarea acesteia, sunt obligate sa ia masuri pentru realizarea de amenajari rutiere destinate circulatiei pietonilor, biciclistilor, vehiculelor cu tractiune animala si calmarii traficului, semnalizate corespunzator, în apropierea unitatilor de învatamânt, pietelor, târgurilor, spitalelor, precum si în zonele cu risc sporit de accidente.

6. Reguli referitoare la manevre

Art.54. - (1) Conducatorul de vehicul care executa o manevra de schimbare a directiei de mers, de iesire dintr-un rând de vehicule stationate sau de intrare într-un asemenea rând, de trecere pe o alta banda de circulatie sau de virare spre dreapta ori spre stânga sau care urmeaza sa efectueze o întoarcere ori sa mearga cu spatele este obligat sa semnalizeze din timp si sa se asigure ca o poate face fara sa perturbe circulatia sau sa puna în pericol siguranta celorlalti participanti la trafic.
(2) Semnalizarea schimbarii directiei de mers trebuie sa fie mentinuta pe întreaga durata a manevrei.


7. Intersectii si obligatia de a ceda trecerea

Art.55. - Intersectiile sunt:
a) cu circulatie nedirijata;
b) cu circulatie dirijata. În aceasta categorie sunt incluse si intersectiile în care circulatia se desfasoara în sens giratoriu.

Art.56. - La apropierea de o intersectie conducatorul de vehicul trebuie sa circule cu o viteza care sa îi permita oprirea, pentru a acorda prioritate de trecere participantilor la trafic care au acest drept.

Art.57. - (1) La intersectiile cu circulatie nedirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa cedeze trecerea tuturor vehiculelor care vin din partea dreapta.
(2) La intersectiile cu circulatie dirijata prin indicatoare, semafoare sau de catre politistul rutier, conducatorul de vehicul este obligat sa respecte semnificatia sau indicatiile acestuia.
(3) Patrunderea unui vehicul într-o intersectie este interzisa daca prin aceasta se produce blocarea intersectiei.
(4) În intersectiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circula în interiorul acestora au prioritate fata de cele care urmeaza sa patrunda în intersectie.

Art.58. - În cazul vehiculelor care patrund într-o intersectie dintre un drum închis circulatiei publice si un drum public, au prioritate acele vehicule care circula pe drumul public.

Art.59. - (1) În intersectiile cu circulatie nedirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere vehiculelor care circula pe sine. Acestea pierd prioritatea de trecere când efectueaza virajul spre stânga sau când semnalizarea rutiera din acea zona stabileste o alta regula de circulatie.
(2) În intersectii, conducatorii vehiculelor care vireaza spre stânga sunt obligati sa acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersecteaza si care circula din partea dreapta.
(3) În intersectiile cu circulatie dirijata prin indicatoare de prioritate, regula prioritatii de dreapta se respecta numai în cazul în care doua vehicule urmeaza sa se întâlneasca, fiecare intrând în intersectie de pe un drum semnalizat cu un indicator având aceeasi semnificatie de prioritate sau de pierdere a prioritatii.
(4) Când un semafor cu trei culori are o lumina verde intermitenta suplimentara, montata la acelasi nivel cu lumina verde normala a semaforului, sub forma unei sageti verzi pe fond negru, cu vârful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifica permisiunea pentru vehicule de a-si continua drumul în directia indicata de sageata, indiferent de culoarea semaforului electric, cu conditia acordarii prioritatii de trecere vehiculelor si pietonilor care au drept de circulatie.

8. Trecerea la nivel cu calea ferata

Art.60. - (1) Participantii la trafic trebuie sa dea dovada de prudenta sporita la apropierea si traversarea liniilor de cale ferata curenta sau industriala, dupa caz.
(2) La trecerea la nivel cu o cale ferata curenta, prevazuta cu bariere sau semibariere, conducatorii de vehicule sunt obligati sa opreasca în dreptul indicatorului ce obliga la oprire, daca acestea sunt în curs de coborâre ori în pozitie orizontala si/sau semnalele sonore si luminoase care anunta apropierea trenului sunt în functiune.
(3) La trecerea la nivel cu o cale ferata industriala, semnalizata corespunzator, conducatorii de vehicule sunt obligati sa se conformeze semnificatiei semnalelor agentului de cale ferata.

9. Autovehicule cu regim de circulatie prioritara

Art. 61. – (1) Pentru a avea prioritate de trecere, autovehiculele prevazute la art.32 alin.(2) lit.a) si b), atunci când se deplaseaza în actiuni de interventie sau în misiuni care au caracter de urgenta, trebuie sa aiba în functiune semnalele luminoase si sonore.
(2) Conducatorii autovehiculelor aflati în situatiile prevazute la alin.(1) pot încalca regimul legal de viteza sau alte reguli de circulatie, cu exceptia celor care reglementeaza trecerea la nivel cu calea ferata.
(3) Când pe drumul public circulatia este dirijata de un politist rutier, conducatorii autovehiculelor prevazute la alin.(1) trebuie sa respecte semnalele, indicatiile si dispozitiile acestuia.

Art.62. - (1) La intrarea în intersectiile unde lumina rosie a semaforului este în functiune ori indicatoarele obliga la acordarea prioritatii de trecere, conducatorii autovehiculelor prevazute la art.61 alin.(1) trebuie sa reduca viteza si sa circule cu atentie sporita pentru evitarea producerii unor accidente de circulatie, în caz contrar urmând sa raspunda, potrivit legii.
(2) Când doua autovehicule cu regim de circulatie prioritara, care se deplaseaza în misiune având semnalele luminoase si sonore în functiune, se apropie de o intersectie, venind din directii diferite, vehiculul care circula din partea dreapta are prioritate.

10. Oprirea, stationarea si parcarea

Art.63. - (1) Se considera oprire imobilizarea voluntara a unui vehicul pe drumul public, pe o durata de cel mult 5 minute. Peste aceasta durata, imobilizarea se considera stationare.
(2) Nu se considera oprire:
a) imobilizarea vehiculului atât timp cât este necesara pentru îmbarcarea sau debarcarea unor persoane, daca prin aceasta manevra nu a fost perturbata circulatia pe drumul public respectiv;
b) imobilizarea autovehiculului având o masa totala maxima autorizata de pâna la 3,5 tone, atât timp cât este necesar pentru operatiunea de distribuire a marfurilor alimentare la unitatile comerciale.
(3) Pentru autovehiculele care transporta marfuri, altele decât cele prevazute la alin.(2) lit.b), administratorul drumului public împreuna cu autoritatile administratiei publice locale, cu avizul politiei rutiere, vor stabili programe sau intervale orare pe timpul noptii, în care oprirea sau stationarea este permisa pentru distribuirea marfurilor.
(4) Se considera parcare stationarea vehiculelor în spatii special amenajate sau stabilite si semnalizate corespunzator.
(5) Vehiculul oprit sau stationat pe partea carosabila trebuie asezat lânga si în paralel cu marginea acesteia, pe un singur rând, daca printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fara atas, mopedele si bicicletele pot fi oprite sau stationate si câte doua, una lânga alta.

Art.64. - (1) Politia rutiera poate dispune ridicarea si depozitarea în locuri special amenajate a vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila si care constituie un obstacol pentru circulatia publica. Ridicarea si depozitarea vehiculelor se realizeaza de catre administratiile publice locale sau de catre administratorul drumului public, dupa caz.
(2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului stationat neregulamentar se suporta de catre detinatorul acestuia.

Art.65. - Cazurile si conditiile în care oprirea, stationarea sau parcarea pe drumul public este permisa se stabilesc prin regulament, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta.

11. Circulatia vehiculelor destinate transportului de marfuri sau transportului public de persoane

Art.66. - (1) Atestatul profesional este obligatoriu pentru conducatorul autovehiculului care efectueaza transport de marfuri periculoase, transport public de persoane, transport în cont propriu de persoane cu microbuze si autobuze, transporturi agabaritice, precum si pentru autovehiculele de transport marfa cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, care circula în trafic intern si international.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica conducatorilor de autovehicule apartinând Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apararii si Serviciului Român de Informatii.
(3) Conditiile de obtinere a certificatului de atestare profesionala se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
(4) Certificatul de atestare profesionala care confera titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai însotit de permisul de conducere corespunzator categoriei din care face parte vehiculul condus.

Art.67. - Se interzice transportul pe drumurile publice al marfurilor si produselor periculoase în vehicule care nu au dotarile si echipamentele necesare sau care nu îndeplinesc conditiile tehnice si de agreere prevazute în Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr.31/1994, ori pentru care conducatorul vehiculului nu detine certificat A.D.R. corespunzator.

Art.68. - (1) Autovehiculul care transporta marfuri sau produse periculoase poate circula pe drumurile publice numai în conditiile prevazute de reglementarile în vigoare.
(2) Vehiculele care, prin constructie sau, datorita încarcaturii transportate, depasesc masa si/sau gabaritul prevazute de normele legale pot circula pe drumul public numai pe traseele stabilite de administratorul drumului public sau, dupa caz, de autoritatile administratiei publice locale, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art.69. - Autovehiculele cu mase si/sau gabarite depasite, cele care transporta marfuri sau produse periculoase, precum si cele de însotire trebuie sa aiba montate semnalele speciale de avertizare cu lumina galbena, prevazute la art.32 alin.(1) lit.c), iar conducatorii acestora trebuie sa le mentina în functiune pe toata perioada deplasarii pe drumul public.

 SECTIUNEA a 3-a
Reguli pentru alti participanti la trafic

Art.70. - (1) Pentru a conduce un moped pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie sa aiba vârsta de cel putin 16 ani.
(2) Pentru a conduce o bicicleta pe drumurile publice, conducatorul acesteia trebuie sa aiba vârsta de cel putin 14 ani.
(3) Bicicletele si mopedele care circula pe drumurile publice trebuie sa fie echipate cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisa circulatia acestora pe timp de noapte fara aceste mijloace si dispozitive în stare de functionare.

Art.71. - (1) Sunt interzise accesul si deplasarea vehiculelor cu tractiune animala, a animalelor de povara, de tractiune sau de calarie, precum si a animalelor izolate sau în turma pe drumurile nationale, în municipii si pe drumurile la începutul carora exista indicatoare de interzicere a accesului.
(2) În cazurile prevazute la alin.(1), autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa amenajeze drumuri laterale destinate circulatiei acestora, potrivit competentelor stabilite prin lege.
(3) Pentru a circula pe drumurile publice pe care accesul le este permis, animalele, vehiculele trase sau împinse cu mâna, animalele de povara, de tractiune si de calarie vor avea câte un conducator, iar vehiculele cu tractiune animala vor fi echipate si cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente, în conformitate cu prevederile regulamentului.

Art.72. - (1) Pietonii sunt obligati sa se deplaseze numai pe trotuar, iar în lipsa acestuia, pe acostamentul din partea stânga a drumului, în directia lor de mers. Când si acostamentul lipseste, pietonii sunt obligati sa circule cât mai aproape de marginea din partea stânga a partii carosabile, în directia lor de mers.
(2) Pietonii au prioritate de trecere fata de conducatorii de vehicule numai atunci când sunt angajati în traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate si semnalizate corespunzator, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor.
(3) Traversarea drumului public de catre pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate si semnalizate corespunzator, iar în lipsa acestora, în localitati, pe la coltul strazii, numai dupa ce s-au asigurat ca o pot face fara pericol pentru ei si pentru ceilalti participanti la trafic.
(4) Pietonii surprinsi si accidentati ca urmare a traversarii prin locuri nepermise, la culoarea rosie a semaforului destinat acestora sau nerespectarii altor obligatii stabilite de normele rutiere poarta întreaga raspundere a accidentarii lor, în conditiile în care conducatorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulatia prin acel sector.
(5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de constructie speciala, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau împingerii cu mâna, precum si cele care se deplaseaza pe patine sau dispozitive cu role.
(6) Se excepteaza de la respectarea regulilor stabilite pentru pietoni politistul rutier si persoanele care se afla pe platforma drumului public si sunt autorizate, în exercitarea atributiilor de serviciu, sa îndrume sau sa dirijeze circulatia rutiera, în conditiile stabilite prin regulament.
(7) Este interzisa ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar când aceasta este permisa, conform indicatoarelor sau marcajelor, latimea minima a trotuarului lasat la dispozitia pietonilor trebuie sa fie de cel putin un metru.

Art.73. - Regulile privind circulatia pe drumurile publice a mopedelor, bicicletelor, vehiculelor cu tractiune animala, a conducatorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum si de animale se stabilesc prin regulament.


SECTIUNEA a 4-a
Circulatia pe autostrazi

Art.74. - (1) Pe autostrazi este interzisa circulatia pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depasite fara autorizatie speciala de transport eliberata de administratorul drumului public, conform reglementarilor în vigoare, a vehiculelor cu tractiune animala, a animalelor, a vehiculelor trase sau împinse cu mâna, a bicicletelor si mopedelor, a tractoarelor si masinilor autopropulsate pentru lucrari agricole, precum si a vehiculelor care, prin constructie sau din alte cauze, nu pot depasi viteza de 50 km/h.
(2) De asemenea, pe autostrazi sunt interzise învatarea conducerii unui vehicul, încercarile prototipurilor de sasiuri si de autovehicule, manifestatiile, defilarile, caravanele publicitare, antrenamentele si competitiile sportive de orice fel, precum si cortegiile.
(3) Se interzice circulatia, oprirea sau stationarea autovehiculelor pe banda de urgenta, cu exceptia cazurilor justificate, precum si a autovehiculelor cu regim de circulatie prioritar.
(4) Circulatia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de marfuri se efectueaza, de regula, numai pe banda marginala din partea dreapta a autostrazii, în sensul de mers.


SECTIUNEA a 5-a
Obligatii în caz de accident

Art.75. – Accidentul de circulatie este evenimentul care întruneste cumulativ urmatoarele conditii:
a) s-a produs pe un drum deschis circulatiei publice ori si-a avut originea într-un asemenea loc;
b) a avut ca urmare decesul, ranirea uneia sau mai multor persoane ori avarierea a cel putin unui vehicul sau alte pagube materiale;
c) în eveniment a fost implicat cel putin un vehicul în miscare;
d) s-a produs ca urmare a încalcarii unei reguli de circulatie.

Art.76. - (1) Vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu exceptia celor cu tractiune animala, a remorcilor si a mopedelor, care circula pe drumurile publice, trebuie sa aiba asigurare obligatorie pentru raspundere civila în caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii.
(2) Politia rutiera dispune masura retinerii certificatului de înmatriculare sau înregistrare si retragerea placutelor cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate în trafic, eliberând dovada fara drept de circulatie.
(3) Daca detinatorul vehiculului nu face dovada asigurarii acestuia, dupa 30 de zile de la data aplicarii masurii prevazute la alin.(2), politia rutiera dispune radierea din evidenta a vehiculului.

Art.77. – (1) Conducatorul unui vehicul implicat într-un accident de circulatie în urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii unei persoane este obligat sa ia masuri de anuntare imediata a politiei, sa nu modifice sau sa stearga urmele accidentului si sa nu paraseasca locul faptei.
(2) Orice persoana care este implicata sau are cunostinta de producerea unui accident de circulatie în urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, precum si în situatia în care în eveniment este implicat un vehicul care transporta marfuri periculoase este obligata sa anunte de îndata politia si sa apeleze numarul national unic pentru apeluri de urgenta 112, existent în retelele de telefonie din România.
(3) Este interzis oricarei persoane sa schimbe pozitia vehiculului implicat într-un accident de circulatie în urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, sa modifice starea locului sau sa stearga urmele accidentului fara încuviintarea politiei care cerceteaza accidentul.

Art.78. - (1) Conducatorului de autovehicul sau tramvai, instructorului auto atestat care se afla în procesul de instruire practica a unei persoane pentru obtinerea permisului de conducere, precum si examinatorului autoritatii competente în timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile acestuia, implicat într-un accident de circulatie, le este interzis consumul de alcool sau de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora dupa producerea evenimentului si pâna la testarea concentratiei alcoolului în aerul expirat sau recoltarea probelor biologice.
(2) În situatia în care nu sunt respectate dispozitiile alin.(1), se considera ca rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflecta starea conducatorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv în momentul producerii accidentului.

Art.79. - (1) Conducatorul de vehicul implicat într-un accident de circulatie în urma caruia a rezultat numai avarierea vehiculului este obligat sa-l scoata imediat în afara partii carosabile ori, daca nu este posibil, sa-l deplaseze cât mai aproape de bordura sau acostament, semnalizându-l corespunzator.
(2) În situatia prevazuta la alin. (1), conducatorul de vehicul este obligat sa se prezinte în termen de 24 de ore la unitatea de politie pe raza careia s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare si eliberarii autorizatiei de reparatie.
(21) Dispozitiile alin. (2) nu se aplica în cazul în care se încheie o constatare amiabila de accident, daca sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) s-au produs pagube materiale a caror despagubire este asigurata prin polita de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule;
b) accidentul nu s-a produs ca urmare a savârsirii faptelor pentru care se retine permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia, în conditiile prevazute la art. 111 alin. (1) lit. b) si c), dupa caz, precum si a faptei prevazute la art. 86 alin. (1);
c) cel putin unul dintre conducatorii vehiculelor implicate în accident si-a recunoscut vinovatia în producerea accidentului de circulatie;
d) conducatorul de vehicul care si-a recunoscut vinovatia în producerea accidentului de circulatie detine asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule valabila;
e) cei doi conducatori de vehicule implicate în accidentul de circulatie au completat si semnat fara obiectiuni formularul de constatare amiabila de accident.
(22) Societatea de asigurare verifica îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. (21) lit. a) – e), precum si corectitudinea întocmirii formularului de constatare amiabila de accident si atesta, dupa caz, validitatea sau nulitatea constatarii amiabile de accident;
(23) Societatile de asigurare obligatorie de raspundere civila pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule sau reprezentantii acestora, sesizati de producerea unui accident de circulatie în baza formularului de constatare amiabila de accident au obligatia de a anunta imediat unitatea de politie pe raza careia s-a produs evenimentul, precum si de a aduce la cunostinta celui implicat obligatia de a se prezenta la unitatea de politie, daca exista indicii cu privire la neîndeplinirea conditiilor prevazute la alin. (21) lit. b).
(24) În situatia prevazuta la alin. (23), conducatorul de vehicul implicat în accidentul de circulatie are obligatia de a se prezenta la unitatea de politie în termen de 24 de ore de la data primirii invitatiei din partea acesteia, în vederea întocmirii documentelor de constatare a accidentului de circulatie si eliberarea autorizatiei de reparatie.
(25) Procedura atestarii prevazute la alin. (22), precum si forma, continutul si modul de distribuire a formularului de constatare amiabila de accident, prevazut la alin. (21) lit. e) se stabilesc prin ordin al presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(3) abrogat

Art.80. - Proprietarul sau detinatorul al carui autovehicul, remorca sau tramvai a fost avariat în alte împrejurari decât într-un accident de circulatie este obligat sa anunte imediat politia pe raza careia s-a produs evenimentul pentru întocmirea documentelor de constatare.

Art. 801 – Persoanele fizice sau juridice autorizate sa execute lucrari de reparatii la vehicule avariate, au obligatia sa comunice imediat la solicitarea politiei rutiere datele înregistrate, conform prevederilor legale, în evidentele proprii.

Art.81. - (1) În vederea întocmirii dosarelor pentru despagubire, la solicitarea Comisiei de Supravegherea Asigurarilor sau a societatilor de asigurare, autoritatea care are în evidenta vehiculele înmatriculate sau înregistrate comunica acestora datele referitoare la proprietarii sau utilizatorii vehiculelor.
(2) La solicitarea Comisiei pentru supravegherea asigurarilor sau a societatilor de asigurare, politia rutiera comunica acestora copii ale documentelor de constatare a evenimentelor, în vederea întocmirii dosarelor pentru despagubire.
(3) La solicitarea politiei rutiere, societatile de asigurare comunica acesteia date referitoare la constatarile amiabile de accidente înregistrate în evidentele acestora.


SECTIUNEA a 6-a
Circulatia autovehiculelor în traficul international

Art.82. - (1) Autovehiculele si remorcile înmatriculate în România pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, daca îndeplinesc conditiile cerute pentru a fi admise în circulatia internationala, iar conducatorii lor poseda permis de conducere valabil, în conditiile stabilite prin tratatele la care România este parte sau care este eliberat de autoritatile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene sau Spatiului Economic European ori a carui valabilitate este recunoscuta în aceste state pe baza de reciprocitate.
(2) Autovehiculele si remorcile înmatriculate în alte state pot trece frontiera de stat si pot circula pe drumurile publice din România, daca îndeplinesc conditiile tehnice prevazute în Conventia asupra circulatiei rutiere, încheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de România prin Decretul nr.318/1980, dar numai pe perioada cât sunt asigurate pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule.
(3) Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul României, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere eliberat într-un stat care nu este membru al Conventiei asupra circulatiei rutiere, prevazuta la alin. (2), trebuie sa posede si permis de conducere international.
(4) Autovehiculele si remorcile înmatriculate în alte state, detinute de persoane care au sediul sau domiciliul în România, pot fi conduse pe drumurile publice pe o perioada de maximum 90 de zile de la introducerea acestora în tara, daca sunt asigurate pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulatie.
(5) Persoanele care si-au stabilit resedinta în România pot sa îsi înmatriculeze autovehiculele sau remorcile la autoritatea competenta din zona de resedinta.
(6) Autovehiculele înmatriculate în statele care nu sunt semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere, prevazuta la alin. (2) sunt obligate sa poarte în partea din spate semnul distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea.

Art.83. - (1) Persoanele care domiciliaza în alte state, aflate temporar în România, pot conduce autovehicule pe drumurile publice daca poseda permis de conducere valabil, conform modelelor stabilite în Conventia asupra circulatiei rutiere, prevazuta la art. 82 alin. (2), sau a carui valabilitate este recunoscuta pe baza de reciprocitate.
(2) Persoanele cu domiciliul în România care poseda permise de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor membre ale Conventiei asupra circulatiei rutiere au dreptul sa conduca autovehicule pe drumurile publice cel mult 90 de zile de la intrarea lor în tara.
(3) Persoanele care si-au stabilit resedinta în România pot sa îsi preschimbe permisul de conducere, obtinut în alt stat semnatar al Conventiei asupra circulatiei rutiere, într-unul românesc, la autoritatea competenta din zona de resedinta.
(4) Preschimbarea permiselor de conducere nationale emise de autoritatile straine cu documente similare românesti se efectueaza în conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

INFRACTIUNI SI PEDEPSE

Art.84. - Nerespectarea dispozitiilor privind circulatia pe drumurile publice, care întruneste elementele constitutive ale unei infractiuni, atrage raspunderea penala si se sanctioneaza potrivit prezentei ordonante de urgenta.

Art.85. - (1) Punerea în circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai, neînmatriculat sau neînregistrat, se pedepseste cu închisoare de la unu la 3 ani.
(2) Punerea în circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu numar fals de înmatriculare sau de înregistrare se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.
(3) Tractarea unei remorci neînmatriculate sau neînregistrate ori cu numar fals de înmatriculare sau de înregistrare se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(4) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale carui placute cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat care nu are drept de circulatie în România se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.

 

Art.86. - (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de catre o persoana care nu poseda permis de conducere se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.
(2) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de catre o persoana al carei permis de conducere este necorespunzator categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv sau permisul i-a fost retras sau anulat ori careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendata sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule în România se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(3) Cu pedeapsa prevazuta la alin.(2) se sanctioneaza si persoana care încredinteaza cu stiinta un autovehicul sau tramvai, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care se afla în una dintre situatiile prevazute la alin.(1) sau (2) sau unei persoane care sufera de o boala psihica ori se afla sub influenta alcoolului sau a unor produse ori substante stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora.

Art.87. - (1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de catre o persoana care are o îmbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.
(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin.(1) se sanctioneaza si persoana care conduce un autovehicul sau un tramvai si care se afla sub influenta unor substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora.
(3) Substantele sau produsele stupefiante, precum si medicamentele cu efecte similare acestora se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii, iar lista acestora se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(4) Daca persoana aflata în una dintre situatiile prevazute la alin.(1) sau (2) efectueaza transport public de persoane, transport de substante sau produse periculoase ori se afla în procesul de instruire practica a unei persoane pentru obtinerea permisului de conducere sau în timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani.
(5) Refuzul, împotrivirea sau sustragerea conducatorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, sau a examinatorului autoritatii competente, aflat în timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a se supune recoltarii probelor biologice sau testarii aerului expirat, în vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezentei de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Art.88. - (1) Recoltarea probelor biologice se face în unitatile de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizate în acest sens sau în institutii medico-legale si se efectueaza numai în prezenta unui reprezentant al politiei rutiere.
(2) Stabilirea concentratiei de alcool sau a prezentei în organism de substante ori produse stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face în institutiile medico-legale autorizate, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Sanatatii.
(3) Stabilirea prezentei alcoolului în aerul expirat sau testarea preliminara a prezentei în organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face de catre politia rutiera, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate.
(4) Stabilirea concentratiei de alcool în aerul expirat se face de catre politia rutiera, cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat si verificat metrologic.
(5) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testata de politistul rutier cu un mijloc tehnic certificat si depistata ca având o concentratie de pâna la 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, poate solicita acestuia sa i se recolteze probe biologice de catre unitatile sau institutiile medicale prevazute la alin. (1), în vederea stabilirii îmbibatiei de alcool în sânge.
(6) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testata cu un mijloc tehnic certificat ca având o concentratie de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, este obligata sa se supuna recoltarii probelor biologice sau testarii cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic.
(7) Conducatorilor de autovehicule sau tramvaie, testati în trafic cu un mijloc tehnic certificat, care indica prezenta, în produsele biologice, a unor substante sau produse stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora li se recolteaza obligatoriu probe biologice.

Art.89. - (1) Parasirea locului accidentului de catre conducatorul vehiculului sau de catre instructorul auto aflat în procesul de instruire sau de examinatorul autoritatii competente aflat în timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, implicat într-un accident de circulatie în urma caruia a rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane ori daca accidentul s-a produs ca urmare a unei infractiuni, fara încuviintarea politiei care efectueaza cercetarea locului faptei, se pedepseste cu închisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin.(1) se sanctioneaza si fapta oricarei persoane de a modifica starea locului sau de a sterge urmele accidentului de circulatie din care a rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, fara acordul echipei de cercetare la fata locului.
(3) Nu constituie infractiune fapta conducatorului de vehicul care, în lipsa altor mijloace de transport, el însusi transporta persoanele ranite la cea mai apropiata unitate sanitara în masura sa acorde asistenta medicala necesara si la care a declarat datele personale de identitate si numarul de înmatriculare sau înregistrare a vehiculului condus, consemnate într-un registru special, daca se înapoiaza imediat la locul accidentului.
(4) Nu constituie infractiunea de parasire a locului accidentului fapta conducatorului autovehiculului cu regim de circulatie prioritara, daca acesta anunta de îndata politia si dupa terminarea misiunii se prezinta la sediul unitatii de politie pe a carei raza de competenta s-a produs accidentul, în vederea întocmirii documentelor de constatare.
(5) Nu constituie infractiune parasirea locului accidentului, daca victima paraseste locul faptei, iar conducatorul de vehicul anunta imediat evenimentul la cea mai apropiata unitate de politie.

 


Art.90. - (1) Fapta conducatorului de vehicul sau a instructorului auto, aflat în procesul de instruire, ori a examinatorului autoritatii competente, aflat în timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a consuma alcool, produse ori substante stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, dupa producerea unui accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, pâna la recoltarea probelor biologice ori pâna la testarea cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic sau pâna la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat a prezentei acestora în aerul expirat, se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.
(2) Nu constituie infractiune consumul de medicamente cu efecte similare produselor sau substantelor stupefiante, dupa producerea accidentului de circulatie si pâna la sosirea politiei la fata locului, daca acestea sunt administrate de personal medical autorizat, în cazul în care acestea sunt impuse de starea de sanatate sau de vatamarea corporala a conducatorului auto.

Art.91. - Neîndeplinirea obligatiilor prevazute la art.22 alin.(5) de catre medicul de familie, în cazul producerii unui accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, ca urmare a afectiunilor medicale ale conducatorului de vehicul, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art.92. - (1) Fapta savârsita cu intentie de a sustrage, distruge, degrada ori de a aduce în stare de neîntrebuintare indicatoarele, semafoarele, amenajarile rutiere sau crearea de obstacole pe partea carosabila se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.
(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin.(1) se sanctioneaza instalarea de mijloace de semnalizare rutiera sau modificarea pozitiilor acestora, fara autorizatie eliberata de autoritatile competente, de natura sa induca în eroare participantii la trafic.
(3) Organizarea sau participarea, în calitate de conducator de vehicul sau de animale, la întreceri neautorizate pe drumurile publice, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(4) Cu pedeapsa prevazuta la alin.(3) se sanctioneaza blocarea cu intentie a drumului public, daca se pune în pericol siguranta circulatiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulatie a celorlalti participanti la trafic.
(5) Lasarea fara supraveghere pe partea carosabila a drumurilor publice a unui vehicul care transporta produse sau substante periculoase se pedepseste cu închisoare de la 3 la 7 ani.

Art.93. - (1) Îndeplinirea defectuoasa sau neîndeplinirea atributiilor de verificare tehnica ori inspectie tehnica periodica a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor, ori a celor referitoare la efectuarea unor reparatii sau interventii tehnice de catre persoanele care au asemenea atributii, daca din cauza starii tehnice a vehiculului s-a produs un accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii unei persoane, se pedepseste conform legii penale.
(2) Repararea autovehiculelor având urme de accident, fara autorizatia eliberata de politie, se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(3) Nu constituie infractiunea prevazuta la alin. (2) repararea autovehiculelor având urme de accident, în baza atestarii validitatii constatarii amiabile de accident.

Art.94. - (1) Efectuarea unor lucrari de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public, amplasarea unor constructii, panouri sau reclame publicitare în zona drumului, fara autorizatie de constructie eliberata în conditiile legii, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.
(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin.(1) se sanctioneaza si persoana care nu respecta conditiile stabilite în autorizatia de constructie, eliberata în conditiile legii, pentru amenajarea accesului rutier la drumul public, în cazul constructiilor amplasate în zona acestuia.
(3) Persoana autorizata de administratorul caii ferate care nu ia masurile corespunzatoare pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(4) Cu pedeapsa prevazuta la alin.(3) se sanctioneaza si persoana autorizata de catre administratorul unui drum public sau de catre executantul unei lucrari pe partea carosabila, care nu ia masurile corespunzatoare pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucrarilor pe drumurile publice, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat victime omenesti sau pagube materiale.

 


RASPUNDERE CONTRAVENTIONALA

Art.99. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta în clasa I de sanctiuni urmatoarele fapte savârsite de catre persoane fizice:
1. conducerea unui autovehicul în mod nejustificat cu o viteza cu cel putin 10 km/h sub limita minima obligatorie stabilita pe tronsonul de drum respectiv;
2. nerespectarea obligatiei de semnalizare a manevrei de schimbare a directiei de mers;
3. nerespectarea de catre pietoni a normelor privind circulatia pe drumurile publice;
4. neîndeplinirea obligatiei proprietarului sau a utilizatorului de autovehicul de a solicita documentul de constatare a avariilor produse acestuia în alte împrejurari decât în urma unui accident de circulatie;
5. nerespectarea normelor privind circulatia pe drumurile publice de catre conducatorii coloanelor militare, ai grupurilor organizate autorizate si cortegiilor;
6. nerespectarea semnificatiei semnalului luminos intermediar de forma uneia sau a unor sageti de culoare galbena ori alba cu vârful orientat în jos spre dreapta, care anunta schimbarea semnalului de culoare verde în cazul benzilor cu circulatie reversibila;

7. conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 de zile de la data eliberarii documentului de constatare a avariei;
8. nerespectarea obligatiei conducatorului de autovehicul si a pasagerilor acestuia de a purta, în timpul deplasarii pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranta omologate;
9. nerespectarea obligatiei de catre conducatorul de motocicleta sau moped de a purta, în timpul deplasarii pe drumurile publice, casca de protectie omologata;
10. nerespectarea obligatiei conducatorului de vehicul de a lasa liber traseul tramvaiului la apropierea acestuia, când drumul are o singura banda;
11. nerespectarea regulilor de circulatie de catre conducatorii de animale;
12. nerespectarea obligatiei de a aplica semnul distinctiv pe autovehicule conduse de persoane care au mai putin de un an vechime de la dobândirea permisului de conducere;
13. lasarea libera în timpul conducerii a volanului, ghidonului sau a manetei de comanda a vehiculului;
14. nerespectarea de catre pasageri sau calatori a obligatiilor ce le revin atunci când se afla în vehicule;
15. nerespectarea semnificatiei culorii galbene a semaforului;
16. conducerea unui vehicul ale carui placute cu numarul de înmatriculare sau înregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu gheata sau zapada de natura a împiedica identificarea numarului de înmatriculare sau de înregistrare;
17. conducerea unui vehicul pe ale carui placute cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numarului de înmatriculare ori placutele nu corespund standardelor în vigoare;
18. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu defectiuni tehnice, altele decât cele prevazute la art.102 alin.(3) lit.b) ori care are lipsa unul sau mai multe elemente de caroserie sau aceasta este deteriorata vizibil.
(2) Amenda contraventionala prevazuta la alin.(1) se aplica si conducatorului de autovehicul sau tramvai care savârseste o fapta pentru care se aplica 2 puncte de penalizare, conform art.108 alin.(1) lit.a).

Art.100. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta în clasa a II-a de sanctiuni urmatoarele fapte savârsite de persoane fizice:
1. nerespectarea semnalelor politistilor de frontiera în punctele de trecere a frontierei de stat a României, ale îndrumatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale, ale agentilor de cale ferata, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei, pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare a acestora, precum si cele ale patrulelor scolare de circulatie si ale nevazatorilor;
2. nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonora de catre conducatorii de vehicule, cu exceptia celor care conduc autovehicule prevazute la art.32 alin.(2) lit.a) si b);
3. nerespectarea semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de obligare;
4. neîndeplinirea obligatiei de a solicita autoritatii competente, în termenul prevazut de lege, eliberarea unui duplicat al permisului de conducere sau al certificatului de înmatriculare ori de înregistrare, în cazul în care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punct de vedere al formei si continutului celor în vigoare;
5. lipsa dotarilor specifice la autovehiculele destinate învatarii conducerii auto, prevazute în reglementarile în vigoare;
6. conducerea unui autovehicul care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevazute în certificatul de înmatriculare sau înregistrare ori sunt uzate peste limita admisa;
7. conducerea unui autovehicul care, în mers sau stationare, polueaza fonic sau emana noxe peste limita legal admisa;
8. nerespectarea traseelor stabilite de politia rutiera pentru pregatirea practica sau sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere;
9. nerespectarea obligatiei de a circula pe un singur sir, indiferent de directia de deplasare, într-o intersectie în care circula si tramvaie si de a lasa liber traseul tramvaiului atunci când spatiul dintre sina din dreapta si trotuar nu permite circulatia pe doua siruri;
10. efectuarea de catre conducatorul unui vehicul a unor activitati de natura a-i distrage atentia de la conducere ori folosirea instalatiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afecteaza deplasarea în siguranta a lui si a celorlalti participanti la trafic;
11. nerespectarea obligatiei ce revine conducatorului de motocicleta sau moped de a avea în functiune, în timpul zilei, luminile de întâlnire în circulatia pe drumurile publice;
12. neutilizarea echipamentului de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant de catre persoana care executa lucrari în zona drumului public sau de catre agentul de cale ferata care asigura trecerea la nivel;
13. conducerea unui autovehicul care nu este dotat cu trusa medicala, triunghiuri reflectorizante si stingator pentru incendii, omologate.
(2) Amenda contraventionala prevazuta la alin.(1) se aplica si conducatorului de autovehicul sau tramvai care savârseste o fapta pentru care se aplica 3 puncte de penalizare, conform art.108 alin.(1) lit.b).
(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta în clasa a II-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile savârsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte:
a) depasirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea rosie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferata;
b) neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati în traversarea regulamentara a drumului public prin locurile special amenajate si semnalizate, aflati pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului;
c) neacordarea prioritatii de trecere vehiculelor care au acest drept;
d) nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului;
e) nerespectarea regulilor privind depasirea;
f) nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier aflat în exercitarea atributiilor de serviciu;
g) nerespectarea prevederilor art.79 alin.(2).


Art.101. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta în clasa a III-a de sanctiuni urmatoarele fapte savârsite de persoane fizice:
1. conducerea unui autovehicul cu permis de conducere a carui valabilitate a expirat;
2. conducerea unui autovehicul de catre o persoana care nu a preschimbat permisul de conducere national românesc la schimbarea domiciliului sau resedintei, în termenul prevazut de lege;
3. conducerea unui autovehicul de catre o persoana cu domiciliul în România care nu a preschimbat permisul de conducere obtinut în alt stat, în termenul prevazut de lege;
4. neîndeplinirea obligatiilor de preschimbare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a autovehiculului ori remorcii în cazurile prevazute de lege;
5. nepastrarea distantei laterale suficiente fata de vehiculul care circula din sens opus;
6. nerespectarea de catre conducatorul de vehicul a semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de interzicere sau restrictie ori a celor temporare, cu exceptia celor care interzic accesul sau depasirea care se încadreaza în alta clasa de sanctiuni;
7. nerespectarea obligatiei de a permite parasirea intersectiei conducatorului vehiculului ramas în interiorul acesteia;
8. nerespectarea normelor privind circulatia bicicletelor si mopedelor;
9. nereducerea vitezei în cazurile prevazute de regulament;
10. montarea la autovehicul, remorca sau tramvai a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonora sau accesorii ori modificari neomologate;
11. circulatia cu un autovehicul, remorca sau tramvai cu defectiuni la sistemul de iluminare sau de avertizare sonora ori când acestea lipsesc;
12. nerespectarea regulilor în cazul imobilizarii involuntare în pasaje subterane si tuneluri;
13. nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor si al obiectelor în sau pe vehicule;
14. pornirea de pe loc a autovehiculului sau tramvaiului cu usile deschise, circulatia cu usile deschise ori deschiderea acestora în timpul mersului; deschiderea usilor autovehiculului atunci când acesta este oprit sau stationat, fara asigurarea ca nu se pune în pericol siguranta deplasarii celorlalti participanti la trafic;
15. oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane în alte locuri decât în statiile semnalizate ca atare;
16. nerespectarea regulilor privind circulatia pe benzi;
17. conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu doua roti, fara a se asigura contactul cu partea carosabila pe ambele roti.
(2) Amenda contraventionala prevazuta la alin.(1) se aplica si conducatorului de autovehicul sau tramvai care savârseste o fapta pentru care se aplica 4 puncte de penalizare, conform art.108 alin.(1) lit.c).
(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta în clasa a III-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile savârsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte:
a) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depasirea sau trecerea la culoarea rosie a semaforului, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
b) nerespectarea interdictiei temporare de circulatie instituite pe un anumit segment de drum public;
c) nerespectarea regulilor de circulatie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea într-o astfel de coloana;
d) circulatia pe sens opus, cu exceptia cazurilor în care se efectueaza regulamentar manevra de depasire.

Art.102. - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta în clasa a IV-a de sanctiuni urmatoarele fapte savârsite de persoane fizice:
1. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al carui termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat;
2. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a avea montata una dintre placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare ori daca placutele cu numarul de înmatriculare ori de înregistrare nu sunt fixate în locurile special destinate;
3. conducerea unui vehicul cu tractiune animala neînregistrat;
4. neefectuarea radierii vehiculelor din evidenta, în cazurile si termenele prevazute de lege;
5. conducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane sau de marfuri fara a detine atestatul profesional;
6. neefectuarea verificarii medicale periodice;
7. neîndeplinirea de catre medicul de familie a obligatiilor prevazute la art.22 alin.(5) în cazul implicarii, cu vinovatie, a conducatorului de vehicul aflat în evidenta sa într-un accident de circulatie în urma caruia au rezultat numai pagube materiale;
8. detinerea simultana a doua permise de conducere nationale, dintre care unul eliberat de o autoritate competenta straina;
9. lipirea de afise, inscriptii sau înscrisuri pe indicatoarele sau dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora;
10. detinerea, montarea sau folosirea în circulatia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonora sau luminoasa pe vehiculele care nu au acest drept;
11. detinerea, montarea sau folosirea în circulatia pe drumurile publice a dispozitivelor care perturba functionarea normala a dispozitivelor de masurare a vitezei;
12. folosirea nejustificata a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de catre conducatorii autovehiculelor care au regim de circulatie prioritara;
13. nerespectarea semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata la trecerea la nivel;
14. necomunicarea de catre proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea politiei rutiere, a identitatii persoanei careia i-a încredintat vehiculul spre a fi condus;
15. neîndeplinirea obligatiilor ce îi revin conducatorului de vehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri;
16. nerespectarea obligatiilor ce revin conducatorilor de vehicule cu tractiune animala;
17. nerespectarea dispozitiilor art.74 privind circulatia pe autostrazi;
18. neîndeplinirea obligatiilor prevazute la art.79 alin.(2) în cazul implicarii conducatorului de autovehicul într-un accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale;
19. efectuarea transportului de marfuri sau persoane cu autovehicule si remorci care circula în baza autorizatiei pentru proba;
20. conducerea unui autovehicul care circula în baza autorizatiei pentru probe în afara judetului sau a municipiului Bucuresti în raza caruia îsi are sediul titularul autorizatiei;
21. nerespectarea semnificatiei luminii rosii a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulatie reversibila;
22. savârsirea de catre conducatorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participantilor la trafic;
23. aruncarea, lasarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substante sau vehicule, dupa caz;
24. nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor;
25. neprezentarea, în mod nejustificat, în termenul stabilit la unitatea de politie rutiera la care a fost invitat pentru solutionarea oricarei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul;
26. patrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabila ori din care cad sau se scurg produse, substante sau materiale ce pun în pericol siguranta circulatiei;
27. transportul copiilor în vârsta de pâna la 12 ani sau al animalelor pe locurile din fata ale vehiculelor;
28. conducerea autovehiculului cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu gheata, zapada sau polei, fara a avea montate pe roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate;
29. neaplicarea, în partea din spate a unui autovehicul înmatriculat într-un stat care nu este semnatar al Conventiei asupra circulatiei rutiere, a semnului distinctiv al statului care a efectuat înmatricularea;
30. stationarea neregulamentara pe drumurile publice în conditii de vizibilitate redusa;
31. lovirea, deteriorarea sau ocolirea portilor de gabarit instalate înaintea trecerii la nivel cu calea ferata;
32. lovirea si/sau deteriorarea pasajelor superioare de pe drumurile publice, prin nerespectarea gabaritului de libera trecere semnalizat corespunzator;
33. montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a carui durata a semnalului depaseste mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depaseste pragul fonic prevazut de lege;
34. neaplicarea, în partea din spate a vehiculului care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri, a indicatorului cu limitele de viteza admise pentru categoria din care face parte vehiculul condus;
35. aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor, pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale, cu exceptia celor omologate si/sau certificate de catre autoritatea competenta si care sunt marcate corespunzator;
36. aplicarea de afise, reclame publicitare, înscrisuri sau accesorii pe parbriz, luneta sau geamurile laterale care restrâng sau estompeaza vizibilitatea sub limita legal admisa ori împiedica sau diminueaza eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de înmatriculare;
37. încalcarea obligatiilor referitoare la circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care transporta produse sau marfuri periculoase ori a vehiculelor cu masa si/sau gabaritul depasit.
38. nerespectarea obligatiei de comunicare prevazute de art. 801 sau comunicarea de date inexacte sau incomplete
(2) Amenda contraventionala prevazuta la alin.(1) se aplica si conducatorului de autovehicul sau tramvai care savârseste o fapta pentru care se aplica 6 puncte de penalizare, conform art.108 alin.(1) lit.d).
(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta în clasa a IV-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile savârsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte:
a) conducerea sub influenta bauturilor alcoolice, daca fapta nu constituie, potrivit legii, infractiune;
b) conducerea vehiculului cu defectiuni grave la sistemul de frânare sau la mecanismul de directie, constatate de politia rutiera împreuna cu specialistii Registrului Auto Român;
c) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferata când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt în functiune;
d) nerespectarea dispozitiilor prevazute la art.35 alin.(3);
e) depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.

Art.103. - (1) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule se dispune:
a) pentru o perioada de 30 de zile, daca titularul permisului de conducere a savârsit contraventii care cumuleaza 15 puncte de penalizare;
b) pentru o perioada de 60 de zile, daca titularul permisului de conducere cumuleaza, din nou, cel putin 15 puncte de penalizare în urmatoarele 12 luni de la data expirarii ultimei suspendari a exercitarii dreptului de a conduce.
(2) În cazul în care conducatorul de autovehicul sau tramvai savârseste, într-un interval de 6 luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou, o noua fapta prevazuta la art.100 alin.(3), art.101 alin.(3) si art.102 alin.(3), perioada de suspendare se majoreaza cu înca 30 de zile.
(3) În cazurile prevazute la alin.(1) si (2) hotarârea de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se comunica titularului de catre serviciul politiei rutiere, care are în evidenta contravenientul, în termen de 10 zile de la data constatarii ultimei contraventii.
(4) Punctele de penalizare se anuleaza la împlinirea termenului de 6 luni de la data constatarii contraventiei.
(5) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce anuleaza toate punctele de penalizare acumulate pâna în acel moment.
(6) În cazurile prevazute la alin.(1), contravenientul este obligat sa se prezinte la unitatea de politie pe raza careia domiciliaza sau, dupa caz, are resedinta, în termen de 5 zile de la primirea înstiintarii scrise, pentru a preda permisul de conducere.
(7) Neprezentarea contravenientului în termenul prevazut la alin.(6), în mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, prevazuta la alin.(1) lit.a) si b).


Art.104. – La cererea motivata a titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de catre seful politiei rutiere al judetului sau al municipiului Bucuresti pe raza careia a fost savârsita fapta ori de catre seful politiei rutiere din Inspectoratul General al Politiei Române, dar nu mai putin de 30 de zile, în conditiile prevazute în regulament.

Art.105. - Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta în clasa a V-a de sanctiuni urmatoarele fapte savârsite de catre persoane juridice:
1. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a drumului public sau a trecerilor la nivel cu calea ferata, conform standardelor în vigoare; neînlaturarea obstacolelor care împiedica vizibilitatea conducatorilor de vehicule la trecerile la nivel cu calea ferata;
2. neîndeplinirea obligatiilor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si a dispozitivelor speciale de acest fel;
3. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare, conform standardelor în vigoare, a obstacolelor sau lucrarilor aflate în zona drumului public;
4. neasigurarea starii de viabilitate a partii carosabile potrivit standardelor în vigoare, precum si neluarea masurilor de înlaturare a obstacolelor aflate pe partea carosabila;
5. amplasarea în zona drumului public de dispozitive care pot fi confundate cu indicatoarele ori instalatiile care servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de constructii sau instalatii ori crearea de alte obstacole de natura sa le limiteze vizibilitatea sau eficacitatea;
6. instituirea de restrictii de circulatie pe drumurile publice fara autorizatia administratorului drumului si avizul politiei rutiere;
7. nerespectarea termenelor si conditiilor stabilite de administratorul drumului public si politia rutiera privind amplasarea si executarea de lucrari în zona drumului public;
8. nerespectarea obligatiilor de catre executant sau, dupa caz, beneficiar ca, dupa terminarea lucrarilor în partea carosabila, acostament sau trotuar, sa readuca drumul public cel putin la starea initiala;
9. neîndeplinirea obligatiilor ce îi revin, potrivit normelor legale, în legatura cu vehiculele si conducatorii acestora;
10. necomunicarea, în termen, la cererea politiei rutiere, a identitatii persoanei careia i-a încredintat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice;
11. lipsa dotarilor specifice obligatorii pentru admiterea si mentinerea în circulatie a vehiculelor;
12. neasigurarea însotirii deplasarii vehiculelor care efectueaza transport de marfuri sau produse periculoase, precum si a celor cu mase sau gabarite depasite;
13. nerespectarea obligatiei de a echipa personalul de executie a lucrarilor în zona drumului public cu echipamente de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant;
14. amplasarea statiilor mijloacelor de transport public de persoane fara avizul politiei rutiere;
15. nerespectarea obligatiilor de a efectua orele de educatie rutiera în unitatile de învatamânt;
16. practicarea actelor de comert pe trotuar, pe acostament sau pe partea carosabila, iar în afara localitatilor, în zona de siguranta a drumului public;
17. refuzul nejustificat de a înmatricula sau de a înregistra un vehicul sau de a elibera placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare ori de a mentiona în certificatul de înmatriculare datele de identificare a utilizatorului;
18. neîndeplinirea, de catre proprietarul sau detinatorul mandatat al vehiculului, a obligatiei de a solicita autoritatii competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a datelor de identificare a utilizatorului;
19. neîndeplinirea obligatiilor ce revin organizatorilor întrecerilor autorizate de a lua toate masurile necesare pentru desfasurarea în siguranta a acestora, precum si pentru protectia celorlalti participanti la trafic;
20. neîndeplinirea obligatiei, de catre autoritatile publice locale, de a efectua amenajari rutiere destinate circulatiei pietonilor, biciclistilor, vehiculelor cu tractiune animala si calmarii traficului, precum si nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a acestora;
21. încredintarea unui vehicul destinat transportului public de persoane sau de marfuri pentru a fi condus pe drumurile publice de catre un conducator de autovehicul sau tramvai care nu are atestat profesional;
22. dispunerea efectuarii transportului de marfuri si produse periculoase sau a vehiculelor cu masa si/sau gabaritul depasit fara autorizatie speciala emisa în conditiile legii ori pe alte trasee decât cele stabilite de autoritatea competenta;
23. neîndeplinirea obligatiei de înstiintare a politiei rutiere de pe a c[rei raza de competenta pleaca transportul de marfuri sau produse periculoase cu privire la traseul stabilit si localitatea de destinatie;
24. neîndeplinirea obligatiei de catre autoritatile administratiei publice locale de a amenaja drumuri laterale în conditiile art.71 alin.(2);
25. nerespectarea obligatiei administratorului drumului public sau autoritatii publice locale de a executa sau, dupa caz, de a desfiinta amenajarile rutiere, în termenul stabilit împreuna cu politia rutiera;
26. punerea în aplicare a planurilor de urbanism generale, zonale sau de detaliu, fara ca acestea sa fie avizate, în prealabil, de catre administratorul drumului public si politia rutiera;
27. încalcarea dispozitiilor legale privind efectuarea de modificari si completari în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori în cartea de identitate a vehiculului, precum si verificarea tehnica periodica a acestuia fara solicitarea prezentarii de catre proprietar a dovezii existentei asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule;
28. neîndeplinirea obligatiei de întretinere a drumului public, pe timp de iarna, potrivit reglementarilor în vigoare.
29. nerespectarea obligatiei de comunicare prevazute de art. 801 sau comunicarea de date inexacte sau incomplete.”

Art.106. - (1) În cazurile prevazute la art.100 alin.(3), art.101 alin.(3), art.102 alin.(3) si art.107 conducatorul de autovehicul sau tramvai trebuie sa se prezinte, obligatoriu, conform convocarii, pentru verificarea cunoasterii regulilor de circulatie.
(2) În cazul nepromovarii testului de cunoastere a regulilor de circulatie, perioada de suspendare se prelungeste pâna la promovarea testului.

Art.107. - Sanctiunile prevazute la art.100 alin.(3), art.101 alin.(3), art.102 alin.(3), art.103 alin.(2) si art.106 se aplica si instructorului auto atestat, aflat în procesul de instruire practica a persoanelor pentru obtinerea permisului de conducere ori examinatorului aflat în timpul desfasurarii probei practice a examenului pentru obtinerea permisului de conducere.

Art.108. - (1) Savârsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a uneia sau mai multor contraventii atrage, pe lânga sanctiunea amenzii, si aplicarea unui numar de puncte de penalizare, dupa cum urmeaza:
a) 2 puncte de penalizare pentru savârsirea urmatoarelor fapte:
1. folosirea incorecta a luminilor de drum la întâlnirea cu un autovehicul care circula din sens opus;
2. folosirea telefoanelor mobile în timpul conducerii, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive de tip „mâini libere”;
3. nerespectarea obligatiei de a purta, în timpul circulatiei pe drumurile publice, centura de siguranta ori castile de protectie omologate, dupa caz;
4. depasirea cu 10-20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;
5. circulatia pe un sector de drum pe care accesul este interzis;
6. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers;
7. nerespectarea obligatiei de a folosi luminile de întâlnire si pe timpul zilei, pe autostrazi, drumuri expres si pe drumuri nationale europene (E);
8. stationarea neregulamentara;
9. refuzul înmânarii actului de identitate, permisului de conducere, certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, al celorlalte documente prevazute de lege, la cererea politistului rutier, precum si refuzul de a permite verificarea vehiculului;
b) 3 puncte de penalizare pentru savârsirea urmatoarelor fapte:
1. oprirea nejustificata sau circulatia pe banda de urgenta a autostrazilor sau oprirea pe partea carosabila a drumurilor expres sau a drumurilor nationale europene (E);
2. depasirea cu 21-30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;
3. nerespectarea regulilor privind manevra de întoarcere, mersul înapoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
4. nepastrarea unei distante corespunzatoare fata de vehiculul care îl precede, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;
5. nerespectarea semnificatiei indicatorului „ocolire”, instalat pe refugiul statiilor de tramvai;
6. patrunderea într-o intersectie atunci când circulatia în interiorul acesteia este blocata;
c) 4 puncte de penalizare pentru savârsirea urmatoarelor fapte:
1. nerespectarea obligatiilor care îi revin în cazul vehiculelor ramase în pana sau avariate;
2. nerespectarea semnificatiei indicatorului „STOP”;
3. depasirea cu 31-40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;
4. circulatia în timpul noptii sau ziua, pe timp de ceata, ninsoare abundenta sau ploaie torentiala, cu un autovehicul fara lumini sau fara semnalizare corespunzatoare;
5. conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci atunci când dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare este eliberata fara drept de circulatie sau durata acesteia a expirat;
d) 6 puncte de penalizare pentru savârsirea urmatoarelor fapte:
1. refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnica a acestuia;
2. nerespectarea semnificatiei semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata care dirijeaza circulatia la trecerile la nivel cu calea ferata;
3. depasirea cu 41-50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;
4. conducerea unui vehicul înmatriculat sau înregistrat care nu are montata una din placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare;
5. circulatia sau stationarea pe spatiul interzis care separa sensurile de circulatie pe autostrada;
6. stationarea ori parcarea autovehiculelor pe autostrada în alte locuri decât cele special amenajate si semnalizate;
7. executarea pe autostrada a manevrei de întoarcere sau de mers înapoi, circulatia sau traversarea de pe un sens de circulatie pe celalalt prin zonele interzise, respectiv zona mediana sau racordurile dintre cele doua parti carosabile;
8. nerespectarea semnificatiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferata simpla, fara bariere, Trecere la nivel cu o cale ferata dubla, fara bariere sau Oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale ferata;
9. schimbarea directiei de mers prin viraj spre stânga, daca prin aceasta se încalca marcajul longitudinal continuu care separa sensurile de circulatie;
10. patrunderea într-o intersectie dirijata prin semafoare, daca prin aceasta se produce blocarea circulatiei în interiorul intersectiei.
(2) Procedura de înregistrare a punctelor de penalizare se stabileste prin regulament.

Art.109. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac direct de catre politistul rutier, iar în punctele de trecere a frontierei de stat a României de catre politistii de frontiera.
(2) Constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate si verificate metrologic, consemnându-se aceasta în procesul-verbal de constatare a contraventiei.
(3) În cazurile prevazute la alin.(2), procesul-verbal se poate încheia si în lipsa contravenientului, dupa stabilirea identitatii conducatorului de vehicul, mentionându-se aceasta în procesul-verbal, fara a fi necesara confirmarea faptelor de catre martori.
(4) Forma si continutul procesului-verbal de constatare a contraventiei se stabilesc prin regulament.
(5) Contravenientul, cu exceptia persoanei juridice, poate achita, în termen de cel mult 2 zile lucratoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumatate din minimul amenzii prevazute de lege.
(6) Pentru amenzile contraventionale în cuantum de pâna la 20 puncte-amenda, contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumatate din minimul amenzii prevazute de lege.
(7) În cazul prevazut la alin.(6), agentul constatator elibereaza contravenientului chitanta reprezentând contravaloarea amenzii în care se mentioneaza data, numele si prenumele contravenientului, fapta savârsita, actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia, numele, prenumele si semnatura agentului constatator, nemaifiind necesara încheierea procesului-verbal de constatare a contraventiei daca nu se dispune si o sanctiune contraventionala complementara.
(8) Amenzile privind circulatia pe drumurile publice se fac venit integral la bugetele locale. Amenzile cuvenite bugetelor locale se achita la Casa de Economii si Consemnatiuni – C.E.C. – S.A. sau la casieriile autoritatilor administratiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a carei raza functioneaza acestea, de cetatenia, domiciliul sau de resedinta contravenientului ori de locul savârsirii contraventiei, precum si la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a României. O copie de pe chitanta se preda de catre contravenient agentului constatator sau se trimite prin posta organului din care acesta face parte, în termenul prevazut de lege.
(9) Prevederile prezentei ordonante de urgenta referitoare la contraventii se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, daca prin prezenta ordonanta de urgenta nu se dispune altfel.

Art.110. - În cazul în care împotriva titularului permisului de conducere s-a luat masura de siguranta prevazuta la art.112 lit.c) din Codul penal, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune pe întreaga perioada cât dureaza interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupatia de conducator de autovehicul.


Art.111. - (1) Permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia se retine în urmatoarele cazuri:
a) la cumularea a cel putin 15 puncte de penalizare;
b) când titularul acestuia a savârsit una dintre infractiunile prevazute la art.85, art.86 alin.(2), art.87 alin.(1), (2), (4) si (5), art.89 alin.(1), art.90 alin.(1) si art.92 alin.(3) si (5);
c) la savârsirea uneia dintre contraventiile prevazute la art.100 alin.(3), art.101 alin.(3), art.102 alin.(3) si art. 115 alin.(1);
d) când titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie;
e) când prezinta modificari, stersaturi sau adaugari, este deteriorat ori se afla în mod nejustificat asupra altei persoane;
f) când perioada de valabilitate a expirat.
(2) La retinerea permisului de conducere, în cazurile prevazute la alin.(1), titularului acestuia i se elibereaza o dovada înlocuitoare cu sau fara drept de circulatie.
(3) În situatiile prevazute la alin.(1) lit.b) si art.102 alin.(3), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza fara drept de circulatie.
(4) Permisul de conducere al conducatorului de autovehicul sau tramvai, implicat într-un accident de circulatie din care a rezultat uciderea sau vatamarea corporala grava a unei persoane, se retine de catre politia rutiera daca autorul accidentului a încalcat o regula de circulatie dintre cele prevazute la art.102 alin.(3), eliberându-se dovada înlocuitoare fara drept de circulatie. Daca regula de circulatie încalcata este una dintre cele prevazute la art.100 alin.(3) si art.101 alin.(3), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza cu drept de circulatie pentru o perioada de 15 zile.
(5) În situatiile prevazute la art.85, art.86 alin.(2), art.90 alin.(1), art.100 alin.(3) si art.101 alin.(3), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza cu drept de circulatie pentru o perioada de 15 zile.
(6) Pentru cazurile prevazute la alin.(4) teza a II-a si alin.(5), dreptul de circulatie se poate prelungi, din 30 în 30 de zile, pe toata perioada urmaririi penale de catre seful politiei rutiere pe raza careia s-a comis fapta, la propunerea procurorului care efectueaza urmarirea penala sau care exercita supravegherea cercetarii penale ori la propunerea instantei de judecata care solutioneaza cauza penala ori plângerea introdusa împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, pâna la ramânerea definitiva si irevocabila a hotarârii judecatoresti.
(7) Decizia sefului politiei rutiere privind prelungirea dreptului de circulatie poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta, de orice persoana interesata. Procedura prealabila nu este obligatorie.

Art.112. – (1) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia se retine de catre politia rutiera în urmatoarele cazuri:
a) vehiculul nu are efectuata inspectia tehnica periodica valabila;
b) nu sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la transportul produselor periculoase;
c) vehiculul circula noaptea fara faruri sau lampi de semnalizare, dispozitivele de iluminare si semnalizare luminoase, mijloacele fluorescent-reflectorizante, prevazute în normele tehnice în vigoare;
d) vehiculul circula cu defectiuni majore la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decât cele omologate;
e) sistemul de frânare de serviciu este defect;
f) sistemul de frânare de ajutor sau de stationare este defect;
g) mecanismul de directie prezinta uzuri peste limitele admise;
h) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevazute în cartea de identitate a vehiculului, prezinta taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisa;
i) zgomotul în mers sau stationare depaseste limita legal admisa pentru tipul respectiv de vehicul;
j) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise;
k) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezinta uzuri pronuntate ori nu sunt compatibile, fiind de natura sa provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului;
l) autovehiculul sau tramvaiul are aplicate pe parbriz, luneta sau geamurile laterale afise sau reclame publicitare, folii neomologate si/sau nemarcate corespunzator ori accesorii care restrâng sau estompeaza vizibilitatea în timpul mersului, atât din interior, cât si din exterior;
m) autovehiculul are aplicat pe partea frontala si/sau posterioara a acestuia afise, înscrisuri sau reclame care diminueaza eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de înmatriculare;
n) autovehiculul prezinta scurgeri semnificative de carburant sau lubrifiant;
o) placutele cu numerele de înmatriculare sau de înregistrare nu sunt conforme cu standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare, altele decât cele omologate;
p) datele din certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu concorda cu caracteristicile tehnice ale vehiculului;
r) vehiculul nu a fost radiat din circulatie în cazurile prevazute în prezenta ordonanta de urgenta;
s) vehiculul nu este asigurat de raspundere civila în caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii;
t) detinatorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, în conformitate cu prevederile legale;
u) vehiculul nu are montata una dintre placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare;
v) vehiculul are lipsa elemente ale caroseriei ori aceasta este într-o stare avansata de degradare;
x) lipsa dotarilor obligatorii pe autovehicule destinate învatarii conducerii autovehiculelor în procesul instruirii persoanelor în vederea obtinerii permisului de conducere, prevazute de reglementarile în vigoare.
(2) În situatiile prevazute la alin.(1) lit.b), c), e), g), k), o), p), r) si s), la retinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, politistul rutier elibereaza conducatorului de vehicul o dovada înlocuitoare fara drept de circulatie, iar în cazurile prevazute la alin.(1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t) u), v) si x), o dovada înlocuitoare cu drept de circulatie pentru 15 zile.
(3) În situatiile prevazute la alin.(1) lit.b), o), p), r) si s), odata cu retinerea certificatului de înmatriculare, politistul rutier retrage si numerele de înmatriculare sau de înregistrare.
(4) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare si placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare, cu exceptia celor care nu corespund standardelor, se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de catre politia rutiera, la prezentarea de catre acesta a dovezii încetarii motivului pentru care documentul a fost retinut, în conditiile prevazute în regulament.

Art.113. - (1) Permisul de conducere se restituie titularului:
a) la expirarea perioadei de suspendare;
b) când, în conditiile art. 96 alin. (4), s-a hotarât ca exercitarea dreptului de a conduce nu se suspenda;
c) la încetarea masurii de siguranta prevazute la art. 112 lit. c) din Codul penal;
d) în baza rezolutiei sau, dupa caz, a ordonantei procurorului prin care s-a dispus neînceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarirea penala sau încetarea urmaririi penale;
e) în baza hotarârii judecatoresti ramase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesul-verbal de constatare a contraventiei a fost anulat;
f) la încetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere în conditiile art.97 alin.(4), certificata printr-un act medico-legal.
(2) Permisul de conducere se restituie de catre politia rutiera în conditiile stabilite în regulament.

Art.114. - (1) Anularea permisului de conducere se dispune în urmatoarele cazuri:
a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea corporala a unei persoane, savârsita ca urmare a nerespectarii regulilor de circulatie;
b) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva pentru infractiunile prevazute la art.85, art.86 alin.(2), art.87 alin.(1), (2), (4) si (5), art.89 alin.(1) si (2), art.90 alin. (1) si art.92 alin.(3);
c) abrogat
d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva, pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii profesiei sau ocupatiei de conducator de vehicule, prevazuta la art.64 lit.c) din Codul penal;
e) permisul de conducere a fost obtinut cu încalcarea normelor legale, situatie constatata de instanta competenta.
(2) Permisul de conducere se anuleaza si în cazul în care titularul acestuia a decedat.
(3) Procedura anularii permisului de conducere se stabileste prin regulament.

Art.115. – (1) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce sau anularea permisului de conducere se dispune de catre politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române si în cazul în care împotriva titularului acestuia s-a hotarât o astfel de masura de catre o autoritate straina competenta pentru o fapta savârsita pe teritoriul altui stat, în conditiile stabilite prin Conventia europeana cu privire la efectele internationale ale interzicerii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptata la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificata de România prin Legea nr.126/1997.
(2) Hotarârea asupra suspendarii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul sau a anularii permisului de conducere se comunica titularului de catre politia rutiera care a dispus masura.

Art.116. - (1) Persoana al carei permis de conducere a fost anulat ca urmare a ramânerii definitive a unei hotarâri judecatoresti de condamnare pentru una dintre faptele prevazute la art. 114 alin. (1) si la art. 115 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obtinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, dupa caz, daca a intervenit una din situatiile urmatoare:
a) au trecut 6 luni de la data executarii pedepsei amenzii penale sau a pedepsei în regim de privare de libertate ori la locul de munca;
b) a trecut un an de la data gratierii pedepsei sau a ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti prin care s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei ori suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere;
c) a intervenit amnistia;
d) interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupatia de conducator de autovehicule, prevazuta la art.64 lit.c) din Codul penal, a expirat sau a fost revocata.
(2) Persoana careia i-a fost anulat permisul de conducere, înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ca urmare a savârsirii, într-un interval de 6 luni de la restituirea permisului de conducere, a unei fapte care atragea suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, se poate prezenta la examen în vederea obtinerii unui nou permis de conducere, fara a fi necesara trecerea vreunui termen de la data aplicarii masurii administrative.
(3) Pentru prezentarea la examen în vederea obtinerii unui nou permis de conducere, persoana aflata într-una din situatiile prevazute la alin.(1) si (2) trebuie sa faca dovada ca:
a) este apta din punct de vedere medical;
b) nu a fost condamnata prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva pentru una dintre infractiunile prevazute la art.24 alin.(6), cu exceptia cazurilor în care a intervenit una din situatiile prevazute la alin.(1).

Art.117. - (1) Imobilizarea unui vehicul se dispune de catre politistul rutier în cazul savârsirii de catre conducatorul acestuia a uneia dintre urmatoarele fapte:
a) conducerea unui vehicul neînmatriculat sau neînregistrat ori cu numar de înmatriculare sau de înregistrare fals ori fara a avea montate placutele cu numarul de înmatriculare sau de înregistrare;
b) conducerea unui vehicul a carui stare tehnica pune în pericol grav siguranta circulatiei, deterioreaza drumul public sau afecteaza mediul;
c) conducerea unui vehicul cu încalcarea regulilor referitoare la transportul marfurilor periculoase ori cu gabarite si/sau mase depasite;
d) conducerea unui vehicul despre care exista date sau indicii ca face obiectul unei fapte de natura penala;
e) refuza sa se legitimeze;
f) se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurata de o alta persoana;
g) nu respecta timpii de conducere si de odihna prevazuti de lege.
(2) Imobilizarea unui vehicul se dispune si în cazul în care conducatorul acestuia ori unul dintre pasageri savârseste o fapta de natura penala sau este urmarit pentru savârsirea unei infractiuni.
(3) Pentru oprirea fortata sau imobilizarea în cazurile prevazute la alin.(1) si (2), politia rutiera poate utiliza dispozitive speciale omologate.
(4) Procedura de imobilizare a vehiculelor în cazurile prevazute la alin. (1) si (2) se stabileste prin regulament.

 


CAI DE ATAC IMPOTRIVA PROCESULUI VERBAL

Art.118. - (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la serviciul politiei rutiere în a carui raza de competenta a fost constatata fapta.
(2) Plângerea suspenda executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complementare de la data înregistrarii acesteia pâna la data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti.
(3) Când dovada înlocuitoare a permisului de conducere a fost eliberata fara drept de circulatie, la data depunerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, seful politiei rutiere pe raza careia a fost savârsita fapta mentioneaza pe dovada ca titularul permisului are drept de circulatie pentru o perioada de 30 de zile.
(4) Prelungirea dreptului de circulatie se face de catre seful politiei rutiere a judetului sau a municipiului Bucuresti ori înlocuitorul acestuia sau de catre seful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române ori adjunctul acestuia pe a carei raza de competenta a fost savârsita contraventia, din 30 în 30 de zile, în baza unui certificat eliberat de instanta de judecata care confirma ca dosarul este în curs de solutionare, pâna la ramânerea definitiva a hotarârii judecatoresti.
(5) Plângerea împreuna cu dosarul cauzei se trimit în termen instantei de judecata pe raza careia a fost savârsita fapta.

 

Art.119. - În cazul în care fapta unui conducator de autovehicul sau tramvai a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, instanta de judecata învestita cu solutionarea cauzei va cita unitatea de politie din care face parte agentul constatator, partile implicate în eveniment si societatea de asigurare.

Art.120. - (1) Procesul-verbal neatacat în termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia ori, dupa caz, a ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti prin care s-a respins plângerea constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.
(2) Procesele-verbale ale cetatenilor straini sau ale cetatenilor români cu domiciliul în strainatate, devenite titlu executoriu, se comunica de catre politia rutiera pe raza careia s-a produs fapta, pentru executare, politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.
(3) Politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române comunica în scris Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, în cel mult 6 luni de la primirea titlului executoriu, numele si prenumele contravenientului, numarul pasaportului si al procesului-verbal de constatare a contraventiei, precum si suma datorata, pentru a fi luate în evidenta si a fi conditionata intrarea pe teritoriul României a contravenientului.

Art.121. - (1) În cazul în care instanta învestita cu solutionarea cauzei a respins plângerea contravenientului împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, sanctiunea contraventionala, inclusiv cea complementara, îsi produce efectele dupa data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti si expirarea valabilitatii dovezii înlocuitoare a permisului de conducere.
(2) Executarea sanctiunii contraventionale complementare se prescrie în acelasi termen în care se prescrie sanctiunea contraventionala principala.

Art.118. - (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la serviciul politiei rutiere în a carui raza de competenta a fost constatata fapta.
(2) Plângerea suspenda executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complementare de la data înregistrarii acesteia pâna la data ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti.
(3) Când dovada înlocuitoare a permisului de conducere a fost eliberata fara drept de circulatie, la data depunerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, seful politiei rutiere pe raza careia a fost savârsita fapta mentioneaza pe dovada ca titularul permisului are drept de circulatie pentru o perioada de 30 de zile.
(4) Prelungirea dreptului de circulatie se face de catre seful politiei rutiere a judetului sau a municipiului Bucuresti ori înlocuitorul acestuia sau de catre seful politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române ori adjunctul acestuia pe a carei raza de competenta a fost savârsita contraventia, din 30 în 30 de zile, în baza unui certificat eliberat de instanta de judecata care confirma ca dosarul este în curs de solutionare, pâna la ramânerea definitiva a hotarârii judecatoresti.
(5) Plângerea împreuna cu dosarul cauzei se trimit în termen instantei de judecata pe raza careia a fost savârsita fapta.

 


Atributii ale unor ministere si ale altor autoritati ale administratiei publice

 

 

Art.122. - Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are urmatoarele atributii:
a) ia masuri pentru mentinerea permanenta în stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza;
b) ia masuri pentru instalarea, aplicarea si întretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei pe drumurile din administrarea sa, cu respectarea standardelor în vigoare;
c) autorizeaza efectuarea lucrarilor în zonele de siguranta si protectie a drumurilor din administrarea sa, verifica modul de executare si respectarea termenelor stabilite;
d) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare si certificare a echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare pentru vehicule;
e) autorizeaza înfiintarea si functionarea statiilor de inspectie tehnica periodica, supravegheaza si controleaza activitatea acestora si atesta personalul care efectueaza inspectia tehnica periodica;
f) stabileste norme metodologice si organizeaza pregatirea, examinarea si atestarea profesionala a instructorilor si profesorilor de legislatie în domeniul pregatirii candidatilor pentru obtinerea permisului de conducere, în conditiile legii;

 

g) stabileste conditiile tehnice si metodologice de omologare pentru circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, de inspectie tehnica periodica, de certificare a autenticitatii, de identificare, precum si de verificare tehnica în trafic a vehiculelor;
h) autorizeaza înfiintarea si functionarea scolilor pentru pregatirea conducatorilor de autovehicule si tramvaie;
i) stabileste norme obligatorii privind organizarea si desfasurarea transporturilor rutiere si controleaza respectarea acestora;
j) elaboreaza reglementari specifice în domeniul transporturilor rutiere;
k) omologheaza vehicule pentru circulatie;
l) certifica si/sau omologheaza echipamentele, piesele de schimb si materialele de exploatare pentru vehiculele fabricate în tara sau importate;
m) autorizeaza agentii economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglari, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor, precum si de dezmembrare a acestora;
n) asigura efectuarea certificarii autenticitatii sau a identificarii vehiculelor rutiere, în vederea înmatricularii acestora;
o) asigura eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere;
p) stabileste normele metodologice si organizeaza pregatirea si examinarea conducatorilor auto, în vederea obtinerii certificatelor de atestare profesionala;
q) elaboreaza, în conditiile legii, norme privind evaluarea capacitatilor psihologice solicitate în activitatea de conducere a autovehiculelor sau tramvaielor.

Art.123. - Ministerul Apararii Nationale are urmatoarele atributii:
a) îndruma, supravegheaza si controleaza circulatia pe drumurile publice a vehiculelor apartinând acestui minister si controleaza respectarea de catre conducatorii de vehicule din subordine a regulilor de circulatie;
b) coopereaza cu politia rutiera pentru realizarea actiunilor de însotire a coloanelor oficiale militare, precum si a vehiculelor din parcul propriu;
c) înregistreaza vehiculele din parcul propriu si tine evidenta acestora;
d) pregateste personalul din subordine pentru conducerea vehiculelor ministerului si autorizeaza personalul didactic din scolile de pregatire a conducatorilor auto din sistemul propriu, în vederea obtinerii permisului de conducere;
e) organizeaza si executa inspectia tehnica periodica a vehiculelor din unitatile aflate în subordinea sa;
f) elaboreaza, împreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, norme privind conditiile în care pot circula pe drumul public vehiculele speciale de lupta din parcul propriu;
g) elaboreaza, împreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, norme privind controlul circulatiei autovehiculelor apartinând Ministerului Apararii Nationale si însotirea coloanelor militare.

Art.124. - Ministerul Educatiei si Cercetarii are urmatoarele atributii:
a) asigura, prin programa scolara, educatia rutiera a prescolarilor si elevilor din învatamântul preuniversitar;
b) asigura, în unitatile de învatamânt specializate, pregatirea cursantilor în vederea obtinerii permisului de conducere;
c) îndruma, coordoneaza si controleaza, prin inspectoratele scolare, activitatea de educatie rutiera în unitatile de învatamânt, inclusiv de pregatire si perfectionare a cadrelor didactice desemnate sa execute astfel de activitati;
d) asigura materialul didactic pentru laboratoarele de educatie rutiera si parcurile-scoala proprii de circulatie.

Art.125. - Ministerul Sanatatii are urmatoarele atributii:
a) elaboreaza norme referitoare la examinarea medicala a candidatilor la examenul pentru obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de vehicule;
b) stabileste masurile ce trebuie luate de unitatile sanitare, în scopul prevenirii accidentelor de circulatie generate de cauze medicale;
c) elaboreaza norme privind examinarea medicala a conducatorilor de autovehicule si tramvaie, precum si norme privind prelevarea probelor biologice în vederea stabilirii intoxicatiei etilice si a starii de influenta a produselor si substantelor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora asupra comportamentului conducatorilor de autovehicule si tramvaie;
d) stabileste semnul distinctiv ce se aplica pe ambalajul medicamentelor contraindicate conducerii vehiculelor;
e) stabileste si certifica continutul truselor medicale de prim ajutor.

 

Art.126. - Comisia de Supraveghere a Asigurarilor împreuna cu politia rutiera întocmesc programe de preventie rutiera si îndruma, coordoneaza si controleaza modul de aplicare a acestora. Fondurile necesare desfasurarii acestor programe se asigura de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor împreuna cu societatile de asigurare autorizate.

Art.127. - (1) În scopul coordonarii unei strategii unitare, multidisciplinare în domeniul sigurantei circulatiei rutiere, în subordinea Guvernului functioneaza Consiliul Interministerial pentru Siguranta Rutiera.
(2) Atributiile Consiliului Interministerial pentru Siguranta Rutiera se stabilesc prin hotarâre a Guvernului.

Art.128. - (1) Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii:
a) iau masuri pentru mentinerea permanenta în stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza, precum si pentru iluminarea corespunzatoare a acestora, conform legii;
b) iau masuri pentru instalarea, aplicarea si întretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei, conform standardelor în vigoare, tinând evidenta acestora;
c) întocmesc si actualizeaza planurile de organizare a circulatiei pentru localitatile urbane si iau masuri pentru realizarea lucrarilor ce se impun în vederea asigurarii fluentei si sigurantei traficului, precum si a reducerii nivelurilor de emisii poluante, cu avizul politiei rutiere;
d) stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces si circulatie, stationare si parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul politiei rutiere;
e) iau masuri pentru amenajarea de trotuare si drumuri laterale pentru circulatia pietonilor, vehiculelor cu tractiune animala, a tractoarelor, de piste pentru biciclete, precum si de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le administreaza, cu avizul politiei rutiere;
f) înregistreaza si tin evidenta vehiculelor nesupuse înmatricularii;
g) iau masuri pentru ridicarea si depozitarea, în spatii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau parasite pe domeniul public;
h) iau masuri pentru asigurarea spatiului si depozitarii vehiculelor cu tractiune animala, depistate circulând pe drumurile publice pe care le este interzis accesul;
i) sprijina activitatile organizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor pentru educatia rutiera a elevilor.
(2) Proiectele de sistematizare a localitatilor, de reglementare a circulatiei, precum si a drumurilor publice din interiorul si din afara acestora, elaborate de autoritatile publice locale, vor fi avizate de seful politiei rutiere a judetului, municipiului Bucuresti sau, dupa caz, al politiei rutiere din Inspectoratul General al Politiei Române.

Art.129. - (1) Ministerul Administratiei si Internelor si autoritatile administratiei publice locale iau masuri pentru popularizarea regulilor de circulatie în rândul tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice si în acest scop vor prevedea în planurile anuale fondurile necesare.
(2) În unitatile de învatamânt prescolar, primar si gimnazial obligatoriu se desfasoara cel putin o ora de educatie rutiera pe saptamâna, pe parcursul anului scolar.
(3) Mass-media poate sprijini actiunile Ministerului Administratiei si Internelor, ale autoritatilor administratiei publice locale în legatura cu popularizarea regulilor de circulatie pe drumurile publice.
(4) Politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române se va implica în realizarea programelor de siguranta rutiera, stabilite de Comisia Economica pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite.

Art. 130. – Orele de educatie rutiera din institutiile de învatamânt prescolar, primar si gimnazial se desfasoara potrivit programei aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si ministrului administratiei si internelor, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 


DISPOZITII FINALE

Art.131. - În desfasurarea activitatilor de prevenire a accidentelor rutiere, politia rutiera poate solicita sprijinul unor asociatii profesionale si al unor conducatori de autovehicule, care consimt sa participe voluntar la acestea, conform legii.

Art.132. – Anual se stabilesc fonduri din bugetul Ministerului Administratiei si Internelor, destinate campaniilor si activitatilor de educatie rutiera.

 

Art.133. – (1) Modelele indicatoarelor, marcajelor si semnalelor luminoase, precum si semnalele politistilor rutieri sunt prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Anexa prevazuta la alin. (1) poate fi modificata si completata prin hotarâre a Guvernului, pe baza modificarilor si completarilor aduse conventiilor si acordurilor internationale în domeniu, la care România este parte.

Art.134. - (1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica începând cu data de 1 februarie 2003. Pe aceeasi data se abroga Decretul nr.328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile ulterioare, republicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr.49 din 28 iunie 1984, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta.
(2) În termen de 30 de zile de la data publicarii Ministerul de Interne va elabora regulamentul de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, care se aproba prin hotarâre a Guvernului.

Art.135. - În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor, Guvernul va emite hotarârea de modificare si completare a Hotarârii Guvernului nr.85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, denumit regulament în cuprinsul prezentei ordonante de urgenta, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art.136. - În termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, ministerele cu atributii în domeniul circulatiei pe drumurile publice vor elabora, vor aproba si vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, dupa cum urmeaza:
a) Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art.15 alin.(4), art.23 alin.(10), art.24 alin.(2) si art.83 alin.(4);
b) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru prevederile art. 23 alin. (33) si (35) si ale art. 40 alin. (4);
c) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art.9 alin.(2), art.14 alin.(2);
d) Ministerul Sanatatii Publice, pentru prevederile art. 22 alin. (2), (5) si (7), art. 87 alin. (3), art. 88 alin. (2) si ale art. 125 lit. a);
e) abrogat
f) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 23 alin.(5) si (8);
g) Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art.123 lit.f) si g);
h) Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art.130.

Art.137. - Anexa face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

NOTA:
Reproducem mai jos art.II si III din Legea nr.49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.246/20.03.2006.

„Art.II. - Prezenta lege intra în vigoare în termen de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art.III. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.”

 

_____________________________________________________

* Republicata în temeiul art.III din Legea nr.49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.958 din 28 decembrie 2002.
_____________________________________________________

O.U.G. nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a fost modificata prin O.U.G. nr.50/2004 pentru modificarea si completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric si functional corespunzator desfasurarii activitatilor de eliberare si evidenta a cartilor de identitate, actelor de stare civila, pasapoartelor simple, permiselor de conducere si certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, aprobata prin Legea nr.520/2004 prin care au fost abrogate dispozitiile art.13 alin.(3) si art.29.

NOTA II
- La articolul 91 si la articolul 102 alineatul (1) punctul 7, normele de trimitere la art. 22 alin. (5) se considera a fi facute la art. 22 alin. (6).

Art. II – Termenul prevazut la art. II din Legea nr.49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.246 din 20 martie 2006 se proroga pâna la data de 1 decembrie 2006.

Art. III – (1) Prevederile art. I din prezenta ordonanta de urgenta intra în vigoare la data intrarii în vigoare a Legii nr.49/2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.246 din 20 martie 2006.
(2) Prin exceptie de la alin. (1), urmatoarele prevederi intra în vigoare la data aderarii României la Uniunea Europeana:
a) prevederile art. 21 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002, republicata, astfel cum au fost modificate prin art. I pct.8 din prezenta ordonanta de urgenta;
b) prevederile art. 22 alin. (1), (3), (4) si (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002, republicata, astfel cum au fost modificate prin art. I pct.9 din prezenta ordonanta de urgenta;
c) prevederile art. 23 alin. (31) – (35) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002, republicata, astfel cum a fost completata prin art. I pct.10 din prezenta ordonanta de urgenta;
d) dispozitiile art. 23 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002, republicata, astfel cum au fost modificate prin art. I pct.11 din prezenta ordonanta de urgenta;
e) dispozitiile art. 116 alin. (3) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002, republicata, astfel cum au fost modificate prin art. I pct.33 din prezenta ordonanta de urgenta.

Art. IV – Vehiculele înmatriculate anterior datei prevazute la art. III alin. (1) sunt considerate înmatriculate continuu, astfel încât orice transmitere ulterioara a dreptului de proprietate asupra unui vehicul se va transcrie în evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, în conditiile prezentei ordonante de urgenta.

Art. V – La data prevazuta la art. III alin. (2), examinarea psihologica efectuata anterior acestei date este considerata evaluare psihologica.

Art. VI – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.670 din 3 august 2006, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgenta.

 


Regulamentul de aplicare al Codului Rutier I-III

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile public

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art.135 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe

drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, prevăzut în

anexa nr.1.

 

Art. 2. – Anexa la ordonanţa de urgenţă menţionată la art.1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr.2 la prezenta

hotărâre.

Art. 3. – Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. – (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr.49/2006 pentru aprobarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

 

(2) Pe aceeaşi dată Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de

urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 58 din 31 ianuarie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

 

Anexa nr.1

 

Regulament de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice


CAPITOLUL I

 

Dispoziţii generale

Art. 1. – Participanţii la trafic sunt obligaţi să respecte regulile de circulaţie şi semnificaţia mijloacelor de

semnalizare rutieră, precum si celelalte dispoziţii din prezentul regulament.


 

Art. 2. – În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos de mai jos au următoarea semnificaţie:

 

1. declivitate – înclinarea unui drum pe o porţiune uniformă faţă de planul orizontal;

 

2. viabilitatea drumului – starea tehnică corespunzătoare a părţii carosabile, constând în practicabilitatea

permanentă a acesteia potrivit reglementărilor specifice sectorului de drum, lipsa obstacolelor şi existenţa

amenajărilor rutiere şi a mijloacelor de semnalizare, care să asigure fluenţa şi siguranţa circulaţiei;

 

3. cortegiu – grup de persoane care se deplasează pe drumul public însoţind o ceremonie;

 

4. grup organizat – două sau mai multe persoane care au un conducător şi se deplasează sau staţionează pe drumurile

publice în baza unei autorizaţii eliberate de administratorul drumului public cu avizul poliţiei rutiere

 

5. reţinerea permisului de conducere, a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare ori a dovezii

înlocuitoare a acestora – măsură tehnico-administrativă dispusă de poliţia rutieră constând în ridicarea

documentului din posesia unei persoane şi păstrarea lui la sediul poliţiei rutiere până la soluţionarea cauzei care

a determinat aplicarea acestei măsuri;

 

6. retragerea permisului de conducere – măsură tehnico-administrativă dispusă de poliţia rutieră în baza unui

certificat medico-legal prin care titularul a fost declarat inapt medical, constând în reţinerea documentului şi

interzicerea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie;

 

7. retragerea certificatului de înmatriculare – măsură tehnico-administrativă dispusă de poliţia rutieră constând în

reţinerea documentului şi interzicerea dreptului de a pune în mişcare pe drumurile publice vehiculul respectiv;

 

8. retragerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare – măsură tehnico-administrativă dispusă de

poliţia rutieră constând în demontarea plăcuţelor de pe vehicul şi păstrarea lor la sediul poliţiei rutiere până la

încetarea cauzelor care au dus la aplicarea acestei măsuri;

 

9. şeful serviciului poliţiei rutiere – ofiţerul de poliţie rutieră care îndeplineşte atribuţiile funcţiei de şef al

serviciului poliţiei rutiere din structura unui inspectorat judeţean de poliţie sau al Brigăzii de Poliţie Rutieră

din cadrul Direcţiei General de Poliţie a Municipiului Bucureşti;

 

10. urgenţă – situaţia de criză sau de pericol potenţial major care necesită deplasarea imediată pentru prevenirea

producerii unor evenimente cu consecinţe negative, pentru salvarea de vieţi omeneşti sau a integrităţii unor bunuri

ori pentru limitarea afectării mediului înconjurător;

 

 

 

Art. 3. – (1) Administratorul drumului public este obligat să asigure viabilitatea acestuia.

 

(2) În scopul desfăşurării în condiţii de siguranţă a circulaţiei pe drumurile publice, administratorul drumului

public trebuie să realizeze amenajări rutiere pentru a determina participanţii la trafic să respecte semnificaţia

semnalizării rutiere.

 

(3) Administratorul drumului public este obligat să instaleze, la intrarea şi la ieşirea din localitate, indicatoare

cu aceste semnificaţii.

 

(4) Proprietarul sau administratorului drumului de utilitate privată, deschis circulaţiei publice, este obligat să

instaleze la intrarea pe acesta indicatoare de reglementare şi panouri adiţionale cu intervalul de timp în care este

permis accesul vehiculelor şi pietonilor.

 

(5) La intrarea pe un drum care nu este deschis circulaţiei publice, proprietarul sau administratorul acestuia este

obligat să instaleze, în loc vizibil, indicator cu semnificaţia „Accesul interzis” şi panou cu inscripţia „Drum

închis circulaţiei publice”.

 

 

 

Art. 4. – (1) Închiderea sau crearea de restricţii pentru circulaţia vehiculelor ori a pietonilor pe drumurile

publice se poate face numai pentru limitarea intensităţii traficului, pentru protecţia unor sectoare de drum sau

pentru executarea unor lucrări, în condiţiile stabilite de lege.

 

(2) În cazul unor evenimente rutiere sau în situaţia în care siguranţa traficului rutier este periclitată datorită

unor fenomene naturale, poliţia rutieră sau administratorul drumului public, cu avizul poliţiei rutiere, poate

dispune restricţii temporare de circulaţie, informând participanţii la trafic cu privire la interdicţie, durata

acesteia şi rutele ocolitoare de deplasare.

 

 

 

Art. 5. – (1) Administratorul drumului public este obligat să ia măsuri de înlăturare imediată a cauzelor

evenimentelor rutiere datorate configuraţiei, stării sau dotării tehnice necorespunzătoare a acestuia.

 

(2) În cazul producerii unor evenimente rutiere, administratorul drumului public este obligat să îl cureţe, să

înlăture obstacolele aflate pe partea carosabilă şi să readucă drumul la starea iniţială.

 

 

 

Art. 6. – (1) Traseele pe care se efectuează servicii regulate de transport public local de călători, cu excepţia

celor care efectuează transport în regim de taxi, se stabilesc de către autorităţile administraţiei publice locale.

 

(2) Staţiile mijloacelor de transport public de persoane, inclusiv locurile de aşteptare a clienţilor pentru

transportul în regim de taxi, se stabilesc de către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul poliţiei

rutiere.

 

(3) Pe drumurile din afara localităţilor, administratorul drumului public este obligat să amenajeze alveole pentru

staţiile mijloacelor de transport public de persoane.

 

(4) Administratorul drumului public este obligat să delimiteze staţiile mijloacelor de transport public de persoane

care nu sunt prevăzute cu alveole, prin aplicarea marcajului „Staţie autobuz, troleibuz”.

 

(5) Pe sectoarele de drum cu risc sporit de accidente, de pe drumurile cu o lăţime mai mare de 7 m, administratorul

drumului public este obligat să amenajeze în zona de separare a sensurilor de circulaţie, pe trecerile pentru

pietoni, refugii pentru aceştia, semnalizate corespunzător.

 

(6) Staţiile mijloacelor de transport public de persoane situate în apropierea intersecţiilor, se amenajează la cel

puţin 50 m înainte sau după acestea.

 

(7) Dacă în localităţi traseele mijloacelor de transport public de persoane traversează calea ferată la acelaşi

nivel, în ambele părţi înainte de trecere trebuie să existe staţii de oprire la cel puţin 50 m de aceasta.

 

 

 

Art. 7. – (1) La intersecţia unei căi ferate cu un drum public, administratorul căii ferate este obligat să asigure

planeitatea trecerii la nivel, iar împreună cu administratorul drumului public, să stabilească, să instaleze, cu

acordul poliţiei rutiere, şi să întreţină mijloacele de semnalizare ale acesteia, potrivit competenţelor.

 

(2) La trecerea la nivel cu calea ferată, administratorul acesteia şi cel al drumului public, împreună cu

deţinătorii terenurilor învecinate sunt obligaţi să înlăture obstacolele şi să interzică amplasarea de panouri,

afişe, instalaţii, precum şi construcţii care ar diminua vizibilitatea din zona în care conducătorul de vehicul este

obligat să se asigure.

 

(3) La intersecţia unui drum public cu o cale ferată industrială, administratorul şi/sau utilizatorul acesteia este

obligat să asigure prezenţa unui agent de cale ferată pentru oprirea traficului de vehicule şi pietoni până la

trecerea vehiculului feroviar.

 

(4) Dacă la trecerea la nivel cu calea ferată fără bariere nu se pot asigura cerinţele prevăzute la alin. (2),

administratorul drumului public împreună cu cel al căii ferate, cu acordul poliţiei rutiere, iau măsuri, după caz,

pentru:

 

a) instalarea de bariere manuale sau dispozitive automate, în ordinea urgenţei stabilite de aceste autorităţi;

 

b) desfiinţarea trecerii cu devierea circulaţiei rutiere pe altă trecere la nivel cu calea ferată învecinată, cu

vizibilitate asigurată sau prevăzută cu barieră manuală;

 

c) separarea fluxurilor de circulaţie rutieră, respectiv feroviară, prin construirea unor pasaje subterane sau

supraterane.

 

Art. 8. – (1) Lucrările în zona drumului public se execută, în condiţiile stabilite prin autorizaţie, de

administratorul drumului ori al căii ferate, cu avizul poliţiei rutiere.

 

(2) Executantul de lucrări în zona drumului public este obligat să realizeze amenajările rutiere aprobate în

proiect, pentru a permite circulaţia în siguranţă a participanţilor la trafic.

 

(3) Când lucrările se efectuează pe trotuar şi împiedică circulaţia pe acesta, executantul lucrărilor este obligat

să construiască pasaje pentru pietoni, separate de partea carosabilă şi protejate corespunzător.

 

(4) Executantul lucrărilor este obligat ca, la terminarea acestora, să aducă drumul la starea iniţială sau la cea

stabilită prin proiect.

 

(5) Administratorul drumului public sau al căii ferate este obligat să verifice şi să recepţioneze lucrările

executate în zona drumului public numai dacă acestea corespund normelor de calitate prevăzute de lege şi avizelor

obţinute anterior începerii lucrărilor.

 

 CAPITOLUL II

 

Vehiculele

 

 

 

SECŢIUNEA 1

 

Starea tehnică a vehiculelor şi controlul acesteia

 

 

 

Art. 9. – (1) Până la înmatriculare sau înregistrare, vehiculele pot circula pe drumurile publice, fără inspecţie

tehnică, în baza unei autorizaţii provizorii pentru circulaţie, eliberată de autoritatea competentă, dacă

îndeplinesc normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere.

 

(2) Se inspectează din punct de vedere tehnic, înainte de a fi repuse în circulaţie, autovehiculele, tramvaiele sau

remorcile cărora le-au fost efectuate reparaţii în urma unor evenimente care au produs avarii grave la mecanismul de

direcţie, instalaţia de frânare sau la structura de rezistenţă a caroseriei ori a şasiului.

 

 

 

§ 1. Condiţiile minime de iluminare, semnalizare luminoasă şi avertizare sonoră pe care trebuie să le îndeplinească

autovehiculele, tramvaiele, remorcile, tractoarele folosite în exploatări agricole şi forestiere şi vehiculele

pentru efectuarea de servicii sau lucrări

 

 

 

Art. 10. – Autovehiculele, tractoarele folosite în exploatări agricole şi forestiere şi vehiculele pentru efectuarea

de servicii sau lucrări, tramvaiele şi remorcile trebuie să fie dotate, prin construcţie, cu instalaţii de

iluminare, semnalizare luminoasă şi avertizare sonoră, omologate, care să corespundă condiţiilor tehnice stabilite

de autoritatea competentă.

 

 

 

Art. 11. – Autovehiculele destinate exclusiv transportului copiilor trebuie să aibă montat pe caroserie, în faţă şi

în spate, indicatorul „Copii!”.

 

 

 

Art. 12. – Autovehiculele care depăşesc masa şi/sau gabaritul trebuie echipate cu următoarele dispozitive

suplimentare de semnalizare:

 

a) o plăcuţă de identificare fluorescent-reflectorizantă, având fondul alb şi chenarul roşu, montată la partea din

stânga faţă;

 

b) marcaje fluorescent-reflectorizante aplicate la partea din spate a autovehiculului sau încărcăturii, cât mai

aproape de marginile laterale, formate din benzi alternante albe şi roşii, descendente către exterior, dacă lăţimea

autovehiculului depăşeşte 2,5 m;

 

c) unul sau mai multe dispozitive speciale de avertizare luminoasă de culoare galbenă, montate astfel încât lumina

emisă de acestea să fie vizibilă din faţă, din spate şi din ambele părţi laterale, precum şi dispozitive

fluorescent-reflectorizante de culoare galbenă montate pe părţile laterale la distanţă de 1,5 m între ele;

 

d) lumini montate pe părţile laterale ale încărcăturii ori vehiculului care depăşeşte lăţimea de 2,5 m, care trebuie

să funcţioneze concomitent cu luminile de poziţie, precum şi un dispozitiv fluorescent-reflectorizant.

 

 

 

Art. 13. – Se interzice montarea la autovehicul, tractor folosit în exploatări agricole şi forestiere şi vehicul

pentru efectuarea de servicii sau lucrări, tramvai sau remorcă a luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor

lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare, decât cele omologate.

 

 

 

§ 2. Condiţiile tehnice minime pe care trebuie să le îndeplinească bicicletele, mopedele, vehiculele cu tracţiune

animală şi cele trase sau împinse cu mâna

 

 

 

Art. 14. – În circulaţia pe drumurile publice, bicicleta trebuie să fie:

 

a) prevăzută cu dispozitiv de frânare eficace;

 

b) prevăzută cu un sistem adecvat, funcţional, de direcţie;

 

c) dotată cu sistem de avertizare sonoră; se interzic echiparea şi folosirea sistemelor de avertizare sonoră

specifice autovehiculelor;

 

d) echipată în faţă cu lumină de culoare albă sau galbenă, iar în spate cu lumină de culoare roşie şi cu cel puţin

un dispozitiv fluorescent-reflectorizant, vizibil, de aceeaşi culoare;

 

e) echipată cu elemente sau dispozitive care, în mişcare, formează un cerc continuu, fluorescent-reflectorizante de

culoare portocalie fixate pe spiţele roţilor.

 

 

 

Art. 15. – Remorca ataşată unei biciclete trebuie să fie echipată, în partea din spate, cu un dispozitiv

fluorescent-reflectorizant de culoare roşie, iar dacă lumina din spate a bicicletei este obturată de remorcă,

aceasta trebuie să fie echipată şi cu o lumină de culoare roşie.

 

 

 

Art. 16. – (1) În circulaţia pe drumurile publice, mopedul trebuie să fie echipat cu:

 

a) instalaţie de frânare eficace;

 

b) sistem de avertizare sonoră;

 

c) instalaţie de evacuare a gazelor de ardere care să respecte normele de poluare fonică şi de protecţie a mediului;

 

d) lumină de culoare albă în faţă, respectiv lumină şi dispozitiv fluorescent-reflectorizant de culoare roşie în

spate;

 

e) lumini de culoare galbenă pentru semnalizarea schimbării direcţiei de mers, în faţă şi în spate;

 

f) plăcuţa cu numărul de înregistrare, amplasată la partea din spate a mopedului fără a obtura vizibilitatea

sistemului de iluminare şi semnalizare.

 

(2) Se interzice montarea la moped a luminilor de altă culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori

accesorii de avertizare, decât cele omologate.

 

 

 

Art. 17. – (1) Vehiculul cu tracţiune animală trebuie să fie dotat în faţă cu două dispozitive

fluorescent-reflectorizante de culoare albă, iar în spate cu două dispozitive fluorescent-reflectorizante de culoare

roşie, omologate, montate cât mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului.

 

(2) Plăcuţele cu numărul de înregistrare se amplasează în locuri unde se asigură permanent vizibilitatea acestora,

una pe partea stângă şi una la partea din spate a vehiculului.

 

(3) Atunci când plouă torenţial, ninge abundent sau este ceaţă densă ori în alte condiţii meteorologice care reduc

vizibilitatea, precum şi pe timpul nopţii vehiculul cu tracţiune animală trebuie să fie dotat în plus, în partea

laterală stângă cu cel puţin o lumină de culoare albă sau galbenă, situată mai sus de nivelul roţilor.

 

(4) Mijloacele de semnalizare prevăzute la alin.(1), precum şi dispozitivul care asigură lumina de culoare albă sau

galbenă conform prevederilor alin.(3) trebuie menţinute curate şi intacte, iar vizibilitatea lor să nu fie obturată

de elementele constructive ale vehiculului sau de încărcătura transportată.

 

(5) Conducătorul vehiculului cu tracţiune animală trebuie să aplice pe harnaşamentul animalului trăgător materiale

reflectorizante pentru ca acesta să fie observat cu uşurinţă de către ceilalţi participanţi la trafic.

 

 

 

Art. 18. – Vehiculul tras sau împins cu mâna trebuie să fie prevăzut, în faţă şi în spate, cu câte un dispozitiv

fluorescent-reflectorizant omologat, de culoare albă, respectiv roşie.

 

 

 


 

SECŢIUNEA a 2-a

 

Înmatricularea şi înregistrarea vehiculelor

 

 

 

§ 1. Înmatricularea şi înregistrarea vehiculelor

 

 

 

Art. 19. – Autorităţile competente pentru înmatricularea şi radierea autovehiculelor şi remorcilor sunt serviciile

publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, sub coordonarea Direcţiei regim

permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

 

 

 

Art. 20. – (1) La înmatriculare, autovehiculului sau remorcii i se atribuie plăcuţe cu numărul de înmatriculare.

 

(2) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare trebuie să aibă fondul reflectorizant de culoare albă şi literele şi

cifrele, în relief, de culoare neagră, albastră sau roşie.

 

 

 

Art. 21. – (1) Autovehiculul, tramvaiul, remorca sau mopedul ce nu poate fi identificat din cauza lipsei, alterării

sau distrugerii elementelor de identificare poansonate sau ştanţate de constructor, precum şi autovehiculul sau

remorca asamblat din piese ce nu pot fi identificate sau cele pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau

mai multor deţinători ori proprietari succesivi nu pot fi omologate în vederea admiterii în circulaţia pe drumurile

publice. Se exceptează autovehiculul şi remorca pentru care poliţia poate stabili provenienţa legală a acestuia.

 

(2) Autovehiculele şi remorcile reclamate ca fiind furate în România sau în străinătate şi date în urmărire de

Inspectoratul General al Poliţiei Române nu se înmatriculează.

 

 

 

Art. 22. – La înregistrare, vehiculelor li se atribuie plăcuţe cu un singur număr de înregistrare, care trebuie să

aibă:

 

a) fondul reflectorizant de culoare galbenă, iar literele şi cifrele, în relief, de culoare neagră, pentru

vehiculele înregistrate la consiliile locale;

 

b) fondul reflectorizant de culoare albă, iar literele şi cifrele, în relief, de culoare neagră, pentru

autovehiculele care se înregistrează la Ministerul Apărării, Ministerul Administraţiei şi Internelor sau, după caz,

la Serviciul Român de Informaţii.

 

 

 

§ 2. Numerele de înmatriculare sau de înregistrare, cele provizorii şi de probe ale autovehiculelor sau tramvaielor

 

 

 

Art. 23. – (1) La înmatriculare, fiecărui autovehicul şi fiecărei remorci li se atribuie câte un număr de

înmatriculare compus din indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti, numărul de ordine, format din cifre

arabe, şi o combinaţie de trei litere cu caractere latine majuscule.

 

(2) Numerele de înmatriculare ale autovehiculelor şi remorcilor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor

consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic, care îşi

desfăşoară activitatea în România sunt compuse din indicativul CD, CO sau TC, după caz, şi numărul de ordine.

 

(3) În cazul numărului de înmatriculare temporară, la indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti şi numărul

de ordine se adaugă luna şi anul în care expiră valabilitatea înmatriculării.

 

(4) La autorizarea provizorie a circulaţiei autovehiculului sau remorcii se atribuie un număr compus din indicativul

judeţului sau al municipiului Bucureşti şi numărul de ordine.

 

(5) La înmatricularea pentru probe a autovehiculului sau a remorcii se atribuie un număr compus din indicativul

judeţului sau al municipiului Bucureşti, numărul de ordine şi înscrisul "PROBE".

 

(6) La data înmatriculării, înregistrării sau autorizării pentru circulaţie se eliberează şi plăcuţele cu numărul

atribuit.

 

 

 

Art. 24. – (1) Numerele de înmatriculare se atribuie la rând, în ordine crescătoare.

 

(2) La înmatriculare, proprietarul vehiculului poate solicita, cu plata tarifelor în vigoare, atribuirea unei

combinaţii preferenţiale a numărului de înmatriculare.

 

(3) Nu pot fi atribuite combinaţiile de litere care pot avea o semnificaţie obscenă sau cele care pot conduce la

asocierea cu denumirile unor autorităţi publice, dacă acestea solicită în scris autorităţii emitente restricţionarea

atribuirii unei anumite combinaţii a numărului de înmatriculare. Persoanele care deţin deja vehicule înmatriculate

cu numere restricţionate ulterior, pot utiliza în continuare numerele în cauză, dar numai până la înstrăinarea

vehiculului.

 

(4) La transferul dreptului de proprietate asupra unui vehicul, numărul de înmatriculare şi plăcuţele aferente se

transferă automat fără plată noului proprietar, dacă acesta are domiciliul sau sediul în acelaşi judeţ cu fostul

proprietar şi dacă fostul proprietar nu a optat pentru păstrarea combinaţiei numărului de înmatriculare respectiv.

Noul proprietar poate solicita atribuirea unei combinaţii preferenţiale a numărului de înmatriculare, cu plata

tarifelor în vigoare.

 

 

 

Art. 25 – (1) Numărul de înregistrare al vehiculelor înregistrate la consiliile locale se compune din denumirea

localităţii şi denumirea abreviată a judeţului, scrise cu litere cu caractere latine majuscule, precum şi dintr-un

număr de ordine, format din cifre arabe.

 

(2) Numărul de înregistrare al autovehiculelor înregistrate la Ministerul Apărării, Ministerul Administraţiei şi

Internelor şi, după caz, la Serviciul Român de Informaţii se compune din abrevierea denumirii instituţiei, scrisă cu

litere cu caractere latine majuscule, precum şi dintr-un număr de ordine, format din cifre arabe.

 

 

 

Art. 26. – (1) Proprietarul sau deţinătorul legal trebuie să fixeze plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de

înregistrare în locurile special destinate, la partea din faţă şi din spate a autovehiculului sau tramvaiului, după

caz, iar la motocicletă şi la remorcă, numai la partea din spate.

 

(2) Se interzice circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu au montate plăcuţele cu numărul de

înmatriculare sau, după caz, de înregistrare, în locurile stabilite.

 

 


SECŢIUNEA a 3-a

 

Obligaţiile proprietarilor sau deţinătorilor de vehicule

 

 

 

Art. 27. – (1) Proprietarul de autovehicul sau remorcă, cu domiciliul, sediul sau reşedinţa în România, este

obligat:

 

a) să declare autorităţii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48

de ore de la constatare;

 

b) să depună imediat, la autoritatea emitentă, originalul certificatului de înmatriculare, dacă, după obţinerea

duplicatului, a reintrat în posesia acestuia;

 

(2) Persoanele juridice deţinătoare de vehicule au, pe lângă cele prevăzute la alin. (1), şi următoarele obligaţii:

 

a) să verifice starea tehnică a vehiculelor, să facă menţiuni despre aceasta în foaia de parcurs sau ordinul de

serviciu şi să nu permită ieşirea în circulaţie a celor care nu îndeplinesc condiţiile tehnice;

 

b) să elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care se deplasează în cursă;

 

c) să nu permită conducerea vehiculului de către persoane care nu posedă permis de conducere corespunzător sau

atestat profesional;

 

d) să nu permită conducătorilor de vehicule să plece în cursă sub influenţa băuturilor alcoolice, a substanţelor ori

produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori într-o stare accentuată de oboseală;

 

e) să ţină seama de observaţiile făcute de poliţişti sau de conducătorii de vehicule în foaia de parcurs;

 

f) să anunţe imediat poliţia despre orice accident de circulaţie în care sunt implicaţi conducătorii de vehicule

proprii care nu posedă documente de constatare a acestuia;

 

g) să verifice respectarea timpilor de repaus şi de odihnă, precum şi a regimului legal de viteză, prin citirea

înregistrărilor aparatelor de control al timpilor de odihnă şi a vitezei de deplasare;

 

h) să verifice existenţa autorizaţiei speciale de transport şi respectarea condiţiilor înscrise în aceasta.

 

 

 

Art. 28. - (1) Deţinătorii de vehicule pot monta pe acestea sisteme sonor antifurt.

 

(2) Durata semnalului emis de sistemul prevăzut la alin.(1) nu trebuie să fie mai mare de un minut, iar intensitatea

acestuia nu trebuie să depăşească pragul fonic prevăzut în reglementările legale în vigoare.

 

(3) Se interzice montarea pe vehicule a sistemelor sonore antifurt care se declanşează la trecerea, în imediata

apropiere, a altui vehicul.

 

 

 

 


CAPITOLUL III

 

PERMISUL DE CONDUCERE

 

 

 

Art. 29. – (1) De la data aderării României la Uniunea Europeană, pentru a fi înscris la o unitate autorizată în

vederea pregătirii teoretice şi practice pentru obţinerea permisului de conducere, solicitantul trebuie să facă

dovada că este apt din punct de vedere psihologic.

 

(2) Înainte de a urma cursurile practice de învăţare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice, solicitantul

trebuie să facă dovada pregătirii teoretice, într-o unitate autorizată, în vederea obţinerii permisului de

conducere.

 

(3) Pregătirea practică a persoanei prevăzute la alineatul (2), în vederea obţinerii permisului de conducere valabil

pentru oricare dintre categoriile A, B, BE şi subcategoriile A1 şi B1 se poate efectua şi de către un instructor

auto atestat în condiţiile legii, care a încheiat un contract cu unitatea autorizată în care solicitantul a efectuat

pregătirea teoretică.

 

(4) Pot efectua cursurile practice de învăţare a conducerii unui vehicul pe drumurile publice şi persoanele care nu

au încă vârsta minimă prevăzută de lege pentru categoria sau subcategoria din care face parte vehiculul respectiv,

dar nu cu mai mult de 3 luni înainte de împlinirea acesteia.

 

 

 

Art. 30. – Permisul de conducere se eliberează pentru una sau mai multe dintre următoarele categorii şi subcategorii

de vehicule:

 

a) CATEGORIA A: motocicleta cu sau fără ataş;

 

b) CATEGORIA B:

 

1. autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe scaune,

în afara conducătorului, nu este mai mare de 8;

 

2. ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totala maximă autorizată

nu depăşeşte 750 kg;

 

3. ansamblul de vehicule a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg, format dintr-un autovehicul

trăgător din categoria B şi o remorcă, a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte masa proprie a

autovehiculului trăgător;

 

c) CATEGORIA BE: ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală

maximă autorizată depăşeşte 750 kg, iar masa totală maximă autorizată a întregului ansamblu depăşeşte 3.500 kg;

 

d) CATEGORIA C:

 

1. autovehiculul, altul decât cel din categoria D, a cărui masă totală maximă autorizată este mai mare de 3.500 kg;

 

2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C şi o remorca a cărei masa totală maximă autorizată nu

depăşeşte 750 kg;

 

e) CATEGORIA CE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă a cărei

masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg;

 

f) CATEGORIA D: autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara

locului conducătorului. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă

autorizată nu depăşeşte 750 kg;

 

g) CATEGORIA DE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei

masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de

persoane;

 

h) CATEGORIA Tr: tractor, maşini şi utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrări;

 

i) CATEGORIA Tb: troleibuz;

 

j) CATEGORIA Tv: tramvai;

 

k) SUBCATEGORIA A1: motocicletă cu o capacitate care nu depăşeşte 125 cmc şi o putere care nu depăşeşte 11 kW;

 

l) SUBCATEGORIA B1: autovehiculul cu trei sau patru roţi având masa proprie peste 400 kg, dar nu mai mare de 550 kg,

şi echipat cu un motor cu ardere internă cu capacitate cilindrică mai mare de 45 cmc sau cu orice alt motor cu o

putere echivalentă ori cu viteza prin construcţie mai mare de 50 km/h;

 

m) SUBCATEGORIA C1: autovehiculul, altul decât cel din categoria D, a cărui masă totală maximă autorizată este de

peste 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate ataşa o remorca a

cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

 

n) SUBCATEGORIA C1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria C1 şi o remorcă a

cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a

ansamblului să nu depăşească 12.000 kg, iar masa totală maximă autorizată a remorcii să nu depăşească masa proprie a

autovehiculului trăgător;

 

o) SUBCATEGORIA D1:

 

1. autovehiculul destinat transportului de persoane având cel puţin 9 locuri pe scaune, dar nu mai mult de 16, în

afara locului conducătorului;

 

2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală

maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

 

p) SUBCATEGORIA D1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria D1 şi o remorcă a

cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a

ansamblului să nu depăşească 12.000 kg, iar masa totală maxima autorizată a remorcii să nu depăşească masa proprie a

autovehiculului trăgător. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane.

 

 

 

Art. 31. – Traseele pe care se poate învăţa conducerea unui autovehicul sau tramvai ori, după caz, se poate susţine

examenul pentru obţinerea permisului de conducere, se stabilesc de către poliţia rutieră.

 

 

 

Art. 32. – (1) Autorităţile competente care examinează persoanele în vederea obţinerii permisului de conducere sunt

serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiei

prefectului pe raza căruia candidaţii îşi au domiciliul sau reşedinţa.

 

(2) Membrii misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare şi ai reprezentanţelor internaţionale acreditate în

România, se pot prezenta la examen în vederea obţinerii permisului de conducere în condiţiile stabilite prin

protocol de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Afacerilor Externe.

 

(3) Examinarea la probele teoretice şi practice pentru obţinerea permisului de conducere poate fi efectuată şi în

alte localităţi decât în municipiul reşedinţă de judeţ în care candidaţii îşi au domiciliul sau, în cazul

cetăţenilor străini, reşedinţa, în baza ordinului prefectului unităţii administrativ-teritoriale respective.

 

 

 

Art. 33. – (1) Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere trebuie să

îndeplinească următoarele condiţii:

 

a) să aibă vârsta de cel puţin 16 ani împliniţi, pentru subcategoriile A1 şi B1;

 

b) să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi, pentru categoriile A, B, BE, C1, C1E şi Tr;

 

c) să aibă vârsta de cel puţin 21 de ani împliniţi, pentru categoriile C, CE, D, DE, Tb şi Tv, precum şi

subcategoriile D1 şi D1E;

 

d) să fie aptă din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din categoriile şi subcategoriile

pentru care solicită examinarea;

 

e) să nu fi fost condamnată, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru o infracţiune la regimul

circulaţiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vătămare cauzatoare de moarte, vătămare corporală gravă,

tâlhărie sau de furt al unui autovehicul;

 

f) în cazul în care a fost condamnată printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru una din infracţiunile

prevăzute la lit. e) să facă dovada că îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.116 din Ordonanţa de urgenţă a

Guvernului nr.195/2002, republicată pentru prezentarea la examen în vederea obţinerii unui nou permis de conducere.

 

g) să fie aptă din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule sat tramvaie pe drumurile publice.

 

(2) Condiţia prevăzută la litera g) a alin. (1) operează până la data aderării României la Uniunea Europeană.

 

 

 

Art. 34. – (1) Pentru programarea la examen în vederea obţinerii permisului de conducere, dosarul personal al

solicitantului trebuie să conţină următoarele documente:

 

a) cererea-tip, semnată de solicitant;

 

b) fişa de şcolarizare în care se consemnează şi avizul medicului „apt pentru conducerea vehiculelor” din categoria

sau subcategoria pentru care se solicită examinarea. Fişa medicală se păstrează la unitatea autorizată care a

pregătit candidatul;

 

c) certificatul de cazier judiciar;

 

d) copia actului de identitate;

 

e) chitanţele de plată a taxelor aferente obţinerii permisului de conducere.

 

(2) Programarea la primul examen a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere se efectuează de către

unităţile autorizate la care aceştia au urmat cursurile de pregătire teoretică şi practică.

 

(3) Titularul unui permis de conducere care solicită obţinerea de noi categorii sau subcategorii, trebuie să depună

la dosarul de examinare, pe lângă documentele prevăzute la alin.(1) şi o copie a permisului de conducere.

 

(4) Cetăţeanul român cu domiciliul în străinătate care solicită obţinerea permisului de conducere trebuie să depună

la dosarul de examinare pe lângă documentele prevăzute la alin.(1), o declaraţie autentificată la notar din care să

rezulte că nu mai posedă un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină, dreptul de a conduce nu i-a

fost suspendat sau anulat, precum şi documente din care să rezulte că are o locuinţă deţinută în proprietate sau

închiriată în România.

 

 

 

Art. 35. – (1) Examenul pentru obţinerea permisului de conducere constă în:

 

a) proba teoretică, de cunoaştere a reglementării circulaţiei rutiere, a noţiunilor elementare de mecanică şi a

noţiunilor de prim ajutor;

 

b) proba practică de conducere a autovehiculului în traseu, corespunzătoare categoriei de permis solicitat, cu

excepţia categoriei A şi subcategoriei A1 pentru care se verifică numai îndemânarea în conducere în poligoane

special amenajate.

 

(2) Persoana cu handicap fizic poate susţine examenul pentru obţinerea permisului de conducere pentru categoriile A

şi/sau B daca autovehiculul utilizat la examinare este adaptat infirmităţii acesteia.

 

(3) Examinarea candidaţilor care solicită obţinerea permisului de conducere pentru mai multe categorii sau

subcategorii se va efectua în zile diferite, pentru fiecare categorie sau subcategorie în parte.

 

 

 

Art. 36. – (1) Rezultatul examinării la proba teoretică şi la proba practică se consemnează prin calificativul

„admis” sau „respins”.

 

(2) Persoana declarată „admis” la proba teoretică dar care nu se prezintă la proba practică de conducere a

vehiculului în traseu, într-un termen de cel mult un an de zile de la data absolvirii cursurilor este declarată

„respins”, urmând să efectueze un nou curs de pregătire.

 

(3) Persoana declarată „respins” se poate programa la un nou examen după cel puţin 15 zile de la data la care a fost

declarată „respins”, dar nu mai târziu de un an de zile de la absolvirea cursurilor, în caz contrar urmând să

efectueze un nou curs de pregătire.

 

 

 

Art. 37. – Permisul de conducere se eliberează de către serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi

înmatriculare a vehiculelor la care candidaţii au susţinut examinarea, potrivit art.32.

 

 

 

Art. 38. – (1) Posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul să conducă o motocicletă cu o putere

care depăşeşte 25 kW sau un raport putere/greutate care depăşeşte 0,16 kW/kg ori o motocicletă cu ataş cu un raport

putere/greutate care depăşeşte 0,16 kW/kg, numai dacă are o experienţă de minimum 2 ani pe o motocicleta cu

specificaţii tehnice inferioare sau dacă persoana are 21 de ani şi promovează un test specific de cunoştinţe şi

comportament.

 

(2) Posesorul unui permis de conducere valabil numai pentru categoria Tr are dreptul să conducă şi un ansamblu de

vehicule format dintr-un tractor şi una sau două remorci.

 

(3) Posesorul permisului de conducere valabil pentru una dintre categoriile B, C sau CE are dreptul să conducă şi

vehicule din categoria Tr.

 

(4) Posesorul unui permis de conducere valabil pentru categoriile D sau DE are dreptul să conducă şi vehicule din

categoria Tb - troleibuz.

 

 

 

Art. 39. – (1) Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere valabil pentru

categoriile C sau D ori subcategoriile C1 sau D1,trebuie să fi obţinut anterior dreptul de a conduce autovehicule

din categoria B.

 

(2) Persoana care solicită examinarea în vederea obţinerii permisului de conducere pentru categoriile BE, CE, DE ori

subcategoriile C1E sau D1E trebuie, să fi obţinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoriile B, C, D

ori subcategoriile C1 sau D1, după caz.

 

 

 

Art. 40. – (1) Permisul de conducere valabil pentru o categorie dă dreptul de a conduce şi autovehiculele din

subcategoria pe care aceasta o include.

 

(2) Permisul de conducere valabil pentru categoriile CE sau DE este valabil şi pentru conducerea ansamblului de

vehicule din categoria BE, dacă titularul acestuia posedă şi permis pentru categoria B.

 

(3) Permisul de conducere valabil pentru categoria CE este valabil şi pentru categoria DE, dacă titularul acestuia

posedă şi permis pentru categoria D.

 

(4) Permisul de conducere valabil pentru subcategoria C1E este valabil şi pentru subcategoria D1E, dacă titularul

are vârsta de cel puţin 21 ani împliniţi.

 

(5) Permisul de conducere pentru subcategoriile D1 sau D1E este valabil şi pentru conducerea vehiculelor din

subcategoriile C1 sau, respectiv, C1E.

 

 

 

Art. 41. – (1) Autovehiculele destinate învăţării conducerii, cu excepţia motocicletelor, vor fi dotate cu dublă

comandă pentru frână şi ambreiaj.

 

(2) Autovehiculele prevăzute la alin. (1) vor fi echipate cu o casetă având inscripţia „Şcoala”, cu dimensiunile şi

caracteristicile prevăzute în actele normative în vigoare. Fac excepţie autobuzele, troleibuzele şi tramvaiele, care

vor avea inscripţia „Şcoala” aplicată pe părţile laterale, în faţă şi în spate.

 

 

 

Art. 42. – Permisul de conducere eliberat de o autoritate străină se preschimbă, în condiţiile legii, de către

serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiei

prefectului pe raza căreia titularul are domiciliul sau, în cazul cetăţenilor străini şi al cetăţenilor români cu

domiciliul în străinătate, reşedinţa.

 

 

 

Art. 43. – Titularul permisului de conducere trebuie să declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document

autorităţii emitente, în cel mult 48 de ore de la constatare, şi să solicite eliberarea unui nou permis de

conducere.

 

 

 

Art. 44 – (1) Eliberarea unui nou permis de conducere se efectuează, în condiţiile legii, în baza următoarelor

documente:

 

a) fişa deţinătorului permisului de conducere;

 

b) originalul şi copia actului de identitate;

 

c) dovada plăţii contravalorii permisului de conducere şi a taxei de eliberare a acestui document;

 

d) permisul de conducere a cărui preschimbare se solicită, în original, dacă acesta există.

 

e) fişa medicală tip din care să rezulte că este apt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, dacă solicitarea

preschimbării s-a făcut după expirarea valabilităţii administrative a permisului de conducere.

 

(2) Pe lângă documentele prevăzute la alin.(1) solicitantul trebuie să prezinte:

 

a) în cazul schimbării numelui- documentul care atestă acest lucru, în original şi copie;

 

b) în cazul pierderii, furtului sau distrugerii- dovada publicării anunţului prevăzut la art.43;

 

(3) În situaţia cetăţenilor români care au domiciliul în România şi se află temporar în străinătate, eliberarea unui

nou permis de conducere se poate face prin intermediul altei persoane, pe bază de procură specială, autentificată de

misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României ori, dacă a fost dată în faţa autorităţilor străine, să

îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila conform Convenţiei cu

privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, la

care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr.66/1999, aprobată prin Legea nr.52/2000, cu modificările

ulterioare. Mandatarul va prezenta documentele prevăzute la alin.(1), în următoarele condiţii:

 

a) fişa deţinătorului permisului de conducere trebuie să fie semnată de titularul permisului de conducere în faţa

unui funcţionar diplomatic;

 

b) actul care atestă starea de sănătate, precum şi două fotografii de dată recentă ale titularului, din care una

aplicată pe procura specială eliberată mandatarului, iar a doua pe fişa deţinătorului permisului de conducere,

trebuie să fie vizate de misiunea diplomatică;

 

c) declaraţia pe proprie răspundere a titularului, în faţa funcţionarului diplomatic, din care să rezulte că nu mai

deţine un alt permis de conducere naţional, cu excepţia celui depus pentru preschimbare.

 

 

 


Regulamentul de aplicare al Codului Rutier IV

 

CAPITOLUL IV

 

Semnalizarea rutieră

 

 

 

Art. 46. – (1) Semnificaţia, precum şi dimensiunile mijloacelor de semnalizare rutieră, forma, simbolul, culoarea şi

condiţiile de execuţie, amplasarea, instalarea şi aplicarea acestora se stabilesc în conformitate cu standardele în

domeniu.

 

(2) Semnalizarea rutieră în tunele sau pe viaducte se asigură, se realizează şi se întreţine de către

administratorul acestora.

 

 

 

SECŢIUNEA 1

 

Semnalele luminoase

 

 

 

§ 1. Semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor

 

 

 

Art. 47 – (1) Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau intermitent,

de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor.

 

(2) După numărul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt:

 

a) cu un corp de iluminat, cu lumina intermitentă de avertizare;

 

b) cu două corpuri de iluminat, pentru pietoni şi biciclişti;

 

c) cu trei corpuri de iluminat, pentru vehicule;

 

d) cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie.

 

(3) Semafoarele se montează în axul vertical al stâlpului sau pe consolă, pe portal ori suspendate pe cabluri,

succesiunea culorilor lentilelor, de sus în jos, fiind următoarea:

 

a) la semaforul cu trei culori ordinea semnalelor este: roşu, galben, verde;

 

b) la semaforul cu două culori ordinea semnalelor este: roşu, verde;

 

c) la semaforul pentru tramvaie sunt dispuse trei pe orizontala la partea superioara şi unul la partea inferioară,

toate cu lumina albă.

 

 

 

Art. 48. – (1) Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circulaţiei în intersecţii se instalează

obligatoriu înainte de intersecţie, astfel încât să fie vizibile de la o distanta de cel puţin 50 m. Acestea pot fi

repetate în mijlocul, deasupra ori de cealaltă parte a intersecţiei.

 

(2) Semnificaţia semnalelor luminoase pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor este valabilă pe întreaga lăţime a

părţii carosabile deschise circulaţiei conducătorilor cărora li se adresează. Pe drumurile cu două sau mai multe

benzi pe sens, pentru direcţii diferite, delimitate prin marcaje longitudinale, semafoarele se pot instala deasupra

uneia sau unora dintre benzi, caz în care semnificaţia semnalelor luminoase se limitează la banda sau benzile astfel

semnalizate.

 

 

 

Art. 49. – Pe lămpile de culoare roşie sau verde ale semafoarelor pot fi aplicate săgeţi de culoare neagră care

indică direcţiile de deplasare corespunzătoare acestora. În acest caz interdicţia sau permisiunea de trecere impusă

de semnalul luminos este limitată la direcţia sau direcţiile indicate prin aceste săgeţi. Aceeaşi semnificaţie o au

şi săgeţile aplicate pe panourile adiţionale ce însoţesc, la partea inferioară, semafoarele. Săgeata pentru mersul

înainte are vârful în sus.

 

 

 

Art. 50. – (1) Semafoarele pentru tramvaie au forma de casetă cu patru corpuri de iluminat de culoare albă, dintre

care trei sunt poziţionate orizontal şi una sub cea din mijloc, însoţite de panouri cu semne adiţionale.

 

(2) Semnalul de liberă trecere pentru tramvaie este dat de combinaţia luminoasă a lămpii inferioare cu una dintre

cele trei lămpi situate la partea superioară pentru indicarea direcţiei.

 

(3) Semnalul de interzicere a trecerii tramvaiului este dat de iluminarea concomitenta a celor trei lumini din

partea superioară a casetei.

 

 

 

Art. 51. – (1) Semnalul de culoare verde permite trecerea.

 

(2) Când semaforul este însoţit de una sau mai multe lămpi care emit lumina intermitentă de culoare verde sub forma

uneia sau unor săgeţi pe fond negru către dreapta, acestea permit trecerea numai în direcţia indicată, oricare ar fi

în acel moment semnalul în funcţiune al semaforului.

 

 

 

Art. 52. – (1) Semnalul de culoare roşie interzice trecerea.

 

(2) La semnalul de culoare roşie vehiculul trebuie oprit înaintea marcajului pentru oprire sau, după caz, pentru

trecerea pietonilor, iar în lipsa acestuia, în dreptul semaforului. Dacă semaforul este instalat deasupra ori de

cealaltă parte a intersecţiei, în lipsa marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor, vehiculul trebuie

oprit înainte de marginea părţii carosabile a drumului ce urmează a fi intersectat.

 

(3) Atunci când semnalul de culoare roşie funcţionează concomitent cu cel de culoare galbenă, acesta anunţă apariţia

semnalului de culoare verde.

 

 

 

Art. 53. – (1) Când semnalul de culoare galbenă apare după semnalul de culoare verde, conducătorul vehiculului care

se apropie de intersecţie nu trebuie să treacă de locurile prevăzute la art. 52 alin. (2), cu excepţia situaţiei în

care, la apariţia semnalului, se află atât de aproape de acele locuri, încât nu ar mai putea opri vehiculul în

condiţii de siguranţă.

 

(2) Semnalul de culoare galbenă intermitent permite trecerea, conducătorul de vehicul fiind obligat să circule cu

viteză redusă, să respecte semnificaţia semnalizării rutiere şi a regulilor de circulaţie aplicabile în acel loc.

 

 

 

Art. 54. – În intersecţii dirijarea circulaţiei tramvaielor se poate realiza şi prin semafoare având semnale

luminoase de culoare albă, corelate cu semnalele luminoase pentru dirijarea circulaţiei celorlalte vehicule.

 

 

 

Art. 55. – Semnalul luminos destinat numai dirijării circulaţiei bicicletelor are în câmpul său imaginea unei

biciclete de culoare roşie, respectiv verde pe fond negru. Aceeaşi destinaţie o are şi semnalul luminos al unui

semafor însoţit de un panou adiţional pe care figurează o bicicletă.

 

 

 

Art. 56. – (1) Când deasupra benzilor de circulaţie sunt instalate dispozitive care emit semnale roşii şi verzi,

acestea sunt destinate semnalizării benzilor cu circulaţie reversibilă. Semnalul roşu, având forma a două bare

încrucişate, interzice accesul vehiculelor pe banda deasupra căreia se găseşte, iar semnalul verde, de forma unei

săgeţi cu vârful în jos, permite intrarea vehiculelor şi circulaţia pe acea bandă.

 

 

 

(2) Semnalul luminos intermediar care are forma unei sau unor săgeţi de culoare galbenă ori albă cu vârful orientat

către dreapta sau stânga jos, anunţă schimbarea semnalului verde, în cazul benzilor cu circulaţie reversibilă ori

faptul că banda deasupra căreia se află este pe punctul de a fi închisă circulaţiei conducătorilor cărora li se

adresează, aceştia fiind obligaţi să se deplaseze pe banda sau benzile indicate de săgeţi.

 

 

 

Art. 57. – Conducătorul vehiculului care intră într-o intersecţie la culoarea verde a semaforului este obligat să

respecte şi semnificaţia indicatoarelor instalate în interiorul acesteia.

 

 

 

§ 2. Semnalele luminoase pentru pietoni

 

 

 

Art. 58. - (1) Semnalele luminoase pentru pietoni sunt de culoare verde şi roşie. Acestea funcţionează corelat cu

semnalele pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor.

 

(2) Semnalul de culoare verde poate avea în câmpul său imaginea unui pieton în mers, iar cel roşu, imaginea unui

pieton oprit.

 

(3) Semnalele luminoase pentru pietoni pot fi însoţite de semnale acustice pentru a asigura traversarea drumului de

către nevăzători.

 

(4) Pe sectoarele de drum unde valorile de trafic permit, administratorul drumului public, cu avizul poliţiei, poate

amplasa în zona marcajului trecerii pentru pietoni semafoare sau panouri speciale cu comanda manuală a cererii de

verde, care se poate face direct de către pietoni.

 

 

 

Art. 59. – (1) Semnalul de culoare verde permite trecerea.

 

(2) Când semnalul de culoare verde începe să funcţioneze intermitent înseamnă că timpul afectat traversării drumului

este în curs de epuizare şi urmează semnalul roşu. În acest caz pietonul surprins în traversarea drumului trebuie să

grăbească trecerea, iar dacă drumul este prevăzut cu un refugiu sau spaţiu interzis circulaţiei vehiculelor, să

aştepte pe acesta apariţia semnalului de culoare verde.

 

 

 

Art. 60. – Semnalul de culoare verde intermitent şi semnalul de culoare roşie interzic pietonilor să se angajeze în

traversare pe partea carosabilă.

 

 

 

§ 3. Alte semnale luminoase

 

 

 

Art. 61. – În cazul semaforizării corelate, în lungul unui traseu pot fi instalate dispozitive de cronometrare a

timpului aferent culorii, precum şi dispozitive luminoase care să arate participanţilor la trafic timpii stabiliţi

prin programul de semaforizare, iar pentru conducătorii de autovehicule şi viteza de deplasare.

 

 

 

Art. 62. – Semaforul de avertizare se instalează la ieşirea din intersecţie şi este constituit dintr-un corp de

iluminat cu lumina galbenă intermitentă. Acesta poate avea în câmpul său imaginea unui pieton în mişcare, de culoare

galbenă pe fond negru.

 

 

 

Art. 63. – Pentru semnalizarea şi dirijarea circulaţiei pe sectoarele de drumuri unde se execută lucrări pe partea

carosabilă, cu excepţia autostrăzilor, se pot instala temporar semafoare mobile, cu obligaţia presemnalizării

acestora.

 

 

 


 

SECŢIUNEA a 2-a

 

Indicatoarele

 

 

 

Art. 64. – Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunt:

 

a) de avertizare;

 

b) de reglementare, care pot fi:

 

1. de prioritate;

 

2. de interzicere sau restricţie;

 

3. de obligare;

 

c) de orientare şi informare, care pot fi:

 

1. de orientare;

 

2. de informare;

 

3. de informare turistică;

 

4. panouri adiţionale;

 

5. indicatoare kilometrice şi hectometrice;

 

d) mijloace de semnalizare a lucrărilor, care cuprind:

 

1. indicatoare rutiere temporare;

 

2. mijloace auxiliare de semnalizare a lucrărilor.

 

 

 

Art. 65. – (1) Indicatoarele se instalează, de regulă, pe partea dreaptă a sensului de mers. În cazul în care

condiţiile locale împiedică observarea din timp a indicatoarelor de către conducătorii cărora li se adresează, ele

se pot instala ori repeta pe partea stângă, în zona mediană a drumului, pe un refugiu ori spaţiu interzis

circulaţiei vehiculelor, deasupra părţii carosabile sau de cealaltă parte a intersecţiei, în loc vizibil pentru toţi

participanţii la trafic.

 

(2) Indicatoarele pot fi însoţite de panouri cu semne adiţionale conţinând inscripţii sau simboluri care le

precizează, completează ori limitează semnificaţia.

 

(3) Semnele adiţionale se pot aplica pe panouri ce includ indicatoare ori chiar pe indicatoare, dacă înţelegerea

semnificaţiei acestora nu este afectată.

 

(4) Pentru a fi vizibile şi pe timp de noapte, indicatoarele rutiere trebuie să fie reflectorizante, luminoase ori

iluminate.

 

(5) În locuri periculoase, pentru a spori vizibilitatea şi a evidenţia semnificaţia unor indicatoare acestea pot

figura grupat pe un panou cu folie fluorescent – retroreflectorizantă cu reflexie ridicată. Aceste indicatoare pot

fi însoţite, după caz, de dispozitive luminoase.

 

 

 

Art. 66. – (1) Semnificaţia unui indicator este valabilă pe întreaga lăţime a părţii carosabile deschise circulaţiei

conducătorilor cărora li se adresează.

 

(2) Când indicatorul este instalat deasupra benzii sau benzilor, semnificaţia lui este valabilă numai pentru banda

ori benzile astfel semnalizate.

 

(3) Semnificaţia indicatorului de avertizare începe din locul unde este amplasat. În cazul indicatoarelor care

avertizează sectoare periculoase, zona de acţiune a indicatoarelor este reglementată prin plăcuţe adiţionale.

 

(4) Indicatoarele de avertizare se instalează înaintea locului periculos, la o distanţă de maximum 50 m în

localităţi, între 100 m şi 250 m în afara localităţilor, respectiv între 500 m şi 1000 m pe autostrăzi şi drumuri

expres. Când condiţiile din teren impun amplasarea la o distanţă mai mare, sub indicator se instalează un panou

adiţional „Distanţa între indicator şi începutul locului periculos”.

 

(5) Pe autostrăzi şi drumuri expres, în toate cazurile, sub indicator este obligatoriu să se instaleze un panou

adiţional „Distanţa între indicator şi începutul locului periculos”. În situaţia când lungimea sectorului periculos

depăşeşte 1000 m, sub indicator se montează panoul adiţional „Lungimea sectorului periculos la care se referă

indicatorul”.

 

(6) Semnificaţia indicatoarelor de interzicere sau de restricţie începe din dreptul acestora. În lipsa unei

semnalizări care să precizeze lungimea sectorului pe care se aplică reglementarea ori a unor indicatoare care să

anunţe sfârşitul interdicţiei sau al restricţiei, semnificaţia acestor indicatoare încetează în intersecţia cea mai

apropiată. Când indicatoarele de interzicere sau restricţie sunt instalate împreună cu indicatorul ce anunţă

intrarea într-o localitate, semnificaţia lor este valabilă pe drumul respectiv până la întâlnirea indicatorului

„Ieşire din localitate”, cu excepţia locurilor unde alte indicatoare dispun altfel.

 

 

 

Art. 67. – Indicatoarele rutiere temporare corespondente indicatoarelor de avertizare, de restricţie sau interzicere

ori indicatoarelor de orientare au aceleaşi caracteristici cu cele permanente, cu deosebirea că fondul alb este

înlocuit cu fondul galben.

 

 

 

 


SECŢIUNEA a 3 – a

 

Semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferată

 

 

 

Art. 68. – Apropierea de o trecere la nivel cu calea ferată se semnalizează cu indicatoare de avertizare

corespunzătoare şi/sau cu panouri suplimentare pentru trecerea la nivel cu calea ferată.

 

 

 

Art. 69. – (1) Trecerea la nivel cu calea ferată curentă fără bariere sau semibariere se semnalizează, după caz, cu

indicatoarele „Trecere la nivel cu calea ferată simplă, fără bariere” sau „Trecere la nivel cu calea ferată dublă,

fără bariere”, însoţite de indicatorul „Oprire”.

 

(2) La trecerea la nivel cu calea ferată curentă prevăzută cu instalaţii de semnalizare automată fără bariere,

interzicerea circulaţiei rutiere se realizează optic, prin funcţionarea dispozitivelor cu lumini

intermitent-alternative roşii şi stingerea semnalizării de control reprezentată de lumina intermitentă albă şi

acustic, prin emiterea de semnale sonore intermitente.

 

 

 

Art. 70. – (1) Trecerile la nivel cu calea ferată curentă pot fi semnalizate cu sisteme automate luminoase,

prevăzute cu semibariere.

 

(2) Trecerile la nivel cu calea ferată curentă pot fi asigurate şi cu bariere care sunt acţionate manual.

 

(3) Barierele şi semibarierele sunt marcate cu benzi alternante de culoare roşie şi albă şi pot fi prevăzute, la

mijloc, cu un disc roşu. Benzile trebuie să fie reflectorizante, iar pe drumurile neiluminate, pe timp de noapte

barierele şi semibarierele trebuie să fie iluminate ori prevăzute cu dispozitive cu lumină roşie.

 

(4) La trecerea la nivel cu calea ferată prevăzută cu instalaţii de semnalizare automată cu bariere, semnalizarea de

interzicere a circulaţiei rutiere se realizează în condiţiile prevăzute la art.69 alin.(2), precum şi prin coborârea

în poziţie orizontală a semibarierelor.

 

 

 

Art. 71. – (1) Semnalizarea de interzicere a circulaţiei rutiere se consideră realizată chiar şi numai în una din

următoarele situaţii :

 

a) prin aprinderea unei singure unităţi luminoase a dispozitivului cu lumină intermitent-alternativă roşie;

 

b) prin funcţionarea sistemului sonor;

 

c) prin poziţia orizontală a unei singure semibariere.

 

(2) Circulaţia rutieră se consideră de asemenea interzisă şi în situaţia în care barierele sau semibarierele sunt în

curs de coborâre sau de ridicare.

 

 

 

Art. 72. – În zona trecerilor la nivel, funcţionarea instalaţiilor de semnalizare a apropierii trenurilor fără

bariere, a instalaţiilor de semnalizare a apropierii trenurilor cu semibariere sau a barierelor mecanice, precum şi

instalarea indicatoarelor „Oprire”, „Trecere la nivel cu o cale ferată simplă/dublă, fără bariere”, „Trecere la

nivel cu o cale ferată simplă/dublă, fără bariere, prevăzută cu instalaţie de semnalizare luminoasă automată” sunt

asigurate de administratorul de cale ferată, iar setul de semnalizare a apropierii de calea ferată este asigurat de

către administratorul drumului.

 

 

 

Art. 73. – (1) La trecerea la nivel cu o cale ferată industrială se instalează indicatorul „Alte pericole”, însoţit

de un panou adiţional ce conţine imaginea unei locomotive.

 

(2) Atunci când pe calea ferată industrială se deplasează un vehicul feroviar, circulaţia trebuie dirijată de un

agent de cale ferată.

 

 

 

Art. 74. – Porţile de gabarit instalate înaintea unei treceri la nivel cu o cale ferată electrificată, destinate să

interzică accesul vehiculelor a căror încărcătură depăşeşte în înălţime limita de siguranţă admisă, sunt marcate cu

benzi alternante de culoare galbenă şi neagră. Pe stâlpii de susţinere ai porţilor de gabarit se instalează

indicatoare rutiere prin care se precizează înălţimea maximă de trecere admisă.

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA a 4-a

 

Marcajele

 

 

 

Art. 75. – (1) Marcajele servesc la organizarea circulaţiei, avertizarea sau îndrumarea participanţilor la trafic.

Acestea pot fi folosite singure sau împreună cu alte mijloace de semnalizare rutieră pe care le completează sau le

precizează semnificaţia.

 

(2) Marcajele se aplică pe suprafaţa părţii carosabile a drumurilor modernizate, pe borduri, pe lucrări de artă, pe

accesorii ale drumurilor, precum şi pe alte elemente şi construcţii din zona drumurilor. Marcajele aplicate pe

drumurile publice trebuie să fie reflectorizante sau însoţite de dispozitive reflectorizante care trebuie să-şi

păstreze proprietăţile de reflexie şi pe timp de ploaie sau ceaţă.

 

(3) Marcajele nu trebuie să incomodeze în nici un fel desfăşurarea circulaţiei, iar suprafaţa acestora nu trebuie să

fie lunecoasă. Marcajele pe partea carosabilă se execută cu microbile de sticlă şi pot fi însoţite de butoni cu

elemente retroreflectorizante.

 

 

 

Art. 76. – Marcajele aplicate pe drumurile publice sunt:

 

a) longitudinale, care pot fi:

 

1. de separare a sensurilor de circulaţie;

 

2. de separare a benzilor pe acelaşi sens;

 

b) de delimitare a părţii carosabile;

 

c) transversale, care pot fi:

 

1. de oprire;

 

2. de cedare a trecerii;

 

3. de traversare pentru pietoni;

 

4. de traversare pentru biciclişti;

 

d) diverse, care pot fi :

 

1. de ghidare;

 

2. pentru spaţii interzise ;

 

3. pentru interzicerea staţionării ;

 

4. pentru staţii de autobuze, troleibuze, taximetre;

 

5. pentru locuri de parcare;

 

6. săgeţi sau inscripţii;

 

e) laterale aplicate pe :

 

1. lucrări de artă (poduri, pasaje denivelate, ziduri de sprijin);

 

2. parapete ;

 

3. stâlpi şi copaci situaţi pe platforma drumului ;

 

4. borduri.

 

 

 

Art. 77. – (1) Administratorul drumului public este obligat să aplice marcaje cu linii continue sau discontinue,

după caz, atât pentru separarea sensurilor şi benzilor de circulaţie, cât şi pentru delimitarea părţii carosabile.

 

(2) Marcajul longitudinal format dintr-o linie continuă simplă sau dublă interzice încălcarea acestuia.

 

(3) Marcajul format dintr-o linie continuă aplicată pe bordura trotuarului sau la marginea părţii carosabile

interzice staţionarea vehiculelor pe acea parte a drumului. Când o asemenea linie însoţeşte un indicator de

interzicere a staţionării, aceasta precizează lungimea sectorului de drum pe care este valabilă interzicerea.

 

(4) Marcajul longitudinal format din linii continue care delimitează banda pe care este aplicat şi un marcaj

simbolizând o anumită categorie sau anumite categorii de vehicule, semnifică faptul că banda este rezervată

circulaţiei acelei sau acelor categorii de vehicule.

 

 

 

Art. 78. – Marcajul longitudinal format dintr-o linie discontinuă simplă sau dublă permite trecerea peste acesta,

dacă manevra sau reglementările instituite impun acest lucru.

 

 

 

Art. 79. – (1) Marcajul cu linie discontinuă poate fi simplu sau dublu şi se foloseşte în următoarele situaţii:

 

a) marcajul cu linie discontinuă simplă:

 

1. pentru separarea sensurilor de circulaţie, pe drumurile cu două benzi şi circulaţie în ambele sensuri;

 

2. pentru separarea benzilor de circulaţie pe acelaşi sens, pe drumurile cu cel puţin două benzi pe sens;

 

3. pentru marcarea trecerii de la o linie discontinuă la una continuă. În localităţi acest marcaj nu este

obligatoriu;

 

4. pentru a separa, pe autostrăzi, benzile de accelerare sau de decelerare de benzile curente de circulaţie;

 

5. pentru marcaje de ghidare în intersecţii;

 

b) marcajul cu linie discontinuă dublă, pentru delimitarea benzilor reversibile. Pe asemenea benzi marcajul este

însoţit de dispozitive luminoase speciale prevăzute la art. 56.

 

(2) Linia continuă se foloseşte în următoarele situaţii :

 

a) linia continuă simplă, pentru separarea sensurilor de circulaţie, a benzilor de acelaşi sens la apropierea de

intersecţii şi în zone periculoase;

 

b) linia continuă dublă, pentru separarea sensurilor de circulaţie cu minimum două benzi pe fiecare sens, precum şi

la drumuri cu o bandă pe sens sau în alte situaţii stabilite de administratorul drumului respectiv, cu acordul

poliţiei rutiere.

 

(3) În cazul marcajului longitudinal format dintr-o linie continuă şi una discontinuă alăturate, conducătorul de

vehicul trebuie să respecte semnificaţia liniei celei mai apropiate în sensul de mers.

 

(4) Pe drumurile cu circulaţie în ambele sensuri prevăzute cu o singură bandă pe sens, pe distanţa cuprinsă între

indicatoarele de avertizare „Copii”, aferente celor două sensuri, marcajul de separare a sensurilor se execută cu

linie continuă.”

 

 

 

Art. 80. – (1) Marcajele de delimitare a părţii carosabile sunt amplasate în lungul drumului, se execută la limita

din dreapta a părţii carosabile în sensul de mers, cu excepţia autostrăzilor şi a drumurilor expres, unde marcajul

se aplică şi pe partea stângă, lângă mijlocul fizic de separare a sensurilor de circulaţie. Aceste marcaje pot fi cu

linie continuă sau discontinuă simplă.

 

(2) Marcajele de ghidare au rolul de a materializa traiectoria pe care vehiculele trebuie să o urmeze în traversare

unei intersecţii ori pentru efectuarea virajului la stânga, fiind obligatoriu a se realiza în cazul în care axul

central ori liniile de separare a benzii de circulaţie nu sunt coliniare.

 

(3) Marcajele pentru interzicerea staţionării se pot realiza:

 

a) prin linie continuă galbenă aplicată pe bordura trotuarului sau pe banda de consolidare a acostamentului, dublând

marcajul de delimitare a părţii carosabile spre exteriorul platformei drumului;

 

b) printr-o linie în zig-zag la marginea părţii carosabile.

 

(4) Marcajele prin săgeţi sunt folosite pentru:

 

a) selectarea pe benzi ;

 

b) schimbarea benzii (banda de accelerare, banda suplimentară pentru vehicule lente, banda care se suprimă prin

îngustarea părţii carosabile);

 

c) repliere, numai în afara localităţilor pe drumuri cu o bandă pe sens şi dublu sens de circulaţie.

 

 

 

Art. 81. – (1) Marcajul transversal constând dintr-o linie continuă, aplicată pe lăţimea uneia sau mai multor benzi,

indică linia înaintea căreia vehiculul trebuie oprit la întâlnirea indicatorului „Oprire”. Un asemenea marcaj poate

fi folosit pentru a indica linia de oprire impusă printr-un semnal luminos, printr-o comandă a agentului care

dirijează circulaţia, de prezenţa unei treceri la nivel cu o cale ferată, cu o linie de tramvai sau a unei treceri

pentru pietoni. Înaintea marcajului ce însoţeşte indicatorul „Oprire” se poate aplica pe partea carosabilă

inscripţia „STOP”.

 

(2) Marcajul transversal constând dintr-o linie discontinuă, aplicată pe lăţimea uneia sau mai multor benzi, indică

linia care nu trebuie depăşită atunci când se impune cedarea trecerii. Înaintea unei asemenea linii se poate aplica

pe partea carosabilă un marcaj sub forma de triunghi având o latură paralelă cu linia discontinuă, iar vârful

îndreptat spre vehiculul care se apropie.

 

(3) Marcajul transversal constând din linii paralele cu axul drumului indică locul pe unde pietonii trebuie să

traverseze drumul. Aceste linii au lăţimea mai mare decât a oricăror alte marcaje.

 

(4) Marcajul transversal constând din linii discontinue paralele, aplicate perpendicular sau oblic faţă de axul

drumului, indică locul destinat traversării părţii carosabile de către biciclişti.

 

 

 

Art. 82. – (1) În scopul sporirii impactului vizual asupra participanţilor la trafic, pe partea carosabilă se pot

executa marcaje sub formă de inscripţii, simboluri şi figuri.

 

(2) Pe autostrăzi, pe drumurile expres şi pe drumuri naţionale deschise traficului internaţional (E), la

extremităţile părţii carosabile se aplică marcaje rezonatoare pentru avertizarea conducătorilor de autovehicule la

ieşirea de pe partea carosabilă.

 

 

 

Art. 83. – (1) Marcajele, cum sunt: săgeţile, inscripţiile, liniile paralele sau oblice, pot fi folosite pentru a

repeta semnificaţia indicatoarelor sau pentru a da participanţilor la trafic indicaţii care nu le pot fi furnizate,

în mod adecvat, prin indicatoare.

 

(2) Marcajul sub forma unei sau unor săgeţi, aplicat pe banda ori pe benzile delimitate prin linii continue, obligă

la urmarea direcţiei sau direcţiilor astfel indicate. Săgeata de repliere care este oblică faţă de axul drumului,

aplicată pe o bandă sau intercalată într-un marcaj longitudinal format din linii discontinue, semnalizează obligaţia

că vehiculul care nu se află pe banda indicată de săgeată să fie condus pe acea bandă.

 

(3) Marcajul format dintr-o linie în zig-zag semnifică interzicerea staţionării vehiculelor pe partea drumului pe

care este aplicat. O astfel de linie completată cu înscrisul „BUS” sau „TAXI” poate fi folosită pentru semnalizarea

staţiilor de autobuze şi troleibuze, respectiv de taximetre.

 

(4) Marcajul aplicat în afara benzilor, format din linii paralele, înconjurate sau nu cu o linie de contur,

delimitează spaţiul interzis circulaţiei.

 

(5) Marcajele se pot aplica şi pe ziduri de sprijin, parapete de protecţie sau alte amenajări rutiere laterale

drumului, pentru a le face mai vizibile conducătorilor de vehicule.

 

(6) Marcajele sunt de regulă de culoare albă, cu excepţia celor ce se aplică pe elementele laterale drumului care

sunt de culoare albă, neagră sau galbenă şi neagră, precum şi a celor provizorii, folosite la organizarea

circulaţiei în zona lucrărilor, care sunt de culoare galbenă. În zonele periculoase sau unde staţionarea vehiculelor

este limitată în timp, marcajele pot fi şi de alte culori.

 

 

 

 


SECŢIUNEA a 5-a

 

Semnalizarea limitelor laterale ale platformei drumului şi a lucrărilor

 

 

 

Art. 84. – (1) În afara localităţilor, limitele laterale ale platformei drumului se semnalizează cu stâlpi de

ghidare lamelari, de culoare albă, omologaţi, instalaţi la intervale de 50 m între ei, sau prin parapete. Pe stâlpii

de ghidare lamelari şi pe parapete se aplică dispozitive reflectorizante de culoare roşie şi albă sau galbenă.

Dispozitivele reflectorizante de culoare roşie trebuie să fie vizibile numai pe partea dreaptă a drumului în sensul

de mers. Materialele din care stâlpii de ghidare lamelari sunt confecţionaţi, nu trebuie să fie dure.

 

(2) Dispozitivele reflectorizante pentru semnalizarea limitelor platformei drumului se pot monta şi pe parapetele de

protecţie, pereţii tunelelor, zidurile de sprijin sau pe alte amenajări rutiere ori instalaţii laterale drumului.

 

 

 

Art. 85. – (1) Semnalizarea lucrărilor executate pe drumurile publice este obligatorie şi se realizează în scopul

asigurării desfăşurării în condiţii corespunzătoare a circulaţiei pe sectorul de drum rămas neafectat sau, după caz,

devierea acesteia pe variante ocolitoare şi are semnificaţia interzicerii circulaţiei în zona afectată de lucrări.

 

(2) Sectoarelor de drum afectate de lucrări, trebuie semnalizate vizibil prin indicatoare şi mijloace auxiliare de

semnalizare rutieră, precum semafoare, balize direcţionale, panouri, conuri de dirijare, bariere, garduri, parapete

din material plastic lestabile şi cărucioare portsemnalizare, prevăzute cu elemente fluorescent – reflectorizante.

Acestea nu trebuie confecţionate din materiale dure, iar pe timp de noapte trebuie însoţite de lămpi cu lumină

galbenă intermitentă.

 

(3) Pentru organizarea circulaţiei pe sectoarele de drum public aflate în lucru se instalează indicatoare şi balize

reflectorizante sau, după caz, amenajări rutiere tip „limitatoare de viteză” şi se aplică marcaje, corespunzător

situaţiei create. Dacă este cazul, dirijarea circulaţiei se realizează prin semnale luminoase ori semnale ale

lucrătorului de drumuri desemnat şi special instruit.

 

 

 

Art. 86. – (1) Semnalizarea instituită pe sectoarele de drum pe care se execută lucrări trebuie întreţinută şi

modificată corespunzător evoluţiei acestora. La terminarea lucrărilor executantul trebuie să asigure, concomitent cu

repararea sectorului de drum public afectat, şi refacerea semnalizării iniţiale sau modificarea ei, potrivit noilor

condiţii de circulaţie.

 

(2) Persoanele care execută lucrări de orice natură pe partea carosabilă a drumului public sunt obligate să poarte

echipament de protecţie – avertizare fluorescent şi reflectorizant, de culoare galbenă sau portocalie, pentru a fi

observate cu uşurinţă de participanţii la trafic.

 

 

 

Art. 87. – Nicio lucrare care afectează drumul public nu poate fi începută sau, după caz, continuată dacă

executantul acesteia nu are autorizarea administratorului drumului şi acordul poliţiei, nu a realizat semnalizarea

temporară corespunzătoare, iar termenul aprobat a fost depăşit ori lucrarea se execută în alte condiţii decât cele

stabilite în autorizaţie sau acord.

 

 

 

 


SECŢIUNEA a 6-a

 

Semnalele poliţiştilor şi ale altor persoane care dirijează circulaţia

 

 

 

Art. 88. – (1) Semnalele poliţistului care dirijează circulaţia au următoarele semnificaţii:

 

a) braţul ridicat vertical semnifică „atenţie, oprire” pentru toţi participanţii la trafic care se apropie, cu

excepţia conducătorilor de vehicule care nu ar mai putea opri în condiţii de siguranţă. Dacă semnalul este dat

într-o intersecţie, aceasta nu impune oprirea conducătorilor de vehicule care se află deja angajaţi în traversare;

 

b) braţul sau braţele întinse orizontal semnifică „oprire” pentru toţi participanţii la trafic care, indiferent de

sensul lor de mers, circulă din direcţia sau direcţiile intersectate de braţul sau braţele întinse. După ce a dat

acest semnal, poliţistul poate coborî braţul sau braţele, poziţia sa însemnând, de asemenea, „oprire” pentru

participanţii la trafic care vin din faţă ori din spate;

 

c) balansarea, pe timp de noapte, în plan vertical, a unui dispozitiv cu lumină roşie ori a bastonului

fluorescent-reflectorizant, semnifică „oprire” pentru participanţii la trafic, spre care este îndreptat;

 

d) balansarea pe verticală a braţului, având palma orientată către sol, semnifică reducerea vitezei;

 

e) rotirea vioaie a braţului semnifică mărirea vitezei de deplasare a vehiculelor sau grăbirea traversării drumului

de către pietoni.

 

(2) Poliţistul care dirijează circulaţia poate efectua semnal cu braţul ca vehiculul să avanseze, să depăşească, să

treacă prin faţa ori prin spatele său, să îl ocolească prin partea sa stângă sau dreaptă, iar pietonii să traverseze

drumul ori să se oprească.

 

(3) La efectuarea comenzilor prevăzute la alin. (1) şi (2), poliţistul poate folosi şi fluierul.

 

 

 

Art. 89. – (1) Oprirea participanţilor la trafic este obligatorie şi la semnalele date de:

 

a) poliţiştii de frontieră;

 

b) îndrumătorii de circulaţie ai Ministerului Apărării;

 

c) agenţii de cale ferată, la trecerile la nivel;

 

d) personalul autorizat din zona lucrărilor pe drumurile publice;

 

e) membrii patrulelor şcolare de circulaţie, la trecerile pentru pietoni din apropierea unităţilor de învăţământ;

 

f) nevăzători, prin ridicarea bastonului alb, atunci când aceştia traversează strada.

 

(2) Persoanele prevăzute la alin.(1) lit.a) – d) pot efectua şi următoarele semnale:

 

a) balansarea braţului în plan vertical, cu palma mâinii orientată către sol sau cu un mijloc de semnalizare, care

semnifică reducerea vitezei;

 

b) rotirea vioaie a braţului, care semnifică mărirea vitezei de deplasare a vehiculelor, inclusiv grăbirea

traversării drumului de către pietoni;

 

 

 

Art. 90. – Persoanele prevăzute la art. 88 alin. (1) şi art. 89 alin. (1) lit. a)- e), care dirijează circulaţia

trebuie să fie echipate şi plasate astfel încât să poată fi observate şi recunoscute cu uşurinţă de către

participanţii la trafic.

 

 

 

 


SECŢIUNEA a 7-a

 

Semnalele utilizate de conducătorii autovehiculelor cu regim

 

de circulaţie prioritară şi obligaţiile celorlalţi participanţi la trafic

 

 

 

Art. 91. – (1) Semnalele mijloacelor speciale de avertizare, luminoase şi sonore se folosesc de către conducătorii

autovehiculelor prevăzute la art.32 alin.(2) lit.a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002,

republicată numai dacă intervenţia sau misiunea impun urgenţă.

 

(2) Semnalele mijloacelor de avertizare luminoasă pot fi folosite şi fără a fi însoţite de cele sonore, în funcţie

de natura misiunii ori de condiţiile de trafic, situaţie în care autovehiculul respectiv nu are regim de circulaţie

prioritară.

 

(3) Se interzice utilizarea semnalelor mijloacelor de avertizare sonoră separat de cele luminoase.

 

 

 

Art. 92. – (1) Poliţistul rutier aflat într-un autovehicul al poliţiei poate utiliza şi dispozitive luminoase cu

mesaje variabile pentru a transmite o dispoziţie sau o indicaţie participanţilor la trafic. Aceste semnale pot fi

adresate concomitent cu transmiterea unui apel prin amplificatorul de voce.

 

(2) Poliţistul rutier, aflat într-un autovehicul al poliţiei, poate executa semnale cu braţul, cu sau fără baston

reflectorizant, scos pe partea laterală dreapta a vehiculului. Acest semnal semnifică oprire pentru conducătorii

vehiculelor care circulă în spatele autovehiculului poliţiei. Acelaşi semnal efectuat pe partea stângă a

autovehiculului semnifică oprire pentru conducătorii vehiculelor care circulă pe banda din partea stângă în acelaşi

sens de mers ori în sens opus celui al autovehiculului poliţiei.

 

 

 

Art. 93. – Conducătorii de autovehicule care se apropie de o coloană oficială o pot depăşi dacă li se semnalizează

această manevră de către poliţistul rutier. Se interzice altor participanţi la trafic intercalarea sau ataşarea la o

astfel de coloană oficială.

 

 

 

Art. 94. – (1) Coloanele oficiale se însoţesc de echipaje ale poliţiei rutiere, în condiţiile stabilite prin

instrucţiuni emise de ministrul administraţiei şi internelor.

 

(2) Coloanele de vehicule cu specific militar se însoţesc de autovehicule de control al circulaţiei aparţinând

Ministerului Apărării, care au în funcţiune mijloacele speciale de avertizare sonore, precum şi cele luminoase de

culoare albastră.

 

 

 

Art. 95. – Vehiculele care, prin construcţie sau datorită încărcăturii transportate, depăşesc masa şi/sau gabaritul

prevăzute de normele legale, precum şi transporturile speciale pot fi însoţite de echipaje ale poliţiei rutiere

numai cu aprobarea Inspectoratului General al Poliţiei Române.

 

 


CAPITOLUL V

 

Reguli de circulaţie

 

 

 

SECŢIUNEA 1

 

Reguli generale

 

 

 

Art. 96. – (1) Participanţii la trafic sunt obligaţi să anunţe administratorul drumului public ori cea mai apropiată

unitate de poliţie atunci când au cunoştinţă despre existenţa pe drum a unui obstacol sau a oricărei alte situaţii

periculoase pentru fluenţa şi siguranţa circulaţiei.

 

(2) Se interzice oricărei persoane să arunce, să lase sau să abandoneze obiecte, materiale sau substanţe ori să

creeze obstacole pe drumul public. Persoana care nu a putut evita crearea unui obstacol pe drumul public este

obligată să îl înlăture şi, dacă nu este posibil, să îi semnalizeze prezenţa şi să anunţe imediat administratorul

drumului public şi cea mai apropiată unitate de poliţie.

 

 

 

Art. 97. – (1) Copiii cu vârsta sub 12 ani sau cu înălţimea sub 150 cm trebuie să poarte centuri de siguranţă

adaptate greutăţii şi dimensiunilor lor, iar cei cu vârsta sub 3 ani se transportă numai în dispozitive de reţinere

omologate.

 

(2) Conducătorilor de autovehicule le este interzis să transporte copii cu vârstă de până la 12 ani pe scaunul din

faţă, chiar dacă sunt ţinuţi în braţe de persoane majore, în timpul deplasării pe drumurile publice.

 

(3) Se interzice conducătorilor de autovehicule, precum şi persoanelor care ocupă scaunul din faţă să ţină în braţe

animale, în timpul deplasării pe drumurile publice.

 

(4) Se exceptează de la obligaţia de a purta centura de siguranţă:

 

a) conducătorii de autoturisme pe timpul executării manevrei de mers înapoi sau care staţionează;

 

b) femeile în stare vizibilă de graviditate;

 

c) conducătorii de autoturisme care execută servicii de transport public de persoane, în regim de taxi, când

transportă pasageri;

 

d) persoanele care au certificat medical în care să fie menţionată afecţiunea care contraindică purtarea centurii de

siguranţă;

 

e) instructorii auto pe timpul pregătirii practice a persoanelor care învaţă să conducă un autovehicul pe drumurile

publice sau examinatorul din cadrul autorităţii competente în timpul desfăşurării probelor practice ale examenului

pentru obţinerea permisului de conducere;

 

(5) Persoanele prevăzute la alin.(4) lit.d) sunt obligate să aibă asupra lor certificatul medical, în conţinutul

căruia trebuie să fie menţionată durata de valabilitate a acestuia;

 

(6) Afecţiunile medicale pentru care se acordă scutire de la portul centurii de siguranţă, precum şi modelul

certificatului medical se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii publice, care se publică în Monitorul

Oficial al României.

 

 

 

Art. 98. – (1) Se interzice transportul pe motociclete şi pe mopede a mai multor persoane decât locurile stabilite

prin construcţie, precum şi al obiectelor voluminoase.

 

(2) Copiii în vârstă de până la 7 ani, dacă sunt ţinuţi în braţe, precum şi cei de până la 14 ani se transportă

numai în ataşul motocicletelor.

 

 

 

Art. 99. – (1) Circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării,

cu excepţia bicicletelor şi a celor trase sau împinse cu mâna, este permisă numai în timpul zilei.

 

(2) Se interzice conducătorilor vehiculelor prevăzute la alin.(1) să circule cu acestea cu o viteză mai mare de 30

km/h.

 

 

 

 


SECŢIUNEA a 2-a

 

Utilizarea părţii carosabile

 

 

 

Art. 100. – Vehiculele trebuie conduse numai pe drumurile, părţile carosabile, benzile sau pistele stabilite pentru

categoria din care fac parte. În cazul în care pe drumurile publice nu sunt amenajate benzi sau piste speciale

pentru mopede, biciclete şi celelalte vehicule fără motor, acestea pot fi conduse şi pe acostament în sensul de

mers, dacă circulaţia se poate face fără pericol.

 

 

 

Art. 101. – Când drumul are două sau mai multe benzi pe sensul de mers, vehiculele se conduc pe banda situată lângă

acostament sau bordură. Celelalte benzi pot fi folosite succesiv, de la dreapta spre stânga, dacă banda de

circulaţie utilizată este ocupată, cu obligaţia de a reveni pe banda din dreapta atunci când acest lucru este

posibil.

 

 

 

Art. 102. – Vehiculele grele, lente sau cu mase ori gabarite depăşite sau cele care se deplasează cu viteză redusă

trebuie conduse numai pe banda de lângă acostament sau bordură, dacă în sensul de mers nu este amenajată o bandă

destinată acestora.

 

 

 

Art. 103. – Pe drumul public cu cel mult două benzi pe sens şi cu o a treia bandă pe care este amplasată linia

tramvaiului lângă axul drumului, conducătorii de vehicule pot folosi aceasta bandă, cu obligaţia să lase liberă

calea tramvaiului, la apropierea acestuia.

 

 

 

Art. 104. – Vehiculele care efectuează transport public de persoane se conduc pe banda rezervată acestora, dacă o

astfel de bandă există şi este semnalizată ca atare. Pe aceeaşi bandă pot circula şi autovehiculele cu regim de

circulaţie prioritară când se deplasează în acţiuni de intervenţii sau în misiuni care au caracter de urgenţă.

 

 

 

Art. 105. – Se interzice intrarea într-o intersecţie chiar dacă semnalul luminos ori un indicator de prioritate

permit, dacă din cauza aglomerării circulaţiei conducătorul de vehicul riscă să rămână imobilizat, stânjenind sau

împiedicând desfăşurarea traficului.

 

 

 

 


SECŢIUNEA a 3-a

 

Reguli pentru circulaţia vehiculelor

 

 

 

§ 1. Poziţii în timpul mersului şi circulaţia pe benzi

 

 

 

Art. 106. - (1) Pe un drum public prevăzut cu minimum trei benzi pe sens, când conducătorii a două autovehicule

circulă în aceeaşi direcţie, dar pe benzi diferite şi intenţionează să se înscrie pe banda libera dintre ei, cel

care circulă pe banda din dreapta este obligat să permită celui care vine din stânga să ocupe acea bandă.

 

(2) Pe drumul public cu mai multe benzi, conducătorii de autovehicule care circulă pe o bandă care se sfârşeşte,

pentru a continua deplasarea pe banda din stânga trebuie să permită trecerea vehiculelor care circulă pe acea bandă.

 

 

 

Art. 107. – (1) La intersecţiile prevăzute cu indicatoare şi/sau cu marcaje pentru semnalizarea direcţiei de mers,

conducătorii de vehicule trebuie să se încadreze pe benzile corespunzătoare direcţiei de mers voite, cu cel puţin 50

m înainte de intersecţie şi sunt obligaţi să respecte semnificaţia indicatoarelor şi marcajelor.

 

(2) La intersecţiile fără marcaje de delimitarea benzilor, conducătorii vehiculelor ocupă în mers, cu cel puţin 50 m

înainte de intersecţie, următoarele poziţii:

 

a) rândul de lângă bordură sau acostament, cei care vor să schimbe direcţia de mers spre dreapta;

 

b) rândul de lângă axa drumului sau de lângă marcajul de separare a sensurilor, cei care vor să schimbe direcţia de

mers spre stânga. Când circulaţia se desfăşoară pe drumuri cu sens unic, conducătorii de vehicule care intenţionează

să vireze la stânga, sunt obligaţi să ocupe rândul de lângă bordura sau acostamentul din partea stângă;

 

c) oricare dintre rânduri, cei care vor să meargă înainte.

 

(3) Dacă în intersecţie circulă şi tramvaie, iar spaţiul dintre şina din dreapta şi trotuar nu permite circulaţia pe

două sau mai multe rânduri, toţi conducătorii de vehicule, indiferent de direcţia de deplasare, vor circula pe un

singur rând, lăsând liber traseul tramvaiului.

 

(4) În cazul în care tramvaiul este oprit într-o staţie fără refugiu pentru pietoni, vehiculele trebuie să oprească

în ordinea sosirii, în spatele acestuia, şi să-şi reia deplasarea numai după ce uşile tramvaiului au fost închise şi

s-au asigurat că nu pun în pericol siguranţa pietonilor angajaţi în traversarea drumului public.

 

 

 

Art. 108. – Schimbarea direcţiei de mers prin virare la dreapta sau la stânga este interzisă în locurile unde sunt

instalate indicatoare cu aceasta semnificaţie.

 

 

 

Art. 109. – Dacă în apropierea unei intersecţii este instalat un indicator sau aplicat un marcaj care obligă să se

circule într-o anumită direcţie, vehiculele trebuie să fie conduse numai în direcţia sau direcţiile indicate.

 

 

 

Art. 110. – (1) În situaţiile în care există benzi speciale pentru executarea manevrei, schimbarea direcţiei de

deplasare se face prin stânga centrului imaginar al intersecţiei, iar dacă există un marcaj de ghidare, cu

respectarea semnificaţiei acestuia.

 

(2) Schimbarea direcţiei de mers spre stânga, în cazul vehiculelor care intră într-o intersecţie circulând pe

acelaşi drum în aliniament, dar din sensuri opuse, se efectuează prin stânga centrului intersecţiei, fără

intersectarea traiectoriei acestora.

 

(3) Amenajările rutiere sau obstacolele din zona mediană a părţii carosabile se ocolesc prin partea dreaptă.

 

 

 

Art. 111. – Se interzice circulaţia participanţilor la trafic pe sectoarele de drum public la începutul cărora sunt

instalate indicatoare ce interzic accesul.

 

 


§ 2. Semnalele conducătorilor de vehicule

 

 

 

Art. 112. – Conducătorii de vehicule semnalizează cu mijloacele de avertizare luminoasă, sonoră sau cu braţul, după

caz, înaintea efectuării oricărei manevre sau pentru evitarea unui pericol imediat.

 

 

 

Art. 113. – (1) Mijloacele de avertizare sonoră trebuie folosite de la o distanţă de cel puţin 25 m faţă de cei

cărora li se adresează, pe o durată de timp care să asigure perceperea semnalului şi fără să-i determine pe aceştia

la manevre ce pot pune în pericol siguranţa circulaţiei.

 

(2) Semnalizarea cu mijloacele de avertizare sonoră nu poate fi folosită în zonele de acţiune a indicatorului

„Claxonarea interzisă”.

 

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2):

 

a) conducătorii autovehiculelor cu regim de circulaţie prioritară când se deplasează în acţiuni de intervenţii sau

în misiuni care au caracter de urgenţă;

 

b) conducătorii autovehiculelor care folosesc acest semnal pentru evitarea unui pericol imediat.

 

 

 

Art. 114. – (1) Conducătorii de autovehicule, tramvaie şi mopede sunt obligaţi să folosească instalaţiile de

iluminare şi/sau semnalizare a acestora, după cum urmează:

 

a) luminile de poziţie sau de staţionare pe timpul imobilizării vehiculului pe partea carosabilă în afara

localităţilor, de la lăsarea serii şi până în zorii zilei, ziua când plouă torenţial, ninge abundent sau este ceaţă

densă, ori în alte condiţii care reduc vizibilitatea pe drumul public;

 

b) luminile de întâlnire sau de drum, în mers, atât în localităţi, cât şi în afara acestora, după gradul de

iluminare a drumului public;

 

c) luminile de întâlnire şi cele de ceaţă pe timp de ceaţă densă;

 

d) luminile de întâlnire ale autovehiculelor care însoţesc coloane militare sau cortegii, transportă grupuri

organizate de persoane şi cele care tractează alte vehicule sau care transportă mărfuri ori produse periculoase, în

timpul zilei;

 

e) luminile de întâlnire atunci când plouă torenţial, ninge abundent ori în alte condiţii care reduc vizibilitatea

pe drum;

 

f) luminile pentru mersul înapoi atunci când vehiculul este manevrat către înapoi;

 

g) luminile indicatoare de direcţie pentru semnalizarea schimbării direcţiei de mers, inclusiv la punerea în mişcare

a vehiculului de pe loc.

 

(2) Pe timpul nopţii, la apropierea a două vehicule care circulă din sensuri opuse, conducătorii acestora sunt

obligaţi ca de la o distanţă de cel puţin 200 m să folosească luminile de întâlnire concomitent cu reducerea

vitezei. Când conducătorul de autovehicul se apropie de un autovehicul care circula în faţa sa, acesta este obligat

sa folosească luminile de întâlnire de la o distanţă de cel puţin 100 m.

 

(3) Pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate redusă conducătorii de autovehicule şi tramvaie care se apropie

de o intersecţie nedirijată prin semnale luminoase sau de către poliţişti, sunt obligaţi să semnalizeze prin

folosirea alternantă a luminilor de întâlnire cu cele de drum dacă nu încalcă astfel prevederile alin. (2).

 

(4) Pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate redusă autovehiculele sau remorcile cu defecţiuni la sistemul

de iluminare şi semnalizare luminoasă nu pot fi conduse sau remorcate fără a avea în funcţiune pe partea stângă, în

faţă o lumină de întâlnire şi în spate una de poziţie.

 

(5) Luminile de avarie se folosesc în următoarele situaţii:

 

a) când vehiculul este imobilizat involuntar pe partea carosabilă;

 

b) când vehiculul se deplasează foarte lent şi/sau constituie el însuşi un pericol pentru ceilalţi participanţi la

trafic;

 

c) când autovehiculul sau tramvaiul este remorcat.

 

(6) În situaţiile prevăzute la alin.(5), conducătorii de autovehicule, tramvaie sau mopede trebuie să pună în

funcţiune luminile de avarie, în mod succesiv, în ordinea opririi şi în cazul în care această manevră este impusă de

blocarea circulaţiei pe sensul de mers.

 

(7) Când circulă prin tunel conducătorul de vehicul este obligat să folosească luminile de întâlnire.

 

 

 

Art. 115. – Un vehicul poate fi oprit sau staţionat cu toate luminile stinse, în locurile în care aceste manevre

sunt permise, atunci când se află:

 

a) pe un drum iluminat, astfel încât vehiculul este vizibil de la o distanţă de cel puţin 50 m;

 

b) în afara părţii carosabile, pe un acostament consolidat;

 

c) în localităţi, la marginea părţii carosabile, în cazul motocicletelor cu două roţi, fără ataş şi a mopedelor,

care nu sunt prevăzute cu sursă de energie.

 

 

 

Art. 116. – (1) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să semnalizeze schimbarea direcţiei de deplasare, depăşirea,

oprirea şi punerea în mişcare.

 

(2) Intenţia conducătorilor de autovehicule, tramvaie sau mopede de a schimba direcţia de mers, de a ieşi dintr-un

rând de vehicule staţionate sau de a intra într-un asemenea rând, de a trece pe o altă bandă de circulaţie sau de a

vira spre dreapta ori spre stânga ori care urmează să efectueze întoarcere, depăşire sau oprire se semnalizează prin

punerea în funcţiune a luminilor indicatoare de direcţie cu cel puţin 50 m în localităţi şi 100 m în afara

localităţilor, înainte începerea efectuării manevrelor.

 

(3) Reducerea vitezei de deplasare sau oprirea autovehiculelor, tramvaielor sau mopedelor pe partea carosabilă se

semnalizează cu lumina roşie din spate.

 

 

 

Art. 117. – (1) Conducătorii vehiculelor cu două roţi, precum şi ai celor cu tracţiune animală ori ai celor trase

sau împinse cu mâna sunt obligaţi să efectueze următoarele semnale:

 

a) braţul stâng întins orizontal atunci când intenţionează să schimbe direcţia de mers spre stânga sau de a depăşi;

 

b) braţul drept întins orizontal atunci când intenţionează să schimbe direcţia de mers spre dreapta;

 

c) braţul drept întins orizontal balansat în plan vertical atunci când intenţionează să oprească.

 

(2) Semnalele prevăzute la alin.(1) trebuie efectuate cu cel puţin 25 m înainte de efectuarea manevrelor.

 

 


§ 3. Depăşirea

 

 

 

Art. 118. – Conducătorul de vehicul care efectuează depăşirea este obligat:

 

a) să se asigure că acela care îl urmează sau îl precede nu a semnalizat intenţia începerii unei manevre similare şi

că poate depăşi fără a pune în pericol sau stânjeni circulaţia din sens opus;

 

b) să semnalizeze intenţia de efectuare a depăşirii;

 

c) să păstreze în timpul depăşirii o distanţă laterală suficientă faţă de vehiculul depăşit;

 

d) să reintre pe banda sau în şirul de circulaţie iniţiale după ce a semnalizat şi s-a asigurat că poate efectua

această manevră în condiţii de siguranţă pentru vehiculul depăşit şi pentru ceilalţi participanţi la trafic.

 

 

 

Art. 119. – Conducătorul de vehicul care urmează să fie depăşit este obligat:

 

a) să nu mărească viteza de deplasare;

 

b) să circule cât mai aproape de marginea din dreapta a părţii carosabile sau a benzii pe care se deplasează.

 

 

 

Art. 120. – (1) Se interzice depăşirea vehiculelor:

 

a) în intersecţii cu circulaţia nedirijată;

 

b) în apropierea vârfurilor de rampă, când vizibilitatea este redusă sub 50 m;

 

c) în curbe şi în orice alte locuri unde vizibilitatea este redusă sub 50 m;

 

d) pe pasaje denivelate, pe poduri, sub poduri şi în tuneluri. Prin excepţie, pot fi depăşite în aceste locuri

vehiculele cu tracţiune animală, motocicletele fără ataş, mopedele şi bicicletele, dacă vizibilitatea asupra

drumului este asigurată pe o distanţă mai mare de 20 m, iar lăţimea drumului este de cel puţin 7 m;

 

e) pe trecerile pentru pietoni semnalizate prin indicatoare şi marcaje;

 

f) pe trecerile la nivel cu calea ferată curentă şi la mai puţin de 50 m înainte de acestea;

 

g) în dreptul staţiei pentru tramvai, atunci când acesta este oprit, iar staţia nu este prevăzută cu refugiu pentru

pietoni;

 

h) în zona de acţiune a indicatorului „Depăşirea interzisă”;

 

i) când pentru efectuarea manevrei se încalcă marcajul continuu, simplu sau dublu, care desparte sensurile de mers,

iar autovehiculul circulă, chiar şi parţial, pe sensul opus, ori se încalcă marcajul care delimitează spaţiul de

interzicere;

 

j) când din sens opus se apropie un alt vehicul, iar conducătorul acestuia este obligat să efectueze manevre de

evitarea coliziunii;

 

k) pe sectorul de drum unde s-a format o coloană de vehicule în aşteptare, dacă prin aceasta se intră pe sensul opus

de circulaţie.

 

(2) Se interzice depăşirea coloanei oficiale.

 

 


§ 4. Viteza şi distanţa între vehicule

 

 

 

Art. 121. – (1) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să respecte viteza maximă admisă pe sectorul de drum pe care

circulă şi pentru categoria din care face parte vehiculul condus, precum şi cea impusă prin mijloacele de

semnalizare.

 

(2) Nerespectarea regimului de viteză stabilit conform legii, se constată de către poliţiştii rutieri, cu mijloace

tehnice omologate şi verificate metrologic.

 

(3) Administratorul drumului public este obligat să instaleze indicatoare pentru reglementarea regimului de viteză.

 

(4) În afara localităţilor, înaintea staţiilor mijloacelor de transport public de persoane şi/sau a trecerilor

pentru pietoni, la o distanţă de 100 de metri faţă de acestea, administratorul drumului este obligat să realizeze

amenajări rutiere pentru reducerea vitezei de deplasare a vehiculelor.

 

 

 

Art. 122. – Se interzice conducătorilor de vehicule să reducă brusc viteza ori să efectueze o oprire neaşteptată,

fără motiv întemeiat.

 

 

 

Art. 123. – Conducătorul de vehicul este obligat să circule cu o viteză care să nu depăşească 30 km/h, în

localităţi, sau 50 km/h în afara localităţilor, în următoarele situaţii:

 

a) la trecerea prin intersecţiile cu circulaţie nedirijată;

 

b) în curbe deosebit de periculoase semnalizate ca atare sau în care vizibilitatea este mai mică de 50 m;

 

d) la trecerea pe lângă grupuri organizate, coloane militare sau cortegii, indiferent dacă acestea se află în mers

sau staţionează pe partea carosabilă a drumurilor cu o singură bandă de circulaţie pe sens;

 

e) la trecerea pe lângă animale care sunt conduse pe partea carosabilă sau pe acostament;

 

f) când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă, zăpadă bătătorită, mâzgă sau piatră cubică umedă;

 

g) pe drumuri cu denivelări, semnalizate ca atare;

 

h) în zona de acţiune a indicatorului de avertizare „Copii” în intervalul orar 0700 – 2200 precum şi a indicatorului

„Accident”;

 

i) la trecerile pentru pietoni nesemaforizate, semnalizate prin indicatoare şi marcaje, când drumul public are cel

mult o bandă pe sens, iar pietonii aflaţi pe trotuar, în imediata apropiere a părţii carosabile, intenţionează să se

angajeze în traversare;

 

j) la schimbarea direcţiei de mers prin viraje;

 

k) când vizibilitatea este sub 100 de m în condiţii de ceaţă, ploi torenţiale, ninsori abundente.

 

 

 

Art. 124. – Administratorul drumului public este obligat ca în locurile prevăzute la art. 123 să instaleze

indicatoare de avertizare şi să ia măsuri pentru realizarea de amenajări rutiere care să determine conducătorii de

vehicule să reducă viteza de deplasare.

 

 


§ 5. Reguli referitoare la manevre


Art. 125. – Pentru a putea întoarce vehiculul de pe un sens de mers pe celălalt prin manevrare înainte şi înapoi sau

prin viraj, conducătorul acestuia este obligat să semnalizeze şi să se asigure că din faţă, din spate sau din

lateral nu circulă în acel moment nici un vehicul.

 

Art. 126. – Se interzice întoarcerea vehiculului:

 

a) în locurile în care este interzisă oprirea voluntară a vehiculelor, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 142

lit. f);

 

b) în intersecţiile în care este interzis virajul la stânga, precum şi în cele în care, pentru efectuare, este

necesară manevrarea înainte şi înapoi a vehiculului;

 

c) în locurile unde soliditatea drumului nu permite;

 

d) pe drumurile cu sens unic;

 

e) pe marcajul pietonal;

 

f) în locurile în care este instalat indicatorul „Întoarcerea interzisă”.

 

 

Art. 127. – (1) Pe drumurile publice înguste şi/sau cu declivitate, unde trecerea vehiculelor care circulă din

sensuri opuse, unele pe lângă altele, este imposibilă sau periculoasă, se procedează după cum urmează:

 

a) la întâlnirea unui ansamblu de vehicule cu un vehicul conducătorul acestuia din urmă trebuie să manevreze cu

spatele;

 

b) la întâlnirea unui vehicul greu cu un vehicul uşor, conducătorul acestuia din urmă trebuie să manevreze cu

spatele;

 

c) la întâlnirea unui vehicul care efectuează transport public de persoane cu un vehicul de transport mărfuri

conducătorul acestuia din urmă trebuie să manevreze cu spatele.

 

(2) În cazul vehiculelor de aceeaşi categorie, obligaţia de a efectua o manevră de mers înapoi revine conducătorului

care urcă, cu excepţia cazului când este mai uşor şi există condiţii pentru conducătorul care coboară să execute

această manevră, mai ales atunci când se află aproape de un refugiu.

 

 

 

 

Art. 128. - (1) Se interzice mersul înapoi cu vehiculul:

 

a) în cazurile prevăzute la art. 126, cu excepţia lit. d);

 

b) pe o distanţă mai mare de 50 m;

 

c) la ieşirea de pe proprietăţi alăturate drumurilor publice.

 

(2) În locurile în care mersul înapoi este permis dar vizibilitatea în spate este împiedicată, vehiculul poate fi manevrat înapoi numai atunci când conducătorul acestuia este dirijat de cel puţin o persoană aflată în afara vehiculului.

 

(3) Persoana care dirijează manevrarea cu spatele a unui vehicul este obligată să se asigure că manevra se efectuează fără a pune în pericol siguranţa participanţilor la trafic.

 

(4) Mersul înapoi cu autovehiculul trebuie semnalizat cu lumina sau luminile speciale din dotare. Se recomandă  dotarea autovehiculelor şi cu dispozitive sonore pentru semnalizarea acestei manevre.

 

 


§ 6. Intersecţii şi obligaţia de a ceda trecerea


 

Art. 129. – (1) Vehiculul care circulă pe un drum public pe care este instalat unul din indicatoarele având

semnificaţia: „Drum cu prioritate”, „Intersecţie cu un drum fără prioritate” sau „Prioritate faţă de circulaţia din

sens invers”, are prioritate de trecere.

 

(2) Când două vehicule urmează să se întâlnească într-o intersecţie dirijată prin indicatoare, venind de pe două

drumuri publice unde sunt instalate indicatoare cu aceeaşi semnificaţie, vehiculul care vine din dreapta are

prioritate.

 

 

 

Art. 130. – Conducătorul de vehicul care se apropie de intrarea intr-o intersecţie, simultan cu un autovehicul cu

regim de circulaţie prioritară care are în funcţiune semnalele luminoase şi sonore, are obligaţia să îi acorde

prioritate de trecere.

 

 

 

Art. 131. – (1) La apropierea de o staţie pentru mijloace de transport public de persoane prevăzută cu alveolă, din

care conducătorul unui astfel de vehicul semnalizează intenţia de a ieşi, conducătorul vehiculului care circulă pe

banda de lângă acostament sau bordură este obligat să reducă viteza şi, la nevoie, să oprească pentru a-i permite

reintrarea în trafic.

 

(2) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să acorde prioritate de trecere pietonilor aflaţi pe partea carosabilă

pentru a urca în tramvai sau după ce au coborât din acesta, dacă tramvaiul este oprit în staţie fără refugiu.

 

 

 

Art. 132. – Conducătorul vehiculului al cărui mers înainte este obturat de un obstacol sau de prezenţa altor

participanţi la trafic, care impun trecerea pe sensul opus este obligat să reducă viteza şi, la nevoie, să oprească

pentru a permite trecerea vehiculelor care circulă din sens opus.

 

 

 

Art. 133. – În cazul prevăzut la art. 51 alin. (2), conducătorii vehiculelor sunt obligaţi să acorde prioritate de

trecere participanţilor la trafic cu care se intersectează şi care circulă conform semnificaţiei culorii semaforului

care li se adresează.

 

 

 

Art. 134. – La ieşirea din zonele rezidenţiale sau pietonale, conducătorii de vehicule sunt obligaţi să acorde

prioritate de trecere tuturor vehiculelor cu care se intersectează.

 

 

 

Art. 135. – Conducătorul de vehicul este obligat să acorde prioritate de trecere şi în următoarele situaţii:

 

a) la intersecţia nedirijată atunci când pătrunde pe un drum naţional venind de pe un drum judeţean, comunal sau

local;

 

b) la intersecţia nedirijată atunci când pătrunde pe un drum judeţean venind de pe un drum comunal sau local;

 

c) la intersecţia nedirijată atunci când pătrunde pe un drum comunal venind de pe un drum local;

 

d) când urmează să pătrundă într-o intersecţie cu circulaţie în sens giratoriu faţă de cel care circulă în

interiorul acesteia;

 

e) când circulă în pantă faţă de cel care urcă, dacă pe sensul de mers al celui care urcă se află un obstacol

imobil. În această situaţie manevra nu este considerată depăşire în sensul prevederilor art. 120 lit. j);

 

f) când se pune în mişcare sau la pătrunderea pe drumul public venind de pe o proprietate alăturată acestuia faţă de

vehiculul care circulă pe drumul public, indiferent de direcţia de deplasare;

 

g) când efectuează un viraj spre stânga sau spre dreapta şi se intersectează cu un biciclist care circulă pe o pistă

pentru biciclete, semnalizată ca atare;

 

h) pietonului care traversează drumul public, prin loc special amenajat, marcat şi semnalizat corespunzător ori la

culoarea verde a semaforului destinat lui, atunci când acesta se află pe sensul de mers al vehiculului.

 

 

 

§ 7. Trecerea la nivel cu calea ferată

 

 

 

Art. 136. – (1) La trecerea la nivel cu calea ferată curentă, conducătorul de vehicul este obligat să circule cu

viteza redusă şi să se asigure că din partea stângă sau din partea dreaptă nu se apropie un vehicul feroviar.

 

(2) La traversarea căii ferate, pietonii sunt obligaţi să se asigure că din stânga sau din dreapta nu se apropie un

vehicul feroviar.

 

 

 

Art. 137. – (1) Conducătorul de vehicul poate traversa calea ferată curentă prevăzută cu bariere sau semibariere,

dacă acestea sunt ridicate şi semnalele luminoase şi sonore nu funcţionează, iar semnalul cu lumina albă

intermitentă cu cadenţa lentă este în funcţiune.

 

(2) Când circulaţia la trecerea la nivel cu calea ferată curentă este dirijată de agenţi de cale ferată,

conducătorul de vehicul trebuie să respecte semnalele acestora.

 

 

 

Art. 138. – (1) Conducătorul de vehicul este obligat să oprească atunci când:

 

a) barierele sau semibarierele sunt coborâte, în curs de coborâre sau ridicare;

 

b) semnalul cu lumini roşii şi/sau semnalul sonor sunt în funcţiune;

 

c) întâlneşte indicatorul „Trecerea la nivel cu calea ferată simplă, fără bariere”, „Trecerea la nivel cu calea

ferată dublă, fără bariere” sau „Oprire”.

 

(2) Vehiculele trebuie să oprească, în ordinea sosirii, în locul în care există vizibilitate maximă asupra căii

ferate fără a trece de indicatoarele prevăzute la alin. (1) lit. c) sau, după caz, înaintea marcajului pentru

oprire, ori înaintea barierelor sau semibarierelor, când acestea sunt închise, în curs de coborâre sau ridicare.

 

 

 

Art. 139. – (1) În cazul imobilizării unui vehicul pe calea ferată, conducătorul acestuia este obligat să scoată

imediat pasagerii din vehicul şi să elibereze platforma căii ferate, iar când nu este posibil, să semnalizeze

prezenţa vehiculului cu orice mijloc adecvat.

 

(2) Participanţii la trafic, care se găsesc în apropierea locului unde un vehicul a rămas imobilizat pe calea

ferată, sunt obligaţi să acorde sprijin pentru scoaterea acestuia sau, când nu este posibil, pentru semnalizarea

prezenţei lui.

 

(3) Conducătorului de vehicul îi este interzis să treacă sau să ocolească porţile de gabarit instalate înaintea

căilor ferate electrificate, dacă înălţimea sau încărcătura vehiculului atinge ori depăşeşte partea superioară a

porţii.

 

 

 

Art. 140. – (1) La intersectarea unui drum public cu o cale ferată industrială, accesul vehiculelor feroviare se

face numai după semnalizarea corespunzătoare şi din timp de către cel puţin un agent de cale ferată.

 

(2) În cazul prevăzut la alin. (1), conducătorii de vehicule sunt obligaţi să se conformeze semnificaţiei semnalelor

agenţilor de cale ferată.

 

 


§ 8. Oprirea, staţionarea şi parcarea


Art. 141. – (1) Conducătorii autovehiculelor imobilizate pe drumurile publice care se îndepărtează de acestea sunt

obligaţi să acţioneze frâna de ajutor, să oprească funcţionarea motorului şi să cupleze o treaptă de viteză

inferioară, sau în cea de parcare dacă autovehiculul are transmisie automată.

 

(2) În cazul imobilizării involuntare a autovehiculului în pantă sau în rampă, pe lângă obligaţiile prevăzute la

alin. (1), conducătorul trebuie să bracheze roţile directoare.

 

(3) În cazul imobilizării involuntare a autovehiculului în pasaje subterane sau tuneluri, conducătorul acestuia este

obligat să oprească funcţionarea motorului.

 

(4) În localităţi, pe drumurile cu sens unic, oprirea sau staţionarea voluntară a vehiculelor este permisă şi pe

partea stângă, dacă rămâne liberă cel puţin o bandă de circulaţie.

 

(5) În afara localităţilor oprirea sau staţionarea voluntară a vehiculelor se face în afara părţii carosabile, iar

atunci când nu este posibil, cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, paralel cu axa acestuia.

 

(6) Nu este permisă staţionarea pe partea carosabilă, în timpul nopţii, a tractoarelor, a remorcilor, a mopedelor, a

bicicletelor, a maşinilor şi utilajelor autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole sau forestiere,

a vehiculelor cu tracţiune animală ori a celor trase sau împinse cu mâna.

 

(7) Nu este permisă oprirea sau staţionarea în tuneluri. În situaţii de urgenţă sau de pericol conducătorului de

autovehicul îi este permisă oprirea sau staţionarea numai în locurile special amenajate şi semnalizate

corespunzător. În caz de imobilizare prelungită a autovehiculului în tunel, conducătorul de vehicul este obligat să

oprească motorul.

 

 

 

Art. 142. – Se interzice oprirea voluntară a vehiculelor:

 

a) în zona de acţiune a indicatorului „Oprirea interzisă”;

 

b) pe trecerile la nivel cu calea ferată curentă şi la o distanţă mai mică de 50 m înainte şi după acestea;

 

c) pe poduri, pe şi sub pasaje denivelate, precum şi pe viaducte;

 

d) în curbe şi în alte locuri cu vizibilitate redusă sub 50 m;

 

e) pe trecerile pentru pietoni ori la mai puţin de 25 m înainte şi înainte de acestea;

 

f) în intersecţii, inclusiv cele cu circulaţie în sens giratoriu, precum şi în zona de preselecţie unde sunt

aplicate marcaje continue, iar în lipsa acestora, la o distanţă mai mică de 25 m de colţul intersecţiei;

 

g) în staţiile mijloacelor de transport public de persoane, precum şi la mai puţin de 25 m înainte şi după acestea;

 

h) în dreptul altui vehicul oprit pe partea carosabilă, dacă prin aceasta se stânjeneşte circulaţia a două vehicule

venind din sensuri opuse, precum şi în dreptul marcajului continuu, în cazul în care conducătorii celorlalte

vehicule care circulă în acelaşi sens ar fi obligaţi, din această cauză, să treacă peste acest marcaj;

 

i) în locul în care se împiedică vizibilitatea asupra unui indicator sau semnal luminos;

 

j) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoarele cu semnificaţia „Drum îngustat”, „Prioritate pentru

circulaţia din sens invers” sau „Prioritate faţă de circulaţia din sens invers”;

 

k) pe pistele obligatorii pentru pietoni şi/sau biciclişti ori pe benzile rezervate unor anumite categorii de

vehicule, semnalizate ca atare;

 

l) pe platforma căii ferate industriale sau de tramvai ori la mai puţin de 50 m de acestea, dacă circulaţia

vehiculelor pe şine ar putea fi stânjenită sau împiedicată;

 

m) pe partea carosabilă a autostrăzilor, a drumurilor expres şi a celor naţionale europene (E);

 

n) pe trotuar, dacă nu se asigură spaţiu de cel puţin 1 m pentru circulaţia pietonilor;

 

o) pe pistele pentru biciclete;

 

p) în locurile unde este interzisă depăşirea.

 

 

 

Art. 143. – Se interzice staţionarea voluntară a vehiculelor:

 

a) în toate cazurile în care este interzisă oprirea voluntară;

 

b) în zona de acţiune a indicatorului cu semnificaţia „Staţionarea interzisă” şi a marcajului cu semnificaţia de

interzicere a staţionării;

 

c) pe drumurile publice cu o lăţime mai mică de 6 m;

 

d) în dreptul căilor de acces care deservesc proprietăţile alăturate drumurilor publice;

 

e) în pante şi în rampe;

 

f) în locul unde este instalat indicatorul cu semnificaţia „Staţionare alternantă”, în altă zi sau perioadă decât

cea permisă, sau indicatorul cu semnificaţia „Zona de staţionare cu durată limitată” peste durata stabilită.

 

 

 

Art. 144. – (1) Administratorul drumului public este obligat să delimiteze şi să semnalizeze corespunzător

sectoarele de drum public unde este interzisă oprirea sau staţionarea vehiculelor.

 

(2) Administratorul drumului public poate permite oprirea sau staţionarea, parţial sau total, a unui vehicul pe

trotuar, cu respectarea marcajului, iar în lipsa acestuia, numai dacă rămâne liber cel puţin un culoar de minimum 1

m lăţime înspre marginea opusă părţii carosabile, destinat circulaţiei pietonilor.

 

 

 

Art. 145. – Se interzice conducătorului de autovehicul şi pasagerilor ca în timpul opririi sau staţionării să

deschidă sau să lase deschise uşile acestuia ori să coboare fără să se asigure că nu creează un pericol pentru

circulaţie.

 

 

 

Art. 146. – Circulaţia vehiculelor şi a pietonilor în spaţiile special amenajate sau stabilite şi semnalizate

corespunzător se desfăşoară conform normelor rutiere, pe întreaga perioadă cât parcările sunt deschise circulaţiei

publice.

 

 


§ 9. Alte obligaţii şi interdicţii pentru conducătorii de autovehicule şi tramvaie


Art. 147. – Conducătorul de autovehicul sau tramvai este obligat:

 

1. Să aibă asupra sa actul de identitate, permisul de conducere, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare

şi, după caz, atestatul profesional, precum şi celelalte documente prevăzute de legislaţia în vigoare.

 

2. Să circule numai pe sectoarele de drum pe care ii este permis accesul şi să respecte normele referitoare la

masele totale maxime autorizate şi admise şi/sau dimensiunile maxime admise de autoritatea competentă pentru

autovehiculele conduse.

 

3. Să verifice funcţionarea sistemului de lumini şi semnalizare, a instalaţiei de climatizare, să menţină permanent

curate parbrizul, luneta şi geamurile laterale ale autovehiculului, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare

sau înregistrare ale autovehiculului şi remorcii.

 

4. Să permită controlul stării tehnice a vehiculului, precum şi al bunurilor transportate, în condiţiile legii.

 

5. Să se prezinte la verificarea medicală periodică, potrivit legii;

 

6. Să aplice pe parbrizul şi pe luneta autovehiculului semnul distinctiv stabilit pentru conducătorii de

autovehicule începători, dacă are o vechime mai mică de un an de la obţinerea permisului de conducere.

 

 

 

Art. 148. – Se interzice conducătorului de autovehicul sau tramvai:

 

1. să conducă un autovehicul sau tramvai cu dovada înlocuitoare a permisului de conducere eliberată fără drept de

circulaţie sau a cărei valabilitate a expirat;

 

2. Să transporte în autovehicul sau tramvai mai multe persoane decât numărul de locuri stabilite în certificatul de

înmatriculare sau înregistrare.

 

3. Să transporte persoane în stare de ebrietate pe motocicletă sau în cabina ori în caroseria autovehiculului

destinat transportului de mărfuri.

 

4. Să transporte persoane în caroseria autobasculantei, pe autocisternă, pe platformă, deasupra încărcăturii, pe

părţile laterale ale caroseriei, sau persoane care stau în picioare în caroseria autocamionului, pe scări şi în

remorcă, cu excepţia celei special amenajate pentru transportul persoanelor.

 

5. Să transporte copii în vârstă de până la 12 ani pe scaunul din faţă al autovehiculului, chiar dacă sunt ţinuţi în

braţe de persoane majore.

 

6. Să transporte în şi pe autoturism obiecte a căror lungime sau lăţime depăşeşte, împreuna cu încărcătura,

dimensiunile acestuia.

 

7. Să deschidă uşile autovehiculului sau tramvaiului în timpul mersului, să pornească de pe loc cu uşile deschise.

 

8. Să aibă în timpul mersului preocupări de natură a-i distrage în mod periculos atenţia ori să folosească

instalaţii de sonorizare la un nivel de zgomot care ar afecta deplasarea în siguranţă, a lui şi a celorlalţi

participanţi la trafic.

 

9. Să intre pe drumurile modernizate cu autovehiculul care are pe roţi sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea

carosabila ori din care cad sau se scurg produse, substanţe sau materiale ce pot pune în pericol siguranţa

circulaţiei.

 

10. Să aibă aplicate, pe parbriz, lunetă sau pe geamurile laterale afişe, reclame publicitare, înscrisuri sau

accesorii care restrâng sau estompează vizibilitatea conducătorului sau a pasagerilor, atât din interior cât şi din

exterior.

 

11. Să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe parbrize, lunetă ori pe geamurile laterale care restrâng sau

estompează vizibilitatea, atât din interior, cât şi din exterior, cu excepţia celor omologate şi certificate, prin

marcaj corespunzător, de către autoritatea competentă.

 

12. Să aibă aplicate folii sau tratamente chimice pe dispozitivele de iluminare sau semnalizare luminoasă, care

diminuează eficacitatea acestora, precum şi pe plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, care

împiedică citirea numărului de înmatriculare sau de înregistrare.

 

13. Să lase liber în timpul mersului volanul, ghidonul sau maneta de comandă, să oprească motorul sau să decupleze

transmisia în timpul mersului.

 

14. Să folosească în mod abuziv mijloacele de avertizare sonoră.

 

15. Să circule cu autovehiculul cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu

zăpadă, gheaţă sau polei, fără a avea montate pe roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate, în

perioadele şi pe drumurile stabilite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.

 

16. Să circule având montate pe autovehicul anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decât cele prevăzute în

certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori care prezintă tăieturi sau rupturi ale cordului sau sunt uzate

peste limita admisă.

 

17. Să conducă un autovehicul care emană noxe peste limita legală admisă ori al cărui zgomot în mers sau staţionare

depăşeşte pragul fonic prevăzut de lege ori care are montat pe sistemul de evacuare a gazelor dispozitive

neomologate.

 

18. Să circule cu autovehiculul având plăcuţele cu numerele de înmatriculare, înregistrare, provizorii sau pentru

probe deteriorate ori neconforme cu standardul.

 

19. Să săvârşească acte sau gesturi obscene, să profereze injurii, să adreseze expresii jignitoare sau vulgare

celorlalţi participanţi la trafic

 

20. Să circule cu autovehiculul avariat mai mult de 30 de zile de la data producerii avariei.

 

21. Să arunce, pe drumurile publice, din autovehicul obiecte, materiale sau substanţe.

 

 

 

Art. 149. – (1) Conducătorul de autovehicul sau tramvai cu o vechime mai mică de un an de la data obţinerii

permisului de conducere are obligaţia de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbenă, cu

diametrul de 100 mm, care are în centru semnul exclamării, de culoare neagră, cu lungimea de 60 mm şi diametrul

punctului de 10 mm, după cum urmează:

 

a) la motocicletă, în partea din spate lângă numărul de înmatriculare;

 

b) la autovehicul, pe parbriz în partea din dreapta jos şi pe lunetă, în partea stângă jos;

 

c) la autovehiculul care nu este prevăzut cu lunetă, pe parbriz în partea din dreapta jos şi pe caroserie, în partea

din spate stânga sus;

 

d) la tramvai, pe parbriz în partea din dreapta jos şi pe luneta ultimului vagon, în partea din spate stânga sus;

 

e) la autovehiculul care tractează o remorcă, pe parbrizul autovehiculului în partea din dreapta jos şi pe caroseria

remorcii, în partea din spate stânga sus.

 

(2) Conducătorului de vehicul prevăzut la alin.(1) îi este interzis:

 

a) să conducă autovehicule care transportă mărfuri sau produse periculoase;

 

b) să conducă vehicule destinate testării sau cele pentru probe;

 

c) să conducă vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv în regim de taxi.

 

 


§ 10. Circulaţia vehiculelor destinate transportului de mărfuri sau transportului public de persoane


Art. 150. – (1) Încărcătura unui vehicul trebuie să fie aşezată şi, la nevoie, fixată astfel încât:

 

a) să nu pună în pericol persoane ori să nu cauzeze daune proprietăţii publice sau private;

 

b) să nu stânjenească vizibilitatea conducătorului şi să nu pericliteze stabilitatea ori conducerea vehiculului;

 

c) să nu fie târâtă, să nu se scurgă şi să nu cadă pe drum;

 

d) să nu mascheze dispozitivele de semnalizare, catadioptrii şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau

înregistrare ori provizoriu, iar în cazul vehiculelor fără motor, semnalele făcute cu braţele de conducătorul

acestora;

 

e) să nu provoace zgomot care să jeneze conducătorul, participanţii la trafic ori să sperie animalele şi să nu

producă praf sau mirosuri pestilenţiale.

 

(2) Lanţurile, cablurile, prelatele şi alte accesorii ce servesc la asigurarea sau protecţia încărcăturii trebuie sa

o fixeze cat mai bine de vehicul si sa nu constituie, ele insele, un pericol pentru siguranţa circulaţiei.

 

(3) Încărcătura care constă în materiale sau produse ce se pot împrăştia în timpul mersului trebuie acoperită cu o

prelată. Când încărcătura constă în obiecte mari ori grele, aceasta trebuie fixata pentru a nu se deplasa, pe timpul

transportului si a nu depăşi gabaritul vehiculului.

 

 

 

Art. 151. – Conducătorul autovehiculului şi tramvaiului care efectuează transport public de persoane este obligat:

 

a) să oprească pentru urcarea sau coborârea pasagerilor numai în staţiile semnalizate ca atare, cu excepţia

transportului public de persoane în regim de taxi. Dacă staţia este prevăzută cu alveolă, oprirea se va face numai

în interiorul acesteia;

 

b) să deschidă uşile numai după ce vehiculul a fost oprit în staţie;

 

c) să închidă uşile numai după ce pasagerii au coborât ori au urcat;

 

d) să repună în mişcare autovehiculul sau tramvaiul din staţie după ce a semnalizat intenţia şi s-a asigurat că

poate efectua, în siguranţă, această manevră.

 

 

 

Art. 152. – Se interzice pasagerilor mijloacelor de transport public de persoane:

 

a) să urce, să coboare, să ţină deschise uşile ori să le deschidă în timpul mersului vehiculului;

 

b) să călătorească pe scări sau pe părţile exterioare ale caroseriei vehiculului;

 

c) să arunce din vehicul orice fel de obiecte, materiale sau substanţe.

 

 

 

§ 11. Remorcarea


Art. 153. – (1) Un autovehicul poate tracta pe drumul public o singură remorcă. Se exceptează tractorul rutier care

poate tracta două remorci, precum şi autovehiculele amenajate pentru formarea unui autotren de transport persoane în

localităţile turistice, cu condiţia ca acesta să nu fie mai lung de 25 m şi să nu circule cu viteză mai mare de 25

km/h.

 

(2) Motocicleta fără ataş, precum şi bicicleta pot tracta o remorcă uşoară având o singură axă.

 

 

 

Art. 154. – Cuplarea unui vehicul cu una sau două remorci, pentru formarea unui ansamblu de vehicule, se poate

efectua numai dacă:

 

a) elementele care compun dispozitivul de cuplare sunt omologate şi compatibile;

 

b) ansamblul de vehicule poate realiza raza minimă de virare a autovehiculului trăgător;

 

c) dimensiunile ansamblului de vehicule nu depăşesc limitele prevăzute de lege;

 

d) elementele de cuplare ale echipamentelor de frânare, de iluminare şi semnalizare luminoasă sunt compatibile;

 

e) vehiculele care compun ansamblul nu se ating la trecerea peste denivelări, la efectuarea virajelor sau la

schimbarea direcţiei de mers.

 

 

 

Art. 155. – (1) În cazul rămânerii în pană a unui autovehicul ori a remorcii acestuia, conducătorul ansamblului este

obligat să îl scoată imediat în afara părţii carosabile sau, dacă nu este posibil, să îl deplaseze lângă bordură ori

acostament, aşezându-l paralel cu axa drumului şi luând măsuri pentru remedierea defecţiunilor sau, după caz, de

remorcare.

 

(2) Pe timpul nopţii sau în condiţii de vizibilitate redusă, autovehicul sau remorca acestuia care au defecţiuni la

sistemul de iluminarea sau semnalizare luminoasă nu pot fi tractate pe drumurile publice fără a avea în funcţiune,

în partea stângă, în faţă, o lumină de întâlnire şi în spate, una de poziţie.

 

 

 

Art. 156. – (1) Dacă un autovehicul sau o remorcă a rămas în pană pe partea carosabilă a drumului şi nu pot fi

deplasate în afara acesteia, conducătorul autovehiculului este obligat să pună în funcţiune luminile de avarie şi să

instaleze triunghiurile reflectorizante.

 

(2) Triunghiurile reflectorizante se instalează în faţa şi în spatele vehiculului, pe aceeaşi bandă de circulaţie,

la o distanţă de cel puţin 30 m de acesta, astfel încât să poată fi observate din timp de către participanţii la

trafic care se apropie. În localităţi, atunci când circulaţia este intensă, triunghiurile reflectorizante pot fi

aşezate la o distanţă mai mică sau chiar pe vehicul, astfel încât să poată fi observate din timp de ceilalţi

conducători de vehicule.

 

(3) Dacă vehiculul nu este dotat cu lumini de avarie sau acestea sunt defecte, conducătorul poate folosi, pe timpul

nopţii ori în condiţii de vizibilitate redusă, o lampă portativă cu lumina galbenă intermitentă, care se instalează

la partea din spate a vehiculului.

 

(4) Se interzice folosirea triunghiurilor reflectorizante sau a luminilor de avarie în mod nejustificat sau pentru a

simula o rămânere în pană în locurile unde oprirea ori staţionarea sunt interzise.

 

(5) În cazul căderii din vehicule, pe partea carosabilă, a încărcăturii sau a unei părţi din aceasta, care

constituie un obstacol ce nu poate fi înlăturat imediat, conducătorul este obligat să-l semnalizeze cu unul din

mijloacele prevăzute la alin. (1) – (3).

 

 

 

Art. 157. – (1) Remorcarea unui autovehicul se face cu respectarea următoarelor reguli:

 

a) conducătorii autovehiculelor trăgător şi, respectiv, remorcat, trebuie să posede permise de conducere valabile

pentru categoriile din care face parte fiecare dintre autovehicule;

 

b) autovehiculul trăgător să nu remorcheze un autovehicul mai greu decât masa lui proprie, cu excepţia cazului când

remorcarea se efectuează de către un autovehicul destinat special depanării;

 

c) remorcarea trebuie să se realizeze prin intermediul unei bare metalice în lungime de cel mult 4 m. Autoturismul

al cărui mecanism de direcţie şi sistem de frânare nu sunt defecte poate fi remorcat cu o legătură flexibilă

omologată, în lungime de 3 - 5 m. Bara sau legătura flexibilă trebuie fixată la elementele de remorcare cu care sunt

prevăzute autovehiculele;

 

d) conducătorul autovehiculului remorcat este obligat să semnalizeze corespunzător semnalelor efectuate de

conducătorul autovehiculului trăgător. Atunci când sistemul de iluminare şi semnalizare nu funcţionează, este

interzisă remorcarea acestuia pe timpul nopţii şi în condiţii de vizibilitate redusă, iar ziua poate fi remorcat

dacă pe partea din spate are aplicată inscripţia „Fără semnalizare”, precum şi indicatorul „Alte pericole”.

 

(2) Dacă remorcarea se realizează prin suspendarea cu o macara sau sprijinirea pe o platformă de remorcare a părţii

din faţă a autovehiculului remorcat, atunci în acesta nu trebuie să se afle nici o persoană.

 

(3) Se interzice remorcarea unui autovehicul cu două roţi cu sau fără ataş, a autovehiculului al cărui sistem de

direcţie nu funcţionează sau care nu este înmatriculat ori înregistrat sau când drumul este acoperit cu polei,

gheaţă sau zăpada. Se interzice şi remorcarea a două sau mai multe autovehicule, a căruţelor, a vehiculelor care în

mod normal sunt trase sau împinse cu mâna ori a utilajelor agricole.

 

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) se permite remorcarea unui autovehicul al cărui sistem de direcţie nu

funcţionează numai în cazul când remorcarea se realizează prin suspendarea roţilor directoare ale autovehiculului

remorcat cu o macara sau sprijinirea roţilor directoare ale autovehiculului remorcat pe o platformă de remorcare.

 

(5) Conducătorul poate împinge sau tracta, cu propriul autovehicul, în situaţii deosebite, pe distanţe scurte, un

alt automobil pentru a-i pune motorul în funcţiune sau pentru a efectua scurte manevre, fără a pune în pericol

siguranţa deplasării celorlalţi participanţi la trafic.

 

 

§ 12. Zona rezidenţială şi pietonală

Art. 158. – (1) În zona rezidenţială, semnalizată ca atare, pietonii pot folosi toată lăţimea părţii carosabile, iar

jocul copiilor este permis.

 

(2) Conducătorii de vehicule sunt obligaţi să circule cu o viteză de cel mult 20 km/h, să nu staţioneze sau să

parcheze vehiculul în afara spaţiilor anume destinate şi semnalizate ca atare, să nu stânjenească sau să împiedice

circulaţia pietonilor chiar dacă, în acest scop, trebuie să oprească.

 

 

 

Art. 159. – În zona pietonală, semnalizată ca atare, conducătorul de vehicul poate intra numai dacă locuieşte în

zonă sau prestează servicii publice „din poartă în poartă” şi nu are altă posibilitate de acces. Acesta este obligat

să circule cu viteza maximă de 5 km/h, să nu stânjenească sau să împiedice circulaţia pietonilor şi, dacă este

necesar, să oprească pentru a permite circulaţia acestora.

 

 

 

 


SECŢIUNEA a 4-a

 

Reguli pentru alţi participanţi la trafic

 

§ 1. Circulaţia bicicletelor şi a mopedelor

 

 

Art. 160. – (1) Bicicletele şi mopedele, atunci când circulă pe drumul public, trebuie conduse numai pe un singur

rând.

 

(2) Persoanele care nu posedă permis de conducere pot conduce mopede pe drumurile publice numai dacă fac dovada că

au absolvit un curs de legislaţie rutieră în cadrul unei unităţi autorizate de pregătire a conducătorilor de

autovehicule.

 

(3) Dacă pe direcţia de deplasare există o pistă pentru biciclete, semnalizată ca atare, conducătorii vehiculelor

prevăzute la alin. (1) sunt obligaţi să circule numai pe această pistă. Se interzice circulaţia altor participanţi

la trafic pe pista pentru biciclete.

 

(4) Se recomandă ca, în circulaţia pe drumurile publice, biciclistul să poarte casca de protecţie omologată.

 

 

 

Art. 161. – (1) Se interzice conducătorilor de biciclete sau mopede:

 

a) să circule pe sectoarele de drum semnalizate cu indicatorul având semnificaţia „Accesul interzis bicicletelor”;

 

b) să înveţe să conducă biciclete sau mopede pe drumurile intens circulate;

 

c) să circule pe trotuare, cu excepţia cazului când pe acestea sunt amenajate piste speciale destinate lor;

 

d) să circule fără a ţine cel puţin o mână pe ghidon şi ambele picioare pe pedale;

 

e) să circule în paralel, cu excepţia situaţiilor când participă la competiţii sportive organizate;

 

f) să circule în timp ce se află sub influenţa alcoolului, a produselor ori substanţelor stupefiante sau a

medicamentelor cu efecte similare acestora;

 

g) să se ţină de un vehicul aflat în mers ori să fie remorcat de un alt vehicul sau împins ori tras de o persoană

aflată într-un vehicul;

 

h) să transporte o altă persoană, cu excepţia copilului până la 7 ani, numai dacă vehiculul are montat în faţă un

suport special, precum şi a situaţiei când vehiculul este construit şi/sau echipat special pentru transportul altor

persoane;

 

i) să circule pe partea carosabilă în aceeaşi direcţie de mers, dacă există o cale laterală, o potecă sau un

acostament practicabil, ce pot fi folosite;

 

j) să transporte sau să tragă orice fel de obiecte care, prin volumul ori greutatea lor, stânjenesc sau periclitează

conducerea vehiculului ori circulaţia celorlalţi participanţi la trafic;

 

k) să circule pe aleile din parcuri sau grădini publice, cu excepţia cazurilor când nu stânjenesc circulaţia

pietonilor;

 

l) să circule pe timp de noapte sau când vizibilitatea este redusă, fără să îndeplinească condiţiile prevăzute la

art. 14 şi 16;

 

m) să circule atunci când partea carosabilă este acoperită cu polei, gheaţă sau zăpadă.

 

n) să circule cu defecţiuni tehnice la sistemele de frânare sau cu un vehicul care nu este prevăzut cu avertizor

sonor;

 

o) să traverseze drumurile publice, pe trecerile destinate pietonilor, în timp ce se deplasează pe bicicletă sau

moped;

 

p) să circule pe alte benzi decât cea de lângă bordură sau acostament, cu excepţia cazurilor în care, înainte de

intersecţie, trebuie să se încadreze regulamentar pentru efectuarea virajului la stânga;

 

r) să circule fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent – reflectorizante, de la lăsarea serii până în zorii

zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă;

 

s) să conducă vehiculul fără a menţine contactul roţilor cu solul.

 

(2) Pe timpul circulaţiei pe drumurile publice, conducătorii de biciclete sunt obligaţi să aibă asupra lor actul de

identitate. iar, conducătorii de mopede sunt obligaţi să aibă, în plus, certificatul de absolvire a cursurilor de

legislaţie rutieră şi certificatul de înregistrare a vehiculului.

 

 


§ 2. Însoţirea animalelor


Art. 162. – (1) Animalele de povară, de tracţiune ori de călărie, precum şi animalele în turmă nu pot fi conduse pe

autostrăzi, pe drumurile naţionale, în municipii şi oraşe, precum şi pe drumurile la începutul cărora există

indicatoare care le interzic accesul. Animalele de călărie aparţinând poliţiei, jandarmeriei ori Ministerului

Apărării pot fi conduse pe drumurile publice din localităţi, atunci când participă la executarea unor misiuni.

 

(2) Atunci când circulă pe drumurile publice pe care le este permis accesul, turmele trebuie împărţite în grupuri,

bine separate între ele pentru a nu îngreuna circulaţia celorlalţi participanţi la trafic, fiecare grup având cel

puţin un conducător.

 

(3) Atunci când sunt conduse pe drumul public, animalele şi însoţitorii acestora trebuie să circule pe acostamentul

din partea stângă a drumului, în sensul de mers, iar când acesta nu există, cât mai aproape de marginea din stânga a

părţii carosabile.

 

 

 

Art. 163. – (1) Conducătorul de animale de călărie este obligat:

 

a) să conducă animalele astfel încât acestea să se deplaseze pe acostament, iar în lipsa acestuia cât mai aproape de

marginea din partea dreaptă a drumului;

 

b) să nu lase animalele nesupravegheate pe partea carosabilă sau în imediata apropiere a acesteia;

 

c) de la lăsarea serii până în zorii zilei, să poarte îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante;

 

d) să traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor numai după ce s-a asigurat că o poate face fără

pericol.

 

e) să semnalizeze schimbarea direcţiei de mers spre stânga prin ridicarea în plan orizontal a braţului stâng, iar

oprirea prin balansarea braţului drept;

 

(2) Persoanele care conduc animale izolate sau de povară sunt obligate:

 

a) să se deplaseze pe acostament, iar în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea din partea dreaptă a

carosabilului;

 

b) să conducă animalele numai pe partea din dreapta lor, cu ajutorul unei legături care nu poate avea o lungime mai

mare de 2 metri;

 

c) să asigure deplasarea animalelor înşiruite şi legate unul în spatele altuia;

 

d) de la lăsarea serii până în zorii zilei, să poarte îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante;

 

e) să traverseze drumul public prin locurile permise pietonilor, numai după ce s-a asigurat că o pot face fără

pericol.

 

(3) Deplasarea pe drumurile publice a unei turme se face cu respectarea următoarelor reguli:

 

a) turma trebuie să aibă în faţă şi în spate câte un conducător;

 

b) pe timpul nopţii sau în orice alte situaţii când vizibilitatea este redusă, conducătorul care se află în faţa

turmei trebuie să aibă un dispozitiv cu lumină de culoare albă, iar cel din spate un dispozitiv cu lumină de culoare

roşie;

 

c) conducătorii turmei trebuie să ia măsurile necesare ca, pe timpul deplasării pe drum, animalele să nu împiedice

circulaţia celorlalţi participanţi la trafic;

 

d) animalele trebuie conduse la pas, pe acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea părţii

carosabile, astfel încât să nu ocupe mai mult de jumătate din lăţimea sensului de mers;

 

e) la intersecţii, precum şi atunci când traversează drumul, conducătorii turmei trebuie să acorde prioritate de

trecere vehiculelor cu care se intersectează;

 

f) în deplasarea pe drumurile pe care le este permis accesul, conducătorii turmei sunt obligaţi să nu lase animalele

nesupravegheate.

 

 


§ 3. Circulaţia vehiculelor cu tracţiune animală

 

 

 

Art. 164. – Pe drumurile pe care le este permis accesul, vehiculele cu tracţiune animală trebuie să fie conduse pe

acostament sau, în lipsa acestuia, cât mai aproape de marginea din dreapta a părţii carosabile.

 

 

 

Art. 165. – (1) Conducătorul vehiculului cu tracţiune animală este obligat:

 

a) să aibă asupra lui actul de identitate, certificatul de înregistrare, iar pe vehicul montate plăcuţele cu numărul

de înregistrare;

 

b) să conducă animalele astfel încât acestea să nu constituie un pericol pentru el şi ceilalţi participanţi la

trafic;

 

c) să nu oprească sau să staţioneze pe partea carosabilă a drumului public;

 

d) pe timpul opririi sau staţionării pe acostament sau în afara părţii carosabile, animalele trebuie să fie legate

astfel încât acestea să nu poată intra pe partea carosabilă;

 

e) să nu conducă vehiculul când se află sub influenţa alcoolului, a produselor sau substanţelor stupefiante ori a

medicamentelor cu efecte similare acestora;

 

f) să semnalizeze schimbarea direcţiei de mers cu braţul şi să se asigura că din faţă sau din spate nu circulă

vehicule cărora le poate pune în pericol siguranţa deplasării;

 

g) de la lăsarea serii până în zorii zilei sau atunci când vizibilitatea este redusă, să nu circule pe drumurile

publice fără a purta îmbrăcăminte cu elemente fluorescent-reflectorizante şi fără ca vehiculul să aibă la partea din

faţă un dispozitiv cu lumină albă sau galbenă, iar în partea din spate un dispozitiv cu lumină roşie, amplasate pe

partea laterală stângă;

 

h) să nu părăsească vehiculul sau animalele ori să doarmă în timpul mersului;

 

i) să nu transporte obiecte care depăşesc în lungime sau în lăţime vehiculul, dacă încărcătura nu este semnalizată

ziua cu un steguleţ de culoare roşie, iar noaptea sau în condiţii de vizibilitate redusă cu un dispozitiv

fluorescent-reflectorizant, montat în partea din spate a încărcăturii;

 

j) să nu circule cu animale care însoţesc vehiculul, dacă acestea nu sunt legate de latura din dreapta a vehiculului

sau de partea din spate a acestuia, cât mai aproape de partea dreaptă. Legătura nu trebuie să fie mai mare de 1,5

metri;

 

k) să nu pătrundă pe drumurile modernizate sau pietruite cu roţile vehiculului murdare de noroi;

 

l) să nu transporte în vehicule persoane care stau în picioare;

 

m) să nu abandoneze vehiculul pe drumurile publice.

 

(2) Conducătorul de trăsură care efectuează transport public de persoane este obligat să circule în condiţiile

stabilite în licenţă de autoritatea competentă.

 

 


§ 4. Circulaţia pietonilor

 

 

 

Art. 166. – Pe timp de noapte, pietonul sau persoana asimilată acestuia, care circulă pe partea carosabilă a

drumului, care nu este prevăzut cu trotuar sau acostamente, trebuie să aibă aplicate pe îmbrăcăminte accesorii

fluorescent-reflectorizante sau să poarte o sursă de lumină, vizibilă din ambele sensuri.

 

 

 

Art. 167. – (1) Se interzice pietonilor şi persoanelor asimilate acestora:

 

a) să se angajeze în traversarea drumului public atunci când se apropie un autovehicul cu regim de circulaţie

prioritară care are în funcţiune semnalele speciale de avertizare luminoase şi sonore;

 

b) să traverseze partea carosabilă prin faţa sau prin spatele vehiculului oprit în staţiile mijloacelor de transport

public de persoane, cu excepţia cazurilor în care există treceri pentru pietoni, semnalizate corespunzător;

 

c) să prelungească timpul de traversare a drumului public, să se oprească ori să se întoarcă pe trecerile pentru

pietoni care nu sunt prevăzute cu semafoare;

 

d) să traverseze drumul public prin alte locuri decât cele permise;

 

e) să ocupe partea carosabilă în scopul împiedicării circulaţiei;

 

f) să traverseze calea ferată atunci când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori când semnalul luminos sau

acustic interzic trecerea;

 

g) să circule pe pistele pentru biciclete, amenajate şi semnalizate corespunzător.

 

(2) Se interzice oricărei persoane să efectueze acte de comerţ pe partea carosabilă, pe acostament, pe trotuar, în

parcări ori în staţiile mijloacelor de transport public de persoane.

 

 

 

Art. 168. – (1) Persoanele care se deplasează pe drumul public formând un grup organizat, o coloană militară sau un

cortegiu trebuie să circule în formaţie de cel mult trei şiruri, pe partea dreaptă a carosabilului, în sensul lor de

mers, ocupând cel mult o bandă de circulaţie.

 

(2) De la lăsarea serii şi până în zorii zilei, precum şi ziua, în condiţii de vizibilitate redusă persoanele care

se află în faţa şi în spatele şirului dinspre axa drumului, trebuie să aibă o sursă de lumină de culoare albă,

respectiv roşie, care să fie vizibile pentru ceilalţi participanţi la trafic. Persoanele care formează şirul dinspre

axa drumului trebuie să aibă aplicate pe îmbrăcăminte elemente fluorescent-reflectorizante.

 

(3) Conducătorii de grupuri organizate, de coloane militare sau de cortegii sunt obligaţi să supravegheze permanent

deplasarea acestora pe drumurile publice, pentru a nu stânjeni circulaţia vehiculelor.

 

(4) Se interzice persoanelor care formează o coloană militară să meargă în cadenţă la trecerea peste poduri.

 

 

 

 


SECŢIUNEA a 5-a

 

Circulaţia pe autostrăzi

 

 

 

Art. 169. – (1) Conducătorii de autovehicule care intră pe autostrăzi folosind banda de intrare (de accelerare)

trebuie să cedeze trecerea autovehiculelor care circulă pe prima bandă a autostrăzilor şi să nu stânjenească în nici

un fel circulaţia acestora.

 

(2) Conducătorii care urmează să părăsească autostrada sunt obligaţi să semnalizeze din timp şi să se angajeze pe

banda de ieşire (de decelerare).

 

 

 

Art. 170. –Circulaţia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de mărfuri se desfăşoară pe

banda din partea dreapta a autostrăzii, cu excepţia cazului în care se efectuează depăşirea sau semnalizarea rutieră

existentă instituie o altă reglementare de utilizare a benzilor.

 

 


Regulamentul de aplicare al Codului Rutier VI-VIII

 

CAPITOLUL VI

 

Circulaţia autovehiculelor cu mase şi/sau gabarite depăşite ori

 

care transportă mărfuri sau produse periculoase

 

 

 

§ 1. Circulaţia autovehiculelor cu mase şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite

 

 

 

Art. 171. – Autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, prin construcţie sau datorită încărcăturii transportate,

depăşeşte masa totală de 80 tone şi/sau lungimea de 40 m ori lăţimea de 5 m sau înălţimea de 5 m poate circula pe

drumul public numai în baza autorizaţiei speciale emise de administratorul acestuia şi cu avizul poliţiei rutiere.

 

 

 

Art. 172. – (1) În circulaţia pe drumurile publice, autovehiculul sau ansamblul de vehicule care, cu sau fără

încărcătură, are o lăţimea între 3,2 m şi 4,5 m inclusiv sau lungime mai mare de 25 m trebuie să fie precedat de un

autovehicul de însoţire, iar cel cu lăţimea mai mare de 4,5 m sau lungime mai mare de 30 m, trebuie să fie însoţit

de două autovehicule care să circule unul în faţă şi celălalt în spate.

 

(2) Pe autostrăzi autovehiculul care, cu sau fără încărcătură, depăşeşte lăţimea de 3,2 m trebuie să fie urmat de un

autovehicul de însoţire.

 

(3) Autovehiculul de însoţire trebuie să fie echipat cu un dispozitiv special de avertizare cu lumină galbenă şi să

aibă montată, în funcţie de locul ocupat la însoţire, la partea stângă din faţă sau din spate, plăcuţa de

identificare reflectorizantă, având fondul alb şi chenarul roşu.

 

(4) Conducătorul autovehiculului cu masa şi/sau dimensiuni de gabarit depăşite, precum şi conducătorii

autovehiculelor de însoţire sunt obligaţi să pună şi să menţină în funcţiune semnalele speciale de avertizare cu

lumină galbenă prevăzute la art. 32 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, republicată

pe toată perioada deplasării pe drumul public.

 

 

 

Art. 173. – Este interzisă circulaţia autovehiculelor cu mase şi/sau gabarite depăşite:

 

a) pe sectoarele de drum unde sunt instalate indicatoare de interzicere, restricţie sau limitare a accesului

acestora, dacă vehiculul sau ansamblul de vehicule atinge ori depăşeşte lăţimea, înălţimea, lungimea sau masele pe

axe ori masa totală maximă admisă;

 

b) când vizibilitatea este redusă sau partea carosabila este acoperita cu polei, gheaţă sau zăpadă.

 

 


§ 2. Transportul mărfurilor sau produselor periculoase

 

 

 

Art. 174. – (1) Transportul mărfurilor sau produselor periculoase se efectuează numai dacă sunt îndeplinite

următoarele condiţii:

 

a) vehiculul îndeplineşte condiţiile tehnice şi de agreere, prevăzute în Acordul european referitor la transportul

rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a

aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările ulterioare;

 

b) vehiculul are dotările şi echipamentele necesare prevăzute în reglementările în vigoare;

 

c) conducătorul vehiculului deţine certificat ADR corespunzător.

 

(2) Administratorul drumului public stabileşte, cu avizul poliţiei rutiere, traseele interzise accesului vehiculelor

care efectuează transport de mărfuri sau produse periculoase, cu indicarea rutelor ocolitoare sau alternative şi a

semnalizării corespunzătoare acestora.

 

 

 

Art. 175. – (1) Conducătorul vehiculului care efectuează transport de mărfuri sau produse periculoase trebuie să

aibă asupra sa documentele de transport prevăzute de lege, să cunoască normele referitoare la transportul şi la

manipularea încărcăturii putând fi însoţit de persoane care să cunoască bine caracteristicile acestora.

 

(2) În cabina autovehiculului care transportă mărfuri sau produse periculoase se pot afla numai membrii echipajului.

 

(3) Dacă din cauza deteriorării ambalajului sau din alte cauze marfa ori produsul periculos se împrăştie pe drum,

conducătorul este obligat să oprească imediat, să ia masuri de avertizare a celorlalţi conducători care circulă pe

drumul public şi a persoanelor din jur, să semnalizeze pericolul cu mijloacele pe care le are la îndemâna şi să

anunţe administratorul drumului sau cea mai apropiată unitate de poliţie.

 

 

 

Art. 176. – Se interzice conducătorului de autovehicul care transportă mărfuri sau produse periculoase:

 

a) să provoace şocuri autovehiculului în mers;

 

b) să fumeze în timpul mersului ori să aprindă foc la oprire sau staţionare, la o distanţă mai mică de 50 m de

autovehicul;

 

c) să lase autovehiculul şi încărcătura fără supravegherea sa, a însoţitorului ori a unei alte persoane calificate;

 

d) să remorcheze un vehicul rămas în pană;

 

e) să urmeze alte trasee sau să staţioneze în alte locuri decât cele stabilite, precum şi pe partea carosabilă a

drumului pe timp de noapte;

 

f) să transporte alte încărcături care, prin natura lor, ar putea determina o sporire a pericolului;

 

g) să permită prezenţa în autovehicul a altor persoane, cu excepţia celuilalt conducător, a însoţitorilor sau a

celor care încarcă ori descarcă mărfurile sau produsele transportate;

 

h) să intre pe sectoarele de drum pe care îi este interzis accesul;

 

i) să păstreze în autovehicul rezerve de combustibil in ambalaje care nu sunt special confecţionate în acest scop.

 

 

 

 

 

 

 

 


CAPITOLUL VII

 

SANCŢIUNI CONTRAVENŢIONALE ŞI

 

MĂSURI TEHNICO-ADMINISTRATIVE

 

 

 

SECŢIUNEA 1

 

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale

 

 

 

Art. 177. – (1) Îndrumarea, supravegherea, controlul respectării normelor privind circulaţia de drumurile publice şi

luarea măsurilor legale în cazul în care constată încălcări ale acestora se realizează de către poliţiştii rutieri

din cadrul Poliţiei Române.

 

(2) Poliţiştii rutieri sunt ofiţerii şi agenţii de poliţie specializaţi şi anume desemnaţi prin dispoziţie a

inspectorului general al Inspectoratului General al Poliţiei Române.

 

 

 

Art. 178. – (1) În punctele de trecere a frontierei de stat a României, poliţiştii de frontieră au şi atribuţia de a

aplica sancţiuni în cazul în care constată contravenţii la regimul circulaţiei pe drumurile publice.

 

(2) Procesul verbal de constatare a contravenţiei se trimite, în cel mult o zi lucrătoare de la data întocmirii,

serviciului poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită fapta.

 

 

 

Art. 179 – (1) Poliţia rutieră sau poliţia de frontieră în punctele de trecere a frontierei de stat pot acţiona,

împreună cu reprezentanţi ai altor autorităţi cu atribuţii în domeniu, pentru prevenirea şi constatarea unor

încălcări ale normelor privind deplasarea în siguranţă, pe drumurile publice, a tuturor participanţilor la trafic.

 

(2) Poliţistul rutier sau poliţistul de frontieră aflat în punctul de trecere a frontierei de stat care acţionează

în cadrul echipajului mixt are, ca principale atribuţii:

 

a) să oprească vehiculele pentru control şi să verifice documentele pe care conducătorii acestora trebuie să le aibă

asupra lor;

 

b) să constate şi să aplice sancţiuni în cazul contravenţiilor aflate în competenţa sa;

 

(3) Reprezentanţii autorităţilor prevăzute la alin.(1) din cadrul echipajului mixt au ca principale atribuţii:

 

a) să acţioneze, împreună cu poliţiştii rutieri sau cu poliţiştii de frontieră pentru respectarea de către

conducătorii de vehicule sau de către operatori a normelor privind transportul rutier pe drumurile publice din

România;

 

b) să execute activităţi de control privind condiţiile de efectuare a transporturilor rutiere, precum şi de

verificare a stării tehnice a vehiculelor, conform competenţelor;

 

c) să constate şi să aplice sancţiuni în cazul contravenţiilor aflate în competenţa lor.

 

(4) În cazul depistării în trafic a unui vehicul care prezintă defecţiuni tehnice la mecanismul de direcţie, la

sistemul de frânare, care emite noxe poluante ori zgomote peste limitele legal admise sau care circulă având lumina

farurilor nereglată corespunzător, reprezentanţii autorităţilor abilitate menţionează despre acestea într-o notă

tehnică de constatare ce se anexează procesului-verbal de constatare a contravenţiei încheiat de către poliţistul

rutier.

 

 

 

Art. 180. – (1) În cazul în care constată încălcări ale normelor rutiere, agentul constatator încheie un

proces-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr.1A, care va cuprinde în mod

obligatoriu: data, ora şi locul unde este încheiat; gradul profesional, numele şi prenumele agentului constatator,

unitatea din care acesta face parte; numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa

contravenientului, numărul şi seria actului de identitate sau, în cazul cetăţenilor străini, al persoanelor fără

cetăţenie sau al cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, seria şi numărul paşaportului ori ale altui

document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia şi statul emitent; descrierea faptei

contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor

împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;

indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; numărul punctelor-amendă

aplicate şi valoarea acestora, posibilitatea achitării, de către persoana fizică, în termen de cel mult 2 zile

lucrătoare a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, sancţiunea contravenţională complementară

aplicată şi/sau măsura tehnico-administrativă dispusă; indicarea societăţii de asigurări, în situaţia în care fapta

a avut ca urmare producerea unui accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale; termenul de

exercitare a căii de atac, semnătura agentului constatator şi unitatea de poliţie la care se depune plângerea.

 

(2) În cazul în care contravenientul refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal, agentul constatator va face

menţiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de un martor asistent. În acest caz

procesul-verbal va cuprinde numele, prenumele, codul numeric personal şi semnătura martorului.

 

(3) Atunci când contravenientul a fost sancţionat cu amendă, odată cu copia procesului-verbal (exemplarul nr.2),

acestuia i se va comunica şi înştiinţarea de plată, în care se va face menţiunea cu privire la obligativitatea

achitării amenzii la instituţiile abilitate să o încaseze, potrivit legislaţiei în vigoare, în termen de 15 zile de

la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.

 

(4) În situaţia în care contravenientul este persoană juridică, în procesul-verbal se fac menţiuni cu privire la

denumirea, sediul, codul unic de înregistrare ale acesteia, precum şi numele, prenumele, numărul şi seria actului de

identitate, codul numeric personal şi domiciliul ori reşedinţa persoanei care o reprezintă.

 

(5) În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoştinţă

contravenientului dreptul de a face obiecţiuni cu privire la conţinutul actului de constatare. Obiecţiunile trebuie

consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica „Alte menţiuni”, sub sancţiunea nulităţii procesului-verbal.

 

(6) În cazul în care pentru fapta săvârşită se dispune ca măsură tehnico-administrativă reţinerea permisului de

conducere şi/sau a certificatului de înmatriculare ori de înregistrare sau a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare

ori de înregistrare, odată cu încheierea procesului-verbal de constatare a contravenţiei agentul constatator

eliberează şi o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie, după caz, al cărei model este prevăzut în anexa

1B.

 

(7) Atunci când permisul de conducere se retrage pentru că titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce

autovehicule sau tramvaie, se eliberează dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie.

 

(8) În situaţia în care, prin acelaşi proces-verbal de constatare a contravenţiei, se dispun mai multe măsuri

tehnico-administrative, agentul constatator eliberează pentru fiecare document sau set de plăcuţe, câte o dovadă

înlocuitoare.

 

(9) Pentru vehiculele implicate în accidente de circulaţie din care au rezultat pagube materiale, poliţia rutieră

eliberează proprietarilor sau deţinătorilor acestora autorizaţie de reparaţii, al cărei model este prevăzut în anexa

nr.1C.

 

 

 

Art. 181. – (1) În situaţia în care fapta a fost constatată cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat sau mijloc

tehnic omologat şi verificat metrologic, poliţistul rutier încheie un proces verbal de constatare a contravenţiei

potrivit modelului prevăzut în anexa nr.1D, după prelucrarea înregistrărilor şi stabilirea identităţii

conducătorului de vehicul.

 

(2) Datele de identificare a contravenientului care se consemnează în procesul-verbal de constatare a contravenţiei

sunt cele comunicate, în scris, sub semnătura proprietarului sau deţinătorului legal al vehiculului.

 

 


Art. 182. – (1) Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează prin executarea semnalelor regulamentare de

către poliţistul rutier sau, după caz, de către poliţistul de frontieră, atunci când constată încălcări ale normelor

rutiere ori în situaţia în care există indicii temeinice despre săvârşirea unei contravenţii ori a unei fapte de

natură penală, pentru identificarea persoanelor care au comis astfel de fapte şi a bunurilor care fac obiectul

urmăririi, precum şi pentru verificarea deţinerii de către conducătorii vehiculelor a documentelor prevăzute de

lege. Oprirea vehiculelor pe drumurile publice se realizează şi în condiţiile producerii unor calamităţi naturale,

dezastre sau a altor situaţii care pun în pericol siguranţa circulaţiei.

 

(2) Oprirea vehiculelor se face, de regulă, în afara părţii carosabile, iar acolo unde nu există asemenea condiţii,

cât mai aproape de marginea din dreapta a drumului, pe acostament sau lângă bordură ori în spaţiile de parcare iar

noaptea, cu precădere, în locuri iluminate.

 

(3) Se interzice imobilizarea vehiculului pe partea carosabilă ca urmare a semnalului de oprire efectuat de către

poliţist în locurile în care vizibilitatea este redusă sub 50 m.

 

 

 

Art. 183. – Conducătorul vehiculului oprit la semnalul regulamentar al poliţistului rutier sau, după caz, al

poliţistului de frontieră, este obligat să rămână în vehicul, cu mâinile pe volan, iar ceilalţi pasageri să nu

deschidă portierele, respectând indicaţiile poliţistului.

 

 

 

Art. 184. – (1) În situaţia în care conducătorul de autovehicul sau tramvai, oprit în trafic pentru încălcarea unei

norme rutiere, nu are asupra sa nici un act de identitate şi nici permisul de conducere, poliţistul rutier trebuie

să îl conducă la cea mai apropiată unitate de poliţie pentru stabilirea identităţii acestuia şi pentru verificarea

în evidenţă a situaţiei permisului de conducere, atunci când nu există posibilitatea realizării acestor verificări

pe loc.

 

(2) În cazul în care conducătorul auto are asupra sa numai permisul de conducere, agentul constatator trebuie să

verifice în evidenţă dacă domiciliul sau, după caz reşedinţa, înscris în document corespunde cu cel din Registrul

naţional de evidenţă a persoanelor

 

(3) Agentul constatator este obligat să înscrie, în procesul-verbal de constatare a contravenţiei, domiciliul sau,

după caz, reşedinţa contravenientului din actul de identitate, iar în situaţia în care acesta nu are documentul

asupra sa, domiciliul sau reşedinţa va fi consemnată numai după verificarea efectuată în Registrul naţional de

evidenţă a persoanelor.

 

(4) Procedura prevăzută la alin. (2) – (3) se aplică şi atunci când domiciliul sau, după caz, reşedinţa ori sediul

proprietarului menţionat în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare nu corespunde cu datele existente în

evidenţa vehiculelor.

 

 

 

Art. 185. – (1) Constatarea contravenţiei de conducere a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care se

află sub influenţa alcoolului se face prin testarea aerului expirat de acesta cu un mijloc tehnic certificat sau cu

un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic.

 

(2) Conducătorilor de autovehicule sau tramvaie li se recoltează obligatoriu probe biologice în vederea stabilirii

alcoolemiei atunci când:

 

a) rezultatul testării arată o concentraţie mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat;

 

b) în eveniment este implicat un vehicul care transportă mărfuri sau produse periculoase.

 

(3) Conducătorilor de vehicule li se recoltează obligatoriu probe biologice atunci când rezultatul testării

preliminare cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate indică prezenţa în organism a substanţelor ori produselor

stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare.

 

 

 

Art. 186. – În cazul accidentelor de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale, conducătorii

vehiculelor sunt obligaţi să se supună testării aerului expirat în vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului

de produse sau substanţe stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora. Dacă rezultatul testării

arată o concentraţie mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat sau indică prezenţa în organism a

substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare, conducătorii de vehicule sunt

obligaţi să se supună recoltării probelor biologice.

 

 

 

Art. 187. –Conducătorii de vehicule sau de animale implicaţi în accidente de circulaţie din care a rezultat moartea

sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii uneia sau mai multor persoane sunt obligaţi să se supună

recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau, după caz, a consumului de substanţe ori produse

stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora.

 

 

 

Art. 188. – În toate cazurile în care se recoltează probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei sau a

prezenţei în organism a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare este

obligatorie şi examinarea clinică.

 

 

 

 


SECŢIUNEA a 2-a

 

Măsuri tehnico-administrative

 

 

 

§ 1. Reţinerea sau retragerea permisul de conducere

 

 

 

Art. 189. – (1) Poliţistul rutier este obligat, ca atunci când verifică documentele unui conducător de autovehicul

sau tramvai, să urmărească dacă există concordanţă între datele înscrise în actul de identitate şi cele din permisul

de conducere. În cazul în care constată neconcordanţe referitoare la nume, prenume, domiciliu sau reşedinţă, precum

şi în cazul în care termenul de valabilitate a expirat, poliţistul rutier este obligat să reţină permisul de

conducere şi să elibereze dovadă înlocuitoare a acestuia cu drept de circulaţie de 15 zile.

 

(2) În cazul în care conducătorul de autovehicul sau tramvai are asupra sa numai permisul de conducere, poliţistul

rutier efectuează verificările prevăzute la art. 184 alin. (2). În cazul în care datele nu corespund, poliţistul

rutier procedează conform alin. (1).

 

(3) Permisul de conducere reţinut în condiţiile alin. (1) sau (2) se trimite, împreună cu raportul de reţinere,

autorităţii competente care l-a eliberat.

 

 

 

Art. 190. – (1) În cazurile prevăzute de lege, o dată cu constatarea faptei, poliţistul rutier sau, după caz,

poliţistul de frontieră, reţine permisul de conducere, eliberând dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de

circulaţie, după caz.

 

(2) Permisul de conducere reţinut în condiţiile alin. (1), împreună cu un raport de reţinere al cărui model este

prevăzut în anexa nr.1E se trimit cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care a fost eliberată

dovada înlocuitoare, la serviciul poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită fapta, care are obligaţia să facă

imediat menţiunile corespunzătoare în evidenţa conducătorilor de autovehicule şi tramvaie.

 

(3) Raportul de reţinere, precum şi documentele sau plăcuţele cu numărul de înmatriculare reţinute unui conducător

de autovehicul care posedă permis de conducere sau certificat de înmatriculare eliberate de o autoritate străină, se

trimit poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române pentru a fi trimise autorităţilor

emitente.

 

 

 

Art. 191. – (1) În situaţia în care contravenientul a săvârşit fapta pe raza de competenţă a altui judeţ decât cel

care îl are în evidenţă, permisul de conducere se păstrează la serviciul poliţiei rutiere pe teritoriul căreia a

fost constatată contravenţia, până când şeful serviciului hotărăşte asupra sancţiunii contravenţionale

complementare, dar nu mai mult de 15 zile de la data reţinerii, după care îl trimite serviciului poliţiei rutiere al

judeţului care îl are în evidenţă.

 

(2) Permisul de conducere se păstrează la serviciul poliţiei rutiere din judeţul care are în evidenţă titularul,

până la restituire sau, după caz, până la anularea documentului.

 

 

 

Art. 192. – (1) Conducătorului de autovehicul sau tramvai, testat cu un mijloc tehnic certificat sau cu un mijloc

tehnic omologat şi verificat metrologic, i se reţine permisul de conducere dacă valoarea concentraţiei este de cel

mult 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, eliberându-se dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie, dacă nu

doreşte recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, în condiţiile stabilite la art. 194 alin.

(1).

 

(2) Când conducătorul vehiculului solicită recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, acesta

va fi însoţit de poliţistul rutier, la cea mai apropiată instituţie medicală autorizată sau instituţie

medico-legală, iar după recoltare i se va elibera o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru cel mult 15

zile, a cărei valabilitate intră în vigoare la 24 de ore de la cea de a doua recoltare de probe biologice.

 

 

 

Art. 193. – (1) Conducătorul de autovehicul sau tramvai trebuie însoţit de poliţistul rutier sau, după caz, de

poliţistul de frontieră, imediat la cea mai apropiată instituţie medicală autorizată sau instituţie medico-legală

pentru a i se recolta probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, dacă prin testarea cu un mijloc tehnic

certificat sau cu un mijloc tehnic omologat şi verificat metrologic s-a constatat că valoarea concentraţiei de

alcool este mai mare de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat.

 

(2) După recoltarea probelor biologice poliţistul rutier reţine permisul de conducere şi eliberează dovadă

înlocuitoare fără drept de circulaţie.

 

(3) Atunci când conducătorul de autovehicul sau tramvai nu are asupra sa actul de identitate şi nici permisul de

conducere, poliţistul rutier este obligat, înainte de a-l conduce la instituţia medicală autorizată sau instituţia

medico-legală să facă verificări în evidenţe pentru stabilirea identităţii acestuia şi a situaţiei permisului de

conducere.

 

(4) În situaţia în care conducătorul de autovehicul sau tramvai nu are asupra sa permisul de conducere, poliţistul

rutier îi aduce acestuia la cunoştinţă, prin înştiinţare scrisă pe care i-o înmânează imediat, că nu mai are dreptul

să conducă autovehicule sau tramvaie, până la finalizarea dosarului penal, precum şi obligaţia de a preda permisul

de conducere serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta.

 

 

 

Art. 194. – (1) Pentru determinarea alcoolemiei se recoltează două probe biologice la interval de o oră între

prelevări. În cazul refuzului de prelevare a celei de-a doua probe biologice nu se efectuează calculul retroactiv al

alcoolemiei.

 

(2) Refuzul persoanei examinate de a i se recolta cea de-a doua probă biologică se consemnează în procesul-verbal de

prelevare.

 

 

 

Art. 195. – Conducătorului de autovehicul sau tramvai, testat preliminar cu ajutorul unui mijloc tehnic certificat

care a relevat prezenţa în organism a substanţelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte

similare acestora, i se aplică procedura prevăzută la art. 192.

 

 

 

Art. 196. – (1) Conducătorului de autovehicul sau tramvai depistat în trafic încălcând o normă rutieră pentru care

se dispune sancţiunea contravenţională complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce şi care

prezintă la control dovada înlocuitoare a permisului de conducere reţinut pentru o faptă săvârşită anterior, aflată

în termenul de valabilitate, i se reţine dovada prezentată şi i se eliberează o nouă dovadă, a cărei valabilitate nu

poate depăşi termenul de valabilitate al primei dovezi.

 

(2) Dacă cea de-a doua faptă este una dintre cele prevăzute la art. 102 din ordonanţa de urgenţă, poliţistul rutier

eliberează titularului permisului o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie.

 

(3) Dovada înlocuitoare a permisului de conducere, reţinută în condiţiile prevăzute la alin.(1), se trimite la

serviciul poliţiei rutiere al judeţului care îl are în evidenţă pe contravenient, împreună cu raportul de reţinere.

 

 

 

Art. 197. – (1) Permisul de conducere al unei persoane declarată inaptă din punct de vedere medical de către o

instituţie medicală autorizată, se retrage de către serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia îşi desfăşoară

activitatea medicul de familie care în evidenţă persoana respectivă.

 

(2) Şeful serviciului poliţiei rutiere dispune retragerea permisului de conducere şi îl păstrează la sediul

unităţii, până la încetarea cauzelor pentru care a fost retras. În situaţia în care conducătorul de autovehicul sau

tramvai are domiciliu sau reşedinţa pe raza altui judeţ, şeful serviciului poliţiei rutiere care a dispus măsura

tehnico-administrativă trimite permisul de conducere la serviciul poliţiei rutiere din judeţul care îl are în

evidenţă, împreună cu un raport de retragere.

 

 

 

§ 2. Reţinerea sau retragerea certificatului de înmatriculare ori de înregistrare şi a plăcuţelor cu numărul de

înmatriculare sau de înregistrare

 

 

 

Art. 198. – (1) În cazurile prevăzute de lege, odată cu constatarea faptei, poliţistul rutier sau, după caz,

poliţistul de frontieră, reţine certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori plăcuţele cu numărul de

înmatriculare sau de înregistrare, eliberând dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie, după caz.

 

(2) Documentele sau plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare reţinute în condiţiile alin.(1),

împreună cu raportul de reţinere se trimit cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care a fost

eliberată dovada înlocuitoare, la serviciul poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită fapta, care are

obligaţia să facă imediat menţiunile corespunzătoare în evidenţa vehiculelor.

 

(3) Certificatul de înregistrare sau plăcuţele cu numărul de înregistrare, eliberate de o autoritate a

administraţiei publice locale, reţinute în condiţiile legii, se trimit împreună cu raportul de reţinere, autorităţii

care le-a eliberat.

 

(4) Raportul de reţinere, precum şi documentele sau plăcuţele cu numărul de înmatriculare, eliberate de o autoritate

străină reţinute în condiţiile legii, se trimit poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei

Române pentru a fi remise autorităţilor emitente.

 

 

 

Art. 199. – (1) Atunci când poliţistul rutier sau poliţistul de frontieră constată că autovehiculul este condus de

proprietar sau de deţinătorul mandatat şi datele privind numele, prenumele, domiciliul sau reşedinţa înscrise în

certificatul de înmatriculare ori de înregistrare nu coincid cu cele din documentul de identitate, agentul

constatator reţine certificatul de înmatriculare sau de înregistrare eliberând titularului dovadă înlocuitoare cu

drept de circulaţie pentru 15 zile.

 

(2) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare se trimite autorităţii competente care l-a eliberat, împreună

cu raportul de reţinere.

 

 

 

Art. 200. – (1) În cazurile în care legea prevede aplicarea măsurii tehnico-administrative a retragerii plăcuţelor

cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, conducătorul vehiculului este obligat să demonteze şi să predea

plăcuţele agentului constatator care a dispus măsura.

 

(2) Când conducătorul vehiculului refuză să predea plăcuţele, agentul constatator demontează el însuşi plăcuţele cu

numărul de înmatriculare sau de înregistrare, în prezenţa unui martor asistent, consemnând despre aceasta în

procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

 

 

 

Art. 201. – Atunci când vehiculul este înmatriculat sau înregistrat într-un alt judeţ decât cel pe teritoriul căruia

a fost constatată fapta, certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare

sau de înregistrare se trimit, după expirarea termenului prevăzut de lege pentru introducerea plângerii împotriva

procesului-verbal de constatare a contravenţiei, serviciului poliţiei rutiere din judeţul care are în evidenţă

vehiculul.

 

 

 

Art. 202. – (1) Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare

sau de înregistrare se restituie de către serviciul poliţiei rutiere care le are în păstrare, proprietarului sau

utilizatorului vehiculului, la prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivelor pentru care s-a dispus

măsura tehnico-administrativă.

 

(2) În cazul introducerii plângerii împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, în dovada

înlocuitoare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare se înscrie menţiunea că vehiculul are drept de

circulaţie pentru 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii dreptului de circulaţie, iar plăcuţele cu numărul de

înmatriculare sau de înregistrare se restituie de către poliţia rutieră în baza ordonanţei preşedinţiale emise de

instanţa investită cu soluţionarea cauzei sau a hotărârii judecătoreşti rămase definitive.

 

 


§ 3. Anularea permisului de conducere

 

 

 

Art. 203. – (1) Anularea permisului de conducere, în cazurile prevăzute la art.114 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă

a Guvernului nr.195/2002, republicată se dispune:

 

a) de şeful serviciului poliţiei rutiere pe raza căreia a fost constată fapta, în baza hotărârii judecătoreşti

rămasă definitivă, dispusă de o instanţă din România,

 

b) de şeful poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în baza unei hotărâri

judecătoreşti rămasă definitivă, pronunţată de către o autoritate străină competentă, pentru o infracţiune săvârşită

de titular pe teritoriul statului respectiv, dacă pentru fapta săvârşită legislaţia română prevede această măsură;

 

(2) Anularea permisului de conducere al persoanei decedate se dispune de şeful serviciului poliţiei rutiere pe raza

căruia titularul a domiciliat, în condiţiile existenţei unei sesizări din partea unei autorităţi competente sau a

unui certificat de deces.

 

(3) Măsura anulării permisului de conducere se comunică, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, titularului

permisului de conducere, la domiciliul acestuia, pentru situaţiile prevăzute la alin.(1);

 

(4) În termenul prevăzut la alin.(3), permisul de conducere se transmite de serviciul poliţiei rutiere care a dispus

anularea, la autoritatea competentă care l-a eliberat, în vederea efectuării menţiunii în evidenţă.

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA a 3-a

 

Sancţiuni contravenţionale complementare

 

 

 

§ 1. Aplicarea punctelor de penalizare

 

 

 

Art. 204. – (1) Când pentru fapta săvârşită legea prevede şi aplicarea punctelor de penalizare, agentul constatator

are obligaţia să le înscrie în procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

 

(2) Procesul-verbal de constatare a contravenţiei se trimite, în cel mult 2 zile lucrătoare de la data întocmirii

acestuia, la serviciul poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită fapta.

 

 

 

Art. 205. – Punctele de penalizare se înscriu în evidenţa conducătorilor de autovehicule sau tramvaie de către

serviciul poliţiei rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta.

 

 

 

Art. 206. – Când instanţa competentă, prin hotărâre judecătorească rămasă irevocabilă, a dispus anularea

procesului-verbal de constatare a contravenţiei, serviciul poliţiei rutiere pe raza căreia a fost săvârşită fapta

radiază din evidenţă punctele de penalizare aplicate.

 

 

 

Art. 207. – Când un conducător de autovehicule, posesor al unui permis de conducere eliberat de către o autoritate

străină, săvârşeşte o faptă pentru care legea prevede şi aplicarea punctelor de penalizare, procesul-verbal de

constatare a contravenţiei se trimite poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, pentru

informarea autorităţii statului care a emis permisul de conducere.

 

 

 

Art. 208. – Titularul permisului de conducere, la cerere, are dreptul să obţină, personal, la sediul poliţiei

rutiere din judeţul care îl are în evidenţă, informaţii cu privire numărul de puncte de penalizare ce i-au fost

aplicate.

 

 

 

§ 2. Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie

 

 

 

Art. 209. – (1) La cumulul a cel puţin 15 puncte de penalizare, serviciul poliţiei rutiere din judeţul care are în

evidenţă conducătorul de autovehicul comunică acestuia, în scris, în termen de 10 zile de la data înregistrării în

evidenţă a ultimelor puncte de penalizare, sancţiunea contravenţională complementară a suspendării exercitării

dreptului de a conduce, precum şi obligaţia de a se prezenta la sediul poliţiei rutiere, în termen de 5 zile de la

primirea înştiinţării scrise, pentru a preda permisul de conducere.

 

(2) Titularul permisului de conducere are dreptul de a conduce autovehicule de la data cumulării celor 15 puncte de

penalizare şi până la data expirării termenului când avea obligaţia de a preda permisul de conducere sau, după caz,

până la data predării permisului de conducere.

 

(3) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule operează în ziua următoare celei în care a fost

predat permisul de conducere sau, după caz, a expirat termenul de predare a acestuia.

 

(4) În cazul în care titularul permisului de conducere nu se prezintă la poliţie, în termenul prevăzut la alin.(1),

perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce autovehicule se majorează, de drept, cu 30 de zile.

 

(5) În situaţia în care titularul permisului de conducere face dovada imposibilităţii prezentării la poliţie în

termenul de 5 zile de la primirea înştiinţării scrise, perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce

autovehicule dispusă potrivit alin.(4) se anulează.

 

 

 

Art. 210. – (1) În situaţi în care conducătorul de autovehicul săvârşeşte o faptă pentru care, potrivit legii, se

reţine permisul de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce eliberându-se dovadă

înlocuitoare cu drept de circulaţie, sancţiunea contravenţională complementară operează începând cu ziua următoare

celei în care a expirat valabilitatea dovezii.

 

(2) Când dovada înlocuitoare a permisului de conducere este eliberată fără drept de circulaţie, suspendarea

exercitării dreptului de a conduce operează din momentul aplicării sancţiunii contravenţionale complementare prin

procesul-verbal de constatare a contravenţiei.

 

 

 

Art. 211. – În cazul în care titularului permisului de conducere i s-a interzis să ocupe o funcţie sau profesie,

care are legătură cu dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie, potrivit art.112 lit.c) din Codul penal,

republicat, cu modificările şi completările ulterioare şeful serviciului poliţiei rutiere care funcţionează pe

teritoriul de competenţă al autorităţii care a luat măsura de siguranţă, dispune suspendarea exercitării dreptului

de a conduce autovehicule sau tramvaie pe durata cât operează măsura de siguranţă.

 

 

 

Art. 212. – (1) Permisul de conducere eliberat de o autoritate străină, reţinut ca urmare a încălcării, de către

titular, a unei norme rutiere pentru care legea prevede suspendarea exercitării dreptului de a conduce şi pentru

care s-a eliberat dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie, împreună cu o copie a procesului-verbal de constatare

a contravenţiei, se trimit poliţiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, în termen de 15

zile de la aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare.

 

(2) Când dovada înlocuitoare este eliberată fără drept de circulaţie, permisul de conducere şi copia

procesului-verbal de constatare a contravenţiei se trimit unităţii de poliţie prevăzută la alin.(1) în cel mult o zi

lucrătoare de la data constatării faptei.

 

(3) Până la împlinirea termenului prevăzut la alin.(1) titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate

străină, poate solicita ca, până la expirarea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce,

documentul să fie păstrat la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta pentru a-i fi

restituit. Despre această posibilitate titularul permisului de conducere va fi informat odată cu comunicarea

suspendării exercitării dreptului de a conduce.

 

 

 

Art. 213. – (1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se dispune de către poliţia rutieră din cadrul

Inspectoratului General al Poliţiei Române şi în cazul când titularul permisului de conducere eliberat de către

autoritatea competentă din România a săvârşit o faptă pe teritoriul altui stat, iar autoritatea statului respectiv a

dispus, prin hotărâre, o astfel de măsură.

 

(2) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce se aplică pe teritoriul României numai dacă pentru fapta

săvârşită legislaţia rutieră românească prevede o astfel de măsură.

 

(3) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce pe teritoriul României nu poate fi mai mare decât

cea prevăzută de legislaţia rutieră românească pentru o faptă asemănătoare.

 

(4) Pentru stabilirea perioadei de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se ia în considerare,

obligatoriu, perioada cât titularul permisului de conducere nu a avut drept de circulaţie pe teritoriul statului

care a emis o astfel de decizie.

 

 

 

Art. 214. – (1) În cazul săvârşirii a două sau mai multor contravenţii care atrag şi suspendarea exercitării

dreptului de a conduce, constatate prin acelaşi proces-verbal, perioada de suspendare se calculează prin însumarea

perioadelor prevăzute pentru fiecare faptă, fără ca aceasta să depăşească 90 de zile.

 

(2) Când o persoană căreia i-a fost reţinut permisului de conducere pentru o faptă prevăzută cu suspendarea

exercitării dreptului de a conduce, săvârşeşte în perioada în care are drept de circulaţie o nouă contravenţie

pentru care se dispune suspendarea exercitării dreptului de a conduce, se aplică distinct perioade de suspendare

pentru fiecare contravenţie.

 

 


§ 3. Confiscarea bunurilor

 

 

 

Art. 215. – (1) Mijloacele speciale de avertizare luminoase şi sonore, precum şi dispozitivele care perturbă

funcţionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului confiscate, în condiţiile legii, se predau la

serviciul poliţiei rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta.

 

(2) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, confiscate, în condiţiile legii, se predau la

serviciul poliţiei rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta pentru a fi trimise autorităţii competente care

le-a eliberat.

 

(3) Vehiculele cu tracţiune animală, confiscate în condiţiile legii, se predau autorităţilor administraţiei publice

locale, pe bază de proces-verbal, în vederea transmiterii acestora spre valorificare, potrivit dispoziţiilor

Ordonanţei Guvernului nr.128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate

sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.

98/1999, republicată.

 

 

 

§ 4. Imobilizarea vehiculului

 

 

 

Art. 216. – (1) Imobilizarea unui vehicul se dispune şi se efectuează de către poliţia rutieră, în cazurile şi în

condiţiile prevăzute de lege.

 

(2) Imobilizarea se face, în prezenţa unui martor asistent, prin folosirea, în interiorul sau în exteriorul

vehiculului, a unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare, care se consemnează în procesul-verbal de

constatare a faptei pentru care s-a dispus măsura.

 

(3) În lipsa unui martor asistent poliţistul rutier precizează motivele care au condus la încheierea

procesului-verbal în acest mod.

 

(4) Imobilizarea unui vehicul este interzisă în toate locurile unde oprirea sau staţionarea sunt interzise.

 

 

 

Art. 217. – (1) Atunci când se impune imobilizarea, în condiţiile legii, a unui vehicul care transportă produse sau

substanţe periculoase, poliţistul rutier este obligat să anunţe, de îndată, unitatea de poliţie din care face parte

pentru a se stabili, împreună cu unităţile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, destinaţia finală

pentru parcarea autovehiculului.

 

(2) Imobilizarea unui vehicul care efectuează transport de mărfuri sau produse periculoase ori cu gabarite şi/sau

mase depăşite se dispune de către poliţia rutieră, în condiţiile stabilite împreună cu reprezentanţii autorităţilor

cu atribuţii în domeniu.

 

 

 

Art. 218. – Revocarea imobilizării se dispune:

 

a) de către poliţistul rutier care a dispus-o, dacă este prezent, iar motivele pentru care a fost dispusă au

încetat;

 

b) de către şeful serviciului poliţiei rutiere din care face parte agentul constatator, dacă motivele pentru care a

fost dispusă măsura au încetat;

 

c) de către procuror sau de instanţa de judecată, atunci când vehiculul a făcut obiectul unei infracţiuni.

 

 

 

 

 

SECŢIUNEA a 4-a

 

Restituirea permisului de conducere şi reducerea perioadei de suspendare

 

a exercitării dreptului de a conduce

 

 

 

Art. 219. – (1) Restituirea permisului de conducere se dispune de către şeful serviciului poliţiei rutiere care îl

are în evidenţă, la cererea titularului, în următoarele cazuri:

 

a) la expirarea termenului de suspendare, când sancţiunea a fost aplicată pentru cumul de puncte;

 

b) la expirarea termenului de suspendare, când sancţiunea a fost aplicată ca urmare a săvârşirii unei contravenţii

pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, după caz a fost

majorată cu 30 de zile, dacă titularul a promovat testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie.

 

c) în baza certificatului medico-legal prin care se confirmă că afecţiunile medicale care au determinat declararea

persoanei respective ca inaptă medical au încetat.

 

(2) Restituirea permisului de conducere se dispune de către şeful serviciului poliţiei rutiere pe raza căreia a fost

săvârşită fapta, la cererea titularului, în baza rezoluţiei sau, după caz, a ordonanţei procurorului prin care s-a

dispus neînceperea urmăririi penale, scoaterea de sub urmărirea penală sau încetarea urmăririi penale, în baza

hotărârii judecătoreşti rămase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului sau prin care procesul-verbal

de constatare a contravenţiei a fost anulat sau ca urmare a încetării măsurii de siguranţă prevăzute la art.112

lit.c) din Codul penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

 

(3) Verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie de către contravenient se efectuează de către serviciul poliţiei

rutiere care îl are în evidenţă, în cazul în care sancţiunea a fost aplicată ca urmare a săvârşirii unei

contravenţii pentru care legea prevede suspendarea dreptului de a conduce pentru 30, 60 sau 90 de zile sau, după caz

a fost majorată cu 30 de zile.

 

(4) Verificarea cunoaşterii regulilor de circulaţie constă în completarea unui test grilă, ce conţine 15 întrebări

din legislaţia rutieră. Este declarat „promovat” persoana care a formulat răspunsul corect la cel puţin 13

întrebări.

 

(5) Contravenientul este obligat să susţină examenul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie, în

perioada executării sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce, în

zilele stabilite, săptămânal, la nivelul serviciului poliţiei rutiere.

 

(6) Prevederile alin. (1) – (5) se aplică şi în cazul titularului unui permis de conducere românesc pentru care,

potrivit legii, a fost aplicată sancţiunea contravenţională complementară a suspendării exercitării dreptului de a

conduce de către o autoritate competentă străină, ca urmare a săvârşirii de către acesta, pe teritoriul statului

respectiv, a unei fapte pentru care se aplică această sancţiune.

 

 

 

Art. 220. – (1) Titularul permisului de conducere eliberat de o autoritate străină, împotriva căruia s-a dispus

suspendarea dreptului de a conduce, poate solicita şefului poliţiei rutiere pe raza căreia a fost constatată fapta,

restituirea documentului, înainte de expirarea perioadei de suspendare, cu cel mult o zi lucrătoare înainte de data

părăsirii teritoriului României.

 

(2) În situaţia restituirii permisului de conducere potrivit alin.(1), şeful poliţiei rutiere din cadrul

Inspectoratului General al Poliţiei Române comunică sancţiunea aplicată autorităţii străine care a eliberat

documentul.

 

 

 

Art. 221. – (1) Perioada de suspendare a exercitării dreptului de a conduce se reduce la 30 de zile, la cererea

titularului, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

 

a) a fost declarat admis la testul de verificare a cunoaşterii regulilor de circulaţie;

 

b) a obţinut permis de conducere cu cel puţin 1 an înainte de săvârşirea faptei;

 

c) în ultimii 3 ani de la data săvârşirii faptei pentru care se solicită reducerea perioadei de suspendare a

exercitării dreptului de a conduce nu a beneficiat de o astfel de măsură;

 

d) în ultimii 2 ani de la data constatării contravenţiei pentru care se aplică sancţiunea contravenţională

complementară nu a mai avut suspendată exercitarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie.

 

(2) Conducătorul de autovehicul sau tramvai nu beneficiază de reducerea perioadei de suspendare a exercitării

dreptului de a conduce, dacă :

 

a) perioada de suspendare a fost majorată, conform legii;

 

b) a cumulat, din nou, cel puţin 15 puncte de penalizare în următoarele 12 luni de la data expirării ultimei

suspendări a exercitării dreptului de a conduce;

 

c) a fost implicat într-un accident de circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale, iar rezultatul

testării aerului expirat sau al probelor biologice au stabilit că a condus vehiculul în timp ce se afla sub

influenţa alcoolului;

 

d) sancţiunea contravenţională complementară s-a dispus ca urmare a neopririi la trecerea la nivel cu calea ferată

când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau

sonore sunt în funcţiune.

 

 

 

 


CAPITOLUL VIII

 

Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

 

 

Art. 222. – Cu ocazia preschimbării permiselor de conducere emise anterior datei de 1 decembrie 1995 cu cele model

nou, echivalarea dintre vechile şi noile categorii se face după cum urmează:

 

a) categoria G cu categoria A;

 

b) categoria A cu categoria A;

 

c) categoria B cu categoria B;

 

d) categoria C cu categoria C;

 

e) categoria D cu categoria D;

 

f) categoriile C, E şi/sau C + E cu categoria CE;

 

g) categoriile B, C, E şi/sau B + E şi C + E cu categoriile BE şi CE;

 

h) categoriile C, D, E şi/sau C + E şi D + E cu categoriile CE şi DE;

 

i) categoriile B, C, D, E şi/sau B + E, C + E si D + E cu categoriile BE, CE şi DE;

 

j) categoria F cu categoria Tr;

 

k) categoria H cu categoria Tb;

 

l) categoria I cu categoria Tv.

 

 

 

Art. 223. – (1) Poliţia rutieră asigură însoţirea coloanelor oficiale cu echipaje specializate potrivit competenţei.

 

(2) Se însoţesc cu echipaje ale poliţiei rutiere demnitari români sau oficialităţi străine cu funcţii similare

acestora, după cum urmează:

 

a) preşedintele României;

 

b) preşedintele Senatului;

 

c) preşedintele Camerei Deputaţilor;

 

d) primul-ministru al Guvernului.

 

(3) În situaţii deosebite, care impun deplasarea în regim de urgenţă, pot beneficia de însoţirea cu echipaje ale

poliţiei rutiere şi miniştrii din Guvernul României sau omologi din străinătate aflaţi în vizită oficială în

România, precum şi şefii misiunilor diplomatice acreditaţi în România, cu ocazia depunerii scrisorilor de

acreditare.

 

(4) Beneficiază de însoţire şi candidaţii la funcţia de Preşedinte al României, pe timpul campaniei electorale, după

validarea candidaturii, numai pe raza localităţilor unde au loc activităţile electorale.

 

(5) Beneficiază de însoţire cu echipaje ale poliţiei rutiere foştii preşedinţi ai României, în condiţiile legii.

 

(6) Concursurile organizate pe drumurile publice, autorizate potrivit legii, care presupun restricţionarea

circulaţiei pe anumite sectoare, precum si transporturile agabaritice sau speciale vor fi însoţite numai cu

aprobarea Inspectoratului General al Poliţiei Române, în funcţie de disponibilităţi, contra cost, potrivit tarifelor

stabilite de normele legale.

 

 

 

Art. 224. – (1) La nivelul unităţilor de învăţământ, curs primar şi gimnazial, cadrele didactice care predau orele

de educaţie rutieră vor fi sprijinite şi îndrumate de către poliţişti rutieri.

 

(2) Concursurile organizate la nivelul unităţilor de învăţământ pe teme rutiere vor fi coordonate de către serviciul

poliţiei rutiere din judeţul în care îşi are sediul unitatea de învăţământ.

 

 

 

Art. 225. – Anexele nr.1A -1E fac parte integrantă din prezentul Regulament.

Comments
Comentariu nou Cautare
Pop Marcel  - Legislatiea rutiera.   |2010-02-26 13:42:54
am nevoie de legislatia rutiera.
condrat gabriela  - legislatia rutiera   |2010-12-03 13:58:47
am nevoie si eu va rog de legislatia rutiera
roxi  - legislatia rutiera   |2011-12-10 23:04:50
va rog cum pot invata legislatia mai usor
laur  - salut politia rutiera   |2010-02-27 07:56:25
doresc sa dau pentru permis auto si vreau sa stiu ce carte sa cumpar si daca sa
schimbat cartea din 2009. va multumesc cu respect.
ionela  - pentru laur   |2010-04-15 22:30:21
mai bine intrebi instructorul cu care urmeaza sa dai k stie mai bine
mirel  - raspuns   |2010-05-28 22:33:53
da sa schimbat ,caut legistratia din luna asta pentru ca sa anulat redobandire
permisului auto trebuie sa faci scoala
Mitza  - Legislatia rutiera   |2010-03-02 18:40:06
Buna ziua.Vreau sa stiu si eu daca pot merge cu scuter de 49 cc de la varsta de
15 ani doarece pana la varsta de 16 ani mai sunt 3 luni.Va multumesc
pandora666  - nu   |2010-04-15 20:21:24
Dispozitii generale

Art.20. - (1) Pentru a conduce un autovehicul pe drumurile
publice, conducatorul acestuia trebuie sa posede permis de conducere
corespunzator si sa aiba vârsta minima de 18 ani împliniti, cu exceptia celor
care conduc autovehiculele din subcategoriile A1 si B1, care trebuie sa aiba
vârsta minima de 16 ani împliniti.
mirica a gheorghe  - replica   |2014-07-12 12:31:17
daca am permis categoria A nu pot conduce mopedul , termina si scrie der mai
detailat ca multi nu pricep eu pricep si deaceia spun replica sa am 16 anii dar
am 64 si permis din 1997 categoria A ce zici politia spune ca si tine ca nu
scrie pe permis B1 si scrie categoria A POTI SA DAI UN TELEFON 0720175140
mirel  - raspuns   |2010-05-28 22:35:04
ai voie dar trebuie sa faci scoala
mirica a gheorghe  - rutiera   |2014-07-19 22:31:42
sti ceva legislatie , cu categoria A POTI CONDUCE VEHICOLE CU PUTERE MAI MARE DE
16KW IAR CU PERMIS CATEGORIA A POTI CONDUCE VEHICOLE PINA LA 16 KW SI MAI MULT
CEI CE AU PERMISE DE CONDUCERE INDIFERENT DE CATEGORIE POT CONDUCE TOATE
TIPURILE DE MOPEDE INDIFERENT DE NUMARUL ROTILOR SI INCA CEVA CATEGORILE DE
PERMISE A1 A2 SI B1 SINT SPECIALE PRIN URMARE AU FOST DATE PENTRU CEI CE NU AU
PERMISE SA POATA CONDUCE CINE A BAGAT ACEST COMENTARIU LA DATA RESPECTIVA
COMENTARIUL MEU NU EXISTA . LEGISLATIA RUTIERA ACTUALIZATA CA DEASTA NE
LIPSESTE LEGI LEGISLATI DE URGENTA CA NU AMENDEAZA DRUMARI DE SINT BUGETARI CA
SI POLITISTII DOUA FORTE EGALE SI DE SENS CONTRAR EFECTUL ESTE ZERO DAR
DEOCAMNDATA CA POLITIA VREA BANII MAI MULTI DAR NU FACIND DOSARE PENALE CUM
MI-A FACUT MIE CU CATEGORIA A SPUNE CA NUI CORESPUNZATOR PENTRU MOPED PAI
LEGISLATIA DE CE A FOST SCRISA SA FIE CITITA EU AM CITITO MAM CONFORMAT IAR
POLITISTULUI IAM SP...
mirica a gheorghe  - corectare comentariu anterior   |2014-07-19 23:03:44
greseala cu categoria b1 pina la 15kw
mirica a gheorghe  - PERMISU   |2014-07-19 22:36:25
SI INCA CEVA PRIMESC ACASA O INSTINTARE SA PREDAU PERMISUL MA CONFORMEZ SA
PREDAU PERMISUL SI CIND COLO SPECTACOL NU MIA FOST LUAT INTRUCIT AM PERMIS
CATEGORIA A SI POT CONDUCE MOPEDUL MERG IN AUDIENTA LA SEF IPJ PRAHOVA ACESTA
SPUNE CA POLITISTUL CARE MI-A FACUT DOSAR PENAL NUI LA RUTIERA EU DE UNDE SA
STIU SI PROCURORUL DE CE A APROBAT MAI MULT DEATIT SE INCEPUT URMARIREA MEA
PENALA ADICA DACA UNUL NUI PREGATIT ALTI REPETA DUPA EL CUM VINE ASTA NU
STIU .
mirica a gheorghe  - permise   |2014-08-04 18:09:00
mai ai frati tot ca tine dotatii
ioana  - legislatia rutiera   |2010-03-03 12:34:51
doresc sa primesc si eu legislatia rutiera si daca chestonarele de pe acest site
sunl bune, ca alte persoane spun sa nu fac dupa ele
giorge cristinel  - doresc informati urgent   |2010-03-06 22:38:03
cum pot afla permisul de conducere politia de frontiera slovenia
oprinduma/facandumi un proces de 250 e si nu am avut sa platesc procesul vb .mia
retinut permisul de conducere pana cand se achita procesul vb . este corect sami
obtina permisul de conducere fara sa comit cici o infractiune in trafic ????
adi  - Informatii urgente   |2010-04-22 03:15:01
Probabil te-au simtit ca nu stii sa scrii si sa citesti corect! In rest,
probabil te aflai intr-o zona interzisa stationarii sau nu ai urmat
indicatoarele, sau ai comis greseli in trafic si politia locala a colaborat cu
politia vamala.
Mihai  - Permis de Conducere care expira.   |2010-03-09 22:04:28
Buna,


Sunt Mihai si locuiesc in strainatate de cativa ani.

Problema care m-a
determinat sa va scriu este situatia Perm. de Conducere care va expira in iunie
2010.

Fiind departe de tara si neavand progr. vreo calatorie in ac. per. de
timp, va rog sa-mi furnizati(pe adresa de email: b_rmi@yahoo.com) info
referitoare la acest aspect.


Va multumesc si va doresc un an plin de
realizari!


Mihai.
brailovschi violeta  - puncte de penalizare   |2010-03-10 13:40:12
As dori daca se poate sa aflu si eu nr de puncte de penalizare ale sotului meu
Brailovschi Nutu .
Agent Principal Maximilian  - Puncte penalizare Dl. Brailovschi Nutu   |2013-01-20 03:42:16
Buna ziua,

Va rog sa-mi oferiti mai multe date despre sotul dumneavoastra
deoarece nu il gasesc in baza de date.Din cercetarile intreprinse impreuna cu
colegii mei nu am identificat un singur conducator auto cu acest nume si de
aceea avem nevoie de mai multe date pentru identificare (serie permis coducere,
CNP).

Sper ca v-am fost de ajutor.
daniela zagarin  - permis de conducere!   |2015-08-25 15:42:19
Buna ziua, ieri am luat permisul si maine am sa plec in spania. Am momentan
dovada. Se poate circula cu ea???
visoiu simona   |2010-03-10 20:11:06
Chestionarul 10 are mici probleme, raspunsurile argumentate sunt sarite. Se
justifica un raspuns la intrebarea X, dupa intrebarea y. Uitati-va cei care
lucrati la site.
liviu   |2010-03-18 00:43:19
vreau sa stiu daca mai este valabil atestatul pentru mopede pentru ca am scuter
de 49cm si am auzit ca mi-ar trebui cat A.va rog sa imi raspundeti.si daca da
pana cand mai este valabil. va multumesc anticipat.
marian  - Cu categoria B se pot conduce mopede?   |2010-03-25 11:03:46
Posed permis conducere categoria B. Se poate conduce mopedul(49cm3) cu permisul
categ. B?
perju marius   |2010-12-19 15:56:41
fara probleme
adi man   |2011-01-29 22:11:30
pentru moped nu va trebuie permis de conducere. Este necesar insa un atestat
prin care ati urmat cursurile de legislatie rutiera. Sau permis categoria A.
Alegeti...
Anonim   |2012-09-10 15:57:21
nu mae valabil atestatul din 2012
mirica a gheorghe  - cine minte politia sau legislatia   |2014-07-12 12:24:04
permis categoria A circulam cu mopedul pe patru roti sint lovit de doua masini
care se tamponeaza reciproc politia imi face dosar penal ca am circulat cu
permis necorespunzator deci retineti permis categoria A din 1979 am 64 de ani si
uite asa trece vremea iar prostia ocupa locul 1 in ROMANIA, ma aleg cu
microcarul o gramada de aluminiu si plastic despagubiri marunte de la firma de
asigurarii decit nimic , si politia ii da drumul individului mie nici macar nu
imi face proces verbal de contraventie este sau nu un abuz telefonatimi daca
stiti 0720175140
Baroncea Daniel Alexandru   |2010-03-25 19:52:11
Mi s-a ridicat permisul de conducere pentru ca se presupune ca nu am acordat
prioritate la trecerea de pietoni si nu am vrut sa semnez procesul verbal.As
vrea sa stiu ce se va intampla dupa ce imi expira dovada de circulatie.
Vladmir  - sal   |2011-07-26 21:23:32
ai facut contestatie la judecatoria din localitatea unde s-a produs contraventia
sau infractiunea?
benyamin  - da   |2011-12-26 18:27:21
dupa ce o sa iti expire dovada de circulatie care de regula este valabila 15
zile ,o sa stai cu masina in garaj atat timp pt cat ti-a fost retinut permisul
oni  - oni   |2010-03-28 15:51:38
pot merge cu mopedul si in alte judete ???
adi man   |2011-01-29 22:13:13
da
cri   |2010-04-06 20:48:43
ce se intampla daca mi-am uitat talonu acasa si sant oprita de politia rutiera
ionela  - pt cri   |2010-04-15 22:27:54
dai buletinul te intorci dupa talon si vi cat mai repede la respectivul politist
si il prezinti dupa care esti libera.credema stiu dar depinde si de politist.e
dreptul tau sa mergi aksa dupa talon dar dak nu te lasa incearca cu cativa zeci
de lei k in pol rom merge bafta
geo  - amenda   |2011-02-08 02:12:25
Platesti amenda
Vlasan  - remorca   |2010-04-12 18:19:43
Buna ziua as dori sa-mi spuneti si mie daca pot sa conduc un automobil cu
remorca de 750kg pe doua axe,cu permis categoria B?
Vlasan  - remorca   |2010-04-12 18:22:42
Buna ziua as dori sa-mi spuneti si mie daca pot sa conduc un autovehicul cu
remorca pe doua axe,cu permis categoria B?
pe adresa de email
roxana_vlasan@yahoo.com
adi man   |2011-01-29 22:14:44
da. cu conditia sa fie goala. daca puneti 1 kg pe remorca, sariti la categoria
BE, ceea ce inseaman scoala de soferi, examen..tot.
Pana Cristina  - Permis A1   |2010-04-15 12:35:43
Buna ziua,
pentru sustinerea examenului la categoria A1, este necesara
declaratia ambilor parinti?
Multumesc
iulia  - permis de conducere   |2010-04-20 13:54:24
buna ziua
as dori sa stiu daca este vreo problema daca am permis frantuzesc si
buletin cu adresa in Romania,sunt inscrisa la primarie in Franta dar inca nu am
carte de sejur
va mumtumesc
perju marius   |2010-12-19 15:53:09
nu este nici o problema
perju marius  - permisu   |2010-12-19 15:55:23
cum pot afla daca si em permisu suspendad ?in romania.multumesc
norbi  - drpciv   |2010-05-03 11:47:43
buna sunt norbi din oradea folositi internet explorer si intrati in google dupa
care srieti drpciv inseamna teste online politia rutiera romina sus in dreapta
va fii scris cauta pe un fond portocaliu jos sub iel scrie autentificare clic o
data dupa care apare email si parola dar atentie trebuie sa ai cont descis ori
la drpciv ori la bloguri de publicitate vor urma cestionarele pe care cu
siguranta nu le vei gresi bafta norbi salut
cata  - chestionare cat. d   |2010-05-03 12:30:08
unde pot gasi chestionare online la fel ca cele de la examen ?
george   |2013-05-20 10:53:46
Pe pagina DRPCIV.ro dupa ce autentifici vezi ca ai in partea stanga pe pagina
chestionare online si dupa ce dai clic o sa-ti apara si tipurile de categorii pt
care sa le faci
moi  - infractiune   |2010-05-03 20:03:59
Daca am condus sub influenta bauturilor alcoolice , acum sunt trimis in judecata
credeti ca-mi pot obtine inapoi permisul de conducere pana la solutionarea
procesului?In baza prezumtiei de nevinovatie.
adi man   |2011-01-29 22:15:56
nu.
dinulescu  - esti varza   |2011-04-07 21:18:01
Ai suflat in echilotest,s-au ti sa recoltat sange,te-a gasit cu alcol bai
gugustiucule, care prezumtie de nevinovatie o vrei,vai mama ta, nu ar fi
problema ca ai baut un sprit ai gresit, dar vrei sa iesi si basma curata,
suporta consecintele s-au esti incult,obez,surd,chior,tantalau, etnobotanist,si
nu suporti consecinta.
Catalin  - Pentru moped   |2010-05-03 23:57:34
As dori si eu sa aflu ce trebuie sa fac pentru a intra in posesia atestatului
pentru conducerea de mopede.
Hapry  - Buna   |2010-05-04 00:50:05
Am si eu o mica intrebare si daca ma poate lamuri cineva . daca esti incepator
si ti-a fost suspendat permisu pe 90 de zile e adevarat ca nu poti sustine
reexaminarea pt a reduce perioada la 30 de zile ?
maxim danny  - Buna ziua   |2010-05-05 15:07:18
mi-a fost retinut permisul de conducere emis de o autoritate straina si urmeaza
sa plec din romania, puteti sa-mi spuneti exact cu ce trebuie sa ma prezint la
seful brigazii (conform art.220 ) pentru restituire ?
va multumesc.
Bogancsuk Sanda  - Buna ziua   |2010-05-28 23:09:55
A-si dori sa stiu daca un baiat in varsta de 17 ani impliniti poate sa isi faca
dosar pt. scoala de soferi amatori si sa primeasca permisul numai cand
implineste 18 ani.Ar trebui sa treaca vre-o 7 luni pana implineste 18 ani .Va
multumesc anticipat.
danila vasile   |2011-01-11 12:41:10
poate incepe scoala numai inainte cu 90 de zile de a implini 18 ani si examenul
numai la 18 ani impliniti
Vladmir  - buna ziua   |2011-07-26 21:28:07
poate sa fie inscris la scoala de soferi, dar pretestarea si practica pe masina
o poate face cand implineste varsta legala de conducere de 18 ani
Florycyka  - buna ziua   |2010-06-02 16:24:59
Ce trebuie ca sa devin instructor auto?
adi man   |2011-01-29 22:18:13
trebuie sa urmati cursurile unui centru de formare profesionala a conducatorilor
auto, curs de instructor. un exemplu ar fi www.fatii.ro sau ifptr.ro, doua
dintre cele mai mari centre de formare.
Croitoru Gheorghe  - ma pot legitima cu pasaportul?   |2010-06-09 22:15:10
anul trecut am depus actele sa imi reinnoiesc cartea de indentitate, a trebuit
sa ma intorc la munca in alta tara unde am rezidenta si nu mi-am putut ridica
cartea de indentitate.anul acesta voi veni si o sa imi ridic cartea de
identitate. intrebare:avind pernis de conducere valid pot conduce si ma pot
legitima cu pasaportul pina ajung sa imi ridic cartea de identitate fara sa fiu
amendat? multumesc anticipat!
Vladmir  - Buna ziua   |2011-07-26 21:29:18
Da, puteti conduce si sa va legitimati pe teritoriul altui stat cu pasaportul,
este document oficial d identitate
vali  - nu stiu dac este bine sa invat de aice   |2010-06-16 05:10:01
am si eu o intrebare la cine stie mai bine de cit mine ieste bine sa invet de
aice ca ved ca sut la fel o fii ceva difrenta ?
cine stie sami zica si mie.
Cristi  - M-A AMENDEAZA DACA MI-A EXPIRAT BULETIUL CU O ZI D   |2011-12-29 22:06:45
pot conduce masina cu buletinul expirat ?
GEORGIANA  - prevederi leagislative semne incepator dupa 1 an   |2010-06-18 19:13:54
Buna ziua,

Am permis de conducere de 5 ani, dar nu am condus deloc. De curind
am inceput sa merg cu masina si pentru siguranta mea si a participantilor la
trafic, mi-am pus semnele de incepator in geam. Am auzit ca ar constitui
contraventie chestia asta si s-ar putea sa primesc chiar amenda.

As dori sa
stiu actul normativ care reglementeaza acest lucru.
multumesc
florin  - ceau   |2010-07-24 14:57:58
nu iti pune semne...sigur primesti amenda.....semnele sunt doar pana la un
an.....si ai grija cum conduci...
i0nut  - teapa   |2010-08-11 16:08:01
cine ti-a zis nu stie ce vb
Alina  - CURS DE LEGISLATIE   |2010-07-23 18:34:46
Intentionez ca in urmatoarele 2 saptamani sa ma inscriu la scoala de soferi pt
categoria B, va rog sa-mi recomandati un curs de legislatie pentru ca sunt cam
multe pe piata si as vrea sa cumpar unul bun si cat mai nou,

Multumesc
>>BY-STEFI   |2011-08-17 15:49:09
sa te duci la legislatiea de la scoala
florin  - sal   |2010-07-24 14:55:21
as dorii sa stiu dak pot cunduce un autovehicul fara buletin, doar cu
pasaport???...pana imi vine buletinul de la schimbat...
adi man   |2011-01-29 22:19:25
da. pasaportul este considerat act de identitate.
mihaela faur  - scaun auto copil in Smart 2 locuri   |2010-07-25 14:14:33
Rog lamuriri in legatura cu legislatia care se aplica pe teritoriul Romaniei in
legatura cu scaunele auto pentru copii in autoturisme cu 2 locuri (ex Smart
fortwo).
Prede  - Legislatie UK   |2010-07-26 14:29:18
Am o intrebare, si anume daca in afara faptului ca sensul de mers este invers
in UK decat la noi, daca legislatia din UK este diferita fata de a noastra, si
unde as gasi o legislatie rutiera pentru UK.Multumesc, astept raspuns pe mail.
murariu lucian  - permis   |2010-07-28 16:07:17
buna ziua...am o nelamurire destul de mare...eu in urma cu cativa ani am fost
retinut in romania pt condus fara permis de conducere...in urma cu un an si ceva
am primit o condamnare de 1 an cu suspendare pt aceasta fapta...
intrun final
am reusit sa iau permisul de conducere in italia..
as vrea sa stiu daca pot
circula cu el in tara fara sa intampin probleme din partea autoritatilor
romanesti...va multumesc anticipat mailul meu este lucian09sb@tiscali.it
Vladmir   |2011-07-26 21:32:42
bineinteles ca poti circula pe drumuri publice cu un alt permis de conducere,
atata timp cat nu este emis de romania poti:)
iar procedura de retinere in caz
de infractiune sau contraventie a unui permis strain este foarte complicata
bejan  - carnet   |2010-07-30 19:49:10
dupa un an de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti ai dreptul
sa dai examen si in Romania. Daca a trecut mai mult de un an de la data
ramanerii definitive a hotararii judecatoresti poti sa conduci si in Romania
fara nici o problema daca poti face dovada printr-un act de identitate ca ai
domiciliul , sau resdinta in Italia.Daca nu ai acest act atunci trebuie sa -l
preschimbi cu un carnet romanesc. mailul meu este :stejarel@steste.ro
daniela  - permis de conducere   |2010-07-30 23:49:31
as dori sa stiu daca am domiciliul stabilit in in spania pot sa dau de permis in
romania.pentru ca am auzit de la alte persoane ca nu se mai poate si ca trebuie
sa ieipermisul in tara unde ai rezidenta.as vrea un raspuns va rog pentru ca nu
mai stiu pe cine sa cred.
alex  - permis   |2010-08-02 09:53:43
pot conduce masina co o remorca de 750 kg daca sunt incepator?
calota  - cartea auto   |2010-08-09 16:34:08
Vreau sa stiu ce cod rutier este valabil cel din 2009 sau cel din 2010 care
urmeaza sa apara dar nu stiu cind .
Vladmir   |2011-07-26 21:34:10
codul rutier este valabil pana in momentul aparitiei altui cod
george   |2010-08-13 00:07:18
as vrea sa stiu dakpot sa da examenul pt permis inainte sa implinesc 18 ani, fac
aceasta varsta peste 2 luni. Ms
alexandru   |2010-08-17 14:44:06
as vrea sa stiu daca pot da examen pentru reducerea duratei de suspendare a
permisului dar am mai avut suspendat permisul in ultimul an. ms anticipat
adrian   |2010-08-20 19:27:51
Mi so retinut permisu pe o autostrada din italia pt. ca am mers pe banda de
urgenta .CATE PUNCTE SE RETIN?....PERMISU FIIND SPANIOL UNDE MI SE
TRIMITE?...deoarece mergeam in romania si mio fost retinut acolo...astept
raspuns
ciprian  - pentru adrian   |2010-11-18 13:24:41
unde ti sa luat acolo trebuie sa mergi dupa el ca la fel am patit si eu dar
vei plati o amenda administrativa de 150 de euro
Ciprian  - autostop   |2010-08-25 12:36:41
Pot sa iau autostopisti? Sant navetist si de plictiseala mai iau cate unul. Nu
este nimeni conditionat financiar. Pot sa patesc ceva?licenta transport?...etc
IAON  - masina radiata din evidenta finantelor publice   |2010-08-27 19:07:27
am cumparat o masina care este radiata din administratia financiara si nu am mai
apucat sa o inmatriculez pe numele plecand din tara. Acum dupa 3 ani vreau sa o
inmatriculez si imi trebuie fisa de radiere de la fostul propietar cu toate ca
el a scos masina din financiar, dar problema este ca proprietarul a murit si cei
de la primarie nu vor sa-mi elibereze un certificat fiscal ca sa pot inregistra
masina pe numele meu. Ce solutie legala am?
Vladmir   |2011-07-26 21:37:06
poti incerca sa mergi la un notar sa faci o declaratie pe proprie raspundere,
desi primaria unde era inregistrat fostul proprietar este obligtata sa0ti
elibereze un certificat fiscal din data respectiva cea a scoaterii din evidenta
a autoturismului
dana  - domiciliu   |2010-08-30 15:11:30
daca adresa mea este in alt judet, pot face scoala de soferi in bucuresti si sa
dau examenul in localitatea de resedinta?

rugaminte maxima: stie cineva legea
care stipuleaza concret acest lucru?
danila vasile   |2011-01-11 12:43:18
da poti face scoala unde vrei si examenul la fel
danila vasile   |2011-01-11 12:44:35
cu conditia sa ai flotant la noua adresa
adyta  - raspuns   |2011-12-08 11:50:44
Uite Dana,eu de exemplu am buletinul in jud Calarasi,dar de fapt locuiesc in
Bucuresti. Sc de soferi am facut-o in Bucuresti,DAR EXAMENELE (sala si traseul)
LE-AM DAT IN CALARASI. In concluzie . DA poti sa faci scoala de soferi unde vrei
tu in Romania,dar EXAMENELE LE DAI IN RESEDINTA DE JUDET UNDE AI DOMICILIUL PE
BULETIN. Dar daca ai buletin in jud Baia Mare,si tu stai in Constanta,,,mai bine
iti faci VIZA DE FLOTANT IN CONSTANTA:),altfel te-ar omora financiar drumurile
de la Baia Mare,la Constanta
Bucur Aurel  - acte   |2010-09-13 21:15:56
buna ziua! va rog sa imi spuneti daca sotia si-a schimbat numele, schmba
permis,talon si cartea masinii? daca da ,ce acte trebuiesc
Alex   |2010-09-19 14:07:28
am si eu o intrebare este permis sa mearga doi pe bicicleta? pe biciclete cu
doar un loc !
miha21  - obligatii gravide   |2010-09-26 20:27:01
daca sunt vizibil gravida trebuie obligatoriu sa port centura de siguranta?am
luat amenda pt asta si iam zis politisului ca in romania este altfel si mia zis
ca aici e diferit.nu e aceeasi legislatie peste tot in lume?va rog cn stie sami
rasp.
pt miha 21...  - zpz3g   |2012-01-23 12:54:05
dai cu cartea de legislatie in cap ca acolo scrie destul de clar(cu ecsceptia
femeilor gravide si al mersului in marsalier si al instructorilor in timpul
orelor de conducere.
pt miha 21...   |2012-01-23 12:55:07
pa
nicolae muntean  - codul rutier   |2010-10-13 18:47:32
Buna ziua. Ma numesc Muntean Nicolae Ovidiu si domiciliez in Spania. Posed
permis de conducere categoria B eliberat de Autoritatea Rutiera spaniola.
Spuneti-mi va rog in Romania mi s-ar putea retine permisul de catre autoritatile
romane pentru infractiuni rutiere daca permisul e proprietatea statului spaniol?
Daca da, va rog sa-mi spuneti in baza carui articol sau lege. Va multumesc.
R.Z.  - Buna ziua! Accdident neasteptat!   |2010-10-13 22:58:08
Geamul apartamentului meu a cazut pe masina unei persoane care abia o scosese
din garaj facand o zgarietura de 30cm.Cu ce sunt eu vinovata,sau ce ar trebui sa
fac sa ma lase in pace aceasta persoana care ma ameninta ca ma da in judecata
sau ca-mi sparge usa si-mi ia ceva din casa daca nu-i platesc 4 milioane de
lei,bani pe care nu-i am?
george  - dauna trebuie sa o platesti   |2013-05-20 11:09:41
In primul rand daca nu ai asigurare de locuinta trebuie sa-i platesi dauna,ptr
ca esti raspunzatoare (in fond si la urma urmei e apartamentul tau si cand nu
esti acasa).Dar faptul k te ameninta nu e ok.Sfatul meu este sa ii platesti
dauna, dar sa o faci prin posta sa fi sigura ca nu poate sa spuna k nu i-ai dat
banii.De dat in judecata o poate face dar dureaza cativa ani ,insa in mod sigur
o sa castige si ai sa platesti si chetuiel de judecata.Dar daca ai putina
rabdare sa-ti sparga usa lucrurile o sa se intoarca impotriva lui, dar dak ii
nebun riscu e cam mare.Sp[unei k nu ai toti banii si ii dai in rate sa vada ca
ai bunavointa si daca nu vrea sa te de-a in judecata intre timp ai sa ai
suficient timp sa strangi banii
R.Z.   |2010-10-13 22:58:58
Multumesc!
Dutu Valeriu  - Loc de parcare ocupat abuziv   |2010-10-16 18:23:43
Locuiesc in Ale. Coloana Infinitului, Bl. G, Ap. 48.Locul meu de parcare platit
la ADP este ocupat abuziv de alta masina de aproximativ 24 ore.
Pentru ca maine
la prima ora voi pleca din tara rog sa ma sprijiniti in eliberarea urgenta a
locului de parcare, pentru a nu fi nevoit la randul meu sa ocup alt loc de
parcare.

Cu stima
Dutu valeriu
0752.150.707
Marius   |2010-10-26 13:06:32
buna ziua....am fost oprit de catre un agent de circulatie si am dat actele la
control...masina nu era a mea,e a lui prietena mea....si ma intrebat daca am
procura??imi trebuie asa ceva in romania?
Gradinaru  - Legislatie   |2010-11-03 13:29:05
Va intrb cind se va da examen psihologic asacum trebuie pentru obtinerea unui
permis si de ce nu se revizuieste acest aspect la nivel nationalasa cum era pina
in1989 cu eliminarea dreptuluide a conduce pe drumurile publice NU SE VEDE CE
DOBITOCI SINT PE SOSELE CA TREBUIE SA FUGI DE EI uitativa in curtea politiei
cite masini ati distrus la nivel national dar noi cei civili citi morti si
masini distruse?de asemeni rog ca intoata tara sa se revizuiasca intensitatea
iluminatului la treceia de pietoni la calea ferata practi multe nu sevad slaba
iluminare de asemeni trebuie iluminat intermitent 24 de ore la toate trecerile
de pietoni si cei de ladrumuri nationale au montat multe indicatoare rutiere
haotic sau care nu isi au rostul ducind ineroare pe prticipantii la trafic de
asemeni intrarea intro localitate cu indicatorulde localitate dar de sfirsit de
localitate nu se mai gasesc CRED CA SE INPUNE DE URGENTA ACESTE CITEVA ASPECTE
perju marius  - suspendarea permisului   |2010-12-19 15:48:40
as vrea sa stiu daca ma poate ajuta cineva,daca eu am avut un accident 3 luni in
urma si dovada care miau dato pt a circula in tara pana se inchide dosaru ,eu nu
am reinoito niciodata ,suspendarea pleaca din momentu in care se incheie dosaru
sau din momentul in care mia scazut dovada.multumesc
adi man   |2011-01-29 22:30:51
din momentul in care aveti o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.
Dovada de circulatie are inscrisa pe ea valabilitatea.
luiza   |2010-12-22 19:10:28
buna ziua!!! va rog daca puteti sa ma ajutati!!locuiesc in Fr,m-am maritat de
curand si trebuie sa vin in tara sa schimb documentele,deci automat voi avea
trecuta adresa de aici!in situatia asta,pot da de permis in Romania?
adi man   |2011-01-29 22:29:39
Puteti da examenul pentru obtinerea permisului de conducere in orice stat membru
UE, evident si Romania.
marilena parmac  - prioritate in intersectie   |2011-01-08 17:43:50
buna ziua,

va rog daca puteti sa imi rasundeti la urmatoarea culpa ; ma
deplasam pe un drum fara indicatoare si la o intersectie mi-a iesit din partea
dreapta o masina care nu avea nici ea indicator de pe strada care iesea decat
cedeaza trecerea care era sub zapada si nu era vizibil la momentul impactului


va rog sa imi spuneti cine este vinovatul si care este dispozitia legala?
danila vasile   |2011-01-11 12:37:55
cel care venea din partea dreapta dumneavoastra erati pe drum cu prioritate daca
nu aveati indicator
adi man   |2011-01-29 22:27:57
VINOVAT ESTE CEL CARE NU A ACORDAT PRIORITATE LA SEMN. CULPA SI MAI MARE O ARE
ADMINISTRATORUL DRUMULUI CARE NU A INTRETINUT INDICATOARELE RUTIERE ASTFEL INCAT
ACESTEA SA FIE PLASATE LA LOC VIZIBIL SI CURATE. Nu aveti decat vina ca nu ati
prevenit accidentul prin reducerea vitezei de deplasare la intrarea intr-o
intersectie. Va pot fi aplicate 2-3 puncte de penalizare si 2 pct amenda.
Administratorul drumului poate fi sanctionat contraventional cu 21-100 pct.
amenda.
cristi  - Noi modificari ale Codului Rutier?   |2011-01-10 18:48:25
Sunt informatii pe internet despre niste modificari ale Codului rutier, am tot
cautat aceste modificari (se pare ca sunt din decembrie 2010) shi nu le-am
gasit. Va rog daca se poate sa imi indicati actul normativ si monitorul oficial
care publica aceste modificari.
Va multumesc anticipat.
adi man   |2011-01-29 22:22:19
ORDIN 268/16.12.2010 PRIVIND PROCEDURA DE EXAMINARE IN VEDEREA OBTINERII
PERMISULUI DE CONDUCERE.
danila vasile   |2011-01-11 12:35:25
as dori sa aflu un cetatean strain cu rezidenta pe teritoriul romaniei dupa cat
timp de la stabilirea rezidentei poate incepe cursurile unei scoli de
conducatori auto
adi man   |2011-01-29 22:20:54
a doua zi
costi  - permise   |2011-01-11 18:56:19
la ce categorie de permis de conducere intra conducerea unei camionete de 7,5
tone?
adi man   |2011-01-29 22:31:53
C
costel  - moped   |2011-02-02 20:50:03
Buna ziua,
va rog sa-mi spuneti ce acte-mi trebuiesc ptr a inscrie un moped
adus din Italia dar care e pe numele cumnatului meu , mopedul fiind inscris
acolo trebuie sa-l inscriu si aici in RO, pot circula fara sa-l inscriu ?

astept raspuns pe mail,
Va multumesc !
GEORGESTOICA  - intrebare   |2011-02-19 15:59:02
in ziua de 17.02.2011coborand din bloc sa ma duc sa iau copilul de la scoala
(scoala se afla in spatele blocului)m am dus la masina sotiei mele sa sterg
geamurile. dupa ce am terminat, am observat ca a oprit o masina de la politia
rutiera,in spatele masinii mele, se da jos un agent, se uita atent la numere si
imi solicita actele masinii (m am gandit ca o fi o greseala si este vreo masina
cu nr apropiate furata), caut in torpedou, ii dau actele se uita, constata ca
sunt pe numele sotiei si imi solicita si actele mele(de buna credinta)i le dau
.Se duce la masina si cand revine imi inapoieaza actele masinii, un proces
verbal, o dovada de circulatie si un proces verbal ca am predat permisul toate
acestea deoarece nu am acordat prioritate la trecerea de pietoni. care trecere
daca eu nu am miscat masina din parcare. mai eram cu un prieten cu mine si mama
mea privea inmarmurita de la balcon ce se intampla.intrebarea este , pe noi ca
ghd australia  - http://www.ghdbuyonline.com   |2011-02-21 08:10:33
Growth hormone deficiency in Australia, teach you how to protect your hair curl
and style hair salon in any way to rectify.
nicula dobrin  - sofer   |2011-02-25 19:43:54
daca am diabet mai pot profesa meseria de sofer ca eu lucru la o firma si cica
nu mai am dreptu sa profesez
georgiana  - atestatu de scuter   |2011-02-26 01:39:19
as vrea sa stiu si eu dak atestatu pt scuter e valabil si in spania si cum ar
arata atestu dak are cineva sa mi arate un model .multumesc
aLeX  - DREPT DE CIRCULATIE SUSPENDAT 6LUNI IN SPANIA   |2011-02-28 20:45:47
Mi s-a pus un ordin judecatoresc in spania pentru a nu circula 6 luni de zile
pentru pierderea a 12 puncte. Am permis romanesc. Ma afecteaza chestia asta
pentru a circula in alte tari ? de exemplu romania .... multumesc
adi  - atv   |2011-03-01 17:13:54
as vrea sa stiu daca pot conduce un ATV de 250 cm³ fara permis sau in ce
conditi. va multumesc.
marginean valer   |2011-03-08 15:24:11
vreau sa stiu daca, cu permis cat B pot sa tractez o remorca cu doua axe care sa
nu depaseasca sarcina ei maxima+greutatea masini 3500 de kg ,daca ma puteti
ajuta si unde gasesc scris?
neta  - rovinieta   |2011-03-20 22:45:52
cine stie in ce conditii sunt obligata sa cumpar rovinieta , serviciul este in
sectorul 1 iar domiciliul este in pantelimon , ilfov dar nu depasesc linia de
centura a bucurestiului
alexandru  - Mare Atentie senat si camera deputatilor   |2011-03-26 20:23:43
Inblanzirea codului sa avetrutier dupa cum se spune este bine venit, dar mare
atentie,la schimbarea directie de mers cine a gandit ca nu este asa de important
semnalizarea, si prima data va fi sanctionata cu avertisment ,stiti proverbul
romanesc//citez ,ori e prost ori nu gandeste//dragi participanti la trafic
ingnorati aceste prostii de fapt nu primele a celor care ne conduc, si sa
respectam legea semnalizand deoarece vi se pare ceva banal dar este necesara
semnalizarea precum aerul. sa ave-ti viata lunga
Avram Iancu-Horia  - pentru sectiunea NOU* Chestionare auto   |2011-04-06 12:14:44
La sectiunea NOU* Chestionare auto la chestionarul cu nr. 24, intrebarea 19 nu
este vizibil raspunsul d), care este bifat corect la verificare. Consider ca
trebuie completat.
Pe cand chestionare si pentru alte categorii de vehicole?

Va
multumesc.
pertu lucian  - moped sau scuter?permis sau atestat   |2011-04-07 00:28:32
salutare,cine ma lamureste si pe mine intr-o problema!pentru a circula cu un
scuter ex*aprilia SR ,cu motor de 49cc si 1.4kw ,este necesar A,A1 ? sau
atestat?eu am cat B,pot merge cu scuterul pe drumurile publice? sau imi treb
atestat cum sustin unii politisti?
ast un raspuns cat mai repede,VA MULTUMESC
paulica descultu  - buna seara   |2011-04-07 23:48:27
as dori sa aflu cit e valabila autorizatia de reparat auto
Dumea  - atestatul pentru scutere   |2011-04-11 03:44:42
Buna,ma numesc Catalin si in cateva zile o sa parasesc tara.As dori o informatie
daca stie cineva,daca am atestat ptr scutere aici,pot sa circul cu el si in
italia?ca doar suntem in UE,si daca da...ce trebuie sa fac?sa il traduc?sa il
legalizez?multumesc.astept un raspuns
tudori cristina  - permis suspendat pe 3 luni   |2011-04-12 11:23:53
buna ziua! as dori sa intreb si eu daca stie cineva eu sunt din bucuresti si in
ialomita am depasit viteza legala si mi-a luat permisul pe 3 luni problema este
ca acum am nevoie neaparat de el si as vrea sa ii dau in judecata ca sa mai pot
conduce unde trebuie pe ialomita unde mia fost retinut sau in bucuresti de unde
apartin eu ? si daca are cineva o cerere tip dechemare in judecata sa imi dea si
mie ca model multumesc mult
consantin  - vreau sa scot categoriile c ce si d in romania dar   |2011-04-13 17:05:10
eu am permisul cat b scos in spania imi pot scoate categoriile c ce si d in
romania daca am rezidenta in spania
marioc  - amenzi de care vor   |2011-05-16 21:44:04
un coleg de-al dv m-ia dat amenda ca am facut stanga pe linie continua el a
facut la fel cand i-am spus ca nu semnez procesu-l verbal ma amenintat ca imi
schimba infractiunea eu spunand-ui ca nu are cum el a spus ca scrie ce vrea el
in proces sunte-m la mana lor ca gresim sa nu.niste h....iiiii
sa-i dea
dumnezeu cat platesc eu amenda el sa piarda de 10 ori de nesmptit ce a fot a
vorbit cu mine parca am fi mancat din acelas castro un pusti de 23-25 de ani
gabriel  - ............   |2011-05-19 19:03:54
buna ziua, daca am rezidenta in spania,masina propietate personala imatriculata
pe adresa din spania cat timp pot sta cu ea in romania, si daca imi fac si
rezidenta in romania(trebuie sa imi scot carte de identitate) trebuie sa
imatriculez masina in romania? Multumesc,un salut.
Schuller  - Manager   |2011-05-26 10:58:00
Mai este permis ca politia sa masoare viteza in timpul in care masina de politie
este in miscare.
mirica eugen  - ce pot conduce   |2011-06-06 20:30:59
salut! ma poate ajuta si pe mine cineva cu o problema in urma cu o luna ma prins
politia baut la volan si mia facut dosar penal cu articolul 87 aliniatu 1 si
vreau sa stiu daca asi putea merge cu un moped. va multumesc
parfirie mihai  - permis suspendat   |2011-06-28 20:41:10
ce se intampla daca politia de la circulatie te opreste si ai permisul suspendat
pe 30 de zile?
adi  - Buna!!   |2011-07-03 03:34:57
As avea si eu o intrebare: atestaturile pentru moped sunt valabile in toate
statele membre UE?findca saptamana vitoare merg in Franta si nu stiu daca acolo
pot circula cu un scuter.
valy9  - categorie   |2011-08-29 21:48:59
un camion + o remorca ce nu depaseste 750 kg , dar care este cu 2 axe ce
categorie necesita ? (remorca este un peridoc cu o barca pneumatica
deasupra)va multumesc!
mihai  - franta   |2011-08-30 22:42:18
este legal in franta sa mergi in masalier 50 de metri?
Horatiu  - Normele metodologice privind conditiile de inchide   |2011-09-02 10:51:24
As avea si eu nevoie de Normele metodologice privind conditiile de inchidere a
circulatiei si de instituire a restrictiilor de trafic in vederea executarii de
lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului. Daca ma poate
ajuta cineva..va rog frumos...sau un site de unde as putea sa le iau. multumesc
frumos.
Cosmin123  - Anvelope de iarna   |2011-09-15 10:23:41
Buna,

Am si eu o intrebare: unde pot sa gasesc textul de lege referitor la
obligativitatea anvelopelor de iarna.

Am incercat peste tot si nu a reusit.
In codul rutier de pe acest site (precum si pe site-ul www.codulrutier.ro),
textul codului NU ESTE MODIFICAT !
Gheorghe  - Moped-50ccm   |2011-09-17 22:54:35
O intrebare !
Am 30 de ani, permis cat B si de curand am primit un moped de 50
ccm, dar care este inmatriculat in Germania. Are actele la zi ( carte, asigurare
) totul in limba germana. Pot sa circul cu el 100% legal neinmatriculand in
Romania?
Si daca da, sunt de ajuns actele in limba germana?
Multumesc!
Margarit Fernand  - Anvelope de iarna   |2011-09-22 13:14:49
În lege scrie "circulaţi pe un drum acoperit cu zăpadă, ghiaţă ori
polei ....." dar dacă sun în luna ianuarie şi drumul e uscat sun obligat
să am anvelope de iarnă? Unde scrie?
sara  - Buna ziua   |2011-09-28 16:24:16
Buna ziua, am si eu o intrebare daca nu deranjez.Vara aceasta am facut scoala de
soferi in Liban, la tatal meu in tara, si am luat carnetul de condus.As dori sa
stiu daca pot conduce cu permisul Libanez in Romania sau daca e nevoie sa-mi fac
unul romaneesc.Am inteles de la anumite persoane ca pot conduce pentru o
perioada de timp cu el aiciNu am nici buletinul facut deoarece a trebuit sa plec
din tara si nu am mai avut timp sa`l refac dupa ce am implinit varsta de 18 ani
in primavara.Astept un raspuns,va multumesc
!
Bogdan  - cauciucuri de iarna   |2011-10-07 17:49:05
Buna ziua. Vreau sa imi iau cauciucuri de iarna si am auzit tot felul de pareri
ca ar trebui sa scrie MS, sau S, sau nu mai stiu ce pe ele. Care este situatia
in conformitate cu legislatia? Multumesc
Daniel  - Intrebare referitor la carnet de conducere   |2011-10-12 10:16:59
Buna ziua,

Va rog sa-mi spune-ti daca cu carnetul categoria B se poate conduce
pe drumurile publice TRACTOR U445 DE 45 CP CU REMORCA PE O SINGURA OSIE(AX), SI
CU UTILAJELE AFERENTE( SEMANATOARE, DISC, etc)

Va multumesc anticipat,

Daniel
Alin  - Atestat scuter   |2011-10-12 16:40:06
Salutare!
Tocmai am terminat cursurile de legislatie pentru categoria B.
As dori
sa ma pot deplasa cu scuterul pana iau permisul de cat. B.
Pot sa ma prezint la
sediul scolii de soferi si sa cer atestatul pentru scuter ?
Andrew  - Scoala de soferi   |2011-10-13 22:43:05
Buna seara,

Tot aud in stanga si in dreapta,ca de la 17 ani am dreptul sa dau
de carnet,categoria B.
In sensul sa dau examenele necesare,dar sa am voie sa
circul cu masina pe sosea dupa varsta de 18 ani.

Multumesc anticipat,

Andrew
Florin  - 0.28 mg/l alcolemie si permis american in Romania   |2011-10-16 13:12:17
Buna ziua ,
Am o situatie un pic deosebita . Cu 24 de ore in urma am fost
oprit in trafic si testat la alcool cu rezultat 0.28 mg/l .
Detin permis
romanesc de conducere din 1990 si am si cetatenie americana . In 2007 mi s-a
spus ca , fiind in Romania nu pot conduce cu doua permise , romanesc si american
in acelasi timp, in consecinta am depus la Politia Rutiera permisul romanesc(tot
in 2007) si ma folosesc de cel american .
Acum politistul care mi-a
suspendat , in baza de date permisul romanesc pt consum de alcool , nu mi-a luat
in considerare permisul american , valid , si mi-a dat sanctiunea pe permisul
romanesc . Mi-a zis sa nu arat permisul american nimanui .
Problema se
adinceste in sensul ca permisul romanesc figureaza EXPIRAT in februarie 2010 ,
in baza de date a Politiei si , practic acum este EXPIRAT si SUSPENDAT pe 90 de
zile .
Deci cum sa procedez , avind in vedere ca permisul romanesc in sine
ana maria singeorzan  - intrebare   |2011-10-24 22:26:55
cauciucurile all season ce se folosesc in italia sunt bune ca cauciucuri de
iarna in romania? si daca da cum dovedesc politiei rutiere? din romania ?
Bianca  - legislatie   |2011-11-02 18:07:34
Buna,
E valabila legislatia publicata pe acest site , adica e de ultima
"ora"?
Astept raspuns. Multumesc!
Viorel  - Permis de bermuda   |2011-11-13 18:05:14
Buna ziua , se poate cineva sa imi raspunda daca pot sa conduc in Romania cu
permis Cat B din Insula Bermuda - care face parte din teritoriile independente
ale Regatului Britanic? Am permis cat B romanesc dar este expirat .multumesc
bud  - CAUCIUCURILE DE IARNA PTR ROMANI DIN STRAINATATE   |2011-11-15 22:49:28
Buna ziua tuturor am si eu o intrebare,de sarbatori vin in tara vreau sa stiu
daca sint obligat sa am cauciucuri de iarna pe masina chiar daca masina e
straina nui deajuns sa am doar lanturile la mine? AJUTATI-MA
valentin  - am nevoie de ajutor   |2011-11-17 21:54:26
este prima data cand acud la acest forum si nu am gasit ce ma intereseaza...as
dori dak se poate sa ma informeze cineva dak stie cat timp este obligatoriu sa
fi inscris in scoala de soferi k sa iti poati scoate categoriile c+e ptr k mi-a
spus cineva ca este necesar cel putin 3 luni ESTE ADEVARAT? va rog raspundeti-mi
pe adresa de email mytza_spany@yahoo.com/es
marius  - permis cat b   |2011-11-18 21:38:11
Buna ziua.As aveo o intrebare daca se poate...Sunt anumite masini care cantaresc
sub 3,5 tone dar au locuri pt pasageri(ex mercedes vito)se poate conduce cu cat
B?multumesc
nicu  - permis cat b   |2012-01-05 16:25:24
daca are sub 3.5 T si mai putin de 8+1 locuri poti conduce cu permis cat b. Daca
depaseste 3.5 T iti trebuie cat C, iar pentru mai mult de 8+1 locuri cat D
Florin   |2012-02-11 00:14:43
Da se poate k si tatal meu are un mercedes vito cu 9 locuri si are doar
categoria B
cosmin  - scuter 125 cmc   |2011-11-23 02:16:44
ce categorie trebuie la un scuter de 125 cmc.? si cum se obtine?
benyamin  - politia rutiera   |2011-12-26 18:31:23
Puteti circula cu o motocicleta de pana in 125 cc avand cat A1.Se obtine urmand
cursul de legislatie rutiera si apoi dand proba teoretica la sectia de politie
sau la sedii speciale.Cu stima
t marian  - masini ce se conduc fara carnet   |2011-11-24 15:20:48
care sunt conditiile pt a participa an
trafic cu asemenea masina
alex  - intrarea/iesirea din tara   |2011-11-30 01:33:43
AM 22 ANI SI LOCUIESC IN ITALIA. AM PERMIS INTERNATIONAL DE APROAPE 3 ANI SI AS
VREA SA VIN IN TARA CU MASINA. POT AVEA PROBLEME LA VAMA? ESTE VREO LIMITA DE
VARSTA PENTRU CONDUCEREA INTERNATIONALA A UNUI AUTOVEHICUL? MULTUMESC!
daniela  - autovehicul care se conduce fara permis   |2012-01-02 00:09:45
buna ziua, in masina aceea care se conduce fara permis categoria B pot sa asez
in spate un scaun pentru copiii, am o fetita de 2 ani si momentan nu am permis,
mi-ar fi utila pentru plimbarile prin oras.
mariaelena  - motocicleta italia   |2012-01-10 02:34:26
buna seara.va rog daca ma puteti ajuta.fiul meu lucreaza in italia,dar nu are
resedinta,are domiciliul stabil in romania,doreste sa cupere o motocicleta,dar
cum nu are acte de italia er vrea sa o inmatriculeze si sa platesca asigurara in
romania.ma puteti lamuri daca se poate face in acest mod si care sunt
procedurile.va multumesc si astept raspuns pe email
adidas  - sall   |2012-01-12 03:48:56
am si eu o intrebare daca ma poate ajuta cineva as fi recunoscator,sunt
incepator si am ramas fara permis pe o perioada de 90 de zile si stiu ca trebuie
sa sustin un test de15 intrebari,daca stie cineva,imi poate spune cineva ce
contine testul acela? va rog daca ma puteti ajuta s-o faceti ca pana pe 15 dec
trebuie sa dau examenul si nu stiu din ce sa ma pregatesc. multumesc!
marcel  - intrebare   |2012-01-28 09:38:45
va salut , am si eu o intrebare . am dat sala pt permis cat B si am fost admis ,
in situatia care nu iau traseul dau din nou sala? va multumesc anticipat
Letitia  - solicitare   |2012-01-28 23:54:00
Am avut un incident, tamponare cu avarii usoare, la cedeaza trecerea, lipsa
inspectie tehnica.In procesul verbal am primit avertisment, amenda ( 6+9) 15
puncte.As vrea sa stiu permisul pt. cat timp mi-e retinut si ce varianta ar fi
pentru a-l redobandi mai repede!Nu am avut niciodata accident in cei 11 ani de
cand conduc. Multumesc
Florin  - Este adevarat?   |2012-02-09 16:39:47
Salut, Am 17 ani si mai am 6 luni pana sa
implinesc 18 si am auzit ca pot da de carnet si daca iau sala si traseu pot
conduce pana la 18 ani doar cu un insotitor in dreapta care sa aibe cel putin 5
ani de experienta.Este adevarat?
BOGDAN  - CUM POT OBTINE PRMISUL UNDE I-MI DESFASOR ACTIVITA   |2012-02-10 10:36:46
Buna ziua,
daca sunt din alt judet iar acum sunt
la unchii mei intr-un alt
judet pentru a-mi efectua cursurile scolare ce conditii trebuie sa indeplinesc
pentru a obtine permisul de conducere in judetul unde i-mi urmez cursurile.

Mentioinez ca la unchii la care locuiesc nu am viza de flotant, nu sunt luat in
spatiu.
multumesc si astept un raspuns.
gicu  - unde gasesc codul rutier roman in limba engleza   |2012-02-19 22:26:30
Daca stiti,va rog sa-mi spuneti unde pot gasi codul rutier roman in limba
engleza.Va multumesc!
gabriel  - condus fara sa stiu ca autorizatia provizorie a ex   |2012-02-26 18:38:16
am condus o maina fara sa stiu ca autorizatia provizorie de circulatie a
expirat. Ce mi se poate intampla?
boboc   |2012-02-27 17:13:51
desa
boboc  - CFG   |2012-02-27 17:14:15
WEW
MOICA AFILON  - Instinctorul auto   |2012-02-28 19:52:49
Buna ziua
M-as bucura daca ati analiza oportunitatea dotarii autoturismelor cu
INSTINCTOARE.In consecinta propun ELIMINAREA.DIN CODUL RUTIER,A OBLIGATIVITATII
DOTARII AUTOT. CU INSTINCTOARE AUTO.Am vazut nenumarate masini arzand dar,n-am
vazut pe nimeni sa incerce cu miniinstinctor sa stinga focul.Abia reuseau,dupa
ore de efort,pompierii cu 2-3 tulumbe.Si atunci ?Aceasta obligativitate din Lege
face ca cei de la verificari auto (VTA)sa-si insuseasca niste bani de la
noi.Masina mea avea 2 ani si vreo 10.000Km.N-avea ce sa faca,nu a gasit nici un
defect si,atunci,pe loc i-a sarit "fisa" -"instinctorul
auto".L-am aratat."Este expirat",zice el.Eu;"ce-i de
facut"?El;"te costa 30 lei",I-am dat.El:"acum mergi la...,seful
de la pompieri si-ti spune el".M-am dus,mi-a pus o bulina pe
instinctor,valabila 1 an si mi-a cerut 10 lei.PENTRU CE ?
George Dumitru  - Legistatie   |2012-03-02 21:23:01
Buna ziua.
Va rog sa actualizati Codul rutier si Regulamentul.
Faptul ca site-ul
Dvs se imita numele unei institutii a statului, va obliga sa mentineti
legislatia afisata in pas cu modificarile aplicabile.
Este inadmisibil sa te
numesti politiarutiera.ro si sa afisezi alta legislatie decat Politia
Rutiera.

Succes.
George Dumitru
Florin  - de la ce varsta se poate conduce smart?   |2012-03-09 16:27:10
De la ce varsta se poate conduce smart si de ce este nevoie?
nelu b.  - pe masinile institutiilor se pune semnul incepator   |2012-03-09 21:34:24
Buna, as vrea sa stiu daca pe masina institutiei e obligatoriu sa pun semnul
incepatorului ?
Elena  - scoala de soferi   |2012-03-11 23:11:46
As dori sa stiu daca pot face scoala de soferi in alt judet decat cel in care am
domiciliul stabil. De asemenea, examenul trebuie sa-l dau neaparat in judetul in
care am domiciliul stabil? Va multumesc!
Andrei   |2012-03-15 20:00:13
Buna ziua,
As dori sa stiu daca este posibil sa conduc masina tatalui meu care
este decedat. Am inteles ca pentru a o trece pe numele meu trebuie sa fac
demersurile pentru succesiune. In cazul nu voi face prea curand succesiunea as
putea avea probleme? Aici ma refer la ITP, RCA, control in trafic al politiei
rutiere sau ARR. Specific ca este vorba de un autoturism.
Va multumesc pentru
raspuns.
alina  - dovada   |2012-03-22 23:34:24
am o mica problema,am atins masina in parcare de bordura e zgariata si ia cazut
nr,fata ,trebuie sa scot dovada de la politie sa pot sa circul??multumesc
LindsayKATY33  - re   |2012-03-26 17:01:52
People in every country get the credit loans from various banks, because it is
easy and fast.
dutu2007  - REDUCERE SUSPENDARE PERMIS   |2012-04-03 12:55:18
PERMIS RETINUT PENTRU ALCOOL 0.20 , AM TRECUT TESTUL , AM DEPUS DOCUMENTATIA
PENTRU REDUCEREA SUSPENDARII , IN CAT TIMP PRIMESC RASPUNSUL DE LA POLITIE ?
daniela   |2012-04-05 21:25:12
de curind mi sa luat talonul de la masina pentru ca nu am avut rovigneta platita
si mi sa dat dovada de 15 zile .masina nu este a mea iar propietarul este plecat
din tara pana in mai .vreau sa stiu daca pot sa prelungesc dovada pana vine
propietarulca sa pot sa circul in continuare.
daniela  - comentariu   |2012-04-05 21:29:59
de curand mi sa ridicat talonul pentru ca nu am avut platita rovigneta si mi sa
det dovada de 15 zile .masina nu este a mea iar propietarul este plecat din tara
si vine in mai .cum pot sa prelungesc dovada pana atunci.va rog cine stie sa ma
ajute. super rubrica
Tina33Carr  - reply this topic   |2012-04-12 19:59:27
That's known that cash makes us disembarrass. But how to act if one has no
money? The one way is to receive the loans and just small business loan.
KaraCamacho35  - re   |2012-04-12 20:09:11
The business loans are very useful for guys, which want to ground their own
career. As a fact, it is very easy to receive a student loan.
caty  - legislatia rutiera   |2012-04-22 22:34:44
as vrea sa dau de permis anul acesta eu am si rezidenta in italia este vro
roblema
caty  - legislatia rutiera   |2012-04-24 00:25:48
peste 2 luni vreau sa ma inscriu la scoala de soferi.imi poate spune cineva daca
legislatia asta este valabila si daca pot face chestionarele d p sit.ul asta
.MULTUMESC
ticala paul  - radiere autovehicul   |2012-06-06 19:15:13
Buna ziua am si eu o intrebare, eu am vandut masina inscrisa pe numele meu dar
nu am facut nici contrac nici nu am mentionat in cartea vehiculului(greseala
incepatorului) si acum nu mai pot da de noul proprietar pentru ca a fost
vanduta inca o data. eu doresc sa o radiez din evidentele fiscale, am inteles ca
voi primi o amenda, imi asum acest lucru dar cum ma poate ajuta politia in acest
sens?
bogdan  - buna ziua   |2012-06-14 23:18:32
daca am permis de o luna asi vrea sa stiu ce masina si cu ce capacitate pot
conduce ?
Dan  - suspendare permis 90 zile   |2012-06-16 17:49:40
Buna ziua,

Mi-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pentru 90 de
zile din cauza unei viteze prea mari. am recunoscut fapta si am platit si amenda
in aceeasi zi. avand in vedere ca nu au mai fost antecedente de acest gen de
cand am permis (2003) am inteles ca pot face o cerere pentru reducerea perioadei
de la 90 de zile la 30 de zile.
intrebarea mea este: care sunt pasii de urmat
pentru acesta actiune? mentionez ca aceasta contraventie s-a intamplat in jud
braila, iar eu locuiesc in bucuresti.

multumesc anticipat!
Lorenzo  - Pot conduce cu mana in ghips?   |2012-08-10 01:46:45
Am si eu o intrebare. Mi-am rupt mana acuma doua luni, am trecut de faza
ghipsului, am doar o atela exterioara textila cu arici si insertie metalica in
jurul incheieturii, dureaza doua luni deoarece am si o bucata de titan in os,
iar intrebarea mea este, pot conduce legal daca am aceasta aparatoare de
incheietura? Dar cand am avut ghips ? As fi putut conduce legal ? Nu de alta dar
am gasit raspunsuri contradictorii la aceasta intrebare, dar nici o lege sau
anexa care sa-mi raspunda precis intrebarii mele. Va multumesc anticipat.
nicu   |2012-08-30 19:02:42
Buna ziua
Am o intrebare ...ce se intampla daca am condus o masina dupa ce au
expirat numerele , in acelasi timpt am fost baut cu o alcoolemie in sange de
0,71 .
Bineinteles ca mi-au luat permisul dar nu stiu ce mi se poate intampla
?

Multumesc!
florin   |2012-09-19 11:39:14
buna ziua. mia fost suspendat permisul pentru 2 luni in italia in ianuarie si
inca nu a ajuns nici macar la consulat. Ce se intimpla daca il declar pierdut.
sunt sofer profesionist. multumesc
Voloseniuc Gheorghe  - legislatia rutiera   |2012-09-28 14:19:39
Buna ziua. Am 53 ani posesor permis de conducere din anul 1980 categoriile
"B" si "C". In prezent sunt in gradul 1 ( unu ) de invaliditate
locomotor . Mentoinez ca detin un autoturism Ford Galaxy cu cutie de viteze
automata si cu adaptare comenzi speciale frana si acceleratie, pe care il conduc
foarte bine. Ma intereseaza daca legea imi permite sa conduc o masina tot cu
comenzi speciale din categoria "C" ?
Multumesc !
Voloseniuc Gheorghe  - legislatia rutiera   |2012-09-28 14:20:50
Buna ziua. Am 53 ani posesor permis de conducere din anul 1980 categoriile
"B" si "C". In prezent sunt in gradul 1 ( unu ) de invaliditate
locomotor . Mentoinez ca detin un autoturism Ford Galaxy cu cutie de viteze
automata si cu adaptare comenzi speciale frana si acceleratie, pe care il conduc
foarte bine. Ma intereseaza daca legea imi permite sa conduc o masina tot cu
comenzi speciale din categoria "C" ?
Multumesc !
Voloseniuc Gheorghe  - legislatia rutiera   |2012-09-28 14:22:28
Buna ziua. Am 53 ani posesor permis de conducere din anul 1980 categoriile
"B" si "C". In prezent sunt in gradul 1 ( unu ) de invaliditate
locomotor . Mentoinez ca detin un autoturism Ford Galaxy cu cutie de viteze
automata si cu adaptare comenzi speciale frana si acceleratie, pe care il conduc
foarte bine. Ma intereseaza daca legea imi permite sa conduc o masina tot cu
comenzi speciale din categoria "C" ?
Multumesc !
Apetroaie Ioan  - adaugare categ E   |2012-09-28 18:00:49
Subsemnatul,detin permis de conducere categ B,din anul 1991,si doresc sa adaug
categ E.Ma intereseaza daca se poate si care este procedura.Va multumesc.
Laurentiu  - Scuter   |2012-10-01 23:06:51
Buna ziua!!! Am voie sa ies cu scuterul din afara localitatii.Mentionez ca
scuterul lam luat acum o luna si inca nu lam transcris pe mine,am
acte,inmatriculat,asigurare platita.Deci imi spuneti si mie dak as putea sa ies
va rao frumos.
Roxana  - permis suspendat   |2012-10-11 01:22:21
Buna ziua, mi-a fost suspendat permisu de conducere pentru alcool (putin peste
limita) in italia pentru 4 luni dupa ce am facut analizele mi l-au dat pentru 1
an acum cand am refacut analizele mi l-au dat inapoi pentru 2 luni desi trebuia
sa mi-l deie pentru 2 ani, am intrebat de ce nu stie nimeni sa imi deie un
raspuns. AS putea sa ma intorc in tara si sa mi-l refac? Eu am permis italian as
putea sa vin si sa renunt la el pentru unu romanesc? daca da va rog spunet-mi
care sunt procedurile sau ce ar trebui sa fac. Multumesc
george  - permis cat.B   |2012-10-25 10:05:53
Bună ziua,am permis cat.B.Cu ce automobil pot tracta o rulota a carei sarcina
max.este de 1300kg:
-Logan(1600)
-Opel Astra G(1600)
Multumesc.O zi
bună
cornel  - buna Ziua   |2012-11-06 16:07:19
as dori sa stiu daca cursul pentru mopede facut in Romania este valabil si in
afara tarii,atestatul tradus si legalizat...in Italia mai precis..va multumesc
radu marian  - nelamurire   |2013-01-04 19:56:27
sant posesor de permis categoria C+E din 1993 vreau sa stiu daca imi trebuie de
la 19 ian permis pt scuter sau pot circula cu cel pe care il am ....ca ar fii
total absurd sa imi trebuiasca...adica pot conduce un tir de 40t si sa nu pot
conduce o bicicleta de 90kg ....dar totul este posibil ca doar traim in
ROMAMIA....astept un raspuns
Mihalas Dumitru  - Anvelope cu crampoane   |2013-01-08 18:01:46
Buna Ziua. As dori sa aflu daca e permis pe timp de iarna sa merg pe teritoriul
Romaniei cu anvelope cu crampoane, daca nu care este amende
Nicholson35Kristie  - reply   |2013-01-18 13:12:05
I guess that to get the loans from banks you should have a good motivation.
However, one time I've received a commercial loan, just because I was willing to
buy a car.
diaconu pavel  - examen auto in limba engleza   |2013-01-23 16:08:20
buna ziua,va rog sa imi spune-ti daca se poate da examenul scris in limba
engleza si daca exista cursuri de legislatie si chestionare,in limba
engleza.
multumesc anticipat
Ionut  - EXAMEN   |2013-02-07 20:59:51
Examenul se poate da in limba engleza, problema este ca si eu cant suport de
curs in limba engleza si nu gasesc nici unde, in cazul in care aflati ceva, va
rog sa ma contacati prin email !!
Va multumesc anticipat !
roko  - atestat moped   |2013-01-23 18:09:16
mai este valabil atestatul pt moped dupa data de19.01.2013?
catalin  - valabilitate atestat legislatie pt moped   |2013-01-24 01:34:21
am atestat pt moped-ul pe care-l detin din 25.11.2012. mai e valabil dp 19
ianuarie 2013
viorel   |2013-01-26 20:26:35
dupa modificarile din codul rutier se mai poate conduce tractor sub 3500 kg cu
cat. B?
Catalin MIHAESCU  - Anvelope   |2013-01-28 17:59:43
Buna ziua,
As dori sa imi spuneti daca in noua legislatie s-a modificat ceva
legat de anvelopele de Iarna, Vara si AllSeason.
Cand a inceput faza cu
anvelopele de iarna si vara am cerut ceva de la politie in care sa imi confirme
ca pot sa circul si cu anvelope AllSeason atata timp cat pe anvelope sunt
inscriptionate M+S si semnele reprezentative (munte, fulg, soare si
ploaie).

Multumesc pentru promptitudine si astept raspunsul dumneavoastra.

Cu
stima,
Catalin MIHAESCU
Coordonator Parc Auto
Nenciu Maria  - Inmatriculari auto 2013   |2013-01-28 21:39:42
Buna seara,
Va rog frumos sa'mi spuneti si mie ce trebuie sa fac pentru a
inscrie masina mea audi A4 an 1997,actualmente in Italia, in Romania. Are vreo
importanta faptul ca are implant GPL. Si care ar fi costurile.
Va multumesc
mult!
WinnieLloyd  - respond this post   |2013-01-31 06:15:52
I guess that to get the credit loans from banks you ought to have a good
motivation. Nevertheless, one time I have got a credit loan, because I wanted to
buy a car.
HoldenNADINE22  - respond this post   |2013-01-31 06:17:14
I had got a desire to begin my own organization, nevertheless I didn't earn
enough of cash to do that. Thank God my colleague said to utilize the loans.
Therefore I received the short term loan and made real my old dream.
Anonimul  - Reguli de prioritate   |2013-01-31 16:46:55
Am o nelamurire.
intr-o intersectie cu un drum cu prioritate la care eu am stop,
iar la drepata incepe sens unic, trebuie sau nu acordata prioritate de trecere
celor care ies din dreapta mea de pe contrasens? trebuie sa ma asigur si la
eventualii bolovani care ies de pe contrasesns?
Boyd31Gloria  - reply   |2013-02-01 23:44:04
I will recommend not to wait until you get enough amount of money to order
goods! You can just get the loans or just short term loan and feel yourself free
PollardCHERIE18  - respond this topic   |2013-02-01 23:45:10
Every body remembers that our life is expensive, however some people need money
for various issues and not every man earns big sums money. Hence to receive fast
home loans and auto loan will be a correct solution.
Andrei  - Suspendarea permisului   |2013-02-08 17:34:25
Buna ziua.Am si eu o mica nelamurire legata de suspendarea permisului de
conducere.In data de 21.01.2013 am fost prins depasind pe linie continua in
jud.Olt, suspendarea permisului 30 de zile+dovada 15 zile.La saptamana distanta,
in Deva am fost oprit pentru neacordare de prioritate unui pieton aflat pe
trecerea marcata.Atunci mi s-a retinut dovada si mi s-a dat alta dovada care era
valabila ca cealalta pana in data de 5 februarie.In PV nu se specifica niciunde
suspendarea dreptului de a conduce 30 de zile.Astazi am primit o hartie de la
Indpectoratul de Politie al jud.Hunedoara in care spune "...v-a fost
suspendata exercitarea dreptului de conducere pe o perioada de 30 de zile,
incepand cu data de 08.03.3013" ... eu ce sa inteleg din aceasta hartie?Pana
in data de 08.03 mai pot circula?Va rog frumos sa ma lamuriti daca se poate ca
nu mai inteleg nimic
iuliu  - legislatie rutiera   |2013-02-23 12:03:07
VREAU
Marian  - circulatie rutiera   |2013-02-25 22:35:32
buna seara am si eu o nelamurire un tractor inscris la consiliu local poate
circula pe drumurile judetene din raza comunei la care este inscris cu permis de
categoria B . multumesc anticipat cu stima marian
ionel vn  - manevre   |2013-03-15 16:09:28
la ce distanta de o intersectie semnalizata se ezecuta manevra de intoarcere de
pe loc0
veronica  - amenda pentru pieton   |2013-03-29 19:36:34
Am atraversat strada intr-un loc fara trecere de pieton,si chiar in momentul ala
era 1 politist care m-a vazut si drept urmare am primit amenda 6 milione.E
posibil asa cava?e absurd
emanuel  - remorca mma 750 kg   |2013-04-23 02:52:19
buna ziua,intentionez sa plec in romania din spania cu masina personala si
remorca de 750kg,cu masina stiu ca pot circula fara probleme,dar cu remorca cum
este? greutatea masini cu tot cu remorca nu depaseste 2000 kg cantarita de
mine,remorcile care circula in roamnia trebuie sa aibe 2 numere sau cum sta
treaba? aici in spania poti conduce orce remorca de autotorism doar schimbandui
nr de inmatriculare de la masina cu care o sa tractezi remorca,trebuie sa
platesc vreo taxa la vama sau o asigurare pentru remorca?.va multumesc.
george  - legislatie cat D   |2013-05-07 19:49:38
Buna ziua!As dori sa invat pt categoria D inainte de a ma duce la scoala de
soferi si nu gasesc manual gen cel cu intrebari si raspunsuri pentru categoria B
in nici o librarie.Imi puteti spune unde se gasesc asemenea manuale pentru
categoria D si atestat? Va multumesc anticipat!
alin  - buletin expirat   |2013-06-10 13:04:15
salut. buletinul meu a expirat in data de 8 si pe cel nou il primesc dupa 15.pot
conduce masina daca e expirat? sau am nevoie de ceva dovada cum ca mi se schimba
buletinul?
ludovic  - pasager copil pe moped   |2013-06-10 20:44:47
buna ziua.as dori sa sti daca am voie sa tranport un copil de 8 ani pe moped,si
daca da in ce conditii.va multumesc.
Marian   |2013-06-14 10:14:04
Buna ziua,

Pot conduce cu categoria B un scuter de 250 cm3 ?

Multumesc
ionela  - permis de condus   |2013-06-14 22:21:44
Ma puteti informa daca pot sa dau examenu de condus in Rominia,eu sunt inscrisa
in spania am luat sala dar ma pica la orasi si asi vrea sa stiu daca pot sa dau
in rom daca sut inscrisa in spania
UltrasoundTech  - Legislaţie rutieră   |2013-09-05 15:20:47
In addition to violating the Iraq sanctions, the indictment also accuses
the charity of stealing more than $84,000 of a grant intended for
relief in Mali. link:http://"http://theultrasoundtechnician.c om/diagnostic-medical-so
nographers/". The time taken for sending and receiving cash is just
the time taken to e-mail it. It's not easy to save if you're living
paycheck to paycheck, dying to take a new holiday, or tempted to devote
every little thing
you save.

http://theultrasoundtechnician.com/diagno stic-medical-so
nographers/
gicu  - moped,49,26 cmc   |2014-06-01 18:59:33
Ma puteti informa,am Dovada de Circulatie pentru MOPED de 6 ani,si am tot la el
ori ce act si asgurare platita,vreau sa stiu si eu daca pot CIRCULA cu el,eu
circul cu el doar in comuna.va Multumesc
mirica a gheorghe  - moped   |2014-07-12 12:38:32
daca ai moped cred ca este bine sa mergi la politie sa te inscri la examen
pentru permis mp, si ce iti trebuie iti spune politia de remarcat un lucru toti
care detneti aceste adeverinte de legislatie nu mai dati orasul si doar sala ai
auzit citeste si invata
petre  - peridoc   |2014-07-11 15:34:49
As vrea sa aflu da e nevoie de asigurare pentru peridoc barca 600kg cu barca
inclusa
Filip  - Omologare fariri originale cu bi-xenon   |2014-07-17 13:00:02
Buna ziua, am un Seat Ibiza 6J din 2009. Masina cand am adus-o din Germania avea
faruri cu oglinda cu bec halogen.Am facut RAR-ul (asta acum 1 an si jumatate),
iar recent am achizitionat doua faruri originale Valeo de la Seat !! Farurile
vin cu lupa bixenon,iar acum as vrea sa stiu daca se pot omologa fara a avea
acel cantar pe bascula (auto-leveling).Tin sa mentionez ca am si spalatoarele
pentru faruri. In cazul in care nu se pot omologa,oricare ar fi
motivul,intrebarea mea este,daca agentul ma opreste in trafic, imi poate retine
certificatul in conditiile ion care am lupa cu far de fabrica si spalator la
faruri?Are dreptul? As avea nevoie de un raspuns. Cu respect !!
vlad  - prelungire dovada   |2014-07-23 18:08:28
Bună ziua,
Întrebarea mea ar fi dacă se mai poate prelungi dovada la care mi
s-a confiscat talonul mașini.
Va multumesc
mirica a gheorghe  - vede legislatia rutiera la scutere motociclete si   |2014-08-08 16:32:08
din 2016 scutere si motociclete si din 2018 la mopede , poate deveni obligatoriu
dar sa nu uitam ca specialist va spun ca legea nui inca buna motiv mopedele si
motocicletele nu alearga pe drumuri decit circa 3-4 luni pe an deci cine vrea sa
ne fure de bani opritiva fratilor pusi pe capatuiala nereala deci articolul 100
-102 aliniatul 3 nu corespunde felul in care vreti sa scapatiiiiiiiii .
ioana  - circulatie smart   |2014-10-29 01:12:45
Buna ziua, am o masina smart(2 locuri). Ce faccand trebuie sa transport copilul
de 4 ani si 6 luni. Unde il asez? Multumesc.
sincer  - PACAT..   |2015-01-28 12:28:15
Niciodata intr-un automobil cu doua locuri nu este premis transportul minorilor.
Asa cum in autoutilitare nu este permis transportul persoanelor. Motivul este
acelasi: automobilul nu a fost prevazut din constructia sa pt asemenea
situatii.
este ILEGAL sa fie transportat un copil intr-n Smart For Two.
ALEXANDRU  - intrebare   |2014-11-11 15:56:03
Pt.o remorca cu 2 axe si depaseste750kg am carnet BE pot sa o tractez cu aceasta
categorie de carnet,si pt acesta remorca daca imi trebuie cauciuguri de iarna?
albert  - dupa redobandire   |2014-12-30 21:03:25
salut ...am o intrebare. ..dupa ce miam reluat permisul de conducere cat B
...trebuie sa pun bulina de incepator in geam , sau merg fara ?
claudiu balas  - prezentarea la examinare auto   |2015-01-31 10:51:20
Bună ziua,Am o mică neintelegere.
Dețin permis de conducere de 7 ani cât B
obținut în românia și preschimbat în germania, acuma vreau sa îmi adaug
noi categorii C CE.Am depus actele pentru preschimbare în românia și am o
dovadă înlocuirea. Mă pot prezenta la examen sau nu cu dovada inlocuitoare?
?. ..
mie mi sa zis ca nu am ce căuta la examen numai după ce îmi vine noul
permis Românesc
cristina lazar  - analizele   |2015-05-27 22:58:21
sunt insarcinata in luna a 8 a, am dat din nou sala si am luat dar nu ma pot
programa la traseu deoarece imi expira analizele. imi pot reface analizele, daca
sunt gravida? si pot sa dau traseul?
Mihai Diaconescu  - Permis uk   |2015-06-28 18:43:26
Buna ziua.
Am o intrbare.Am permis full U.K. din noembrie 2014.Este vreo
problema daca vin cu masina in tara?
onac magdale  - permis valabil   |2015-06-28 21:26:19
Buna ziua, ma
intereseaza daca un cetatean austriac de aproape 18 ani dar neimpliniti,cu
permis de conducere valabil,poate conduce un autovehicul pe teritoriul tarii
noastre?Va multumesc mult!
claudiu   |2015-07-18 20:55:16
Am avut permis de conducere romanesc lam preschimbat in marea britanie iar acum
2 ani de zile mia fost anulat pentru bautura am fost la limita si mi lau anulat
.Vreau sa stiu data am vreo sansa sa dau acasa in romania si sa-mi recuperez
toate categoriile si vechimea daca e vreo pretestare ceva sau trebuie sa dau din
nou pentru fiecare categorie multumesc si astept raspuns
Tudoran Claudiu  - permis pentru gravide   |2015-07-28 20:26:34
AM si eu o intrebare.
Sotia mea e insarcinata in 26 de saptamani se mai poate
duce sa faca scoala de sefer?
Ca am auzit pe la altii ca daca trece de 7 luni nu
ai mai da voie la examen la oras??????
Cheap Silicone Wristbands  - Glow in which to buy silicone wristbands, custom s   |2015-08-14 01:06:23
When you are partying too distressed if no luminous silicone wristbands can
bring you the atmosphere? Are you looking luminous hand ring custom factory, so
you can buy for your event you wish to Luminous silicone wristbands? We offer
customized silicone wristbands include, but are not limited to, lu
Rubber Wristbands Wholesale  - Customized silicone wristbands belong to you, make   |2015-08-14 01:15:00
Please contact us Bache silicone wristbands company, we will make part of your
silicone wristbands, you can customize arbitrary part of your silicone
wristbands, silicone wristbands allow your stylish and personality, we offer you
a silica gel Customized bracelet will also provide you with free art
custom bracelets wholesale sit  - Silicone wristbands agents, silicone wristbands ho   |2015-08-16 05:40:53
How to become a silicone wristbands agents, how to get the lowest sale price
silicone bracelet. How successful proxy silicone wristbands? Are you looking for
answers to these questions? As we all know, silicone bracelet except white
camouflage bracelet and bracelet, there are a variety of custom sty
custom silicone bracelets chea  - Silicone wristbands trading company, silicone wris   |2015-08-16 05:45:12
You are looking for silicone wristbands trading company it? Are you looking for
a silicone wristbands agents it? Or you want to be a silicone wristbands agents,
wants to set up a sales company silicone wristbands business? If you are the
former, you can contact us directly, we will offer you the low
customize silicone bracelets  - What are custom silicone wristbands, custom silico   |2015-08-16 05:51:01
Customized silicone wristbands is based on the needs of different customers
produced with the purpose silicone hand ring Custom silicone wristbands species
include various parameters color, size, text, and packaging. If you are a
company manager, you want to promote the company's corporate culture,
keyrings custom  - supermarket trolley token   |2015-08-16 21:06:50
shopping trolley design
blank acrylic keychains  - Free silicone bracelet wristbands, silicone wristb   |2015-08-17 19:01:17
We Becky silicone wristbands offer you two ways to free silicone wristbands, one
is after your purchase, if you purchase the number of over 100, we can then
offer you 100 free silicone bracelet. Another Species that if you are a social
welfare organization, can apply to us for free silicone wristban
silicone rubber bands  - Use silicone bracelet, silicone wristbands product   |2015-08-18 22:07:07
Now silicone wristbands in the design process to choose a variety of appearance,
flat printing, gravure, letterpress, fuel injection and other different printing
process makes energy bracelet rich variety of shapes, form simple, classic,
stylish different styles . silicone bracelet 100% pure natural
design wristbands online  - Customized silicone wristbands belong to you, make   |2015-08-18 22:08:39
Please contact us Bache silicone wristbands company, we will make part of your
silicone wristbands, you can customize arbitrary part of your silicone
wristbands, silicone wristbands allow your stylish and personality, we offer you
a silica gel Customized bracelet will also provide you with free art
rubber bracelets custom  - What silicone bracelet is why we wear silicone wri   |2015-08-29 00:00:12
silicone bracelet first popular in the United States, the world's first silicone
bracelet is yellow & quot; LIVESTRONG & quot ;, all the people wearing the
bracelet common purpose is to resist diseases such as cancer, make life
stronger! Today, silicone wristbands are recognized more people, they c
Cheap Custom Bracelets From Ch  - What is adi bracelet, silicone bracelet is what ad   |2015-08-31 22:13:10
adi bracelet is a popular sports silicone wristbands, also called adi silicone
bracelet, stands for adidas. we in the sports arena, a football field and
basketball court have seen someone wearing silicone bracelets adi Wear adi
silicone bracelet is not just a symbol of the spirit of sport, but also
Silicone Bracelets Cheap  - Wholesale silicone wristbands, silicone wristbands   |2015-09-03 08:48:24
Silicone bracelet wholesale price depending on the number of silicone wristbands
will lead to different, if it is within the 1000 silicone bracelet, if
monochrome silicone wristbands, prices may be 60 ~ 70usc, if it is more than
1000 , the price may be reduced to 50 ~ 60usc. cheaper silicone wristba
China Manufacturer Gateway  - What silicone bracelet is why we wear silicone wri   |2015-09-03 08:49:13
silicone bracelet first popular in the United States, the world's first silicone
bracelet is yellow & quot; LIVESTRONG & quot ;, all the people wearing the
bracelet common purpose is to resist diseases such as cancer, make life
stronger! Today, silicone wristbands are recognized more people, they c
Toma Marin  - Buna ziua   |2015-09-13 22:25:15
Daca nu asigur masina cu frana de mana,iar aceasta pleaca din loc si se opreste
pe partea carosabila fara sa produca pagube dar stranjeneste circulatia
respectiv un sens de mers,ce sanctiune pot primi.Conducatorul auto plecand de la
masina iar cele intamplate se petrec in lipsa acestuia.Multumesc
marius  - Codul Rutier in Engleza   |2015-09-25 14:33:43
avem carte noul cod rutier in lb.engleza. se gaseste si pe www.librarie.net
buy Corner Gas Complete Series  - Seasons 1-2 Dominion dvd nearly knocking her over.   |2015-10-25 05:24:27
nearly knocking her over. translation teaching, directly, 1980 May,Chicago
F link:http://www.oldtvshowondvd.com/Chicago-Fire-S eason-3-DVD-Boxset-FREE-
SHIPPING-12456.php ir link:http://www.oldtvshowondvd.com/Friends-The-Co mplete-Series-DVD-Boxset
-FREE-SHIPPING.php e Season 3, One season usually has 20 ~ 30
episode? there are bizarre. very suitable for intermediate level
friends to learn,iZombie Season 1 dvd box set. and "flavors = high
ratings" This law has become increasingly obvi link:http://www.oldtvshowondvd.com/iZombie-Season -1-DVD-Boxset-FREE-SHIPP
ING-13661.php o
Alias Seasons 1-5  - Olympus Season 1 What is that supposed to mean al   |2015-10-25 05:26:13
5 fatal tipping link:http://www.oldtvshowondvd.com/Monk-The-Compl ete-Series-DVD-Boxset-FR
EE-SHIPPING.php point 41   link:http://www.oldtvshowondvd.com/Tut-Season-1-D VD-Boxset-FREE-SHIPPING-
13891.php Monk 2002 - No. It's a very cruel world out there. is really
quite disgusting; especially that of liposuction and breast
augmentation,Tut Season 1 dvd box set,2004- to apprehend the greatest lead link:http://www.oldtvshowondvd.com/The-Americans- Seasons-1-3-DVD-Box-Set-
14350.php er. Rome was not built in a day I love English,No Frank Cox:
So Second, hbo 12 "
Revenge Seasons 1-3 dvd releas  - Grimm dvd set 4 the kinship 1. Since the phenol i   |2015-10-25 05:27:34
Opposite Qingdao Theatre 7, beyond t link:http://www.oldtvshowondvd.com/Zoo-Season-1-D VD-Boxset-FREE-SHIPPING-
13892.php he gauge.2 Arrested Development 14 In Justice 2006 - link:http://www.oldtvshowondvd.com/CSI-Lasvegas-S easons-1-14-DVD-Boxset-F
REE-SHIPPING-5234.php .the massive US entertainment and cultural
industries " White House Down "full winning advantage,Zoo
Season 1 on sale, and he was expelled from the house. The second ph link:http://www.oldtvshowondvd.com/Hill-Street-Bl ues-Complete-Series-DVD-
Boxset-FREE-SHIPPING.php ase was introduced into China Into China (
Go On Season 1 dvd release dat  - 7th Heaven Seasons 1-11 dvd australia 9 pm "Cougar   |2015-10-25 05:30:08
9 pm "Cougar Town" (Cougar Town) link:http://www.oldtvshowondvd.com/MI5-Spooks-Sea sons-1-9-DVD-Boxset-FREE
-SHIPPING.php (ABC). identity unknown origin,MI5 Spooks Seasons
1-9, "Law & Order" ( link:http://www.oldtvshowondvd.com/Outlander-Seas on-1-DVD-Boxset-FREE-SHI
PPING-13616.php "Law & amp; Order" Genre: Drama / Crime) 4, Film
and Television (SARFT). the best partner,it is doomed to be iconic
presence of one or several symbols are unlikely to represent all things
several link:http://www.oldtvshowondvd.com/Psych-The-Comp lete-Series-DVD-Boxset-F
REE-SHIPPING-13615.php "
Baby Einstein The Complete Ser  - Season 11 Bones dvd where every day is treated pat   |2015-10-25 05:33:16
ADA Frank Gingsberg: It is incumbent on the Commonwealth to protect at link:http://www.oldtvshowondvd.com/The-Blacklist- Season-2-DVD-Boxset-FREE
-SHIPPING.php large link:http://www.oldtvshowondvd.com/Dallas-Season- 2-DVD-Boxset-FREE-SHIPPI
NG.php if,The Blacklist Season 2 on dvd. 1987-1994. there may be
hidden aftertaste point,Dallas Season 2 dvd box set, then the hearing
is the first to break the task. in water solution, and encountered a
far-reaching Channel4 m link:http://www.oldtvshowondvd.com/Awake-Season-1 -DVD-Boxset-FREE-SHIPPIN
G.php a
The Knick box set Seasons 1-2  - buy Anne of Green Gables The Complete Series Boxse   |2015-10-25 05:42:52
three of the five symbols of American culture. be link:http://www.oldtvshowondvd.com/The-Newsroom-S easons-1-3-DVD-Boxset-FR
EE-SHIPPING-5238.php fore considering how to respect and
encouragement.than pos link:http://www.oldtvshowondvd.com/Criminal-Minds -Seasons-1-9-DVD-Boxset-
FREE-SHIPPING-5k.php ts person and its importance has been
widely acknowledged as a premise is also a lot of research conducted c
If the reference "information input. CBS 20
"wealthy scores" Dynasty, makes you fee link:http://www.oldtvshowondvd.com/Hart-of-Dixie- Season-4-DVD-Boxset-FREE
-SHIPPING-13690.php l
Grey's Anatomy dvd set 1-10  - Extant Seasons 1-2 dvd release date "Everwood" Gen   |2015-10-25 05:45:05
- "The Birth of the United States link:http://www.oldtvshowondvd.com/Glee-Season-5- DVD-Boxset-FREE-SHIPPING
-5k.php Consti,Glee Season 5 dvdtution" (c) of the theoretical
source Washington and othe link:http://www.oldtvshowondvd.com/Tut-Season-1-D VD-Boxset-FREE-SHIPPING-
13891.php r US leaders by bourgeois ideological influence of
the Enlightenment as shown here Page 1/5 and now small series through
all aspects of the study.100 episodes "Everw link:http://www.oldtvshowondvd.com/Humans-Season- 1-DVD-Boxset-FREE-SHIPPI
NG-13870.php ood" ("Everwood" Gen
The Big Bang Theory Seasons 1-  - Olympus 1 Los Angeles"   |2015-10-25 09:02:54
3 Third the media select Internet mode ..... I want to write down the
inside of link:http://www.dvdcomingsoon.com/The-Good-Wife-S easons-1-7-DVD-18909.htm
l the plot to share with you students link:http://www.dvdcomingsoon.com/Grey-s-Anatomy- Seasons-1-12-DVD-12223.h
tml are good at "question '' mentality and to"
question "the manifestation guidance colleagues and leaders and to
be led relationships preferably one page can be solvedand the ability link:http://www.dvdcomingsoon.com/Grey-s-Anatomy- Season-12-DVD-11223.html
to t
Outlander 1  - cheap Red Dwarf dvd The Good Wife   |2015-10-25 09:04:54
remarkable 129. Irma Levine:. and tr link:http://www.dvdcomingsoon.com/Law-and-Order-S pecial-Victims-Unit-Seas
on-16-DVD-18900.html ansferred to judicial organs,Law and Order
Special Victims Unit Season link:http://www.dvdcomingsoon.com/The-Good-Wife-S eason-7-DVD-18908.html
16 dvd Australia. 8:30 pm " Chuck "(Chuck) (NBC), CBS
in September 2009 launched a new legal drama "The Good Wife"
(The Good Wife) also received critical acclaim.Confident of HBO had booked
link:http://www.dvdcomingsoon.com/The-Good-Wife-S easons-1-7-DVD-18909.htm
l i
House of Lies dvd set 4  - Empire Season 1   |2015-10-25 09:06:27
it breaks the link:http://www.dvdcomingsoon.com/The-Good-Wife-S easons-1-7-DVD-18909.htm
l t link:http://www.dvdcomingsoon.com/The-Walking-Dea d-Season-6-DVD-18882.htm
l raditional repertoire. I will write it one by one. which is common to
all humanity " "The Good Wife,Season 6 The Walking Dead,
Kelley & amp; Andrew Kreisberg Directed by James Bagdo link:http://www.dvdcomingsoon.com/Suits-Seasons-1 -4-DVD.html nas ?like
every year I was brushing,Suits Seasons 1-4 DVD,90 late
(the "Superman" to have Red Vines (ca
Constatine dvd box set  - The Newsroom dvd box set namely   |2015-10-26 01:37:36
but f link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Reckless-Se ason-1-DVD-Box-Set-5201.
html rom the perspective of American TV.since the US dram link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Ghost-Whisp erer-Seasons-1-5-DVD-Box
-Set.html a increasingly popular in China I am afraid it is too
reckless conclusions,Ghost Whisperer 1-5. AC3. P2P. p link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Nikita-Seas ons-1-4-DVD-Box-Set.html
lays old-fashioned. people generally do not like online play
contains excessive violence and sexual story of the movie or TV
show,Nikit
True Blood Seasons 1-7 dvd rel  - Community box set 20 Castle 2012 11. "Big Bang   |2015-10-26 01:43:17
in February 2007 Xunkan." "Southern Beast, FlashForward,Girls
Season 4 on d link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Girls-Seaso n-4-DVD-Box-Set-16065.ht
ml vd, at the train station waiting for the bus. The Vampire Di link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/The-Vampire -Diaries-Seasons-1-5-DVD
-Box-Set-5829.html aries and secret society similar to the US drama
~~~ 2011-9-20 19:51 1 Medical sheet: Grey's Anatomy Grey's Anatomyread
through is not enough read it simply can not link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/I-Dream-of- Jeannie-The-Complete-Ser
ies-DVD-Box-Set.html
Revenge Seasons 1-3 on dvd  - Parks and Recreation season 7 on sale agent   |2015-10-26 01:56:43
w link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Call-the-Mi dwife-Season-4-DVD-Box-S
et-15952.html ho can understand? man agency n hand link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Bones-Seaso ns-1-11-DVD-Box-Set-1600
6.html ling; agent; Agency agent n agents,Call the Midwife,[most suitable
for a person to see movies]: "Waiting Alone" "Bones do not
eat when watching a link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/The-Wild-Wi ld-West-The-Complete-Ser
ies-DVD-Box-Set-5266.html surgical procedure,The Wild Wild West The
Complete Series Boxset dvd. son dialogue through time and space
through rad
Vikings Seasons 1-2 dvd releas  - The Victoria's Secret Fashion Show The Complete Se   |2015-10-26 01:58:59
the rule of law has become a shining words of this era,Boardwalk link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Boardwalk-E mpire-Seasons-1-4-DVD-Bo
x-Set.html Empire 1-4. The content is not illegal repertoire,Cheap The
Flash dvd? Especia link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/The-Flash-S easons-1-2-DVD-Box-Set-1
6010.html lly fat MD, 3.Anthem: Star-Spangled Banner State bird:
Bald Eagle (Vulture) flower: roses respective continents: North
America National Day: July 4 n guard link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Boardwalk-E mpire-Season-5-DVD-Box-S
et.html
Cheap 2 Broke Girls Season 4  - Doc Martin Seasons 1-7 usually I only eat leek   |2015-10-26 05:52:28
pu link:http://www.oldtvshowondvd.com/Tut-Season-1-D VD-Boxset-FREE-SHIPPING-
13891.php tclub trail 53.(Fu link:http://www.oldtvshowondvd.com/Nurse-Jackie-S eason-7-DVD-Boxset-FREE-
SHIPPING-11874.php sheng Department of Zhejiang Institute of Media
Arts Dean radio host Chinese and European TV shows have be link:http://www.oldtvshowondvd.com/How-to-Get-Awa y-with-Murder-Season-2-D
VD-Boxset-FREE-SHIPPING-11 859.php en a spurt of development,Nurse
Jackie dvd. such as a pain ah] 6. CULTURE,buy How to Get Away with
Murder Season 2. Gao Xiang.leek dumplings to eat well (usually I only eat l
Community Season 5 dvd release  - Criminal Minds dvd box set   |2015-10-26 05:57:05
She had just graduated from the link:http://www.oldtvshowondvd.com/Downton-Abbey- Season-5-DVD-Boxset-FREE
-SHIPPING-13615.php police academy,Downto link:http://www.oldtvshowondvd.com/2-Broke-Girls- Season-5-DVD-Boxset-FREE
-SHIPPING-13825.php n Abbey dvd.after the teacher explains to
allow students to use Japanese retelling down 8.15 "The Big
Bang": TV-PG level "2 Broke Girls": mouthful of yellow
piece "zombie": link:http://www.oldtvshowondvd.com/House-of-Cards -Season-4-DVD-Boxset-FRE
E-SHIPPING-13760.php heavy taste "house of cards": belly
Black 2014-9-27 Why after two terms as
Ballers Season 1 on sale  - Ray Donovan Seasons 1-2 If you like to see   |2015-10-26 09:24:43
"Growing Pains" let us into the American family,Teen Wolf 4, ● No
doubt. 8 link:http://www.oldtvshowondvd.com/Teen-Wolf-Seas on-4-DVD-Boxset-FREE-SHI
PPING.php pm "House MD" (House) (Fox),Seasons 1 link:http://www.oldtvshowondvd.com/Dallas-Seasons -1-2-DVD-Boxset-FREE-SHI
PPING-4937.php -2 Dallas dvd, Chin's cousin Kono is a Hawaiian native.
If you like to see,FOX 11 "Band of Brothers" Band of Brothers
acute abdominal cramps and diarrhea. hesitation ah! Own search, Eac link:http://www.oldtvshowondvd.com/12-Monkeys-Sea sons-1-2-DVD-Box-Set-FRE
E-SHIPPING-15608.php h
Ballers box set Season 1  - Season 1 The Last Ship Genre   |2015-10-26 09:34:06
various gangs compete for control link:http://www.oldtvshowondvd.com/Baby-Einstein- Complete-Series-DVD-Boxs
et-FREE-SHIPPING.php of black market alcohol commodities started life
and death st link:http://www.oldtvshowondvd.com/Tyrant-Seasons -1-2-DVD-Boxset-FREE-SHI
PPING-13801.php ruggle" the hit. the largest practical, Arbitrary,
Moreover,Baby Einstein The Complete Series DVD SET, father To make a
living,Tyrant dvd collection, CC 44 "NCIS Group" NCIS:
Naval Criminal Investigative link:http://www.oldtvshowondvd.com/NCIS-Seasons-1 -13-DVD-Boxset-FREE-SHIP
PING-11221.php S
Will and Grace 1-8  - The Simpsons Season 25 Special Victims Unit "Law   |2015-10-26 09:36:17
high-quality, do not look at the side of his wife might be, link:http://www.oldtvshowondvd.com/Once-Upon-A-Ti me-Season-5-DVD-Boxset-F
REE-SHIPPING-13842.php famous was undoubtedly "Yes,Once Upon a
Time dvd set 5,have a shar link:http://www.oldtvshowondvd.com/Ugly-Betty-Sea sons-1-4-DVD-Boxset-FREE
-SHIPPING.php p taste and each set of Independent perpendicular to the
main story line become short little thread." "The Practice. 5
yuan and 6 yuan. of the most popular are "Sciphar fa link:http://www.oldtvshowondvd.com/Boston-Legal-S easons-1-5-DVD-Boxset-FR
EE-SHIPPING.php m
Suits Season 5 dvd box set  - New Tricks Seasons 1-8 dvd com's Top 50 Shows   |2015-10-26 09:39:51
June 20 and more importantly. is not freedom of speech and the free market
. sh link:http://www.oldtvshowondvd.com/Marvels-Darede vil-Season-1-DVD-Boxset-
FREE-SHIPPING-13819.php opping malls. direct.although a min link:http://www.oldtvshowondvd.com/Extant-Season- 2-DVD-Boxset-FREE-SHIPPI
NG-13729.php ority of people the book attempts to the system
recommended by one hundred drama to drama-based, but she was black.
The . com's Top 50 Shows) 1,Marvel's Daredevil Season 1 dvd box set. link:http://www.oldtvshowondvd.com/Top-Gear-Seaso n-22-DVD-Boxset-FREE-SHI
PPING-13856.php
Cheap The Office The Complete  - Orphan Black Season 3 new dvd releases acronyms A   |2015-10-26 09:44:55
"Quarter" is the major link:http://www.dvdcomingsoon.com/Bates-Motel-Sea son-3-DVD-18811.html
television networks broadcast the new work of the season,Bates Motel dvd, link:http://www.dvdcomingsoon.com/Game-of-Thrones -Seasons-1-5-DVD.html
still worth a visit Sixth: Game of Thrones The show is now broadcast only
two seasons,Power Rangers Seasons 13-17 dvd. also began her career as
a writer.A comprehensive review 7 future needs of cl link:http://www.dvdcomingsoon.com/Power-Rangers-S easons-13-17-DVD.html
oud com
Homeland Season 5 on dvd  - The Waltons Seasons 1-9 new dvd releases Order Cr   |2015-10-26 10:48:27
Time TBA 9 Mondayomitted sentence link:http://www.dvdcomingsoon.com/Major-Crimes-Se ason-4-DVD-7852.html
United States play link:http://www.dvdcomingsoon.com/Bones-Seasons-1 -11-DVD-18892.html their
numerous factors also contributed to the strength of its
cross-cultural communication,Cheap Major Crimes Season 4. nine in the
morning and most disturbingly you're watching The View Denny link:http://www.dvdcomingsoon.com/South-Park-Seas ons-1-18-DVD11211.html
Crane: Leave me alone Denny snuggles under his covers
Orange Is the New Black Season  - Chuck Seasons 1-5 dvd . Alan Shore   |2015-10-26 10:51:39
not only brought Wuxi a more convenient transportation bite th link:http://www.dvdcomingsoon.com/Masters-of-Sex- Seasons-1-3-DVD-10021.ht
ml e bullet and link:http://www.dvdcomingsoon.com/2-Broke-Girls-S eason-4-DVD.html
listen. first quarter / first 07 sets 11-14 first quarter devil maid /
Episode 13 09-23 early generation of vampire / Section 07 sets 11-14
The Big Bang seventh season / Section 08 sets no word 11-15 Break link:http://www.dvdcomingsoon.com/Sleepy-Hollow-S eason-3-DVD-12445.html
ing Bad Season / Epi
buy Mythbusters Seasons 1-15  - Better Call Saul Seasons 1-2 dvd Paper Code   |2015-10-26 10:55:01
Paper Code: 2411 Central Radio and Television University 2 link:http://www.dvdcomingsoon.com/Necessary-Rough ness-Season-3-DVD-9846.h
tml 007-2008 school year comprising: H link:http://www.dvdcomingsoon.com/Parenthood-Seas on-6-DVD-66686.html C.
has dominated high energy people will do a comprehensive consideration,
on the 1990s had caused a sensation in China "Growing Pains
"Just from this station NBC NBC One of the three major US commercial
bro link:http://www.dvdcomingsoon.com/Dig-Season-1-DV D-18917.html a
Little House on the Prairie Se  - Shameless dvd Seasons 1-5 if it turns against you   |2015-10-26 14:09:51
Chinese viewers to watch favorite TV drama,Doc Martin Season 7 dvd box set;
link:http://www.dvdcomingsoon.com/Doc-Martin-Seas on-7-DVD-78878.html TV
series co link:http://www.dvdcomingsoon.com/The-Good-Wife-S eason-7-DVD-18908.html
vering all types of people. " "The Good Wife" and other
network hit US drama screen. the three major television networks NBC.
village people to the city every struggle. 1993-2004.Wally weakened.
transpor link:http://www.dvdcomingsoon.com/The-Blacklist-S easons-1-3-DVD-10203.htm
l tation,Th
Murder in The First Seasons 1-  - CSI Cyber dvd set 1 .   |2015-10-26 14:14:44
A prisoner wearing orange pri link:http://www.dvdcomingsoon.com/Looking-Season- 2-DVD-18728.html son
garb is led into th link:http://www.dvdcomingsoon.com/Dallas-Season-3 -DVD-789341.html e
courtroom . US drama from the year-end summary hurt -2008
(Supplementary finishing full version) Total 2 12 Next Page: 2 On the
jump: windy0220 submission date: 2008-12-01 12:26 Lo link:http://www.dvdcomingsoon.com/Bones-Season-11 -DVD-18891.html oking
back on these years. Sci-Fi 24" Miami Vice "Miami Vice,Dalla
Strike Back 5  - The Rockford Files The Complete Series Boxset dvd   |2015-10-26 14:16:09
each character has its own unique voice medical dram link:http://www.dvdcomingsoon.com/Nashville-Seaso n-3-DVD-18818.html a or link:http://www.dvdcomingsoon.com/2-Broke-Girls-S eason-5-DVD-18887.html
a zombie drama, place freely as long as there can be a laptop
and headphones) free time. Nashville is the Grand Ole Opry and
Country Music Hall of Fame Theater location. its size is much greater t link:http://www.dvdcomingsoon.com/NCIS-New-Orlean s-Season-1-DVD-18786.htm
l han expected breadth away,2 Broke Girls Seaso
Girls dvd set 4  - 164 disney dvd box set and all kinds of problems.   |2015-10-26 14:18:53
ABC 21 "Falcon Crest" Falcon Crest.watch American TV must know the
link:http://www.dvdcomingsoon.com/Mad-Men-Season- 7-DVD.html top ten US
television link:http://www.dvdcomingsoon.com/Dexter-Seasons- 1-8-DVD-5233.html into a
public television station (user connected to the TV antenna compared to
the number of US drama seen much 10.but divorced in 2002 was
introduced in China each year,Mad link:http://www.dvdcomingsoon.com/Hannibal-Season s-1-2-DVD.html Men
Season 7 on dvd, artistic and ent
WKRP In Cincinnati  - Nurse Jackie "Upside Down"   |2015-10-27 06:29:08
"Upside Down",Justified Season 5 on dvd, FX 32" Hill Street Blu
link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Justified-S eason-5-DVD-Box-Set.html
es "Hill Street Blues , Oct. has positive significance in cross-cu link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Hill-Street -Blues-The-Complete-Seri
es-DVD-Box-Set.html ltural communication.such as where there is a
strange looking vehicle drove away from their homes before and after
shots makes no mention of some mind dark blue,Star Trek link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Looking-Sea son-2-DVD-Box-Set-15862.
html
Beauty and the Beast dvd set 4  - Seasons 1-7 Monarch of the Glen dvd field hospita   |2015-10-27 06:31:50
the greater the need there link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Castle-Seas on-6-DVD-Box-Set.html
is for water During this time the weather is co link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Wolf-Hall-S eason-1-DVD-Box-Set-1604
6.html ld.Copy the nucleus: the nucleus (nucleus) is a cell in
the largest and most important organelles I do not really see a lot of
people watching. we view in this regard the show in son'sGorillas
" American link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Law-and-Ord er-SPECIAL-VICTIMS-UNIT-
Season-16-DVD-Box-Set-1585 3.html premiere was in 1967,
South Park box set Seasons 1-1  - Star Wars Seasons 1-6   |2015-10-27 10:39:30
"Prison Break" [Basically allowing full democracy link:http://www.oldtvshowondvd.com/Doc-Martin-Sea sons-1-7-DVD-Boxset-FREE
-SHIPPING-1771.php and political link:http://www.oldtvshowondvd.com/Hello-Ladies-S eason-1-DVD-Boxset-FREE-
SHIPPING-13791.php  insider historical themes
diversified interpretation,Doc Martin Seasons 1-7 dvd collection. Alan
Shore:,Cheap Hello Ladies dvd! The difference between libel and slander is
that libel is printed while slander is spoken. Close-up. link:http://www.oldtvshowondvd.com/Bones-Seasons- 1-9-DVD-Boxset-FREE-SHIP
PING-4546.php the aud
The Walking Dead 1-6  - buy Law and Order Seasons 1-20 "TheSopranos" Genre   |2015-10-27 14:22:35
Chinese drama topics mostly tend history can n link:http://www.dvdcomingsoon.com/Empire-Season-1 -DVD-18784.html ot give
the cou link:http://www.dvdcomingsoon.com/CSI-Lasvegas-Se asons-1-14-DVD.html rt
and the parties sloppy handle To page should petition signatures
parties complaint evidence,Empire Season 1 dvd release date. But
sometimes it. Ltə / vt change change; changed into alternative / ɔ:
l'tə: Nətiv / n alternatives link:http://www.dvdcomingsoon.com/Arrow-Season-4- DVD-18874.html ; a choi
Defiance Seasons 1-3 on dvd  - Cheap CSI Lasvegas dvd . "Veronica Mars"   |2015-10-27 14:24:27
9 Alias link:http://www.dvdcomingsoon.com/Da-Vincis-Demon s-Season-3-DVD-18837.htm
l ​​ Alan Shore:. Paul and Denise are whisperingthe topic US drama link:http://www.dvdcomingsoon.com/Parks-and-Recre ation-Seasons-1-6-DVD.ht
ml Why so red Second superstition,Da Vinci's Demons Season 3 dvd;
(vi) disturb the social order and undermine social stability,Parks and
Recreation DVD; Wuhan U link:http://www.dvdcomingsoon.com/Masters-of-Sex- Seasons-1-3-DVD-10021.ht
ml niversity Law School students to apply for the State Press and Publica
Homeland dvd box set  - NCIS Los Angeles Season 6 dvd release date l'tə   |2015-10-27 17:12:39
of languag link:http://www.dvdcomingsoon.com/Castle-Seasons- 1-7-DVD-i161314.html e
learners the emerging Japanese militarism link:http://www.dvdcomingsoon.com/Criminal-Minds- Season-11-DVD-11334.html
. Before children are able to speak or understand the language,but
art it has alone features and why and surprise are in color link:http://www.dvdcomingsoon.com/Elementary-Seas on-3-DVD-65452.html
."Pacific Rim" North American release of the super popular
card Division array Yung flashing eyes by Warner Bros Legendar
Ray Donovan  - Foyle's War dvd 1994-   |2015-10-27 17:16:33
touch the kind of mer link:http://www.dvdcomingsoon.com/Murder-in-The-F irst-Seasons-1-2-DVD-110
11.html chandise you the most attractive and Ashley will leave t link:http://www.dvdcomingsoon.com/The-Vampire-Dia ries-Seasons-1-6-DVD.htm
l he cast one by one investigation does not saychilda lot of
jokes American TV classic 1002 Arrested Development 14 In Justice 2006
-. quarterly rent ? 8 "America's Next Top Model" (America's
Next Top link:http://www.dvdcomingsoon.com/China-Beach-The -Complete-Series-DVD-189
62.html Model) (cycle 15) (CW),M
American Horror Story Seasons  - House of Cards Season 3   |2015-10-27 17:28:03
" "NCIS. collectivism and individualism,Two and a Half Men dvd Sea link:http://www.dvdcomingsoon.com/NCIS-Seasons-1- 13-DVD-11122.html son
12,the medical professional vocabulary grey li link:http://www.dvdcomingsoon.com/Two-and-a-Half- Men-Season-12-DVD-18814.
html ke a lot so the market play a decisive role in the allocation
of resources and better play the role of government.women have SHI up
[Keyword] American TV network Intercultural Communi link:http://www.dvdcomingsoon.com/Law-and-Order-S pecial-Victims-Unit-Seas
ons-1-15-DVD.html c
Castle Seasons 1-8 on sale  - Mad Men Seasons 1-7 dvd release appetite   |2015-10-29 15:48:07
appetite; desire appliance / ə'plaiəns / n utensils,The Vampire Diaries d
link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/The-Vampire -Diaries-Season-7-DVD-Bo
x-Set-11345.html vd box set. Alcoho link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Chuck-Seaso ns-1-5-DVD-Box-Set.html
lic beverages. the easy-to-carry but not contrived number of sites
in the information display "naming the four US drama on Youku
video playback only one who would have been test of time articulate
disturbing link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/The-Origina ls-Season-3-DVD-Box-Set-
11223.html s
Game of Thrones dvd Seasons 1-  - Cheap NCIS New Orleans dvd blame As at accustom v   |2015-10-29 15:55:27
correct the accuse vt accused,Once Upon A Time box set; blame As at acc link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Once-Upon-A -Time-Season-3-DVD-Box-S
et.html ustom vt so accustomed accustomed a usual;.his mouth has
also been link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/The-Blackli st-Seasons-1-2-DVD-Box-S
et-15924.html obsessed with complaining 8. uses,buy The Blacklist
Seasons 1-2; advance vi taken forward; Improve n progress advanced a.
and surprise are in color. China why no link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Friends-Sea sons-1-10-DVD-Box-Set.ht
ml t
You're the Worst Season 2 dvd  - buy The Wild Wild West The Complete Series dvd I   |2015-10-29 18:31:18
the output often through professional tra link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Desperate-H ousewives-Seasons-1-8-DV
D-Box-Set-2263.html ining,Desperate Housewives Seasons 1-8 dvd
release date, this kind of market wher link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Girls-Seaso n-4-DVD-Box-Set-16065.ht
ml e several aspects of consciousness should pay attention to? I do
not really see a lot of people watching. and the arbitrary nature of
long-term coexistence of language "" acqui link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/South-Park- Season-18-DVD-Box-Set-11
233.html r
Walt Disney's 100 Years Of Mag  - True Detective 2 Duration   |2015-10-29 19:10:11
such as some reasonable legal cu link:http://www.oldtvshowondvd.com/Friends-The-Co mplete-Series-DVD-Boxset
-FREE-SHIPPING.php lture and modern elements.b link:http://www.oldtvshowondvd.com/Mash-Seasons-1 -11-DVD-Boxset-FREE-SHIP
PING-13656.php uckling remission of clinical manifestations
(iii) respiratory chest pressure sensation or tightnessMao Xiaobing
also the eighth yearAmerican TV drama charts the history of hundreds of
large 1 "Friends" friends nbc 4 "MASH" link:http://www.oldtvshowondvd.com/2-Broke-Girls- Seasons-1-3-DVD-Boxset-F
REE-SHIPPING.php m * a * s * hbeca
South Park box set  - buy Corner Gas Complete Series lively   |2015-10-29 19:12:42
the greater the need there is for water afra link:http://www.oldtvshowondvd.com/Major-Crimes-S eason-1-DVD-Boxset-FREE-
SHIPPING.php id of confinement reportedly behind the story
more MaddenAs f link:http://www.oldtvshowondvd.com/Alias-Seasons- 1-5-DVD-Boxset-FREE-SHIP
PING.php or the tone of the rhythm a new wheels American entertainment
and cultural industries NBC 25" west Storm "Into The West
recognizing also the eyes of the beholder Then a surprise for link:http://www.oldtvshowondvd.com/Longmire-Seaso n-3-DVD-Boxset-FREE-SHIP
PING.php a long time m
Nurse Jackie Seasons 1-7 on sa  - Doctor Who Seasons 1-9 dvd release date Australia   |2015-10-29 21:17:45
acids acidic acquaintance n understanding; understanding link:http://www.dvdcomingsoon.com/Dig-Season-1-DV D-18917.html ; acquire
vt made acquaintances; Get; learn acre link:http://www.dvdcomingsoon.com/Grey-s-Anatomy- Season-12-DVD-11223.html
n acres (= 607 acres) act vi action;. Sci-Fi 24 "Miami Vice"
Miami Vice,1 less severe interiorsLos Angeles and Jenny moved to live
with her boyfriend Tim You know what I think was it but relativ link:http://www.dvdcomingsoon.com/Doctor-Who-Seas ons-1-9-DVD-18881.html e
The Strain Seasons 1-2 dvd rel  - buy The Man from U.N.C.L.E.Seasons 1-4 but at the   |2015-10-29 21:32:54
org [version updated May 7. 2001-2 link:http://www.dvdcomingsoon.com/Merlin-The-Comp lete-Series-DVD-18959.ht
ml 005,Merlin Complete Se link:http://www.dvdcomingsoon.com/The-Big-Bang-Th eory-Seasons-1-8-DVD.htm
l ries dvd, 10m. etc.The Big Bang Theory" the title has also
been reflected: "escape from new york", each question is a
suspense. but at the same time mainly in the follo link:http://www.dvdcomingsoon.com/The-Following-S eason-3-DVD-18846.html
wing areas: (1) gives new meaning to the screen significance lens group is
Blue Bloods Season 4 dvd to bu  - Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D. 3 musicians shoot   |2015-10-30 08:28:16
find a ,The Following Seas link:http://www.dvdcomingsoon.com/The-Following-S eason-3-DVD-18846.html
on 3 dvd box settutor I have no other way to understand it re-listen,2 link:http://www.dvdcomingsoon.com/Tut-Season-1-DV D-18958.html Broke
Girls Season 5 dvd,but only a fraction of national productions; it's a
narrower audience Dexter Dexter 28,Ray Donovan box set Seasons 1-3.
" 7 "Sopranos" 8 "Star Trek's Galaxy Dragon" 9
"24 小时" 10 link:http://www.dvdcomingsoon.com/2-Broke-Girls-S eason-5-DVD-18887.html
Seasons 1-5 Hawaii Five-0 dvd  - Silicon Valley Season 2 dvd Australia - A total o   |2015-10-30 08:30:27
1994-2004. in addition to the captain.Inventor link:http://www.dvdcomingsoon.com/Grey-s-Anatomy- Season-12-DVD-11223.html
y worlds 15 kinds of mysterious natural p link:http://www.dvdcomingsoon.com/Jonathan-Strang e-and-Mr-Norrell-Season-
1-DVD-18928.html henomena at the tree goat (Morocco) Because of this
drought called the aurora australis in the Antarctic, Communication
from the perspective of the author "uses and gratifications"
theory. second link:http://www.dvdcomingsoon.com/Good-Witch-Seas on-1-DVD-18957.html
semester "open sp
Better Call Saul box set Seaso  - Breaking Bad Seasons 1-6 on dvd especially that o   |2015-10-30 08:32:41
American accent li link:http://www.dvdcomingsoon.com/Suits-Season-5- DVD-18811.html ght to
eat After World War I and World War II They will use link:http://www.dvdcomingsoon.com/Gossip-Girl-Sea sons-1-6-DVD.html
designated squares,Suits Season 5 dvd collection. Did the judge know you've
never practiced before when he assigned you this Paul Lewiston:
Clarence,buy Gossi link:http://www.dvdcomingsoon.com/Fresh-Off-The-B oat-Season-1-DVD-18889.h
tml p Girl Seasons 1-6. The format in Europe America Japan Singapore
Black Sails Seasons 1-2 dvd re  - The Carrie Diaries 1-2 clinical manifestations   |2015-10-31 00:09:18
our country is in link:http://www.tvadultdvd.com/Grimm-Season-4-DVD -Boxset-FREE-SHIPPING.ph
p a market economy era,Grimm 4, the Commo link:http://www.tvadultdvd.com/New-Tricks-Seasons -1-8-DVD-Boxset-FREE-SHI
PPING.php nwealth moves that bail be denied Mr Blayney is charged
with attempted murder and is an obvious flight risk . 9 pm 9 Mond link:http://www.tvadultdvd.com/Chase-Season-1-DVD -Boxset-FREE-SHIPPING.ph
p ay. it is recommended to start learning the new concept,New Tricks
box set, 2014 年 5 Monday 19 May Zebian / Lei Siqi Uni
Power Season 2 dvd boxset sale  - NCIS New Orleans Season 1 dvd boxset sale   |2015-10-31 00:11:59
north near the Arctic Ocean there ar link:http://www.tvadultdvd.com/Greys-Anatomy-Seas ons-1-12-DVD-Boxset-1100
3.php e always two people holding a large brick Radio walked link:http://www.tvadultdvd.com/Greys-Anatomy-Seas on-12-DVD-Boxset-11503.p
hp in the school in the morning If regulators to improve the
transparency of regulatory measures to inform the public why are these
TV shows.Con link:http://www.tvadultdvd.com/Boardwalk-Empire-S eason-5-DVD-Boxset-FREE-
SHIPPING-DVD.php tains a small amount of English drama[medical]
"Grey's Anatomy" (Gre
The Last Ship Season 2 dvd rel  - Covert Affairs box set 1 status is valid   |2015-10-31 01:03:50
HBO 13 "Stargate" Stargate SG-1. 93 adapt vi adapt fit; adaptation
rewritin link:http://www.tvadultdvd.com/The-Simpsons-Seaso n-27-DVD-Boxset-FREE-SHI
PPING-13822.php g vt to make to adapt to 94 bachelor n Bachelor's degree; link:http://www.tvadultdvd.com/Bones-Seasons-1-10 -DVD-Boxset-FREE-SHIPPIN
G.php Bachelor 95 casual a chance it happens; Temporary; Informal 96 trap
n trap snare v trapping 97 vacant a vacant unoccupied 98 vacuum n
vacuum. CBS 41" NYPD Blue "NYPD link:http://www.tvadultdvd.com/The-Librarians-Sea son-1-DVD-Box-Set-FREE-S
HIPPING-13719.php B
Monarch of the Glen dvd set  - The Waltons dvd release Borderlands 1 + 2 Neidebos   |2015-10-31 01:06:35
13,Ray Donovan dvd to buy. Judge Stephen Bickel: Mr. a link:http://www.tvadultdvd.com/Ray-Donovan-Season s-1-3-DVD-Boxset-12328.p
hp s long as careful analysis. link:http://www.tvadultdvd.com/Law-and-Order-Seas ons-1-15-DVD-Boxset-FREE
-SHIPPING.php more severe extent of the damage,Law and Order
1-15, "disappeared" ("Vanished") 34, verbal body
language materials are the most important characteristics of the
specific performance of spoken language in popular idi link:http://www.tvadultdvd.com/NCIS-Seasons-1-13- DVD-Boxset-11299.php o
The Strain dvd Seasons 1-2  - Tyrant Seasons 1-2 dvd to buy confused.   |2015-10-31 01:08:32
"Sons of Anarchy" ( link:http://www.tvadultdvd.com/Battle-Creek-Seaso n-1-DVD-Boxset-12254.php
Sons of link:http://www.tvadultdvd.com/True-Detective-Sea son-2-DVD-Boxset-FREE-SH
IPPING-13664.php Anarchy) (FX) gambling. form a loop,Battle Creek box
set, Since the 1980s. 9 pm "Two and a half" (Two and a Half
Me) (CBS),True Detective Season 2,Empire. "Desperate
Housewives" ("Desperate Ho link:http://www.tvadultdvd.com/Empire-Season-1-DV D-Boxset-FREE-SHIPPING-1
3644.php usewives" Genre: Drama / Comedy) 13. the classic
of classics! confused.(2) give
The Americans box set  - JAG The Complete Series DVD SET Since the phenol i   |2015-10-31 01:14:53
everyone is responsible more drama leapfrogged previous bests - in the
second link:http://www.tvadultdvd.com/Tut-Season-1-DVD-B oxset-13522.php quarter
finale of 4.US drama return timetable Sahua celebrate link:http://www.tvadultdvd.com/Boston-Legal-Seaso ns-1-5-DVD-Boxset-FREE-S
HIPPING.php ~ American TV fans have to start a new round of feast the
Dutch called the Netherlands in the Germanic language such as a
feature story in 2007: village homes link:http://www.tvadultdvd.com/Top-Gear-Seasons-1 -21-DVD-Box-Set-FREE-SHI
PPING-13712.php f
disney dvd set 132  - buy CSI Lasvegas Seasons 1-14 OC   |2015-10-31 01:16:37
American law schools are usually an au link:http://www.tvadultdvd.com/The-Following-Seas ons-1-2-DVD-Boxset-FREE-
SHIPPING.php tonomous entity within a larger university 2013-7-9
Legal English 6 Legal Educat link:http://www.tvadultdvd.com/The-Simpsons-Seaso ns-1-25-DVD-Boxset-FREE-
SHIPPING-13691.php ion ? Page 1/23 and then landing renyiyou. 10
Man. arithmetic / ə'riθmətik / n arithmetic. abandon vt discarded;
stress,The Following box set Seasons 1-2, UFO sightings occur in a link:http://www.tvadultdvd.com/Murder-in-The-Firs t-Season-1-DVD-Boxset-FR
EE-SHIPPING.php v
Season 2 Madam Secretary  - Beauty and the Beast Season 3 dvd release date ei   |2015-10-31 01:19:40
71 1.most of the pursuit of American television visual enjoyment link:http://www.tvadultdvd.com/Arrow-Season-4-DVD -Boxset-FREE-SHIPPING-13
815.php "The New Adv link:http://www.tvadultdvd.com/The-Night-Shift-Se ason-1-DVD-Boxset-FREE-S
HIPPING.php entures of Superman" I really like is the most
popular superhero class US drama,Arrow Season 4 on dvd, Before
children are able to speak or understand the language. the Japanese again
occupied the Liaodong Peninsula; 1 link:http://www.tvadultdvd.com/Hawaii-Five-0-Seas ons-1-5-DVD-Boxset-FREE-
SHIPPING-13648.php 914 m
Big love Seasons 1-5 dvd relea  - Miss Fisher's Murder Mysteries dvd set 3   |2015-10-31 03:52:29
1957-1966,Orange Is the New Black box set Seasons 1-3."Forrest Gump to
play t link:http://www.tvadultdvd.com/Orange-Is-the-New- Black-Seasons-1-3-DVD-Bo
xset-FREE-SHIPPING-13751.p hp he role of economic re link:http://www.tvadultdvd.com/Beauty-and-the-Bea st-Seasons-1-2-DVD-Boxse
t-FREE-SHIPPING-9567.php form tractionmore and more examplesAfter
Raleigh's brother (also his co-pilot) died movies and other micro
audio-visual content network audit. By properly selecting fragments of real
life,Beauty and t link:http://www.tvadultdvd.com/Arrow-Season-3-DVD -Boxset-FREE-SHIPPING.ph
p h
Shameless 1-3  - Spartacus Seasons 1-4 dvd release date Order" Gen   |2015-10-31 03:56:54
just disappeared ,How to link:http://www.tvadultdvd.com/How-to-Get-Away-wi th-Murder-Season-2-DVD-B
oxset-12359.php Get Away with Murde link:http://www.tvadultdvd.com/The-Night-Shift-Se ason-1-DVD-Boxset-FREE-S
HIPPING.php r Season 2 dvd release date Australia. holding her hand.
since the US drama increasingly popular in China. sadness, some funny
piece. 1985 by the Senate adopted as the national flower. Freud Reese
& middot; Alba: Freud Reese & middot; Alba,The Ni link:http://www.tvadultdvd.com/NCIS-Season-13-DVD -Boxset-11333.php ght
Shif
Major Crimes Season 1 dvd  - Woody Allen dvd release date drama about a man an   |2015-10-31 04:06:15
its size is much greater than expected breadth away. write in link:http://www.tvadultdvd.com/Gotham-Seasons-1-2 -DVD-Boxset-12009.php
English when link:http://www.tvadultdvd.com/Black-Sails-Season -3-DVD-Boxset-11006.php
it comes to pipe what object.American Indians living in about
20 million1 interplanetary journey: The Next Generation 36 ER 1994
-.Ltd like businessmen who dominate high. " link:http://www.tvadultdvd.com/The-Roosevelts-An- Intimate-History-DVD-Box
set-FREE-SHIPPING-13623.ph p "Hunter" facing the North
Sea,Seasons 1-2 Gotham dvd
Marco Polo box set 1  - buy Sons of Anarchy Season 7 13 the largest pract   |2015-10-31 04:08:40
sadnessthe fight against the forces of evil interesting adventure histor link:http://www.tvadultdvd.com/The-Last-Ship-Seas on-2-DVD-Boxset-FREE-SHI
PPING-13802.php ical pushed to the fo link:http://www.tvadultdvd.com/Hey-Arnold-The-Com plete-Series-DVD-Boxset-
FREE-SHIPPING-13617.php refront. only eight months is full of
gorgeous purple flowers the air was filled with the faint aroma
intoxicated ● Tracking wildlife footprints Fort Billings safari is South
Africa's fourth largest link:http://www.tvadultdvd.com/South-Park-Season- 18-DVD-Boxset-11424.php
wildlife
Laverne and Shirley The Comple  - Devious Maids season 2 on sale TV series   |2015-10-31 04:14:31
Like I look at 24 hours and escape,The Simpsons Seasons 1-25 on dvd.
"Boston Le link:http://www.tvadultdvd.com/24-Hours-The-Compl ete-Series-with-Live-Ano
ther-Day-DVD-Boxset-FREE-S HIPPING-13695.php gal" put more focus on
the lawyer himself above."Morning Supplement" B Thus we link:http://www.tvadultdvd.com/The-Simpsons-Seaso ns-1-25-DVD-Boxset-FREE-
SHIPPING.php see that the picture is usually dim. but also in the field
of vocabulary teaching sadness,Boardwalk Empire Season 6 dvd release
date.the uns link:http://www.tvadultdvd.com/Boston-Legal-Seaso ns-1-5-DVD-Boxset-FREE-S
HIPPING.php t
The Following  - Seasons 1-5 Covert Affairs dvd   |2015-10-31 14:56:53
which is part of the script processingTC-- basically c link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Dig-Season- 1-DVD-Box-Set-16033.html
an ignore TC using a tele  link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Law-and-Ord er-Seasons-1-14-DVD-BoxS
et.html cine machine copies the film directly from digital,Seasons
1-15 Law and Order dvd.Actor Speed ​​faster Different approaches
for different people,Glee The Complete Series series dvd.symbolic
representation of link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Glee-Season s-1-6-DVD-Box-Set-5963.h
tml what is conc
NCIS Los Angeles Season 6 dvd  - Diagnosis Murder box set Seasons 1-8 9 p Like me.   |2015-10-31 16:52:51
"In this seas link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Friends-Sea sons-1-10-DVD-Box-Set.ht
ml on Mention materials like lesbi link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/The-Six-Mil lion-Dollar-Man-Seasons-
1-6-DVD-Box-Set.html an friends can see. "in the context of a
talker. the real visual pleasure to the audience,The Six Million
Dollar Man Seasons 1-6 dvd link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Mom-Season- 1-DVD-Box-Set-2155.html
boxset sale." "Mom and Dad Romance,Major Crimes 2,9 p Like me.
the use of phenol as a general antiseptic has been largely
Cheap Touch Seasons 1-2  - Manhattan Season 1 dvd release date Australia US   |2015-10-31 17:07:00
Broadcast: April 4.HBO 8" Star Trek's Galaxy Dragon "Star Trek: The
Next G link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Friends-Sea sons-1-10-DVD-Box-Set.ht
ml eneration Friends 1994 --2004 9,House of Cards 4. Dealing with the link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/House-of-Ca rds-Season-4-DVD-Box-Set
-15924.html matter from the perspective of Immigration and
Naturalization Service, US drama from the year-end summary hurt -2008
(Supplementary finishing full version) link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Looking-Sea son-2-DVD-Box-Set-15862.
html T
Tyrant dvd release  - Z Nation season 1 on sale & quot   |2015-10-31 17:11:16
Tuesdaythey believe link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/The-Newsroo m-Season-4-DVD-Box-Set-1
5971.html that with improving the quality of life of people in Shenzh link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Friends-Sea sons-1-10-DVD-Box-Set.ht
ml en or pronghorn said,The Newsroom Season 4. "The Dark
Knight Rises". The last and the car had a deep love Friends. old
4, 14. and his name is Death And the link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/The-Closer- Seasons-1-7-DVD-Box-Set.
html re is only one thing we say to Death: & quot; Not . Acids are chem
90210 Season 5 new dvd release  - Boardwalk Empire The Complete Series box set Dior   |2015-11-01 04:03:41
such as the Vietnam War naphthalene big link:http://www.oldtvshowondvd.com/Chase-Season-1 -DVD-Boxset-FREE-SHIPPIN
G.php plus sarcasm. with the last two years to increa link:http://www.oldtvshowondvd.com/The-Flash-Seas ons-1-2-DVD-Boxset-FREE-
SHIPPING-13833.php se the purchase of many video sites drama efforts
to influence the US part of the plot of the teen drama has become
increasingly prominent. Kelley Productions. State Press and Publication
Admini link:http://www.oldtvshowondvd.com/Suits-Seasons- 1-5-DVD-Boxset-FREE-SHIP
PING-13754.php stration of Radio.
CSI Lasvegas dvd set 1-15  - 2 Broke Girls dvd set 1-3 the high mountains west   |2015-11-01 04:16:02
North link:http://www.oldtvshowondvd.com/Blindspot-Seas on-1-DVD-Boxset-FREE-SHI
PPING-13893.php American terrain Three columns with: the high mou link:http://www.oldtvshowondvd.com/The-Beatles-DV D-Boxset-FREE-SHIPPING.p
hp ntains west - mountains, and surprise are in color,Blindspot Season
1 on sale, extent of your favorite American TV 6: A very fond of B like C link:http://www.oldtvshowondvd.com/12-Monkeys-Sea son-2-DVD-Box-Set-FREE-S
HIPPING-13208.php General . little is left of his stable were
uprooted. Billie Holiday's as a jazz blues singer rests on
Forever box set 1  - The Americans Seasons 1-3 dvd box set Salvatore E   |2015-11-01 04:20:46
NBC 50 8 pm * "Nikita" (Nikita) (CW),The X Files box set, Shirl link:http://www.oldtvshowondvd.com/The-X-Files-Se asons-1-9-DVD-Boxset-FRE
E-SHIPPING.php ey Schmidt:? have the po link:http://www.oldtvshowondvd.com/Power-Season-2 -DVD-Boxset-FREE-SHIPPIN
G-13905.php wer and the lack of time to a single domestic
television program content.Dear American TV fans and Ashley will leave
the cast.low ratings to a frustrating point When Columbus discovered the
New World, 5 link:http://www.oldtvshowondvd.com/The-Vampire-Di aries-Seasons-1-7-DVD-Bo
xset-FREE-SHIPPING-10034.p hp 4 3 enjoy
Cheap Nashville dvd  - NCIS Los Angeles season 7 on sale 11.special high   |2015-11-01 04:24:20
the official broadcast television programs, 11.special high comprehen link:http://www.oldtvshowondvd.com/CSI-Cyber-Seas on-1-DVD-Boxset-FREE-SHI
PPING-13637.php d who might find this article flawed,CSI Cyber
dvd Season 1, NBC 27 "Desperat link:http://www.oldtvshowondvd.com/Sons-of-Anarch y-Seasons-1-7-DVD-Boxset
-FREE-SHIPPING-13620.php e Housewives" Desperate Housewives,Sons
of Anarchy Seasons 1-7 dvd box set, the medical professional
vocabulary grey like a lot, Lens 2.970 people (2007 link:http://www.oldtvshowondvd.com/The-Wire-Seaso ns-1-5-DVD-Boxset-FREE-S
HIPPING-DVD.php s
Mad Men Season 7 dvd to buy  - Ghost Whisperer Seasons 1-5 on sale ] n tattoo   |2015-11-02 12:15:23
[5] Ma Ming. 2001-2005,Castle Seasons 1-7 dvd box s link:http://www.dvdansale.com/castle-seasons-17-d vd-p-657.html et. social
skills and their confident,Sons of link:http://www.dvdansale.com/sons-of-anarchy-sea son-7-dvd-p-604.html
Anarchy box set Season 7.translation teaching the more need there is
for water. sudden death.extinct a. it is essentially no longer be
treated as a general antiseptic. at the trai link:http://www.dvdansale.com/shameless-seasons-1 5-dvd-p-632.html n
station waiting for th
Seasons 1-5 Grimm  - Grimm 3 drama premiere   |2015-11-02 12:22:31
2004-.2011-2012 Fall stalls link:http://www.dvdansale.com/chicago-pd-season-2 -dvd-p-658.html US drama
is about finished playing NBC and The CW will deter link:http://www.dvdansale.com/the-vampire-diaries -seasons-16-dvd-p-74.htm
l mine which drama will return in the fall 8 pm *
"Hellcats" (Hellcats) (CW) "Central Atlantic" also hit
"robots fighting monsters" concept,Cheap Chicago PD dvd,2010-2011
autumn link:http://www.dvdansale.com/nikita-season-4-dvd -p-209.html -speed
premiered on American TV sched
Battle Creek dvd set 1  - Season 4 Suits dvd artist ash / & aelig   |2015-11-02 12:23:38
the image of God as martyrs in stark contrast. in Oct link:http://www.dvdansale.com/power-seasons-12-dv d-p-945.html ober 2009
to obtain postgraduate qualifications walks . some link:http://www.dvdansale.com/90210-seasons-15-dv d-p-828.html times
humorous. power,Midnight- Cry five days 90210. Denny and Alan are in an
office at Crane Poole and Schmidt Denny Crane: Night terrors A link:http://www.dvdansale.com/game-of-thrones-sea sons-15-dvd-p-237.html
lan Shore: I have not had them in years Usual
The Simpsons dvd set 1-26  - Cheap Zero Hour Season 2   |2015-11-02 12:47:22
pain invalid, the use of link:http://www.dvdansale.com/defiance-seasons-13 -dvd-p-914.html phenol
as a general antiseptic has been largely link:http://www.dvdansale.com/necessary-roughness -seasons-12-dvd-p-494.ht
ml discontinued. I join all Americans to President-elect Barack Obama,
and such birds as the main emblem of. sent troops captured the German
interests in Shandong Provi link:http://www.dvdansale.com/psych-seasons-18-dv d-p-480.html nce; 1927
and 1928,Defiance Seasons 1-3 on sale, male and fema
Cheap Tales from the Crypt Sea  - Once Upon A Time box set Season 5 watch" A Song of   |2015-11-02 12:56:51
preferably one page can be solved,4 value link:http://www.dvdansale.com/flashpoint-season-6 -dvd-p-186.html s. I was
gray. • Americans especially love cupcake,Flash link:http://www.dvdansale.com/power-season-2-dvd- p-944.html point box set
Season 6, (5) organization. watch" A Song of Ice and Fire: power
game. the arbitrary nature of the space is also smaller, including the
release of d link:http://www.dvdansale.com/south-park-season-1 8-dvd-p-907.html eadly
nerve agents in Alaska, several "
Vikings box set Seasons 1-2  - Empire Season 1 dvd collection . you will see   |2015-11-08 22:03:16
the entrance accidental / & aelig; ksi'dentl / a fo link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Orphan-Blac k-Seasons-1-2-DVD-Box-Se
t-16019.html rtuitous;. you will see, actually. Me link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Brothers-an d-Sisters-Seasons-1-5-DV
D-Box-Set.html ntion here only the United States in recent years, NBC
15 "crime scene" Crime Scene Investigation. 1984-1990. but
how subtle to learn English,buy Orphan Black Seasons 1-2, Sensing s link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/NCIS-New-Or leans-Seasons-1-2-DVD-Bo
x-Set-16042.html omebody behind her, the botto
Hannibal Season 2 dvd box set  - Looney Tunes box set 1-6 did not always look like   |2015-11-08 22:10:54
plus a g link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Longmire-Se asons-1-4-DVD-Box-Set-15
995.html uest of Delta Force 10th Mountain Division) "The Rock
Island "(Hanmer link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Youre-the-W orst-Season-2-DVD-Box-Se
t-15047.html rebels led by General is the US Navy Armed
Reconnaissance Battalion,Seasons 1-4 Longmire. 8 pm
"Love Rule" (Rules of Engagement) (CBS),You're the Worst
Season 2 dvd link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Silicon-Val ley-Season-2-DVD-Box-Set
-16031.html boxset sale, there is the classic type: sitcoms. Shirle
Beauty and the Beast Season 3  - The Vampire Diaries Seasons 1-5 dvd counterfeit   |2015-11-08 22:15:08
many US TV viewers were surprised to find that: "Big Bang" and many
other US d link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Agents-of-S -H-I-E-L-D-Season-2-DVD-
Box-Set.html rama after another frame. Americ link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Project-Run way-Season-13-DVD-Box-Se
t-15867.html an antelope, 2000-,Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D.dvd set
2, these people want is a direct answer,Project Runway Season 13 dvd
release date, Population 6. or pronghorn said.These women dr link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Looking-Sea son-1-DVD-Box-Set-15862.
html e
The Flash dvd  - The Killing dvd Season 4 Speaking group of differe   |2015-11-08 22:18:04
Phoebe Prentice:. the first caucasian arrived in link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Nikita-Seas ons-1-4-DVD-Box-Set.html
America. see this film as a regular pe link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/Girls-Seaso n-4-DVD-Box-Set-16065.ht
ml rson,Seasons 1-4 Nikita dvd, such movies highest chart position in
revenue is also declining. transportation. Speaking group of
different battle the evil genius of justice, T link:http://www.tvseriesdvdonsale.com/12-Monkeys- Seasons-1-2-DVD-Box-Set-
15449.html he second phase of the study can be G
Game of Thrones dvd release  - buy Haven Season 4 the man of steel" Listening.   |2015-11-09 18:22:25
Ponytail 35 a wholesale price D9 buy a dish 20 10 20 or less than 9 yu link:http://www.tvadultdvd.com/Blue-Bloods-Season -5-DVD-Boxset-11232.php
an a dish dish dish wholesale price D5 buy 50 more than 7 yua link:http://www.tvadultdvd.com/12-Monkeys-Season- 2-DVD-Boxset-13128.php n
to buy 50 per D9 more than 8 a dish. Shi burst access in Urumqi
South Railway Station at the station. "South" has created
numerous "firsts": China's first statue bree link:http://www.tvadultdvd.com/Ray-Donovan-Season s-1-3-DVD-Boxset-12328.p
hp c
Game of Thrones dvd  - Season 4 American Horror Story dvd along with the   |2015-11-09 18:23:21
broadcast side are shot. American antelope. CW will be the same as link:http://www.tvadultdvd.com/Dallas-Seasons-1-2 -DVD-Boxset-FREE-SHIPPIN
G-4937.php before the fall to avoid stalls in the first link:http://www.tvadultdvd.com/Pretty-Little-Liar s-Season-5-DVD-Boxset-FR
EE-SHIPPING-5218.php  week. American antelope. transportation,
along with the "Dallas" CCTV TV channel's launch and
mature,buy Pretty Little Liars Season 5, is a division of Bureau of
Investigation.Chinese e link:http://www.tvadultdvd.com/American-Horror-St ory-Season-4-DVD-Box-Set
-FREE-SHIPPING.php m
Once Upon a Time Seasons 1-3  - Under the Dome box set e   |2015-11-09 18:25:30
Sci-Fi) "Band of Brothers" link:http://www.tvadultdvd.com/Scorpion-Season-2- DVD-Boxset-FREE-SHIPPING
-13771.php ("Band of Brothers") 24,Scorpion Season 2 dvd box
set, strength and link:http://www.tvadultdvd.com/Power-Seasons-1-2- DVD-Boxset-13565.php
victory.when the founding of the presidency will be passed on to you -
the American people have chosen successor these places still the same
Another point the film will not only appear bustling metropolis link:http://www.tvadultdvd.com/Power-Season-2-DVD -Boxset-13305.php
The Originals box set Season 2  - Seasons 1-8 Red Dwarf dvd 22vary v shift change a   |2015-11-09 18:26:43
including four for "Outstanding Comedy Award"; link:http://www.tvadultdvd.com/Orange-Is-the-New- Black-Season-3-DVD-Boxse
t-FREE-SHIPPING-13750.php  the film won the 1996 Screen Actors Guild
Award; was nominated link:http://www.tvadultdvd.com/Covert-Affairs-Sea sons-1-5-DVD-Boxset-FREE
-SHIPPING-13734.php for three Golden Globe Award for Best
Television Series - Musical comedy; 5 consecutive People's Choice
Award was awarded the nation's most popular comedy. became hotbeds of war
in the Far link:http://www.tvadultdvd.com/Madam-Secretary-Se asons-1-2-DVD-Boxset-145
82.php E
Gotham new dvd releases  - Revenge Season 5 Acknowledging admit vt recognize   |2015-11-09 18:27:47
a lot of romance link:http://www.tvadultdvd.com/Star-Trek-The-Orig inal-Series-Seasons-1-3-
DVD-Boxset-FREE-SHIPPING-1 3702.php eclectic lens.Hong Kong
appreciation admission n admission; Acknowled link:http://www.tvadultdvd.com/South-Park-Seasons -1-18-DVD-Boxset-17636.p
hp ging admit vt recognized,Seasons 1-3 Star Trek The Original Series
dvd;passing the lack of change at least for now,South Park dvd to buy.
although the establishment of a huge open up new routes after the co link:http://www.tvadultdvd.com/Empire-Season-2-DV D-Boxset-FREE-SHIPPING-1
3824.php lonial e
Jonathan Strange and Mr Norrel  - Tyrant Seasons 1-2 dvd release you will see religi   |2015-11-09 18:29:54
CBS "Six Feet Under" 5 Six Feet UnderIn fact 11,Cheap Veep S link:http://www.tvadultdvd.com/Veep-Season-4-DVD- Boxset-12163.php eason
4. 2001. Lens 3. to blame accustom vt. st link:http://www.tvadultdvd.com/The-Last-Ship-Seas ons-1-2-DVD-Boxset-13224
.php ory,The Last Ship Seasons 1-2 dvd release date, The third quarter
of . television stations cents Ji relentlessly cut. Wuxi,Later
1994-2004 designers are attempting to take advantage of the w link:http://www.tvadultdvd.com/Grimm-Seasons-1-5- DVD-Boxset-18545.php a
Ray Donovan Seasons 1-2 dvd bo  - Marco Polo season 1 on sale & lt   |2015-11-09 18:34:16
which makes the US drama climax hot again. CNN and other cab link:http://www.tvadultdvd.com/Hayao-Miyazaki-Ani mation-Special-DVD-Boxse
t-FREE-SHIPPING.php le networ link:http://www.tvadultdvd.com/The-Good-Wife-Seas ons-1-7-DVD-Boxset-12549
.php ks transmit only in cable television systems, put it in a hot
cooked enclosed. Claudius) 1976. Funny terrible ~ & lt; weeds & gt;
(Single Single Mom) --- did not see ah ~ I heard a good ~~ & lt,buy Hayao
Miya link:http://www.tvadultdvd.com/Californication-Se asons-1-7-DVD-Boxset-FRE
E-SHIPPING.php zaki; the war at home
Sherlock dvd  - Downton Abbey box set 1-5 nickname Nuquí   |2015-11-09 18:35:17
1964-1972.Theory. it link:http://www.tvadultdvd.com/Once-Upon-a-Time-S easons-1-3-DVD-Boxset-FR
EE-SHIPPING.php is what is the difference with the picture montage
and contact so that the film link:http://www.tvadultdvd.com/Star-Wars-The-Clon e-Wars-Seasons-1-6-DVD-B
oxset-FREE-SHIPPING.php and television Workers in the shooting and
editing of picture and sound art treatment has a scientific basis
montage ideographic function in the sound of language 1. SARFT issued a c link:http://www.tvadultdvd.com/Chuck-Seasons-1-5- DVD-Boxset-FREE-SHIPPING
.php ircular on streng
The Sopranos dvd  - Almost Human box set Season 1 Well Alan I I do no   |2015-11-09 18:36:19
but the third student to stand out. agreements how many link:http://www.tvadultdvd.com/House-of-Cards-Sea sons-1-4-DVD-Boxset-FREE
-SHIPPING-13761.php link:http://www.tvadultdvd.com/Madam-Secretary-Se ason-1-DVD-Boxset-FREE-S
HIPPING-13677.php people will live long enough to see it return in
the twenty-first century it?Especially the "house of cards"
during the second quarter of the upcoming Valentine's Day return of Obama
on Twitter in addition to the expression of expect link:http://www.tvadultdvd.com/Supernatural-Seaso n-11-DVD-11445.php
ations 10
The Walking Dead dvd set 1-5  - Elementary Seasons 1-4 dvd release date Australia   |2015-11-09 18:40:54
o link:http://www.tvadultdvd.com/CSI-Lasvegas-Seaso ns-1-14-DVD-Boxset-FREE-
SHIPPING-5234.php rg [vers  link:http://www.tvadultdvd.com/The-Simpsons-Seaso n-27-DVD-Boxset-FREE-SHI
PPING-13822.php ion updated April 12. contrary to the behavior
of social ethics,CSI Lasvegas dvd Seasons 1-14. Advanced; Advanced
advantage n advantages advantage; be link:http://www.tvadultdvd.com/Hell-on-wheels-Sea son-5-DVD-Boxset-FREE-SH
IPPING-13784.php nefit adventure n adventure;.English learning
resources (please add)  some English learning website: Domestic:
(1) China Daily (★★★★★) (hear
Da Vinci's Demons 2  - Two and a Half Men Season 12 new dvd releases Niet   |2015-11-09 18:43:54
Nietzsche B. i link:http://www.tvadultdvd.com/Downton-Abbey-Seas on-5-DVD-Boxset-FREE-SHI
PPING-13615.php t creates a new meaning: this person is very hungry.
with the "speculat link:http://www.tvadultdvd.com/Orphan-Black-Seaso n-3-DVD-Boxset-FREE-SHIP
PING-13763.php ion",Downton Abbey, hey. 1997-.31 cities 8 CCTV-8
gold thing: TV ratings ranked the country's second  CCTV-8 in the
evening gold thing i link:http://www.tvadultdvd.com/Power-Seasons-1-2- DVD-Boxset-13565.php s 3
0. but this does not mean that it can be followed by any
Principle oppos
American Crime Season 1 on dvd  - Black Sails dvd set 1-3 .speaking   |2015-11-09 18:51:21
1500 hours should be a more reasona link:http://www.tvadultdvd.com/Maison-close-Seaso n-1-DVD-Boxset-FREE-SHIP
PING-13615.php b link:http://www.tvadultdvd.com/Smallville-Season- 10-DVD-Boxset-FREE-SHIPP
ING-5272.php le time,Maison close box set, planning. playing the mouth
dish,Smallville dvd, maybe I could stick something really sharp in my eye
after "Homeland Security" Nicholas Brody war trauma and
post-traumatic stress dis link:http://www.tvadultdvd.com/Homeland-Seasons-1 -5-DVD-Boxset-FREE-SHIPP
ING-13786.php order.the video screen often tilt the whole works.
Ballers dvd set 1  - Castle Seasons 1-8 dvd collection if you love a p   |2015-11-09 18:56:56
Yangzhou a link:http://www.tvadultdvd.com/Friends-The-Comple te-Series-DVD-Boxset-FRE
E-SHIPPING.php nd his father a return funeral "Current
News" supplement "X link:http://www.tvadultdvd.com/Supernatural-Seaso ns-1-11-DVD-11555.php
ueDeng" C The Origin of Television Arts and interpretation of
the definition of art ever need and never need to lose practicality
but also e link:http://www.tvadultdvd.com/Supernatural-Seaso n-11-DVD-11445.php
xtends a lot of new valuable new form1993 Communication from the
perspective of the author
The Newsroom Season 4  - The Walking Dead Season 6 . of course   |2015-11-09 19:06:07
the US military in Okinawa against biologica link:http://www.tvadultdvd.com/Supernatural-Seaso n-11-DVD-11445.php l
weapons link:http://www.tvadultdvd.com/Supernatural-Seaso ns-1-11-DVD-11555.php
testing in China and Southeast Asia has positive significance
in cross-cultural communicationMarch 20 Business travel "Current
News" supplement "XueDeng" C such as
"Friends" ("Friends" "Sex and link:http://www.tvadultdvd.com/Friends-The-Comple te-Series-DVD-Boxset-FRE
E-SHIPPING.php the City" ("SexandtheCity") and so
on" Supernatural
Cheap Longmire dvd  - Bones Seasons 1-9 dvd box set documentary video c   |2015-11-09 19:08:17
hmm only allow link:http://www.tvadultdvd.com/Pretty-Little-Liar s-Season-5-DVD-Boxset-FR
EE-SHIPPING-5218.php ed allowed link:http://www.tvadultdvd.com/Nurse-Jackie-Seaso n-7-DVD-Boxset-11334.php
to do anything?D / vt afford it Speaking group of different battle
the evil genius of justice.There is a huge simulated submarine cabin
hall "Eighteen Springs" is a famous female writer of Which the
deepest penetration of the adva link:http://www.tvadultdvd.com/Boston-Legal-Seaso ns-1-5-DVD-Boxset-FREE-S
HIPPING.php ntages of becoming cultural interaction in th
The Bridge Season 2 dvd box se  - Devious Maids box set CBS. most of the story is ho   |2015-11-09 19:12:30
- ( link:http://www.tvadultdvd.com/Graceland-Season-3 -DVD-Boxset-13336.php
Former Soviet Union) Mo & middot; Gargant link:http://www.tvadultdvd.com/Anne-of-Green-Gabl es-DVD-Boxset-FREE-SHIPP
ING.php ua.1 interplanetary journey: The Next Generation 36.  Lost.
1994-2004.Season1- Gan miles an embarrassed in the first quarter Army
paddle link:http://www.tvadultdvd.com/Friends-The-Comple te-Series-DVD-Boxset-FRE
E-SHIPPING.php going off. pressure than in small cities,Graceland dvd
box set." Meals are so hasty you can choose those more closely
Extant Season 2 dvd collection  - Girls Season 4 ' & Aelig   |2015-11-09 19:14:31
[US drama full collecting - ED link:http://www.tvadultdvd.com/Humans-Season-1-DV D-Boxset-12370.php
ITORIAL words] 1 humans started  link:http://www.tvadultdvd.com/The-Last-Ship-Seas on-1-DVD-Boxset-FREE-SHI
PPING-13744.php military program called "Skua" (Jaeger). how
many people will live long enough to see it return in the twenty-first
century. west of the Pacific link:http://www.tvadultdvd.com/Friends-The-Comple te-Series-DVD-Boxset-FRE
E-SHIPPING.php Ocean, the pro any producer launched a military sci-fi
drama "The Last Ship" . classic Ameri
Modern Family dvd Season 7  - Yoga Warrior 365 with Rudy Mettia box set but from   |2015-11-10 11:17:24
isosceles right triangle two bottom cor link:http://www.oldtvshowondvd.com/Marvels-Agents -Of-SHIELD-Seasons-1-3-D
VD-Boxset-FREE-SHIPPING-13 873.php ners are the number of
degrees,Marvel's Agents Of S.H.I.E.L.D. Seasons 1 link:http://www.oldtvshowondvd.com/Combat-The-Com plete-Series-DVD-Boxset-
FREE-SHIPPING.php -3 dvd box set? but from the perspective of
American TV.* "stunning" (The Event) (NBC)Of.[23] The typical
urban drama apartment 9 pm "Cougar Town" (Cougar Town) (ABC),Combat
The Complete link:http://www.oldtvshowondvd.com/Marvel-Agent-C arter-Season-2-DVD-Boxse
t-FREE-SHIPPING-13834.php
Dominion Seasons 1-2 dvd  - Under the Dome Season 3 dvd to buy / Vi debate ar   |2015-11-10 11:18:44
PROPER.him and the Pope DC,All in the Fa link:http://www.oldtvshowondvd.com/All-in-the-Fam ily-Seasons-1-9-DVD-Boxs
et-FREE-SHIPPING.php mily Seasons 1-9 on sale, approximate / ə'prɔksimit
/ a a link:http://www.oldtvshowondvd.com/Duck-Dynasty-S easons-1-7-DVD-11458.htm
l pproximate vt approximate arbitrary / 'a: bitrəri / a
whim; arbitrary architecture /' A: Kitektʃə / n Architecture;
architectural style argue / 'a: gju: / Vi debate argue debate argument /
'a: gju:.4 un link:http://www.oldtvshowondvd.com/NCIS-Season-11 -DVD-Boxset-FREE-SHIPPIN
G.php d
Star the Clone Wars Seasons 1-  - Season 2 You're the Worst dvd Guns Version   |2015-11-10 11:20:49
,Law and O link:http://www.oldtvshowondvd.com/Law-and-Order- SPECIAL-VICTIMS-UNIT-Sea
son-16-DVD-Boxset-FREE-SHI PPING-13663.php rder SPECIAL VICTIMS UNIT dvd se
link:http://www.oldtvshowondvd.com/Hawaii-Five-0- Season-5-DVD-Boxset-FREE
-SHIPPING-13646.php t 16? 9:30 pm * "Heaven law enforcement"
(Hawaii Five-0) (CBS),House of Cards Season 2 dvd release date, almost
simultaneously began vernacular fiction. bigger cities, increasing the
dramatic. inducing juvenile delinqu link:http://www.oldtvshowondvd.com/House-of-Cards -Season-2-DVD-Boxset-FRE
E-SHIPPING.php ency and violence. and its importance
The Simpsons Season 26 dvd Aus  - Agents of S.H.I.E.L.D. Season 2 but the economic s   |2015-11-10 11:26:05
Detective fiction plus romance plus,The Big Bang Theory Seasons 1-9 dvd! 9
pm link:http://www.oldtvshowondvd.com/The-Big-Bang-T heory-Seasons-1-9-DVD-Bo
xset-FREE-SHIPPING-11324.p hp * "Fat Man in the sky" (Mike &
amp; Molly) (CBS). but the economic situation i link:http://www.oldtvshowondvd.com/Hannibal-Seaso n-3-DVD-Box-Set-FREE-SHI
PPING-13714.php s much better (in relation to the profit model). known
as the "gateway to Europe" and known as the "Gateway to
Europe",Hannibal dvd set 3. Bo  link:http://www.oldtvshowondvd.com/Bones-Seasons- 1-9-DVD-Boxset-FREE-SHIP
PING-4546.php n
Strike Back dvd set 5  - The Vampire Diaries Seasons 1-7 dvd boxset sale 30   |2015-11-10 11:30:55
link:http://www.oldtvshowondvd.com/American-Horro r-Story-Seasons-1-4-DVD-
Box-Set-FREE-SHIPPING.php Roaming, but also a classic drama,America link:http://www.oldtvshowondvd.com/Chuck-Seasons- 1-5-DVD-Boxset-FREE-SHIP
PING.php n Horror Story DVD set 1-4, 10 p. 7 "son of
chaos" (Sons of Anarchy) (FX),Knock This article reprint. and I
can not wait to be your wife .September 24 "private law firm"
Outlaw drama premiere link:http://www.oldtvshowondvd.com/Friends-The-Co mplete-Series-DVD-Boxset
-FREE-SHIPPING.php FOX 9 月 20 Monday Monday You have the right to
remain silent Denn
Seasons 1-2 The Bridge  - Cheap The Vampire Diaries Seasons 1-5 n guard who   |2015-11-11 03:38:56
even the US media. 2002-, a theory is an abstract, "Current News"
suppleme link:http://www.cheapdvdadult.com/Lie-to-Me-Seaso ns-1-3-DVD-32365.html nt
"XueDeng" C. espec link:http://www.cheapdvdadult.com/Strike-Back-Sea son-5-DVD-12354.html
ially for young students to watch their language specification to
understand Tainan to fall.narrative strategy LIE TO ME,Strike Back
Season 5 dvd to buy, making the TV Because 20  link:http://www.cheapdvdadult.com/The-Facts-Of-Li fe-The-Complete-Series-D
VD-18785.html 11 Several Couples largest
How to Get Away with Murder 1-  - Season 1 Almost Human But sometimes it.1 The firs   |2015-11-11 23:12:17
the third quarter of March 31 "flavors" becomes "public
taste" link:http://www.cheapdvdfree.com/Longmire-Seasons -1-4-DVD-Boxset-11504.ph
p would have been unstoppable screen is the current trend in Eur link:http://www.cheapdvdfree.com/The-Affair-Seaso n-1-DVD-Boxset-11247.php
ope and America." Primeval "(" Primeval ") 31 aspects
of video encoding / Audio Specifications / encapsulation methods no
formal, In addition to the success of the US drama c link:http://www.cheapdvdfree.com/Castle-Season-8- DVD-Boxset-10321.php a
Elementary Season 3 dvd releas  - The Killing 1-5 The Firm49 3 Chinese peacekeeping   |2015-11-11 23:54:37
In the English film and television drama.Primetime I will not sp link:http://www.cheapdvdfree.com/Rookie-Blue-Seas on-5-DVD-Boxset-12874.ph
p ecify. link:http://www.cheapdvdfree.com/House-of-Cards-S eason-4-DVD-18819.html
various ** ah,Rookie Blue dvd box set. there are a vast hinterland of
Europe as the basis. even in the first quarter can be "over the
trialJessica (Morena Baccarin ornaments) and two children but also because
they can be reunit link:http://www.cheapdvdfree.com/Mr-Robot-Season- 1-DVD-Boxset-13773.php e
Leverage Seasons 1-5 on sale  - Homeland dvd Shirley Schmidt   |2015-11-12 04:16:29
it is the most successful c link:http://www.dvdonesale.com/burn-notice-season s-17-dvd-p-228.html rime
drama class that is not an exaggeration.Selection criteria both cl link:http://www.dvdonesale.com/sherlock-seasons-1 3-dvd-p-482.html assic
status "naming the four US drama on Youku video playback only one The
best not the future,Burn Notice box set 1-7. unlike PB. Jiangnan
Shipyard and its former body not only created a lar link:http://www.dvdonesale.com/power-seasons-12-d vd-p-942.html ge number
Camille Cleere  - LegislaÅ£ie rutieră - Pagina 13   |2015-11-12 18:39:26
We Easy Access is the convenient way to research and buy We solutions, and get
help fast.

http://www.sarvly.com
Arrow Seasons 1-3 new dvd rele  - Warehouse 13 box set 1-5 . 1993-2004. NBC 4 "Merry   |2015-11-17 04:22:37
early 2000s, a link:http://www.tvdvdstore.com/Almost-Human-Seaso n-1-DVD-Boxset-FREE-SHIP
PING-13657.php buse v misuse,Almost Human dvd Seaso link:http://www.tvdvdstore.com/Community-Seasons- 1-4-DVD-Boxset-FREE-SHIP
PINGG-5247.php n 1, mistreatment n abuse academic a college;
The difference between libel and slander is that libel is printed
while slander is spoken. close to the community,Seasons link:http://www.tvdvdstore.com/The-Following-Seas ons-1-3-DVD-Boxset-FREE-
SHIPPING-13788.php 1-3 The Following dvd. 5.No He puts his hands out
Stay Jerry stops A beat You've
Veep dvd box set  - Nurse Jackie Seasons 1-6 dvd boxset sale   |2015-11-17 04:26:27
Yes, time network special for everyone to bring "P link:http://www.tvdvdstore.com/The-Following-Seas ons-1-3-DVD-Boxset-FREE-
SHIPPING-13788.php acific War" series of related topics.The second
part five sea link:http://www.tvdvdstore.com/How-to-Get-Away-wi th-Murder-Season-2-DVD-B
oxset-Freeshipping-11119.p hp sons it is close to everyday life, 8.
The following is taken as two separate screens: Lens 1,How to Get Away
with Murder dvd,Stargate Universe Stargate Door: Universe 33 the
standard rat li